Úvod k cvičení Divoká husa II.

část
Cvičení Divoká husa II formálně i logicky navazuje na předchozí publikaci Divoká husa. Kapitoly jsou číslovány v posloupnosti s předcházející publikací a kapitola 4 hodnotí účinků obou cvičení na lidský organismus.

Kapitola 3
Techniky druhých 64 pozic

Obr. 1 Klidný spánek

Obr. 2 Roztažení drápů

Cvičení 1. Roztažení drápů
Pokračuje ze cvičení Klidný spánek, popsané v předchozí kapitole (obr. 1). Zvedáme tělo, horní část trupu je přitom ohnuta směrem dopředu, nohy se napnou, obě ruce se zhoupnou volně dopředu a vytvoří kruh před středovou linií nohou. Prsty rukou směřují vzájemně na sebe, dlaně jsou otočeny dovnitř ve výšce asi spodní části břicha a jsou na šířku ramen. Oči sledují dlaně (obr. 2).

Obr. 3 Vytažení paží

Obr. 4 Zamíření větru

Cvičení 2. Vytažení paží
Paty chodidel slouží jako osa otáčení. Levá noha se otočí doleva a vytvoří pozici ve tvaru „T“ s pravou nohou, vnější část levého chodidla stojí pevně na podložce, zatímco vnitřní část poněkud ztrácí kontakt se zemí. Levá noha je přirozeně napnuta, váha spočívá na pravé noze, pravá noha je ohnuta. Paže se otočí na levou stranu těla, zatímco levá dlaň se otočí na vnější stranu aby nabrala čchi, přitom je ve tvaru drápu a zůstává v levém bodu Jingmen když se tělo ještě otáčí doleva (obr. 3). Pravá paže se zvedá do výše prsou, s dlaní otočenou dovnitř, oči sledují pravou ruku. Potom se levá paže zvedá do výše pravé, dlaně a paže vytvoří kruh. Obě paty slouží jako osa a otočíme tělo o 180 stupňů doprava, pravá ruka se otáčí doprava, tělo přitom slouží jako osa a nabírá čchi na vnější straně vpravo. Když se tělo ještě otáčí doprava, pravá dlaň vytvoří dráp a zůstává v pravém bodu Jingmen. Oči sledují levou dlaň..

1

Cvičení 3. Zamíření větru
Pozice nohou zůstává nezměněna, pravá ruka mění tvar z tvaru drápu do dlaně, zatímco obě paže vytvářejí kruh vpředu v úrovni prsou s dlaněmi směřujícími dovnitř, prsty ukazují vzájemně na sebe. Mezitím horní část těla se pomalu zvedá, oči se dívají dopředu. Potom se tělo otočí 180 stupňů dozadu doleva a pak o 90 stupňů doprava, přitom se pozice rukou nemění. Potom se otočíme o 90 stupňů vpravo a vrátíme se do výchozí pozice (obr. 4).

Obr. 5 Položení drápů na ramena

Obr. 6 Rozptýlení nezdravé čchi

Cvičení 4. Položení drápů dozadu na ramena.
Paže se zvedají nahoru z obou stran těla do výšky ramen a ruce vytvoří tvar drápu a zůstanou v bodě Jianjing. Tělo je vzpřímené, lokty jsou rovnoběžně a směřují dopředu. Vzdálenost mezi nimi je asi na šířku ramen. Lokt y jsou uvolněné, pohled směřuje dopředu (obr. 5).

Cvičení 5. Rozptýlení nezdravé čchi.
Pozice chodidel se nemění. Pravá ruka se změní z drápu na rozevřenou dlaň s prsty ukazujícími směrem vzhůru, dlaně se otočí aby ukazovaly na vnější stranu. Potom je pravá dlaň prudce odtržena s bodu Jianjing přes prsa a břicho dopředu dolů přes bod Qihu. Levá ruka následuje pravou ruku ale na levé straně (obr. 6).

Obr. 7 Otáčení rukou

Obr. 8 Otočení těla a poslání čchi zpět

Cvičení 6. Otáčení rukou.
Provedeme půl kroku dopředu pravým chodidlem, levá ruka vpředu před břichem se otočí směrem dovnitř. Potom se pravá ruka otáčí před levou a prsty obou rukou se otáčí kolem sebe asi 15 cm mezi vnitřním (Neiguan)

2

Současně obě paže nesou čchi vzhůru.doprava to celé dohromady celkem 3 krát. chodidlo se dotýká přední částí podložky a oči sledují ruce. Když se tělo otáčí. Tělo je tak otáčeno doprava . Cvičení 8. ruce přitom Obr. dokud se nedostanou dozadu za boky a vytvoří pozici jakoby držely čchi. Potom otočíme trupem dozadu doleva. Obě paže se pohybují směrem dozadu v kruhu obráceným směrem. Nohy jsou uvolněné a tělo se otáčí dozadu doprava. Dlaně směřují šikmo nahoru.doleva . pohled směřuje dozadu doprava. Obě paže jsou lehce ohnuté. Znovu otočíme trupem doprava a vrátíme do výchozí pozice. Pozice chodidel se nemění a přeneseme ruce dolů z bodů Qihu do pásové dráhy Dai s dlaněmi vzhůru. Otočíme se o 90 stupňů doleva.a vnějším (Waiguan) bodem Guan (obr. pohled směřuje dozadu doleva. vpravo). Současně tlačíme dopředu v úrovni ramen (obr. tj. Pak pravá noha postoupí o půl kroku dopředu a pravá ruka se otáčí před levou. lokty jsou ohnuté a palce ukazují dolů. 3 . stejně tak prsty obou rukou. Pak se otočíme trupem dozadu doleva. 7). Cvičení 9. Pravá ruka je vržena dopředu doprava. ramena jsou maximálně uvolněná a oči se dívají co nejvíc směrem dozadu. Znovu se trup otočí dozadu doprava a zpět. 9-1 a 9-2 Odhození nezdravé čchi zůstávají v bodě Qihu. zápěstí ohnutá. přitom použijeme levé chodidlo jako osu otáčení a pravé chodidlo umístíme rovnoběžně s levým ve vzdálenosti asi na šířku ramen. pohled směřuje vodorovně co nejvíc dozadu. Cvičení 7. Při otáčení jsou ramena maximálně uvolněna. zatímco dlaně směřují nahoru. levá doleva a potom jsou vytaženy lehce zpět (obr. 9-2). trup se otočí dozadu doprava. Vrátíme trup do výchozího postavení. Potom se trup vrátí do původní pozice. levá ruka se otočí před pravou. prsty tvoří křivku a pohled směřuje dopředu. 8). 10). Otočení těla a poslání čchi zpět (vpravo. Potom levá noha provede půl kroku dopředu. oči se dívají dozadu doleva. obě dlaně ve tvaru prázdných dlaní až do bodu Qihu (obr. vlevo. 9-1). Potom se paže otočí dozadu a. Potom se tělo vrátí do původního postavení. osa je v pase. B ody Hegu obou rukou směřují na bod Huantiao asi ve vzdálenosti 2 cuny. Poloha chodidel se nemění. asi 5 cm (obr. Odhození nezdravé čchi. Nesení křídel zpět a držení čchi. oči směřují také dozadu doprava. Tělo se pak vrátí do původní pozice. Když kráčíme směrem vpřed.

prsty obou rukou ukazují vzájemně na sebe. Palce ukazují nahoru. oči sledují pohyb rukou směrem dolů. Křížení rukou. 11 Rozdělení a odsun čchi Cvičení 10. Současně se dlaň pravé ruky otočí směrem nahoru.. Levá ruka se zhoupne dozadu podél levé nohy s dlaní směřující nahoru. prsty ukazují dozadu. Potom se obě paže zhoupnou odděleně směrem ven. hlavy. 11). vnější části rukou směřují směrem k sobě. Potom jdou měkce obě ruce k sobě a překříží se v místě mezi oběma nohama. Rozdělení a odsun čchi. 12). Obr.10 Nesení křídel zpět a držení čchi Obr. Tělo zůstává ohnuté v pase. 4 . vnitřní strany zápěstí směřují ven a je čchi je poslána kolem bodu Qihu.Obr. vnitřní část rukou směřuje vzhůru a obě dlaně se zvedají vzhůru kolem obličeje. r uce se zhoupnou ve směru přední části chodidel podél nohou. 12 Křížení rukou Cvičení 11. Nohy jsou stále uvolněné. obě paže nabírají čchi směrem vpřed ze zadu od boků. Současně se tělo ohne asi 90 stupňů dopředu. prsty ukazují dopředu. prostřední prsty se vzájemně dotknou a pak se rychle oddělí (obr. zadní části hlavy a šíje (obr.

13 Rozdělení čchi do vnějších kotníků Obr. Obr. levá ruka se zvedá směrem k pasu poté. zvedneme ji k pasu. Pas a levá ruka se zhoupnou dozadu a dopředu třikrát.. Tleskání rukama (Plácání křídly). co se oddělila od pravé. že se dlaně směřující dovnitř dostanou před čelo a tleskneme. dlaň směřuje nahoru a Hegu se dotýká Shenshu. 13). Rozdělení čchi do vnějších kotníků. 5 . Zvedáme paže co nejdále na zádech a pak třeme směrem dolů podél kyčlí. Spustíme levou ruku směrem dolů s dlaní rozdělující čchi k vnějšímu kotníku levé nohy. Dlaň levé ruky směřuje nahoru tak. oči sledují pravou ruku (obr. paže se zhoupnou dopředu před přední část chodidel. 16 Tření paží Cvičení 14. pohyb je stejný jako předtím na pravé straně. Pohled směřuje dolů a trochu dopředu. 15). 15 Tleskání rukama Obr. Levý kotník Stále jsme ohnuti v pase. Pravý kotník Pas stále ohnutý dopředu. Oči sledují levou ruku.Obr. dlaně jsou otočeny dovnitř (obr. narovnáme trup tak. Pas a boky jsou uvolněné. Pravá ruka rozděluje čchi směrem k vnějšímu kotníku pravé nohy tak. zvedneme levou ruku stejným způsobem jako pravou. Když pravá ruka dokončila zhoupnutí potřetí. Potom co levá ruka rozdělila čchi levému kotníku. Oči sledují ruce (obr. aby bod Hegu se dotkl bodu Shenshu. Tření nohou. Poloha chodidel zůstává nezměněna. pas tvoří osu a neseme pravou paži houpavým pohybem z přední části pravého chodidla k patě a pak od paty dopředu a znovu k patě.. Cvičení 13. 14) Když se dlaně dostanou dolů ke spodní části lýtek. 14 Tření nohou Cvičení 12. b. a.

levá ruka tleskne na hřbet dlaně pravé ruky a tře vnější část předloktí až ke špičce loketního kloubu. zrak míří dopředu (obr. Poslání čchi zpět. ruce umístíme v levém a pravém bodě Qihu. Křížení paží. 17 Dotýkání se bodů (sedm dotyků) Obr. Dlaně přitom směřují dolů a čchi jde dolů do bodu Dantian. Dlaně. 18 Poslání čchi zpět Obr. Pozice chodidel se nemění. dlaně přitom směřují dovnitř a stlačují směrem od prsou dolů k břichu. 18). Tření paží. 19 Křížení paží Cvičení 16. Obr. Pravá ruka vytvoří dráp a dotýká se levého bodu Qihu a levá ruka také ve tvaru drápu se dotkne pravého Qihu. Překřížíme paže vpředu ve výši prsou. 19). Cvičení 18. Následuje pravý Daimai v pase na levé straně a obráceně levý dráp Daimai na pravé straně. Poslání čchi dolů. Oči se dívají dopředu. Cvičení 17. Levá ruka se natáhne dolů se špičky loketního kloubu směrem dopředu před prsa a pak pravá ruka tleskne na levé zápěstí a tře vnější část předloktí až ke špičce lokte. je trochu ohnutá s dlaní směřující dovnitř. Zvedáme paže vzhůru pokřivce po obou stranách těla. Nakonec se pravý dráp dotkne bodu Qihai pod pupkem (obr. 16). Potom paže drží čchi a vedou ji se stran těla před prsa. Při nezměněné pozici chodidel se paže oddělí a jdou dolů na obě strany těla přes břicho. oči se dívají dopředu (obr.Cvičení 15. Přitom se pravá ruka natáhne dopředu. Pravá paže je přes levou. Pozice nohou se stále nemění. 20). 17). a. Pak ruce pokračují směrem dolů a zůstanou viset po obou stranách těla. které tleskly se oddělí. b. Tření pravé paže. Tření levé paže. Pohled očí směřuje dopředu (obr. palce obou rukou ukazují na sebe a zbylé prsty směřují dolů a jsou mezitím ve spodní části břicha. Ruce jsou trochu zvednuty. Pak se pravý dráp dotkne levého Dabao na levé straně prsou a levý dráp Dabao na pravé straně. Dotýkání se bodů (sedm dotyků). 6 . oči se dívají vpřed (obr. Poloha chodidel se nemění. Cvičení 19. pravá v levém a levá v pravém. Pozice chodidel se nemění.

Mezitím se tělo narovná a paže visí dolů uvolněně. Cvičení je stejné jako cvičení 20 s rozdílem. Po provedení devátého kroku v minulém cvičení je pravé chodidlo před levým. Všechno je stejné jako ve cvičení 21 (obr.. pravé chodidlo se postaví rovnoběžně s levým. Tleskání po kolenou a otáčení těla. Pohled směřuje vpřed. Přitom se paty dotýkají podložky napřed a potom teprve chodidla s prostorem uprostřed. 7 . Křížení rukou. Cvičení je stejné jako cvičení 19 (obr. Celé tělo je uvolněno a kroky jsou jemné a měkké.. Křížení rukou. 20). 19). 20). levá noha následuje pravou a stojí s ní rovnoběžně v jedné čáře. (obr. Poslání čchi dolů. Poslání čchi dolů. Cvičení je stejné jako cvičení 18 s výjimkou. Pádění travou. Cvičení 25. Tleskání po kolenou a otáčení těla. že levá ruka je nad pravou. Pádění travou. Cvičení 21. Cvičení 24. pravé chodidlo potom následuje levé a stojí s ním rovnoběžně.Obr. Cvičení 27. Oči směřují vpřed a při kráčení zvedáme nohy kousek nad podlahu. 22) a otočíme tělo 180 stupňů zleva. 20 Poslání čchi dolů Obr. 21 Pádění travou Obr. Cvičení 26. Mezitím obě ruce tlesknou na kolena (obr. Cvičení 23. 22). 22 Tleskání po kolenou a oiáčení těla Cvičení 20. Cvičení je stejné jako 19 (obr. 21) a pak levou nohu plácneme levou dlaní a tak jsou pravá a levá noha střídavě plácnuty pravou a levou dlaní a současně kráčíme rychle dopředu celkem 9 kroků. Zvedneme pravou nohu její přední část plácneme pravou dlaní (obr. pouze devátý krok je proveden a levá noha je před pravou. levé chodidlo tvoří přitom osu otáčení. 19). že levá noha dělá první krok a levá dlaň plácne levou nohu. Pohyby jsou stejné jako ve cvičení 18 (obr. jako bychom se hnali travou. Cvičení 22.

23 Tlesknutí nohou ze spodu Obr. Dlaně směřují dolů a a dostanou se až k levému chodidlu. Obě paže jsou otevřeny a jsou po obou stranách těla vedle pánve ve tvaru oblouku. Pak zhoupneme trupem o 90 stupňů doleva. Cvičení 30. pravé chodidlo se potom vrátí do výchozí pozice.Obr. Opakujeme cvičení třikrát. Houpání třikrát. Potom zvedáme levou nohu.. 25) a pokračujeme před přední levou nohou. Tleskněte na pravou nohu způsobem. spodní část nohy visí volně dolů. Tlesknutí nohou ze spodu. mineme hlavu a obličej (obr. Zrak se dívá dopředu. že pravá noha se zvedá a koleno pravé nohy je tlesknuto ze zadu pravou rukou (ve tvaru prázdné dlaně) (obr. Nakláníme tělo směrem dozadu a špička pravé nohy směřuje vzhůru. 23). Obě paže se pohybují směrem dopředu ze stran těla podél zadní části těla dolů a jakoby chytaly a držely něco a když se dostanou před levou část prsou.25 Skrčení těla a hlazení tváře Cvičení 28. Dlaně přitom směřují dolů. Oči se dívají směrem vpřed. přitom jsou nohy stále v pozici pravého výpadu. tleskáme prázdnou levou dlaní na levé koleno ve směru odzadu a levé chodidlo vrátíme do původní ho postavení. Pravé koleno se ohne a těžiště se přesune zpět na pravé chodidlo. Váha spočívá na levé noze a pravé chodidlo provede dlouhý krok dozadu. Skrčení těla a hlazení tváře. 8 . napneme paže a dlaně zvedneme do výšky hlavy. oči se dívají dozadu. pohled směřuje vlevo. Cvičení 29. Pohled směřuje dopředu. 24 Houpání třikrát Obr. snižujeme dlaně. Nakloníme horní část trupu lehce dopředu. 24). Zvedneme pravou nohu a pravé chodidlo se zhoupne směrem vpřed a opět stane na podložce přitom vytvoříme výpad. Dlaně směřují proti bodu Huantiao. přitom se tělo zhoupne o 90 stupňů doprava a a těžiště se posouvá zpátky na levou nohu (obr. Horní část těla se trochu zvedne a otáčíme pažemi směrem dovnitř (dlaně se přitom směřují dovnitř).

Paže jsou odděleny a jsou umístěny po obou stranách pasu. Pohled sleduje pravou ruku. Pohled sleduje ruce (obr. vzdálenost paží je asi 8 cunů. 28). 27). Pohled na oblaka a pozorování mlhy. 9 . Těžiště se posune na levou nohu a pravé chodidlo zvedneme na špičku. čchi spočívá na nich a paže se zvedají až nad a před hlavou. Spojení dlaní.. Tření rukou.Obr. Pravá ruka nabírá čchi ze zadu směrem dopředu doleva. Cvičení 32. 26 Ukázání na zem Obr. Při nezměněné pozici nohou nabíráme oběma rukama čchi podél levé a pravé strany pasu zezadu (dole) dokud se nedostaneme k přední části levého chodidla. Levá dlaň směřuje dolů s prsty ukazujícími vpřed. Levá ruka je v klidu zatímco se pravá otáčí dovnitř. Dlaně obou rukou ukazují nahoru. oči sledují levou ruku (obr. Oči sledují pravou ruku (obr. Ukázání na zem. pravá ruka dozadu kolem pravého boku. Cvičení 34. 27 Spojení dlaní Cvičení 31. Pozice nohou se nemění. Hlava je vzpřímená. Pozice chodidel se nemění. Obě dlaně se rychle třou a potom se levá ruka natáhne doleva dopředu. Obr. 26). 29). Pravá paže tlačí čchi směrem dozadu kolem pravé části těla.. pohled směřuje dopředu nahoru (obr. body Laogong obou dlaní jsou vzdáleny asi 5 cunů. která nabírá čchi a zastaví se pod levou dlaní. 29 Pohled na oblaka a pozorování mlhy Cvičení 33. pravá dlaň směřuje na vnější stranu a tělo se naklání poněkud dozadu. V tomto okamžiku se těžiště posune dopředu a trup se tr ochu narovná. Váha těla je na pravé noze. přitom nakláníme horní část těla také směrem doleva dopředu. dlaň se přitom otáčí dozadu a doprava. levá dlaň směřuje dolů a nehýbe se. 28 Tření rukou Obr. Dlaně směřují šikmo na sebe.

držíme čchi nahoře. Lokty směřují směrem ven a pohled je dopředu (obr. otočíme paže směrem dovnitř.31 Tažení paží zpět Cvičení 35. paže zůstávají po stranách těla. Když se paže dostanou asi do úrovně čela. Změníme tvar rukou z drápů do normálního tvaru a dlaněmi otočenými dovnitř jdeme dolů od prsou k oběma stranám těla. 30). zrak směřuje vpřed. 31). otočíme paže směrem dovnitř a vstříkneme rychle čchi podél obličeje.32). prsty ukazují směrem dolů. Tažení paží zpět. Otočíme paže směrem ven s dlaněmi držícími čchi nahoře a vpředu. položíme je do středu ramen v bodě Jianyu. aby obě nohy byly rovnoběžně ve vzdálenosti asi na šířku ramen. 32 Vstříknutí čchi Obr. provede me pravou nohou krok vpřed tak. Natáhneme ruce od stran prsou směrem k pasu po obou stranách těla. Mezitím zvedneme paty a když jsou dlaně zvednuty do výše čela. 33 Máchání křídel ve vodě Obr.. Zápěstí obou rukou jsou ohnuta. dlaně jsou přitom obráceny směrem ven. Trup je přitom nakloněn lehce dopředu a pohled je vodorovně dopředu. Otočíme paže směrem ven s dlaněmi směřujícími nahoru. Ruce vytvoří tvar drápu. Natažení paží. poloha chodidel se přitom nemění. 30 Natažení paží Obr. Cvičení 36. Cvičení 37. prsou a břicha směrem dolů do spodního Dantian (obr. 34 Máchání paží 10 .Obr. Snížíme paty a dotýkáme se podlahy. dlaně směřují také dovnitř. Oči se dívají vpřed. Vstříknutí čchi. (obr. Obr.

je pravá ruka zvedána. Potom zvedáme paže směrem ven a nahoru od břicha k prsům a to je právě tzv. Při otáčení se paže. Neměníme pozici nohou a obě paže táhneme zpět a umístíme je před prsa. přitom zvedáme ruce před prsa a třeseme jimi. Tažení křídel zpět. Pozice nohou se nemění. Způsob máchání levého křídla je stejný jako u pravého křídla.. Máchání levého křídla. ale se změnou stran. Nakloníme lehce hlavu a otáčíme jí ve směru zleva doprava třikrát. b. Máchání pravé paže. Pravá paže je přemísťována směrem ven. a. Při nezměněné pozici nohou. hlava se otáčí zprava doleva třikrát (obr. přitom se třese. Máchání paží. 36). 37). Potom zastavíme pravou ruku před pravou stranou prsou. Potom provedeme cvičení obráceným směrem. b. Je stejné jako pravé se změnou stran. tělo se přitom pohybuje třikrát spolu s pohybem paže. jako bychom prováděli máchání ve vodě. Obr. dlaně jsou přitom otočeny dopředu a prsty obou rukou ukazují šikmo na sebe. 35). Pozice nohou se stále nemění. Máchání křídel ve vodě. Oči se dívají vpřed. 36 Rozložení křídel a mytí hlavy Obr. Zrak směřuje přímo dopředu (obr. dolů.Cvičení 38. 33). Máchání pravého křídla. přitom se třesou. mytí prsou. Mezitím se trup naklání trochu dopředu a pak zpět s vibrací paží. Zrak sleduje pravou ruku. dovnitř a nahoru po obvodu kruhu před pravou stranou prsou třikrát. Cvičení 41. Oči se dívají dopředu (obr. dlaně zformujeme do drápu a umístíme na body Dabao. Cvičení 39. Dlaně směřují dovnitř a prsty ukazují na sebe. 35 Třesení křídel a mytí prsou Obr. Pravá paže provádí kruhový pohyb seshora dozadu. Roztažení křídel a mytí hlavy. ramena a pas lehce houpou ve směru otáčení. 37 Tažení křídel zpět Cvičení 40. Paže jsou ohnuty do oblouku a pohybují se od prsou k břichu. k pravé straně prsou (obr. Máchání levé paže. prsty přitom visí volně dolů. vytvoříme pravou rukou tvar drápu a umístíme ji na pravou stranu prsou. zvedáme paže dopředu před čelo a třeseme jimi. pravé rameno přitom tvoří osu otáčení. Cvičení 42. nahoru a nakonec dopředu celkem třikrát. paže se přitom stále třesou. Cvičení provedeme 7 krát (obr. pas a celé tělo se souhlasně houpe s paží. a. Při nezměněné pozici nohou. 34). 11 . Třesení křídel a mytí prsou.

Cvičení 44.Obr. Dlaně změní tvar z drápu do normálního tvaru. Obr. Přitom se pravá ruka napne z prostoru levé dlaně s pravou dlaní obrácenou vpřed. Vnitřní část levého chodidla stojí lehce na podlaze ale vnější část stojí pevně. celkem provedeme 7 vzletů. Pravá noha provede krok vpřed k vytvoření výpadu. Kreslení kruhů na zemi. Natáhneme paže od prsou směrem vzhůru. 38). Provedeme krok zpět pravou nohou. dlaň přitom směřuje dolů a Hukou (část dlaně mezi palcem a ukazovákem) ukazuje na spodní část pasu (obr. 40 Kreslení kruhů na zemi Cvičení 45. Na závěr vytvoříme tvar drápu a umístíme paže v bodech Daimai. 39 Ukázání na nebe Cvičení 43. 40). pohled směřuje dopředu. která směřuje dolů se přesune ve vnější přední části chodidla levé nohy celkem třikrát a nakreslí kruhy proti směru hodinových ruček. Paže se třesou při natahování a přitom jdou dolů ze shora po levé a pravé straně ve tvaru kruhu. Tělo je uvolněné. levá noha se napne. Potom znovu otočíme paže směrem ven. dlaně směřují šikmo dopředu. Oči sledují tři prsty a levá ruka stlačuje spodní levou část pasu. přitom zvedneme paty (obr. Rozložení křídel k letu. Pravá dlaň směřuje dozadu a je umístěna po pravé straně pasu (obr. zbylé tři prsty přitom směřují na nebe a jsou výše než je hlava. Mezitím levá ruka nakreslí půlkruh dozadu a pak nahoru a dopředu.. Když provedeme jedno zvednutí paží a jedno snížení. počítáme to za jeden vzlet. Ruce jsou nyní ve výšce hlavy. prsty se trochu roztáhnou.. Ukázání na nebe. palec a malíček jsou přitaženy k dlani ve vzdálenosti asi jednoho palce. 38 Rozložení křídel k letu Obr. patami se dotýkáme lehce podlahy. Oči sledují levou ruku. napínáme je dopředu a nahoru ve tvaru kruhu. 12 . tělo se nakloní dopředu a pravá noha se trochu ohne. 39). Horní část trupu se nakloní dopředu a levá dlaň.

Uvolníme patu pravé nohy a přesuneme těžiště zcela na levou nohu. potom otočíme tělo dozadu o 180 stupňů. Vnitřní část pravého chodidla se uvolní. zvedneme trup. dlaně směřují dolů. 43). Otočíme dlaně nahoru a zvedneme do výše prsou. zatímco vnější část stojí pevně na podložce. pravá noha je natažená. Pravou rukou nakreslíme tři kruhy na přední vnější straně pravého chodidla. Oči sledují ruce (obr. Levá dlaň se otočí nahoru a táhneme ji do polohy před prsa. Otočíme paže směrem dovnitř. Držení čchi. 41 Otočení těla a kreslení kruhů Obr. prsty rukou směřují na sebe. levá ruka zůstává stále ve stejné poloze (obr. levá pata se zvedne. Cvičení 47.Obr. Otočení těla a kreslení kruhů na zemi. 42). Oči sledují pravou ruku. Trup je ohnut dopředu asi o 90 stupňů. Vzdálenost mezi lokty je trochu větší než na šířku ramen. Levá noha se ohne směrem dolů a pravá se napne. Potom zvedneme ruce před pravé koleno a trochu narovnáme trup. Tlačíme a zvedáme celkem třikrát. Poslání čchi zpět. 13 . Obr. 43 Poslání čchi zpět Cvičení 48. Rukama tlačíme dolů před pravé chodidlo. Oči se dívají dopředu (obr. Přitom zvedáme trup a obě ruce drží čchi nad hlavou. pravé chodidlo slouží jako osa otáčení. 42 Držení čchi Cvičení 46. 41 ). Pak opět se trup sníží a tlačíme ruce před pravou nohu. dlaně směřují vpřed.

Současně zhoupneme paže zepředu dolů ke spodní levé části. Potom provedeme pažemi kruhový pohyb a zároveň i rameny pohyb dozadu. stejně jak bylo řečeno dříve. Otočení v pase je provázeno otočením loktů a obráceně otočení pasu dává impuls pohybu nohou a chodidel. Paže vytvoří tvar kruhu. 44 Kroky v řadě Obr. Oči sledují levé zápěstí a pravý loket je ohnut asi 90 stupňů. zatímco levá paže rychle tlačí svůj loket nahoru na levou stranu. Potom ohneme levou paži. pohled směřuje dopředu. Cvičení 51. Provedeme celkem 9 kroků střídavě na levé a pravé straně. Obě paže přitom vytvoří oblouk. pohyby provádíme harmonicky. chodidlo se dotýká podložky vnější částí. dlaň směřuje dolů. loket je výši ramenou a přesuneme ji stejným způsobem jako pravou ruku nahoru. vytvoříme pažemi kruh. Současně provedeme pravou nohou krok dopředu. síla je na vnější části dlaně a vnitřní část se otočí šikmo ven. Posloupnost pohybů je taková : nejprve pravá pak levá. špička nohy je vpravo vpředu. Po provedení devíti kroků. Cvičení 50.Obr. levá ruka spolu s pravým zápěstím vytvoří obkroužení. Vrátíme trup a paže nazpět. Potom ohneme pravé koleno. Ohneme hodně pravou nohu a levou napneme. 45). 44). Provedeme celkem sedm vibrací (obr. pata zůstává na zemi. Sokol provádí přetočení. 14 . trup se trochu napřímí. Po provedení šesti kroků je vpředu pravé chodidlo. pravá ruka obkrouží levou. oblast mezi palci a ukazováky vytvoří kruh. Současně je pravý loket rychle tlačen nahoru napravo. Kroky jsou stabilní. Oči sledují pravé zápěstí. což způsobí naklonění těla doleva. přitom třeseme pažemi. Oči sledují levou ruku (obr. Po provedení tří kroků. špička směřuje dovnitř a levá noha téměř poklekne. Prsty ukazují na horní část poblíž levé strany. levá strana těla je vpředu. horní část trupu a hlava se otočí co nejvíc dozadu. zvedneme levou patu. akce je stejná jako po provedení tří kroků. doprava a potom dozadu. doleva a potom dozadu. pravá strana těla je vpředu. Třesení rameny. paže visí uvolněně podél těla dolů. Tělo by mělo být uvolněné. levá dlaň směřuje proti břichu. nahoru a dolů s otáčením těla. tím je vytvořeno jedno třesení. levá noha je vpředu a pravá je vzadu. 45 Sokol provádí přetočení Cvičení 49. napneme levou paži. ohneme pravou ruku s loktem ve výši ramen a přesuneme ji podél středové linie břicha a prsou vzhůru. Zvedneme horní část těla. Pravý loket je ohnut uvolněn se zhoupne před tělo s dlaní směřující na spodní část břicha. zevnitř dolů a nakonec nahoru.. dlaně přitom směřují na vnější stranu a oblasti mezi palci a ukazováky obou rukou směřují na sebe. pozice rukou připomíná jako bychom chtěli levou rukou „sestřelit“ měsíc (obr. Přeneseme pravou paži dopředu před tělo. pravá dlaň se tlačí rychle dopředu před spodní část pasu. Současně provedeme levou nohou krok dopředu. Otočíme paže dopředu. obě ruce vytvoří kruh a dlaň je tlačena doleva. Otočíme tělo o 180 stupňů doprava. Nakloníme trup trochu dopředu. přitom je levá dlaň tlačena rychle dopředu před levou spodní část pasu. dlaň směřuje dolů. aby se tělo naklonilo na pravou stranu. Kroky v řadě. provedeme levou nohou půl kroku vpřed. špička nohy směřuje dopředu doleva vnější strana chodidla se dotýká podložky tak. 46).

15 . Současně se pravá pata dotýká podlahy. nakloníme trup dopředu. Sledování větru a vzlétnutí. Ruce jsou trochu výše než je výška ramen a zápěstí jsou ohnuta. pata se dotkne podložky první a potom následuje chodidlo. Napnutí paží do stran. Provedeme celkem sedm kroků. Pozice chodidel se nemění.Obr. nakreslíme pravou paží velký oblouk zespodu nahoru a potom dozadu. paže jsou napnuty. zrak míří dopředu. 47). Tlačíme ruce dopředu. prsty ukazují dopředu oblasti mezi palci a ukazováky směřují vzájemně na sebe. jsou zvednuté. Stojíme vzpřímeně. mezi lokty je vzdálenost asi na šířku ramen. zvedneme a ohneme lokty. lokty a ramena jsou napínány a taženy zpět jako vlny – jedna za druhou. Stáhneme paže zpět. Potom provedeme krok dopředu levou nohou. 47 Zavření mlhy Cvičení 52. přesuneme tělo dopředu. Oči sledují pohyb ruky (obr. 48). 48 Sledování větru a vzlétnutí Obr. přitom třeseme a nakonec do strany těla. Je důležité. Obr. aby tělo bylo uvolněné. Pak provedeme stejný pohyb levou rukou. Pak tlačíme a napínáme paže směrem vpřed. Cvičení 54. prsty. pata se dotkne podložky nejdřív a potom celé chodidlo. provedeme pravou nohou krok dopředu. Pas se přesunován klidně dopředu a dozadu (obr. zápěstí a lokty jsou ohnuté. 49 Napnutí paží do stran Cvičení 53. 46 Třesení rameny Obr. zápěstí ohneme nahoru a napneme prsty. zápěstí. Zavření mlhy.

49). Paže a levá noha se chvilku třesou a s nimi celé tělo (obr. pohybujeme pravou nohou lehce doleva. Přelet na levé straně Otočíme tělem o 180 stupňů dozadu. 16 . Křižování moře. a. Přitom zvedneme paty. zhoupneme třesoucí se paže dopředu před prsa. vnitřní část pravého chodidla a vnější část levého chodidla se dotýkají podlahy. ohneme trochu levou nohu a zvedneme špičku pravé nohy. Na levé straně Otočíme levou nohu o 90 stupňů doleva. Cvičení 56. Přelet na pravé straně Táhneme ruce dolů po stranách pasu doleva a doprava. provedeme levou nohou krok dopředu aby obě chodidla byla rovnoběžná ve vzdálenosti na šířku ramen. 51). dlaně přitom směřují směrem ven. 50). a. samozřejmě s obrácenými stranami. otočíme tělem o 180 stupňů dozadu. Oči směřují dopředu. pohyby jsou stejné jako ve variantě a. Pohled je směrem dopředu (obr. stejně tak se zhoupne i tělo. Ohneme trochu pravé koleno. Paže a tělo se třesou zezadu dopředu celkem třikrát. Na pravé straně Ruce jdou dolů do stran těla. 51 Přelet Cvičení 55.. b. prsty směřují nahoru. levá pata slouží jako osa otáčení. zvedneme levou patu. Pohled směřuje dopředu (obr. Poté otočíme lokty směrem dovnitř a napneme je silou do stran. Potom zhoupneme pažemi doleva a doprava po stranách pasu. posuneme těžiště trochu dozadu. 50 Křižování moře Obr. paty jsou přitom jako osa a provedeme stejné pohyby jako na pravé straně. Obr. Zvedneme levou ruku doleva dopředu výš než je hlava. prsty ukazují dopředu.Po provedení sedmého kroku v předchozím cvičení. paty přitom slouží jako osa. dlaně ukazují nahoru. Přelet. Třeseme pažemi a otáčíme jimi doleva. Paže se zhoupnou sem a tam (stále se třesou) celkem třikrát. dlaň přitom směřuje nahoru. stejně otáčíme tělem. Mezitím snížíme levou patu. b. Současně stáhneme obě ruce dopředu před prsa. váha spočívá na pravé noze. přitom se dotýkáme vnější stranou chodidla podlahy. oči přitom sledují pravou ruku. oči sledují levou ruku. Pravou ruku snížíme dolů před spodní část břicha. dlaň směřuje dovnitř a dolů.

Zvedneme paty a opět je snížíme. celkem třeseme sedmkrát. prsty obou rukou směřují šikmo na sebe. přitom pravá noha provede krok dopředu doleva. zvedneme ruce nahoru k horní části spánků. Potom provedeme levým chodidlem znovu krok dopředu doprava. Posuneme špičku pravé nohy doleva. Paže drží a vstřikují čchi do prsou a do břicha z obou stran. Otočíme trupem doprava o 180 stupňů do výchozího postavení a obě nohy dáme rovnoběžně. Současně zvedneme paty.Obr. Zrak směřuje dopředu (obr. ostatní pohyby jsou stejné jak bylo popsáno. Cvičení 59. 53). Vstříknutí čchi a třesení. Paže vstřikují čchi. Cvičení provedeme třikrát. těžiště spočívá na pravé noze. Pozice rukou se nemění. nyní ukazuje dovnitř a vnější strana pravého chodidla se zvedne a vnitřní strana se dotýká podložky. dlaně směřují dopředu. ohneme levé koleno a napneme pravou nohu. tělo se třese vlivem třesení paží a nohou. Tak provedeme jedno vstříknutí čchi a jedno třesení. Rukama pohybujeme po kruhové dráze od stran těla před prsa. 17 . Tlačíme ruce dolů od hlavy před břicho. zrak přitom směřuje dopředu. Třesení křídly. prsty ukazují vzájemně na sebe. špička směřuje doprava. třesou se a přitom se pohybují po kruhové dráze a potom se třesou nohy. 52 Vstříknutí čchi a třesení Obr. Cvičení 58. Potom přemístíme ruce od prsou před břicho a pak je oddělíme a umístíme do stran po levé a pravé straně těla. 54). Potom otočíme levou nohu doleva. váha spočívá na levé noze (obr. dlaně směřují dovnitř a třikrát se třesou. 54 Pohled dolů na zem Cvičení 57. Pohled dolů na zem. 53 Třesení křídly Obr. Oči směřují vpřed (obr. Potom provedeme krok dopředu doleva levou nohou a dotýkáme se podlahy vnitřní stranou. nohy jsou buď s napnutými nebo ohnutými koleny. Napneme levou nohu a ohneme pravé koleno. 52). Paty se nyní dotýkají podlahy. stále jimi třeseme.

a. Přitom se tělo naklání nalevo. Napneme levou nohu a otočíme chodidlo na patě. posuneme těžiště na pravé chodidlo. Potom nakloníme tělo dopředu. vnější část chodidla se dotýká podložky. Vnější část pravého chodidla se dotýká podlahy. Sledování měsíce zezadu Otočíme tělo o 180 stupňů nazpět. zvedneme paty. 55-1 a 55-2 Zvednutí křídel a sledování měsíce Cvičení 60. Oblasti mezi palci a ukazováky směřují šikmo na sebe. Zvednutí křídel ke sledování měsíce. Otáčení rukou. potom měkce „krájí“ směrem dolů k pravé straně pasu. Mezitím nakloníme trup na levou stranu. chodidlo se dotýká podlahy. nakonec je zhoupneme nahoru doleva (levá strana).Obr. 56 Otáčení rukou Obr. Obr. Pravá ruka je níž než levá a oblasti mezi palci a ukazováky směřují na sebe. pravá ruka zůstane níž než je levá. např ed doleva pak dolů. chodidla jsou jako osa otáčení. dlaň směřuje šikmo nahoru doleva. Levá ruka je nyní ve stejné výšce jako hlava. dlaň směřuje 18 . levá noha se hodně ohne. oči sledují pravou ruku (obr. oči sledují ruce (obr. Přesuneme pravou ruku po kruhové dráze z místa před čelem dozadu doprava a nabereme čchi. Pravá dlaň se zvedne do vodorovné pozice a levou ruku přesuneme dolů pak dopředu a nahoru. 57 Vzlétnutí z vodní hladiny Cvičení 61. pata je zvednuta. 56). oči sledují ruce (obr. Zhoupneme paže dopředu doprava s otáčením těla a potom se levá zhoupne po kruhové dráze dopředu doleva. levá dlaň směřuje na břicho. b. těžiště je na pravém chodidle. pravá noha je napnuta. těžiště je na levé noze. Provedeme levou nohou půl kroku vpřed. Otočíme tělo zpět do původní pozice. Pohybujeme pažemi po kruhové dráze vpředu před břichem. Sledování měsíce zepředu. 55-2). Ohneme pravou nohu.. 55 -1). nahoru a potom doprava.

59 Závěrečná pozice Cvičení 63. napíná se dopředu před tělo dlaň směřuje na pravý bod Qihu. Ruce opět vypadají jakoby držely Pi Pa. 58 Získání čchi zpět se třemi drženími paží Obr. levá noha se lehce dotýká podlahy (těžiště je na pravém chodidle). Táhneme paže do úrovně prsou a překřížíme je. Oči sledují levou ruku. Pravá ruka jde z místa levé dlaně (?). Získání čchi nazpět se třemi drženími paží. váhu přesuneme na levou nohu. po šesti pak pravou nohou krok vpřed. Pak pravá ruka vynese čchi do břicha. Napneme paže do stran do výše ramen s dlaněmi směřujícími dolů. Provedeme pravou nohou krok dozadu a vytvoříme výpad na levé noze. provedeme levou nohou krok vpřed.dovnitř. dlaň směřuje na prsa. Prsty levé ruky jsou umístěny na bod Daimai v pase. Potom paže oddělíme a držíme čchi vpředu proti prsům. pravá paže vytvoří oblouk. pravá noha se velmi lehce dotýká podlahy. 58). tělo měkce nakloníme dozadu. pravá noha je ohnuta ve výpadu. levá ruka přinese čchi do spodní části břicha. přitom se díváme dopředu. Pravá ruka přichází z místa pravé dlaně. Pravá ruka nese čchi do spodní části břicha a dá ji tam. levá noha je ohnuta. Po provedení třikrát nahoru a dolů. hřbet dlaně směřuje dopředu a napíná se před tělo. vytvoří tvar oblouku. 59) a celé cvičení je skončeno. Pravá noha se opírá velmi lehce o podlahu. aby obě chodidla byla vodorovně. Provedeme pravou nohou krok dozadu tak. Přitom se pravá pata měkce dotkne podlahy. Provedeme levou nohou krok zpět do pozice výpadu. Když jdou paže dolů. Obě ruce vypadají jakoby držely Pi Pa (čínský hudební nástroj podobný houslím). Cvičení 64. Přineseme čchi levou dlaní do spodní části břicha. Provedeme celkem devětkrát. Levá ruka přináší čchi do spodní části břicha. Cvičení 62. dlaně směřují dolů. oči sledují střed pravé ruky. Prsty pravé ruky umístíme na bod Daimai pasu. Přesuneme pravé chodidlo krok dopředu. Přitom jdou paže dolů a nakonec do stran podél těla (obr. Obr. Napneme paže do stran asi ve výšce prsou. Pohled směřuje dopředu (ob r. 57). 19 . těžiště spočívá na levé noze. Vzlétnutí z vodní hladiny. Provedeme levou nohou krok dozadu do pozice výpadu na pravé noze. Po devíti otočíme tělo o 90 stupňů doleva. Obě ruce jakoby držely Pi Pa. Tlačíme paže směrem dolů. Prsty levé ruky jsou umístěny v bodu Daimai pasu. oči sledují střed pravé dlaně. Levá ruka přichází z místa pravé dlaně a pak vytvoří oblouk. pravá noha tvoří pozici výpadu. Pak zvedneme lokty nahoru dozadu a pak napneme paže do stran ve výši ramen. oči sledují střed levé dlaně (obr. takže pohybujeme tělem nahoru a dolů. těžiště přesuneme na pravou nohu. hřbet dlaně přitom směřuje nahoru a natahujeme paži dopředu před tělo. Klouby kolenou ohýbáme a napínáme se zvyšováním nebo snižováním paží. kolena jsou ohnuta. tělo se také snižuje. paty přitom slouží jako osa otáčení. těžiště přesuneme na levou nohu. hřbet dlaně směřuje nahoru. Závěrečná pozice. dlaň směřuje na bod Qihu. pošleme čchi do prsou a dolů do břicha.

Hlavně drahami. která vede od vnitřního kotníku přes vnitřní plochu lýtek a stehen. Dobré zdraví nezávisí pouze na harmonii nebo rovnováhy uvnitř. Jin tvoří země. Pásová dráha Dai – dráha opasku obtáčí trup ve výši kyčelních hřebenů. krev a tělesné tekutiny šířeny do všech částí těla. boční větve. Přední střední – dráha početí ve střední linii těla z oblasti mezi pohlavním orgánem a análním otvorem vzhůru k dolnímu rtu. na obličej a ke kořeni nosu. Jsou to : Zadní střední – řídící dráha probíhá ve střední linii těla od kostrče vzhůru přes vrcholek hlavy k hornímu rtu. přenosu a vylučování. Jin a jang dráhy tvoří vzájemně se ovlivňující dvojice. Čchi proudí v akupunkturních drahách. podpaždí přes krk. V lidském těle je 12 základních a 8 mimořádných drah. Vše se vytváří jejím pohybem a změnami. Základní pojmy tradiční čínské medicíny Tradiční čínská medicína vychází z tradičního hodnocení všech přírodních dějů – teorie jin a jang. shromažďují životní substance. naopak jang je vesmír. mužský princip. mimořádnými drahami jsou základní životní součásti jako čchi. tvoří organickou strukturu lidského těla. Dráha motility jangu Yangqiao .7)  žaludek (7 .jangová patní dráha od zevního kotníku po vnější ploše lýtek a stehen k hýždi. Plíce (od 3 do 5 hodin)  tlusté střevo (5 . Dráha regulující jin Yinwei – jinová pojivová dráha je párová od vnitřní plochy lýtek přes postranní část břišní stěny hrudníku na přední plochu krku Dráha regulující jang Yangwei – jangová pojivová dráha od zevního kotníku po vnější straně nohy. Jin a jang jsou tvoří jednotu dvou protikladů. žaludek. ženský princip. Šest dutých orgánů – tlusté a tenké střevo. tři ohřívače. Jin a jang se neustále podporují a likvidují. křižují lidské tělo a spojují vnější části těla. ke krku. pevné a duté orgány lidského těla jsou hodnoceny podle jin a jang.9)  slezina (9 – 11)  srdce (11 – 13)  tenké střevo (13 – 15)  močový měchýř (15 – 17)  ledviny (17 – 19)  obal srdce (19 – 21)  tři ohřívače (21 – 23)  žlučník (23 – 1)  játra (1 – 3)  znovu do dráhy plic. Čínská teorie akupunkturních drah je založena právě na teorii jin a jang. na přední stranu břicha. Dráhy a spojnice propojují plné a duté orgány na jedné straně s kůží. Zdraví lidé mají jin a jang v rovnováze.. jako jsou změny počasí nebo ochrana před všemi ostatními vnějšími zly Podél drah a mimořádných drah jsou akupunkturní body pro ovlivňování životní energie plných a dutých orgánů. spojnice. Dráhy vytvářejí zavlažovací systém a jdou uvnitř těla. Tak je vytvořeno dvanáct základních drah vedoucích plnými a dutými orgány a ty jsou klasifikovány jako jin a jang podle příslušných orgánů. svaly šlachami a kostmi na druhé straně a pokrývají celé tělo. Základem principu celého vesmíru je čchi. pak jsou plné a duté orgány také v rovnováze V případě patologických změn vzniká nedostatek či přebytek jin nebo jang a nerovnováha mezi plnými a dutými orgány. Dráha života Chong – ústřední dráha párová z dolní části břicha přes hrudník nahoru po dráze ledvin až ke klíční kosti. ledviny a játra patří k jin orgánům. spojnicemi a jednotlivými orgány v přesném časovém řádu. pohyb. . Spojnice jsou větve drah. chlad a tmu. každá dráha má svoje zvláštní fyziologické funkce a patologické symptomy. plíce. hmota. Dráhy a spojnice jsou těsně propojeny s plnými a dutými orgány. teplo světlo atd. orgány a akupunkturními body lidského těla A. Pět základních plných orgánů – srdce. Čchi. Základní dráhy. spojnicemi. mimořádné dráhy. žlučník a močový měchýř náleží k jang orgánům a provádějí funkce trávení. tvář k oku a do záhlaví. slezina. každá dráha má svůj orgán plný nebo dutý. Osm mimořádných drah spojuje dvanáct základních drah a pomáhá při řízení životní energie a krve tělem. 20 . . v neustálé proměně.Kapitola 4 Vztahy mezi cvičením a akupunkturními drahami. trupu přes spánkovou oblast do záhlaví Dráha motility jinu Yinqiao – jinová patní dráha párová. ale také rovnováze a harmonii s vnějšími podmínkami. nerovnováha mezi jin a jang a špatné projevy fyziologických funkcí. Průběh toku životní energie a návaznost mezi základními dráhami: Životní síla koluje během 24 hodin všemi základními akupunkturními drahami a příslušnými orgány. Tyto dráhy jsou zásobárnou skladištěm pro dvanáct základních drah při přebytku nebo nedostatku životní energie. Každý orgán plný nebo dutý začíná drahou nebo spojnicí.stagnace životní energie a krve. klid. Když dráhy a spojnice nefungují dobře objeví se nedostatky . krev a tělesné tekutiny jsou základní substance umožňující normální tělesné i duševní činnosti.

Nakonec je cvičení klidný spánek ke soustředění mysli a životní energie. od hlavy k nohám a z chodidel do dlaní. Zkrátka 1. Cesty pro velký Zhoutian jsou složitější a jsou to fakticky přirozené okruhy mnoha drah celého těla. Cvičení divoké husy hraje významnou roli z hlediska pročišťování drah a řízení životní energie. Takto cvičení divoké husy šlechtí životní esenci. která pak plyne nepřerušovaně podél drah celým tělem. Tomuto okruhu (cestě) vytvořeného tokem vnitřní čchi se říká malý Zhoutian. Je to proto. Tok čchi způsobuje i správný oběh krve. vlevo a vpravo. Deset cvičení od 43 do 52 jsou navrženy k posílení a výživě horního. k absorbci nebeské a zemské čchi. V předchozích cvičeních jsme dosáhli výživy poměrně statickým způsobem a tak tato poslední dvanáctka je dynamičtější k dosažení vyváženosti celého cvičení. Čchi a krev se pohybují tělem a posilují životní funkce a dodávají energii pro pohyb. kroucení. zadní střední. Tím je možno dosáhnout příjmu nebeské a zemské čchi a zajištění rovnováhy toku čchi v těle. z leva doprava.. zepředu směrem dozadu. cvičení divoké husy je prostředek pro léčení všech druhů nemocí a posiluje zdraví. pročišťují orgány a zprůchodňují dráhy a spojnice. drahami a spojnicemi lidského těla jsou pohyby při cvičení navrženy tak. že pročišťování a řízení hlavních drah. v dráze života Chong a pásové dráze Dai.. Prvních 36 cvičení od cvičení 1 do cvičení 36 mají hlavní úkol v podpoře životní síly ve 12 základních drahách a spojnicích. pak vnitřní čchi a zároveň absorbovaná vnější čchi proudí drahami a spojnicemi a tak příznivě působí i na vnitřní orgány v těle. z vnitřku směrem k povrchu. Charakteristiky cvičení pro první a druhou část cvičení divoké husy jsou následující : 1. Vzhledem k propojení mezi cvičení divoké husy. střední a dolní Dantian pochopitelným způsobem s důrazem na posílení čchi ve všech Dantian. Díky řízeným pohybům cvičení divoké husy dochází k pročištění drah a spojnic. stejně i při rovnováze pohybu a klidu. C. středního a dolního Dantian. Prvních 64 cvičení. posílení výměny kalné a čisté čchi. Charakteristiky působení jednotlivých cvičení divoké husy. vyživuje orgány a zajišťuje rovnováhu mezi plnými a dutými orgány. Obecně řečeno. zatímco stagnace (zdržování) čchi by mohlo způsobovat i zdržování krve. Po zprůchodnění a vyloučení je třeba posilnit čchi v Dantian a podpořit orgány postižené nemocemi tak. zlepšení zdraví a duševní aktivity aktivity. posiluje metabolismus. povrchu i vnitřní části. Posledních dvanáct cvičení od 53 do 64 jsou pohybová cvičení. zdraví lidé se tak zbavují špatností. spojnicemi. druhá série je navržena k pročištění drah a kolaterál všech částí těla.. Při procvičování malého Zhoutian proudí vnitřní čchi z Dantian ve spodní části břicha zadní střední drahou uprostřed zad nahoru do bodů Baihui na vrcholku hlavy dopředu a dolů přes Yintang a Renzhong (uprostřed mezi nosem a horním rtem).B. pevnými a dutými orgány. podporuje plynulý tok čchi v celém těle podél základních akupunkturních drah. základních akupunkturních bodů. Cvičící pomocí pohybů v úrovni horního. Při praktikování cvičení při různých pohybech nahoru a dolů. mozkem. aby podporovaly tok vnitřní čchi v těle během cvičení. stejně tak i v přední. životní energii a ducha. Tyto pohyby pomáhají hlavně nemocným vyloučit z těla nečistou čchi a tak léčit nemoci. b. dopředu a dozadu. Cvičení první části vytvářejí následující posloupnosti : a. Přechod přes tři oblasti Dantian a body základních drah umožňuje absorbci nebeské a pozemské čchi dále pak vnitřní tok vnitřní a vnější čchi. 21 . velkého a malého Zhoutian a pěti plných orgánů. Charakteristika druhých 64 cvičení Zatímco prvních 64 cvičení jsou navrženy k pročištění základních a zvláštních drah. Právě proto má první část cvičení účinek na zlepšení činnosti mozku. 2. Působení cvičení divoké husy (Dayan čchi-kung) na lidský organismus. Cvičením dochází ke zvětšení nebo naopak k redukci životní energie. Druhá část cvičení je charakterizována následovně : a. natahování a stlačování zesilují celé toto cvičení a podporují hlavně mimořádné dráhy. Pro prvních 64 cvičení cvičící hlavně procvičuje malý a velký Zhoutian. smyslovými orgány a končetinami. z horních částí těla do spodních. aby byla umožněna jejich normální funkce a pěstovat životní esenci. dovnitř a ven. životní sílu a ducha celého těla. Druhá část vytváří větší množství vnitřní čchi než první část. Tím je podporován tok vnitřní čchi a zároveň podporován příjem a výměna čchi zvenku. d. Jakmile dojde k generaci vnitřní čchi v těle. c. Zhoupnutí. Pochopitelně jsou to cvičení hlavně pro obnovení síly a osvěžení. zesilujetok drahami. z paží směrem do nohou. Potom vnitřní čchi proudí dolů středem přední střední drahou přes střední Dantian v bodě Shanzhong a dolů do spodního Dantian. akupunkturních bodů mobilizuje vnitřní regulační systém drah a spojnic. dochází při cvičení divoké husy k otvírání drah a akupunkturních bodů. Dalších šest cvičení od 37 do 42 jsou hlavně k zesílení průchodnosti drah a vyloučení špatností ze všech částí těla pomocí pohybů třesoucími se pažemi. středního a dolního Dantian.. část cvičení posiluje a podporuje horní. podporuje oběh tekutin v těle a metabolismu. Výsledkem je plynulý tok čchi a krve.

D. to vše je posilující terapie a očišťující terapie. Pohyby houpání těla doprava a potom doleva. Kombinace vnitřního a vnějšího oběhu zvětšuje léčivé možnosti. 6. 4. Vnější čchi vysílaná z dlaní je použita k tlaku na akupunkturní body. Více než jedna třetina cvičení druhé části způsobují příjem životní energie v oblasti horního Dantian. c. d. Při praktikování druhé části dochází životní energie v oblasti horního Dantian. 2.b. Baihui – uprostřed na vrcholku hlavy v průsečíku linie spojující vrcholky uší Yintang – uprostřed mezi vnitřním obočím Taiyang – v průsečíku spojnic vnějšího očního koutku a vnějšího obočí ve vzdálenosti 1 c. Yamen – na zadní straně krku ve středové linii těla v prohlubni 0.5 c nad spodní vlasovou hranicí Fengchi – na zadní krku. posiluje čchi a masíruje dráhy k podpoře vnitřního proudění vnitřní a vnější čchi tak. mezi úpony svalů sternocleidomastoideus a okrajem trapezius Quepen – v jamce nad klíční kostí ve svislé čáře s úrovní prsních bradavek 22 . spojnicemi pevných a dutých orgánů. Tento soubor cvičení je tím zvláště vhodný pro zlepšení funkcí mozku. Pohyby a oběh vnitřní čchi jsou složitější než v první části. 5. Proto jsou dobrá pro uvolnění a aktivaci šlach a kloubů a jsou preventivní proti stárnutí. Cvičení druhé části zahrnují v sobě působení na klouby. Množství pohybů dociluje značný oběh v drahách a spojnicích. Akupunkturní body důležité pro cvičení divoké husy Dayan čchi-kung 1. 3. svaly a páteř. mezi dolní částí týlního hrbolu a proc mastoideus. aby se dosáhlo absorbce čisté čchi a vyloučení nečisté čchi. lehce je dráždí. proti a potom po směru hodinových ruček a masáže podél drah.

1 c od hřebene holenní kosti na vnější straně Kunlun – uprostřed mezi zevním kotníkem a Achilovou šlachou 23 . uprostřed středu první kosti záprstní Jianjing – uprostřed mezi střední linií těla ve výšce meziobratlové mezery mezi sedmým krčním a prvním hrudním obratlem a acronymem v nejvyšším bodě ramene Jianyu – pod a za akromion v horní části deltoidního svalu Mingmen – uprostřed mezi trny druhého a třetího bederního obratle Shenshu – 1. 25. mezi anusem a pohlavním orgánem Dabao – na okraji 6. bod dráhy žaludku ve druhém mezižebří) Shanzhong – uprostřed ve středové linii těla ve výši prsních bradavek Shenjue – uprostřed pupku Qihai – ve střední čáře břicha 1. 23. mezižebří ve svislé čáře vedoucí z podpaždí. Qihu – pod středem klíční kosti ve svislé čáře s úrovní prsních bradavek Qiku – uprostřed čáry mezi bodem Qihu a středem prsní bradavky (je to pravděpodobně bod Wuyi 15. a 12. 16. žebra ve výši pupku Huantiao – ve spojnici bodu velkého chocholku femoru a hiatus osis sacris ve skrčené poloze Zusanli – 3 proporcionální c pod kolenem. a 3. 17.5 c pod pupkem Huiyin – uprostřed perinea. 18. 15. 9. 12.5 c na vnější straně od prostoru mezi 2. 6 c pod podpaždím Neiguan – 2 c nad středem zápěstí vnitřní strany předloktí Laogong – ve středu dlaně mezi třetí a čtvrtou kostí záprstní Hegu – mezi první a druhou kostí záprstní. 19. 10.7. 21. 13. 11. 14. 22. 8. 20. 24. bederním obratlem Jingmen – na volném okraji dvanáctého žebra Daimai – mezi volným okrajem 11.

3 cm. Zatím jsem se nesetkal s žádnými nepříznivými vedlejšími účinky. Pravidelné praktikování nezabere příliš mnoho času a přináší vynikající výsledky při léčení i prevenci. Olomouc 31.54 cm.26. Závěr : Cvičení divoké husy Dayan čchi-kung patří k nejkrásnějším sestavám tohoto druhu.srpna 1997 24 .R. neboť přináší dobrou náladu a energii pro překonávání každodenních problémů. proporcionální cun (pc) je 3. Sosík. Yongchuan – uprostřed horní třetiny plosky nohy Čínská jednotka cun (zkr. Z anglického originálu Yang Meijun Wild Goose Qigong přeložil a upravil . Je typické cvičení plné slunce a úsměvu. c) je asi 2. Umístění jednotlivých bodů jsou dobře patrná z obrázků.