You are on page 1of 2

Szerzk: Hawking, Stephen & Mlodinov, Leonard

Formtumok: PR
!mk"k: S#ien#e & $e#hni#al
%l"r"&i 't: Mappa megn(it&a
Stephen Hawking vilg&zerte i&mert &ikerk)n(ve, *z id r)vid t)rt"nete, m"r+)ldk volt a
tudomn(o& i&meretter,e&zt"& t)rt"net"-en. %nnek #&ak eg(ik oka a &zerz le-ilin#&el
&t!lu&a, a m&ik vi&zont az ltala trg(alt len(/g)z t"mk: a t"r "& az id term"&zete,
0&ten &zerepe a teremt"&-en, a 1ilgeg(etem t)rt"nete "& ,)v,e. 2"t&"gtelen t"n( vi&zont,
hog( a k)n(v meg,elen"&e 3ta &ok olva&3 ,elezte Hawking pro+e&&zornak, hog( mil(en
neh"z&"get okozott a k)n(v-en &zerepl leg+onto&a-- +ogalmak meg"rt"&e.
%z"rt &z4letett meg *z id m"g r)vide-- t)rt"nete. * &zerz &zerette volna kor--i
k)n(ve mondanival3,t m"g "rthet--" tenni olva&3i &zmra 5 "& eg('ttal kieg"&z!tette
azt a leg',a-- tudomn(o& meg+ig(el"&ek "& +el+edez"&ek i&mertet"&"vel.

Szerzk: Hawking, Stephen
Formtumok: PR
!mk"k: S#ien#e & $e#hni#al
%l"r"&i 't: Mappa megn(it&a
*z angol &zerz ug(anannak a tan&z"knek a vezet,e am-ridge5-en, amel( valamikor Sir
0&aa# 6ewton" volt. $el,e&!tm"n("t %in&tein"vel veti )&&ze a tudomn(o& k)zv"lem"n(.
Hawking az 7niverzum keletkez"&"nek "& meg&z/n"&"nek, a +ekete l(ukaknak, a t"rnek,
az idnek, a t"ridnek a kutat3,a. 2)n(ve olva&mn(o&an, &zelleme&en +oglal,a )&&ze a
8teremt"&8 leg+onto&a-- k"rd"&eit. Hawking a modern matematika eredm"n(eire
tma&zkodik, de 5 a h!re& ein&teini t"tel 9%:m#;< kiv"tel"vel 5 minden+"le k"plet n"lk4l.
Hawking k)n(ve a laiku&oknak k"&z4lt, de a &zakem-ereknek i& -izon(ra &ok
',don&ggal &zolgl. * k)tet rendk!v4li ,elent&"g"re ,ellemz, hog( ho&&z' h3napokig
vezette a londoni "& 6ew =ork5i &ikerli&tt, ami i&meretter,e&zt munka e&et"-en
p"ldtlan.