You are on page 1of 140

ŠABAN HODŽIĆ

MIGRACIJE MUSLIMANSKOG STANOVNIŠTVA IZ SRBIJE U
SJEVEROISTOČNU BOSNU IZMEĐU 1788. – 1862. GODINE

ČLANCI I GRAĐA ZA KULTURNU ISTORIJU ISTOČNE BOSNE,
KNJIGA II, ZAVIČAJNI MUZEJ U TUZLI, TUZLA, 1958., STRANA
65-143