ČIP 4510

Čip 4510 ili BCD brojač. Ovaj BCD brojač očitava podatke u dva smera.Po
strukturi je 7 bitni. Kod ovog BCD brojača ulaze prestavljaju A1,A2,
…,A4.CLK prestavlja ulaz na kome se dovodi takt (clock)Podaci će se
prikazati na izalzu pri nailasku zadnje ivice takta..Nacin na koji ćemo da
upisujemo podatke regulisemo pomoću U/D tj. odabiramo da li će se podaci
upisivati od najmanjeg ka najveceg ili obrnuto.Citanje podataka vršimo
dovođenjem logičke 1 na ulaz PE, podaci će se ocitati nezavisno od takta.MR
je master reset pomocu koje resetujemo BCD brojač,tj resetujemo izlaze
Q1,Q2,..Q4 .Pomoću CI (carry in) omogućavamo unost podataka ,a sa CO
(carry out) vršimo prenos podataka.

A B C D
1 0 0 1
0 0 0 1
1 1 1 0
0 1 1 0
1 0 1 0
0 0 1 0
1 1 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0

Dovođenjem logičke 1 na ulaz E resetujemo multiplekser tj menjamo stanje na izalzima.Izbor ulaza 2 n vrši se pomoću selektroskih ulaza A. ČIP 74151 74151 ili 8-bitni multiplekser.B.X1.X2. Y će biti na 0 a Y na 1) A B C X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Tabela istinitos .Princip rada čipa može se prikazati pomocu tabele...X7 bira 1 i prosledjuje ga na izlaz Y.C.D. (ako je Y bio na 1 a Y na 0 dovodjenjem logičke 1 na ulaz E.Svrha multipleksera je da od više ulaza X0.

ČIP 74HC283 74HC284 ili 4-bitni binarni sabirač sa brzim prenosom.Dovodjenjem logičke 1 na ulaz A1 izlaz S1 ide na logičku 0 a izlaz S2 na logičku 1 i tako redom.Na izlazu je doslo do prenosa jer smo na izlazu Q0 imali podatke iste vrednosti tj dve logičke 1.…A3 ) i B (B0.Ovaj sabirac ima dva ulaza A (A0. Kada na ulaz A0 dovedemo podatak tj logičku 1.podatak će sa ulaza prikazati na izlazu S0.…B3). Kada izlaz S3 ide sa 1 na 0 podaci se prenose na izlaz C4 (carry out).Ukolika na ulazu B0 dovedemo podatak tj logičku 1 izlaz Q0 ide na logičku 0 a izlaz Q1 na logicku 1. A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 S3 S2 S1 S0 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Tabela istinitosti za čip 74HC283 .

5 0. 74HC283 R1 R2 R3 R4 0.5 0.5 0.5 .5 0.5 0.5 0.5 0.5 U1 5 4 A0 S0 3 1 A1 S1 14 13 A2 S2 12 10 A3 S3 6 B0 2 B1 15 B2 11 B3 (1) 7 9 C0 C4 74HC283 R9 R8 R7 R6 R5 0.

5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 U1 4 5 X0 Y 3 X1 2 6 X2 Y 1 X3 15 X4 14 X5 13 X6 12 X7 (1) 11 A 10 B 9 C 7 E 74151 R12 R11 R10 R9 R8 R7 0.5 0.5 0. 74151 R1 R2 R3 R4 R5 R6 0.5 .