You are on page 1of 22

8.

Hrvatska u Državi Slovenaca, Hrvata i Srba

III./1918. u Zagrebu - sastanak opozicijskih političara iz južnoslavenskih zemalja onarhije Zagrebačka rezolucija - za razliku o! "vibanjske ne spominje se !inastija #absburg najava mogu$nosti !a se rje%enje na&e izvan onarhije '.(.1918. osnovano je Narodno vijeće sa sje!i%tem u Zagrebu - pre!stavničko tijelo )už."lavena iz onarhije *Plenum, Središnji odbor, Predsjedništvo+ pre!sje!nik ,nton -oro%ec . potpre!sje!nici !r.,nte /aveli$ *zubar+ i "vetozar /ribi$evi$ za samoo!re&enje i neovisnu !ržavu )už."lavena 10.(.1918. mani1est cara -arla - obe$anje trijalizma *samo za austrijski !io onarhije+ - prekasno

29. .!9!". sje!nica Hrvatskog sabora - a+ preki! veza s ,ustro-2garskom b+ neovisnost #rvatske3 "lavonije i 4almacije c+ vrhovna vlast pre!aje se 5aro!nom vije$u Država Slovenaca, Hrvata i Srba sa sje!i%tem u Zagrebu vrhovnu vlast vr%i 5aro!no vije$e obuhva$a6#rvatsku3 "lavoniju3 4almaciju3 e&imurje3 7aranju3 "loveniju3 7i#3 7ačku3 7anat nakon osamostaljivanja 4ržave "#" postavlja se pitanje imovine *osobito oružanih snaga+ car -arlo - o!lučio pre!ati austrougarsko ratno bro!ovlje 5aro!nom vije$u "#" razlog6 nemaju ga g!je povu$i i ne žele !a pa!ne u ruke Italiji 81.(.1918. u /uli je obavljena primopre!aja 1.(I.1918. talijanski !iverzanti potopili su a!miralski bro! Viribus unitis *kontraa!miral )anko 9ukovi$-/o!kapelski nije napustio bro!+ početkom stu!enog talijanske snage ulaze u gra!ove :ijeku3 Za!ar3 /ulu3otoke #roble$i u Državi SHS ; provizorij ; nije trajno rje%enje pitanje <on!onskog ugovora i %irenje talijanske vlasti pitanje !aljnjeg uje!injenja sa "rbijom i =rnom >orom a+ i!eja velike "rbije prikrivena je u centralističkim i!ejama b+ 1e!eralistička i republikanska i!eja izuzetno lo%a gospo!arska situcija te%ke poslje!ice ratnih zbivanja *lju!ski gubici3 zeleni kadar...+ !ržava nije me&unaro!no priznata

III. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1938.)

8.

Hrvatska u Državi Slovenaca, Hrvata i Srba

III. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1938.)

Pašić pristao samo zbog pritiska Antante .otvoreno . Korošec) + srbijanska vlada (N. Narodna skupština u Novom Sadu .poslovi) N.1918.1918. . vojsci .XI. .) . a sa Crnom Gorom će se pregovarati 3) vlade će nastaviti sa poslovima do izbora konstituante (ustavotvorne skupštine) 4) ustanovljuje se zajedničko ministarstvo (vansjki poslovi.) bira se Delegacija koja će pregovarati sa Srbijom i Crnom Gorom izrađene su upute Delegaciji (Naputak) na temelju kojeg se treba proglasiti ujedinjenje konstituanta se mora sastati za najduže 6 mjeseci Ustavom će se odrediti drž. Ante Pavelić čita pred prijestolonasljednikom Aleksandrom Karđorđevićem Adresu Aleksandar Karađorđević proglašava ujedinjenje Srbije sa Državom SHS u jedinstvenu Kraljevinu Srba.XI.Adresa (za beuzuvjetno ujedinjenje) 1..za saveznu (konfederativnu) državu 23.nema pregovora .1918.XI..proglasila ujedinjenje sa Srbijom 26. očuvanje teritorijalne zasebnosti zemalja S.pregovarat će i dalje Narodno vijeće i srbijanska vlada glavnu riječ u Narodnom vijeću preuzima S.ne srljajte kao guske u maglu.Radić -protiv slanja Delegacije 25. Pašić) + JO (A. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919..1918.1918.XI.9. vojska.XI. sjednica Središnjeg odbora Narodnog vijeća .. Hrvata i Slovenaca 9.-24.XII.Pribićević noću i na svoju ruku okupio članove Središnjeg odbora koji su htjeli ići u Beograd 28.S.proglasila ujedinjenje sa Srbijom (zelenaši – bjelaši) 27. Narodna skupština u Podgorici .Trumbić) 1) srbijanska vlada priznaje Narodno vijeće 2) ujedinjenje Države SHS i Kraljevine Srbije. Uključivanje Hrvatske u Kraljevstvo Srba.Stjepan Radić .Radić održao jedan od najpoznatijih govora (. Delegacija stiže u Beograd .Pribićević ( ide na ruku srbijanskoj strani) u Hrvatskoj: a) za bezuvjetno ujedinjenje . Ženevska deklaracija – pokušaj preciziranja uvjeta ujedinjenja Narodno vijeće (A. neki gosp.XI.1918.konačni dogovor oko ujedinjenja ( izražene dvije spomenute opcije) S.oblik.1918.-1938. S.) dvije godine bez ustava – bez parlamenta regent donosi obznane – ukaze sa snagom zakona (potvrđuje ih Privremeno narodno predstavništvo – zamjena za parlament) nerazvijeno gospodarstvo III.direktni razgovori sa prijestolonasljednikom Delegacija je izmjenila tekst Naputka jer su znali da ga Beograd neće prihvatiti sastavljen novi dokument .ubrzo povlači potpis i daje ostavku pitanje ujedinjenja . Hrvata i Slovenaca (Prvoprosinački akt) srpska Narodna skupština potvrdit će ujedinjenje ali ne i Hrvatski sabor koji nije sazvan (Hrvatska je nelegitimno uključena u Kraljevstvo SHS) stanje u Kraljevstvu SHS: višenacionalna država – zategnuti odnosi srpska prevlast (u državnim službama. dr.Pribićević + unionisti b) za uvjetno ujedinjenje .

Uključivanje Hrvatske u Kraljevstvo Srba. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.) . Hrvata i Slovenaca III.9.-1938.

Sovjetska Republika Mađarska sile Antante uvele su ekon. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1938.1918. i gosp. austrougarsko. pokret – vođa Mustafa Kemal paša Atatürk uspio je izazvati poništenje ugovora iz Sevresa 1922. tur.C.raskomadano je O. Austrija Litva – Latvija . personalna unija sa Rusijom ( 1917. abdicirao Mehmed VI. Armenci…) nestala su tri carstva: rusko. + arabica zamijenjena latinicom III. uvjete za ekspanziju) F . odvojili se) Njemačka car Vilim II.Wilson (SAD) + Lloyd George (VB) + Georges Clemanceau (F) + Vittorio Orlando (I) „velika četvorica“ interesi: SAD . program (naknada štete.W.ugovor potpisan u Sevresu (1920. 1923. abdicirao . počinje nacion.) + priznati korekcije na balkanskom prostoru Mađ .sankcionirati osvojeno u Kini i nastaviti ekspanziju odluke: Nj . blokadu .kolonija+revolucija u Rusiji temelji: dokument američkog predsjednika Thomasa W.od 1809.mnogo zahtjeva ali nema općeprihvaćeni polit. Država SHS. Wilsona Četrnaest točaka načela: javna načela+ravnopravnost+samoodređenje+granice+povijesno pravo + Liga naroda (ipak će pozitivna načela biti u drugom planu a u prvom planu . njem. ugovorom u Sevresu . država podijeljena problemi: američki Kongres – nije ratificirao + velika iseljavanja (Mađari.učvrstiti i proširiti kolonijalno carstvo I .) + prizanti novonastale države Tur .uspostava nove vlasti (Miklos Horty) Čehoslovačka – predsjednik Tomaš Masaryk Osmansko Carstvo / Turska .10.) nove države: Poljska.) .priznati krivicu + predati Alsace i Lorraine + Saarsku oblast dati Ligi naroda + demilitarizirati Rajnsku oblast + priznati Poljsku + Gdanjsk postaje slobodni grad (Liga naroda) + oduzete joj kolonije + platiti ratnu štetu + smanjiti vojnu silu A . Grci. Finska . njemačko (kasnije i O. kolonije. Nijemci.Nj postaje republika revolucija – tzv. republika + revizija ugovora iz Sevresa u Lausanni (za vrijeme otpora proveden prvi genocid – nad Armencima) reforme: svjetovna država+ravnopravnost građana (žena)+agr. “spartakovci” (Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg) – po uzoru na sovjete – ugušeno jačanje uloge vojnih krugova (Paul von Hindenburg) Mađarska proglasila se neovisnom ali revolucija KP (Bela Kuhn) .ugovor potpisan u Trianonu (1920. Poljaci. Čehoslovačka.ugovor potpisan u Neuillyju (1919.) + priznati novonastale države + plebiscit u Koruškoj Bug . Europa nakon Prvoga svjetskog rata Mirovni pregovori i ugovori mjesto i vrijeme: Versailles 1919.realizirati Londonski ugovor J .imperijalist. sile Antante ušle u državu 1920.ugovor potpisan u Saint-Germainu (1919.) . Mađarska. ciljevi ( osigurati polit.reforma+svjetovno škol.-20.kolonije) VB .imperijalistički interesi) sudionici: T. zadaci: potrebe saveznika+ granice+razoružanje+obnova gospodarstva+podjela njem.Estonija (1920.C.) + Carigrad okupiran.

svjetskog rata Europa prije i nakon I.) .10.-1938. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919. Europa nakon Prvoga svjetskog rata Teritorijalni gubici Njemačke nakon I. svjetskog rata III.

) 9. BiH) favoriziranje tzv. . Hrvatski sabor nije sazvan.časnici austrougarske vojske pravaši nezadovoljnici novom monarhijom 1919. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.1918. 2. republiku IV.1919.XII.Pribićević organizirao “proslavu” ujedinjenja stanovništvo Zagreba reagira kao i pripadnici domobranstva dolazi do nereda na središnjem zagrebačkom trgu – Narodna straža puca na 25.proglas protiv Kraljevstva SHS jer: narod se nije izjasnio. izvršena je unifikacija valute . Trumbić) Italija dobila Istru.ujedinjenje provedene i na vojnom planu 3.) diskriminirajuća agrarna reforma – na štetu krajeva bivše A-U (Hrvatska.) 1920.1918.) .zamjena se vršila 4 krune za 1 dinar 5. Cres.XII. Lastovo.) Fiume o morte! (“Rijeka ili smrt”) Rimskim sporazumom.zapadno od Drine) 7. najviše je otezala Italija .) 5. solunskih boraca – većinom srpsko stanovništvo posljedica: iseljavanja. u Grazu je osnovan Hrvatski komitet (kasnije seli u Beč) .razoružana je domobranska vojska . fašist Gabriele D`Annunzio ulazi u Rijeku (Arditi) realizacija Londonskog ugovora . B.) 2. nema garancija ravnopravnosti . žigosanje stoke koja će u slučaju rata biti oduzeta (ta stoka ne može na sajam) – pobune seljaka 6.-ih – uvoz jeftinog američkog žita – uništava domaću proizvodnju 8.) počinje novi val emigracije .na austrougarsku krunu udarani su pečati uz naplatu takse od 20 % 4. prosinačke žrtve) posljedica .) 1919. ujednačavanje valuta .Pašić i A. domobransku pukovniju 10-ak poginulih (tzv. i 53. Lošinj. Slovenija.11. . mijenjanje nacionalnog sastava gospodarsko stanje – neujednačen stupanj razvijenosti nejednaka porezna politika – veći porezi u krajevima bivše A-U 80 % agrarna zemlja 1920. S.uvodi se dinar .Palagružu Rijeka je postala “slobodna” država (do 1924. . Vojvodina.pregovarali predstavnici Italije i Kraljevstva SHS (N. – Rijeka pripojena Italiji (N.u jednom trenutku dovela u krizu pregovore u Versaillesu (jadransko pitanje) iako je SAD odbijao Italiji pravo na Londonski ugovor . Početni izrazi nezadovoljstva Hrvata u Kraljevstvu SHS 1.to nisu učinile i VB i F Italija je svojim zahtjevima dodala još i Rijeku u Versaillesu je odlučeno da će se „jadransko pitanje“ rješavati kasnije Rapallski ugovor 1920.) – protiv talijanske okupacije – prvi izrazi antifašizma u svijetu 10. 1924.) diskriminacija unutar vojnih snaga pripadnika prečanskih krajeva (krajevi “preko” tj.) “jadransko pitanje” SAD su prve od “velike četvorice” priznale Kraljevstvo u veljači 1919.) 1920.-1938. Zadar. Mussolini) posljedice: cca 500 000 Hrvata i Slovenaca izvan države bez zajamčenih prava ustanak rudara u Labinu (1921.za samostalnu hrv. Hrvatska stranka prava .Pašić.

prirodno pravo – samoodređenje.419 mjesta KPJ .) .) protiv bezuvjetnog ujedinjenja (25. komunizam 1920.) .Komunistička partija Jugosalvije osn. .X.) održana nova skupština stranke – izjašnjavanje za samoodređenje. (hrvatsko državno pravo. Privremeno narodno predstavništvo – zamjena za parlament (odabrao regent) izborni zakon – „opće pravo glasa“ (bez žena. . S.nasljednici Čiste stranke prava (frankovaca) nisu sudjelovali u Narodnom vijeću za raskid veza sa Austro-Ugarskom i samostalnost Hrvatske. nakon Vidovdanskog ustava HZ + HRSS + HSP = Hrvatski blok) Hrvatska pučka stranka (1919. dr. vojnika. za preuređenje Monarhije (29.) . Zakonom o zaštiti države .. opće pravo glasa.Napredna demokratska stranka i „starčevićanci“ 1920.12.1919. demokracija.osnovana je na temelju suradnje Slovenske narodne stranke sa srodnim strankama u Hrvatskoj i Dalmaciji na načelima: kršćanstvo seljačka država agrarna reforma protiv komunizma i centralizma osnivač Antun Korošec brzo će biti potisnuta od strane HRSS-a IV. osvojili su 58 mjesta 1920. Ivan Lorković.XII. osvojili su 4 zastupnička mjesta Matko Laginja.) 1.1918. ukupno .Radić ne želi ići u Beograd (3.1918.1918. unitarizam.. promijenila naziv (u Vukovaru) uzore ima u sovjetskom režimu: radnički interesi. u Beogradu kao Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) SRPJ(k) već 1920.II. izbori za konstituantu rezultati: Demokratska stranka – S. agrarna reforma) do 1918. republikanstvo. velika skupština HPSS-a u Zagrebu → za republiku 1.XI. režim izdaje uredbu Obznana kojom je zabranjen rad KPJ 1921.Radić je zatvoren na 11 mjeseci 1919.) 1920. . republikansko uređenje Vladimir Prebeg i Ante Pavelić (odvjetnik) Hrvatska zajednica (1919. seljačku republiku.1918. zemalja. policije. Versilles . Pribićević i Ljuba Davidović (92 mjesta) – za unitarizam i centralizam Radikalna stranka – Nikola Pašić (91 mjesto) – velikosrpska ideologija KPJ – (58 mjesta) HPSS – (50 mjesta) .) za prekid veza sa Monarhijom (23-24. .-1938. sudaca.Ante Pavelić (1921. cjelovitost hrv.XI. S. napad na dualizam.zabrana svih stranaka koje ugrožavaju režim Hrvatska stranka prava .1919. Djelovanje HPSS-a stranka je osnovana 1904. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.

1916. filma. počinje se ograničavati broj imigranata „crvena opasnost“ . . laburisti u VB. . glazbe.Treća internacionala ili Kominterna (cilj . . socijaldemokrati. cestogradnje . pobjeda laburista irsko pitanje – otpor protiv britanske vlasti – stranka Sinn Fein . nije plaćala reparacije) želi izolirati SSSR (pomaže Poljskoj kao “brani” od komunizma) želi očuvati versajski poredak ( 1920.okupirala jer Nj. u Moskvi . Rumunjska Kraljevina SHS) Njemačka -1919.dvije vanjskopolitičke opcije a) Demokrati .Wilson . oproštene u Lausanni) + prvi krediti zapadnih zemalja razlog .) .društvena kriza 1919. Weimarska republika . 1919.ustav .pokrenuti socijalističke revolucije u svijetu) Velika Britanija . znanosti. ne želi obnovu Poljske Francuska -ne želi jačanje Njemačke (izaziva Ruhrsku krizu 1923. . priznaje katoličkoj Irskoj samostalnost želi jaku Njemačku kao faktor stabilnosti počinje razvoj gospodarskih i političkih veza sa SSSR-om. komunističke stranke .parlamentarizam inflacija + reparacije + Francuska okupirala Ruhr = politička . .Čehoslovačka. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.ekonomska .za politiku izolacionizma.i dalje snažna kolonijalna.-1938. “14 točaka”.1929. umire predsjednik Wilson čija politika nije prošla u Senatu 20-te godine . pomorska i gospodarska sila učvršćenje demokracije i parlamentarnog sustava (stranke: Laburistička i Konzervativna) 1923.T. Europa i svijet 1920.paničan strah od komunizma prohibicija – zabrana točenja alkohola organizirani kriminal (mafija) prava radnika IV. Nacional-socijalistička njemalčka radnička partija (NSDAP) antisemitizam + desničarstvo + velika Njemačka + poništenje Versaillesa + kolonije kasne 20-te .snažan razvoj gospodarstva. Njemačka radnička partija 1920. protiv versajskog poretka. .W. Mala Antanta .odgoda i smanjenje reparacija (1932.dvije stranke .13.Njemačka postaje važan faktor stabilnosti u Europi i brana od „crvene opasnosti“ SAD .za politiku versajskog ugovora. uskršnji ustanak 1921. veća socijalna prava b) Republikanci . Liga naroda. liberalne demokracije vlast biraju građani – ali – još uvijek nema općeg prava glasa tržišno gospodarstvo + privatna inicijativa poduzetnika strukovni sindikati – za prava radnika + političke stranke koje se bore za prava radnika npr. manja socijalna prava 1921.

40 000 ljudi–predsj. građanski rat Crvena armija (Lav Trocki) Bijela garda = milijuni žrtava.-1922.-1938.Sun Jat Sen (do 1925. Washingtonska konferencija . daje mandat Mussoliniju 1924. ”marš na Rim” . siromaštvo … ratni komunizam – nacionalizacija. Nova ekonomska politika – plan reformi dopuštena seljačka trgovina. radne obaveze. Totalitarne tendencije Rusija 1918.Benito Mussolini 1921. izbori . – 1920. republika (posljedni car Pu Yi) nakon građanske revolucije – prve stranke (u sukobu): Kuomintang (nacionalistička) .) . nema slobodnog tržišta. Fašistička narodna stranka velika Italija (iredentizam) + republikanstvo + podržavanje D ’Annunzia + obećanje blagostanja 1922..fašisti dobili većinu u parlamentu (ubijen vođa opozicije Giacomo Matteotti) 1925. izbori izgubili boljševici – Vladimir Iljič Lenjin uveo diktaturu 1918. glad. racionalizacija… 1921.flota VB : SAD : J = 5 : 5 : 3 (ograničenje japanske flote) Kina od 1911. sitno poduzetništvo … ČEKA – tajna policija. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1920.rimsko pitanje .riješeno je tzv.14.Tanakin memorandum – plan uspostave kolonijalnog carstva 1922.vlade daje ostavku-Vittorio Emmanuel III. Fasci di Combattimento (Savez veterana) ili Fašistički borbeni odredi . Lateranski ugovori . Kongresna stranka – vođa Mahatma Gandhi (građanski neposluh) IV. progoni “neprijatelja” (terror.vođa 1929. SSSR – Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika Italija razočarana uspjesima u ratu + ekonomska kriza + kriminal + emigracija 1919. RSFSR – Ruska Sovjetska Federativna Socijalistička Republika 1920. naslijedio Čang Kaj Šek) KPJ – Mao Zedong Indija britanska kolonija razvoj nacionalne ideje 1885.stvorena je papinska država Vatikan Japan militaristi i nacionalisti preuzimaju vlast 1928. progoni…) 1918. Mussolini preuzima cjelokupnu vlast duce .

kralj zabranio rad HRSS a S. Zagrebačka.Beogradu više ne treba unionizam jer žele „veliku Srbiju“ S.) .28.Pribićević .Radić bio ministar prosvjete) nepomirljive političke opcije u isto vrijeme S. S.VI. Osječka. Vidovdanski ustav . radikalski zastupnik u Narodnoj skupštini Puniša Račić (Bela ruka)ubija Pavla Radića i Đuru Basaričeka ranjava Stjepana Radića .Radić i zastupnici ne sudjeluju -ne žele položiti zakletvu kralju rasprava o ustavu : 1) vladine stranke traže natpolovičnu većinu tj. Splitska i Dubrovačka) etnički prostor .Radića u Narodnoj skupštini pročitao izjavu kojom se priznaje kralja i Ustav HRSS → HSS Akt o sporazumu – S. Pašić (trajalo samo 1 godinu.Pribićević . sporazum Radić . . . izbori za konstituantu rezultati: Demokratska stranka . 800 000 stanovnika hrvatski prostor podijeljen na 6 oblasti (Srijemska. ukupno .1928. umire Stjepan Radić ..osvojili 70 mandata ( postaju 2.15.Od Vidovdanskog ustava do atentata u Narodnoj skupštini 1920.. predlaže zakone.Radić predlaže seljačku republiku+konfederaciju) .Radić zatvoren 1925. stranka → pokret izbori .Pribićević odbačen od Beograda .sprovod prerasta u najveće antirežimske demonstracije SDK prekida rad u Narodnoj skupštini vodstvo HSS-a preuzima Vladko Maček IV. održan je 1. novi izbori . izbori.91 mjesto KPJ . vrhunac Radićeve političke snage.unatoč zatvaranjima.saziv konstituante -S... proračuna.shvatio da se položaj „prečanskih Srba“ može riješiti samo u suradnji sa hrvatskim strankama 1927.58 mjesta HPSS . zastupnika (JMO) obilježja: unitarističko-centralističko uređenje (npr.prihvaćen bez većine slov. Radić – N. porezne politike. Međimurje (Baranja još 1918. 20.-1938. S. Kastav. zabranama HRSS osvojila 67 mjesta postalo je jasno da treba nešto promijeniti Pavle Radić u ime S.Radić traži pomoć u inozemstvu – zapadne zemlje odbijaju učlanio HRSS u Seljačku internacionalu u Moskvi .419 mjesta 1920. Kraljevina SHS kralj ima neograničenu vlast (saziv Skupštine.pokušaj atentata na kralja Aleksandra .svaka max. i hrv.1921.VIII.Boka kotorska.1928.KPJ oduzeti mandati i prepušteni vladi 1923. 50%+1 2) ostali traže kvalificiranu većinu tj. zastupnika vlada kupila glasove muslim.50 mjesta . Ivana Pernara.nastaje Seljačko-demokratska koalicija (SDK) koalicija Samostalne demokratske stranke i Hrvatske seljačke stranke obje stranke zadržavaju svoje programe i predsjednike ali imaju zajednički nastup prema Beogradu rasprave u Narodnoj skupštini postaju sve oštrije zbog: korupcija. Primorska.raskomadan gubitak . Ivana Granđu 8.) . HPSS mijenja naziv u HRSS (Hrvatska republikanska seljačka stranka) 1920. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919. vlada.odbijeno prijedlog Radikalne stranke . stranka u zemlji) 1924.srpsko-hrvatsko-slovenski jezik).VI.) istog dana .92 mjesta Radikalna stranka . 2/3 (odbačeno) svaka stranka izradila svoj prijedlog (S.) podjela na 33 oblasti (regulirano 1922.

Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.Od Vidovdanskog ustava do atentata u Narodnoj skupštini IV.-1938.15.) .

višak radne snage.-1938. potrošnji.) .) – nema tržišne privrede – država kontrolira Njemačka .miješanje države u osnovne gospodarske tokove SSSR . bankarstvu. New York . . gubici tržišta.) . . . demobilizacija.sustav petoljetki (od 1928.SAD. svjetski rat ( ratna industrija mirnodopska.slom na burzi posljedice .na isti način kao i Njemačka IV.X.) problemi .1929.poremećaj u proizvodnji.16. Europa i svijet u doba velike gospodarske krize Velika gospodarska kriza što je .krah mnogih kompanija + nezaposlenost + bijeda + kriminal .I. velika ulaganja u dionice a ne proizvodnju . .29. osnivanje sindikata državni intervencionizam . nakon toga sve zemlje koje su financijski poslovale s njima vrijeme . rješenje – SAD pokušao predsjednik Herbert Hover – nije uspio Franklin Delano Roosevelt . Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.New Deal (1933.dugovi + nema investicijskog kapitala + mala kupovna moć + hiperprodukcija + pad cijena + otpuštanja mjesto .program gospodarskih reformi progresivno oporezivanje kontrolirana devalvacija dolara javni radovi državni krediti politika zapošljavanja i kontrole nadnica. .24.počinje snažan razvoj ratne industrije koja : a) zapošljava u kratkom roku b) u skladu je sa tadašnjom politikom Italija i Japan . načinu života uzroci .

pretvaranje svih zemljišnih posjeda u državno vlasništvo kolhozi . SSSR i Njemačka u doba velike gospodarske krize SSSR u doba Staljina (1924.ubijen Ernst Röhm i vodeći u SA odredima (stranačka vojska) umire Hindenburg . glad .ozakonjen genocid 1938. pad proizvodnje. jaka propaganda. petogodišnji planovi… podržavljenje privatnog vlasništva izazvat će velika nezadovoljstva.) kolektivizacija . Nirnberški zakoni – Židovima oduzeta građanska prava . u Potsdamu proglašen Treći Reich 1933.) . kult ličnosti logori (gulag) u kojima je ubijeno više milijuna Njemačka u doba krize jačanje nacističkih ideja NSDAP – Nacional-socijalistička njemačka radnička partija inflacija + reparacije + Francuska okupirala Ruhr = politička .. noć dugih noževa .„kolektivno gospodarstvo“ – privid privatnog vlasništva – podjela dobiti s ostalima sovhozi – „sovjetsko gospodarstvo“ – radnik = nadničar kontrola industrije . IV. Minhenski puč (Pivnički puč) – pokušaj rušenja bavarske vlade – Hitler u zatvoru (Mein Kampf) 1929. tajna policija (NKVD).Hitler = kancelar + predsjednik države = Führer (vođa) jednostranačje + progoni + Gestapo (Heinrich Himmler) + propaganda (Joseph Goebbels) 1935.društvena kriza 1923..17.-1938.ekonomska . – 1953.izvanredno stanje – Zakon o ovlaštenju vlada može donositi zakone + međunarodni ugovori 1933.elektrifikacija. prvi logor (Dachau) 1934. – gospodarska kriza – izašli razvojem ratne industrije 1932.optužili komuniste . – oprošten reparacije izbori .napadi na sinagoge i imovinu Židova 1933. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919. industrijalizacija. Kristalna noć .Paul Hindenburg predao Hitleru mandat za vladu (kancelar) palež Reichstaga .

Vrbaska.-1938. Moravska.kralj izdaje zakone.Srijem (priključen Dunavskoj i Drinskoj) Zemun .zabrana izdavanja novina./1931. oslobođenje.kralj Aleksndar vlada neovisno od Ustava i parlamenta problemi: gospodarski + socijalni + politički + nacionalni … vrhunac nakon atentata u Narodnoj skupštini „rješenje”: još veći centralizam i unitarizam 6. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.. Italija) Ante Pavelić (odvjetnik) . Mađarska.) stigla sa zakašnjenjem – pretežno agrarna zemlja – tržišno izolirana povlačenje stranog kapitala + neriješeno agrarno pitanje + loše bankarstvo (1931.Savska..priključen Beogradu južno od Pelješca i Korčule . slom Prve hrvatske štedionice – Narodna banka odbila dati kredit) IV. političke stranke = šestosiječanjska diktatura Zakon o kraljevoj vlasti . Drinska. Kraljevina SHS → Kraljevina Jugoslavija 2) nova upravno-teritorijalna podjela države . . plakata. Savskoj i Primorskoj) nazivi banovina . period lažnog parlamentarizma .. Vardarska) Hrvatska gubi . Dunavska. samostalnost . ukida ustav. himni.. grbova ..priključeno Zetskoj 3) zabrana upotrebe nacionalnih naziva. Zakon o zaštiti poretka .umjesto 33 oblasti → 9 banovina + uprava grada Beograda u 6 banovina srpska većina (izuzev u Dravskoj. Hrvati u vrijeme monarhističke diktature 1921. Primorska.18.dokaz sve većeg centralizma i unitarizma 3. sudovi sude u kraljevo ime … … Zakon o vladi – kralj imenuje vladu koja odgovara isključivo njemu (general Petar Živković – novi predsjednik vlade) 1) promjena imena države . . Zetska.vođa Vladko Maček („politika čekanja“ i „Kak vidite. lajbek je raskopčan.) .1929. list Hrvatski domobran ./30) u emigraciji djeluju poznati HSS-ovci Juraj Krnjević i August Košutić ( 1930.vođa organizacije u Bugarskoj dogovorio suradnju sa makedonskom organizacijom (VMRO) 2) HSS ..geografski (nastoji se zanemariti nacionalna komponenta) (Dravska.hrvatski oslobodilački pokret za oružani ustanak. koji ne podržavaju vlast reakcije: 1) HSP je nakon atentata u Narodnoj skupštini pojačao svoju aktivnost 1928. preimenovati u Ustaša .uz koji se formira ilegalna organizacija istoga imena koja će se 1930. kralj raspušta parlament. pokušali apelirati na Ligu naroda slanjem Memoranduma ) gospodarska kriza (1930.-29.I. zbog zabrana i progona djeluju u inozemstvu (Austrija.“) provodi 6 mjeseci u zatvoru (1929.1929.X.

Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.18.-1938. Hrvati u vrijeme monarhističke diktature IV.) .

.) procesi protiv Vladka Mačeka i Josipa Predavca (HSS) Svetozar Pribićević interniran u selo Brus u Srbiji ubijen u Zagrebu filolog i albanolog Milan Šufflay (1931) progon Mile Budaka (HSP).iznesena je samo državna lista Ustavom je sankcioniran centralizam. održan je u Zagrebu tajni sastanak radi dogovora o polit. stanju i mogućem djelovanju Ante Trumbić iznosi teze koje su prihvaćene kao rezolucija Zagrebačke punktacije: 1) za narodni suverenitet 2) za ukidanje velikosrpske hegemonije 3) za građanska i politička prava 4) za povratak na 1918.) c) strani kapital postavlja uvjete (radi sigurnosti ulaganja) kralj smatra da je potrebno „ozakoniti“ diktaturu i 3. . – 1934. gospodarska kriza potakla je još veću emigraciju (politička i ekonomska) jača ustaški pokret i suradnja sa makedonskim VMRO-om (Unutarnja makedonska revolucionarna organizacija) 9.) . Ljubljani .HSS tj. uvodi Oktroirani ustav: država postaje ustavna ali ne i parlamentarna monarhija ustavnost je bil samo formalna zbog: a) parlament je dvodoman . Sarajevu.napali žandarmerijsku stanicu – ugušeno onemogućen je stranački rad opozicije . Stjepana Javora 1932. SDK reagira prvi : 1932. žandari. u Marseillesu ubijen kralj Aleksandar Karađorđević (trebao pregovarati s Francuskom o suradnji) atentator Veličko Kerin (VMRO) + organizator Eugen Dido Kvaternik (ustaška organizacija) ubijen i francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou vlast preuzima tročlano Namjesništvo umjesto maloljetnog Petra Karađorđevića glavnu ulogu preuzima knez Pavle Karađorđević (bratić ubijenog kralja) – Čuvajte Jugoslaviju! ostali namjesnici . .19. apsolutizam pojačavaju se represije režimskih tijela (policija.1934. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919. Režimska nasilja i hrvatski otpor režimu (1931.) rezoluciju su podržale opozicijske stranke u Novom Sadu. i preuređenje države na konfederativnim principima V. jugoslavenstvo.IX.1931.X. ustaška organizacija nije za pasivan otpor Lički ustanak (ili Velebitski ustanak) u Brušanima ./1931.1) Narodna skupština 2) Senat ali kralj ima pravo imenovati ½ zastupnika u Senatu b) vlada je odgovorna izravno kralju c) žene i vojnici i dalje nemaju pravo glasa d) nije obnovljen rad starih stranaka e) opozicijske stranke apstinirale su na izborima .Maček je ponovno zatvoren (1933./34..) šestosiječanjska diktatura kralja Aleksandra nije dugotrajna zbog: a) jaka nacionalna (politička) kriza b) jaka gospodarska kriza (1930.-1938. sudovi.senator Radenko Stanković ban Savske banovine Ivo Perović Namjesništvo nastavlja kraljevu politiku (unitarizam + centralizam + hegemonizam) IV.

/35./1936. Međunarodne napetosti i sukobi 1930. okupacija Etiopije (Haile Selassije u VB. rastafarijanci 1937.) .-39. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.suradnja + pomoć F. istupili iz Lige naroda 1937. pobijedila Narodna fronta (socijalisti. Japan . dugi marš . Francu. tzv. Rumunjska. militaristi i nacionalisti preuzimaju vlast osvajanje Mandžurije (Mandžukuo – car Pu Yi) – marionetska država 1933.) Njemačkoj dio Čehoslovačke Poljskoj i Mađarskoj 1939.priključenje Austrije Njemačkoj Minhenski sporazum (29.) Hitler + Mussolini + Edouard Daladier + Neville Chamberlain Sudetska oblast (Čeh. republika nakon građanske revolucije (Kuomintang i Sun Jat Sen. Slovačka.-1938.tragedija 1937.) IV.pohod 100 000 ljudi na zapad . protiv Kominterne Antikominterna pakt – njemačko-japanski sporazum kasnije se pridružili: Italija.završio uvođenjem diktature generala Franca (do 1975. Mađarska. republikanci) – dolazi do nemira VII. kasnije Čang Kai-šek) sukob sa Mao Zedongom (KP) komunisti napuštaju pokrajinu Kiangsi (gdje su formirali Kinesku komunističku republiku) 1934.general Francisco Franco (caudillo) Falanga . plebiscit u Saaru – pripojenje uvođenje opće vojne obaveze (+ Wermacht) 1936. Osovina Rim – Berlin – polit. izveden je državni udar (puč) i formiraju se dvije strane : 1) pučisti . izlazi iz Lige naroda 1939. pripojili Albaniju (Ahmed Zogu bježi u VB) Njemačka . Finska. izlazi iz Lige naroda 1935. Guernicu) 2) republikanci + socijalisti + komunisti . .vlada Narodne fronte pomoć SSSR-a (i npr. NDH 1938. Bugarska. Češko – moravski protektorat Slovačka – „zasebna“ ugovor o nenapadanju Njemačke i Velike Britanije Španjolska –1936.gospodarska kriza + prenaseljenost + nedostatak sirovina + zaoštrenje odnosa sa SAD-om (useljavanje?) 1931.-1939. remilitarizacija Rajnske oblasti 1936.fašistička stranka pomoć Njemačke i Italije (Nj bombardirala 1937. komunista iz YU) građanski rat 1936.20. pomirenje komunista i Kuomintanga Italija – 1935. vojni napad na Kinu (zauzimaju 2/3 teritorija) Kina – od 1911. Anschluss .IX.1933.

IV.20.-1939.) . Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919. Međunarodne napetosti i sukobi 1930.-1938.

u europske zemlje (pripadnici KPJ. Josip Broz – „generalni sekretar“. status Crkve.. konkordat je potpisan .vlada se nada da će “preoteti” glasove od HSS-a b) približavanje režima Njemačkoj 1938.Maček velika lažiranja. Gradačac. nadležnosti. industrija.) – kod Slavonskog Broda ubijeno 15 HSS-ovaca senjske žrtve (1937.Maček želi iskoristiti dobre izborne rezultate 26. prosvjeta.vojska.) .Mačeka i M.Maček (Bled.Skupština ga trebala ratificirati tek 1937. Hrvatska bratska zajednica) b) politička . (opozicija dobila 37% glasova ali samo 18% zastupničkih mjesta) knez Pavle smjenjuje Bogoljuba Jevtića i postavlja Milana Stojadinovića na čelo vlade nova režimska stranka . politički problem . Brčko. naporni (zbog razgraničenja. ( Srp. zatvaranja.ogranci+društvene i gospodarske organizacije (nisu političke= nisu zabranjene) Seljačka sloga + Hrvatska seljačka zaštita + Hrvatska građanska zaštita (1935. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.tzv.javni. Stojadinović dao ostavku .Jugoslavenska radikalna zajednica ( JRZ ili Jereza) Radikali + SLS + JMO počinje približavanje Njemačkoj i Italiji obilježja režima: gospodarsko iscrpljivanje + neujednačeni porezi + diskriminatorska kadrovska politika • pojačana emigracija a) ekonomska .pravosl.. Travnik.) Gospodarska sloga (1936.Udružena opozicija . vanjska trgovina 6) vlast u banovini vrši . zakone treba potpisati kralj banska vlada problemi: Sporazum je trebala prihvatiti Narodna skupština .šumarstvo. izbori ..pokret .1937. ugovora s Italijom .nije (Pavle raspustio) nisu raspisani izbori za Sabor + pravne teškoće oko prenošenja kompetencija kadrovske teškoće (zbog sustavnog ugnjetavanja nema dovoljno obrazovanih hrv. granice biskupija.Maček i HSS HSS . krvava litija.hrvatsko pitanje + gl. promet. HSS.).) (njime knez Pavle može manipulirati) .smatra da su Hrvati dobili premalo KPJ ..crkva organizirala demonstracije .kotarevi Šid. knez Pavle raspisao izbore .javilo se pitanje je li prvo izbori. izbora. gl. osnivanje KP Hrvatske i KP Slovenije represije režima – sibinjske žrtve (1935. zdravstvo.smatra da su Hrvati dobili previše hrvatski emigranti (ustaše) .Mačekom motivi za pregovore: a) srediti odnose s hrvatskom opozicijom zbog vanjskopolit.VIII. ustaše) • tzv. Derventa 3) osigurati vjersku i nacionalnu ravnopravnost 4) autonomni poslovi .1935.Stojadinovića .. unutarnji poslovi 5) zajednički poslovi .dolazi Dragiša Cvetković (poč.) – ubijeno 7-ero mladih ljudi u sukobu sa žandarima 5..nije se nikada sastao. situacije b) V. Slovenija) i stvaranje Banovine Hrvatske pregovori . pitanje konkordata . sporazum Cvetković .politika progona.žele centraliziranu državu IV. Ilok.ban (izvršna) Ivan Šubašić (bana imenuje kralj) Sabor (zakonodavna) .-1938.omogućen povratak ustaša .nositelj liste V. izborna geometrija (ipak se primjećuje slabljenje režimskih stranaka) M. pokušaji pregovora V. Dubrovnik. izborna geometrija.) vlada ima namjeru preurediti cijelu državu pa je tako nastojala i urediti granice 1) formirana je zajednička vlada (6 SDK-ovaca) 2) Savska + Primorska banovina .) kriza – išla na ruku KPJ – više pristaša. kadrova) nije konstituiran Ustavni sud + loše gospodarsko stanje stvaranje Banovine trebalo je biti početak preuređenja države . trgovina.V. gosp. Fojnica. nositelj opozicije V.početak pregovora s V.u prekomorske zemlje (npr.propali zbog: a) trg.. 1926. teror.. Banovina Hrvatska Namjesništvo .21. žandarmerija.dugotrajni. svjetski rat samo što nije počeo protivnici: radikali u Srbiji . poljoprivreda. sve vjerske zajednice imale sređen odnos s državom osim katoličke 1935. sudstvo. pa preuređenje ili obratno + II. 1939.i polit.ratifikacija odgođena) 1937.odnos Katoličke crkve i države (izbor biskupa.1939.

Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.21. Banovina Hrvatska IV.) .-1938.

Henry Moore…) arhitektura – funkcionalizam – moderna arhitektura glazba – npr. Juž.G. Mondrian.Becić.Kraljević. nadrealizam. Znanost i kultura u međuratnom razdoblju (1918. Ivo Vojnović) + M. sufražetkinje (sufrage = pravo glasa) 1893. UMJETNOST brzi ritam života + političke teorije …= odbacivanje ustaljenih vrijednosti kritika postojećeg književnost – egzistencijalizam.-1938. New York-Pariz + radio i TV SAD 1920.Chamonix) 1936. zvučni film (Pjevač jazza) 1928. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.) IV. radio stanica SAD 1929. animirani film (Steam boat) 1930-ih C.) – VB(1918. Indija. jezgre atoma uz oslob.) . penicilin ↓ antibiotik + kemija sintetički materijali HRVATSKA Lavoslav Ružička 1939. i spaj. Lascaux…) antropologija + filozofija + psihologija + sociologija TEHNIKA radari (1935. A.Chaplin (Veliki diktator. M. i Zimske OI . Nobel za kemiju Andrija Mohorovičić (seizmologija) DRUŠTVENE ZNANOSTI arheologija (Kreta.Matoš.) + kipar Ivan Meštrović grupa Zemlja (1929) arhitekt Drago Ibler + slikar Krsto Hegedušić + naiva glazba – Jakov Gotovac Ero s onoga svijeta Ivo Tijardović Mala Floramy SPORT obnovljene OI (od 1924.Bernard Shaw.Nazor. Rački. Begović. – 1939. jazz.) PRIRODNE ZNANOSTI fizika + fisija fuzija (cijep. ekspresionizam… (George Gershwin. Novi Zeland – Australija (1902. OI u Berlinu DRUŠTVENI ŽIVOT od XIX.st. energije) medicina Alexander Fleming 1928.) + zrakoplovstvo Charles Lindbergh 1927. V.) – Finska(1906.Andre Breton) lik. dadaizam (G. ekspresionizam (Salvador Dali.M.. Jean-Paul Sartre.umjetnost – nadrealizam.Krleža moderno slikarstvo (M. Moderna vremena) hrvatska moderna ( V.od 1927. Carl Orff…) «sedma umjetnost» . P.Amerika. TV postaja HRVATSKA Zagreb 1926.22.) – SSSR(1917.