You are on page 1of 1

Staro Trebinje, detalj Banja, austrijski period

Most izmeu Banja i Blaca. Mogue da je ovo jedina fotografija tog objekta koja je
do sada bila u javnom opticaju. Nije poznato da li je rije o trajnom objektu ili o
objektu koga su austrijski pontonirci izgradili u oviru svoje obuke. Pravi, pontonski
most u vie prilika postavljan je nizvodno, izmeu Kastela prema dananjem HET-
u / hotelu Leotar. Jednu fotografiju tog, pontonskog mosta imao je trebinjski
fotograf Pero Nikoli... Na takvim mostovima organizovani su koncerti u okviru
nekadanjih Venecijanskih veeri u Trebinju.