You are on page 1of 7

A knai filozfia t elemet klnbztet meg: a ft, a tzet, a fldet, a

fmet s a vizet.
Az elemek ismt csak egy teremtsbl s rombolsbl ll cikls rszesei,
azaz klcsn!atsban llnak egymssal. A "in s "ang az g s a fld #t$a,
a %eng &!i elveinek ala'$a.
Az t elem, a (si meg$elensi formi:
A lt!at s lt!atatlan vilg minden dolgt ) minket magnkat is ) ez az
t elem k'viseli. A termszetben megtall!atk eredeti form$kban: gy a
t a vizet k'viseli, az l fa magt a ft, a lbnk alatti tala$ 'edig a
fldet. *e az emberi kz minden alkotsa is ezen elemek keverke. +ogy
''en melyik a legersebb, azt a tla$donsgok ala'$n td$k meg, te!t
'ldl a forma s a szn ala'$n, egyszval az adott elemet szimbolizl
energiaminsg ala'$n.
A fa
A tavasznak, az v kezdetnek szimblma. A!ogy ebben az vszakban a
termszet felbred s a!ogy a tala$bl #$ lettel szkken szrba, #gy
szimbolizl$a a fa azt, ami magas, egyenes s az g fel ny#$tzik ) mint
egy fa. A fa ter$eszked, rgalmas, rgztett, ers. A fnak mint elemnek a
szne a zld, gt$a 'edig kelet. A fa egy'r ve egyre kedveltebb
'tanyag mifelnk is. ,'ll tla$donsgai miatt elssorban gyermekb#tor
ala'anyagnak alkalmas.
A faelem!ez tartoz embereket atletiks testfel'tskrl le!et
felismerni. A tavasz dinamiks, tettre ksz s alkalmazkod k'es emberekk
teszi ket. -agy clokat t.znek ki magk el, s mivel aktv, clirnyos
lnyek, tarts sikereket rnek el. +a a magasabb clok tni trekvseikben
a klvilg lasst$a vagy akr megakadlyozza ket, arra nygtalanl
reaglnak, !aragosa, indlatosak lesznek. -!a igazsgtalanok
embertrsaikkal szemben.
+res /faemberek/: 0iorgio Armani, a divatkirly1 2ing (rosby, nekes,
&teven 3al "obs, szmtg'es #ttr1 &o'!ia 4oren s &!irley 5c4aine,
sznsznk1 6lvis 3resley rocksztr1 6dit! 3iaf, sanzonnekesn.
A fa a tavaszt k'viseli, az v kezdett ) a termszet bredst.
Mit testest meg a fa eleme?
Szn: zld
Szimblum s forma: magas, egyenes, !enger alak#
gtj: kelet
vszak, napszak: tavasz, !a$nal
rzkszerv: szem
ol!fzis: nvekv !old
rzsek, szellemi tarts: nagyvonal#sg s tolerancia
A teremts k"rforgsa: !arag s d!
A rombols k"rforgsa: a tzet t'll$a azltal, !ogy elg, a ft 'edig a
vz t'll$a 7mint a nvekeds eleme8. 9ombol$a a fldet azltal, !ogy
t'anyagot von el belle, a ft 'edig a fm rombol$a 7sztf.rszeli,
feldarabol$a8
#"rn$ezet: erdk, magas !egyek
%ellegzetes p&let: torony!zak, tornyok, gyrkmnyek
An$agok: fa, kosrkt f.z, 'arafa, bambsz
'rg$ak: magas dsztrgyak, gyertyatartk
()torok: fa) s ndb#torok, oszlo' form$# b#torok
*"vn$i formk: felfel !a$t, magas trzs., bonsai
'e+tlik: 'amt, zld anyagok
Minta: fggleges cskozs
A t,z
A t.zelem a !sget k'viseli s a legmelegebb vszakot, a nyarat
szimbolizl$a. 6nnek az elemnek a cs#cs'ont$t dlben l!et$k t, amikor a
na' a legmagasabban ll. :gt$a a dl. A t.z a meleg forrsa, szrt s
alakt tla$donsgai vannak. A nedves tsztbl a stben a forrsg
kvetkeztben lesz kenyr 4aksnkban ezt az elemet a kony!a szimbolizl$a
) 'ontosabban a t.z!ely, a kazn!elyisg, a kandall vagy a kly!a. A t.z
$ellegzetes szne a 'iros, !egyes lngnyelvei magasra csa'nak. A /t.zember/
forrvr., igen gyors gondolkozs# t's, ami lland tevkenysgre
kszteti. 5soktl is elvr$a a ma;imlis erbefektetst. <de)oda ka', s ez
olykor megakadlyozza, !ogy lvezze is a sikert, mert mieltt egszen
magasra $tna, kialszik benne az rdeklds s a szenvedlye msfel
!a$t$a. &zraz, forr, magasra tr, aktv. A /t.zembereket/ s'ortos,
karcs# alak$krl ismer$k fel, igen !a$lkonyak s izmosak. &zvesen
beszlnek, n!a gtlstalanl trekednek felfel 7a!ogy a lngnyelvek
csa'nak magasra8, de gyakran elgetik nmagkat.
+res /t.zemberek/: %ranziska van Almsick, #szn1 =olf 0raf 2adissin
ezredes1 5el 2rooks, komiks1 *avid +ockney, fest1 9ita &ssmt!,
'olitiks1 >arl 4e!mann, 's'k1 >rt 5asr karmester1 =erner &c!neyder
kabarsznsz.
?tt!onnkban a t.z!ely, a f.ts s a gyertyk is a t.z elemt k'viselik.
Az energia felfel ramlik, $ellegzetes szne a 'iros. *e !a t#l sok
gyertya van egy !elysgben, akkor cskken az o;ignszint, ami gyengti a
(sit. A$nlatosabb a gyertykat, a szabadban !asznlni.
A t.z eleme a !sget s a nyarat szimbolizl$a.
Mit testest meg a t,z eleme?
Szn: 'iros
Szimblum s forma: !egyes, les 'erem
gtj: dl
vszak, napszak: nyr, dl
rzkszerv: sz$
ol!fzis: teli!old
rzsek, szellemi tarts: rm s gyllet
A teremts k"rforgsa: a fldet t'll$a7mint !am 8, a fa 'edig t'll$a 7
mint tzelanyag 8
A rombols k"rforgsa: rombol$a a fmet azltal, !ogy elolvaszt$a, a vz
'edig sztrombol$a, elolt$a
#"rn$ezet: meredek !egycs#csok
%ellegzetes p&let: meredek !ztetk, tornyok
An$agok: m.br, manyag
'rg$ak: gyertyk, lm'k, nyitott t.z!elyek
()torok: 'iros btorok, manyag btorok, !romszg alak# asztalok
*"vn$i formk: virgos nvnyek
'e+tlik: mszl, late;, 'iros anyagok
Minta: !romszg, zegzgos vonal
A f"l!
A fld eleme az aratst, a termkenysget s a nvekedst k'viseli.
:vszaka a ks nyr energi$a nygodt s kiegyens#lyozott, mert ez az elem
szimbolizl$a a kze'et. 2sges, termkeny,nvekedst segt. A fld a t.z
!am$bl keletkezik. &zne a srgsbarna. Az e!!ez az elem!ez tartoz
'letek ngyzet alak#ak, la'os tete$ek.
"ellegzetes /fldemberek/ 'ldl a !ivatalnokok s kiskerttla$donosok,
akik kt lbbal llnak a tala$on. 2iztosan le!et r$k szmtani, mg !a a
velk val beszlgets olykor nalmas is. 6gy adott tmrl ) amely
elssorban ket magkat rdekli ) igen ter$engsen beszlnek.
+res /fldemberek/: 2alt!s, fest1 5i!ail -yikola$evics 2arisnyikov
tncos1 "o!n >ennet! 0albrait!, nemzetgazdsz1 Alfred +rdlicka, szobrsz1
+ans +ass, zoolgs1 6lsa 5orante, rn1 6va 3ern, 'olitiks1 9omy
&c!neider sznszn1 4iselotte &trelo@, fnyk'sz.
A fld eleme az arats ide$t, a termkenysget s gyara'odst k'viseli.
Mit testest meg a f"l! eleme?
Szn: srga, barna, bzs
Szimblum s forma: derkszg., ngyzetes, la'os
gtj: kz''ont
vszak, napszak: ks nyr minden tmeneti idszak
rzkszerv: nyelv
ol!fzis: teli!old s minden tmeneti szakasz
rzsek-szellemi tarts: t'elds, nygalom s aggodalom, rtelem s
stabilits
A teremts k"rforgsa: a fmet t'll$a 7azltal, !ogy belle bnysszk
ki, a t.z 'edig t t'll$a 7a !amval8.
A rombols k"rforgsa: rombol$a a vizet Aazltal, !ogy felszv$a, a fa
'edig sztrombol$a 7azltal, !ogy kivon$a belle a t'anyagot
#"rn$ezet: la'os dombok, fennskok
%ellegzetes p&let: derkszg. ala'ra$z, la'os tetk
An$agok: terrakotta, kermia, 'orceln
'rg$ak: la'os tlak, tnyrok
()torok: alacsony szekrnyek vagy ldk, 'adok
*"vn$i formk: lefel csng
'e+tlik: vszon, srga, barna anyagok
Minta: mrvnyos, vzszintes cskok
A fm
A fm eleme a legmarknsabb az t elem kzl, s mr az szi idszak!oz
tartozik. A %ld belse$ben ralkod nyoms miatt az svnyi anyagok
ssze'rseldnek, gy keletkeznek a klnbz fmek. 6zeket aztn
megolvaszt$k, s 'nzt vernek bellk, !bor#s idszakokban 'edig fegyvert
kovcsolnak ebbl az elembl. Az ezsts fmet a fld t'll$a 7a fld
gyermeke8, a fm maga 'edig a ft /ellenrzi/ 7!isz a fe$sze vg$a a ft8.
A fmes formk lgyan lekerektettek. A fmelem!ez tartoznak a tem'lomok
felett boltosod k'olk.
A /fmemberek/ gyakran grbe !t#ak, !a$lamosak 'ocakot ereszteni, termetk
zmk. 0yakran vlasztanak szocilis szakmt vagy 'a'i 'lyt. -emcsak
beszlnek az erklcsrl s etikrl, de 'rbl$k megvalstani is sa$t
letkben ezeket az eszmnyi clokat. +a ez nem sikerl nekik, az ebbl
fakad bels kzdelem br!ibkban nyilvnl!at meg. :les, kemny, vezet.
+res /fmemberek/: Bmberto 6co, r1 *iane %ossey, etolgs1 +elmt >o!l,
volt nmet miniszterelnk1 <nge 5eysel, sznszn1 Anna 5offo,
o'eranekesn1 3el, az l focilegenda1 -iki de &aint)3!alle, szobrszn.
Mit testest meg a fm eleme?
Szn: fe!r, ezst, szrke
Szimblum s forma: kerek, ovlis
gtj: nygat
vszak, napszak: sz, kora este
rzkszerv: orr
ol!fzis: fogy !old
rzsek-szellemi tarts: bizalom, bnat, szomor#sg
A teremts k"rforgsa: a vizet t'll$a 7azltal, !ogy folykonny vlik8,
a fld 'edig t'll$a
A rombols k"rforgsa: rombol$a a ft 7 kivg$a 8, a t.z 'edig a fmet
rombol$a
#"rn$ezet: lekerekitett dombtetk
%ellegzetes p&let: k'olk, boltvek
An$agok: arany, ezst, vrsrz, srgarz, vas
'rg$ak: kovcsolt vas, kerek k'keretek
()torok: fmbtorok 7'olcok, gyak, szekrnyek8
*"vn$i formk: nagy, kerek levelek, gmb alakra vgott nvnyek,
t.level.ek
'e+tlik: !imzett anyagok, lre;, brokt
Minta: 'ttys, flkr mints
A vz
A vz eleme a !ideg vszakot, a telet k'viseli, a nygalom s mlysg
$elk'e. A vznek az a tla$donsga, !ogy a legkisebb ellenlls irnyba
folyik. A rgi knaiak a vizet /az let vrnek/ neveztk. &zne a kktl a
sttkkig te$ed. A vizet a fm t'll$a, a vz 'edig fken tart$a a t.zet.
-edves, !ideg, ereszked, folykony, !a$lkony. +a 'edig megsz.nik az
energiaminsgek kiegyens#lyozottsga, az egyik elem t#ls#lyba kerl, s
megsznteti az sszes tbbi egyens#lyt megkezddik a teremts
krforgsban a kiegyenlts.
A rombols krforgsa azrt kezddik meg, !ogy kiegyenltse a teremts
krforgsban keletkezett disz!armnit. A rombols krforgsban az elemek
tla$donk''en ellenrzik egymst.
A vz eleme a !ideg vszakot a telet, a nygalmat s a mlysget $elk'ezi.
Mit testest meg a vz eleme?
Szn: kk, sttkk, fekete
Szimblum s forma: rendszertelen, vzszintes, !llm alak#
gtj: szak
vszak, napszak: tl, $szaka
rzkszerv: fl
ol!fzis: #$!old
rzsek: flelem s btorsg, szernysg, rtelem s stabilits
A teremts k"rforgsa: a ft t'll$a 7mint a nvekedst szolgl eszkz8,
a fm 'edig a vizet t'll$a azltal, !ogy folykony lesz8
A rombols k"rforgsa: rombol$a a tzet 7elolt$a8, a fld 'edig
sztrombol$a 7felszv$a8
#"rn$ezet: 'atak, foly, t, tenger
%ellegzetes p&let: szablytalan, nagy vegablakok
An$agok: veg
'rg$ak: szobak#tak, szkktak, akvrimok
()torok: vegasztalok, vitrinek
*"vn$i formk: szablytalan, !llmz
'e+tlik: selyem, szatn
Minta: !llmvonalak, nem egysges minta
A szeml$es elem
5ieltt rszletesebben foglalkoznnk a szemlyes elemmel, szksg van egy
kis bevezetsre. A!ogy mr ltt!attk, a knaiak na'tra a +old!oz igazodik
s nem a -a'!oz, mint a mink. Az /g fiai/ te!t az #$vet a !oldciklsok
ala'$n szmol$k ki, s ezrt nlk nem $anr else$re esik, mint nlnk,
!anem a $anr kze'e s febrr kze'e kztti idszakra. A tblzat
ala'$n meg!atroz!atod szemlyes elemed. Az t elem, melyek kzl egy
mindenkinek az letre rnyom$a a blyegt, mindig a (si egy bizonyos
tla$donsgt $elenti meg. :s attl fggen, !ogy ki mikor szletett,
melyik elem$egyben ltta meg a na'vilgot, vagy a +old vilgt, van r
dnt !atssal a t.z, a vz, a fm, a fa vagy a fld.
CDEF. $anr GH.
-
CDEI. $anr EJ. t,z
CDEI. $anr EC.
-
CDHJ. febrr JK. f"l!
CDHJ. febrr JI.
-
CDHG. febrr CH. fm
CDHG. febrr CL.
-
CDHH. $anr GH. vz
CDHH. $anr GL.
-
CDHF. febrr JC. fa
CDHF. febrr JG.
-
CDHI. febrr JD. t,z
CDHI. febrr CJ.
-
CDLJ. febrr CF. f"l!
CDLJ. febrr CK.
-
CDLG. $anr GF. fm
CDLG. $anr GK.
-
CDLH. febrr JG. vz
CDLH. febrr JE.
-
CDLF. febrr CC. fa
CDLF. febrr CG.
-
CDLI. febrr CK. t,z
CDLI. febrr CI.
-
CDFJ. $anr GK. f"l!
CDFJ. $anr GI.
-
CDFG. febrr JH. fm
CDFG. febrr JL.
-
CDFH. febrr CG. vz
CDFH. febrr CE.
-
CDFF. $anr GJ. fa
CDFF. $anr GC .
-
CDFI. $anr GD. t,z
CDFI. $anr EJ.
-
CDKJ. febrr JL. f"l!
CDKJ. febrr JF.
-
CDKG. $anr CL. fm
CDKG. $anr CF.
-
CDKH. $anr GG. vz
CDKH. $anr GE.
-
CDKF. $anr EJ. fa
CDKF. $anr EC.
-
CDKI. febrr JF. t,z
CDKI. febrr JK.
-
CDIJ. febrr CL. f"l!
CDIJ. febrr CF.
-
CDIG. $anr GH. fm
CDIG. $anr GL.
-
CDIH. febrr JC. vz
CDIH. febrr JG.
-
CDIF. febrr JI. fa
CDIF. febrr JD.
-
CDII. febrr CF. t,z
CDII. febrr CK.
-
CDDJ. $anr GF. f"l!
CDDJ. $anr GK.
-
CDDG. febrr JE. fm
CDDG. febrr JH.
-
CDDH. febrr JD. vz
CDDH. febrr CJ.
-
CDDF. febrr CI. fa
CDDF. febrr CD.
-
CDDI. $anr GK. t,z
CDDI. $anr GI.
-
GJJJ. febrr JH. f"l!
GJJJ. febrr JL
-
GJJG. febrr CC. fm
GJJG. febrr CG.
-
GJJH. $anr GC. vz
GJJH. $anr GG.
-
GJJF. $anr GI. fa
Az elemek jelentse
.lem Szne /rn$ vszak
,.z vrs dl nyr
Mz fekete s a kk szak tl
%a zld kelet tavasz
%m fe!r s az arany nygat sz
%ld srga s a barna A dolgok kz''ont$t mindig a fld
elem!ez ktik.
>s nyr,
tmeneti idszakok
Az elemek t'll ciklsa:
%a, ,.z, %ld, %m, Mz
Az elemek 'sztt ciklsa:
%a, %ld, Mz, ,.z, %a
Az elemek ke!vez0 s ke!vez0tlen kombin1ija
A tla$donk''en disz!armoniks elemek ka'csoldsnl is gondolkod$nk
nagyon 'ozitvan s a nygati kzmondssal egytt mond$k: /Az ellenttek
vonzzk egymst. :s ne csak ezt tegykN ,a'asztalataink szerint gyakran
''en ezek az olykor vi!aros s 'rbra tev ka'csolatok $elentenek
ki!vst a szerelmesek szmra. Az ilyen 'roknak termszetesen szksgk
van egy kzvett szemlyre, egy kzs bartra vagy bartnre, aki $
tanccsal vagy mg inkbb megrt odafigyelssel #$ra ssz!angot teremt!et
kzttk. *e a!!oz, !ogy az egyens#ly ltre$$$n, a laks berendezsnek
is megfelelnek kell lennie.
-em kell te!t szemlyes elemed felttlenl knyszert ere$. elrendelsnek
tekinteni. Az l %eng &!i ''en azt $elenti, !ogy a 'illanatnyi !atsokat
felismer$k s clirnyosan kiegyenltsk. <ly mdon le!et elsegteni a
szemlyes fe$ldsi folyamatokat. Az l %eng &!i azt $elenti, felismer$k
s !atkonyan ellens#lyozzk a 'illanatnyi !atsokat is.
Mil$en elemek illenek "ssze?
A bennnket s krnyezetnket megtestest elemek az let minden terletre
!atnak. Ogy 'ldl egy /vzember/ s egy /t.zember/ kztti ka'csolat igen
'roblematiks le!et, mert a t.z kiolt$a a vizet.
23 .lem 43 .lem 5iszon$uk #ieg$enlt0
.lem
fa fa !armoniks zld
fa t.z !armoniks zld
fa fld disz!armoniks t.z ) 'iros
fa fm disz!armoniks vz ) kk
fa vz !armoniks kk
t.z t.z !armoniks 'iros
t.z fld !armoniks 'iros
t.z fm disz!armoniks fld ) srga
t.z vz disz!armoniks fa ) zld
t.z fa !armoniks zld
fld fld !armoniks srga
fld fm !armoniks srga
fld vz disz!armoniks fm ) szrke
fld fa disz!armoniks t.z ) 'iros
fld t.z !armoniks 'iros
fm fm !armoniks fe!r
fm vz !armoniks fe!r
fm fld !armoniks srga
fm t.z disz!armoniks fld ) srga
fm fa disz!armoniks vz ) kk
vz vz !armoniks kk
vz fa !armoniks kk
vz fld disz!armoniks fm ) szrke
vz fm !armoniks fe!r
vz t.z !armoniks fa ) zld
A $l m.velt %eng &!i a "in s "ang ellentte kztt megteremtett
egyens#ly. 3l.: +a a frfi /vzember/ s a n t.z akkor a fa kzvett
kzttk. A $ %eng &!i te!t a "in s "ang ellentte kztti egyens#ly
7tao8 krdse.