You are on page 1of 1

Excerpts from COACO PIPELINE OCT. – DEC.

1987 ISSUE
Cebuano Version

PANGHUPAW SA KAGAHAPON

Sa imong pagtukaw
Ning mabugnaw nga kagabhion
Gidagit sa hangin ang panghupaw
Balik sa kagahapon.

Diha sa imong tanaman


Nalantaw mo ang mga bulak
Nga mimlipang samtang gihapyod
Sa mabugnaw nga hangin.

Sa maong talan-awon
Milawig ang hunahuna
Paingon ngadto sa dapit
Nga puno sa damgo ug mga tanghaga.

Takulahaw nabati mo ang awit


Nga mugna sa kagahapon
Ug diha-diha milakdop ang kamingaw
Kay dili na mobalik ang kabatan-on!

BONNIE ALBA
Coaco-Davao