You are on page 1of 8

İŞLETMENİN PLANLAMA ÇALIŞMALARI

A. PROJENİN TANITILMASI

İşletmenin Adı: Cafe Rustik


İşletmenin Türü: Kafeterya
Kuruluş Yeri: Şişli / İstanbul
Proje Kapasitesi: 100 m²
Sermaye: 20.000.000.000 TL
Genel Yatırım Tutarı: 18.947.028.000 TL
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2002/2003

B. OPTİMAL KURULUŞ YERİ

Şişli Bölgesinde yapılan genel pazar araştırması sonucunda, bölgedeki cafelerin


yetersizliğinin tespit edilmesi ve bölgede bulunan liseler ve üniversiteden (Bilgi üniversitesi)
dolayı doğabilecek talep göz önüne alınarak yatırım kararı alınmıştır.

C. PROJENİN KAPASİTESİ

1) 100 m² 'lik alan kullanılmak üzere 4 masa, 2 koltuk ve miderlerin alınmasına karar
verilmiştir; bu durumda, 25 kişilik kapasite saptanmıştır.

2) Cafe'de Uygulanması Düşünülen Hizmet Üniteleri:

a) Temel Hizmetler:
- Sıcak ve soğuk içecek servisi
- soğuk yiyecek servisi

b) Yan Hizmetler:
- Müzik yayını
- DVD gösterimi
- Digitürk yayını
D. PROJENİN TERMİNİ

Etüd-Proje ve Belgelendirme çalışmaları devam eden projenin kuruluş kararı 2002 Aralık
ayında alınmış olup, 2003 Şubat ayı içerisinde faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir.

E. KURULUŞ YERİ ÖZELLİKLERİ

İktisadi Faktörler: İşletmede kullanılacak malzemelerin bölgeden temininin kolay olası.

Doğal Faktörler: Bölgede yapılan zemin etüdleri sonucunda arazi yapısının kayalık olduğu
saptanmış ve binanın depreme dayanıklılığının tespit edilmesiyle sağlam raporu alınmıştır.

Sosyal Faktörler: Bölgenin merkezi oluşu ve pek çok işyeri ile ticari kuruluşlara yakınlığı
nedeniyle, çalışan ve müşteri ihtiyaçlarının kolay karşılanabilir olduğu belirlenmiştir.

Psikolojik ve Politik Faktörler: Bölgeye ulaşımın kolay olması,işletmecilerin bölgeye yakın


yerde ikamet etmeleri ve Şişli Belediyesi'nin teşvikleri dolayısıyla bu bölgede yatırım kararı
alınmıştır.

F. İŞLETMENİN YAPISI

Büyüklüğüne göre: Küçük İşletme

İş Koluna Göre: Ticaret İşletmesi

Sermaye Sahipliğine Göre: Özel İşletme

Hukuki Yapısına Göre: Kollektif Şirket

Ekonomik Yapısına göre: Hizmet İşletmesi


İŞLETMENİN KURULUŞ ANALİZİ

A. EKONOMİK ARAŞTIRMALAR

1) MEVCUT ARZ VE GELİŞME OLASILIKLARI

Bölgedeki talep fazlalığının ilerki dönemlerde işletme tarafından karşılanabilmesi için ve


maximum kapasiteye ulaşabilmek için şubelendirme yoluna gidilmesi ve mevcut kapasite
içinde ek hizmetler sunulması yoluna gidilebileceği kararı alınmıştır.

2) TESİS TALEBİ

SAATLERE SEZONA GÖRE


SEZON SAATLER GÖRE KAPASİTE DOLUŞ DOLUŞ ORANI
KAPASİTE ORANI NEDENLERİ
DOLUŞ ORANI
YAZ 8.00-17.00 %30 okulların kapalı
olması;çalışanların yaz tatili...
YAZ 17.00- %80 Sosyal ihtiyaçları giderme
%55
24.00
KIŞ 8.00-17.00 %75 öğrenci ve çalışanların
talebinin yüksek olması...
%60 sert hava koşulları; havanın
KIŞ 17.00- %45
24.00 erken kararması...

B. ÖRGÜTSEL ARAŞTIRMA

İşletme 3 ortaklı bir Kollektif Şirket olarak kurulmuştur.Ortaklar tüm birimlerde eşit
görev almaktadır.
İşletmede ortaklardan en az birinin bulunması kararı alınmıştır.
Hizmet sunumunda ortaklara yardım amacıyla ücretli bir elemanın işe alınmasına karar
verilmiştir.
C. YASAL ARAŞTIRMA

1) YASAL MODELİN BELİRLENMESİ

• Kollektif Şirket : Bu tür işletmeler gerçek kişiler tarafından kurulur.kuruluşları için


ortakların aralarında yazılı ve hukuki bir sözleşme yapması gereklidir.ortakların
sorumluluğu sınırsızdır ve şirket borçlarından müteselsilen sorumludurlar.

2) YASAL İŞLEMLER VE İZİNLER

Şişli İlçesi sınırları içinde açacağımız cafeteryanın işlemleri ve açma izninin alınması Şişli
Belediyesi ile yapılacaktır.
Kurulacak Ticaret Şirketi'nin ruhsat izni için gerekli belgeler:

- Başvuru formu (dilekçe)


- vergi levhası fotokopisi
- Kira kontratı (kullanılacak daire kiralanacak olduğundan)
- Kuruluş gazetesi (ticari sicil gazetesi)
- İmza sirküleri ve kaşe
- Çevre temizlik vergisi beyanı
- İş yerinin kaç m² olduğunun belirtilmesi (bu doğrultuda harç alınır)
- Temizlik vergisi makbuzu

Bu belgeler teslim edilip harç ve çevre temizlik vergisi (ÇTV) yatırıldıktan sonra gerçek
ruhsat için :
- İtfaiye raporu
- Sağlık raporu
alınır.Bu iki(2) belgenin bekleme süresi bir(1) aydır.

• İtfaiye raporunu alabilmek için sağlanması gerekli koşullar:

- Kapıların iki taraflı açılma durumu (giriş-çıkış şeklinde)


- İkinci çıkış kapısı
- Havalandırma
- Zilli sistem ihbar alarm tesisatı
- katlarda ve bağımsız birimlerde yeterli yangın söndürme tüpü
- duvarların beton ya da tuğla olması
- mutfak ile bulaşık kısmının ayrı olması

• Sağlık raporu alabilmek için sağlanması gerekli koşullar:

- Çalışan personelin sağlık muayene cüzdanı


- Havalandırma sistemi
- Badana,boya,genel temizlik
- Mutfak için yerden tavana kadar döşenmiş kalebodur veya fayans
Bu belgelerin de tamamlanmasıyla ruhsat için onay alınabilir ve ruhsat Belediye Başkanı'nın
yetki verdiği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır.

3) DİĞER YASAL İŞLEMLER

- 15 gün öncesinde muhasebe defterlerinin notere tasdikletilmesi


- Vergi dairesinden açılış onayının alınması
- Bir(1) ay içerisinde sigortaya açılış bildiriminin yapılması.Sigorta iş koluna göre
bir numara verir ve bu numaraya göre prim yatırılır.
- Sigortaya işçi bildirimi yapılması
- Ödeme kaydedici cihaz alınıp vergisinin ödenmesi
- Açılanm işletmeyle ilgili olarak Belediyeye başvurulması
- Esnaf ve Zanatkarlar odasına başvuru yapılması(harçlar)
- Vergi dairesinden ve belediyeden alınan vergi levhalarıyla ödeme kaydedici
cihazın levhasının yanısıra çalıştırılan işçinin dört(4) aylık maaşının beyanının
asılması zorunludur.Aksi taktirde devlet tarafından ceza kesilir.
- İşçinin sigortalanması(taban: 327.600.000 TL)
- Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

D. FİNANSAL ARAŞTIRMA

1) İŞLETMENİN GİDER TAHMİNLERİ

• TOPLAM DEĞİŞMEZ GİDERLER

- Dekorasyon: 1.760.000.000 TL
- Restorasyon Masrafları: 706.250.000 TL
- Etüd Projesi Giderleri: 1.028.950.000 TL
- Demirbaşlar: 9.787.100.000 TL

Toplam: 13.282.300.000 TL

Açıklamalar:

- Restorasyon ve Dekorasyon Masrafları Masrafları: Badana yapılması (boya,fırça,


badanacı masrafları),fayans döşenmesi,genel temizlik yaptırılması; dekorasyon
için ise masa,sandalye,koltuk,minder ve spot lambaların alınması,portmanto
yaptırılması,masalara konulacak süs eşyasının alınması,duvarların tablolarla
süslenmesi,tuvalete ayna yaptırılması,tabela yaptırılması vs.; bunların dışında
mutfak masrafları(çatal-bıçak-kaşık takımı,tabak-çanak,bardak vb. gereçlerin
alınması da buraya dahil edilmiştir.Toplam 2.466.250.000 TL tutmaktadır.

- Demirbaşlar: Cafede sunulması düşünülen hizmetler uygun demirbaşlar alınmıştır;


bunları şunlar oluşturmaktadır: Mini bulaşık makinesi(512.200.000TL),
buzdolabı(922.300.000TL),split klima(864.000.000TL), narenciye sıkacağı
(30.000.000TL),su ısıtıcısı(61.000.000TL),tost makinesi(123.500.000TL),fritöz
(105.200.000TL),müzik seti(787.000.000TL),elektrik süpürgesi(141.200.000TL),
109 ekran televizyon(5.900.000.000TL),telefon(25.500.000TL),yazar
kasa(315.200.000TL).Bunlar toplam 9.787.100.000TL'ye mal olmaktadır.
• TOPLAM DEĞİŞİR GİDERLER (Yıllık)

- Kira: (450.000.000x12) + 500.000.000 = 5.900.000.000


[450.000.000= aylık kira;500.000.000=depozito]
- Çalışan Ücreti:306.000.000x12 = 3.672.000.000
- Çalışanın Sigorta Ücreti: 326.700.000x12 = 3.920.400.000
- Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon,Digitürk: 350.000.000x12 = 4.200.000.000
- Hizmet Üretim Masrafları: 3.000.000.000x12 = 36.000.000.000

Toplam: 53.692.400.000 TL

İŞLETMENİN GELİR TAHMİNLERİ (Toplam Satışlar)

Kapasitenin 25 kişilik olduğunu ve bunun saatte ortalama 1/3inin dolduğunu


düşündüğümüzde bu saatte ortalama 8 kişinin cafeyi ziyaret edeceği anlamına gelir.
16 saat faaliyet verdiğimizden: 8x16 = 128.
Yani günde 128 kişiye servis yapılacağı tahmin edilmektedir.
Her müşterinin ortalama 3.500.000TL harcama yapacağını düşünürsek:
128 x 3.500.000 = 448.000.000TL (günlük gelir)
448.000.000 x 30 = 13.440.000.000TL(aylık gelir)
13.440.000.000 x 12 = 161.280.000.000TL(yıllık gelir;Ciro)

3) KAR-ZARAR TAHMİNİ

100milyon maliyetle 500milyon gelir elde ettiğimize göre yıllık gelirimiz cironun 4/5'i
kadardır:
Yıllık Gelirler: 161.280.000.000 x 4/5 = 129.024.000.000TL
Yıllık Giderler: 53.692.400.000 + 13.282.300.000 = 66.974.700.000TL
Kar/Zarar: + 62.049.300.000 TL

4) FİNANS ARAŞTIRMASI

3 ortak kendi ortak sermayeleri ile işletmeyi kurma kararı almışlardır.Ortak sermaye
20.000.000.000 TL'dir.

5) PROJENİN YATIRIM TABLOSU

• Etüd Proje(Ruhsat harcı,sigorta primi,esnaf ve zanaatkarlar odaso harcı,ödeme


kaydedici cihaz vergisi vs.): 1.028.950.000 TL
• Kira Bedeli: 450.000.000x12 = 950.000.000 TL
• Tesisat(Digitürk,telefon hattı vs.): 95.128.000 TL
• Dekorasyon+Restorasyon Masrafı: 2.466.250.000 TL
• Teçhizat(Demirbaşlar): 9.687.100.000 TL
• Beklenmedik Giderler: 40.600.000 TL
• Fiyat Artışları: 204.700.000 TL
• Aylık Toplam Değişir Giderler:53.692.400.000/12 ≈ 4.474.300.000 TL

Genel Yatırım Tutarı: 18.947.028.000 TL

6) DEĞERLENDİRME ESASLARI

Net Kar 62.049.300.000


Karlılık = = = 3,1
Öz Sermaye 20.000.000.000

Brüt Kar(yıllık gelir) 129.024.000.000


Ekonomik Karlılık = = = 6,8
Yönetim Tutarı 18.947.028.000

7) SATIŞ TUTARINA GÖRE KARA GEÇİŞ ANALİZİ VE BAŞABAŞ NOKTASI

Toplam Değişmez Giderler


Başabaş Noktası(BBN) =
Toplam Değişir Giderler
1 -
Toplam Satışlar

13.282.300.000
Yıllık BBN = = 19.824.328.358
53.692.400.000
1 -
161.280.000.000

13.282.300.000
Aylık BBN = = 19, 8 milyar
53.692.400.000 / 12
1 -
161.280.000.000 / 12

Yaklaşık 19,8 milyar gelir elde ettikten sonra yani 1 ay 10 gün gibi bir süre sonra işletmeciler
kara geçmektedir.

Çıktı(Ciro) 13.440.000.000
Verimlilik = = ≈ 0,7
(aylık) Girdi(Toplam Masraflar) 17.756.600.000
(=sabit + değişir masraflar)