Klasyfikacje języków świata

Klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacje języków świata cz. 1.:
klasyfikacja genetyczna
Anna Kozłowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anna Kozłowska

Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacje języków świata
Klasyfikacja genetyczna

1

Klasyfikacje języków świata

2

Klasyfikacja genetyczna
Podstawy klasyfikacji genetycznej
Rodzina indoeuropejska
Inne rodziny językowe – przykłady

Anna Kozłowska

Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacje języków świata
Klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacje języków świata

Klasyfikacja genetyczna (historyczna) – grupuje
języki ze względu na ich pokrewieństwo, czyli pochodzenie od
wspólnego prajęzyka.
Klasyfikacja geograficzna (arealna) – grupuje
języki ze względu na podobieństwa wynikające
z długotrwałych wzajemnych kontaktów lub z oddziaływania
podobnych czynników.
Klasyfikacja typologiczna – grupuje języki ze względu
na podobieństwo pewnych cech ich struktur.

Anna Kozłowska

Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacje języków świata
Klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacje języków świata

Klasyfikacja genetyczna (historyczna) – grupuje
języki ze względu na ich pokrewieństwo, czyli pochodzenie od
wspólnego prajęzyka.
Klasyfikacja geograficzna (arealna) – grupuje
języki ze względu na podobieństwa wynikające
z długotrwałych wzajemnych kontaktów lub z oddziaływania
podobnych czynników.
Klasyfikacja typologiczna – grupuje języki ze względu
na podobieństwo pewnych cech ich struktur.

Anna Kozłowska

Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna

Klasyfikacja geograficzna (arealna) – grupuje języki ze względu na podobieństwa wynikające z długotrwałych wzajemnych kontaktów lub z oddziaływania podobnych czynników.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna (historyczna) – grupuje języki ze względu na ich pokrewieństwo.: klasyfikacja genetyczna . 1. czyli pochodzenie od wspólnego prajęzyka. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. Klasyfikacja typologiczna – grupuje języki ze względu na podobieństwo pewnych cech ich struktur.

czyli pochodzenie od wspólnego prajęzyka.: klasyfikacja genetyczna . Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. Klasyfikacja geograficzna (arealna) – grupuje języki ze względu na podobieństwa wynikające z długotrwałych wzajemnych kontaktów lub z oddziaływania podobnych czynników.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna (historyczna) – grupuje języki ze względu na ich pokrewieństwo. Klasyfikacja typologiczna – grupuje języki ze względu na podobieństwo pewnych cech ich struktur. 1.

z którego początek wzięły także języki germańskie i celtyckie. i uznał. że wszystkie te trzy starożytne języki wywodzą się z jednego prajęzyka. greką i łaciną. 1. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podstawy klasyfikacji genetycznej W 1786 roku sir William Jones zauważył podobieństwo pomiędzy sanskrytem.

1. by tą drogą zrekonstruować ich postać wyjściową.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Metoda historyczno-porównawcza Metoda historyczno -porównawcza została zastosowana przez Franza Boppa w 1816 r. a udoskonalona przez młodogramatyków. Polega ona na ustalaniu korespondencji między najstarszymi utrwalonymi formami a ich odpowiednikami w innych językach.: klasyfikacja genetyczna .. jaką miały w prajęzyku. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod.(np.czy sub. makrofyla).: klasyfikacja genetyczna . Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. makrogrupa. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro. 1. podrodzina.(np.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod.czy sub. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.(np.: klasyfikacja genetyczna . makrofyla). makrogrupa. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro. podrodzina. 1.(np.

podrodzina.czy sub.: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod. makrofyla). makrogrupa. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro.(np.(np.

1. makrofyla). makrogrupa.(np.: klasyfikacja genetyczna . Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.czy sub.(np. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro. podrodzina.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod.

: klasyfikacja genetyczna .(np.czy sub. makrofyla). Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro.(np. podrodzina. 1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod. makrogrupa.

: klasyfikacja genetyczna .(np. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro. makrogrupa. podrodzina.(np. 1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod.czy sub. makrofyla).

(np. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. makrofyla). 1. podrodzina.czy sub. makrogrupa.(np. subfyla) oraz o jednostki nadrzędne typu makro.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Jednostki klasyfikacji genetycznej gwara dialekt język grupa językowa rodzina gałąź fyla Powyższa hierarchia bywa poszerzana o jednostki podrzędne typu pod.: klasyfikacja genetyczna .

: klasyfikacja genetyczna . 1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Języki indoeuropejskie Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina indo-irańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna . 1.

: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina indo-irańska cd. 1. Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina armeńska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna . 1.

1.: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina albańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina grecka Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.

: klasyfikacja genetyczna . 1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina germańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

1.: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina słowiańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Martwe języki słowiańskie dialekty Meklemburgii scs język staroruski język połabski język słowiński Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina bałtycka Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna .

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina celtycka Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna . 1.

1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Podrodzina italska – języki romańskie Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna .

czyli luwi-hetycka rodzina tocharska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Wymarłe podrodziny indoeuropejskie rodzina anatolijska.

: klasyfikacja genetyczna . 1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Pidżiny i kreole na bazie języków indoeuropejskich – przykłady eskimoski pidżin grenlandzki tok pisin z Nowej Gwinei język haitański (na bazie francuskiego) język senegalski(na bazie portugalskiego) język dalekowschodni (na bazie rosyjskiego) afrikaans (na bazie holenderskiego i angielskiego) Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina uralska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna . 1.

: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina kaukaska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina chińsko-tybetańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna .

1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina austroazjatycka Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna .

1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina amerindiańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna .

1.: klasyfikacja genetyczna .Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina paleoamerykańska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodziny językowe Afryki Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna .

Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Rodzina austronezyjska Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz. 1.: klasyfikacja genetyczna .

: klasyfikacja genetyczna . 1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Liczebność rodzin językowych (ze względu na liczbę języków) Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.

1.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Języki izolowane – przykłady język baskijski język etruski język japoński język sumeryjski Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja genetyczna .

1. 2.: klasyfikacja genetyczna . Zapraszam! Anna Kozłowska Klasyfikacje języków świata cz.Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Podstawy klasyfikacji genetycznej Rodzina indoeuropejska Inne rodziny językowe – przykłady Dziękuję za uwagę :) Temat następnego wykładu: Klasyfikacje języków świata cz.: klasyfikacja geograficzna i typologiczna.