P. 1
elektronika

elektronika

|Views: 3,426|Likes:
Published by knez_007

More info:

Published by: knez_007 on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • B - ELEKTRONIKA
 • POLUVODIČI
 • ZAPORNI SLOJ
 • POLUVODIČKA DIODA
 • KARAKTERISTIKA DIODE
 • ISPRAVLJAČI
 • PUNOVALNI ISPRAVLJAČ
 • TROFAZNI POLUVALNI ISPRAVLJAČ
 • TROFAZNI PUNOVALNI ISPRAVLJAČ
 • ZENER DIODA
 • STABILIZATOR SA ZENER-DIODOM (PARALELNI)
 • TRANZISTOR S EFEKTOM POLJA = FIELD- EFFECT TRANSISTOR, FET (JFET)
 • BIPOLARNI TRANZISTOR
 • TRANZISTOR KAO SKLOPKA
 • POJAČANJE
 • TRANZISTORSKO POJAČALO
 • POJAČALO NAPONA (BIP. TRANZISTOR)
 • POVRATNA VEZA
 • RAČUNSKO POJAČALO
 • VISOKOFREKVENTNO ZAGRIJAVANJE
 • TIRISTOR (SCR: Silicon Controlled Rectifier)
 • TIRISTORSKI ISPRAVLJAČ
 • TIRISTORSKO PALJENJE MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM
 • TRIJAK (TRIODE A.C. SWITCH)
 • TOPLINSKI OVISAN OTPORNIK - TERMISTOR
 • FOTOOTPORNIK
 • FOTODIODA I FOTOELEMENT (FOTOČLANAK)
 • FOTOTRANZISTOR
 • SVJETLEĆA DIODA – LED
 • OPTOSPOJKA (OPTO-COUPLER)
 • INTEGRIRANI KRUGOVI (IC)
 • OSNOVNI LOGIČKI SKLOPOVI
 • SLOŽENI LOGIČKI SKLOPOVI
 • MIKROPROCESOR
 • SKUPINE DIGITALNIH INT. KRUGOVA
 • TTL LOGIČKA SKUPINA
 • HLAðENJE POLUVODIČA - TOPLINSKI ODNOSI
 • DODATNA POGLAVLJA ZA KOLEGIJ ELEKTRONIKA (MEHATRONIČARI)
 • PRIMJENE LINEARNIH INTEGRIRANIH KRUGOVA
 • SKLOPOVI S OPERACIJSKIM POJAČALIMA
 • IZLAZNO POJAČALO SNAGE
 • STABILIZATORI NAPONA
 • IZVORI NAPAJANJA S INT. STABILIZATORIMA
 • INTEGRIRANI VREMENSKI SKLOP – NE555 TIMER
 • PROCESNO RAČUNALO
 • INTEGRIRANI MIKROKONTROLER (MCU)
 • AVR 8-Bit RISC
 • SENZORI I PRIHVAT SIGNALA
 • AKTUATORSKI SKLOPOVI

B - ELEKTRONIKA

• Literatura:
J. Grilec, D. Zorc: ″Osnove elektronike″, Školska knjiga, Zagreb. T. Šurina: ″Tranzistorska tehnika″, Tehnička knjiga, Zagreb. P. Biljanović: ″Elektronički sklopovi″, Školska knjiga, Zagreb. P. Biljanović: ″Mikroelektronika″, Školska knjiga, Zagreb. J. Millman, A. Grabel: ″Microelectronics″, Mc. Graw Hill.

• ELEKTRONIKA se bavi voñenjem struje kroz poluvodiče, plinove i vakuum, te pripadnim elementima i sklopovima.
ELEKTRONIČKI ELEMENTI, SKLOPOVI, UREðAJI

• Područja:
Opća elektronika (elementi, sklopovi, integrirani sklopovi) Analogna – digitalna – računalna (informacijska) Visokofrekventna, mikrovalna tehnika, optoelektronika, energetska elektronika, itd. Po namjeni: avionika, automobilska, biomedicinska, itd. Profesionalna elektronika - Potrošačka elektronika

1

• SADRŽAJ
Elektronički elementi: diode, tranzistori, tiristori Elektronički sklopovi: ispravljači, stabilizatori napona, pojačala, povratna veza, oscilatori, tranzistorske sklopke Operacijska pojačala Digitalni integrirani sklopovi: logički sklopovi, bistabili, memorije Mikroračunala

Dodatna poglavlja za kolegij Elektronika (mehatroničari):
Linearni integrirani sklopovi: primjena operacijskih pojačala, regulatori napona, pojačala snage, vremenski sklopovi Senzori, akvizicija signala, A/D i D/A pretvornici, aktuatori Programabilni logički kontroleri Elektronička instrumentacija

2

POLUVODIČI

Kovalentna veza sa 4 susjedna atoma u kristalnoj rešetki Germanij i silicij su 4-valentni, struju vode elektroni i šupljine

slobodni elektron

šupljina

Generiranje parova elektron-šupljina i rekombinacija Dodavanje 3 ili 5-valentnih primjesa povećava vodljivost n-tip(5-valentna primjesa): mnogo slobodnih elektrona, mnogo nepokretnih + iona, malo šupljina (manjinski nosioci ) p-tip(3-valentna primjesa): mnogo šupljina, mnogo - iona, malo elektrona (manjinski nosioci)

3

ZAPORNI SLOJ

n + + + + + + + -

p -

-

+

+

+

-

-

Difuzija

4

Q + - V ∆V difuzni napon iznosi oko 0. 0.3V za germanij 5 .7V za silicij.

POLUVODIČKA DIODA p n p A n K + + p n + + p n 6 .

KARAKTERISTIKA DIODE A + - V I p [A] 4 U z [kV ] Uzo ϑ 2 1 0. područje proboja Idealna dioda? Dioda je nelinearni element ->grafičko rješavanje strujnog kruga 7 .5 ϑ Upo 1 2 Up[V] 10 20 I z [µA] • Propusno područje. zaporno područje.

ISPRAVLJAČI ~ ~ + = − ISTOSMJ. sin 1 U U sr = ∫ uR (t ) dt = M = T 0 π π 1 2 UM U ef = ∫ uR (t )dt = 2 T 0 T 8 . TROŠILO ~u u = uD + uR R u UM U ef U sr T 2 T t U DMAX napon na trošilu: T 2U ef .

Filtriranje ispravljenog napona u i ′ U SR R C C bez C ~ u USR t T/2 T PUNOVALNI ISPRAVLJAČ Graetzov mostni spoj u + UM + - ~ T t napon na trošilu : 2 U sr = U M π U ef = UM 2 9 .

TROFAZNI POLUVALNI ISPRAVLJAČ R S T R 0 u UM R S T R S ..83UM = 1.17Uef T/ 10 . T 12 5T 12 t U sr 1T = ∫ u dt T 0 5T /12 [0.. T ] 1 U sr = 3 ⋅ T 2π 3 3 ∫12UM sin T tdt = 2π UM = 0.

34U ef 11 .. u S = U M sin  t−  T 3  T 3 6 π UM = π U ef = 2.TROFAZNI PUNOVALNI ISPRAVLJAČ A R S T B u UM R S T R S .. T 12 5T 12 t U SR 1 = T T ∫ (u 0 A0 1 − u B 0 ) dt = ⋅ 6 ∫ (u R − u S )dt T T / 12 T /4 u R = U m sin U SR = 3 3 2π 2π   2π t .

Zenerov otpor ∆U Z = rZ ∆I Z Zenerova dioda radi u području proboja.dinamički R UZ ∆U r= S = 1/ r .statički R .7V ∆I U I ∆u ∆i .ZENER DIODA ID R= UD 0. IZ Probojni napon ovisi i o temperaturi (temperaturni koeficijent) Simboli: IZ K A K A 12 .

IT ) ∆U ST = ∂U ST ∂U ST ∆U G + ∆IT ∂U G ∂IT G σ =  ∂U   ST  I   ∂U  . ρ =  ST   ∂I   T U  ∂U  .faktor stabilizacije T = konst .unutrašnji otpor (negativan) G = konst UST bez st . IT 13 .• STABILIZACIJA NAPONA IT G UG S U ST T U ST = f (U G . UST velik σ UG mali ρ bez st .

IZ konstrukcijom točku po točku: IZ rZ U RT Minimalni ulazni napon: IT = I G − I Z IT = UST U U G ≥ U Z 0 (1 + IT RS ) RT IT RT = ctgα IG α RT IZ IT U U UST UG 14 .STABILIZATOR SA ZENER-DIODOM (PARALELNI) iG iT iZ RS UG + RS U RT UG U IG UG RS U G = U + I G RS U G U G U :UG RS 1= I U + G UG UG RS Grafičko rješenje IT=IG .

visok ulazni otpor (109 Ω) 15 .TRANZISTOR S EFEKTOM POLJA = FIELD.EFFECT TRANSISTOR.izvor. D-S radni krug (izlazni) Naponsko upravljanje . uvod D: drain . FET (JFET) G D ID p p U GS UDS n S S: source .odvod G: gate – vrata (upravljačka elektroda) D G n − kanal S IG ≅ 0 G-S kontrolni krug (ulazni).

MOSFET (Metal-Oxide-Silicon FET) a) samozaporni n-kanalni.5 UGS [V ] −2 − 2.5 U DS = 10V −1 10 − 1.ulazna I D [mA] 20 izlazna 0 − 0.5 UGS [V ] S = −2 ∆ID ∆ U GS −1 U 0 10 20 U DS [V ] DS = const . ID ID 5 b) samovodljivi n-kanalni 4 3 U GS [V ] D G S 2 1 UGS ID a) UDS 2 1 0 ID U GS [V ] D G S −1 −2 UGS b) UDS 16 .

BIPOLARNI TRANZISTOR (Transfer Resistor) C n IC IB p B n E − IE npn izlazna karakteristika pnp Primjer: IE = 10.2 mA IC = 10.20 mA ulazna karakteristika I C [mA] 200 I B [mA] 2 I B [mA] 2 1 100 1 0 0. 5 0 10 20 30 U CE [V ] UBE[V] IC = B IB (B manjeg iznosa u zasićenju) Ru = ru = U BE .0 mA IB = 0. do 5kΩ IB ∆U BE ∆I B 17 .

.2 V ..TRANZISTOR KAO SKLOPKA I I =0 U S = U BB S R I = Imax = UBB IC R IB UBB UBB R IC [mA] = IC max A UBB R US = 0 IB U BB = I C R + U CE I B min I C max U BB = = B RB IC. 0.min UCE min = UCEzas B UCE max = UBB UCE [V ] 0 • Usporedba s običnom sklopkom: tranzistor je istosmjerna sklopka vrijeme preklapanja kratko –> mogućnost regulacije vijek trajanja elektromagnetske smetnje – bez iskrenja Tipično: UCE min ≈ 0. IC min < 1µA 18 .5 V.

Pu A[B ] = log uz U u2 U i2 Pu = .POJAČANJE (Odnos istovrsnih fizikalnih veličina na izlazu i ulazu) Xu Xi Xi Xu ∆X i A= ∆X u A= .statičko pojačanje .dinamičko pojačanje Ui zasićenje A α Uu A = tgα = Ui Uu istosmjerno pojačalo izmjeničn o zasićenje 0 fd fg f Pojačanje kaskadno vezanih pojačala X u1 A1 Xi1 Xu2 A2 Xi2 A= X i 2 X i1 ⋅ = A1 ⋅ A2 X u1 X u 2 Pi Pu Logaritamska jedinica: Bel P A[dB ] = 10 log i . Pi = Ru Ri U i2 Ru U R Av [dB ] = 10 log 2 ⋅ = 20 log i − 10 log i Uu Ru U u Ri 19 .

PRILAGOðENJE OTPORA IZMEðU POJAČALA P oja čalo 1 I P ojačalo 2 Ri E U Ru E = I (R i + R u U = IR u ) • Optimalni odnos Ri i Ru za različite kriterije Naponsko prilagoñenje: što veći napon U= E R 1+ i Ru ⇒ Ru >> Ri (prednost FET-a) Prilagoñenje prema korisnoj snazi: što veća snaga PK = I Ru = 2 (Ri + Ru ) E2 2 Ru ekstrem pojačanja snage: dPK =0 dRu ⇒ Ri = Ru Paradoks: u ovom slučaju se pola snage se gubi u Ri ! 20 .

TRANZISTORSKO POJAČALO Za pojačanje signala može se koristiti bipolarni tranzistor ili FET ID R U i = U DS Uu = UGS UB + ∆ U GS −∆ UB R ID ID ⋅ R U DS Ui ID A A ∆I D A0 A0 UGS ∆U GS ∆ U DS UB U DS A= S′ = ∆U i ∆U u ∆I D ∆I = D ∆U GS ∆U u Ui = U B − I D R U i + ∆U i = U B − (I D + ∆I D )R → ∆U i = −∆I D R ⇒ A= − ∆I D R = −S ′R ∆U u 21 .

6 0.5 0.7 10 20 30 UCE [V ] U BE [V ] a) Jednostavno pojačalo R U − U BE IB = B R pomak radne točke (drift) ϑ2 > ϑ1 ϑ1 Definiranje statičke radne točke A0 pomoću otpora R Odjeljivanje stupnjeva pojačala pomoću kondenzatora 22 .POJAČALO NAPONA (BIP. TRANZISTOR) I C [mA] 20 100 I B [µA] 80 60 10 A0 40 20 I B [µA] 100 80 10 40 20 0.

b) Pojačalo s stabilizacijom radne točke UB R IB = +∆ −∆ U B − U BE − U E R ϑ Stabilizirajuće djelovanje IC UE IB IC c) Poboljšano pojačalo s stabilizacijom radne točke UB R1 IB RC R2 RE Preporuča se IR2>>IB (IR2=10 IB) UE ≥ 1V URC =UCE d) Pojačalo s FET-om ID U GS R1 R2 I D R2 23 .

Odreñivanje radne točke: UGS+IDR2= 0 (IG=0) -UGS= IDR2 -rješava problem DRIFT-a POVRATNA VEZA µX i µ Xi A= Xi . linearnije pojačalo Za A >>1 (Ap ≈ -1/µ) neovisnost o promjenama A 24 . X u + µX i Ap = Xi Xu Xu A Ap A 1 = 1 − µA 1 −µ A | µ |≤ 1 Ap = a) 0<µ<1/A → Ap>A → pozitivna povratna veza povećana nestabilnost. neosjetljivost na smetnje.. osjetljivost na poremećaje b) µ<0 → Ap<A → negativna povratna veza.Zajednička točka (masa ) . stabilnost.

• Invertirajuće pojačalo (invertor) I R0 Uu R − + U i = − A(U u + IR ) Ui (1) ( 2) I= Ui −Uu R + R0 Uvrštenjem (2) u (1) i separacijom varijabli : Ui = − R0 U R + R0 u R+ A Ui ≅ − R0 Uu R 25 . Ulazni otpor vrlo velik. Izlazni otpor mali. Izlazni raspon Ui – ograničen naponom baterije Matematički model nepotrebna grafička rješenja.RAČUNSKO POJAČALO (Operacijsko pojačalo) U− U+ − U + U i = A(U + − U − ) = AU A >>> 1 6 (do 10 ) 0V U je uvijek vrlo malen («virtualna nula»).

U 1 << 1 → Ui ≈ −R0 ∑ n A n Rn • Integrator R Uu U I C U i = − A(U u + IR) (1) − + U i = U u + IR + Ui q C (2) (3) q = ∫ Idt Uvrštavanjem (3) u (2 ) te I iz(1) u (2) dobije se: U  1 1   U u + i dt 1 + U i = − A RC ∫  A  26 .• Neinvertirajuće pojačalo R I R0 Ui = A(Uu − IR) I= Ui − Uu + Ui R + R0 Ap = Ui R = 1+ 0 Uu R • Zbrajatelj (sumator) R1 U1 U2 R2 I R0 Ui = −AU U = Ui − R0 ∑In n U3 R3 U − + Ui In = U −Un Rn U ≈ 0.

<< U u A A → Ui ≈ − 1 ∫ U u dt RC Uu Ui • Zamjenom mjesta R i C → derivator: U i ≈ − RC dU u dt 27 .Ui 1 << 1.

stabilnost frekvencije Mehatronički oscilator . frekvencija.OSCILATOR Pojačalo s pozitivnom povratnom vezom i µ =1/A Ap = + 1 Xi = Xu 1 − µ A ⇒ Ap → ∞ ( X u = 0) LC oscilator C + L + f = 1 2π LC Svojstva: valni oblik.njihalo N S − L1 + − L2 + + U 28 .

anoda k .katoda g .VAKUUMSKA TRIODA a g a k g a .rešetka k Ia 0 U gk Ua − U gk Ua Koristi se za velike snage (napone) ili za specijalne namjene 29 .

VISOKOFREKVENTNO ZAGRIJAVANJE • Induktivno zagrijavanje metalni predmet zagrijava se zbog vrtložnih struja i eventualno gubitaka histereze V.dubina prodiranja: δ =K ρ µr ⋅ f 30 . Generator gustoća inducirane struje eksponencijalno pada prema unutrašnjosti predmeta (f =100 kHz do 15 MHz) J0 0.F.37 J0 J = J0 ⋅e − x δ x δ δ .

papir. tg δ = IR IC U 1 = R = U ω RC 1 ωC I δ R C IR U U2 = U 2ω C tg δ P= R zagrijavaju se plastični materijali.F . guma.. Gen .• Dielektričko zagrijavanje u dielektriku dolazi do pomaka elementarnih dipola. 31 .. drvo. porast temperature ϑ↑ IC V . unutarnje "trenje".

TIRISTOR (SCR: Silicon Controlled Rectifier) A p G n p n G A A G K K K IA c a – karakteristika blokiranja b – prekretni napon: Up = f(IG) IA0 d a IG b Up UAK c – karakteristika voñenja d – zaporna karakteristika ~ ~ ~ 32 .

okidanja β . protjecanja U sr 1 = ∫ U M sin ω t 2π α π π d (ω t ) = UM (1 + cos α ) 2π I sr = sin 2α 2 U sr RT U ef = U 1 2 U M sin 2 ω t d (ω t ) = M ∫ 2π α 2 π π −α + Primjer jednostavnog okidnog sklopa u D2 R ~ UT D1 C t uC 33 .kut voñenja.kut paljenja.TIRISTORSKI ISPRAVLJAČ u UM AC M GENERATOR IMPULSA π α β 2π ωt α ≤ 180° .

TIRISTORSKO PALJENJE MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM Mehanička sklopka i e = −M di dt Tiristorska sklopka k1 12V R1 =/ = 400 V C1 C2 k2 R2 34 .

C. SWITCH) A2 n n p n n G n p A2 G A1 A1 IA IG − U A2 A1 U A2 A1 − IG − IA 35 .TRIJAK (TRIODE A.

FAZNA REGULACIJA IZMJENIČNE SNAGE U GA1 ~ i Polaritet Ug + − + − U A 2 A1 u. i UT Diac R C α t ~ D1 U ef = I ef = UM 2π IM 2π π −α + π −α + sin 2α 2 sin 2α 2 Služi za regulaciju snage otpornih trošila i univerzalnih motora 36 .

TOPLINSKI OVISAN OTPORNIK - TERMISTOR
Koristi se kao senzor temperature
B

NTC (negativni temp. koeficijent)

R [Ω ]
100
10

ϑ

Rϑ = Ae ϑ
- konstante izvedbe: A [Ω] B [°K]

1
0
o 200 ϑ [ C ]

PTC (pozitivni temperaturni koeficijent)
R [Ω ]

10 4 10 3 10 2 10 1 10 0

ϑ [o C ]

može se koristiti za nad-temperaturnu zaštitu

37

NADTEMPERATURNA ZAŠTITA
T
+

PTC

k1

M

k2

R

~

Beskontaktna sklopka (proximity switch)
+

+

+

+

+

C1

R
T1

U

U1
+

T3
T2

R1 R2

C2

UH

+∆ − ∆ U1

UB2 IC2
UC2 U B3 I C 3

U

UB 2

38

FOTOOTPORNIK

LDR

CdS


10 3 10 2 10 1

R

A = konst.

R = A E −α

α = 0 , 7 ÷ 0 ,9
R D > 10 M Ω R 1 0 00
lx

= 30 ÷ 300 Ω

10 0 10 0

E
10 1 10 2 10 3

lx

Brojač predmeta na tekućoj vrpci:

+U
IR

RF
T1
T2

RF

N
I B1
I B2 IR

E

39

FOTODIODA I FOTOELEMENT (FOTOČLANAK)
• Fotodioda

IF
150 100 50

I F [µ A ]

3000 2000 1000

E [lx ]
U z [v]

E [lx]
+

0 0 20 40

-vrijeme porasta = 1 ns

U

- osjetljivost

S =

∆IF ∆E

• Fotoelement: izvor napona (»sunčane baterije»)
IF

3000 2000 1000
U F [mV ]
aktivni fotoelement

E [lx ]

40

pasivni element: fotodioda

40

Postoje izvedbe za sve osnovne boje RGB + IR + UV + bijela 41 .5 V • Poluvodički materijali od kojih se izrañuje LED: Galij-arsenid (GaAs).FOTOTRANZISTOR Srodne komponente: .fotoTiristor S ≈ 10 µA lx .fotoTRIAC SVJETLEĆA DIODA – LED I φ [lm] Up U I [mA] Uz0 ≈ 10 V Up = 1.fotoFET .3 ÷ 3. Galij-arsen-fosfid (GaAsP). itd.

matrica točaka Pokaznici (display) Druge tehnologije pokaznika: LCD (Liquid Crystal Display).R. itd. elektromehanički.• Usporedba LED (diode) i sijalice: LED ima veću trajnost. OPTOSPOJKA (OPTO-COUPLER) Ii do 1. komunikacija 7 . Optospojke. Plazma. rasvjeta. DLP (Digital Light Processing -> Digital Micromirror Device). LED je dinamički pogodnija (vrlo brzo uključivanje i isključivanje). CRT (Cathode Ray Tube). LED emitira uzak spektar svjetlosti za razliku od sijalice koja pokriva daleko širi spektar (vidljiva svjetlost + infracrveno zračenje + ultraljubičasto zračenje) • Primjena LED: Signalizacija. I. 5 IU GALVANSKO ODJELJIVANJE IU Ii 42 .segment display: Alfanumerički.

LSI.. MSI.. manji utrošak energije. • Mnoštvo tehnologija: monolitni. VCO stabilizatori napona. analogni i mješoviti integrirani krugovi ANALOGNI IC (linearni) operacijska (računska) pojačala komparatori napona generatori funkcija. veće brzine • Integriraju se i sklopovi neizvedivi u diskretnoj izvedbi. VLSI. referentni izvori specijalni IC za video.INTEGRIRANI KRUGOVI (IC) • Minijaturizacija: manji utrošak prostora. IC za upravljanje snagom 43 . komunikacije analogne sklopke i multiplekseri senzorski IC . ULSI (> 106 tranzistora) • Digitalni. audio. hibridi • SSI.

MJEŠOVITI IC (mixed signal) pretvornici U/f. Osnovna podjela digitalnih sklopova: kombinacijski i sekvencijalni sklopovi (sekvencijalni sadrže memorijske elemente). D/A analogni meñusklopovi (analog interface circuits) vremenski sklopovi (timer-i) meñusklopovi za LAN mreže. namjena (buffers. A/D. ROM) programabilni logički nizovi (PLA..) aritmetički sklopovi. drivers. mobitele. CPLD. Schmitt okidni skop. monostabil. mikrokontroleri. multiplekseri spec.. meñusklopovi itd. FPGA) mikroprocesori. komparatori dekoderi.) brojila. NILI.. radio. 44 . NE. PLL) multivibratori (bistabil. PAL. transceivers. itd. NI. DIGITALNI IC osnovni logički sklopovi (I. registri memorije (RAM. f/U. ILI.

OSNOVNI LOGIČKI SKLOPOVI • Logička stanja: DA (1) ⇔ NE (0) ⇔ (zatvorena sklopka) (otvorena sklopka) • Logički I (AND) (+ ) H A B Z A B Z = A⋅B A B Z = A⋅ B Z = 0: nema spoja Z = 1: zatvoren krug H: napon napajanja (+) L: napon 0V ili ≈ 0V A L L H H B L H L H Z L L L H & A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Z 0 0 0 1 45 .

B=1 • Logički NE (NOT) Z=0 + Z=A A 0 1 Z 1 0 A 46 .• Logički ILI (OR) A A+B B A A B A+B B A+B OR A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Z 0 1 1 1 ≥1 • Eksluzivno ILI (EX-OR) : A=1.

• Logički NE I (NAND. NI) A B Z = A⋅ B A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 AB 0 0 0 1 AB 1 1 1 0 • Logički NE ILI (NOR. NILI) A B Z = A+ B A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A+B 0 1 1 1 A+ B 1 0 0 0 47 .

lako se proširuje na višebitne brojeve 48 .teže se proširuje • ZBRAJALO A B P S F Ps A 0 0 1 1 0 0 1 1 B 0 1 0 1 0 1 0 1 P 0 0 0 0 1 1 1 1 S 0 1 1 0 1 0 0 1 Ps 0 0 0 1 0 1 1 1 .SLOŽENI LOGIČKI SKLOPOVI • POLUZBRAJALO A B S H P A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 S 0 1 1 0 P 0 0 0 1 .

7 A0 A1 A2 KODER (ENKODER) 0 1 OUT n 0 1 m Ulaz adresiran preko A0. B su 4-bitni binarni brojevi (bit = binarna znamenka) A0 A1 A2 A3 A<B A=B A>B B0 B1 B2 B3 0000(2) … 0(10) 0001(2) … 1(10) 0010(2) … 2(10) 0011(2) … 3(10) … 1001(2) … 9(10) • DEKODER / DEMULTIPLEKSER A0 A1 A2 A3 E 0 Dekoder: E (enable) je konstantan. . 15 • MULTIPLEKSER I KODER MULTIPLEKSER 0 ..• KOMPARATOR A.. Demultiplekser: Serijska informacija s E pojavljuje se na izlazu adresiranom preko A0.. A2 pojavi se na OUT Jedan aktivan ulaz (od n) aktivira jedan m-bitni broj (kod) na izlazu ROM = DEKODER + KODER 49 . . A3.

• BISTABIL + U CC R11 R21 R12 T1 R 22 T2 Q Q S Q Q ≡ R R23 S R13 −UBB D Q D R SR S R T Q T Q Q Q JK J K Q Q Q S 0 0 1 1 R 0 1 0 1 Q q 0 1 x D 0 1 Q 0 1 T 0 1 Q q q J 0 0 1 1 K 0 1 0 1 Q q 0 1 q q – prethodno stanje x – nedefinirano (zabranjeno) R Sekvencijalni sklopovi: . T S Q S 0 0 1 1 R 0 1 0 1 Q q 0 1 0 Q q 1 0 0 Bistabil sastavljen od NILI vrata Q = Q !! 50 .asinkroni Q Dijeljenje frekvencije s2 Može zamijeniti SR. D.sinkroni .

7 RC • SCHMITTOV OKIDNI SKLOP (TRIGGER) Uu Ui U1 U2 t Ui H L U2 U1 Uu Uu Ui H L t 51 .• ASTABIL R C ui ui t generator pravokutnog signala • MONOSTABIL Q Q t C R t ≅ 0.

• BROJILO 0 Q C T T T 1 Q 2 Q R Q0 Q1 Q2 0 1 2 3 4 5 6 7 Q0 L H L H L H L H Q1 L L H H L L H H Q2 L L L L H H H H C C = Clock (ulaz) R = Reset (nadreñeni ulaz) 1 2 3 4 5 Binarno brojilo Dekadsko brojilo zahtijeva dodatne povratne veze Sinkrona brojila su općenito brža reverzibilna i programabilna brojila 52 .

pomicanje lijevo .desno ←→ • MEMORIJA A0 An R/ W RAM Random Acces Memory R/W Statička i dinamička Ovisnost sadržaja o napajanju D0 Dm 53 .• REGISTAR D D D D D D D D 8 − bit Radi se o nizu bistabila koji se zajednički upravljaju Mogućnosti: − paralelno postavljanje i očitavanje (brisanje) − serijsko postavljanje.

traka proces CPU SABIRNICE adresa podataka kontrolnih signala PIO CPU.funkcionalne jedinice CPU : RAČUNA.MIKROPROCESOR Mikroprocesorski računalni sustav sastavljen od jedne ili više IC komponenti RAM ROM tastatura ekran disk. USKLAðUJE. ROM. PIO . RAM. KONTROLIRA ROM: SADRŽI POHRANJENE STALNE PODATKE RAM: PAMTI PRIVREMENO PIO: KOMUNICIRA S OKOLINOM 54 .

Diode-Transistor-Logic TTL .Transistor-Transistor-Logic HTL .SKUPINE DIGITALNIH INT.Complementary MOS 55 . VLSI mogućnosti prijelaza na druge skupine potrošak snage po jediničnom sklopu • Karakterističan osnovni sklop svake skupine RTL . MSI.Resistor-Transistor-Logic DTL . LSI.Emiter-Coupled-Logic CMOS .High Treshold (Level) Logic ECL . KRUGOVA Tehnologije odreñuju svojstva pojedinih logičkih sklopova Unutar skupine: direktna mogućnost spajanja krugova • KARAKTERISTIKE napon napajanja temperaturno područje primjene faktori razgranjivanja (branch) vrijeme propagacije impulsna svojstva granice dozvoljenih smetnji izbor različitih sklopova SSI.

2 25÷6 0 0.7÷2 - CMOS 3÷15 1nW / 100 Hz 20-35 50 56 . sklopa [mW] Vrijeme propagacije [ns] Faktor razgranjivanja 5 10 10 10(30) L 5 1 30 10 S 5 20 3 10 LS 5 1÷2 4÷10 20 HTL ECL 15 30 110 10 -5.Usporedba karakteristika pojedinih familija: TTL bazni Napon napajanja [V] Potrošnja jed.

2 1. L Uu [V] 0.TTL LOGIČKA SKUPINA Temeljni sklop: NE I (NAND) + 5V R1 4k R2 1.4 0.3 tip.0 2.2 max.8 1.4 tipična granica smetnji za L tipična granica smetnji za H 2.4 2. H 2. H min. L min.2 0.4 57 .3 0.0 0.4 3.6 k R4 130 Ω T1 Uu T2 T3 L Ui L H L H H H H L L H H R3 1k Ui [V] 3.

u bipolarnoj i CMOS tehnici 58 .6 mA max iz ulaza • IZLAZNA STRUJA TTL SKLOPA "H": -400 µA max .izvor (source) "L": 16 mA max .• ULAZNA STRUJA TTL SKLOPA "H": 40 µA max u ulaz "L": -1.ponor (sink) Postoje inačice istih logičkih struktura i rasporedom priključaka sa smanjenom potrošnjom i većom brzinom.

MOSFET n-kanal samozaporni D SUBSTRAT N N ID UG > 0 S G D G S 0 P U DS • CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) – izvedba invertora: +V T2 p-kanal D2 D1 G1 S1 S1 G1 N+ N+ P+ G S2 G2 ulaz D1 D2 S2 G2 P+ izlaz T1 n-kanal p N substrat Ui UH Uu UH 2 Prijenosna karakteristika invertora 59 .

HLAðENJE POLUVODIČA .TOPLINSKI ODNOSI poluvodič kućište hladnjak E T p < 200o C za Si P[W ] = ∆T [ o C ] RT [ C / W ] o B C ambijent Tp Rpk kućište Rkh hladnjak Rha Ta ambijent Pmax = Tp max − Ta max ∑R • Za velike snage: hlañenje strujanjem zraka hlañenje vodom 60 .

pojačala snage. vremenski sklopovi Signali.DODATNA POGLAVLJA ZA KOLEGIJ ELEKTRONIKA (MEHATRONIČARI) Linearni integrirani sklopovi: primjena operacijskih pojačala. trendovi razvoja Elektronička instrumentacija 61 . upravljanje snagom Procesno računalo Mikrokontroleri Programabilni logički kontroleri Elektroničke tehnologije. regulatori napona. A/D i D/A pretvornici. akvizicija signala. Aktuatori. senzori.

PRIMJENE LINEARNIH INTEGRIRANIH KRUGOVA SKLOPOVI S OPERACIJSKIM POJAČALIMA Diferencijsko pojačalo R2 R1 V1 V2 2 3+ R3 −LM 107 6 VOUT R2  R1 + R 2  R 4 V OUT =  V2 − V1  R1  R 3 + R 4  R1 za : R1 = R 3 i R 2 = R 4 V OUT = R2 (V 2 − V1 ) R1 R4 Pretvornik struje u napon R1 I IN R2 2 3 + −LM 107 6 VOUT V OUT = I IN R 1 Pretvornik napona u struju (strujni izvor) V+ IO VIN 3 + 2 − LM 107 01 2N 3456 02 2 N 2219 R2 10K IO = V IN R1 V IN R1 ≥ 0V 62 .

01µF C1 3 + −LM101A R3 160 K 6 VOUT R2 910 K Generator funkcija 47 k 6Hz − 70k Hz 560 + 15V 13 9 1M pravokutni 14 10 + − trokutasti 8 LM 324 − 4 11 12 + − 15V 15k 10 k 470 k 1M + 8k 1N 4004 − sinusni 63 .6V R1 +V 2 3 + − 1077 LM 4 6 VOUT R2  R  Vout = Vz 0 1 + 3   R2    R3 Generator pravokutnog napona R1 160 K 2 0.Referentni izvor (konstantnog) napona 1N 4611 zener _ 6.

3 Zvučnik Uu − 6 Spajanje integriranog audio pojačala LM380 64 . audio pojačala.) + Ubat 2 + 14 8 7.7 ) = = PM = RT 2 RT 2 RT 2 Koriste se za upravljanje snage na trošilima veće snage (upravljanje motorima.IZLAZNO POJAČALO SNAGE + Ubat Uu Uu + Ubat T1 Ui Ui RT a) emitersko slijedilo T2 −Ubat RT b) push-pull spoj Maksimalna snaga PNP-NPN push-pull spoja (s dvije baterije): U 2 ef U 2TM (U bat − 0. itd.

DC/AC. Pretvornici: DC/DC. AC/DC 65 .STABILIZATORI NAPONA 1. Prekidački (switching) stabilizator napona (ima veći stupanj iskorištenja i širi raspon ulaznog napona): + - Uu Uz + T1 PW M - t IL D T L + C R2 RT Ui R1 3. Linearni stabilizator napona:  R  U iN = U ref 1 + 1   R2    U u min = U i + U u −i min Stabilizator η≅ Ui Uu Uu Ru 1 C T1 E 2 B Ui Ii RT R3 − + Uu − UREF R2 3 + R1 2.

-5V. Podesivi stabilizator (linearni regulator napona) LM 317 VOUT= 1. -12V Svaki integrirani stabilizator ima ugrañeno strujno ograničenje i nadtemperaturnu zaštitu.22 Ω C1 = 0.25 · (1+ R2/R1) + IADJ · R2 LM317HV IOUT = 1. +1V2.IZVORI NAPAJANJA S INT.25/ R1 LM317HV VIN ≥ 28V VIN ADJ VOUT VOUT V IN C1 VIN ADJ VOUT R1 = 240Ω + R1 = 1.1µF C 2 = 1µF RT Stabilizator napona Stabilizator struje 2. 66 . STABILIZATORIMA 1.1µF R 2 = 5kΩ 0. Fiksni 3-terminal regulatori napona LM 78xx i LM 79xx + 12V 7812 1N4007 7805 + 5V + + 1µF 0V − 12V + 2200µF 1N4007 220 VAC TRAN SFOR MER 1µF 1N4007 1N4007 + 2200µF 7912 7905 − 5V + 1µF + 1µF Stabilizirani izvor napajanja 220V AC --> + 5V.

1RC C OUTPUT t 67 .693 (R b )C C MONOSTABIL – generator jednog impulsa + Vcc R INPUT 2 8 4 555 1 5 6 7 3 t = 1.693 (Ra + Rb )C t2 = 0.INTEGRIRANI VREMENSKI SKLOP – NE555 TIMER ASTABIL – generator pravokutnog signala + V cc Ra 8 7 2 4 555 1 5 3 O U TPU T t1 t2 Rb 6 t1 = 0.

analogni ulazi i izlazi DIGITALNA RIJEČ 1 ANALOGNI NAPON (0-10 V) SENZOR ANALOGNO DIGITALNI PRETVORNIK 0 1 0 0 1 0 1 ANALOGNI NAPON (0-10 V) DIGITALNO ANALOGNI PRETVORNIK REGULATOR M BRZINE MOTOR PRETVORNIK M FIZIKALNA VELIČINA DIGITALNI ULAZI ULAZNO / IZLAZNI MEðUSKLOP DIGITALNI IZLAZI POKAZIVAČ 6 9 D B A C SPECIJALNI ULAZNO / IZLAZNI SKLOPOVI TAKT VEZA SA DRUGIM SISTEMIMA TASTATURA ISPISNA MEMORIJA ( ROM ) ČITAJ / PIŠI MEMORIJA ( RAM ) uP DIGITALNI SIGNALI 68 . .digitalni ulazi i izlazi .PROCESNO RAČUNALO Računalo za upravljanje procesima i strojevima opremljeno je ulazno / izlaznim meñusklopovima koji ga povezuju s okolinom.

ADC. SPI. Internal oscillators. Atmel’s new ARM7-based flash MCUs Atmel's AVR® microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined I/O structure that limits the need for external components. pull-up resistors. UART. pulse width modulation. analog comparator and watch-dog timers are some of the features you will find in AVR devices. timers. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the code is written in C or Assembly. 69 .INTEGRIRANI MIKROKONTROLER (MCU) (PRIMJER PROIZVODA) AVR 8-Bit RISC. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM. the AVR is a perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly.

obrada govornog signala (interpretacija .obrada slikovnog signala (prepoznavanje uzoraka) . rekonstrukcija.obrada analognih signala .statistička obrada signala .prihvat signala (acquisition) .prijenos signala multipleksiranje. kompenzacija Postupci sa signalima: . poluvodičke memorije . interpretacija (prepoznavanje).obrada digitalnih signala .prikaz signala (prezentacija) Obrada signala – analiza. interpretacija i manipulacija . manipulacija i drugo . radio valovi. modulacija.obrada video signala 70 .generiranje signala (senzori) .SIGNALI Signali su vremenski promjenjive veličine koje nose informaciju Informatički kapacitet – količina informacije u sekundi Vremensko i frekventno područje (Fourierova analiza) Signali i smetnje .obrada signala (processing) uzorkovanje. distribucija signala. električki vodič. prilagoñenje mediju vrste medija: optički medij. optički medij. kompresija. .prepoznavanje) .umrežavanje senzora (bežične mreže senzora) .filtriranje.spremanje signala magnetski medij.

PODRUČJE u(t ) "1" t "0" t ANALOGNI SIGNAL DIGITALNI SIGNAL Pretvorba signala: • Analogno / digitalni pretvornici • Digitalno / analogni pretvornici • Napon / frekvencija • Frekvencija / napon D= konst * U U= konst * D f = konst * U U= konst * f 71 .Signali mogu biti analognog ili digitalnog tipa: u(t ) MJ.

Analogno / digitalni pretvornici TAKT KRAJ PRETVORBE U ul (t ) START A/D DN −1 D0 CS µP 111 110 101 100 011 010 001 000 D idealna karakteristika U ul A Digitalno / analogni pretvornici Ui D0 D1 D/A Ui 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 DN −1 D 72 .

fotodioda (svjetlo) .zavojnica s pomičnom jezgrom .EM – indukcija (brzina) Pasivni senzori: . polje) . Aktivni senzori: .potenciometar (pomak) .SENZORI I PRIHVAT SIGNALA Senzori su takvi elementi kod kojih neko električko svojstvo ovisi o jednoj fizikalnoj (neelektričkoj) veličini.fotootpornik .tenzometar (deformacija) SENZORSKI SKLOP S SENZOR Prihvat i prilagoñenje e e = f (S ) S – fizikalna veličina e – električna veličina (analogna ili digitalna) • PODJELA: • Digitalni senzorski sklopovi – daju digitalnu informaciju o ulaznoj veličini (koja je analogna ili digitalna) • Analogni senzorski sklopovi – daju analognu informaciju o analognoj ulaznoj veličini 73 .piezokristal (sila) .HALL-generator (mag.

Vrijeme odziva je reda veličine µs. MOSFET operacijsko pojačalo pojačava tu vrlo malu struju i održava napon na diodi UD ≈ 0. • ANALOGNI SENZOR .sklop za mjerenje rasvjete iul = 0 & R0 A UD = 0 & + U iD = k s ⋅ E izl U izl = U D + U R 0 = iD ⋅ R0 = & = k s ⋅ R0 ⋅ E Struja koju generira fotodioda linearno je zavisna od rasvjete.• DIGITALNI SENZOR . 74 .sklopka blizine (proximity switch) KOMPARATOR N S D0 "1" Ui A Uref S 0 digitalni izlaz (1 bit) + - D0 "0" pomak S Sklopka blizine služi za indikaciju približavanja predmeta (približavanje magneta Hall senzoru).

SKLOPKA RELEJ SKLOPNIK µR PI0 D0 ~ M D2 3x380V / 25 A Koriste se tranzistorske sklopke za pojačanje signala. DIGITALNI AKTUATORSKI SKLOP 0 ili 5V 1mA + R S T 100 mA TRANZIST. 75 . Potrebno je takoñer i galvansko odvajanje trošila.AKTUATORSKI SKLOPOVI D/A PARALELNI IZLAZ ANALOGNI AKTUATORSKI SKLOP M DIGITALNI AKTUATORSKI SKLOP M µR ULAZ KONTROLA Aktuatori pojačavaju energetski nivo izlaznih signala i prilagoñavaju oblik energije potrošačima (kontrolnim ureñajima). Releji takoñer omogućuju upravljanje velike snage iz kruga male snage (uz galvansko odvajanje).

UPRAVLJANJE ISTOSMJERNE SNAGE 1. Pulsno-širinska modulacija (PWM) H – most za dvosmjerno upravljanje motora +UB A B A B 1 0 0 1 C 0 D 1 0 Funkcija naprijed + C M − D 1 0 0 1 1 0 0 1 1 natrag kocenje kocenje − A +UB B PNP M D NPN 76 . ON/ OFF upravljanje trošila 2. Analogna regulacija serijskim tranzistorom 3.

impulsni transformator elektromagnetski relej opto-spojka. Regulacija upravljanjem u trenutku prolaza kroz nulu MOC 3022 F 150 Ω 10 mA Trošilo + Trijak φ Upravljanje pomoću optospojke – opto-trijaka radi galvanskog odvajanja upravljačkog kruga od mreže 220V Mogućnosti galvanskog odvajanja • • • • • • energetski transformator.solid-state relay izolaciono pojačalo za analogne signale (sa opto-spojkama).UPRAVLJANJE IZMJENIČNE SNAGE TRIJAKOM 1. Fazna regulacija (promjena kuta upravljanja) 3. DC/DC pretvornici (DC-> AC -> Transformator -> DC) 77 . ON/ OFF upravljanje trošila 2. optičko vlakno SSR .

IGBT. TIRISTOR. MOSFET.POLUVODIČKI ELEMENTI SNAGE Bipolarni tranzistor. GTO TIRISTOR. Darlington spoj. TRIJAK C C B B Quasi-Darlington NPN E E Darlington NPN D C G S MOSFET snage G E IGBT-Insulated Gate Bipolar Transistor 78 .

DIGIT. Danas je to univerzalna komponenta za industrijsku automatizaciju. Instrukcijske liste (Instruction Set) LOAD I123 OR Q233 AND NOT I124 AND NOT I125 STORE Q233 I 123 I 124 Q 233 Q 233 I 125 79 .LOGIČKI KONTROLER (PLC) • U početku zamišljen kao zamjena za relejnu (kontaktnu) logiku.PROGRAMABILNO . ULAZI SPOJ NA MREŽU 220V ~ IZLAZI PLC ANALOGNI I/0 + - PROGRAMATOR 1.

LD jezik (LADDER DIAGRAM – stepenasti dijagram) I 124 I 125 I 123 Q 233 Q 233 Nazivaju se i kontaktni planovi (uobičajeni u montaži postrojenja) 3.. M= marker (1.. Matematička notacija (za istu funkciju): Q233=(I123 OR Q233) AND NOT I124 AND NOT I125 • Ugrañeni programski elementi u PLC-u: Logičke operacije AND OR NOT XOR ADD DIV MUL SUB Aritmetičke operacije Ostale operacije: S/ R – BISTABILI Set/ Reset SR – POSMAČNI (SHIFT) REGISTRI C – BROJILA (GORE/ DOLJE) C.0 – BRZO BROJILO TR – VREMENSKI SKLOP ZA KAŠNJENJE A/D PRETVORNIK D/A PRETVORNIK • Varijable: I= input. 8 ili 16 bita) 80 .2. Q= output.

ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE Računala se koriste u svim fazama od projektiranja. Projektiranje integriranih krugova Silicon compilers. PLA (Programmable logic array) Projektiranje tiskanih pločica (PCB) Izrada sheme. proizvodnje do testiranja elektroničkih ureñaja Projektiranje elektroničkih sklopova Simulatori na PC računalu. automatsko odreñivanje rasporeda i spojeva Automatska montaža sklopova Automati za montažu sklopova i lemljenje spojeva Automatsko testiranje Računalo testira gotove sklopove 81 .

) • Bežične mreže senzora (WSN: wireless sensor networks) • digitalizacija i kodiranje audio i video signala (High Density DVD. žiroskopi. kodiranje itd. spremanja i prijenosa informacija • Razvoj novih algoritama za obradu informacije (kompresija.TRENDOVI RAZVOJA ELEKTRONIČKIH UREðAJA • Veći stupanj integracije i minijaturizacije. senzori pritiska. GSM) Primjeri: • Mikroprocesori nove generacije (veća brzina – manja potrošnja energije) • Video kamera na jednom integriranom krugu • Mikrovalni integrirani primopredajnici (za mobilnu telefoniju i bežične mreže) • Endoskopske kamere u obliku kapsule (koje se gutaju) • Radio-frequency identification (RFID tag) • MEMS .) • Digitalizacija funkcionalnih blokova (prijenosa i obrade signala) • razvoj senzorike • Umrežavanje (Internet. itd. DivX) 82 .mikroelektromehanički sustavi (inkjet printeri. veće brzine rada. niže cijene • Nove metode obrade. DLP projektori. ubrzanja.

Digital storage oscilloscope (DSO) • Osciloskop na personalnom računalu . umrežavanje 83 .PC-based oscilloscope (PCO) 3. prikazuje X-Y ovisnost. upravljanje.okidanje (trigger): Y1/ Y2. Osciloskop Prikazuje vremensku funkciju signala (frekvencije 1 Hz – 1 GHz) Načini rada: 1. Generator funkcija Generator sinusiodalnog. Y2 = func(Y1).manual 2.ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA 1. auto . prikaz na ekranu i spremanje rezultata.Cathode-ray oscilloscope (CRO) • Osciloskop sa digitalnim spremanjem . matematičku obradu. PC osigurava akviziciju. mreža 50Hz. Akvizicijski sustavi s personalnim računalom Sadrže A/D. D/A karticu i odgovarajući software. Y1. Y2 = func(t). na X osi je Y1 napon Izvedbe: • Osciloskop s katodnom cijevi . pravokutnog ili trokutastog valnog oblika (oscilator frekvencije 1 Hz – 10 MHz) 2. na X ulazu je pilasti napon (vremenska baza) .

Tipični izgled prednje ploče osciloskopa Interna struktura osciloskopa s katodnom cijevi Primjeri upotrebe instrumentacije mogu se naći na Internetu: http://www.uk/scope.doctronics.co.htm 84 .htm http://www.uk/design.co.doctronics.

<kraj dijela B> 12/17/2008 85 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->