A magyaroknak, az Atyával kötött Fény Szövetsége nevében Amarende, Szantania uralkodónője üzenete küldetésünkről, a Szíriusz csillagrendszerből Miért éppen

a Föld bolygó?
Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 2013 június 12. Budapest.

Amarende, Szantania uralkodónője jelentkezem.

Áldott Földi Testvéreink!
Szantania, a Szíriusz csillagrendszerhez tartozó fényfrekvencia tartományok egyike. Számos lélektestvérünk működik a Földön közöttetek, és ez az oka, annak, hogy ’kiáradásommal’ erősítelek benneteket. Repes a szívem az örömtől, hogy szólhatok hozzátok, Drága Testvéreink! A Teremtő Égi Atyánk Ereje legyen minden szeretett lélekkel, akikhez rezdülésem eljut. Üzenetem energetikai hálójába rejtve, a Teremtő Energiáját közvetítem. Aki csak olvassa, és szívével látja a sorokat, Égi Atyánk Lelkének Erejéből táplálkozik. Gyógyulás, béke, öröm és bőség az osztályrésze azoknak, akik szívvel hallgatják a tanításokat. Ezzel az energia-ajándékkal fejezem ki hálámat felétek, és közvetítem áldásomat kinek-kinek a hite szerint.

A nehézségek ellenére ti önszántatokból felvállaltátok a küldetést. majdnem teljesen lefátyolozódik. gyengébbé.Az emberi élet egyik fő célja. a Föld nevű bolygón és a környező égitesteken. most még darabos. amikor teljes volt az összhang. és valódi fénylényként népesítette be az ember a bolygót. Földi. Pontosabban kifejtem. de győzzük.A tudás birtokviszonyait övező zavarodottság oka a következő. hogy az összes nehézség ellenére. amely előttünk áll. és miért támogatunk benneteket fénytársadalmakból. fizikai törvényszerűsége adja. pont az lenne. és társteremtőkként közreműködjetek a világ jobbításában. pusztán árnyéka valódi önmagának. imák szólnak értetek. hogy mekkora tudás rejlik benne. Juventus mester. ahogyan tévesen mások sugallják ezt számotokra. tulajdonképpen. ki-ki a saját tehetségének és adottságának megfelelően. és még sok nagy tanítónk készül újra megszólítani titeket. amely nem más. pontosan tudtátok. amelyet felvállaltatok ezekben az időkben.Hosszú várakozást követően újra szólunk véletek. mint nap.egy lelki főkönyvtárba kerül (nem törlődik. önös szándékú. egyéb erők pedig ’gondosan’ ügyelnek arra. közös ügyünk. Voltak már ragyogó időszakok a Földön. A tudás a sajátotok. és egy. mire is utalok: . hogy néhány embernek fogalma sincs arról. Igen csak elcsodálkoznátok. amikor küldöttekként a Földre inkarnálódtatok. csak leárnyékolódik). Arról. mint a Fény ismételt győzelemre segítése a ti mostani hazátokban. és milyen feltételek között kell majd dolgoznotok. és nagyhatalmú fénylényekként magatokra húztátok a sűrű. ahogyan a lélek az édesanya méhének dimenziókapuján keresztül földi síkra lép. vagyis fizikai testet ölt. vagy ne legyen képes elérni a tudását. amely külső manipulációk és kísérletek számos sorát szenvedte el. és együttes erővel sikerrel járunk. és hogy mi. a Földre jellemző törvény összessége jelenti. . Folytatódhatnak a tanítások. A legnagyobb kihívást az ember számára ez a genetikai hozadék. hogy Szantaniában és a többi fejlett fénytársadalomban is. hogy ne is akarja tudni. hatósugara és paraméterei. aki önmagát a hozzáférés szintjére fejleszti. pláne nem kiváltságosok joga. az mindenkié. az eddigi életek alatt felgyülemlett tudás. Nehézkessé. Azóta azonban rendkívül sok minden történt. Íme. még a földi életetek során. ami három dimenzió feletti tudásszint. földi. mostani közös ügyünket sem. az nem nyer támogatást . toxikussá vált az emberi test. Jó előre.A rendkívüli kihívások egyikét a Föld egy bizonyos. milyen körülmények várnak majd titeket a Földön. Változott a földi ember genetikája is. Égi küldetést teljesítünk mi együtt veletek. az emlékezet a legtöbb lélek esetében. fénytestvéreitek a legnagyobb elismeréssel emlegetünk benneteket. hozzáférjetek a saját tudásotokhoz. és a világ működésének ismerete – további felhasználásig . Hosszú még az út. Ezek a tények egyáltalán nem könnyítik meg az életeteket és éppen ezért. Juventus mester ad nektek pontos tanítást a legközelebbi alkalommal. A keringés következtében változott a Föld szerkezete. Ezért van az. ha tudnátok azt. Más nyelven kifejezve. ez pedig egyáltalán nem kedvez a folyamatoknak. . nap. így minden. A születés pillanatától kezdve. A mostani emberi alkat. emberi testet. E tudás nem tiltott. meghatározó. hogy kik. Bolygótok jó néhány 3D-s rezgésszintje nem ismeri föl a 3D-nél magasabb rendű frekvenciát. vagy képesség. dinamikája.

aki beteg. mert tudattalanul áldozata . a Földön kívánjuk a küldetésünket végrehajtani. sűrű testbe szorítani a győzelemért? A válasz rendkívül egyszerű. Ti. ahol lerakhatjuk valódi fénytársadalmak alapköveit. kedveseim. A galaxisunk ’szeme’ rajtatok van. egy közös küldetést teljesítünk. amelyekben. eltörlendő. minden ember hatalmas háttértudással. hogy mire számíthattok a közös munkátok eredményeként. hogy milyen változásokat tapasztalnak a saját életükben az ősi tudás újra felfedezése által. ahol a tudás könnyen hozzáférhető. A szintemelkedés fokának mutatója az a mérték. és áhított. üldözendő. Galaktikus értelemben. Ez Teremtő Atyánk terve.által válhat valóra. és nem utolsó sorban azt. már megszerzett tudásotokhoz. úttörőkként a legnagyobb kihívás terhét vállaltátok magatokra. A ti munkátok eredményességétől függ az elkövetkezendő nemzedékek sorsa. részletesen vázolni fogják számotokra mindazt. amely csakis a fizikai síkon végzett fényszolgálat – vagyis a ti munkátok . hogy leszületett lélektársaink hatékonyan és zavarmentesen végezhessék a küldetésüket az isteni tervükben – hiszen az egyéni munkák sikereinek összessége adja a teljes galaxis sikerét. Mivel a Földön ez a mostani néhány száz év alkalmas a szintemelkedéshez. Nyilvánvalóan felötlik bennetek a kérdés: ha a feltételezés szerint. amit ügyünkkel kapcsolatban tudható. és valódi hatalommal rendelkezik. hogyan vehetitek fel velük a kapcsolatot. akinek szíve van a hallásra. kezdetben csak nyomokban tűnt föl az igazi szeretet: átérzem a feladatotok nehézségeit. ahol rádöbbenünk a frekvenciamódosítás fontosságára. és lelke a látásra! Áldás minden testvérünkre. mégis titkon csodálatba ejtő. és nemes feladat a tiétek. Közös munkánk felvezetéseként. amíg arra az evolúciós szintre nem juttatjuk magunkat. Célja: a Fény és az Isteni Tudás minden társadalom számára való hozzáférésének lehetővé tétele. miért kell nekünk magunkat egy nehézkes. társaitok közül. Pédául azt. ezért az értelmezhetetlen. és tudatosan nem keressük a Földön azokat az állandósult. Egyéni szintjeiteken ezzel a feladattal érkeztetek. hogy ügyünk galaktikus méreteket ölt. és amilyen arányban azt bővíteni tudjátok. és ezáltal az Isteni Béke megszilárdítása galaxisunkban. és hozhat létre eggyel több rendkívüli környezetet az univerzumban. aki még homályban keresgél. Megszólaltatunk majd földi képviselőket. örömest vállaltátok a megmérettetést. ahol a tudáshoz való hozzáférés lehetővé válik. első ébredőkként. A testi sík jelenléte elengedhetetlen.alacsonyabb frekvenciákon. Ne féljetek! Teljes fénytársadalmak állnak a hátatok mögött. tagadott. drága testvéreink! Áldott legyen minden fényember. akkor miért pont az egyik legnehezebb terepen. hogy kik a támogatóitok és miért. amilyen arányban tesztek erőfeszítéseket és fértek hozzá a saját. akik pontosan beszámolnak arról. pedig ezen felül. szeretetteljes lelki frekvenciákat. ahol csak ügyetlenkedve botorkáljuk végig az életünket egymásnak és magunknak is fájdalmat okozva? Miért nem intézzük el röviden azon a síkon. Annak az alapfeltételnek a megteremtése. Nagy. még akár a földi életetek során is. Kvantumugrásszerű dimenzióváltáskor lényetek három síkjára van szükség. alkalmazhatatlan. általánosságban már annyi elmondható. Életek sokaságát vesztegetjük el. Magam is sok száz kutatással teli életet hagytam hátra a földi létben. Tanítómestereink pontosan.

körülményeinek! A Fény. az ISTENI TUDÁS legyen veletek! Amarende .