RANCANGAN PERNIAGAAN

Apa itu Rancangan Perniagaan
Rancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis yang memberikan keterangan
berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan
terperinci.
Apakah Kepentingan Penyediaan Rancangan Perniagaan?
1. Memberi peluang kepada usahawan/penternak melihat dan menilai idea atau projek
perniagaan dengan teliti, dan terperinci.
2. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya
maju atau tidak.
3. Membantu usahawan/penternak menganggarkan keperluan sumber-sumber dan
mengagihkan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih
jelas.
4. Meyakinkan pihak-pihak lain (contoh bank) bahawa projek yang hendak dijalankan
berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan.
5. Memberi maklumat kepada bakal usahawan/penternak tentang masalah yang
mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit.
Format Persembahan Dokumen Rancangan Perniagaan
1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan

Nama perniagaan/projek

Tujuan rancangan perniagaan

Nama syarikat, alamat dan lain-lain

Nama orang yang menyediakan dan Tarikh siap Rancangan Perniagaan

2. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam
rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan
3. Surat dan Sijil berkaitan (yang boleh menyokong projek)
Isi kandungan Sesebuah Rancangan Perniagaan
1. Pengenalan & Ringkasan Eksekutif
2. Tujuan Rancangan Perniagaan/kertas kerja
3. Latarbelakang perniagaan
4. Latarbelakang ahli kongsi
5. Kedudukan Projek

Produk vi. Peluang. pemasaran dan perancangan vii. Jenis perniagaan yang diceburi iii. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan. Objektif Projek 7. Rancangan Kewangan 11.Pengenalan Bahagian pertama pengenalan perlu memberi gambaran umum berkaitan bidang perniagaan yang akan diceburi. Rancangan Pentadbiran 8. perlu memberikan gambaran ringkas dan spesifik berkenaan syarikat yang ditubuhkan. Bahagian kedua pengenalan adalah ringkasan eksekutif. pentadbiran.Tujuan Rancangan Perniagaan/Kertas Kerja Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik tujuan Rancangan Perniagaan disediakan. bahagian pengenalan ini perlu memberikan maklumat-maklumat berikut:i. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan . Rancangan Pemasaran 10. ii. Rancangan Operasi 9. Penutup 12. Nama Syarikat ii. iii. Anggaran kos projek Bahagian 2 . Status dan saiz projek v. Merancang perlaksanaan projek. contohnya. Sebagai panduan. i.6. Nama dan lokasi/alamat perniagaan iv. Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan) Isi kandungan Sesebuah Rancangan Perniagaan Bahagian 1 .

Bahagian 3 .iv. Jika tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja. v. Tarikh lahir iv. kad pengenalan iii. Memohon menyewa tanah swasta atau kerajaan. iv. Taraf perkahwinan viii. Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Bentuk perniagaan Perseorangan boleh juga digunakan. Modal Permulaan Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke dalam perniagaan berkenaan. Kelulusan akedemik ix. No telefon vii. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. v. Bhd. perlu menyatakan modal dibenarkan dan modal dibayar perniagaan. ii. Bahagian 4 – Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang saham i. Bentuk perniagaan Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. iii. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permohonan pembiayaan pinjaman.). Nama penuh ii. Lain-lain. Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn. Umur v. Alamat Tetap vi. No. Kursus yang pernah dihadiri .Bhd. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran. Alamat Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Tarikh dan Nombor Pendaftaran.). Bank Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka.Latarbelakang Perniagaan Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti: i.

Anggaran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran. 2.Rancangan Pentadbiran i. .x. Perniagaan yang pernah diceburi. Spesifikasi Tugas v.Rancangan Operasi 1. Pekerjaan sekarang xiii. Kemahiran xi. Carta aliran Proses Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk penyediaan perkhidmatan berkenaan. Bahagian 7 . Perbelanjaan bulanan c. Lain-lain perbelanjaan Bahagian 8 . Bahagian 6 – Objektif Projek Membincangkan objektif projek secara terperinci. Bahagian 5 – Kedudukan Projek Lakaran/plan menunjukkan kedudukan atau tapak sebenar projek. Senarai Keperluan Pejabat vii. Perbelanjaan aset b. Pengalaman xii. Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja. Perbelanjaan Pentadbiran a. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja iv. Pentadbiran ii. Carta Organisasi iii. Jadual Imbuhan Balas jasa/ gaji vi. Unit pengeluaran / jam operasi Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan.

4. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan. Mesin dan peralatan Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. 9. perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan. Keperluan bahan Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belian dibuat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya. Nyatakan status pekerja berkenaan. 4. Bahagian 9 . Sasaran Pasaran Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. . 7.Rancangan Pemasaran 1. gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali. Nyatakan sumber pembekal mesin. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka.3. 5. 6. 3. Pesaing-pesaing utama Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Perbelanjaan Operasi Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Overhead operasi Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik. Tenaga Kerja Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Susun atur Ruang Operasi Nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik ruang operasi tersebut. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan 2. Lokasi Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa atau beli. 8. Saiz Pasaran Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan.

Syer pasaran Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan. Kos pelaksanaan Projek vi. 8. Nyatakan harga aset-aset ini. Strategi harga Harga seunit yang dicadangkan. Strategi Barangan Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej. Kunci kira-kira iv. Aliran wang tunai ii. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya. 6. Strategi Promosi Bentuk Promosi yang dicadangkan iii. v. ii. Kenderaan atau kakitangan pemasaran. Strategi Pemasaran i. Strategi edaran Corak pengedaran yang dicadangkan. Penyata pendapatan iii. Kekuatan dan kelemahan pesaing Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penyata-penyata kewangan: i. Bahagian 10 . Corak pembungkusan dan jenama berkaitan. 7. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek 2. Ramalan Jualan Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. iv. Pelaburan aset tetap: Termasuk semua aset yang dibeli dengan tunai atau kredit.Rancangan Kewangan Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut: 1. Jadual pembayaran hutang jangka panjang. Termasuk juga kos ubah suai.5. .

. Prestasi Kunci kira-kira i. pemasaran dan operasi viii. lesen dn sebagainya) 3. Kadar Pulangan dalaman iii. Analisis Daya Maju Kewangan i. Nisbah faedah kos iv. Prestasi penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan penyata aliran wang tunai. ii. Modal Pusingan: Merangkumi perbelanjaan pentadbiran. Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Nyatakan nilai aset jika sumbangan adalah aset. Prestasi Penyata Pendapatan i.vii. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju. Penyata ini juga selaras dengan prestasi penyata pendapatan. 6. Tempoh pulang modal Nilai kini bersih Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang didiskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. 5. Prestasi penyata Aliran Wang Tunai i. iii. Lain-lain perbelanjaan: Seperti deposit sewaan dan utiliti serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk tunai atau aset. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal. Sewa beli merangkumi pembiayaan aset tetap perniagaan. Nilai kini bersih ii. (mesin operasi peralatan dan kenderaan) 4. Sumber Pembiayaan Projek (SPP) i. 7. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja.

Nisbah Faedah Kos Ia merupakan petunjuk keuntungan sesuatu projek. Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup dibayar oleh pelabur. Tempoh Pulang Modal Merupakan tempoh bayar balik modal yang dibiayai pada tahun permulaan projek.Kadar Pulangan Dalaman Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat . NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos. Contoh-Contoh Jadual .

00 Perbelanjaan(bulanan) RM Lain-lain Perbelanjaan (RM) .00 2. Bil Jawatan Bil pekerja 1 Pengurus 1 2 Kerani kewangan 2 3 Pekerja Ladang 4 Contoh jadual Spesifikasi Tugas Jawatan Tanggungjawab 1.00 350.00 Keperluan Pejabat Contoh: Senarai perabut dan peralatan pejabat JENIS BILANGAN Jumlah RM 1. Pekerja Gaji Bulanan KWSP PERKESO JUMLAH Pengurus 1 3500.00 Kerani 2 750. 1.Perabut Pejabat 1 set 1000. Komputer 2 unit 5000. Pengurus 2.00 3900.00 875.Contoh Jadual jawatan dan bilangan pekerja. Merekod wang masuk dan keluar. Menyelia operasi ladang. Contoh: jadual Gaji dan Caruman Pekerja Pentadbiran Jawatan Bil.00 50. Perabut Pejabat Perbelanjaan Harta (RM) 1000.00 75. Pembayaran gaji pekerja Kerani Kewangan 2.00 Perbelanjaan Pentadbiran Butir 1.00 150. Koordinasi tugas tanggungjawab pekerja.

00 3.Gaji dan caruman 4775. Insuran dan cukai jalan 500.00 .00 3.00 100.00 4.00 2740. soya Jadual Gaji dan Caruman Pekerja Operasi Jawatan Bil.00 Jadual Keperluan Bahan Mentah Jenis Bahan Kuantiti Digunakan Stok simpanan Harga seunit Jumlah belian 100 kg 100 kg 0.00 1.00 300.Kenderaaan (van) Perbelanjaan Bulanan (RM) Lain-lain Perbelanjaan RM) 40000.00 240.40 80.00 150.00 2. Jagung 2.2. Promosi 100.00 Pekerja 4 2400.00 3450. Komputer 5000. Pekerja Gaji Bulanan KWSP PERKESO JUMLAH Penyelia 2 3000.00 Jadual Ramalan Jualan Tahun Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ramalan Jualan Jadual Perbelanjaan Pemasaran Perbelanjaan harta (RM) Butir 1. Pendaftaran dan kertas kerja 2500.

000 100.000 70.00 2. Chopper 5000. 2003.2004.00 Perbelanjaan Operasi . Chopper 5000.00 Perbelanjaan (bulanan) RM 3.000 100. Lain-lain perbelanjaan ---------------------4. Perbelanjaan Bulanan . Pinjaman --------------------3.00 4.00 1 5000.000 Hasil . Perbelanjaan harta . Modal sendiri ---------------------2.000 70.kos Barang dijual 70. Contoh Kos Perlaksanaan Projek 1.Jadual Perbelanjaan Operasi Butir Perbelanjaan Harta (RM) 1. Otomatik drinker 12000.(modal pusingan) ---------------------3. Sewa beli ---------------------4. Belanja Luar Jangka ---------------------Jumlah Kos Projek ---------------------Sumber Pembiayaan Projek 1. Lain-lain (termasuk geran kerajaan) ---------------------Jumlah sumber Pembiayaan ---------------------Contoh : Prestasi Penyata pendapatan Syarikat ABC Pada tahun 2002.000 70.2005 (berakhir pada Disember tiap tahun) 2002 2003 2004 2005 Jualan 100.Jadual mesin dan peralatan Jenis Harga Bilangan Jumlah Harga 1.otomatik drinker 12000.(Pelaburan Aset Tetap ) ---------------------2.Gaji dan caruman Lain-lain Perbelanjaan (RM) 6190.00 1 12000.000 .000 100.00 2.

000 Stok akhir 10.000 Kewangan 1.000 10.000 30.000 21.000 40.000 1.000 21.000 45.000 9.000 130.000 10.000 Jumlah 40.000 3.000 1.000 5.000 30.000 5.000 30.Belanja-belanja Contoh Prestasi Kunci kira-kira Sediakan satu prestasi kunci kira-kira.000 35.000 9.000 21.000 35.000 90.000 susut nilai 5.000 130.000 3.000 5.000 10.000 5.000 Si berhutang 10.000 90.000 40.000 5.000 130.000 130.000 9.000 20.000 Jumlah 45.000 Untung Bersih 21.000 130. Ianya perlu untuk semua perniagaan Pada setiap tahun yang berakhir pada : Tahun 2002 2003 2004 2005 Kenderaan 50.000 10.000 5.000 9.000 40.000 10.000 30.000 Untung Bersih 21.000 35.000 10.Untung kasar 30.000 5.000 5.000 Aset Tetap Aset Semasa Ekuiti Jumlah Liabiliti Jumlah JUMLAH EKUITI dan .000 10.000 Pentadbiran 5.000 35.000 Jumlah Belanja 9.000 Stok bahan mentah 5.000 10.000 1.000 Modal sendiri 10.000 40.000 -susut nilai 5.000 3.000 130.000 21.000 40.000 25.000 40.000 40.000 .000 30.000 Baki Pinjaman 90.000 Tunai 15.000 21.000 21.000 9.000 9.000 5.000 130.000 5.000 90.000 Perlalatan 50000 45.000 Jumlah 45.000 5.000 JUMLAH ASET 130.000 5.000 Pemasaran 3.000 10.000 30.000 Pemiutang 9.

Sijil kursus 3. Salinan permit/lesen 7. Surat dapat tender 5. Harus menunjukkan keyakinan kita terhadap projek yang hendak dijalankan.Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan) Contohnya:1. Surat sebutharga 2. Surat sokongan pihak tertentu 4.LIABILITI Bahagian 11 .Penutup / Kesimpulan Kesimpulan keseluruhan terhadap perniagaan yang ingin anda jalankan. Salinan surat Cagaran 10. Surat-surat kepujian 8. Sijil pendaftaran syarikat 6. Bahagian 12 .Salinan geran tanah (sekiranya berkaitan) . Bukti modal sendiri 9.