You are on page 1of 1

Mostovi - Mika Anti

U meni veeras jedna reka


razbija ogromna brda daleka,
mui se,
urlie,
razmie klance
i kida svoje zelene lance
i rije kroz moje srce
i pee
i kroz oi mi kipi i tee.
U tebi veeras ista reka
udno je meka.
Sva je od mleka.
I as je srebrna.
I as je plava.
U njoj se tiina odslikava.
Svako u sebi reke druge
pod istim mostovima sretne.
Zato su nae srece i tuge
uvek drugaije istovetne.