You are on page 1of 29

EPEKTO NG KAKULANGAN NG TULOG SA MGA MAG-AARAL SA

UNIBERSIDAD NG CALOOCAN CITY

Bilang Pangangailangan

Sa Filipino II,

Bilang pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang

Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Ni

Zarate, Jeremias M.

Marso

2018
DAHON NG PAGPAPATIBAY

Ang tesis na ito ay pinamagatang “Epekto ng Kakulangan ng Tulog sa

mga Mag-aaral sa Unibersidad” ay iniharap bilang isang bahagi ng

pagpapatupad ng pangangailangan ng Filipino 2.

Gng. Marilyn Lansangan

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Bachelor of Science in Hotel

and Restaurant Management bilang isa sa mga pangangailangan sa

asignaturang Filipino 002, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Ibat – Ibang

Disiplina
PASASALAMAT

Taus-pusong pasasalamat ang aming ipinaaabot sa mga sumusunod na

indibidwal dahil sa mahahalagang tulong, kontribusyon at/o suporta tungo sa

matagumpay na reyalisasyon ng pamanahong-papel na ito:

 Kay Gng. Marilyn Lansangan, ang aming masigasig at matiyagang guro

sa Filipino, sa pagtulong sa amin at paggabay sa paggawa ng isang

pamanahong-papel sa pamamagitan ng pagturo ng tamang paggawa at

hakbangin sa pagsulat ng isang pamanahong papel

 Sa mga awtor ng mga artikulong pinaghanguan ng aming paksa.

Salamat sa mahahalagang impormasyong inyong ibinahagi.

 Sa aming mga respondente, sa paglalaan ng panahon at sa matapat na

pagsagot sa aming inihandang kwestyoner.

 Sa aming mga magulang, sa pag-iintindi at pagsuporta sa bawat

hakbanging aming ginawa, sa pagpapahintulot na umuwi sa hindi

nakagawiang oras para matapos lamang ang pamanahong papel, at

higit sa lahat,

 Sa Poong Maykapal, sa patuloy na paggabay at pagtuloong tungo sa

aming matagumpay na gawain.

Muli, maraming salamat po.

-Mga Mananaliksik
LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP

A. Grap 1: Distribusyon ng mga Respondente

Ayon sa Kasarian 9

B. Grap 2: Distribusyon ng mga Respondente

Ayon sa Edad 9

C. Grap 3: Oras ng Unang Klase ng mga

Respondante 10

D. Grap 4: Haba ng Tulog ng mga

Respondante 11

E. Grap 5a: Nakaramdam ng Senyales

ng Pagkapuyat 12

F. Grap 5b: Sanhi ng Pagkapuyat

ng mga Respondente 13

G. Grap 6: Pakiramdam ng Respondednte

Kapag Nakukulangan ng Tulog 13

G. Grap 7: Pagintindi sa mga Aralin 14


i. Grap 8: Nakakaapekto ang Kakulangan ng

Tulog Sa Pakikisalamuha 14

J. Grap 9: Dahilan ng Di Mabuting

Pakikisalamuha sa Iba 15

K. Grap 10: Epekto ng Kakulangan ng

Tulog sa Kalusugan 15

L. Grap 11: Mga Paraan Upang

Makaiwas sa Puyat 16
TALAAN NG NILALAMAN

Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1

1. Introduksyon 1

2. Layunin ng Pag-aaral 2

3. Kahalagaan ng Pag-aaral 2

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 3

5. Depinisyon ng Terminolohiya 4

Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 5

Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 7

1. Disenyo ng Pananaliksik 7

2. Mga Respondente 7

3. Instrumentong Pampanaliksik 7

4. Tritment ng mga Datos 8

Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos 9

Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 17

1. Lagom 17

2. Kongklusyon 17

3. Rekomendasyon 18

Listahan ng mga Sanggunian 19


APENDIKS

A. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Pagsasarbey 20

B. Sarbey-Kwestyoner 21

C. Liham Paanyaya sa mga Panelist 23

D. Pormularyo sa Pag-eebalweyt ng Pamanahong Papel 25

E. Pormularyo sa Pag-eebalweyt ng Pasalitang Presentasyon 28


1

KABANATA I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Ang epekto ng kakulangan sa tulog ay magkakaroon ka ng chronic sleep

disorder. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magkaroon ng problema tulad

ng diabetes, depression, kulang sa ehersisyo at pwedeng tumaba. Ayon na rin

sa medical report ng University of Boston may ilan na ang natatamaan ng sakit

na diabetes dahil sa kulang sa tulog.

Ayon kay Edilberto Gonzaga, isang propessor sa Department of

Psychology ng College of Science, bukod sa paghihina ng katawan, many

dalawang epekto ang kakulangan sa tulog. Ito ay pawang sikolohikal at

pisyolohikal. Sa sikolohikal na aspekto, naaapektuhan ang haba ng atensyon,

konsentrasyon, tamang pag-iisip at nagiging sensitibo tayo sa ating paligid lalo

na sa paaralan. Ayon din sa lackofsleep.com, isa sa mga sanhi ng kawalan ng

tulog ng isang indibidwal ay ang kanyang personal na buhay, mga personal na

problema at mga problema sa trabaho.

Ito rin minsan ay nahahantong sa sakit sa mga kasu-kasuan at sakit ng

ulo at madaling mapagod. Ang pinakamalaking epekto ng kawalan ng tulog ay

ang pagkapinsala ng immune system ng isang indibidwal. Mayroong dalawang

kahulugan ang kawalan ng tulog-kulang ng oras ng pagtulog at di-karaniwang

paraan ng pagtulog. Ayon sa pananaliksik at pag-aaral, ang pagtulog sa

tamang oras ay nakatutulong sa katawan upang magpakawala ng mga growth

hormones upang lalong tumangkad ang isang bata.


2

2. Layuning ng Pag-aaral

Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay impormasyon hinggil sa

epekto ng kakulangan ng tulog sa mga mag-aaral at naglalayong matugunan

ang mga sumusunod:

a. Malalaman ang epekto ng kakulangan ng tulog sa mga mag-aaral.

b. Matitiyak ang karaniwang haba ng tulog ng mag-aaral.

c. Magkaroon ng impormasyon hinggil sa kakulangan ng tulog ng mga

mag-aaral.

d. Makakagawa ng mga istratehiya upang matulungan ang mga mag-aaral

makahabol sa kanilang leksyon.

e. Pag-aralan ang interaksyon ng mga mag-aaral kulang sa tulog sa

kanilang kapwa mag-aaral.

f. Malilinang ang kanilang kaisipan sa kung ano ang epekto nito sa

kanilang kalusugan.

3. Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang mga mananaliksik ay buong-pusong naniniwala na ang pag-aaral

na ito ay isinasagawa upang alamin kung aling mga bagay ang nakakadulot sa

kakulangan sa tulog ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito,

maaaring makahanap ng mga mabisang paraan ang mga estudyante kung

paano maiiwasang matulog ng di-sapat sa oras.

Sa pamamagitan ng pananaliksik maaari nating malaman ang magiging

sanhi ng kakulangan sa tulog o sobra sa ating katawan. Ang isang talamak na

pagtulog- pinaghigpitan ng estado ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod,


3

araw ng antok, kaasiwaan at pagbaba o pagtaas ng timbang. Pag-aralan, ito

ang mahalaga upang makakaiwas tayo sa posibleng sakit na maidulot ng

kakulangan sa tulog at upang malaman natin ang tamang oras ng pagtulog.

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nauukol sa kakulangan ng tulog at ang epekto

nito sa perpormans, pakikisalamuha sa ibang tao at atensyon ng estudyante

hinggil sa kanyang edukasyon at iba pang pangkaraniwang gawain araw araw.

Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay ang mga estudyante sa

Unibersidad ng Mindanaw, taong 2011-2012. Kasama na sa mga ito ang mga

estudyanteng posibleng gumagit ng mga medisina, mayroong sleep disorder,

naka-enrol sa isang kursong mas mahirap o nakatira sa lugar na mahirap

makamit ang tulog.


4

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya

Upang mas maging madali ang pagbasa at pagkaintindi sa mga salita

sa aming pananaliksik, nararapat lamang na bigyan ng depinisyon ang

sumusunod na terminolohiya batay sa paggamit nito sa pamanahong papel.

Ang bot ay isang panauhin na kontrolado ng kompyuter sa mga video

games.

Ang biological clock ay ang natural na paraan ng katawan na

kumokontrol sa ating mga pisyolohikal na gawain.

Ang high-level thinking ay pag-isip na kinakailangan na gamitin ang

buong utak, at hindi lamang porsyon nito.

Ang punsyon ay kung ano ang ginagawa ang isang parte ng isang

bagay.

Ang sleep disorder ay maaring epekto ng masamang kalusugan kung

saan ang mga meron nito ay nahihirapang matulog o magising.

Ang sleep deprivation ay ang kakulangan sa tulog na maaring sanhi ng

ginagawa tulad ng takdang-aralin o puyat o kaya naman dahil sa isang sleep

disorder.

Ang video games ay mga larong nasa kompyuter o consoles.


5

KABANATA II

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Ayon sa University of Chicago (2008), ang tulog ay nakakatulong sa daw

sa madaling pagkatuto ng iba’t ibang komplikadong gawain. Kumuha ang mga

mananaliksik ng dalawang daang (200) estudyante na walang karanasan sa

paglaro ng video games, karamihan sa kanila ay mga babae, upang maglaro

kung saan ang layunin ay talunin ang mga bots. Ayon kay Howard Nusbaum,

sa pamamagitan ng pagtulog, naipatibay nito ang mga kakayahan na natutunan

sa loob ng isang araw. Ipinapakita nito na maaari ngang mayroong koneksyon

ang pagtulog at pagtuto sa gawain at maging sa pag-aaral ng lengwahe.

Ayon naman kay Daniel J. DeNoon, ng WebMD Health News (2000),

ang utak ng taong kulang sa tulog ay mas nagtratrabaho ng mabigat, ngunit

mas kakaunti naman ang nagagawa nito. Sa pamamagitan ng pagsagot sa

isang simpleng word test, nakita ng mga mananaliksik na sa utak ng akitbong

tao na nakatulog nang mahimbing, ang minimal lamang ang kaniyang

ginagamit sa utak, ngunit sa isang sleep deprived na tao, buong utak niya ang

ginagamit. Ika nga ni J. Christian Gillin, MD, masama ang sleep deprivation sa

utak ng tao, lalo na kung sinusubukan mo na gumawa ng isang gawain na

kinakailangan ng high-level thinking. Posible raw itong magkaroon ng

masamang epekto sa perpormans mo at ang punsyon nito.

Naipakita rin ng mga mananaliksik sa Sleep for Science na ang

kakulangan sa tulog ay nakakaapekto ng perpormans ng mga mag-aaral sa


6

kanilang gawaing pampaaralan. Sa pasuri sa pitompu’t siyam (79) na mag-

aaral, kung saan ang ilan ay pinatulog ng siyam (9) na oras at ang iba naman

ay pinatulog lamang ng 6.7 na oras. Sinabi ng mga guro na ang mga nasa

limitadong tulog ay mas madalas matulog sa klase at may problema sa

atensyon at konsentrasyon. Mas nagkakaroon din ng problema sa gawain ang

mga mag-aaral kulang sa tulog kung ikumpara sa mga nakatulog ng

mahimbing.

Sa Pilipinas naman, alam na rin ng mga mananaliksik ang mga

posibleng masamang dulot ng kakulangan ng tulog. Ayon pa kay Edilberto

Gonzaga, isang propesor sa Department of Psychology ng College of Science

sa Unibersidad ng Santo Tomas, bukod sa panghihina ng katawan, may

dalawang epekto ang kakulangan sa tulog. Nakakaapekto rin ito ng pisyolohikal

at sikolohikal na aspekto ng mga tao.

Ayon kay Gonzaga, sa paraang sikolohikal, nakakaapekto ito sa

pakikisalamuha natin sa iba. Mas madali tayong mapikon at mainis sa paligid.

Sa paraang pisyolohikal naman, naapektuhan nito an gating pangangatawan,

dahil sa pagpinsala nito sa ating biological clock.

Sa kabuuan, ang mga artikulong nabanggit ay mga halimbawa ng

posibleng epekto ng kakulangan ng tulog sa mga mag-aaral at maging sa mga

nakapagtapos na.
7

KABANATA III

Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

1. Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay aming isinagawa ayonn sa disenyo ng

pamamaraang deskriptib na pananaliksik. Tinangka naming ilarawan at sinuri

ang pag-aaral na ito patungkol sa kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral ng

iba’t-ibang kurso hinggil sa Epekto ng kakulangan ng pagtulog ng mga

estudyante.

2. Mga Respondente

Ang mga respondent sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral ng iba’t-ibang

departamento ng kasalukuyang semestre ng Unibersidad ng Mindanaw (UM).

3. Instrumennto ng Pananaliksik

Ang ag-aaral na ito’y isinagawa sa pamamagitan ng pagsasarbey.

Naghanda kami ng sarbey-kwestyuner upang malaman ang dahilan ng mga

mag-aaral ng iba’t-ibang kurso hinggil sa kakulangan ng pagtulog ng mga

estudyante.

Upang lalong madagdagan ang aming kaalaman, kami ay nagtakda ng

oras at panahhon upang maisagawa ang nasabbing paksa ng pamanahong-

papel.
8

Para sa lalong pagpapabuti ng aming pag-aaral ay minabuti naming

saliksikin ang bawat mag-aaral sa iba’t-ibang departamento ng Unibersidad ng

Mindanaw.

4. Tritment ng mga datos

Dahil ang pamanahong-papel na ito ay panimulang pag-aaral lamang at

hindi isang pangangailangan sa pagtatamo ng isang digri, ay walang ginawang

pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas na

kompleks at istatistika at tanging pag-tatally at pagkuha ng porsyento lamang

an gaming kinakailangan gawin.


9

KABANATA IV

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan ng pag-aaral na ito ang sumusunod na datos at

impormasyon:

Isa sa basehan ng distribusyon ng mga respondante ay ang kanilang

kasarian. Makikita sa grap 1 na limampu’t siyam na porsyento (59%) ng

respondente ay mga babae, at apatnapu’t isa na porsyento (41%) naman ang

lalake.

Grap 1

Distribusyon ng mga Respondante Ayon sa


Kasarian
Lalaking
Respondente
Babaeng 41%
Respondente
59%

Limamput isa (51) sa isandaang respondante ay may edad na 16-17.

Dalawampu’t tatlo (23) naman ang mga nasa edad na 18 - 19, labing pito (17)

ang nasa edad na 20 - 21 at siyam (9) lamang ang may edad 22 pataas

Grap 2
Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Edad
60

50

40

30

20

10

0
16-17 18-19 20-21 22 pataas
10

Ipinapakita ng grap 3 ang oras ng unang klase ng mga respondente.

Mayroong limampu’t walong porsyento (58%) ng isandaang (100) respondente

na nakaenrol sa pang-umaga na klase. Tatlumpu’t anim na porsyento (36%)

naman ang nakaenrol sa panhapon na klase, at limang porsyento (5%) lamang

ang mayroong pangabi na klase.

Grap 3

Oras ng Unang Klase ng mga Respondente


Panggabi na
Klase
5%

Panhapon na
Klase
36% Pang-umaga
na Klase
59%
11

Sa grap 4 naman, naipapakita na labing isa (11) ang nagsabi na ang

haba ng tulog nila ay 2-4 oras lamang. Tatlumpu’t lima (35) naman ang

nagsabi na 5-6 oras lamang. Tatlumpu’t anim (36) ang nagsabi na 7-8 oras

ang kanilang tulog. Labing walo (18) naman ang nagsasabing 8-10 oras ang

kanilang tulog.

Grap 4

Haba ng Tulog ng mga Respondente


40

35

30

25

20

15

10

0
2 - 4 Oras 5 - 6 Oras 7 - 8 Oras 8 - 10 Oras
12

Walompu’t limang porsyento (85%) naman ng mga estudyante ang

nagsabing nakaramdam na sila ng senyales ng pagkapuyat, at labinglimang

porsyento (15%) naman ang nagsabing hinde.

Grap 5a

Nakaramdam ng Senyales ng Pagkapuyat

Hinde
15%

Oo
85%

Sa walompu’t limang porsyento (85%) na nagsabi na nakakaramdam

sila ng pagkapuyat, labing pito (17) ang nagsabing dahil ito sa paglalaro ng

kompyuter at ibang rason, labing walo (18) naman ay dahil sa trabaho,

tatlompu’t tatlo (33) ay nagasabing dahil ito sa takdang aralin.


13

Grap 5b

Sanhi ng Pagkapuyat ng mga Respondente


35
30
25
20
15
10
5
0
Paglalaro ng Pagtratrabaho Paggawa ng Ibang rason
Kompyuter Takdang Aralin

Sa pakiramdam naman nila kapag sila ay nakulangan ng tulog, apatnapu’t

walo (48) ang nagsabing pagod sila, sampu (10) ang nagsabing naiirita,

tatlumpu (30) ang nagsabing nanghihina at labing dalawa (12) ay may ibang

sagot.

Grap 6

Pakiramdam ng mga Respondente Kapag


Nakulangan ng Tulog
60
50
40
30
20
10
0
Pagod Naiirita Nanghihina Ibang
pakiramdam

Animmapung porsyento (60%) naman ang nagsabing hindi sila

nakakaintindi mabuti sa mga araling itinuturo. Apatnapung porsyento (40%)

naman ang nagsasabing nakakaintindi parin naman sila kahit kulang sa tulog.
14

Grap 7

Pagintindi sa mga Aralin

Nakakaintindi
40%
Hindi
nakakaintindi
60%

Itinanong din naming kung nakakaapekto ba ito sa kanilang

pakikisalamuha sa iba. Apanapu’t siyam (49) na porsyento ang nagsabing oo

at limapu’t isang (51) porsyento naman ang nagsasabing hinde.

Grap 8

Nakakaapekto ang Kakulangan ng Tulog sa


Pakikisalamuha

Oo
Hindi 49%
51%

Sa mga sumagot naman ng oo, anim (6) ang nagsabi na dahil ito sa di

pagsasalita ng mabuti, siyam (9) naman ay nagsabing madali silang magalit,


15

dalawampu’t walo (28) ang nagsabing hindi sila nakakakinig mabuti sa

kasama at anim (6) ang may ibang sagot.

Grap 9

Dahilan ng Di Mabuting Pakikisalamuha sa Iba


30

25

20

15

10

0
Di makapagsalita Madaling magalit Di nakakarinig ng Ibang sagot
nang mabuti mabuti

Sa epekto naman ng kakulangan ng tulog sa kalusugan, tatlumpu’t

anim (36) ang sumagot na maaring itong sanhi ng pagpayat. Dalawampu’t

apat (24) naman ang nagsabing kawalan ng gana kuamin, dalawamput’s

anim (26) ang nagsabing pagiging masakitin at labing apat (14) naman ang

may ibang sagot.

Grap 10

Epekto ng Kakulangan ng Tulog sa Kalusugan


40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pagpayat Kawalan ng gana Pagkamasakitin Ibang sagot
kumain

Ayon naman sa paraan sa pag-iwas sa puyat, pinakamarami ang

sumagot ng matulog na maaga, na animnapu’t anim (66) na katao. Sunod dito


16

ang sagot na “time management”, na mayroon naming tatlumpu’t isa (31) na

katao. Mas kakaunti naman ang sumagot ng ehersisyo at humanap ng ibang

lugar, na mayroong dalawa (2) at isa (1) lamang na sumagot.

Grap 11

Mga Paraan Upang Makaiwas sa Puyat


70
60
50
40
30
20
10
0
Maagang Matulog Time Management Ehersisyo Lumipat ng
Tinitirahan
17

KABANATA 5

LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

1. Lagom

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa layuning madetermina ang mga

epekto ng kakulangan ng tulog ng mga estudyante sa Unibersidad ng

Mindanaw.

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa

pangangalap ng mga dato at impormasyon. Nagdisenyo ang mga mananaliksik

ng isang sarbey-kwestyoner na ginamit na instrument sa pangangalap ng datos

na pinasagutan sa isandaang (100) respondente.

2. Kongklusyon

Batay sa mga nakalap na datos at impormasyon, ang mga mananaliksik

ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon:

a. Karamihan sa mga mag-aaral ay nakakaramdam ng pagod at hindi

madaling nakakaintindi sa bawat araling tinuturo ng guro.

b. Ang mga karaniwang haba ng tulog ng mga estudyante ay 7-8 na oras,

ngunit, may karamihan din na natutulog lamang ng 5-6 na oras.

c. Karamihan sa mga mag-aaral ay nakukulangan ng tulog dahil sa

paggawa ng takdang aralin.

d. Nararapat na malaman ng mga mag-aaral ang tamang time

management upang maiwasan ang puyat sa takdang aralin.

e. Karamihan ng respondente ay nagsabing nahihirapan silang making sa

kanilang mga kausap kapag kulang sa tulog.

f. Karamihan ng respondente ay naniniwala na ang kakulangan ng tulog

ay nakapapayat.
18

3. Rekomendasyon

Kaugnay ng mga konklusyong nabanggit, buong-pagpapakumbabang

inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

a. Para sa mga mag-aaral, iwasang gabihin sa anumang gawain;

makakatulong ditto ang paggawa ng iilang takdang aralin sa

eskwelahan, sa araw na ito ay ibinigay. Iwasan din ang matagal na

paglalaro ng kompyuter at mga lakad kasama ng barkada. Kung ang

kapaligiran din ay hindi angkop para sa magandang tulog, maaring

makiusap sa mga magulang na lumipat sa ibang lugar na mas angkop

para sa isang mag-aaral sa kolehiyo.

b. Para sa mga propesor na nagtuturo ng mga mag-aaral sa umaga at

maging sa gabi, unawain na iilan sa mga mag-aaral ay hindi nakatulog

mabuti dahil sa bigat at dami ng kanilang mga proyekto at takdang aralin.

Makakatulong din ang pagbigay ng ilang gawain sa simula palang ng

pasukan, katulad ng malalaking proyekto.


19

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN

University of Chicago. 2008. Sleep Helps People Learn Complicated Tasks.

ScienceDaily. Nakuha noong January 9, 2012, mula sa

http://www.sciencedaily.com- /releases/2008/11/081117110838.htm

DeNoon, Daniel.2000. Lack of Sleep Takes Toll on Brain Power. WebMD.

Nakuha noong January 9, 2012, mula sa http://www.webmd.com/sleep-

disorders/news/20000209/lack-of-sleep-takes-toll-on-brain-power

Fallone, G., Acebo, C., Seifer, R. and Carskadon., M.A. 2005. Experimental

restriction of sleep opportunity in children: Effects on teacher ratings.

Sleep. Nakuha noong Enero 9, 2012 mula sa

http://faculty.washington.edu/chudler/sleept.html

Royandoyan, Antonio. 2010. Ano ang mga panganib sa kalusugan ng

kakulangan sa pagtulog?. Nakuha noong Enero 9, 2012 mula sa

http://www.varsitarian.net/sci_tech/20100831/ano_ang_mga_panganib

_sa_kalusugan_ng_kakulangan_sa_pagtulog
20

APENDIKS A

LIHAM SA PAGHINGI NG PAHINTULOT SA PAGSASARBEY

Enero 9, 2012

Madam/Ginoo,

Mabunying pagbati!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral na nanggaling sa kursong


Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management na kasalukuyang
kumukuha ng asignaturang Filipino 2, sa ilalim ng pamamahala ni Gng. Marilyn
Lansangan. Isa po sa mga pangagailangan ng nasabing asignatura ay ang
pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po, kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel


tungkol sa Epekto ng Kakulangan sa Tulog ng mga Estudyanteng Unibersidad
ng Caloocan City.

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong


tanggapan upang kami’y makapamahagi ng sarbey-kwestyoneyr sa isandaang
(100) mag-aaral ng Unibersidad ng Caloocan City

Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makakatulong po


nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming


kahilingan.

Lubos na gumagalang,

Zarate, Jeremias M.
21

APENDIKS B

SARBEY-KWESTYONER

Mga ginagalang naming mga Respondante:


Magandang araw po!
Kami ang mga mananaliksik mula sa Filipino 2 ni Gng. Marilyn
Lansangan na inatasang manaliksik hinggil sa mga Epekto ng kakulangan ng
Tulog.

Panuto: Bilugan ang titik ng napiling sagot sa mga katanungang mag


pagpipilian at ilagay ang angkop na kasagutan sa mga katanungang may
patlang.

1. Pangalan (Opsyonal):

2. Kasarian
a. Lalake b. Babae

3. Edad
a. 16-17 b. 18-19
c. 20-21 d. 22-pataas

4. Oras ng unang klase


a. AM b. PM c. Gabi

5. Ilang oras ang iyong tulog kagabi?


a. 2-4 c. 7-8
b. 5-6 d. 8-10

6. Nakaramdam ka na ba ng ilang senyales ng pagkapuyat?


a. Oo b. Hindi

Kung oo, ano ang dahilan ng iyong pagkapuyat?


a. paglalaro ng kompyuter
b. trabaho
c. takdang aralin
d. ibang rason: ____________________________________

7. Masasabi mo bang naging maganda ang iyong tulog?


a. Oo b. Hindi

8. Ano ang iyong nararamdaman kapag kulang sa tulog?


a. pagod b. naiirita c. nanghihina
22

d. ibang sagot: ____________________________________

9. Madali ka bang nakakaintindi sa bawat araling itinuturo ng inyong guro?


a. Oo b. Hindi

10. Nakakaapekto ba ito sa iyang pakikisalamuha sa iba?


a. Oo b. Hindi

Kung oo, sa anong paraan?


a. di makapagsalita ng mabuti
b. madaling magalit
c. hindi nakakakinig nang mabuti sa kasama
d. ibang sagot: ____________________________________