You are on page 1of 26

MEVCUT YAPILARDA

MEVCUT YAPILARDA
YER
YER

NDE
NDE
BETON
BETON
DAYANIMININ
DAYANIMININ
KAROT ALMA
KAROT ALMA
Y
Y

NTEM
NTEM

LE
LE
TESP
TESP

T
T

Yrd. Do. Dr. Hayri N


Pamukkale niversitesi
BETONDA KAL
BETONDA KAL

TE
TE
KONTROL
KONTROL

2
2
YERNE
YERLETRMEDEN
NCE
SREKL
RETMDE
YEN NA
EDLM
BNADA
ESK BNADA
BETON SINIFLARI (TS 500)
BETON SINIFLARI (TS 500)
32000
33000
34000
36000
37000
1.9
2.1
2.2
2.3
2.5
37
45
50
55
60
30
35
40
45
50
C30
C35
C40
C45
C50
27000
27500
28000
30000
1.4
1.5
1.6
1.8
20
22
25
30
16
18
20
25
C16
C18
C20
C25
E
c
(28 gnlk)
Elastisite
Modl
(N/mm
2
)
f
ctk
Karakteristik
Eksenel ekme
Dayanm
(N/mm
2
)
Edeer kp
(150 mm)
Basn
Dayanm
(N/mm
2
)
f
ck
Karakteristik
Silindir Basn
Dayanm
(N/mm
2
)
Beton
Snf
BETON SINIFLARI (TS EN 206
BETON SINIFLARI (TS EN 206
-
-
1)
1)
115 100 C100/115
105 90 C90/105
95 80 C80/95
85 70 C70/85
75 60 C60/75
67 55 C55/67
60 50 C50/60
55 45 C45/55
50 40 C40/50
45 35 C35/45
37 30 C30/37
30 25 C25/30
25 20 C20/25
20 16 C16/20
15 12 C12/15
10 8 C 8/10
Kp dayanm
fck, kp N/mm
2
Silindir dayanm
fck, silindir N/mm
2
Basn dayanm
snf
Al
Al

nan numunelerde
nan numunelerde
s
s

phe
phe
olmas
olmas

durumunda Yeni in
durumunda Yeni in

a edilmi
a edilmi

binada
binada
inceleme
inceleme
BETON
GRSEL
MUAYENE
Anma, erozyon
kabuk eklinde
dklme
Pul pul dklme
Kapak atma
Paspay
tabakasnn
kalkmas
Pas lekesi
Jel szmas
Kristalizasyon
Yumuama
Ufalanma
atlaklar (makro,
mikro)
TAHRBATSIZ
DENEYLER
Beton tabancas
Ses geirme
Soyulma
Pull-out
TAHRBATLI
DENEY
LABORATUVAR
DENEYLER
Karot karma
Basn deneyi
Kimyasal analiz
Mekanik deneyler
Basn, ekme
Eilme
B.H.A.,
Su emme,
Boluk oran,
Klcallk,
Geirimlilik,
Boy deiimi
Mikro yap
incelemesi
TAHRBATLI YNTEM (KAROT)
ZAHMETL, PAHALI, GEREE EN YAKIN SONU
TAHRBATSIZ YNTEM (TABANCA, ULTRASES)
TEK BAINA YETERSZ, KAROTLARLA KORELASYON
ART, YANILGI PAYI YKSEK (zellikle eski yaplarda)
ANLAMLI SAYIDA DENEY VERS OLMALI, DEERLENDRMEDE
STATSTK YNTEMLER KULLANILMALI !!
BETONUN YAPIDAK
BETONUN YAPIDAK

DAYANIMI
DAYANIMI
KAROT
SONULARA ETK EDEN FAKTRLER
NUMUNE API ve YKSEKL
ERDE KALAN DEMR DONATI
NUMUNENN ALINMA YN
PRESTEK YKLEME HIZI
NUMUNENN ALINDII YER
BETONUN YAI
KAROTUN NEM ER
Vb.
PRESN HASSASYET VE KALBRASYONU
KAROT BOYUTLARI
5X10 c m
7.5x 15 c m
10x 20 c m
h/d ORANI =2.0
DZELTME YAPILMALIDIR.
KAROTLARDA FARKLI
h/d ORANLARI VARSA
SALIKSIZ ! TS 10465de h/d =1.0
ASTM ve BSDE h/d < 0.95 SE DENEY YAPILAMAZ !
Kesim pay
dikkate
alnmal
BETON TEST EKC
BETON
N
(Narin
elemanlar)
DK
DAYANIMLI
MALZEMLER
N (SIVA vb.)
KTLE
BETONU N
SONULARA ETK EDEN FAKTRLER
BETONUN YZEY DURUMU
YEREL FARKLILIKLAR
YZEYDEK NEM ORANI
YZEYDEK KARBONATLAMA
EK VURU AISI
EK KALBRASYONU
BETONUN YAI
Vb.
ELK DONATININ BULUNMASI
YZEY SERTLETRCLER
BETON TEST EKC
KARBONATLA
KARBONATLA

MA
MA
AS
AS

T + ALKAL
T + ALKAL

TUZ + SU
TUZ + SU
Ca
Ca
(OH)
(OH)
2 2
CO
CO
2 2
Ca(OH)
2
+CO
2
CaCO
3
+H
2
O
pH
pH

12.6
12.6 pH
pH

8.3
8.3
pH<9.5 - 11.5 ise PASLANMA !!
(ORTAMDA O
2
ve SU MEVCUTSA)
t K C
C : KARBONATLAMA DERNL (mm)
K : KARBONATLAMA KATSAYISI (mm/yl
0.5
)
t : ZAMAN (yl)
DK DAYANIMLI
BETON S/C>0.6
K >3-4 mm/yl
0.5
OLMAKTA
15 YILDA 15 mm KARBONATLA
15 YILDA 15 mm KARBONATLA

MA DER
MA DER

NL
NL

M
M

MK
MK

N !!
N !!
KARBONATLAMI BETONDA
BETON TABANCASI DENEY
KARBONATLAMI
BETON
BETON YZEYNDE SERTLEME
BETON TABANCASI (EKC) DENEYNDE OK
BYK YANILGILAR !!!
RNEK ALIMA: BETON YAI 25 YILLIK ve 50 GNLK OLAN K YAPIDA
BETON TABANCASI + KAROT DENEY UYGULANDI
BETON TABANCASI LE fck = 16.9 MPa !!
KAROT LE fck = 4.8 MPa
BETON YAI 25 YIL
BETON TABANCASI LE fck = 25.1 MPa
KAROT LE fck = 22.1 MPa
BETON YAI 50 GN
KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

KAROT ALMADAN KAROT ALMADAN NCE DONATILARININ YER NCE DONATILARININ YER N N N TESP N TESP T T
KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

KAROT ALINMASI KAROT ALINMASI


KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

IKARTILAN KAROT IKARTILAN KAROT


KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

KAROTLARIN KES KAROTLARIN KES LEREK D LEREK D ZELT ZELT LMES LMES

KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

BA BA LIK YAPILMASI LIK YAPILMASI


KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

KAROTLARIN SON HAL KAROTLARIN SON HAL


KAROT ALMA
KAROT ALMA

LEM
LEM

SERBEST BASIN SERBEST BASIN DENEY DENEY


YEN
YEN

B
B

NADA KONTROL
NADA KONTROL
TS10465 TS10465 e G e G RE UYGUNLUK KR RE UYGUNLUK KR TERLER TERLER (N<12 (N<12 SE) SE)
TS 10465 TS 10465 e g e g re Tahribatl re Tahribatl deney sonucunda bulunan deney sonucunda bulunan karot karot
bas bas n n mukavemetine ait en k mukavemetine ait en k k tek de k tek de er ile ortalama er ile ortalama
de de erler, s erler, s ras ras yla e yla e de de er s er s n n f mukavemeti ile seri f mukavemeti ile seri
mukavemetinin en az %85 mukavemetinin en az %85 ni sa ni sa lamal lamal d d r. r.
YEN
YEN

B
B

NADA KONTROL
NADA KONTROL
TS10465 TS10465 e G e G RE UYGUNLUK KR RE UYGUNLUK KR TERLER TERLER
202 6530 0,982 1,78 63,5 113 Temel 4 4
193 6120 0,998 1,98 63,5 126 Temel 3 3
237 7540 0,994 1,92 63,5 122 Temel 2 2
221
253 8090 0,990 1,87 63,5 119 Temel 1 1
Ortalama
(kgf/cm
2
)
h/d oranna gre
dzeltilmi
silindir basn
dayanm
(kgf/cm
2
)
Krlma
Yk
(kgf)
Dzeltme
Katsays
h/d
ap
(mm)
Boy
(mm)
rnek Yeri
veya Ad
rnek
No
Yukardaki rnekler C20/25 snf betonu temsil etmektedir.
C20/25 betonu iin snf mukavemeti (silindir rnekler iin) 20 MPadr.
C20/25 betonu iin edeer mukavemet ise 20 + 3 = 23 MPa dr.
Alnan Karot rneklerin silindir basn dayanm ortalamalar = 22.1 19.55 =( 23 0.85 ) (uygundur)
Alnan Karot rneklerin en kk silindir basn dayanm= 19.3 17.0 =( 20 0.85 ) (uygundur)
YEN
YEN

B
B

NADA KONTROL
NADA KONTROL
TS10465 TS10465 e G e G RE UYGUNLUK KR RE UYGUNLUK KR TERLER TERLER (N>12 (N>12 SE) SE)
TS 10465 TS 10465 e g e g re bir yap re bir yap veya yap veya yap bile bile eninde istatistik eninde istatistik bir bir
de de erlendirme yap erlendirme yap labilmesi i labilmesi i in (n in (n 12) adet 12) adet karot karot numunesine ait numunesine ait
bas bas n n mukavemet de mukavemet de eri olmal eri olmal d d r (n = al r (n = al nan numune say nan numune say s s ). ).
sil
f
TS 10465 TS 10465 e g e g re Yap re Yap lan istatistik lan istatistik de de erlendirme sonucu; erlendirme sonucu;
z = z = - - ks ks s s 0,85 0,85 f f
EK EK
e e itli itli ini sa ini sa lamal lamal d d r. r.
z z = deney b = deney b y y kl kl ( (MPa MPa) )
= Ortalama silindir bas = Ortalama silindir bas n n dayan dayan m de m de eri eri
ks ks = Rastgele al = Rastgele al nan minimum numune say nan minimum numune say s s na kar na kar l l k uygun kabul k uygun kabul
fakt fakt rleri. rleri.
s s = de = de erlerinin erlerinin standard standard sapmas sapmas (s > 3 (s > 3 MPa MPa olmal olmal d d r) r)
f f
EK EK
= Betonun e = Betonun e de de er silindir mukavemeti er silindir mukavemeti
sil
f
YEN
YEN

B
B

NADA KONTROL
NADA KONTROL
TS10465 TS10465 e G e G RE UYGUNLUK KR RE UYGUNLUK KR TERLER TERLER (N>12 (N>12 SE) SE)
YEN
YEN

B
B

NADA KONTROL
NADA KONTROL
TS10465 TS10465 e G e G RE UYGUNLUK KR RE UYGUNLUK KR TERLER TERLER (N>12 (N>12 SE) SE)
249 0,998 1,98 8010 64 127 Kolon N3K4 16
223 0,997 1,97 7210 64 126 Kolon N3K3 15
211 0,987 1,84 6890 64 118 Kolon N3K2 14
231 0,990 1,88 7520 64 120 Kolon N3K1 13
265 0,997 1,97 8560 64 126 Kolon N2K4 12
259 1,000 2,02 8320 64 129 Kolon N2K3 11
268 1,000 2,02 8610 64 129 Kolon N2K2 10
251 1,000 2,00 8090 64 128 Kolon N2K1 9
190 1,000 2,05 6120 64 131 Kolon N1K4 8
317 1,000 2,00 10210 64 128 Kolon N1K3 7
272 1,000 2,05 8740 64 131 Kolon N1K2 6
281 1,000 2,03 9050 64 130 Kolon N1K1 5
251 1,000 2,03 8080 64 130 Kolon NZK4 4
246 1,000 2,02 7920 64 129 Kolon NZK3 3
230 1,000 2,00 7410 64 128 Kolon NZK2 2
218 1,000 2,00 7010 64 128 Kolon NZK1 1
(kgf/cm
2
basn dayanm (kgf)
dzeltilmi Yk (mm) (mm) veya Ad No
h/d oranna gre
Dzeltme
Katsays
h/d Krlma ap boy rnek Yeri rnek
YEN
YEN

B
B

NADA KONTROL
NADA KONTROL
TS10465 TS10465 e G e G RE UYGUNLUK KR RE UYGUNLUK KR TERLER TERLER (N>12 (N>12 SE) SE)
Sz konusu binadan alnan silindir karot rnekler iin; elde edilen Ortalama Silindir Dayanm
Standart Sapma, Kabul Faktr, Deney bykl Deerleri aada verilmitir.
C25/30 betonu iin (silindir dayanm) f
EK
=25 MPa,
0.85f
EK
= 21.25 MPa > z=19,0 MPa (SALAMIYOR)
C20/25 betonu iin (silindir dayanm) f
EK
=20 MPa,
0.85f
EK
= 17.0 MPa < z=19,0 MPa (SALIYOR)
Sz konusu betonlar C20/25 betonu iin artlar saladndan
dolay, binaya ait beton snf C20/25 olarak kabul edilir.