1.

1 SU SOĞUTMA KULELERİ
1.1.1 SU SOĞUTMA KULESİ 1.1.1.1 Su Soğutma Kulesi Nedir?
Su soğutma kuleleri, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlayan sistemlerdir.

Soğutma kulesi bir ısı uzaklaştırma ünitesidir. İçinden geçen suyun bir kısmının buharlaşmasını sağlayarak sistemdeki istenmeyen ısıyı atmosfere verir. Kalan su ise istenilen derecede soğur. Sıcak bir nesnenin üzerine su dökülerek soğuduğunu düşünün. Islak bir yüzeyin soğuması kuruya oranla çok daha hızlıdır. Aynı şekilde, su soğutma kulesi de, kuru tip ısı uzaklaştırma ünitelerinden çok daha etkilidir. Su soğutma kulelerinin yaygın kullanım alanları arasında klima sistemleri, üretim tesisleri ve enerji santralleri vardır.

Çoğu havalandırma sistemleri ve endüstriyel prosesler, taşınması ve dağıtılması gereken ısı üretirler. Yaygın olarak, ısıyı soğutma yoğunlaştırıcısından veya endüstriyel proses ısı değiştiricisinden taşımak için ısı transfer aracı olarak su kullanılır. Geçmişte, bu; sürekli bir su nehrinin, yararlı bir su kaynağından ya da doğal bir su kaynağından çekilmesiyle yapılıyordu. Su, prosesten geçerken ısıtılıyor ve daha sonra doğrudan bir lağıma boşaltılıyor ya da suyun kendi içine geri gönderiliyordu. Bu amaçla yan hizmetlerden alınan su, şimdi artan su ihtiyaçları ve imha maliyetlerinden dolayı pahalı hale geldi. Buna benzer olarak, doğal kaynaklardan çekilen soğutma suları neredeyse elde edilemez halde, çünkü boşaltma sularının artan sıcaklığının neden olduğu su kaynakları ekolojisini bozan etkenler kabul edilemez hale geldi. Hava ile soğutulmuş ısı değiştiricileri, ısıyı doğrudan atmosfere atarak suyu soğutmak amacıyla kullanılabilir; ama ilk maliyet ve bu araçların vantilatör enerji tüketimi yüksektir. Bunlar, ekonomik olarak suyu kuru termometre sıcaklığından yaklaşık 11oC soğutabilirler. Bu tür sıcaklıklar çoğu soğutma sistemlerinin ve çoğu endüstriyel proseslerin soğutma suyu gereksinimleri için çok yüksektir.

Soğutma kuleleri bu problemlerin çoğunun üstesinden gelir. Bu nedenle yaygın olarak, ısıyı soğutma suyu soğutucularından, havalandırma ve endüstriyel proses sistemlerinden atmak için kullanılır. Soğutma kulesi sisteminin su tüketim oranı tek geçişli sisteminin oranının sadece % 5' dir ve alınan su tedarikleriyle çalışmak için en ucuz sistemdir. Buna ek olarak, ısıtılan suyun boşa1tımı çok azdır, böylece çevreyle ilgili etki büyük ölçüde azalır. Son olarak, soğutma kuleleri, suyu 2–3 oC çevre nemli-ampul sıcaklığında veya normal boyutlardaki havalandırma sistemlerinin yapabileceğinden 20 oC daha düşük soğutabilir.

1.1.1.2 Kule Çalışma Prensipleri
Su soğutma kuleleri çalışma prensiplerine göre karşı akışlı ve çapraz akışlı kuleler olmak üzere ikiye ayrılır. Karşı akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı süzülürken hava aşağıdan yukarı hareket eder. Çapraz akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı inerken hava akımı yataydır. Karşı akışlı kuleler, diğerlerine oranla daha etkilidir. Son yıllarda tercih edilen teknoloji olan karşı akışlı kulelerin çalışma prensibini ayrıntılı olarak incelemekte fayda vardır.

Şekil 1.1 İnşai tip kule dizaynı

Karşı akışlı cebri çekişli tip su soğutma kulelerinde, sistemde ısınan su kule içerisine alındıktan sonra, yukarıdan aşağıya doğru fıskiyeler yardımı ile tüm kule oturma alanına üniform olarak püskürtülür. Bu sırada, hava, fan yardımı ile cebri olarak dolgular içerisinden yukarı doğru emilir. Püskürtülen su kütlesinin kule dolguları üzerinde süzülürken parçalanması ve emilen hava ile karşılaşarak bir kısmının buharlaşması ile soğuması sağlanır.

Buharlaşmanın gerçekleşmesi ile nemi artan hava, kulenin en üstünde yer alan fan yardımı ile atmosfere atılır.

Şekil 1.2 Karşı ve Çapraz Akışlı kule dizaynı

Bir soğutma kulesi, suyu kütle ve ısı transferinin kombinasyonu ile soğutur. Soğutulan su, kulede sprey püskürteçlerle, sıçratma çubukları veya atmosferik havaya çok geniş su yüzeyi alanı açan film-tipi dolguyla dağıtılır. Atmosferik hava; 1. Pervaneler, 2. Taşınım akımları 3. Doğal rüzgâr akımları veya 4. Spreylerin indüksiyon etkisiyle dolaştırılır.
Suyun bir kısmı ısıyı belli bir basınçta sıvıyı buharlaştırmak İçin emer. Atmosferik basınçtaki bu buharlaşma ısısı, sıvı halde kalan sudan hava-akımına transfer edilir.

3. Şekil 1. Yaklaşım soğutma kulesinin fonksiyonudur ve büyük soğutma kuleleri daha yakın yaklaşımlar (daha soğuk çıkan su) üretir "verilen ısı yükü. akış oranı ve giren havalandırma için". aralık. Soğutma kulesine giren ve çıkan su arasındaki sıcaklık farkı (A eksi B) aralıktır. Yatışkın bir durumda çalışan bu sistem için. her zaman kuledeki yüklü ısıya eşittir . aralık. ısının transfer edildiği sıcaklık düzeyi soğutma kulesinin ısı yeteneği ve giren hava yaş termometre sıcaklığı ile belirlenirken.3) yaş termometre sıcaklığına yaklaşım ya da soğutma kulenin yaklaşımıdır. soğutma kulesinden ve ısı değiştiricisindeki akış oranının aynı olmalarını sağlar. yüklenmiş ısı ve su akımı oranıyla belirlenir. Buna göre. Şekil 1. su ve havanın karşıt-akışlı bir soğutma kulesinde geçtiği sıradaki sıcaklık ilişkisini gösterir. soğutma kulesinin boyutundan veya ısı yeteneği ile değil. su sıcaklığının yük ısı değiştiricisinden artışı aynıdır.3 Karşı akışlı soğutma kulesinde hava ile suyun sıcaklıkla ilişkisi Çıkan su sıcaklığı ve giren hava yaş termometre sıcaklığı arasındaki fark (B-C.Şekil 1. soğutma kulesi tarafından atmosfere taşınan ısı miktarı. Böylece. Eğriler su sıcaklığındaki düşüşü (A noktasından B noktasına) ve havanın yaş termometre sıcaklığındaki artışı (C noktasından D noktasına) gösterir.

ama soğutma kulesi içindeki su buharlaşma oranını etkiler. DB durumundakinden (WB-WD) daha azdır. . hissedilebilir ısı transferi oranını etkiler. aynı zamanda buharlaşma oranını da etkiler. AB durumundaki (WB-WA) buharlaşma oranı. Çünkü gizli ısı transferi (kütle transferi) toplamın küçük bir kısmını gösterir. boşaltılan hava doymayabilir) sudan havaya transfer edilen ısı miktarı. ama çalışan bölümün üzerindeki ortalama buharlaşma oranı. fakat hissedilebilir ve gizli bileşen derecede değişir. hissedilebilir ısıya oranı. sabit yaş termometre sıcaklık çizgilerine karşılığından dolayı. Gizli ısının. Böylece. havanın yaş termometre sıcaklığındaki değişim tarafından belirlenebilir. termometre sıcaklığı ya da bağıl nem. Çünkü toplam ısı transferinin hissedilebilir bileşeni giren hava sıcaklığı düştükçe artar.Soğutma kulesinin ısı performansı giren hava yaş termometre sıcaklığına bağlıdır. DB vektörüyle gösterilen toplam ısı transferi aynı kalır. Su.5'te. çevre durumuna göre A noktasına girer. her 7oC su sıcaklık aralığı için. Çünkü giren hava kuru. su akış oranının yaklaşık % l' dir. dizayn oranından daha azdır.5). hava entalpisindeki değişim. Soğutma kulesinden geçen havanın psikrometrik: (nem ölçme) analizi. ısıyı ve kütleyi (nem) sudan emer ve B noktasından doymuş durumda ortaya çıkar (çok hafif yüklerde. Giren havanın kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem. soğutma kulesinin su kullanımının analizinde önemlidir. Sabit enta1pi çizgisinin. gizli ısı transferinin. su soğutulurken hava tarafından emilen ısının hissedilebilir kısmını gösteren AC bileşenine ve ısının gizli kısmını gösteren CB bileşenine ayrılabilir. hissedilebilir ısı transferine oranı. bu etkiyi açıklar (Şekil 1. Tipik dizayn durumundaki buharlaşma. aynı yaş termometre sıcaklığında fakat daha yüksek kuru termometre sıcaklığında D noktasına dönüştürülürse. giriş ve çıkış durumları arasındaki hava entalpisindeki farkla orantılıdır (hB-hA). Şekil 1. Eğer giren hava. ısı ve küt1eyi havaya bıraktığı sırada EB gizli ısıyı gösterirken. önemli derecede değişebilir. DE hissedilebilir hava soğumasını gösterir. mekanik taslak soğutma kulelerinin ısı performansı üzerinde önemsiz bir etkiye sahiptir. aynı su-soğutma yükü için. Kütle transfer (buharlaşma) sadece gizli ısı transferinde meydana gelir ve buharlaşma özel nemdeki değişikliğe orantılıdır. Hava. Şekil 1.5’te AB vektörüyle gösterilen havanın ısınması. gizli ısının.

4’te belirtilen Yaş Termometre sıcaklık değerleri şehir merkezi için belirlenmiş değerlerdir.3 Kule Dizayn Durumları Genelde su soğutma kuleleri en sıcak yaz günlerine ait meteorolojik veriler göz önünde bulundurularak tasarlanırlar. 1. Not: Şekil 1. Bu değer bölgelere göre farklılık gösterir.1. Gerekli bilgiler: � Toplam soğutulacak su miktarı (m³/h) ve/veya kapasite (kcal/h.Buharlaşmadan kaynaklanan su kaybına ek olarak. boşalan havaya. sıvı taşınımından ve kalan su kalitesindeki düşmeden dolayı da kayıplar ortaya çıkar. . kW) � Soğutma kulesi giriş suyu sıcaklığı (°C) � Soğutma kulesi çıkış suyu sıcaklığı (°C) � Bölgeye ait yaş termometre değeri (°C) Yardımcı bilgiler: � Sirkülasyon suyunun kalitesi � Bölgeye ait kuru termometre değeri (°C) � Bölgeye ait nem oranı verileri (%) � Deniz seviyesine göre yükseklik (m) � Soğutma suyunun kullanıldığı tesis Yaş Termometre Değeri: Soğutmanın sağlanmasında en belirleyici olan etken yaş termometre sıcaklığıdır.1. Kulenizin kurulacağı bölgeye ait yaş termometre değerini belirlemek için çeşitli tablo veya haritaları kullanabilirsiniz. İlçelerde farklı değerler geçerli olabilir. Bu iki etkenden bölümün ilerisinde söz edilmiştir.

Hiperbolik kulelerden geçen hava akımını da etkiler ve doğrudan kuru durumda çalışan herhangi dolaylı-temas soğutma kulesi bileşeninde ısı yeteneği kurar.Şekil 1. Parametrelerdeki değişikliklerle bağlantılı olan kule performansındaki değişiklikler Performans Eğrileri hakkındaki bölümde açıklanmaktadır.5 Soğutma kulesindeki havanın psikometrik analizi Giren hava kuru termometre sıcaklığı. .4 İllere Göre Yaş Termometre Değerleri Şekil 1. herhangi bir buharlaştırıcı tipte soğutma kulesinden buharlaştıran su miktarını etkiler.

buharlaştırıcı kapasitenin kW’ı için 1.4°C'ye kadar suyun 54 mL soğuması olarak tanım1anır.6'e bakın) suyu doğrudan soğutma atmosferine verir. buharlaştırıcı da toplanan ısının her kW için.25 kW'yı reddeder. spreylerin verimliliğine bağlıdır ve temas zamanı su dağıtma sisteminin basıncına ve yükselmesine bağlıdır.Havalandırma uygulamaları için kullanılan soğutma kulesinin ısı yeteneği. . 2.7). Bu tarihsel tüketim. ek olarak 0. Bu araçta havaya çıkarılan su yüzeyi miktarı. çıkan su sıcaklığı. soğutma kulesinin.2 SOĞUTMA KULESİ TİPLERİ 2 temel buharlaştırıcı soğutma aracı tipi kullanılır. giren hava yaş termometre sıcaklığı).6oC giren hava yaş termometre sıcaklığında. tipik havalandırma durumlarında.1. suyu herhangi bir ısı transfer aracı ya da dolumu olmadan havaya çıkaran sprey-dolu kulelerdir. 1. Bu durumlarda. (Giren su sıcaklığı.25 kW ısı dağılımına dayanan geçerli kapasitede ifade edilebilir. Bunlardan birincisi. Özel uygulamalar için geçerli kapasite oranları kullanılmaz ve kulenin ısı performans yeteneği genellikle özel çalışma sıcaklığı durumlarındaki bir su akım oranı olarak ifade edilir. 35oC'den 29.25 kW kompresör (sıkıştırıcı) ısı dağıtması gerektiği varsayımına dayanır. doğrudan temas veya açık soğutma kulesi (Şekil 1. Geçerli soğutma kapasitesi 25.tip soğutma kulesi. Doğrudan temas araçlarından en temeli. genellikle kapalı devre soğutma kulesi olarak adlandırılır ve ısınan akışkan ve atmosfer arasındaki dolaylı teması içerir (Şekil 1. böylece kaynak ısı yükünü doğrudan havaya transfer eder. soğutma kulesi. buharlaştırıcı soğutmanın kW başına 1.

bir ısı transfer aracı veya dolgu hava yolunda su dağıtım sisteminin altına yerleştirilir. Film tipi dolgu aynı etkiyi suyun ince bir tabakada.8) sıçratma tipi dolgu.6 Doğrudan temaslı ya da buharlaşmalı soğutma kulesi Temas yüzeylerini arttırmak için. aralıklı tabakalar üzerinden akmasını sağlayarak yaratır (Prensip olarak dikey yerleştirilmiş polinivil klorür (PVC)) . düzenli sıralarla düzenlenmiş sıçratma çubuklarının başarılı yükseltmeleriyle suyu basamak1andırmaya zorlayarak temas alanını ve zamanı büyütür. açığa çıkma zamanı gibi.Şekil 1. Kullanılan 2 tip dolgu çeşidi. sıçratma tipi ve film tipi (Şekil 1.

7 Temas olmayan ya da kapalı buharlaşmalı soğutma kulesi .Şekil 1.

daha geniş aralıklı film tipi dolgular biyolojik kirlerle. bobindeki ısı alış-verişini arttırmak için soğutma kulesi dolgusu içerir. başlangıçtaki hava suya karşı daha az duyarlıdır ve özellikle biçimlenmesinin yanında. Alternatif bir kapalı-devre soğutma (Şekil 1. Dolaylı temas (kapalı devre) soğutma kuleleri 2 akışkan devre içerir: 1. bir hava akımı bobin üzerinden tekrar dolaşan suya paralel akar ve pervanede yatay olarak ortaya çıkar. bu birim sudan başka akışkanları soğutmak ve/veya ilk soğutma devresinin havayla gelen kir ve yabancı maddelerle tıkanmasını önlemek için kullanılabilir. film tipi dolgulu kule genellikle daha yoğundur ve sıkıdır. Tekrar dolaşan su daha sonra yeniden .8 Film tipi dolgu Bu 2 tip dolgu çeşidi hem karşıt akışlı hem çapraz akışlı kulelere uygulanabilir. ısı. iç akışkan devreden bobin tüp duvarlarından. Çalışmada.9). Bobin demeti tüplerini aşarken suyun atmosfere açıldığı bir dış devre 2. Tipik olarak havalandırma ve soğutmalarda rastlanan ısı performans düzeyleri için. dış su devresine. daha sonra da ısı ve kütle transferiyle atmosferik havaya çıkar. İç akışkan devre hiçbir zaman atmosferle temas etmediği için. Ama sıçratma tipi dolgu. yığınlarla ve birikintilerle tıkanabilen uygulamalar için tercih edilir.Şekil 1. Soğutulan akışkanın bobin demeti tüplerinin içinde dolaştığı bir iç devre. Bu birimde.

11) emme etkisi. ikinci bir hava akımı ile daha çok soğutulduğu soğutma kulesi dolgu üzerinden çıkar. Bazı yatay sprey kuleleri (Şekil 1.10) ya da yatay (Şekil 1. bundan dolayı normal olarak çalışma sıcaklıklarının sisteme kritik olmadığı zaman düşük maliyetli gereksinimleri karşılamak için kullanılır. Çok hızlı ya da aşamalı pompalama . hem çıkan) çok düşüktür. bu tür kuleler ters rüzgâr etkilerine duyarlıdır.1 Doğrudan Temas Soğutma kuleleri Mekanik Olmayan-Taslak Kuleler: Spreyler tarafından emilen ya da hava yoğunluğunda farklılık gösteren bu kuleler dolgu içermezler ve mekanik bir hava taşıma aracı kullanmazlar. Şekil 1.2. Su spreylerinin dikey (Şekil 1. Çünkü dikey sprey kuleleri için hava hızları (hem giren.bobin üzerine gelmeden önce.9 Akışkan dolanımlı ve dolgulu soğutma kulesi 1. paralel bir etki akış taslağındaki kuleden geçen hava akımını içerir.11) büyük hava miktarları yaratmak ve hava/su temasım geliştirmek için yüksek basınç spreyleri kullanırlar.1.

11 Yatay sprey kuleler .10 Düşey sprey kuleler Şekil 1. azaltılmış yük ve çevre şartlarının süreçlerinde enerji kullanımını azaltmak için önerilir.sistemleri normalde. Şekil 1.

12 Hiperbolik kule .Şekil 1.

Şekil 1.13 Geleneksel mekanik taslak kuleler .

yapay taslak karşıt akış. ama daha genel ilgi alanı olabilir (Şekil 1. yapısında kullanılan maddeler başlangıçta çelik pekiştirilmiş betondu. sıçratma ya da film tipinde olabilir. önceki.2. 5 farklı mekanik taslak kule dizaynları gösterir. Dolgu. su aşağı akar.Şekil 1. azalmış özellik alanlarından ve yeniden dolaşımın ve/veya buhar girişiminin elenmesinden gelir. Hava. zorlanmış taslak çapraz akış ve yapay taslak -çapraz akış) farklı boyutlarda üretildi.3 veya tüm 4 kenarlarından olabilir. çapraz akışlı ya da paralel akışlı olabilir.12). giriş hava kenarında (zorlamalı-taslak) veya çıkış hava kenarında (yapay taslak) olabilir. yardımcı güç gereksinimlerindeki azalmadan (pervane enerjisinin çıkarılması). Bu yüksek ilk maliyet ürünlerinin ilk gerekçeleri. Pervaneler. Isı transfer biçimi karşıt-akışlı.14 Cebri itişli soğutma kulesi Baca (Hiperbolik) Kuleler: Öncelikli olarak büyük güç gereksinimlerinde kullanıldı. kereste yapılarda boyut kısıtlamaları vardı. Hava yukarı (karşıt akışlı ısı transferi) ya da yatay (çapraz akış ısı transferi) akarken. 4 kombinasyonun hepsi (zorlanmış taslak karşıt akış. hafif nemli. Mekanik Taslak Kuleler: Şekil 1. .13. Hava girişi kulenin 1. Baca. baca ve dış atmosfer arasında meydana gelen hava yoğunluğu farklılıklarıyla kuleden geçer. Pervane ya da vantilatörlerine ve enerji kullanımı gereksinimlerine bağlıdır.

16).15 Çapraz akışlı mekanik soğutma kulesi Hava ile soğutulmuş ısı değiştiricisi ile kombinasyon içerisinde olan alışılmış bir mekanik taslak ünitesi içeren özel amaçlı kuleler yaş/kuru kulelerdir (Şekil 1. Diğer yapılar paslanmaz çelik ve cam elyaf pekiştirilmiş plastik kuleler ve bileşenler içerir. Tam kuleler veya bileşenler için kaplanmış metaller özellikle çelik kullanılır. Beton ve seramik maddeler genellikle büyük kulelerde sınırlıdır. bütün kulenin ya da birkaç büyük bileşenin fabrika montajı olduğu ve bölgeye kurma işlemi için gönderildiği fabrika montajlı (Şekil 1.14) veya kulenin tamamı ile bölgede yapılandırıldığı alan kuruluşlu (Şekil 1. Şekil 1. baskın olarak koruyucu madde ile işlenmiş Douglas ağacı ve Selvi ağacından.15) olarak sınıflandırılabilir. Kereste kesimi ve soğutma kulesi suyunu süzen ahşap koruyucular ile ilgili çevresel sorunları cam elyaf pekiştirilmiş yapısal çerçeveleri olan soğutma kulelerinin artan sayısını yükseltmiştir.Kuleler tipik olarak. . Alan kuruluşlu kuleler. Alan kuruluşlu kulelerde çinkolaşmış çelik veya paslanmaz çelikten yapılabilir. Bunlar. özel bileşenler ve durum maddeleri için kullanılan cam elyaf ile çerçevelenir. Çoğu fabrika montajlı kuleler genellikle çinko kaplı çelik olarak metal yapıdadır.

Bazı dizaynlar.16 Kuru-yaş soğuma kulesi Bir buhar bulutu azaltma kulesi genellikle bağıl nemi azaltmak için çıkan havayı ölçen hava ile soğutulmuş küçük bir bileşene sahiptir ve böylece kulenin sis-üretme potansiyelini azaltır. Bir su koruma kulesi genellikle geniş bir hava ile soğutulmuş bileşene gereksinim duyar. Şekil 1. Hava ile soğutma değiştiricisinin yaz performansını geliştirmek için adyabatik . yollardaki. bunun sebebi su tüketiminde önemli tasarruflar sağlamak içindir. tamamı ile buharlaştırıcı olmayan hava ile soğutulmuş ısı değiştiricileriyle ısı yüklerini taşıyabilir. azaltılmış çevre sıcaklığı şartları boyunca. Kuru/yaş başka bir çeşidi buharlaştırma olarak ön soğutma/hava ile soğutma ısı değiştiricisidir.buharlaşmanın azalması ya da suyun korunması için kullanılır. Soğutma kulelerinden boşaltılan sıcak ve nemli bulutlar özel1ikle soğuk havada yoğundur. bu bulutların sınırlı azalması. Bazı kurmalarda. köprülerdeki ve çevre binalardaki kısıtlı görünürlükten kaçınmak için gerekir.

0887 + 0. m/s hfg= Su yüzeyinin sıcaklığında suyu buhara dönüştürmek için gereken gizli ısı. Havuz genel olarak toplama havuzu olarak hareket eder. Böylece su yüzeyini genişletir ve hava ile yakın temasa geçirir. kg/s WP = (1. dolaşan suyu havaya püskürtmek için dal kollar ve püskürteçler kullanan boru düzenindedir.2 Doğrudan Isı Reddinin Diğer Yolları Havuzlar. gerçek alan talepleri. A(0. buharlaşma. Sistem. sprey havuzu daha yoğun ve daha kontrol edilebilir mekanik veya doğal taslak kuleleri anlamında belirler. Sprey Motül (Kapsül) Havuzlar ve Kanallar Isı.07815V ) [Pw − Pa ] h fg WP= Suyun buharlaşma oram. Toplama nehirleri ya da havuzlar (yapay ya da doğal) bazen doğal hava akımları ve rüzgâr yoluyla ısıyı yaymak için kullanılır. Isı transferi büyük ölçüde buharlaştırıcı soğutmanın sonucudur. kPa .2. KJ/kg Pa= Çevre havanın çiğlenme noktası sıcaklığındaki doyurma buharı basıncı. Denklem gibi deneysel olarak türeyen ilişkiler. kapalı devre akışkan soğutucusuna ve buharlaştırma sıkılaştırıcı ürünlere benzer bir şekilde adyabatik doyurucuların dağıtım sistemine dönüştürür. soğutma havuzu oranını tahmin etmek için kullanıldı.17). 10– 20oC çevre koşullarının altında tam kuru çalışma beklenirken. Sprey Havuzlar. güvenliğin önemli sınırları sonuca eklenmelidir. radyasyon ve taşınım yoluyla suyun yüzeyinden dağılır. böylece suyu korur (Şekil 1. Sıcaklık kontrolleri. Bileşik su pompaları. genellikle gerçek olanın sınırlı olmadığı geniş yerlerde kullanılır. Bu sistem. yaş termometre sıcaklığına sınırlı yaklaşım ve kışın çalışma zorlukları. Ama rüzgâr hızındaki ve güneş radyasyonlarındaki değişimlerden dolayı. düşük havza suyunu. Havuz yüzeyinin üzerindeki pompa-sprey sistemi.1) A= Havuz yüzeyinin alanı. buharlaştırıcı dolgu bölümleri genellikle sadece özel yaz dönemlerinde çalışır. suyu küçük damlalarla püskürterek ısı transferini arttırır. m2 V=Su yüzeyinin hava hızı. kPa Pw= Yüzey suyunun sıcaklığındaki doyurma buhar basıncı. 1.1.bir doyurucu (hava ön soğutucu/nemlendirici) kullanır.

Boru şeklinde ısı değiştiricileri tipik olarak kıvrık demetlerdir.2.1. .17 Doygun hava-soğutma ısı değiştiricisi 1.Şekil 1.3 Dolaylı Temas Kule Tipleri Kanalı Devre Soğutma Kuleleri (Mekanik Taslak) Karşıt-akışlı ve çapraz-akışlı düzenlemelerin ikisi de zorlanmış ve yapay pervane düzenlerinde kullanılır.

8). soğutma kulesinin dolgusuna benzer hava/su basamaklarına açılır. tamamlayıcı film ya da dış ısı değişim yüzey alanını arttırmak için sıçratma dolgu bölümleri içerir (Şekil 1. çok pervaneli hücre kuleleri gibi düzenlenirler ve öncelikli olarak endüstriyel proses soğutmalarında kullanılırlar. her zaman yardımcı dolgunun gerekmesi hariç. boru şeklindeki ısı değiştiricisi bobinlerine ağırlık akışı ilk soğutulan suyu besler. Tipik olarak. Bu ısı değiştiricileri. Pompalar. bu üniteler alan kuruluşlu.genellikle serbest ağırlık iç drenajı için düzenlenir. kapalı devre akışkan soğutucuların işlevlerine benzer ve hava akımı sadece kulenin dolgu alanlarından işlevlerine benzer ve hava akımı sadece kulenin dolgu alanlarından geçer. Karşıt akışlı ve çapraz akışlı tipler zorlanmış ya da yapay pervane düzenlemeleriyle görülebilir. . Dolaylı temas kuleleri (Şekil 1. suyu alçak toplama havzasından yüksek dağıtım havzalarına ve spreylerine taşımak için üründe birleşiktir. Bu bölümler soğutma kulesinin altında yer alır (Şekil 1. Bu ünitelerin işlevleri. İç bobinler birçok maddeden üretilebilir ama çinko kaplı çelik ve bakır baskın olanlarıdır. Bazı tipler.18).7) kapalı devre ısı değiştiricisi gerektirir (genellikle boru şeklinde kıvrık bobin demetleri). Buharlaştırma soğutucularına benzeyen kapalı devre soğutma kuleleri ısı pompa sistemlerinde ve vida sıkıştırıcı yağ pompa sistemlerinde kullanılır. Bobin Odalı Kuleler (Mekanik Taslak) Bobin odalı kuleleri genellikle ayrılmış bobin bölümlerinden oluşur (havalandırılmamış). Kulenin tabanında yer alan yeniden dağıtım su tepsisi.

genellikle suyla gelen koruyucu kimyasalların fabrikasyon sonrası basınç işleyişi ile. Sıcak çinkolama.3 YAPI MADDELERİ Soğutma kulesinin yapılandırma malzemeleri genellikle aşındırıcı suya ve atmosferik şartlara karşı direncine göre seçilir. Dökme demir. için kullanılır. Ahşap (Tahta): Ahşap. pervane göbekleri. Bu mikrobisidal kimyasallar.Şekil 1. Paslanmaz çelik prensip olarak (302. Fabrikasyon daki sıcak çinkolama daha büyük kaynaklar. kadmiyum ve çinko tepsileme donanım içi kullanılır. termit gibi ahşap bozucu organizmaları önler.1. Pirinçler ve tunçlar özel donanımlar.18 Isı değiştiricili kuleler 1. 2 parçalı epoksi bileşikleri ve epoksi tozu kaplamalar anahtar bileşenler ya da tüm soğutma kuleleri için . Metaller: Çinko kaplı çelik küçük ve orta boyutlu yerleştirmeler için kullanılır. Selvi ağacı ve köknar ağacı. tipik olarak kromatlı bakır arsenik (CCA) veya asit bakır kromata (ACC) hakim oldu. sürücü şafi ve aşındırıcı atmosferler hariç donanımlar için kullanılır. taban dökümleri. bağlantılar ve boru maddesi için seçilir.403 ve 316) tabaka metal. Poliüretanla kaplı metaller ve PVC özel bileşenler için kullanılır. motor ve boru vana bileşenleri için genel bir seçimdir. donanım hariç geniş ölçüde tüm yapı için kullanıldı.

çalışma. dolgu. PVC çoğunlukla. Grafit Birleşikler: Grafit birleşik sürücü şaftları son zamanlarda soğutma kulelerinin kurulmasında kullanılıyor. Hayat döngüsü maliyeti ve geri ödeme analizi. Bu işlemlerin her biri. genişlik. istenilen servisleri. Bu faktörlerin çoğu birbiriyle bağlantılıdır. ama bireysel olarak değerlendirilmeleri gerekir. Pompalar ve ana taşıyıcılar . toplam sahiplenme. 1. uzunluk. Plastikler: Cam-elyaf pekiştirilmiş plastik (FRP) maddeler yapı. su kalitesi ve elde edilebilirlik gibi şeyler son araç seçimini etkiler. Poliprobilen ve akrilonitril butadien strin (AB) enjeksiyon şekilli bileşenler (dolgu çubuklar ve akış delilleri gibi) için özelleştirilir. Özel kiremitler ve duvarcılık estetik önemli olduğu zaman kullanılır. 1.4 Kule Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Özel bir uygulama için uygun su soğutma aracını seçmek.kullanılır. ekonomiyi. yapısal bağıntı bileşenleri gibi bileşenler için kullanılır. çevresel durumları ve estetiği göz önünde bulundurmayı gerektirir. kaplama ve büyük kulelerin yapısal sistemlerinde özellikle güç endüstrisinde kullanılır. Pekiştirilmiş plastik havan büyük boru sistemlerinde kullanılır. aşınma-dirençli bir alternatif sunuyor. Bu şaftlar çeliğe/paslanmaz çelik şaftlarına güçlü. kubbe maddeleri eleyici olarak kullanılır. Duvar ve Kiremit: Beton. Aracın kuruluş maliyeti 2. Çünkü su soğutma araçlarının çeşitleri gereken soğutma görevini karşılayabilir. pervane silindirleri. Yükseklik. alan kuruluşlu soğutma kulelerinin soğuk su havzaları için özelleştirilir ve borulama. soğutma görevini. aracı. pervane kanatları. İlk maliyet karşılaştırmaları aşağıdaki etkenleri göz önünde bulundurur. yapı malzemeleri. Havza iskeleti ve aralığın değeri . boru.1. hava akımının hacmi pervane ve pompa enerji tüketimi. bakım maliyetleri temelinde karşılaştırır. Beton.

eğer üretici tarafından konulmamışsa. Para maliyetleri Diğer faktörler 1. akış üflemesi ve bütünleme hatları . Deneyim ve üreticilerin güvenilirliği . Beklenilen araç ömrü . kuleye erişimi sağlamak .. Yangın koruma sistemi gibi şeyleri içeren diğer alt sistemlerle ara birim maliyetleri Satın alma ve bakım maliyetleri değerlendirirken. Genel dizayn ve yapıların katılığı 4. Kapatma ve kontrol vanaları. kuyu elekleri. . Sistem enerjisi maliyetleri (Pervaneler. pompalar) . merdivenler. Kule havzası. Güvenlik özellikleri ve güvenlik kodları 2. bundan dolayı maliyeti etkiler) . ölçek ya da hizmet ömründe bozulma 5. eğer üretici tarafından konulmamışsa . . Kuleye ve kuleden hava üfleme (Bazı dizaynlar daha çok giriş ve boşaltma bağlantıları gerektirir.yılda çalışma saati temelinde . Yedek parçaların elde edilebilirliği 6. Elektrik kontrolleri ve elektrik düğmesi . Bakım ve tamir maliyetleri . Pompalar ve pervane motorlarına elektrik hatları . Talep ücretleri . aşağıdakiler göz önünde bulundurulan temel şeylerdir. Aşınmanın yakın etkileri. Yürüme yolları. Yapı kodlarına uygunluk 3.

1. serbest hava hareketli ve engellenmemiş hava kaynaklı açık bir alana yerleştirildiğinde. yerleştirme normal olarak iyi bir kurma işlemine engel olmaz. kulenin hizmet ettiği binanın ya da yan binaların temiz hava emilimini engellemesini önlemek için yerleştirilmelidir. sıcak boşaltımı ve kimyasal ve/veya biyolojik atıklar içeren sapmaların. 1.havası tekrar dolaşımı arttıracak şekilde hiçbir türlü saptırılmamalıdır. çevresindeki 2. Kule boşaltım . Ama kuleler genellikle içeriye. Havanın yeniden dolaşma ihtimali.7. (Şekil 1. aşağıdaki faktörler düşünülmelidir. Ek olarak.5. Yeterli serbest ve engellenmemiş alan sağlanmalıdır. Soğutma kulesinin yeri genellikle aşağıdakilerden bir ya da daha çoğu ile belirlenir.5 UYGULAMA Bu bölüm önemli dizayn düşüncelerinin bazılarını açıklar ama soğutma kulesi üreticilerine daha detaylı tavsiyeler için başvurulabilir. Yerel kodlar ve düzenler 4. 1.1. emilen hava alanlarının buzlanmasını arttırabilir. özellikle çoklu kule kuruluşlarında göz önünde bulundurulmalıdır. Yapısal destek gereksinimleri 2. duvarlara karşı ya da ilişiktekilere yerleştirilir. Böylece birimin pervanelere yeteri hava kaynağı ve uygun servis sağlanabilir. Çeşitli yüklerde veya mevsimsel değişimler boyunca ekonomik çalışma için çalışma esnekliği.1. Soğutma kulesine yardımcı servisleri getirme maliyeti ve . 1.19) Tekrar dolaşım giren yaş termometre sıcaklığını arttırır ve yüksek sıcak ve soğuk su sıcaklıklarına neden olur ve soğuk hava boyunca çalışma.1 Yerleştirme Soğutma kulesi. Böyle durumlarda. Donanım kısıtlamaları 3. soğutma kuleleri.

5. Mimari rekabet edebilirlik. Ses, sis ve sapma düşünceleri de plan aşamasında uygun yer seçimi için en iyi şekilde ele alınır.

Şekil 1.19 Kule boşaltım havasının geri dönmesi

1.1.5.2 Borulama
Borulama düzeni standart ticari uygulamalara uygun boyutlarda olması gerekir. Bütün boru düzenekleri genişleme ve daralmaya izin verecek biçimde dizayn edilmelidir. Eğer kule birden fazla giriş bağlantısına sahipse, dengeleme vanaları her hücreye akışı dengelemek üzere yerleştirilmelidir. Pozitif kapatma vanaları, eğer gerekliyse, servis için bireysel hücreleri ayırmak amacıyla kullanılmalıdır. 2 ya da daha fazla kule çalıştırıldığı zaman, kule çubukları arasındaki bir eşitleme çizgisi ünitelere ve ünitelerden borudaki dengesizlikleri giderir ve tıkanan delik ve süzgeçler gibi engellerden doğan akış oranlarındaki değişimleri giderir. Tüm ısı değiştiricileri ve mümkün olan bütün kule boru düzeni, durdurmadaki soğutma kulesinin taşmasını önlemek ve çalıştığı süre boyunca yeterli pompa çalışmasını sağlamak için soğutma kulesindeki çalışan su düzeyinin altına yerleştirilmelidir. Kule havzaları, çalışma boyunca, su emme hattına hava girişini önlemek için uygun miktarda su taşımalıdır. Kule havza1arı, çalışmadaki yükselticiye su dağıtım hatlarını doldurmak ve kulenin su süspansiyon gereksinimini karşılamak için çalışma ve taşma düzeyleri yeterli yedek hacim de bulundurmalıdır.

1.1.5.3 Kapasite kontrolü

Çoğu soğutma kuleleri, çevre yaş termometre sıcaklığında önemli değişimlere uğrar ve normal çalışma süresince yükleme yapar. Bazı kapasite kontrol biçimleri belli yoğunlaştırıcı sıcaklıkları ve proses durumlarını korumak için gerekebilir.

Şekil 1.20 Soğutma kulesinde hıza karşı fan gücü

Pervane dönüşü, soğutma kulelerinde kapasite kontrolünde en basit yöntemdir ve genellikle çoklu ünite ya da çoklu hücre kurulularında kullanılır. Çıkış suyu sıcaklığının kapalı kontrolünün gerekli olmadığı donmayan iklimlerde, pervane dönüşü yeterli ve pahalı olmayan bir kapasite kontrol metodudur. Ama çok sık dönüşten kaynaklanan motor yorulması bir sorundur. Çift hız pervane motorları ya da pervane dönüşüyle bağlantı içinde olan ek düşük güç yardımcı motorları, tek pervane dönüşüyle karşılaştırılan kapasite kontrolü adımlarının sayısını ikiye katlar. Bu, fan dönüşüyle sadece bir aşamalı kapasite kontrolü sağlayan tek pervaneli motor ünitelerinde kullanışlıdır. Çift hız pervane motorları genellikle öncelikli kapasite kontrolü metodu olarak soğutma kulelerinde kullanılır ve azaltılmış yükte azaltılmış enerji tüketiminin en avantajını sağlar. Bütün pervaneleri aynı hızda çalıştırmak için bir sonrakini pervaneyi çalıştırmadan önce tam bir hız çalıştırmaktan daha ekonomiktir. Şekil 1.20 soğutma kulesi gücünü hız yönünden

tek - hız, çift hız ve çeşitli hız pervane motorlarını karşılaştırır. Körüklü pervane1erin boşaltımındaki ayarlama nemlendiricileri, enerji yönetimi gibi soğutma kulesi kapasite kontrolünde kullanılır. Çoğu durumda, ayarlama nemlendiricileri iki hız motorlarıyla bağlantılı kullanılır. Pervane motor hızı için sıklık ayarlama kontrolleri önemli kapasite kontrolü ve enerji yönetimini sağlar. Otomatik, değişen çift pervanelerinin yaptığı gibi, değişen sıklık (frekans) pervane sürücüleri ekonomiktir ve pervanenin ömrünü uzattığı gibi önemli derecede enerji tasarrufu yapar. Ama kule üreticileri ve değişen sık1ık sürücüsünün (UFD) hakkında tartışılması gereken özel konular vardır:

.

Vantilatör sistemini kritik bir hızda çalıştırmaktan kaçınmaya özen gösterilmelidir.

Kule üreticisi hangi hızdan kaçınılması gerektiğini söyleyebilir.

.

Bazı sürücüler, özellikle vuruş genişliği ayarlama (PLUM) sürücüleri, motorda

sorunlara neden olabilen, motorda aşırı voltaj yaratır. Bu yüksek voltajların büyüklüğü kontrolör ve motor arasındaki kabloların uzunluğu ile önemli derecede artar, bundan dolayı temel uzunluklar olabildiğince kısa tutulmalıdır. Özel motorlar, filtreler ya da diğer doğrulayıcı ölçüler güvenilir çalışmayı sağlamak için gerekli olabilir.

.

Değişen frekans sürücüleri tam dizayn pervane hızının % 25'inin altındaki bir hızda

çalıştırılmamalıdır. Bu önlem özellikle dişli hız azaltıcıları olan üniteler için doğrudur. Çünkü düşük hızlar titreşime gürültüye ya da dişli sesine neden olabilir ve eğer dişli elektrik yağ pompasıyla donatılmamışsa yağlama problemleri doğrulabilir. Soğutma kulesinden hava akışına neden olmak için suyu içine katan soğutma kuleleri kapasite kontrolü için çeşitli pompalama düzenlerine sahiptir. Serilerdeki çoklu pompalar ya da çift hız pompalama kapasite kontrolü sağlar ve aynı zamanda enerji tüketimini azaltır. Kapasite kontrolü için su geçişlerini ayarlama sadece soğutma kulesi üreticisi ile görüşüldükten sonra kullanılmalıdır. Bu özellikle azaltılmış su akışının kule içindeki donmayı artırdığı düşük çevre şartlarında önemlidir (Şekil 1.20).

1.1.5.4 Serbest Soğuma
Uygun donatılmış ve borulanmış sistem ile azaltılmış yükleme ve azaltılmış çevre

bu serbest soğutma çalışma saatlerini önemli ölçüde düşürür. Sistem operasyonunun serbest soğutma durumunun maksimum kullanımı. . Bazı uygulamalar sabit bir soğuk su tedarik sıcaklığı gerektirir. Bütün soğutma sistemleri bu düzenlemeye uygulanamaz. kompresör çalışmadan buharlaştırıcıya sıvı soğutucunun ağırlık akışını da sağlar. 1. soğuk su devresindeki yüksek sıcaklıklar normal olarak serbest soğutma bölümünde giderilir ve sistemin ısıtma soğutma dengesi için yararlıdır. Çünkü kulenin soğuk su sıcaklığı. Şekil 1. tipik olarak soğuk su sıcaklıklarının 13oC'ye ya da çalışmanın serbest soğutma durumunda daha yükseğe çıkmasına izin verilir.şartlan boyunca serbest soğutma için kule kullanmak enerji tüketimini önemli derecede azaltır. Bu. kule kullanımını arttırır ve sistem enerji tüketimini azaltır.22 ve Şekil 1. ama borulama. vanalama ve özel bir sistemin işleyişi için gerekli olan kontrolleri göstermez. Bazı durumlarda yardımcı pompalar soğutucu akışını ve bundan dolayı yük yeteneğini arttırır. Dolaylı Serbest Soğutma: Bu tip soğutma soğutucu suyu ve soğuk su devrelerinin ayrı tutar ve aşağıdaki şekilde uygulanabilir. çevre sıcaklığındaki düşüş.21. buharlaştırıcı ve soğutucu arasındaki geçişler. Çoğu durumda. yük ve çevre sıcaklığı düştükçe. düşer.23. nem giderilmesi için olan ihtiyacı azalttığında ortaya çıkar. üç adet serbest soğutma metodunu gösterir.21). sonunda su sıcaklığı yükü doğrudan sunmak için yeterli düşüklükte olacaktır ve yoğun enerji soğutucusunun kapanmasını sağlar. Buhar göçü sisteminde (Şekil 1. Bundan dolayı. Şekil 1. soğutucu buhar akışının soğutucuya göçüne izin verir.

22 Yardımcı ısı değiştirici kullanarak soğutma Şekil 1. Sistemdeki ayrı bir ısı değiştiricisi (genellikle tepsi ve çerçeve tipi) ısının soğuk su devresinden soğutucu su devresine. Şekil 1.Şekil 1.21 Buharlaşmalı ve yoğuşmalı serbest soğuma 2. soğutucu sistemin geçişi ile transfer edilmesini sağlar.23 Birbirine bağlı su dolaşımlı serbest soğuma .

Zorlanmış taslak vantilatör pervane kuleleri kapasite kontrol nemlendiricileriyle ve buzlanma olasılığını azaltmak için değişen frekans sürücüleriyle donatılmalıdır. pervaneler hava emme alanlarının buzdan çözülmesini sağlamak için periyodik olarak çalıştırılmalıdır. soğuk su pompası normal olarak atlatılır. sebep olabilir. .5 Kışın Çalıştırmak Bir soğutucu kulesi aşırı soğuk iklimlerde kullanıldığı zaman aşağıdaki dizayn ve çalışma konulan gereklidir. Kış süresince kuledeki su doğrudan soğuk su devresinde kapalı bir döngüde dolaşır. soğutma kulesinin düzenli incelemeleri. çoğu uzmanlar bunun bir sorun olarak görür. Ek olarak. çalışan araç üzerindeki buz1anmadan kaynaklanan zarar riskini düşürebilir.1. ki dizayn su akışı. bütün kontrollerin tam çalışmasını sağlamak amacıyla yapılmalıdır. Bu durumda. Kapalı devre (dolaylı temas) soğutucu kulenin kullanımı ve kirlenme sorununu ortadan kaldırır. Elektriğin kesilmesini sağlayan titreşim düğmelerinin yerleştirilmesi. soğutma kulesi için korunabilsin. Açık Dolaştırılan Su Soğuk iklimlerde çalışan doğrudan temas soğutma kuleleri uygun kapasite kontrol metodu ile kışın kullanılabilir hale getirilir. Bu kapasite kontrolü. Zorlamalı taslak aracındaki nemli boşaltılan havanın tekrar dolaşması hava giriş eleklerinde ve pervanelerinde buzlanmaya. Bu eğer mümkün değilse. Yapay taslak pervane vantilatör kulelerinde. 1.Doğrudan Serbest Soğutma: Bu tip soğutma soğutucu su ve soğuk su devreleri arasında bir bağıntıyı içerir bundan dolayı soğutma kulesi suyu doğrudan yüke hizmet eder (Şekil 1.5. Kapalı devre akışkan soğutucusunun ısı değiştiricisinin içindeki akışkanı korumak için sistem dizayn uygun olduğunda en iyi koruma şekli anti-freeze çözeltisi kullanmaktır. Yaz boyunca kuleden gelen su soğutucuda kapalı bir döngüde dolaşır. Filtre sistemleri bir kirlenmeyi azaltsa da. tamamlayıcı ısı. Kapalı Dolaştırılan Su: Açık dolaştırma suyunda bahsedilenlere ek olarak başka önlemlerde alınmalıdır. ısı değiştiricisine sağlanmalıdır ve gereken giriş ısısının miktarı konusunda üreticiyle görüşülmelidir. donma üzerindeki kuleden çıkan su sıcaklığını korur. soğuk hava boyunca.23). Doğrudan serbest soğutma sisteminin en önemli dezavantajı çok kirli soğutucu suyun temiz soğuk su sisteminin kirlenmesine neden olmasıdır.

İkinci adım. Yaygın kaynaklar. Aşırı soğuk hava süresince güçteki bir bozulma durumunda. kule tarafından çıkarılan sesin tahmin edilmesi ve kule yerleşiminin geometrisinin etkilerini ve kulenin alana uzaklığını hesaplamaktır. Dizayn kış sıcaklıklarında donmayı önlemek amacıyla tam ısı gereksinimleri hakkında kule üreticisiyle görüşülmelidir. . ısı değiştiricisi. Kuyu Suyu: Boşta bir kuledeki ya da kapalı devre akışkan soğutucusundaki kuyu suyu için donma koruması çeşitli yollarla elde edilebilir. ses önemli bir sorun haline gelmiştir. donmayı önlemek için kule kuyusuna tedarik edilmelidir.5. sistem dizaynının erken aşamalarında göz önünde bulundurulmalıdır. ilgili alan için bir gürültü kriteri belirlemektir. Donmaya karşı duyarlı tüm açık su hatları elektrik teypleri ya da kablosuyla ve yalıtımla korunmalıdır. Çünkü ses probleminin gidermenin maliyeti. eğer onların çevresini rahatsız ediyorsa buna itiraz ederler. daldırmalı elektrik ısıtıcıları bu hat ve sıcak su bobinleridir. yardımcı ısı. Çoğu topluluk. Böyle bir yasa çıkmasa bile. bu tahmin için bir gösterge olan özel bir ünite üzerine ses düzeyi bilgisi yerleştirebilir. Eğer uzak bir kuyu pratik değilse. Bu önlem. Kuyu suyunu korumanın iyi bir yolu ısıtılmış bir alana yerleştirilen yardımcı kuyu tankı kullanmaktır. ses. dışarıdaki araçların ses seviyelerinin iznine kısıtlamalar getiren kanunlar getirmiştir. acil boşaltma sistemi içermelidir. soğutma kulesinin maliyetini aşabilir. kule yerleşimine yakın oturan veya yanında çalışan insanlar. Bu. var olan ya da belirlenecek bir kod ya da alanda yaşayanlar ya da çalışanlar için kabullenilebilecek tahmini bir ses düzeyi olabilir. Genellikle. kule kapatıldığında içinde su olan hatların bütün kısımları ya da bütün notlar için geçerlidir 1. Son olarak kuruluşun kabul edilebilirliğini belirlemek için gürültü kriteri tahmin edilen kule sesiyle karşılaştırılır. kule üreticisi.Soğutucuya ve soğutucudan açığa çıkan üf1eme yalıtılmalıdır. ilk adım. Verilen bir çevrede kule sesinin kabul edilebilirliğinin belirlemek için.6 Ses Soğutma kuleleri ve diğer buharlaştırıcı soğutma araçları gibi dış araçların yerleştirilmesinde ve seçiminde.1.

kule ses seviyesini düşürmek amacıyla göz önünde bulundurulmalıdır. 1. birçok potansiyel çözüm vardır. psikometrik tablo üzerinde kule giriş hava şartlarından. Doygunluk eğrisini kesen bir çizgi süslenme türeyişini gösterir. su dolaşma oranının 0.5.1.2 arasında sapma kaybına düşürür.24). Elekler bu suyun çoğunu boşaltılan hava akımından ayırırken. Kuledeki sapma kaybı oranı. bütünleme suyu mineralleri ve genellikle su kimyasalları içerir.002 ve %0. Çünkü sapmalar. kule ve sese duyarlı alan ya da kulenin akustik işleyişi arasında bariyer duvarlarını içerebilir. Çift hız pervane motorları.8 Sislenme (Soğutma Kulesi Bulutu) Soğutma havasından çıkan sıcak hava özellikle duyurulur.1. Sislenme.5. belli bir miktar kuleden sapma olarak boşalır. Kuleyi. kuleden geçerken hava akımında sürüklenir. bulutlanma daha yoğun olur. etkili çözümler. Doygunluk eğrisinin soluna doğru kesişme alanı büyüdükçe. çünkü sabit bir sesi.7 Sapma Su damlaları. Sislenmeye azaltma ve önleme metotları. dalgalanan sese göre daha kabul edilebilir. Azaltıcılar özellikle kule için dizayn edilmiş üreticilerden elde edilebilir. Sis direnci (kararlılığı) sisin orijinal yoğunluğuna ve sisi dağıtan çevre havası ile mekanik ve taşınım karışımının derecesine bağlıdır. soğutma kuleleri park alanlarının. 1. kule biçiminin. sese duyarlı alanlardan mümkün olduğu kadar uzağa kurmak iyidir. kuleyi saran çevre havası kuleden çıkan hava akımındaki nemin hepsini ememez ve bunlar sis haline gelir. Belli çalışma koşulları altında. kule atıklarının doğal gaz veya buhar . Kritik durumlarda. büyük pencereli alanların ve paslanmaya karşı duyarlı mimari yüzeylerin çevresine yerleştirilmemelidir. boşaltılan şartları gösteren bir noktaya kadar düz bir çizgi çizerek tahmin edilebilir (Şekil 1. Genellikle verimli bir elek dizayn.Kuruluşun ses problemi yaratabileceği durumlarda. Ama pervane motorları dönüşü en düşük düzeyde tutulmalıdır. elek dizaynının kuleden geçen hava akımının ve su yükünün işlevidir.

Ama bu tür çözümler genellikle yüksek maliyetlidir ve her zaman etkili değildir.9 Bakım Genellikle kule üreticisi. soğutma kulesi alanlarını seçerken. kulenin normal buharlaştırıcı kısmı ile kanatlı tüp kuru yüzey ısı değiştiricisini bağlayan yaş kuru soğutma kuleleri kombinasyonu sis kontrolü için daha pratik bir yöntemdir. alan kuruluşlu yerleştirmelerde. Şekil 1. Büyük.1. kule atıklarının kimyasal spreylenmesi gibi birçok şekilde olabilir. çöktürücüler yerleştirme. Bu tür ünitelerde. buharlaştırma bölümünden çıkan doygun hava.bobinleriyle ısıtma. Bu öneriler. özel ünite parça listeleri gibi aralıklar ve işlemler için öneriler içeren çalıştırma ve bakım kitapçıkları çıkarır. kuleden çıkan alt doygun bir hava karışımı üretmek için kule içinde sıcak ve kuru hava ile karışır. Genellikle. görülebilen bulutların reddedilebilecek olmadığı kule yerleştirmektir. Buna göre.24 Psikometri diyagramından sislenme tahmini 1. kule sislenmesine en pratik çözüm. potansiyel sislenmeyi ve büyük pencereli olanlar ya da trafik alanları gibi kule çevresindeki alanlar göz önünde bulundurulmalıdır. soğutma kulesi için bakım .5.

Dikkat gerektiren alanlar. Örneğin tek bloklu bir süzgeç bütün sistemin kapasitesini ve verimliliğini etkiler. dolgunun ve hem sıcak hem soğuk su havzalarının periyodik incelemeleri. aşağıdakileri bakım programlarının temel kısmı olarak düşünmelidir. Islak yüzeylerin periyodik temizliği ve periyodik boşaltımların. 1. İyi bir durumda olmasını sağlamak için. Çalıştırma ve bakım fonksiyonlarının sistematik dokümanları İncelemeler Aşağıdaki resmi olmayan bir incelemede günlük olarak kontrol edilmelidir. biyolojik kontrol ve aşınma için dolaştırılan suyun uygun işleyişi. Bu tür öneriler olmadığı zaman Tablo l. operatöre uygun bir inceleme ve bakım programı yapmasında rehberlik edebilir. mekanik aracın. soğutma kulesi sahipleri. Çünkü bu genellikle problemin ilk işaretidir ve küçük problemlerin büyümeden giderilmesi önemlidir. 2. 4. Kabul edilen endüstri uygulamasına uygun olan. temizliğe de bağlıdır. Performans En iyi performans ve güvenlik. . Buna göre. Verimli çalıştırma ve soğutma kulesinin ısı performansı sadece mekanik bakıma değil. Operatörler performanstaki herhangi bir bozulma ya karşı dikkatli olmalıdırlar. biyolojik organizmaların birikimini önlemek için 3.programı formüle ederken takip edilmelidir. Her araç parçasının özel bilgisini elde etmek için araç üreticisine başvurun (hem bakım hem de teknik özellikler için) ve çabuk referanslar için el kitapçıkları bulundurun.1' deki servis şeması. kategori ayrımlarının alanların birbirine bağlı olmasından dolayı belirsiz olmasına rağmen durulaştırmak üzere gruplandırıldı. dizayn yeteneğindeki her bir bileşenin çalışmasına bağlıdır.

Y-Yarım senelik. İ-İstendiği vakit Bütün su ve soğutma sıcaklıklarını. Ç-Çeyrek sene. A-Aylık. S-Senelik. pompa basınçların dış şartları ve basınç düşüşlerini KAÇAKLAR V-KAYIŞI FAN MİLİ MOTOR DOLGU FAN .1 Tipik denetim ve bakım çizelgesi KORUYUCU KAPLAMA KONTROL VANALARI SOĞUK SU HAVUZU YAPI ELEMANLARI HAVA DEĞERLERİ DAMLA TUTUCU EMME BÖLMESİ H H DAĞITICILAR TAHRİK MİLİ REDÜKTÖR Tıkanmaları gözden geçirme H H H Gürültü ve titreşimlerin kontrolü G G G G S Vidaların kontrolü Y Y Y Y Y Yağlama Ç Ç Y Yağ değerlerini kaydetme Y Yağ seviyesi H Su ve pislik içindeki yağ A Yağ değişimi Y Gerilim ayarları A Su seviyesi kontrolü H H Akış oranı kontrolü A Sızıntı kontrolü Y Y Y Genel kontrol Y A S S S Y S S Y Cıvatalardaki sıkışma ve gevşeme Y Y Y Y Y S İ Temizlik İ Y İ İ İ İ Y İ İ İ Boyama İ İ İ İ İ İ İ Tamamen açıp kapatma Y Menfezlerin kontrolü A G-Günlük.Tablo 1. H-Haftalık.

motorlardan. " ne zaman pervanede tamir yapılsa ya da garip gürü1tüler ve titreşimler varsa kontrol edilmelidir. Bu gereçlerin en az 3 yılda bir kontrollerinin yapılması gerekir. yağı ve yağ sızıntılarını ve fark edilebilen titreşimleri kontrol edin. Pervane ve sürücü sistemleri profesyonel olarak. pervanelerden ya da diğer mekanik araçlardan gelen herhangi garip bir gürültü ve titreşime karşı dikkatli olun. Bu yakıt operatörün araç çeşitli yük şartlarında çalışırken aracı tanımasına yardımcı olur ve akış oranlarının. hızlandırma teşhis işlemlerini hesaplamada kullanılabilen kalıcı bir kayıt sağlar ve sistemden en yüksek performans elde etmek için su işleyiş düzenini ve bakımı düzenler. araç verimliliğini. Bu genellikle mekanik problemin ilk işaretidir. Aşırı dönüşü önlemek ve soğutucu için en ekonomik sıcaklığı sağlamak için fan termostatının periyodik olarak kalibrasyon değerlendirmesi yapılır. Araçlarım tamamıyla tanıyan operatörleri garip durumları fark etmekte çok az problem yaşarlar. Aşırı titreşim kuleyi çok hızlı bir şeklide bozabilir. çalıştırmayın ve uzman asistanı arayın.(farklı basınç). hızlandırıcı durumunu. Eğer bir pervane ciddi bir probleme sahipse. Büyük Mekanik Parçalar Kule incelemeleri süresince pompalardan. Pompalardan gelen çökme seslerini de dinleyin çünkü bu tıkanmış süzgeçlere işaret olabilir. Titreşim düğmeleri uygun bir çalışma için en az yılda bir kere kontrol edilmelidir. Tepsi ısı değiştiricileri kullanan su kenarı tutumlayıcılar (idareli kullanmak:) olan üniteler için sıcaklık ve basınç değişimlerini günlük olarak kontrol edin. En az her hafta bir kez pervane çalışmasını gözlemleyin. ısı değiştiricilerini ve filtre gereçlerini kontrol ve kayıt edin. Kule pervanesini ve sürücü sistemini. dinamik denge sıralama ve titreşim. .

birikmiş atıklar ve fazla. soğutma kulesi. algae için soğuk su havuzunu birçok yerde kontrol edin. Bozulmuş sapma elekleri değiştirilmelidir. Birleşik Devletlerde.Kule Yapısı Kule yapısını. Aşınma. güvenlik raylarını ve aşınma ya da diğer bozulmalar ve gerekli tamirler için basamaklan kontrol edin. toz haline gelebilen maddeden dizayn edilir ve çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Mesleki Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı (OSHA) tarafından onaylanır. Açık dağıtım tepsileri olan kuleler. Kuyu suyu seviyesi. Bozulmuş kule parçalarını değiştirin. problem düzeltecek olan su işleyiş uzmanıyla görüşün. Köpük. soğutma kulesine ve buharlaştırıcı yoğunlaştırıcılara Legionella yayılımının bir aracıdır. Sapma. çünkü tortular ve aşınma düzgün dağıtılmayabilir. asbest içeren sapma eleklerine sahiptir. üreticinin belirttiği normal çalışma düzeyinde olmalıdır. Yağ. Aşınma. Aşın sapmaya (su taşması) karşı dikkatli olun ve gereken önlemleri alın. Gerektikçe 7. Kule suyu temiz olmalıdır ve yüzeyde yağlı tabaka. Kubbeleri. Böyle bir durumda karşılaştığınızda. yoğunlaştırıcı ve diğer ısı değiştiricileri içindeki ısı transferini engeller ve kule suyunda bulunmamalıdır. bozulmuş asbest tip elekler kural olarak. Su Dağıtım ve Kalitesi Sıcak su dağıtım sistemini ve tıkanan püskürteçleri sık sık kontrol edin. çünkü bu algal gelişimini geciktirir. Su dağıtımı sistem oranlı akışta olduğunda bile dengelenmeli ve periyodik olarak yeniden kontrol edilmeli. bakterileri besleyen fazla organik maddeler içerebilir. Seviye çoğu katıyı dışarı atacak kadar yüksek olmalıdır. kapaklardan yararlanırlar. aşın köpüklenme olmamalıdır. Kule havuzunu yapısal öğeleri ve destekleri hızlandırıcıları.10 MPa su kullanarak temizleyin ve kırılgan dolgunun ve elek bileşenlerinin zarar görmemesine dikkat edin. bu suyun kalitesini arttırır. Çoğu eski kuleler. dolguyu ve sapma eleklerini inceleyin. mikrobiyolojik faaliyetler . su ve yağ sızıntılarını kontrol edin.

Soğutma kuleleri ve buharlaştırma yoğunlaştırıcıları için dizayn edilmiş filtrelerde yüzme havuzu filtre kumu kullanmayın. süzgeçler belki de en çok ihmal edilen tek parçadır. Eğer kanallaşma bulunursa. Uygun akış oranın. Ortalama kuruluşlarda. Eğer kirliyse kuleyi temizleyin. Sistemdeki bütün vanaları periyodik olarak açıp. daldırmalı elektrik ısıtıcı elementlerinin etrafında toplanmamasına dikkat edin.genellikle tortuların altında ortaya çıkar. Kum filtrelerinin iyi durumda olmasına dikkat edin ve kanal araç yatağını en az 3 ayda bir inceleyin. sadece soğutma kuleleri için özelleştirilmiş olanı kullanın. Temizlik Kuleler mükemmel hava temizleyicileridir ve belli bir yerdeki su kalitesi hemen Kule tortu1arımn. Eğer aracı değiştiriyorsanız. Süzgeçler incelenmeli ve gerekirse kule her temizlendiğinde süzgeçlerde temizlenmelidir. Aracı çıkarırken boşaltım altındaki parçayı temizlemeyi unutmayın. Sistemdeki süzgeçleri göz ardı etmeyin. ısı değiştiricisinin ya da soğuk su sisteminin kirlenmesini önlemek bakımından önemlidir. basınç düşüşünü ve boşaltım çalışmasını kontrol edin. Çünkü bu elementlerin çok hızlı bir şekilde bozulmasına yol . aracı mümkün olduğu kadar çabuk değiştirin ya da temizleyin. Su tutumlayıcıları olan sistemler için. Vantilatör ayırıcıları nadir olarak servis gerektirir. Kule çıkış süzgeçleri yerinde olmalı ve tıkanmamalıdır. Doğrudan serbest soğutma kullanan sistemlerdeki soğuk su yükselticilerini sık sık kontrol edin. Donma altındaki sıcaklıkları beklemeden önce. dondurma sistemleri gereken tamiri yapmak ve gerekli parçaları elde etmek için zaman kazanmak amacıyla kontrol edin ve çalıştırın. Torba ve kartuş filtreleri gerektiğinde değiştirin. iyi su kalitesini korumak. Bilgisayar soğutma üniteleri ve boşaltma hatları gibi yardımcı araçlarda kullanılan küçük süzgeçlere özen gösterin. kapatarak kontrol edin. açar.

hava kirliliği ve çalıştırma saatleri kuledeki toprak birikiminin etkenleridir. bunlar sadece soğuk su havuzu değil aynı zamanda dağıtım sistemi. Su işleyişinin birikmiş tortuların altındaki metal ya da ahşap parçalar gibi ulaşamadığı yüzeyleri temizlemesi beklenmemelidir. personelin yüksek etkili tanecikli hava tipi gaz maskeleri. elekler. Kulelerin görünür şekilde kirlenmesine izin verilmemelidir. sistem kapatılmadan kolayca gözlenebilen yoğunlaştırıcı döngüsündeki tek bileşendir. bundan dolayı tüm sistem durumunun ve temizliğinin bir içeriği olarak düşünülmelidir. tortuların ve görünebilen biyolojik aktivitelerin temizlikler arasındaki su işleyişi tarafından kolayca kontrol edilebilen sıklıkta temizlenmelidir. 1000 saat çalışan 700 kW'lik bir soğutma kulesi. Isı performansını arttıran soğutma kulelerindeki dizayn gelişimleri aynı zamanda yıkama yeteneğini de arttırır. Su işleyişi uzmanına temiz1eme konusunda başvurulmalıdır. bundan dolayı tek rehber olarak düşünülür. eldiven. Biositler düzenli bir temizleme programıyla yönetilmedikçe etkili olmazlar. Çünkü organik çökeltiler biositi nötrleştirir ve bakterileri kimyasallardan koruma eğilimindedir. Bunlar su kalitesini arttırmak için dizayn edilmiştir ve bundan dolayı temizlikler arasındaki zaman aralığını arttırır. Herhangi bir kimyasal . hava ile gelen toz taneciklerin ve bütünleme su kaynağının 270 kg üstünü sindirebilir. gözlük ve milli mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü tarafından onaylanan diğer giysileri giymeleri önerilir. Üreticiler tarafından yapılan temizleme şemaları içeren öneriler. Düzenli temizliklerin su işleyişi ile yer değiştirmesi beklenmemelidir. Bunun yerine. Birleşik Devletlerde. Kum filtrelerinin torba filtrelerin.çevredeki havayı yansıtır. süzgeçler. Kule. Kuleyi temiz tutmak mikrobiyolojik organizmaların beslenmesini azaltır. Uygun temizleme işlemleri bütün kuleyi içerir. su işleyiş programlarının ve bunun gibilerin fiziksel temizliğin yerini almasını beklemeyin. Yükseltgen bir biositin yüksek konsantrasyonları aşınmaya neden olabilir. pervane ve pervane silindirleri ve kubbelerdir. Anayollara ve yapı alanlarına yakınlık. Zayıf bakımlı sistemler biosit üzerinde daha büyük bir talep yaratır. Eğer temizleme işlemleri yüksek basınçlı su hava ve buhar ya da yaş/kuru vakum aracının kullanımım içeriyorsa bunlar gerçekten gereklidir. vantilatör ayırıcılarının. dikkati bir gözlem ve sistem tarihindeki her bir yerleşim de belirlenmelidir. Temizlikleriyle gerçek sıklığı. böylece mikrobiyolojik nüfusları kontrol altında tutmak için daha yüksek ve sık dozlar gerektirir.

Üreticilerin Yardımı Araç üreticileri. aşınma ve tortulara sebep olabilir. yerel servis şirketlerinin ismini de verebilir. Dolgu üzerindeki hafif buzlanma tehlikeli değildir. Toz gibi havayla gelen kirlerin önemli bir miktarı çalışma sırasında girebilir. tercihen günlük olarak dolgu kubbeler. ama biyolojik . Su İşleyişi Buharlaştırıcı soğutma sistemlerinde dolaşan suyun kalitesi tüm sistem verimliliği. Bu servislerin çoğu ücretsizdir ya da ücretleri uygundur. fakat birikmesine izin verilirse zarara neden olabilir. Çözülmüş katıların konsantrasyonu ve sudaki diğer kirler hızlı bir şekilde artabilir. Kapalı vanalar. Basit kaçaklar (dolaşın suyun bir kısmının boşa gitmesi) iyi kalitede bir bütünleme suyuyla alanlardaki soyu1ma ve aşınmayı kontrol etmek için uygun olabilir. Bu özellikle sistem. kule dizayn parametrelerinin dışında çalıştırıldığında gereklidir. fanlar üzerindeki buzlanma için incelenmelidir. Kirlerin doğasına bağlı olarak. Soğuk (Dondurucu) Havada Çalıştırma Böyle havalarda çalıştırma süresince kule daha sık. (Ana sistem kapatıldığında ve sadece yardımcı üniteler çalıştırıldığında) Pervane ve sürücü sistemlerin üzerindeki buz tehlikelidir ve pervaneyi bozabilir. Hem soğuk sıcaklıklarda çalıştırma hem de kısa zaman dilimleri için pervane yönünün tersine çevrilmesi gibi buzların çözülmesi için üreticinin önerdiği metotları takip edin. Çünkü su öncelikle dolaşan suyun bir kısmının buharlaşmasıyla soğutulur. yanlış sıcaklık ayarlan gibi donmaya karşı korunmayı engelleyecek durumları kontrol edin. araçların verimli çalışması konusunda teknik yayınlar ve yardımlar. gereken bakımın derecesi ve sistem parçalarının kullanışlı ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.kullanılıyorsa. bunlar kimyasal tedarikçiden elde edilebilecek madde güvenlik bilgi tabakalarına göre ele alınmalıdır. hatta bazıları eğitim sağlar. bunlar soyulma. Daldırmalı ısıtıcılar ve bütünleme çizgileri üzerindeki ısı geçirici teyp gibi soğutma araçlarının çalışmasını izleyin. Aynı zamanda üreticiler.

ve çoğu soyulma ve aşınmayı kontrol etmek için bu işleyişten yararlanırlar. Soğutma kuleleri.4°C’ye kadar soğuk su sıcaklığı ve 25.28'te gösterilmiştir. 25. . Tipik bir havalandırma sistemi için kul1anılan bir soğutma sisteminin tipik performans değerlendirmesi Şekil 1.6 oC giren yaş termometre sıcaklığında 35'ten 29. Bu tür soğutma kuleleri için tipik standart bir dizayn durumu 35 oC sıcak sudan 29.4°C'ye kadar suyu ısıtırken kilovatta 54 mL/s akış oram için örnek bir kule seçildi. Su işleyişi hakkında özel öneriler herhangi bir kaliteli su işleyiş tedarikçisinden elde edilebilir. bir soğutma kulesinin barındırması gereken alana hükmeder.6 oC yaş termometre sıcaklığıdır. Havalandırma ve soğutma endüstrisinde kuleler genellikle 32-46 oC sıcak su sıcaklığında uygulanırlar.25 ve Şekil 1. hidrokarbon işleme endüstrisindeki 65-70oC sıcak su sıcaklığına kadar ulaşan geniş bir sıcaklık seviyesi farklılığına sahiptir. Giren hava yaş termometre sıcaklığı ve gerekli sistem sıcaklık düzeyi. Akış oranı ve ısı yükü kombinasyonu. Bu bölümdeki performans eğrileri tipiktir ve projeden projeye farklılık gösterebilir.gelişmeyi engelleyecek biçimde düzenlenmelidir. özel bir yaklaşımla reddedilmiş ısıyı dengelemek için soğutma kulesinin boyutuyla birleşir.

Şekil 1.25 Soğutma kulesi performansı .%100 dizayn akışında .

Eğriler. Bu eğrilerin formatı.% 80. Ama eğriler. 90 mL/s buharlaştırıcı soğutma kapasitesi +0. sistemin sonuç sıcaklık derecesini bulmak için ara değerleri bulunabilir. 72.Şekil 1. Akış oranı sabit tutulduğu zaman. ısı yükü . Şekil 1. orta-boyutlu. fi1m-dolgulu.8°C yaş termometre ile 5°C derece eğrinin kesişmesinin karşılaştınlmasıyla görülebilir.25 kW yoğunlaştırıcı) bu aynı kule. Eğriler.28). eğer genel çalıştırma özellikleriyle sınırlandırılmışsa. havalandırma soğutma ku1esine de dayanır. çevre sıcaklığı dizayn dışı olduğunda ya da akış oranı dizayn durumdan farklılık gösterdiğinde başka sıcaklık seviyelerinde çalışır. Bu. düşük çevre yaş termometre bölgesinde çalışırken büyük bir ısı yükü (akış oranı) taşıyabilir. soğutma kulesi. (çalışma sıcaklık düzeylerini bu1mak için). Orta akış oranının çizelgeler arasındaki ana değeri bulunabilir.26. derece.26 Soğutma kulesi performansı . % 100 ve % 120 dizayn derecesinde sadece % 90. Belirtildiği gibi.%67 dizayn akışında Diğer yaş termometreleri ya da dereceleri çalıştırırken eğrilerin. Diğer akış oran1arında çalıştırırken (soğutma için kilovatta 36. soğutma kulesi üreticilerinin verdiği tahmini performans eğrilerine benzer. yıl içindeki ya da ku1lanı1abilirler. sunulan bilgi çerçevesinde doğru karşılaştırmalar üretir ama verilen bilgi alanının dışında incelenmemelidir. Şekil 1. özel uygulamaları karşılamak için çeşitli parametrelerin yapılabilirliğini (fizibilite) göstermek için de ku1lamlabilir.5°C'de soğuk sudaki 21. Eğriler tipik mekanik-taslak. Tolerans derecesini gösterir ve eğri ailelerinin ve çizelge akış oranlarındaki özel test durumları için ara değeri bulunabilir. farklılık sadece üç özel derecededir . % 100 ve % 110 dizayn akışım kapsayan üç çizelge sağlanır (Şekil 1. kulenin düşük çevre sıcaklığında % 33'ten fazla ısı yükünü reddetme yeteneğini göstermek için 27. özel bir dizayn durumu için seçildiğinde.27 ve Şekil 1. Başka tiplerde ve boyutlardaki kuleler sıcaklık seviyesinin farklı denge noktaları üretir. Örneğin. kule. Şekil 1. Benzer karşılaştırmalar ve çapraz işaretler geniş dereceli değişiklikle için kule kapasitesini tanımlar.25'teki eğriler bundan dolayı test şartları kabu1 edilebilir. çapraz akış.28'in başlıklarıyla belirtilen düzeylerde çalışır.

Çevre yaş. 2-Ünite yerleştirildikten sonra alanda yapılan bir kabul testi ya da 3-Bir performans bağı. Bu.6 SOĞUTMA KULESİ ISI (TERMAL) PERFORMANSI Bir soğutma kulesinin tam olarak çalışması için garanti arayan alıcı için üç temel alternatif vardır. 1. kolon suyu düşük bir sıcaklık düzeyinde ya da yaş-termometreye daha yakın bir yaklaşımda soğutur. sıcaklık düzeyinin daha yakın bir yaklaşıma düşmesine neden olur.27 Soğutma kulesi performansı .düştükçe düşer.%133 dizayn akışında . Şekil 1. Sıcak ve soğuk su sıcaklıkları düşer. sabit ısı yükünde. Performans sertifikasına uygun olan kodlar ve standartlar. derecesinde ve akış oranında düştüğünde belli bir ku1eye. termometre. 1-Bağımsız üçüncü bir grup tarafından verilen performans sertifikası.1. sabit çevre yaş termometre ve derecesinde su düştüğü zaman.

Bu iki standart Amerikan Mekanik Mühendisler Topluluğu (ASME) Standardı PTC–23 kullanılsa da. kulenin performansı. ASME Standart PTC çevre yaş termometre sıcaklıklarına da dayanan değerlendirme için bir alternatif sunar.I 50 daha yaygın kullanılır: Bu standartlar gerektiği şartlarda birbirine benzer ve her ikisi de giren yaştermometre sıcaklığındaki performans değerlendirmesine dayanır. CTI Standardı A TC. Giren yaş termometre sıcaklığına dayanır ve açık.28 Soğutma kulesi performansı .%167 dizayn akışında Belgelendirme: Çoğu ticari soğutma kulesinin ısı performansı Soğutma Kulesi Enstitüsü (CTI) tarafından belgelenir. açık ve kapalı devre su soğutma kulelerine uygulanır. Alan Kabul Testi: Belgelendirmeye bir alternatif olarak. kısıtlanmamış bir çevrede çalıştırılırken kulenin performansını belgeler. . yerleştirmeden sonra iki test standardından birine uygun olarak bir olan testi yaparak değerlendirilebilir.Şekil 1. Standartlarına STD-201'e göre. Bu standart mekanik taslak.

K) sabit değeri varsayarak.1. ve su kütle akış oran <. En sık olanı. ısı yükünün ve pervane gücünün dizayn çalışma şartlarından sapmaları özelleştirir. kuru-termometre sıcaklığındaki hava kütlesi ta ile çevrelenir ve entalpiye ha ve nemlilik oranına Wa sahiptir. Sıcaklıktaki su kütlesi t. Yaş-termometre sıcaklığı. Arabirim. İçeren bir soğutma kulesi düşünün. olan ve nemlilik oram W" olan doygun havanın bir tabakası olarak kabul edilir. K) . birim hacimde dereceli su yüzeyi a. kuleye giriş borusundaki sıcak suyun sıcaklığını ölçmekten oluşur.18 kJ/(kg. su kütlesinin arayüzeye oranı. sıcak su dağıtım havuzu ya da. sudan ara yüzeye toplam enerji transferi dqw= Lcpdt= KLa (t-t") dV (1. akışın yaş-termometre sıcaklığının. W / (m2. uygun su dağıtımına göre yerleştirilmelidir. derecenin. W L= giriş su kütlesi akış oranı.Bu ikisinden biriyle. Suyun özgülısı cp için 4. kuleye giren borunun pitot borusu çapraz geçişidir. dolaşan suyun sürekli akışı ile bağ sürekli bir ısı yükünün altında çalışmalıdır. kg /S KL = Birim iletkenliği. Kule temiz olmalı ve dizayn hızında çalışan bütün ekipmanlar. kütle işlemlerini ve enerji transferini şematik olarak gösterir.29.7 Soğutma Kulesi Teorisi Baker ve Shiyaclı aşağıdaki teoriyi geliştirdi. CTI ve ASME Standartlarının ikisi de. kulenin. Tekrar-dolaşan suyun akış oranı onaylanmış birçok metotla ölçülebilir. orta düzeyli sıcaklıkta t". değişken olmamalıdır. Hava şartları. Son zamanlarda ayarlanmış araçlar tüm yerleştirmeler için önerilen bütün ölçüler ve elektronik bilgi kazancı için kullanılmalıdır. Tercihen soğuk su sıcaklığı. sıcaklık düzenin daha az olduğu dolaşım pompasının boşaltımında ölçülür.2) qw= toplam ısı transferinin oranı. 1. ve hava kütlesi akış oram G. Performans Bağı: Soğutma kolunun üreticinin orantıladığı ısı performansını vermemesi durumunda garanti sağlamak amacıyla birkaç üretici performans bağı sunar. test. entalpisi h". mekanik psikometriler dizisi ile ölçülür. 1 metre kare plan alanına ve soğutma hacmine V sahip olan. Doğru bir test için. ısı transferi arayüzeye su kütlesi. Şekil 1.

W (1. kg/kg Filmden (tabakadan) havaya: buharlaşmadan kaynaklanan ısı transferi dqL= r dm = rK'a (W". K) Tabakadan havaya.5) (1. W (m2. m3 a= arayüzey alam. kg / kg Wa= hava nem oram. m2 /m3 Arayüzeyden (arabirimden) havaya ısı transferi dDqs = Kga (t"-ta) dV qs= hissedilebilir ısı transferi oranı. W r= buhar1aşmanın gizli ısısı (sabit). kütle transferi.4) . ara yüzeyden ama hava akımına. ara yüzeyden hava akımları. ara yüzeyden ana hava akımına kg/(s. su buharının difüzyonu (yayınımı) dm= K'a(W". kg/s K'= birim iletkenliği.Wa) dV qL = gizli ısı transferi oranı. ara yüzeyden hava akımına.3) KG= toplam birim iletkenliği. KJ/ kg (1.V= soğutma hacmi. hissedilebilir ısı transferi.m2) W" = Ara yüzeyin (filmin) nem oranı.Wa) dV m= ara yüzeyden hava akımına kütle transfer oram.

29 Su. Adyabatik Şartlar altında. Fakat hava entalpisi kuleden. ta= t olduğu zaman ve hava o sıcaklıkta neme doygun hale geldiğinde. Bir ısı yükü uygulandığında işlem aynıdır. kule yeteneğinin bir işlevidir.k) daki önemli havanın nem ısısı (kuru hava temeli) Denklem (6) yaş-termometrenin neden bir hava-su buhar karışımında ki adyabatik . hava ve film yüzeyi arasındaki ısı ve kütle transferi İşlem. Merkel.6) Cpm: J/(kg. denge adyabatik doygunlaşmanın sıcaklığında ve havanın termodinamik adyabatik doygunlaşmanın sıcaklığında ve havanın termodinamik yaş-hava sıcaklığında elde edilir. Soğuk suyuna giren yaş-termometre sıcaklığına yaklaşımı. Bir kule. sürücü güç olarak entalpi farkına dayanan tam bir katsayıdaki hissedilebilir ısı ve kütle transferinin bağlantısında olana eşit olduğunu düşündü: KG/ (KlCpm) =1 (1. giderek artar. geçerken artar böylece denge sıcaklığı. Bu. soğutma kulesinin de elde edilebilen düşük sıcaklıktır. dengeye ulaşır. Lewis ilişkisinin.Şekil 1. ısı yükü olmadan çalıştığında dolaşan su hızlıca bu sıcaklığa olaşır.

kga. arayüzeyden hava akımına transferi düşünür ama arabirimsel şartlar belirli değildir.8) (1. Lcp dt= G db = K'a (h"-ha) dV G= hava kütle akış oranı kg/s' de. entalpinin sürücü gücüne h’ dayanarak var sayılırsa. denklem şöyle olur: LCpdt = G dh = K'a (h'.1 Karşıt Akış Entegrasyonu Diagram soğutan karşıt akış hava-su buharlaşması için doygunluk eğrisine dayanır (Şekil 30). Mekanik entegrasyon.ha) su sıcaklık değişimine ( Δ t) uğradığın verir. Bu değer. denklemleri uygulamak için gerekir ve işlemler bağıl hareket için hesaplanmalıdır.9) K’ aV /L = ∫ K’ aV /G = ∫ t2 cp dt t1 h − ha 1 1 h2 cp h1 h − ha (1.7) (1. Yaş-termometre sıcaklığında giren hava taw. hava tabakası entalpisi A'dan B'ye doygunlaşma eğrisini izler. 1. su kütlesi sıcaklığındaki t.7.10) Soğutma kulesi uygulamasında. kez ortalama entalpi potansiyelini (hI . Su twı'den tw2'ye ye kadar soğuyunca. Denklemler kendi kendilerine yeterli değildirler ve doğrudan matematiksel çözüme tabii değildir. . Denklem (9)'in bileşik değeri genelde transfer birimlerinin sayısı (NTU) olarak gösterebilir. Denklem. Eğer tabaka direnci göz ardı edilirse ve tam katsayı K'.ha) dV (1. Bir kuledeki herhangi bir noktadaki kütle ve enerji dengesini yansıtırlar ve 2 akışkan akımın bağıl hareketinden bağımsızdırlar. C'yi karşılayan bir entalpiye ha'ya sahiptir. Böylece bir transfer birimi cp Δ t / h(hl-ha)avg= 1 tanımına sahiptir.doygunlaşmanın sıcaklığına çok yakın olduğunu da açıklar. verilen şartlar için NTU'yu verir.1. Su ısı kaybı hava ısı kazancı verimine eşittir. Denklem (9)'in entegrasyonu.

Hava çalışma çizgisi eğim CD.1 KULE TİPLERİ 1.1.1 Paket Tip Kuleler .İlk sürücü güç.2. NTU.30 Karşı akış soğuma diyagramı Sudan taşınan ısı havaya eklenir. böylece entalpi artışı.2. 1.2 KULE MALZEME VE ELEMANLARI 1. Karşıt akış hesaplamaları kulenin dibinde. hava ve su şartlarının bilindiği tek yerde başlar. dikey uzaklıktaki BC. L /G'ye eşittir. artımsal aşamalar için hesaplanır ve toplama işlemin integralidir. su sıcaklığına orantılıdır. Şekil 1.

CTP paket tip kuleler kendi kategorilerinde en kaliteli su soğutma kuleleridir. En iyi konstrüksiyon malzemesi olarak CTP . işletme ve bakım giderleri düşük ve kullanımları kolaydır. solvent gibi kimyasal maddelere karşı korozyon direnci. Alternatiflerine oranla daha uzun ömürlü bir malzeme olan Camelyaf Takviyeli Polyesterden (CTP) imal edilen paket tip su soğutma kulelerinin. Bu malzemeyi popüler yapan özelliği ise korozyona karşı mükemmel dayanımıdır. klorid. CTP’den imal edilirler. su dağıtım sistemi. İsteğe bağlı olarak.Paket tip su soğutma kuleleri. polyesterin maksimum yapısal performansa ulaşmak için cam elyaf gibi katkı malzemesi ile birleştirilmesidir. mukavemeti arttıran. baz. CTP veya paslanmaz metalden oluşur. Damla tutucu. Polipropilen (PP). Kule gövdesi ile taşıyıcı kiriş ve kolonlar. • Isıl direnç • Elektrik ve ısıl izolasyon • Yüke karşı yüksek direnç • Düşük bakım • Onarımı kolay • UV ışınlarına karşı dayanımı nedeni ile her zaman tercih edilen malzemedir . CTP. dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan kule elemanları paslanmaya karşı dayanıklı PVC. su debisi saatte 0-1200m³ arasındaki tesislerde kullanılırlar. kulenin en alt kısmında bulunan soğutulmuş su toplama havuzu da CTP malzemeden imal edilir. • Asit. CTP. boyutsal sağlamlığı ve yüksek dayanıklılığı sağlayan kompozit bir malzemedir.

Mesela enerji santralleri. Su soğutma kulesinin yerleştirileceği betonarme alt yapı. Modüler bir yapıya sahiptirler.2. . CTP ve paslanmaz metalden oluşur. PP (Polipropilen). Kulelerin diğer parçaları sahaya getirilerek montajları yapılır.31 Paket tip kule Paket tip kuleler. su debisi saatte 200 m³ ü aşan tesislerde kullanılırlar. Kulenin taşıyıcı ana konstrüksiyon malzemesinin belirlenmesinde ekonomik ömür.Şekil 1. Yaygın olarak emprenyeli ahşap kullanıldığı gibi. rafineriler ve demir çelik fabrikaları inşai tip su soğutma kulesi kullanır.2 İnşai Tip Kuleler İnşai tip su soğutma kuleleri. petrokimya tesisleri. betonarme veya cam takviyeli polyester (CTP) de ana taşıyıcı konstrüksiyon malzemeleri olarak kullanılabilir. Kullanılan malzemeler korozyona karşı dayanıklı ve birbiriyle uyumlu olduğundan CTP paket tip kuleler diğer alternatif malzemeden yapılan kulelere göre çok daha uzun ömürlüdür. su dağıtım sistemi. Bu kuleler. ana taşıyıcı kirişler ve kolonlar üzerine kurulurlar. dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan parçalar ise paslanmaya karşı dayanıklı PVC.1. Kulenin diğer elemanlarını oluşturan damla tutucu. aynı zamanda soğutulmuş su havuzu olarak kullanılır. yatırım maliyeti ve yapım süresi rol oynar. 1. kurulduktan sonra gerekirse kolayca kaldırılıp taşınabilirler. Paket tip kuleler boya ve bakım gerektirmez.

Fan Güvertesi M. Hücre sayısını belirlerken.2 Paket Tip Su Soğutma Kulesi Malzeme ve Elemanları • Fan grubu • Damla tutucular • Su dağıtım sistemi • Nozullar .Ara Bölme İnşai tip su soğutma kulelerini sınırsız sayıda bitişik hücreden oluşturmak mümkündür.Fan bacası J.Hava Girişi B.2. 1.Hava Girişi H.Korkuluk I.Fan ve Mekanik Ekipman K.Dolgu C.Drift Eliminator F. işletmenin randımanı.Motor L. müşterinin işletme şartları ve ihtiyaç duyduğu soğutma kapasitesine göre.32 İnşai tip kule A. bakımının kolaylığı ve arıza durumlarında devre dışı kalmasının maliyeti göz önünde tutulur.Su Dağıtım Sistemi G.Şekil 1. üretici şirket ile yapacağı fikir alışverişi sonucu şekillenir.Havuz D. Bu tip kulelerde proje.

Fan grubu.1 Fan Grubu Fan grubu. Fan motoru ve redüktör grubu c.• Dolgu • Hava giriş panjurları • Taşıyıcı yapı 1. Fan kanatları b.33 Fan grubu ve elemanları a –Fan kanatları: Fan kanatları camelyaf takviyeli polipropilen veya camelyaf takviyeli polyester (CTP) malzemeden üretilirler ve alüminyum alaşımdan enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş fan tablasına monte edilirler.2. CTP fan . Bu sistemde şaft.2. elektrik motoru veya redüktör miline doğrudan bağlanabilir (direk akuple) ve böylece enerji tasarrufu sağlanır. Titreşim şalteri Şekil 1. İşlevi. kasnak gibi aktarma organlarına ihtiyaç duyulmadığından bakım giderleri az olur ve problem olasılığını azaltır. a. Bunlar. kayış. Fan grubu elemanları. özel oluşturulmuş yuvalar ve 304 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları kullanılarak fan grubu haline getirilirler. kulenin çatı bölümünde fan bacası içerisinde bulunmaktadır. Fan çapı büyük olan paket kulelerde CTP veya alüminyum kanat kullanılır. buharlaşmanın gerçekleşmesi için dışarıdaki havanın emilerek soğutma dolguları üzerinden geçirilip fan bacasından atmosfere atılmasını sağlamaktır.

çok iyi derecede sıcak daldırma galvaniz kaplanmış fan tablaları üzerine. Fan uç hızına uygun devire sahip elektrik motorları direk olarak kullanılır.34 Yerli fan Şekil 1. . Üç tip kanat seçeneğinde de kullanılan kanatların açılarının ayarlanabilir olması hava akımını kontrol etme imkânı sağlamaktadır. Büyük çaplı fan gruplarında ise hız sınırlamasından dolayı motor. PP kanat muylu yatakları ve 304 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları ile oluşturulur.35 İthal Multi-Wings fan b –Fan motoru ve redüktör grubu: Kulenin en üst kotunda fan bacası içerisinde özel olarak dizayn edilmiş çanak içerisinde bulunmaktadır. redüktör ile birlikte çalıştırılır. Şekil 1. Kanatların alüminyum olması tercih edilirse bu konuda uzman fan üreticilerinden bunlar set olarak tedarik edilmektedir. Kanat açıları proje değerlerine göre uygun açılarda ayarlanır. Fan kanatlarının mutlaka statik ve dinamik balansları alınmalıdır.kanatları.

Dizayn değerlerine uygun elektrik motoru (Gamak) kullanılır. Böylece muhtemel arızalarda hasarın büyümesine ve tehlikeli sonuçların oluşmasına engel olur. kulenin en üst kotunda fan bacasının hemen yanında bulunur. Bunlar. taşlama işlemine tabi tutulmuştur. gürültüsüz çalışacak şekilde taşlanmış olmalıdır. . Redüktör seçiminde ise yerli ve ithal seçenekleri vardır. Şekil 1. c – Titreşim şalteri: Titreşim şalteri. Fan grubunda aşırı titreşim oluştuğunda balansı algılayarak elektrik motorunun devreden çıkmasını sağlar. yağ ve neme karşı IP 55 -56 koruma sınıfında seçilmektedir. Milleri imalat çeliğinden imal edilerek. Rulmanları çalışma şartlarındaki yük durumuna bağlı olarak kuvvetlendirilmiş rulmanlardır. ısıya karşı F sınıfı izole olup toz. Düz helisel dişlileri sementasyon çeliğinden imal edilmiş.36 Fan motoru ve redüktör Elektrik motorları ve redüktörler düşey V1 konumda çalışır. Redüktörlerin gövde malzemesi kır dökme demirden imal edilmektedir.

38 Damla tutucu . Kule oturma alanının tamamını kaplayacak şekilde monte edilirler. Emprenyeli ahşap özel damla tutucular Şekil 1. C-Tipi yüksek (sinüzoidal) damla tutucular e.2 Damla Tutucu Damla tutucu. Damla tutucu çeşitleri. Yüksüklü damla tutucular b. V-Tipi damla tutucular c. Görevi.Şekil 1. nozullarda zerreciklere ayrılan su taneciklerinin cebri emilen hava ile sürüklenip fan bacasından kaçmasını engelleyerek su kaybını önlemektir. a. C-Tipi (sinüzoidal) damla tutucular d.2.2. kule içerisinde fan grubunun bulunduğu platform ile su dağıtım sistemi arasında yer alır.37 Titreşim şalteri 1.

Yüksüklü b. PVC’den mamul ana ve tali borulardan oluşur.a. temizlik ve bakım için kolay sökülüp takılabilir şekilde imal edilebilir. kolay temizlenebildiğinden açık kanal sistemi önerilir. PVC boru tipi . Su dağıtım sistemi çeşitleri. C-Tipi Şekil 1. İşletmeden kaynaklanan suyun kirli olduğu durumlarda. V-Tipi c. a.3 Su Dağıtım sistemi Su dağıtım sistemi.2. Paslanmaz Boru veya Polipropilen malzemeden üretilir. kule içerisinde damla tutucular ile kule dolguları arasında bulunur. Emprenyeli ahşap 1. Suyu kule oturma alanına üniform olarak dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.2.39 Damla tutucu çeşitleri e. Fıskiyeler. Su sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde su dağıtım sistemi CTP.

a.4 Nozullar Dağıtım sistemindeki suyun dolgu üzerine püskürtülmesi için kullanılırlar.2. CTP boru tipi c. Debi ve basınç ayarlamalarının kolayca yapılabilmesi için nozul içine yerleştirilen ve değişebilen çapta huniler kullanılmaktadır.40 Su dağıtım sistemi Şekil 1. Şekil 1. CTP açık kanal Şekil 1.42 Nozul Nozul çeşitleri.b. Elekli nozul b. Kademeli nozul c.41 PVC boru tipi 1. Papatya nozul .2.

5 Servis Penceresi Kulenin yan duvarında bulunur. Su sızdırmaz ve paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden imal edilir.44 Servis penceresi Servis penceresi örnekleri. Şekil 1. Kolay açılıp kapanabilir. Kulede arıza durumunda ve kontrollerde iç kısmın gözetlenmesine ve içerisine personel girmesine imkân verir. Şeffaf kapaklı pencere . a.2. Metal kapaklı pencere b.a b Şekil 1. Su dağıtım sistemini ve dolguyu rahatlıkla kontrol etmeye yarar.43 Nozul çeşitleri c 1.2.

a Şekil 1.2.6 Dolgu .45 Servis penceresi örnekleri b 1.2.

Dolgunun üzerine üniform olarak su yağmurlaması yapılır. Splash grid dolgu 100-200ppm 500ppm Limitsiz 70-120ppm 300ppm Limitsiz PV C Petek PP Bigudi PP Splash lgu Türü Dolgu Islak Yüzeyi m²/m³ ˜150–240 ˜90–150 <90 .Su soğutma kulesi dolgusu.46 Dolgu Aşağıdaki tablo işletme suyunun kalitesine göre kullanılan dolgularla ilgili bilgi vermektedir. Böylece su damlacıkları sürekli sıçratılarak veya dolgu üzerinde süzülerek kolayca buharlaşır.2 Suyun kalitesine göre dolgu seçimi Sirkülasyon Kalitesi Suyu Do Aslıda Katı Madde Miktarı Kısa Süreli Sürekli Çalışma Çalışma 24 saat < 10 saat İşletme suyunun çok temiz ve temiz olduğu yerlerde İşletme suyunun orta kirlilikte olduğu yerlerde İşletme suyunun kirli ve çok kirli olduğu yerlerde Dolgu çeşitleri. Şekil 1. İşletme suyunun kirlilik derecesine göre PP'den mamul splash grid (sıçratmalı grid) ve splash bigudi (sıçratmalı bigudi) veya PVC'den mamul petek tip dolgu kullanılır. Tablo 1. Dolgu. yüksek verim alınabilmesi için optimum ıslak yüzeyin sağlanacağı şekilde tasarlanıp monte edilir. hava giriş panjurlarının üzerinde ve su dağıtım sisteminin altında bulunur. a.

soğutulmuş su havuzuna seyahatinde geçen zaman içerisinde devamlı olarak parçalanması sağlanmış olacaktır. Böylece suyun nozuldan.) Askıdaki katı madde miktarı (ppm) çok yüksek sirkülasyon sularının olduğu yerlerde (limitsiz kirliliklerde) rahatlıkla kullanılabilir. kulede kirlilik yükü oluşturarak tahribata sebebiyet vermez. Zaman içinde tıkanma ve birikmeler olmayacağından. Splash bigudi dolgu c. Yüksek sıcaklıklarda dahi deforme olmaz. üniform olarak yağmurlama yapılan dolgu katları arasında. Tüm dolgular bir birine komşu katlar arasında şaşırtmalı olarak saportlara asılır. PVC petek dolgu a –Splash grid dolgu: PP'den mamul splash gridler. Şekil 1.b. Sıçratılan su taneciklerinde buharlaşma yüzeyi oluşturulması sağlanır. sıra dolgularına göre şaşırtmalı olacak şekilde asılır. sürekli sıçratılarak parçalanmasını sağlayacak şekilde dizayn ve monte edilirler. Kule içerisinde Ctp konstrüksiyona PP malzemeden özel olarak imal edilmiş kolaylıkla sökülür-takılır özelikte saportlar ve paslanmaz tellerden oluşan taşıyıcı askılar vasıtası ile asılırlar. 2.47 Splash grid dolgu . (sürekli çalışmada yaklaşık 80°C ve kısa süreli çalışmalarda yaklaşık 90°C sıcaklıklarda çalışabilir. sıra dolguları 1. Başlangıçta oluşturulan (ilk sıra) dolgu platformu saportlara asıldıktan sonra.

48 Splash bigudi dolgu c –PVC petek dolgu: PVC petek dolgu ise. 55°C'ye kadar giriş suyu olan kulelerde. ıslak yüzeyinin daha fazla olmasından dolayı iyi performansından faydalanılmaktadır. Kirli kireçli sularda kullanıldığı takdirde temizlenme imkanı yoktur. Yeniden kullanılması özelliği ile işletme maliyeti ucuzdur. yüksek sıcaklıklarda (kısa süreli çalışmada yaklaşık 80°C ) ve kirli sularda tercih edilmektedir. Şekil 1. Dolgu levha ara mesafeleri 12. suyu kontrol edilen ve besleme suyunun sürekli yumuşatıldığı proseslerde tercih edilmektedir. PP bigudi dolgu.b –Splash bigudi dolgu: Yeni bir dolgu türüdür.49 PVC petek dolgu . işletme suyunun daha temiz olduğu yerlerde (toz ve kirliliklerden arındırılmış). Yeniden kullanılmak üzere temizlenebilmesi kolaylığından faydalanılmaktadır. Şekil 1. 19 ve 27 mm olmak üzere 3 farklı tipte imal edilmektedir.

a. Güzel görünüm için kulenin dört tarafında hava giriş panjurları bulunur. Kolay takılır ve sökülürler.2. Şekil 1.50 Hava giriş panjurları Hava giriş panjur çeşitleri.7 Hava Giriş Panjurları Hava giriş panjurları.2. Güneş ışınlarını belli ölçüde engelleyerek yosun oluşumunu azaltırlar ve kulenin bu bölümündeki boşluğu kapatırlar. Havuzda biriken suyun sıçramalar ile kaybını önlerler. Panjurlar PVC’den imal edilirler. kulenin dışında gövde üzerinde.51 CTP ve PVC panjur .1. CTP Panjur b. Kuleye giren havanın üniform olarak dolguya geçişini sağlarlar. PVC panjur Şekil 1. Panjurlar minimum hava direnci sağlayacak şekilde monte edilirler. soğutulmuş su havuzu ile dolgu kotu arasında yer alırlar.

Kulede dış gövde elemanları.52 Taşıyıcı yapı 1. CTP malzemeden imal edilip kule gövdesine 45° eğimli olarak monte edilirler.2.2. taşıyıcı yapı ve mekanik aksamın birleştirilmesinde kullanılan tüm cıvata ve somunlar 304 kalite paslanmaz çeliktendir.2.8 Taşıyıcı Yapı Taşıyıcı yapıyı oluşturan tüm elemanlar CTP-kompozit malzemeden imal edilirler.1. Fanın çalışmadığı zamanlarda kulenin yan duvarlarından süzülen suyun sıçrayarak havuz dışına çıkmasını engeller ve havuzun merkezine doğru yönlendirilmesini sağlarlar.2. .9 Su Yönlendiriciler Su yönlendiriciler. kulenin içinde hava giriş panjurlarının üzerinde ve kule dolgularının altında yer almaktadır. Şekil 1.

Direk akuple sistemde elektrik motoru. kasnak gibi aktarma organlarına ihtiyaç duyulmadığından bakım giderleri az olur ve problem olasılığı azalır. Direk akuple motor redüktör grubu veya yatay giriş düşey çıkış redüktör ve buna bağlı mekanik grup elemanları kullanılmaktadır. Fan motoru ve redüktör grubu . kayış. Fan grubu elemanları.2. Şekil 1. redüktör miline doğrudan bağlanır ve böylece enerji tasarrufu sağlar. Sistemde şaft. Buharlaşmanın gerçekleşmesi için dışarıdaki havanın emilerek soğutma dolguları üzerinden geçirilip fan bacasından atmosfere atılmasını sağlar.53 Su yönlendiriciler 1. kulenin çatı bölümünde fan bacası içerisinde bulunur.b. a.2. işletme şartlarına uygun malzeme ve fonksiyonel elemanlardan oluşmaktadır. fan bacası v.Şekil 1.3 İNŞAİ ELAMANLARI TİP SU SOĞUTMA KULESİ MALZEME VE 1.1 Fan Grubu Fan grubu. Fan kanatları b. şaft. elektrik motoru.3.54 Fan grubu ve elemanları Yatay giriş düşey çıkış redüktör ve buna bağlı mekanik grup elemanları: fan.

CTP fan kanatları. Elektrik Motoru ve Motor-Redüktör Grubu: Tasarım değerlerine uygun olarak yerli piyasada Gamak veya muadili marka elektrik motoru kullanılır. İki tip kanat seçeneğinde kullanılan kanatların açılarının ayarlanabilir olması hava akımını kontrol etme imkanı sağlamaktadır. Kanatların alüminyum olması tercih edilirse bu konuda uzman fan üreticilerinden tedarik edilmelidir. Fan bacası genellikle pratik. Elektrik motorları servis kolaylığı ve yalıtım avantajları sebebi ile baca dışında en yakın yere monte edilirler. Büyük fan gruplarında ise servis kolaylığı sağlaması açısından mecburi olarak yatay-giriş/düşey-çıkış redüktör kullanılması gerekmektedir. çok iyi derecede sıcak daldırma galvaniz kaplanmış fan tablaları üzerine. Şekil 1. Elektrik motoru redüktöre bir şaft aracılığıyla bağlanır. Fan kanatlarının mutlaka statik ve dinamik balansları alınmalıdır. Elektrik motoru orta ölçekli fan gruplarında doğrudan (direkt akuple) redüktör miline bağlanır.c. PP kanat muylu yatakları ve 304 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları ile oluşturulur. . Redüktör seçiminde ise yerli ve ithal seçeneği müşteri tercihine bırakılır. Titreşim şalteri a –Fan kanatları: İnşai tip kulelerde CTP veya alüminyum kanat kullanılır. korozyona dayanıklı ve ekonomik olduğu için CTP malzemeden imal edilir. kulenin çatı bölümünde fan bacası içerisinde bulunur.55 Fan kanatları b –Fan motoru ve redüktör grubu: Fan grubunda kullanılan redüktör.

Şekil 1. kulenin en üst kotunda fan bacasının hemen yanında bulunur.56 Fan motoru ve redüktör Elektrik motorları standart olarak ısıya karşı F izole olup toz. c – Titreşim şalteri: Titreşim şalteri.Şekil 1. Rulmanları çalışma şartlarındaki yük durumuna bağlı olarak kuvvetlendirilmiş SKF veya FAG marka olmalıdır. Redüktörlerin gövde malzemesi kır dökme demirden imal edilir. Böylece muhtemel arızalarda hasarın büyümesine ve tehlikeli sonuçların oluşmasına engel olur. yağ ve neme karşı IP 55– 56 koruma sınıfında seçilir. Fan grubunda aşırı titreşim oluştuğunda balansı algılayarak elektrik motorunun devreden çıkmasını sağlar.57 Titreşim şalteri .

Plastik Enjeksiyon Makineleri .5 Dolgu: Paket tipteki ile aynı.Soğuk Hava Depoları .2.2.İş Merkezleri . 1. 1.3.2.4 Nozullar: Paket tipteki ile aynı. 1.Proses Cihazları . 1.6 Hava Giriş Panjurları: Paket tipteki ile aynı.Tatil Köyleri .Kağıt Sanayi .Demir Çelik Fabrikaları .Oteller . 1.Soğutma Tesisleri .Genel Sanayi Tesisleri 1.Gıda Sanayi .2 Damla Tutucu: Paket tipteki ile aynı.2.2.Kompresöf Soğutma .Şeker Fabrikaları Rafineleri .Soğutma Grupları .3.Klima Sistemleri .3 Su Dağıtım sistemi: Paket tipteki ile aynı.5 SOĞUTMA KULESİ TEKNİK NOTLARI Isıl kapasite: Soğutma kulesinin su miktarı olarak yapabileceği soğutma kapasitesi (m3/h) .2.3.1.Cam Sanayi .2.3.4 SOĞUTMA KULESİ UYGULAMA ALANLARI .3.

Kuru termometre sıcaklığı: Soğutma kulesine giren havanın sıcaklığıdır. Sürüklenme kaybı: Hava akımı ile birlikte atmosfere atılan su miktarı. Yaş termometre sıcaklığı. Yaş termometre sıcaklığı: Suyun teorik olarak buharlaşma yoluyla ulaşabileceği en düşük sıcaklık. Uygun kule dizaynı sürüklenme kaybını minimize edebilir. Çevre sıcaklığı : Termometre ile ölçülen havanın kuru termometre sıcaklığıdır. . su kimyasalları ve diğer kirli maddeleride içerdiğinden çevreye olumsuz etki yapar. Isıl kaybı : Soğutma kulesinde sirkülasyon suyundan atılan ısı miktarı (kcal/h). kule büyüklüğünü ve maliyetini tespit etmede önemli bir faktördür. Isı yükü kule boyutlarını ve maliyeti belirleyen önemli faktörlerdendir. Kule dizaynı yapılırken yaklaşım aralığı.Soğutma aralığı : Soğutma kulesine giren suyun sıcaklığı ile kuleyi terk eden su sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı Yaklaşım aralığı: Soğutma kulesini terk eden suyun sıcaklığı ile havanın yaş termometre sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı . Sürüklenme kontrol edilmelidir çünkü buharlaşma yoluyla oluşan su kaybından farklı olarak sürüklenme olayında . buharlaşma yolu ile soğutma yapıldığından kule seçimini ve dizaynını etkileyen aşırı derecede önemli bir faktördür. Su damlaları dolgudan çekilen hava ile birlikte atmosfere atılır Sürüklenme kaybı buharlaşma ile kaybolan su miktarını içermez.

Buharlaşmanın sonucunda . o sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarına oranıdır. Bağıl nem : Belirli bir sıcaklıktaki hava kütlesinin içinde bulunan nem miktarının . Takviye suyu: Blöf.Bağıl nem havanın neme doyma oranını veya nem açığını verir.soğutma kulesi havuzundan sisteme ve tekrar kuleye pompalamak için ihtiyaç duyulan basınç.geçerli bir limitin altında tutulabilmesi için sirkülasyon suyunun bir kısmı deşarj edilir.sürüklenme ve buharlaşma yolu ile kaybolan su miktarını takviye etmek için gerekli olan su miktarı.Pompalama yüksekliği : Soğutulan suyu . Blöf kaybı: Suyun eriyen katı madde konsantrasyonunu . . eriyen katı madde konsantrasyonu blöf yapılmadığı takdirde sürekli olarak artacaktır.