You are on page 1of 4

Doküman No:

Yayın Tarihi:
KAPLUMBAĞA DİYAGRAMI VE Rev. No:
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Rev. Tarihi:
Sayfa No: 1/4.
KONU:

1. Seviyesi :

Müşteri Destek Yönetsel


Odaklı Süreç Süreç Süreç

2. Sürecin Amacı:

3. Sürecin Sınırları :

3. Sürecin Sınırları (Süreçsel olarak) :

3.2. Sürecin Bitişi:

4. İlgili Dokümanları :

4.1. İç Kaynaklı Formlar :

4.2. Dış Kaynaklı Formlar :

4.3. Matrisler ve Database' ler :

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

KYS-P01.F05 Rev04
Doküman No:
Yayın Tarihi:
KAPLUMBAĞA DİYAGRAMI VE Rev. No:
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Rev. Tarihi:
Sayfa No: 2/4.
KONU:

5. Kalumbağa Diyagramı:

5.3. Ne ile? 5.4. Kim ile?


(Malzeme ve Ekipmanlar) (Bilgisayar / Yetenek / Eğitim)

5.1 - Proses ve Sahibi:


(Prosesin Adı ve Sahibi)
5.7. Girdiler: 5.2. Çıktılar:
(Veriler) (Veriler)

5.5. Ne Kadar Etkili ? 5.6. Nasıl?


(Performans Göstergeleri) (Methodlar, Prosedürler, Teknikler)

KYS-P01.F05 Rev04
Doküman No:
Yayın Tarihi:
KAPLUMBAĞA DİYAGRAMI VE Rev. No:
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Rev. Tarihi:
Sayfa No: 3/4..
KONU:

Süreç akış şemasını


6. Süreç Akış Şema
çizerken;
Modeli ve Makroları :
soldaki şema mantığı
üzerinden sağdaki
makroları kullanılır.

7. Süreç Akışı Şeması:

KYS-P01.F05 Rev04
Doküman No:
Yayın Tarihi:
KAPLUMBAĞA DİYAGRAMI VE Rev. No:
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Rev. Tarihi:
Sayfa No: 4/4.
KONU:

KYS-P01.F05 Rev04