You are on page 1of 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA

PRESINT 9(2)
JALAN P9A 62250 , PUTRAJAYA

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT


MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIN DAN
KEWARGANEGARAAN

TEMA : MASIH ADA YANG SAYANG

TAJUK PROJEK:
Projek Kasih Sayang Sesama Insan

NAMA MURID :
Nurul Izzati bt Azizi
Iylia Nabila bt Sujana
Nor Arif b Ariffin
Mohd Syamil bn Maulop
Fathiha Syahera bt Md Dzahir
Amira Nurain bt Azmi
Mohd Badri b Jamaluddin
Mohd Aiman b Hazashah
Azham Aizat b Abd Razak
Zulashraf b Abd Rahman
Ahmad Najmi b Nasaruddin
Mohd Luqman b Mohd Salleh
Nurul Huda bt Che Daud
Amierah Afiefah bt Arifuddin
Asmah bt Asmad
Adi Aswad b Yusoff

TINGKATAN : 5 SAINS 1

NAMA GURU : Puan Aziawati binti


SENARAI KANDUNGAN

Halaman
Pengenalan 1

Objektif Projek 2

Pelaksanaan Projek 3
(a) Perancangan
(b) Strategi Pelaksanaan Projek
(Kerja Amali)
- Persediaan awal
- Pelaksanaan projek

Refleksi 4
(a) Masalah Ketika Pelaksanaan Projek
(b) Kesimpulan

Penghargaan 5

Lampiran 6

Lampiran A : Surat Kebenaran Menjalankan Projek Khidmat


Masyarakat
Lampiran B : Surat Pengenalan Diri Murid
Lampiran C : Surat Permohonan untuk Menjalankan Projek
Khidmat Masyarakat
Lampiran D : Borang Soal Selidik
Lampiran E : Surat Penghargaan kepada
Lampiran F : Gambar
Pengenalan
Tema

Nama Projek

Tarikh Pelaksanaan

Lokasi Projek

Guru Penasihat

Ahli Kumpulan
Pengerusi :
Naib Pengerusi :
Setiausaha :
Bendahari :
Ahli Jawatankuasa : Hadiah –

Objektif Projek

Objektif projek ini adalah untuk :


(a)
Pelaksanaan Projek

(a) Perancangan

Kami telah merancangan projek ini seawal bulan March . Idea unutk
menjalankan projek lawatan ke rumah anak yatim tercetus apabila kami
sedang membincangkan aktiviti sivik yang ingin kami jalankan .

Oleh yang demikian , kumpulan kami telah mengambil keputusan


untuk menjalankan projek lawatan ke rumah anak yatim dalam jangka
masa yang singkat . Sebelum memulakan projek , kami telah berbincang
dengan beberapa orang pihak iaitu Pengetua Rumah Anak-anak Yatim
dan juga Pengetua sekolah kami . Mereka telah memberikan maklum
balas yang menggalakkan dan memberi kebenaran kepada kami untuk
memulakan projek .

(b) Strategi Pelalsanaan Projek ( kerja amali )

Persediaan awal
(a) Me bentuk jawatankuasa projek dengan melibatkan semua ahli
kumpulan .
(b) membincangkan tajuk projek yang sesuai mengikut tema “Masih Ada
yang Sayang” .
(c) Membuat keputusan untuk memilih tajuk yang berkaitan dengan
masalah anak-anak yatim . Oleh hal yang demikian , tajuk projek
Khidmat Masyarakat yang dipersetujui ialah “
(d) Mengenal pasti individu atau pihak yang perlu dihubungi untuk
mendapatkan kebenaran bertulis . Antara pihak yang perlu dihubungi
ialah :
-Pengetua Sekolah Menegah Putrajaya Presint 9(2)
-Pengetua Rumah Anak-anak Yatim
(e) Mendapat nasihat dan oandangan daripada guru Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan tentang jenis aktiviti yang sesuai dijalankan .
(f) Mendapatkan surat kebenaran daripada pihak yang terlibat di
bahagian (d)
(g) Mendapatkan surat kebenaran diri daripada pihak sekolah untuk
melaksanakan projek .
(h) Mendapatkan surat kebenaran daripada ibu bapa ahli kumpulan .
(i) Membincangkan kos prjek .
(j) Membahagikan tugas kepada setiap ahli kuumpuan seperti yang
berikut :
Pelaksanaan Projek

Tarikh dan butiran pelaksanaan