You are on page 1of 1

EKONOMIKA PREDUZEA Studija sluaja 3: Trokovi

Preduzee ABC d.o.o iz Beograda bavi se proizvodnjom nametaja po porudbini. Asortiman proizvoda se izraava preko uslovnog proizvoda, a kalkulacija cene kotanja se vri pomou ekvivalentnih brojeva. U tabeli su dati ukupni trokovi za razliite obime proizvodnje.
1 Broj jedinica proizvoda (u kom.) 0 100 200 300 500 600 800 900 2 Ukupni trokovi (u mil.din.) 2500 4500 5000 5700 6500 6900 9600 13500 3 Fiksni trokovi 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 4 Fiksni trokovi po jedinici 250 12.5 8.33 5 4.17 3.12 2.78 5 Varijabilni trokovi 0 2000 2500 3200 4000 4400 7100 11000 6 Varijabilni trokovi po jedinici 20 12.5 8 8 7.33 8.87 12.22 7 Ukupni trokovi po jedinici 270 25 17.33 13 11.5 11.97 15 8 Marginalni trokovi 20 5 7 8 4 27 39

Pitanja: 1. Popuniti tabelu na osnovu podataka i poznajui ponaanje pojedinih vrsta trokova u odnosu na promenu obima proizvodnje. 2. Ako preduzee, pri postojeoj veliini instaliranih kapaciteta, u proseku proizvede 500 komada proizvoda i ima mogunost da povea obim proizvodnje za 100 jednica, da li treba da donese odluku da to uradi ili ne? Zato? 3. Kakvu odluku treba da donese u sluaju poveanja obima od 400 jedinica?

Odgovori: 2. Ne, preduzece ne bo trebalo da donese takvu odluku. Efikasan obim proizvonje za svako preduzece je onaj obim proizvonje na kom su minimalni prsecni fiksni troskovi, u nasem slucaju to je obim proizvodnje od 500 jedinica. Proizvodnja donatnih 100 jedinica bi