You are on page 1of 28

Energiezuinige motoren

DTE / DVE

Uitgave

10/2003

Catalogus
11239182 / NL

SEW-EURODRIVE

Inhoudsopgave

De SEW-EURODRIVE-organisatie ................................................................... 4

Productbeschrijving ......................................................................................... 6
2.1 Typeaanduiding energiezuinige motoren.................................................. 6
2.2 Normen en voorschriften........................................................................... 7
2.3 Elektrische kenmerken.............................................................................. 8
2.4 Bedrijf met de frequentieregelaar............................................................ 10

1
2
3

Het selecteren van energiezuinige motoren................................................. 11


3.1 Voorbeelden van verschillende uitvoeringen .......................................... 11
3.2 Energiezuinige SEW-motoren bewandelen een nieuwe weg ................. 12
3.3 Het selecteren van energiezuinige motoren ........................................... 12
3.4 Uitgebreide documentatie ....................................................................... 13
3.5 Winstberekening met 100% motorbelasting in ploegendienst ................ 14
3.6 Winstberekening met 75% motorbelasting in ploegendienst .................. 16
3.7 Radiale krachten ..................................................................................... 18
3.8 Mogelijke motoropties ............................................................................. 19

4
5
6

Technische gegevens en maatbladen voor energiezuinige motoren ........ 20


4.1 Bouwvormaanduidingen energiezuinige motor....................................... 20
4.2 Technische gegevens energiezuinige motoren EFF1............................. 21
4.3 Aanwijzingen bij de maatbladen ............................................................. 22
4.4 Maatbladen ............................................................................................. 23

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

1
1

De SEW-EURODRIVE-organisatie

Inleiding

Catalogus

SEW-EURODRIVE is wereldwijd een leidende onderneming op het gebied van elektrische aandrijftechniek. De aanwezigheid over de gehele wereld, het omvangrijke productenpakket en het brede dienstenpakket maken SEW tot de ideale partner bij de bouw
van machines, installaties en bij het oplossen van complexe aandrijfvraagstukken.
Op basis van jarenlang opgedane ervaring en verzamelde kennis in de aandrijftechniek
ontwikkelt, produceert en verkoopt SEW zelf alle aandrijvingen met componenten voor
de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek en elektronica.
De hoofdvestiging van de firma bevindt zich te Bruchsal in Duitsland. In fabrieken in
Duitsland, Frankrijk, USA, Brazili en China worden de componenten van het SEWbouwdoosprincipe volgens de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. In assemblagebedrijven in meer dan 30 landen van de wereld worden deze op voorraad gehouden componenten in de omgeving van de klant, met een bijzonder korte levertijd en met gelijkblijvende hoge kwaliteit, tot de gewenste aandrijvingen samengebouwd. Verkoop, advies, service en onderdelenservice van SEW treft u wereldwijd in meer dan 50 landen
aan.

Het productenpakket

Motorreductoren, reductoren en motoren

Elektrisch geregelde aandrijvingen

Rechte (motor)reductoren
Vlakke (motor)reductoren
Kegelwiel(motor)reductoren
Wormwiel(motor)reductoren
Haakse Spiroplan-motorreductoren
Planetaire motorreductoren
Industrile tandwielkasten
Spelingsarme (motor)reductoren
Remmotoren
Elektro-hangbaanaandrijvingen
Stilstands-motorreductor
Poolomschakelbare motorreductoren

Frequentieregelaars MOVITRAC
Applicatieregelaars MOVIDRIVE
Servoregelaars MOVIDYN
Technologische opties en communicatieopties voor de regelaars
Asynchrone draaistroommotoren en motorreductoren
Asynchrone en synchrone servomotoren en servomotorreductoren
Gelijkspanningsmotoren, -remmotoren en motorreductoren
Asynchrone en synchrone lineaire motoren

Componenten voor decentrale installatie


MOVIMOT-motorreductoren met gentegreerde frequentieregelaar
MOVI-SWITCH-motorreductoren met gentegreerde schakel- en beveiligingsfunctie
Veldverdelers, veldbusinterfaces

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Mechanische variatoren
Riemvariatoren VARIBLOC
Wrijvingswielvariatoren VARIMOT

Explosiebeveiligde aandrijvingen volgens ATEX 95 voor categorie 2 en 3

Dienstverleningen

Technisch advies
Gebruikerssoftware
Opleiding en scholing
Omvangrijke technische documentatie
Wereldwijde service

Inhoud van de
catalogus

In deze catalogus worden de draaistroommotorreductoren en -remmotoren in de uitvoering "High Efficiency EFF1" van SEW-EURODRIVE beschreven. Er worden aanwijzingen voor de selectie, bouwvormen, technische gegevens, keuzetabellen en maatbladen
gegeven. Verdere informatie over reductoren, poolomschakelbare motorreductoren, variatoren, servomotorreductoren en gelijkspanningsmotorreductoren treft u aan in afzonderlijke catalogi.

Andere catalogi

Motorreductoren

Spelingsarme planetaire reductoren

MOVIMOT-motorreductoren

Servomotorreductoren

Poolomschakelbare motorreductoren

Variatormotorreductoren

Elektro-hangbaanaandrijvingen

Explosiebeveiligde aandrijvingen

Stilstands-motorreductor

Planetaire motorreductoren

Compact-tandwielkasten

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Typeaanduiding energiezuinige motoren

Productbeschrijving

2.1

Typeaanduiding energiezuinige motoren

Voorbeelden
DTE 90S 4 / BMG / TF / IS
motoroptie gentegreerde stekerverbinding IS
motoroptie temperatuurvoelers TF
motoroptie rem BMG
bouwgrootte 90S en 4-polig
DTE = voetmotor in energiezuinige uitvoering
EFF1

DFVE 132M 4 / BM / TF / AMA1 / EV1T


motoroptie 5 V TTL-incrementele encoder EV1T
motoroptie stekerverbinding AMA1
motoroptie temperatuurvoelers TF
motoroptie rem BM
bouwgrootte 132M en 4-polig
DFVE = flensmotor in energiezuinige uitvoering
EFF1

DVE 112M 4-F / RS / Z / C


motoroptie regendak C
motoroptie extra massatraagheid Z
motoroptie terugloopblokkering RS
bouwgrootte 112M, 4-polig en voet-/flensmotor
(DVE..-F)
DVE..-F = voet-/flensmotor in energiezuinige uitvoering EFF1

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Normen en voorschriften

2.2

Normen en voorschriften

Overeenkomstig
de norm

De draaistroommotoren en draaistroomremmotoren van SEW-EURODRIVE voldoen


aan de desbetreffende normen en voorschriften, in het bijzonder:

IEC 60034-1, EN 60034-1


Roterende elektrische machines, kengegevens en eigenschappen.

EN 60529
IP-beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel.

IEC 60072
Afmetingen en vermogens van roterende elektrische machines.

EN 50262
Metrische kabelwartels.

EN 50347
Gestandaardiseerde afmetingen en vermogens.

Energiezuinige
motoren

De vereniging van Europese producenten van elektromotoren CEMEP is met de EUcommissie voor energie overeengekomen dat alle 2- en 4-polige laagspanningsmotoren
in het vermogensbereik van 1 tot en met 100 kW overeenkomstig hun rendement geclassificeerd worden en zowel op het typeplaatje als in de documentatie zodanig worden
aangeduid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de motorenklassen EFF3,
EFF2 en EFF1. EFF3 is de aanduiding voor motoren zonder speciale rendementseis.
Met EFF2 worden de qua rendement verbeterde motoren en met EFF 1 energiezuinige
motoren aangeduid.
Alle energiezuinige motoren in deze catalogus voldoen aan de eis van de rendementsklasse
.
Alle vierpolige draaistroommotoren uit de motorreductoren-catalogus voldoen aan de eisen van de rendementsklasse
.

Nominale gegevens

De specifieke gegevens van een asynchrone draaistroommotor (draaistroomkortsluitrotor) zijn bouwgrootte, nominaal vermogen, inschakelduur, nominaal toerental, nominale
stroom, nominale spanning, cos, beschermingsgraad, isolatieklasse en rendementsklasse. Deze gegevens worden op het motortypeplaatje weergegeven. De gegevens
van het typeplaatje gelden conform IEC 60034 (EN60034) voor een omgevingstemperatuur van maximaal 40C en een opstellingshoogte van maximaal 1000 m boven zeeniveau.

Afbeelding 1: motortypeplaatje

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

51344AXX

Elektrische kenmerken

2.3

Elektrische kenmerken

Geschikt voor frequentieregelaar

Alle energiezuinige motoren kunnen op grond van de standaard hoogwaardige isolatie


(onder andere met fasenscheider) door de SEW-EURODRIVE-regelaars MOVIDRIVE
en MOVITRAC worden aangestuurd.

Frequentie

De energiezuinige motoren van SEW-EURODRIVE worden op verzoek voor 50Hz- of


60Hz-netfrequentie geproduceerd. Standaard hebben de technische gegevens van de
energiezuinige motoren betrekking op 50Hz-netfrequentie.

Motorspanning

De energiezuinige motoren zijn voor nominale spanningen van 220...690 V leverbaar.


De motorbouwgrootten 90 ... 132S worden normaal in de uitvoering voor het spanningsbereik 220 ... 240/380 ... 415 VAC, 50 Hz geleverd. De materialen voor de schakeling
van de ster- of driehoekbruggen zijn in een zakje in de klemmenkast bijgevoegd. Bij de
motorgrootten >132S is de standaarduitvoering 380 ... 415/660 ... 690 VAC, 50 Hz. De
ster- of driehoekbruggen zijn op het klemmenbord gemonteerd.

Voor 50Hz-netten

De standaardspanningen zijn:
Motoren

Motorbouwgrootte
90

100...132S

132M...225

Motorspanning
4-polige motoren,
geldt voor spanningsbereik

220...240/380...415 VAC /
380...415/660...690 VAC /

220...240/
380...415 VAC /
Remspanning

4-polige motoren,
geldt voor spanningsbereik

220...240 VAC
380...415 VAC

Standaardspanningen

24 VDC / 230 VAC / 400 VAC


Spanning zelfstandige ventilator

Standaardspanning
VR

24 VDC
1x100...240 VAC
1 220...266 VAC

Spanningsbereik VS
Spanningsbereik V

3 380...415 VAC

Motoren en remmen voor 230/400 VAC en motoren voor 690 VAC mogen ook op netten
met nominale spanning 220/380 VAC resp. 660VAC gebruikt worden. De spanningsafhankelijke gegevens veranderen dan marginaal.

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Elektrische kenmerken

50Hz-motor aan
een 60Hz-net

Worden motoren, die voor 50Hz-netten zijn geconstrueerd, op 60Hz-netten aangesloten, dan veranderen de nominale gegevens van de motor als volgt:
Motorspanning
bij 50 Hz
230/400 VAC /

230/400 VAC /

Motoren voor
USA en Canada

U [V] bij 60
Hz

nnom

Pnom

Mnom

MA/Mnom

230

+20%

0%

-17%

-17%

460

+20%

+20%

0%

0%

400/690 VAC /

Veranderde nominale gegevens

Motorschakeling

Motoren voor USA en Canada worden volgens NEMA resp. CSA, UL-voorschriften en
EPACT-bepaling uitgevoerd. Deze 4-polige motoren zijn in voorbereiding. Neem bij vragen contact op met Vector Aandrijftechniek.
In de USA en Canada zijn de onderstaande voedingsspanningen (60 Hz) gebruikelijk:
Nominale spanning van het net

Nominale spanning van de motor

208 V

200 V

240 V

230 V

480 V

460 V

600 V

575 V

USA
Canada

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Bedrijf met de frequentieregelaar

2.4

Bedrijf met de frequentieregelaar


Voor de opbouw van elektronisch geregelde aandrijvingen staat het omvangrijke productspectrum van de regelaars van SEW-EURODRIVE tot uw beschikking. SEW-EURODRIVE biedt de volgende serie regelaars aan:

MOVITRAC MC07, ook met grafische programmeeromgeving LOGODrive:


compacte en voordelige frequentieregelaar voor het vermogensbereik van 0,37 kW
... 37 kW. Eenfase- of driefasenetaansluiting voor 230 VAC.

MOVITRAC MC31C: compacte frequentieregelaar voor het vermogensbereik van


0,55 ... 55 kW met modulaire uitbreidingsmogelijkheden. Driefasige voedingsaansluiting voor 230 VAC en 400 ... 500 VAC.

MOVIDRIVE compact MCF/MCV40/41A: compacte en krachtige frequentieregelaar voor dynamische aandrijvingen in het vermogensbereik 1,5 ... 90 kW. Driefasige
voedingsaansluiting voor 230 VAC en 400 ... 500 VAC.

MOVIDRIVE compact MCH40/41/42A: compacte en krachtige frequentieregelaar


met Hiperface-interface voor dynamische aandrijvingen in het vermogensbereik 1,5
... 90 kW. Driefasige voedingsaansluiting voor 230 VAC en 400 ... 500 VAC.

MOVIDRIVE MDF/MDV60A: krachtige frequentieregelaar voor dynamische aandrijvingen in het vermogensbereik van 1,5 ... 90 kW. Veel toepassingsmogelijkheden
door de omvangrijke uitbreidingsmogelijkheden met opties voor de aandrijving en
voor communicatie. Driefasige voedingsaansluiting voor 230 VAC en 400 ... 500 VAC.

MOVIDRIVE MDX60B: krachtige frequentieregelaar voor dynamische aandrijvingen in het vermogensbereik van 0,55 ... 160 kW. Veel toepassingsmogelijkheden
door de omvangrijke uitbreidingsmogelijkheden met opties voor de aandrijving en
voor communicatie. Driefasige voedingsaansluiting voor 230 VAC en 400 ... 500 VAC.

MOVITRAC
MC31C

MOVITRAC
MC07

MOVIDRIVE
compact
MCF/MCV40/41A
MCH40/41/42A

Afbeelding 2: het spectrum van de regelaars voor energiezuinige motoren

10

MOVIDRIVE
MDF/MDV60A

MOVIDRIVE
MDX60B

52584AXX

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Voorbeelden van verschillende uitvoeringen

Het selecteren van energiezuinige motoren

3.1

Voorbeelden van verschillende uitvoeringen

DTE, DVE../BM(G)

DFTE, DFVE../ASB1
Afbeelding 3: energiezuinige (rem)motoren

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

DFTE, DFVE../MSW

DFTE, DFVE../BM(G)/IS
51331AXX

11

Energiezuinige SEW-motoren bewandelen een nieuwe weg

3.2

Energiezuinige SEW-motoren bewandelen een nieuwe weg


De belangrijkste, marktconforme maatregelen ter vermindering van de verliezen en
daarmee verbetering van het rendement zijn:

toepassing van blik met lage ijzerverliezen.


nadeel: hogere nullaststromen en slechtere vermogensfactor.

Vermindering van de thermische belasting.


nadeel: langere, deels zelfs in diameter vergrote motoren, die vaak niet meer op dezelfde reductoren passen als de standaardmotor.

SEW-EURODRIVE heeft als eerste fabrikant een nieuwe, modernere weg ingeslagen.
Door toepassing van gegoten koper in plaats van aluminium als kooimateriaal in de rotor
worden de verliezen aanmerkelijk gereduceerd, zonder veel van de technische nadelen
van traditionele energiezuinige motoren op de koop toe te moeten nemen.
Bovendien bezitten de motoren vanwege de stijvere koppelkarakteristiek bij regelaarbedrijf uitstekende regeleigenschappen.

3.3

Het selecteren van energiezuinige motoren


Energiezuinige motoren zijn vanwege hogere kosten en massatraagheid van de rotor
niet voor alle toepassingen in gelijke mate geschikt.
Wezenlijke voorwaarden voor een economisch en ecologisch zinvolle toepassing zijn:

groot aantal bedrijfsuren per dag

bedrijf met overwegend hoge belasting

weinig start- en rembewegingen

combinatie met reductoren, die eveneens een hoog rendement hebben

Zo hoeft bijvoorbeeld een aandrijving voor een garagedeur, die tweemaal per dag wordt
gebruikt en die het uitgaande toerental via een wormwielreductor bereikt, geen energiezuinige motor te zijn. De meerprijs is niet te rechtvaardigen.
De intermitterende aandrijving, die 60 maal per minuut een schuiver of stamper bedient,
behoort geen motor met verbeterd rendement te zijn. Vanwege de hogere massatraagheid van de rotor neemt de aanloopenergie toe. Bij zulke toepassingen verbruikt een
energiezuinige motor in feite zelfs meer energie dan de standaardmotor.
Een transportband echter, die de hele dag in de cementfabriek materiaal transporteert,
aandrijvingen voor koeltorens, roerwerken, zuiveringsinstallaties enz. profiteren duidelijk van een energiezuinige motor en besparen geld voor de gebruiker.
Het energieverbruik van elektrische aandrijvingen met asynchrone motoren wordt aanzienlijk lager, als alle beschikbare middelen zoals procesoptimalisatie met elektronische
regeling en energiezuinige motoren zinvol en ook gecombineerd worden toegepast. Met
de nieuwe technologie voor EFF1 of EPACT-motoren is SEW-EURODRIVE in staat,
een hoog motorrendement te bieden bij ongewijzigde aansluitgrootte.

12

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Uitgebreide documentatie

3.4

Uitgebreide documentatie
Uitgebreidere specificaties ten opzichte van de informatie in deze catalogus vindt u in
de catalogus van de motorreductoren in de hoofdstukken "Het selecteren van draaistroommotoren" en " Technische gegevens en maatbladen voor draaistroommotoren".
U vindt op de SEW-homepage (http://www.sew-eurodrive.de) de actuele SEW-documentatie in verschillende talen om te bestellen of te downloaden.
Bij energiezuinige motoren zijn de uitgaande toerentallen bij de reductor iets hoger (vergelijk tabel "Technische gegevens draaistroommotoren" in het hoofdstuk "Technische
gegevens en maatbladen voor draaistroommotoren"). Houd rekening met deze hogere
toerentallen t.o.v. de waarden in de keuzetabellen in de motorreductoren-catalogus.
Een overzicht van de keuzetabellen voor energiezuinige motoren vindt u in de elektronische catalogus EKAT.

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

13

Winstberekening met 100% motorbelasting in ploegendienst

3.5

Winstberekening met 100% motorbelasting in ploegendienst

Vergelijkingsberekening
Motorgegevens
DV112M4

Werkelijk opgenomen vermogen

DVE112M4

Pnom

4 kW

4 kW

belastingsfactor

100%

100%

84,2%

89%

DV112M4

DVE112M4

4,75 kW

4,49 kW

x belastingsfactor
Popg Pnom

Eta x 100

Popg

Duur van de
belasting

Bedrijfsduur per jaar = dagelijkse bedrijfsduur x bedrijfsdagen per jaar

Ploegendienst

Bedrijf
DV112M4

DVE112M4

1 ploeg

2000 h/a

2000 h/a

2 ploegen

4000 h/a

4000 h/a

3 ploegen

6000 h/a

6000 h/a

Energiebehoefte
Energie per jaar = Popg x bedrijfsduur
Ploegendienst

14

Energie
DV112M4
E1

DVE112M4
E2

Verschil
E1 - E2

1 ploeg

9500 kWh/a

9000 kWh/a

500 kWh/a

2 ploegen

19000 kWh/a

18000 kWh/a

1000 kWh/a

3 ploegen

28500 kWh/a

27000 kWh/a

1500 kWh/a

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Winstberekening met 100% motorbelasting in ploegendienst

Verschil in
energiekosten

Kostenverschil = energieverschil x energieprijs


Energieprijs = 0,08 /kWh
Ploegendienst

Besparing /
afschrijving

Kostenverschil

1 ploeg

40 /a

2 ploegen

80 /a

3 ploegen

120 /a

Besparing in het jaar X = kosten in het jaar X - (kostenverschil in het jaar X)


Meerprijs voor motor met verbeterd rendement DVE112M4 = 120
Rentestand per jaar = 6,0%

Jaren

Besparing
1 ploeg

2 ploegen

Kosten

Kosten

3 ploegen

bruto

bij 20% korting

120

96

40

80

120

127

102

80

160

240

135

108

120

240

360

143

114

160

320

480

151

121

200

400

600

161

128

Afschrijving / jaren

700

600
500

400
300

200

A
100
0
0

Afbeelding 4: investeringsberekening

a
51305AXX

Legenda:
[A] kosten bij 20% korting

[2] 2 ploegen met 100% motorbelasting

[1] 1 ploeg met 100% motorbelasting [3] 3 ploegen met 100% motorbelasting

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

15

Winstberekening met 75% motorbelasting in ploegendienst

3.6

Winstberekening met 75% motorbelasting in ploegendienst

Vergelijkingsberekening
Motorgegevens
DV112M4

DVE112M4

Pnom

4 kW

4 kW

belastingsfactor

75%

75%

85,9%

89,7%

DV112M4

DVE112M4

3,49 kW

3,34 kW

Werkelijk opgenomen vermogen


Popg

Pnom x belastingsfactor
Eta x 100

Popg

Duur van de
belasting

Bedrijfsduur per jaar = dagelijkse bedrijfsduur x bedrijfsdagen per jaar

Ploegendienst

Bedrijf
DV112M4

DVE112M4

1 ploeg

2000 h/a

2000 h/a

2 ploegen

4000 h/a

4000 h/a

3 ploegen

6000 h/a

6000 h/a

Energiebehoefte
Energie per jaar = Popg x bedrijfsduur
Ploegendienst

16

Energie
DV112M4
E1

DVE112M4
E2

Verschil
E1 - E2

1 ploeg

7000 kWh/a

6700 kWh/a

300 kWh/a

2 ploegen

14000 kWh/a

13400 kWh/a

600 kWh/a

3 ploegen

21000 kWh/a

20100 kWh/a

900 kWh/a

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Winstberekening met 75% motorbelasting in ploegendienst

Verschil in
energiekosten

Kostenverschil = energieverschil x energieprijs


Energieprijs = 0,08 /kWh
Ploegendienst

Besparing /
afschrijving

Kostenverschil

1 ploeg

24 /a

2 ploegen

48 /a

3 ploegen

72 /a

Besparing in het jaar X = kosten in het jaar X - (kostenverschil in het jaar X)


Meerprijs voor motor met verbeterd rendement DVE112M4 = 120
Rentestand per jaar = 6,0%

Jaren

Besparing
1 ploeg

2 ploegen

Kosten

Kosten bij

3 ploegen

bruto

20% korting

120

96

24

48

72

127

102

48

96

144

135

108

72

144

216

143

114

96

192

288

151

121

120

240

360

161

128

Afschrijving / jaren

400

350
300
250

200
150

A
1

100
50
0
0

Afbeelding 5: investeringsberekening

51305AXX

Legenda:
[A] kosten bij 20% korting

[3] 2 ploegen met 75% motorbelasting

[1] 1 ploeg met 75% motorbelasting

[4] 3 ploegen met 75% motorbelasting

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

17

Radiale krachten

3.7

Radiale krachten
Algemene aanwijzingen voor radiale belastingen vindt u in de motorreductoren-catalogus (documentnummer 10541608 / 1602) in het hoofdstuk "Het selecteren van een reductor/radiale en axiale belastingen". De volgende tabel toont de toelaatbare radiale
krachten (bovenste waarde) en axiale krachten (onderste waarde) van de SEW-draaistroommotoren:

Omrekening van
de radiale kracht
bij een aangrijppositie buiten het
midden

Toelaatbare radiale kracht FR [N]


Toelaatbare axiale kracht FA [N]; FA_trek = FA_druk

[r/min]
Aantal
polen

Bouwvorm

bouwgrootte
90

100

112

132S

132M

160M

160L

180

200

225

Voetmotor

1500
4

1040
210

1300
270

1400
270

1500
270

2000
400

2600
640

3100
640

4500
940

4700
2400

7000
2400

Flensmotor

1500
4

1300
250

1650
350

1750
350

1900
350

2500
500

3200
800

3900
800

5600
1200

5900
3000

8700
3000

Bij een aangrijppositie buiten het midden van het aseind moeten de toelaatbare radiale
krachten met de volgende formules berekend worden. De kleinste van de beide waarden FxL (op lagerlevensduur) en FxW (op assterkte) is de toelaatbare waarde voor de
radiale belasting ter plaatse van x. Let op, dat de berekeningen voor Mamax gelden.

l
l

l/2
l/2

dd
FA

FA
Fx

Fx F R
FR
03074AXX

Afbeelding 6: radiale kracht FX bij aangrijping buiten het midden

FxL op
lagerlevensduur

FxL = FR

a
[N]
b+x

FxW op assterkte

FxW =

18

c
[N]
f+x

FR

= toelaatbare radiale kracht (x = l/2) [N]

= afstand van de asborst tot waar de kracht aangrijpt [mm]

a, b, f

= motorconstanten voor de omrekening van de radiale kracht [mm]

= motorconstante voor de omrekening van de radiale kracht [Nmm]

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Mogelijke motoropties

3.8

Mogelijke motoropties

Overzicht

De volgende motoropties zijn in verschillende combinaties leverbaar:

platenremmen BM(G)

gentegreerde stekerverbinding IS

stekerverbinding AM.., AS.., APG1

terugloopblokkering RS

extra massatraagheid Z (verzwaarde ventilator)

regendak C

encoder en geprefabriceerde kabel voor het aansluiten van de encoder

aanbouwvoorziening voor de encoder

zelfstandige ventilator VR/VS/V

gentegreerde motorschakelaar / motorbeveiliging MOVI-SWITCH

De technische gegevens en maatbladen van de motoropties vindt u in de motorreductoren-catalogus (documentnummer 10541608 / 0602).

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

19

Bouwvormaanduidingen energiezuinige motor

Technische gegevens en maatbladen voor energiezuinige motoren

4.1

Bouwvormaanduidingen energiezuinige motor

Positie van de aansluitklemmenkast en de kabelinvoerpositie

270 (T)

2
3

180 (L)

0(R)

180 (L)

X
0 (R)

90 (B)

51302AXX

Afbeelding 7: positie van de aansluitklemmenkast en de kabelinvoer

Bouwvormen

B3

B6

B7

180

270

90

90

90

270
180

B8

V5

V6

90
0

180

270

270

90

180

180
180

270
90

270
0

B5

V1
270
0

180

V3

90

270

90

B35

V15

270

90
180

180

180

270
90

180

B65

B75
270

90

270
0

90
90

270

180

180
270

Afbeelding 8: bouwvormen energiezuinige motoren

20

270

B85
0

180

180

90

90

V36

04375AXX

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Technische gegevens energiezuinige motoren EFF1

4.2

Technische gegevens energiezuinige motoren EFF1

1500 r/min-S1
Knom

Inom
380-415 V
(400 V)

75%

Pnom
Mnom

IA /

nnom

[kW]
[Nm]

[r/min]

DTE90S4

1.1
7.2

1460

1.043

2.45
(2.4)

0.78

84.9
84.5

7.0

DTE90L4

1.5
9.8

1455

1.032

3.3
(3.15)

0.80

86.0
85.7

DVE100M4

2.2
14.4

1455

1.032

4.7
(4.6)

0.80

DVE100L4

3
19.8

1455

1.039

6.4
(6.2)

DVE112M4

4
26

1460

1.028

DVE132S4

5.5
36

1455

DVE132M4

7.5
49

DVE160M4

MA /
Mnom

Jmot

Z0

BG3
BGE4

MBmax

[10-4 kgm2]

[1/h]

[Nm]

2.1
1.9

48

54

1850
4700

20

19

29

7.1

2.2
2.2

58

64

2200
5600

20

23

33

87.6
87.0

7.6

2.5
2.1

74

80

950
4500

40

29

39

0.80

88.0
87.6

7.6

2.4
2.1

89

95

950
4000

40

32

42

8.4
(8.1)

0.80

89.7
89.0

6.0

2.2
1.8

188

200

2550

55

46

58

1.017

11.2
(10.7)

0.83

90.7
89.6

6.0

2.1
1.7

248

260

2000

75

61

76

1465

1.024

15.6
(14.9)

0.81

91.4
90.8

5.7

1.9
1.7

427

477

1500

100

78

102

11
72

1460

1.014

22.5
(22.0)

0.81

92.4
91.6

5.8

2.0
1.7

556

606

1050

150

96

121

DVE160L4

15
98

1475

1.010

30.5
(29.5)

0.81

93.3
93.0

5.3

2.0
1.5

1216

1351

870

200

141

183

DVE180M4

18.5
120

1475

1.007

37
(35)

0.82

94.0
93.6

5.6

2.1
1.7

1516

1651
17465

740

300
3005)

193

234
2385)

DVE180L4

22
142

1475

1.007

42.5
(40)

0.84

94.4
94.0

5.7

2.1
1.7

1816

1951
20465)

570

300
3005)

195

237
2415)

DVE200L4

30
193

1485

1.010

58
(56)

0.83

94.3
94.4

7.1

2.1
1.8

3278

3413
35085)

530

300
6005)

273

324
3285)

DVE225S4

37
240

1485

1.010

71
(67)

0.85

94.8
94.7

6.8

2.1
1.7

4078

4213
43085)

320

300
6005)

327

378
3825)

Type
motor

cos

[A]

Zonder rem

Met rem

Bedrijf met remaansturing BG

Bedrijf met remaansturing BGE

Tweeschijfsrem

100%

Inom

MH /
Mnom

[%]

1)

2)

[kg]

Bepaling van het uitgaande toerental van reductoren bij vollast


Door de hogere nominale toerentallen van de energiezuinige motoren zijn de uitgaande
toerentallen van de reductoren ook hoger. De correctiefactor Knom dient voor de aanpassing van de in de keuzetabellen van de motorreductoren-catalogus vermelde uitgaande toerentallen.

nuit nieuw = nuit (motorreductoren-catalogus) x Knom

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

21

Aanwijzingen bij de maatbladen

4.3

22

Aanwijzingen bij de maatbladen

De technische gegevens en de maatschetsen van de motoropties vindt u in het


hoofdstuk "Bouwvormen, technische gegevens en maatbladen van draaistroommotoren" in de catalogus van de motorreductoren.

De afmetingen van de D(F)TE90L wijken af van die van de EFF2-standaardmotor


D(F)T90L. Let op de maatbladen op de volgende paginas.

Alle overige maten vindt u in de maatbladen van de motorreductoren-catalogus met


inachtneming van de grotere lengte LD (zie de volgende paginas).

Bij voet(rem)motoren van de bouwgrootten DTE90L en DVE132M komt de ashoogte


overeen met die van de volgende grotere IEC-normmotor (100 mm resp. 160 mm).
De voetmaten van de motoren DTE90, DVE180 en DVE225 wijken af van de IECafmetingen, zie hoofdstuk "Aanwijzingen voor de maatschetsen' in de catalogus van
de motorreductoren.

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Maatbladen

4.4

Maatbladen

D(F)TE90S..
LD

D(F)TE90L..

D(F)VE100M.. D(F)VE100L.. D(F)VE112M.. D(F)VE132S..

50

45

40

D(F)VE132M.. D(F)VE160M.. D(F)VE160L.. D(F)VE180M.. D(F)VE180L.. D(F)VE200L.. D(F)VE225S..


LD

60

40

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

30

23

Maatbladen

..

..

24

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Maatbladen

..

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

25

Maatbladen

DTE90L.. / BMG
DTE90L.. / RS

DFTE90L.. / BMG
DFTE90L.. / RS

26

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

Maatbladen

..

D(F)TE90L.. / RS

Catalogus Energiezuinige motoren DTE/DVE

27

Vector Aandrijftechniek B.V. Postbus 10085 3004 AB ROTTERDAM (NL)


Telefoon +31 (0)10 44 63 700 telefax +31 (0)10 41 55 552
www.vector.nu info@vector.nus