You are on page 1of 111

Bu kitap www.gencakademi.

com adresinden
indirilmitir
' TRK OLU, DMANINI TANI! '

yazan: Cevat Rifat Atilhan