Spoštovana dekanka prof. dr.

Vesna Mikolič,

odločno nasprotujeva prekinitvi delovnega razmerja in odvzemu akademskega prostora dr. Taji Kramberger, dr. Sabini Ž. Žnidaršič, asist. Evi Brajkovič in asist. Tomažu Gregorcu. S tem izrekava podporo vsem odpuščenim ter študentkam in študentom UP FHŠ, ki se upirajo razpadu izobraževalnega sistema v Sloveniji. Hkrati vas pozivava, da kadrovski načrt za študijsko leto 2010/2011 spremenite in dopolnite ter pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim sodelavkam in sodelavcem vrnete, kar jim je bilo odvzeto – mesto na fakulteti in avtonomnost, da bodo lahko nadaljevali z zastavljenim delom.

S spoštovanjem,

Barbara Zych, univ. dipl. soc. kult. in fil. Peter Arko, univ. dipl. etn. in kult. antr. in soc. kult.