You are on page 1of 13

Schildklier

........................ .......................... . ...................... ................ ....... ...................... .. ........................................................................... ........ 7 Hypothyroïdie ........................ ...................................... ........... .................... ....... ..... .................... ....... ................................... ............... ................................................................................................ ............ ................ ....................................................................... 7 Jodium en stoffen die daar veel op lijken........... ...... .................................................................................. ........... ....................................................... .......................... ...................... ....................................... ...................... 4 Functie ..... ............................. ................................................... 5 Metabolisme ................. ......... .................................... ........................... ......................................... ................................... . .................... 11 Schildklierkanker ................ ................... .................. ........ ................................... .... .......................... 5 Koolhydraatstofwisseling.............. .................................................................... ..... .......................... 10 Behandeling ................... 7 Symptomen ............... 7 Straling........................................ .............. ....... .... .......................................................................................... ............................................. ......... 12 2 . ........................................................................... 10 Thyreotoxische crisis .................................................................. 12 Behandeling ................................................................................................... ............... ....... .............. .................................. ................. ..................... ...... ................... .................................................. ..................... 12 Lokale effecten in de tandheelkunde.. .......................................... ....... ........... .................. 11 Symptomen .................................................. . 9 Oorzaken..................................... 11 Diagnose ................... 9 Bijwerkingen ......... 5 Vetstofwisseling ......... ............................................... . ..................... 6 Groei .......................................... ..... 7 Schildklieraandoeningen ....... ................. ............................ . ................................................................. ...................................................... .................................................................. 4 De Schildklier ................ ..................................................... 10 Diagnose ......... 9 Behandeling ........................ ......................................................................................................................................... ................. .......................................... ..................................... ....................... ........................................................................................................ ..................................... .................... ....................................................................... ....... ......................... .............................. .................................. 7 Oorzaken.......... ..Inhoud Inleiding ............................ ........ ................................. ..................................... ............................................... 6 Voortplantingssysteem........................................ 8 Diagnose ..... ..... 4 Bouw..................... 6 Schildklierhormoon ...................................................... .. ...... 4 Bloedvoorziening................................ ................................................................................................................................. ........................ ...................... .... 6 Wisselwerkingen tussen hormonen..................................................................... ............. .. ..... ....................... 6 Belangrijke stoffen: ................................................................ .... 11 Oorzaken................ 9 Hyperthyroïdie ......................................... ................................................................................... ................................. ................. 6 Centrale zenuwstelsel........... ......................... ..................................................................... ................................ 10 Symptomen ................................................. 6 Cardiovasculair systeem ......................................................................... ............................................................. ............................. 4 Werking .......................... . ..................

......... Literatuurlijst ...... ............ ....................................................... 3 ........ Patientencasus B............................................ Error! Bookmark not defined....... .............. Error! Bookmark not defined........... ........ ...................................Patientencasus A................. .................... Error! Bookmark not defined...............

4 . De schildklier wordt van bloed voorzien door tweeslagadersen is hiermee een van de meest doorbloede orgaan van het menselijk lichaam. begint als een simpele middellijn verdikking en ontwikkelt zich tot de schildklier diventrikel. Tussen de follikels van de schildklier liggen de parafolliculaire cellen. Het is gelegeninde voorkant vande nekonder dehuiden despierenlagen. hoewel zij later gaat verharden. De schildklier wordt door de volgende slagaders van bloed voorzien: 1) Superior schildklier slagader 2) Inferior schildklier slagader Functie Bijna alle cellen in het lichaam worden gestimuleerd door schildklierhormonen. die zich bezighouden met desynthese van ATP in combinatie met oxidatieve fosforylatie. Hij bestaat uit twee kwabben. De klierontstaatalseen proliferatievanendodermaleepitheelcellenopde mediaanoppervlak vandeontwikkeling vande keelholte. De schildklier voorloper. Dit maakt de bloedtoevoer bijna twee keer zo rijk als dat van de nieren. Schildklierhormonen hebben diepgaande effecten op veel fysiologische processen. De arteriële levering aan elke schildklier kwab is tweeledig. De superieure schildklier slagaders komt uit de externe halsslagader aan elke kant en dalen af van enkele centimeters in de nek naar de bovenste polen van elke schild klier kwab. Schildklierhormoon wordt geproduceerd en w afgescheiden door de schildklier.Dezeembryonalezwellingvloeit voort uitde eerstefaryngealeboog. De twee kwabben bevinden zich aan weerszijden van de middellijn en zijn met elkaar verbonden. Deze structuur is in eerste instantie hol. de schildklier primordium. De bloedtoevoer naar de schildklier wordt geschat op ongeveer 5ml/gram van weefsel. De schildklier is de eerste endocriene klieren die verschijnttijdensde embryonaleontwikkeling. De belangrijkste spelers in energiemetabolisme zijn mitochondriën. Deschildklierontwikkeltin eerste instantiecaudaal vandetuberculum.detuberculumimparendecopulaen staat bekendalshetforamencae cum. groei en metabolisme.Schildklierhormonen zijn essentieel voor foetale en postnatale regulering van de neuropsychologische functie . waarvan de effectiviteit afhankelijk is van de tijdige synthese van polypeptiden die nodig zijn voor dit proces. zoals ontwikkeling.Inleiding Deschildklieris degrootsteklierinde nek. Bouw Bloedvoorziening De schildklier heeft een overvloedige bloedtoevoer . de zogenaamde C-cellen. waar ze gaan vertakken. opgebouwd uit follikels. Schildklierhormonen (TH) spelen een belangrijke rol bij energiestofwisseling in de cel. Het komt voort uit een mediane endodermale verdikking in de vloer van de primitieve keelholte dat ontwikkelt zich tot een caudaal groeiende divertikel De Schildklier Deschildklieris deeerste vanendocrieneklierenvan het lichaamteontwikkelenopongeveerde2 4edag. De inferieure schildklier slagaders vloeien voort uit de thyrocervicale stam van de subclavia. groei en stof isseling. en tekort aan schildklierhormonen is niet verenigbaar met de normale gezondheid. De plaatsvandezeeersteontwikkelingligttussen tweebelangrijkestructuren.

zal de hypothalamus een signaal krijgen waardoor het geen TRH meer zal produceren zodat de hypofyse ook geen TSH meer maakt die de schildklier stimuleert. Daarnaast zijn plasmaconcentraties van cholesterol en triglyceriden zijn omgekeerd gecorreleerd met schildklierhormoon niveaus. Wanneer hetniveau vanschildklierhormonen(T3 enT4) te laag zijn. wat leidt tot een toename van de basale stofwisseling. wat leidt tot verhoogde concentraties van vetzuren in het plasma. Vetstofwisseling Verhoogde schildklierhormoon niveau stimuleert vetmobilisatie. Metabolisme Schildklierhormonen stimuleren diverse metabolische activiteiten in de meeste weefsels in het lichaam.Werking De schildklierisonder decontrole vande hypofyse. Dit heet negatieve terugkoppeling. Gevolgen zijn onder andere snelle hartslag. Ze dragen ook bij oxidatie van vetzuren in weefsel. Daarnaast produceert de schildklier het hormoon calcitonine. Een gevolg van deze activiteit is het de productie van warmte in het lichaam. die deschildklierstimuleert ommeerhormonen. Hyperthyreoidie maakt de beta-receptoren gevoeliger voor schildklierhormonen waardoor de gevolgen lijken op een verhoogde adrenalinegehalte. Indien de schildklierhormonen te veel in het bloed aanwezig zijn. de hypothalamus reageert hierop door TRH uit te scheiden dat de hypofyse stimuleert voor het maken van thyroïd stimulerend hormoon (TSH). 5 . zweten. nervositeit etc. gaat er een signaal naar de hypothalamus.

Centralezenuwstelsel Zowelgedaaldeenverhoogde concentratiesvan schildklierhormonenleidttotveranderingenin dementaletoestand. die onder meer h gevolg et kunnen zijn osteoporose. zink en ijzer nodig.Zowel jodium en selenium spelen een belangrijke rol in de functie van de schildklier. Het schildklierhormoon heet T4 en wordt in de lever omgezet in T3.Koolhydraatstofwisseling Schildklierhormonen stimuleren bijna alle aspecten van de koolhydraatstofwisseling. Voortplantingssysteem Normaal reproductief gedrag en fysiologie is afhankelijk van een normaal niveau van schildklierhormoon. Calcitonine remt de afbraak van botweefsel. Hypothyreoïdie in het bijzonder wordt vaak geassocieerd met onvruchtbaarheid. inclusief verbetering van de insuline-afhankelijke aanvoer van glucose in de cellen en verhoogde gluconeogenese en glycogenolyse. Jodium is een belangrijke bestanddeel van de schildklierhormonen thyroxine (T4) en triiodothyronine (T3). In het algemeen. Cardiovasculair systeem Schildklierhormonen verhogen de hartslag. Selenium is in hoge concentratie aanwezig in de schildklier.Selenium tekort kan leiden tot een verminderde omzetting van T4 naar het actieve hormoon T3. Ze bevorderen ook vasodilatatie. De productie en uitscheiding van calcitonine wordt bevorderd door hoge calciumconcentraties in het bloed.cardiale contractie en cardiac output. die leidt tot een verhoogde bloedtoevoer naar vele organen. in een normale situatie wordt precies voldoende T4 hormoon gemaakt en in T3 omgezet Het schildklierhormoon calcitonine . Teweinigschildklierhormoon heeft tot gevolg een geestelijk traag gevoel. terwijlteveelangsten nervositeit veroorzaakt. Deze zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de regulering van de stofwisseling. Schildklierhormoon De schildklierhormonen worden aangemaakt door hypofyse stimulatie door middel van TSH (throid stimulating hormone) oftewel het schildklierstimulerend hormoon. Dit wordt uit het bloed gehaald die we via onze voeding binnenkrijgen. Jodium is nodig voor de productie van het schildklierhormoon. wordt geproduceerd door de C-cellen van de schildklier en heeft een belangrijke functie in het calciummetabolisme.Calcitonine verlaagt het calcium gehalte in het bloed door: y de botafbraak in de beenderen te remmen y de calciumopname uit de darmen te verlagen y de calcium uitscheiding door de nieren te verhogen Belangrijke stoffen: Voor een goede werking heeft schildklier selenium . Selenium is ook nodig om giftige stoffen zoals zware metalen onschadelijk te maken en beschermt het ons lichaam mogelijk tegen het ontstaan van kanker. Groei Schildklierhormonen zijn duidelijk noodzakelijk voor een normale groei bij kinderen. zoals blijkt uit de groei-achterstand die gezien wordt bij patienten met schildklier deficiëntie. 6 .

Het is een veel voorkomende ziekte die in het Westen vaak bij vrouwen tussen 30-45 voorkomt. Jodium en stoffen die daar veel op lijken De halogenen Fluor.Cortisol remt de omzetting van het inactieve schildklierhormoon naar de actieve vorm. Mensen halen hun jodium uit zeevissen en zeevruchten. Als gevolg van te lang en te hard werken gaat de bijnier op een bepaald moment minder hard werken. Jodium is een sporenelement dit is een stof . Straling De schildklier is zeer gevoelig voor radio-actieve straling. Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van straling die wordt uitgezonden door bijvoorbeeld magnetrons. Bij bijvoorbeeld chronische stress moet de bijnier zo hard werken dat de schildklier daardoor minder snel werkt. De belangrijkste oorzaak is een tekort van het sporenelement jodium. Ze kunnen makkelijk de plaats van jodium in het lichaam in nemen. hierdoor kan er een te lage hoeveelheid van het stresshormoon cortisol ontstaan. Schildklieraandoeningen Hypothyroïdie Hypothyroïdie is een endocriene ziekte waarbij de schildklier onvoldoende thyroïd hormoonaanmaakt. Ook een te lage hoeveelheid cortisol heeft echter een negatieve invloed op het functioneren van de schildklierhormonen. DeWHOstelt vast dat kinderen dagelijks 50 tot 120 microgram jodium moeten opnemen. brood en zout eten kan een tekort aan jodium ontstaan Oorzaken Jodium tekort De belangrijkste oorzaak wereldwijd van een te lage aanmaak van thyroïde hormonen is een tekort aan jodium opname in de voeding. Bij mensen die dus weinig vis. 7 . Mensen die last hebben van depressiviteit hebben meestal een hoog gehalte aan het bijnierhormoon cortisol dat wordt aangemaakt bij chronische stress. mobiele telefoons en draadloze TVontvangers en computerapparatuur. waarvan een persoon dagelijks een kleine hoeveelheid moet opnemen via de voeding om gezond te blijven. Daarom dienen we dagelijks meer jodium in te nemen om ons te µbeschermen¶ voor de andere halogenen. chloor en broom zijn stoffen die tot dezelfde chemische groep behoren als jodium. en is nodig voor de aanmaak van thyroïd hormoon. want die kunnen alleen in de cel werkzaam zijn als cortisol ervoor zorgt dat de celreceptoren (beta-receptoren) goed werken. vanwege de grote overeenkomst op moleculair niveau. Dit komt veel voor in zeevissen en zeevruchten. Alleen hebben ze nie het zelfde effect wat jodium op die t plaatsen zou veroorzaken.Wisselwerkingen tussen hormonen Hormonen hebben een sterke onderlinge wisselwerking. maar we nemen ze ook in door de wettelijke verplichtingen om in brood en zout jodium te verwerken. volwassenen zouden 150 microgram moeten opnemen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven moeten minstens 200 microgram opnemen. Deze ziekte komt voornamelijk voor in ontwikkelingslanden.Een aantal stoffen zoals de anticonceptiepil en andere chemische stoffen met een oestrogene werking maken de omzetting naar het actieve schildklierhormoon moeilijker. Een ontregeling van bijvoorbeeld de bij ieren n heeft invloed op de functie van de schildklier.

wenkbrouw Brokkelige nagels Droge. Medicatie Bij hyperthyreoïdie kan men de werking van de schildklier verlagen door medicatie of door radioactief jodium toe te passen. koude huid Andere Kortademig-heid Spierstijf-heid. dat gebruikt wordt bij psychiatrische stoornissen. maar erbuiten. Symptomen Hypothyreoïdie heeft de volgende symptomen: Algemene toestand Algehele malaise Koude intolerantie Snel slapen Gewichtstoename Vochtophoping Psychisch Apathie Concentratiestoornis Geheugenverlies Traag denken.Dit heet ook wel cretinisme: de baby werd geboren met dwerggroei en mentale achterstand. thyreoïditis van De Quervain komen niet zo vaak voor. Het gevolg hiervan is een te trage werking van de schildklier. maar andere ziektes kunnen een gelijkaardig ziektebeeld tonen. gewrichts-pijn Hartritme-stoornis Monotone. handelen Depressie vermoeid Voortplantingsstelsel Verminderd libido Impotentie Vruchbaarheidstoornis Vertraagde pubertijd Ontwikkelstoornis geslachtorgaan Hevige menstrautie Spijsvertering s-stelsel Constipatie Verlies eetlust Huid Bleke huid Haaruitval schedel. De schildklier zal ontsteken en vernietigt worden door de afweercellen van het lichaam. Dit kan uitgevoerd zijn omdat er een tumor in de schildklier ontstond of door een te snel werkende schildklier.De ziekte komt tien tot twintig keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en wordt vaak gezien bij vrouwen van middelbare leeftijd. Andere vormen van ontsteking van de schildklier zoals Riedel's thyreoïditis. zware stem Hoog cholesterol in bloed kropgezwel 8 .De ziekte van Hashimoto is de belangrijkste vorm van autoimmune thyreoïditis. Dit kan optreden door een te lage inname van jodium door de moeder tijdens de zwangerschap. Na Operatie Soms wordt een hypothyreoïdie opgewekt na een gedeeltelijke of volledige operatieve verwijdering van de schildklier (thyroïdectomie). Aangeboren Afwijkingen Zeldzame aangeboren afwijkingen kunnen leiden tot een slechte werking van de schildklier. hierdoor maakt de schildklier minder thyroïd hormonen aan waardoor hypothyreoïdie onstaat.Thyreoïditis Thyreoïditis is een auto-immune ziekte waarbij het lichaam afweerstoffen maakt tegen de eigen schildklier. Het is dus belangrijk om dit snel te diagnostiseren.kan ook een effect hebben op de schildklier. Lithium. De meest voorkomende oorzaak is een te lage productie van thyroïd stimulerend hormoon (TSH) door een goedaardige tumor in de hypofyse. Dit komt niet meer zo veel voor in het Westen omdat er wordt gescreend en tijdig wordt ingegrepen Secundaire Hypothyreoïdie Bij deze zeldzame vormen van hypothyreoïdie ligt het probleem niet in de schildklier zelf.

Cretinisme Bij gevallen van aangeboren hypothyroïdie door een te lage jodium opname van de moedertijdens de zwangerschap (cretinisme) treden ook nog volgende symptomen op: y y y y y y dwerggroei typisch bol gezicht met gezwollen ogen geelzucht dikke. uitstekende tong mentale achterstand navelbreuk Diagnose Vrouwen van middelbare leeftijd worden vaak jaarlijks gescreend op een traag werkende schildklier.Een te hoge inname kan dezelfde ziektetekens veroorzaken als hyperthyreoïdie.Indien de juiste dosis wordt ingenomen zijn er geen bijwerkingen. lusteloosheid. De hypofyse zal meer TSH produceren in een poging om de schildklier te stimuleren om meer schildklierhormoon aan te maken. Hyperthyroïdie Hyperthyreoïdie is een ziekte waarbij de schildklier te veel thyroxine produceert en zo het metabolisme of de stofwisseling van het lichaam in een hogere versnelling zet. droge huid en haar. De belangrijkste oorzaak is een auto-immune aandoening waarbij de lichaamsafweer de eigen schildklier aanvalt en vernietigd. Behandeling Hypothyreoïdie is een ziekte die goed behandeld kan worden en snel na het beginnen van de behandeling zullen de symptomen verminderen. constipatie. In het algemeen zal een arts testen op een te weinig actieve schildklier bij het vertonen van de symptomen. De standaard behandeling voor hypothyreoïdie bestaat uit het dagelijks oraal innemen van het synthetische thyroïd hormoon levothyroxine. 9 . Bijwerkingen Levothyroxine is een synthetisch aangemaakte vorm van een lichaamseigen stof thyroxine. zal men verschillende malen het gehalte TSH in het bloed controleren en indien nodig de dosis aanpassen.De TSH-bloedtest speelt ook een belangrijke rol in het opvolgen van hypothyroïdie en in het bepalen van de juiste dosering van de medicatie. De behandeling is meestal levenslang. zoals loomheid. Voor het bepalen van de juiste dosis levothyroxine die de patiënt nodig heeft. Bloedonderzoeken De diagnose zal bevestigd worden door het niveau van TSH en soms het niveau van het schildklierhormoon thyroxine in het bloed te meten. Een laag niveau van thyroxine en een hoog niveau van TSH wijzen op een te trage schildklier.

vooral frequentere darmbewegingen moeheid. geprikkeldheid bevingen in handen en vingers zweten veranderingen in menstruele patronen verhoogde gevoeligheid voor hitte veranderingen in darmpatronen. Dit kan gevaarlijk zijn en zelfs tot de dood leiden. De meest voorkomende is de ziekte van Graves waarbij antilichamen worden gemaakt tegen schildklierweefsel. Men wordt onrustig.Schildklier knobbels kunnen soms overmatige hoeveelheden schildklierhormoon uitscheiden. angstaanvallen. raakt in de war. kan een typische oogaandoening optreden waarbij de ogen uit de kassen puilen met oogproblemen tot gevolg Diagnose Indien hyperthyreoïdie vermoed wordt. of zelfs in coma.Oorzaken Er zijn verschillende oorzaken van hyperthyroïdie. Ook het zwangerschapshormoon HCG kan een lichte overstimulatie van de schildklierveroorzaken. Het kan ook een grote verscheidenheid van tekens en symptomen veroorzaken. Thyreotoxische crisis Een onbehandelde hyperthyreoidie kan ontaarden in een zogenaamde thyreotoxische crisis. Dit kan optreden door een te hoge uitscheiding doo de hypofyse van het r hormoon TSH omwille van een tumor. Bij het bloedonderzoek wordt het gehalte aan TSH en thyroxine in het bloed gemeten. zal de diagnose bevestigd worden door een bloedonderzoek. zodat het soms moeilijk is om de ziekte te diagnostiseren. Het hart kan volledig van slag raken 10 . Symptomen Hyperthyreoïdie kan andere gezondheidsproblemen nabootsen. Het is een autoimmuunziekte. Het thyroxine of schildklierhormoon zal gestegen zijn en het TSH meestal gedaald. spierzwakheid slaapstoornissen struma osteoporose: te weinig kalk in de beenderen huidontsteking bij de ziekte van Graves Ziekte van Graves: bij hyperthyreoïdie veroorzaakt door de ziekte van Graves. zoals: y y y y y y y y y y y y y y y plotseling gewichtsverlies ondanks een normale of verhoogde voedselinname snelle hartslag en hartkloppingen onregelmatige hartslag nervositeit. Dat wil zeggen dat er plotseling een grote hoeveelheid schildklierhormoon vrijkomt. Indien de oorzaak van de hyperthyreoïdie buiten de schildklier zelf ligt spreekt men van secundaire hyperthyreoïdie. Meestal als gevolg van een acute ziekte of stress.

Papillair carcinoom is de meest voorkomende schildkliertumor en ontstaat in de follikels van de schildklier. maar ook van de ernst ervan en van de leeftijd en fysieke toestand van de patiënt.Vrouwen hebben 2 tot 3keer meer kans op schildklierkanker dan mannen en de kanker komt ook meer voor bij blanken dan bij andere mensen. Kwaadaardige schildklierkankers kunnen meestal operatief volledig verwijderd worden en hebben dan een goede prognose. Vaak is het papillair carcinoom traag groeiend. Kanker kan verschillende soorten hebben.De schildklier bestaat uit follikels en C-cellen. heeft een snellere uitzaaiingen en is moeilijker te behandelen. Hierbij kunnen de parathyroïden of de stembanden beschadigd worden. maar ook familiale aanleg en vele andere factoren sp elen mee. Als dit gebeurd wordt de prognose veel slechter en zullen ook andere ziektetekens optreden. In het geval van schildklierkanker lijkt radioactieve straling een belangrijke rol te kunnen spelen.Een ongezonde levensstijl lijkt de kans op vele types van kanker te verhogen. Deze vorm van schildklier kanker schijnt soms vaker voor te komen in bepaalde families. De follikels produceren het hormoon thyroxine. De meest gebruikte zijn methimazole en propylthiouracil. Symptomen De symptomen van schildklierkanker zijn in het begin algemeen van aard en kunnen sterk lijken op andere aandoeningen van de schildklier: y y y y y y een knobbel net onder de adamsappel heesheid moeilijkheden bij het slikken gezwollen lymfeklieren keel. De meeste zijn goedaardig maar het komt toch voor dat het een kwaadaardig gezwel blijkt te zijn. De kans op uitzaaiingen is wat groter. 11 . Het radioactief jodium zal dus in de schildklier geconcentreerd worden en daar de hyperactieve cellen beschadigen.Behandeling De behandeling van een overactieve schildklier hangt uiteraard sterk af van de oorzaak van de ziekte. Het grootste gevaar van schildklierkanker zijn uitzaaiingen naar andere organen.In sommige gevallen zal men ervoor kiezen om de schildklier gedeeltelijk of volledig te verwijderen.Behandeling is zelden succesvol.De schildklier is het enige orgaan in het lichaam dat jodium nodig heeft en opneemt uit de bloedbaan.Er bestaat medicatie die de werking van de schildklier remt en de hormoonaanmaak verminderd. Schildklierkanker Soms kunnen er knobbeltjes ontstaan in de schildklier. dit hangt af van het type aangetaste cel. Met radioactief jodium kan me dus de n schildklieractiviteit verlagen zonder hoge concentraties in andere organen te krijgen. terwijl de C-cellen calcitonine produceren. Men noemt deze vorm anaplastisch omdat het niet meer duidelijk is van welke cel hij afkomstig is. Deze vorm is veel agressiever. Oorzaken De oorzaken van het ontstaan van kanker zijn nog niet helemaal duidelijk en zeer veel verschillende factoren kunnen een rol spelen.of nekpijn doe soms uitstraalt naar de oren Medullaire carcinomen veroorzaken nogal eens diarrhee. Indien men de oorzaak van de hyperthyreoïdie niet kan wegnemen zal men proberen de schildklier trager te laten werken. Kanker die in de C-cellen ontstaan noemt men medullaire kanker. Anaplastisch carcinoom is een zeer agressieve kanker die zelden voorkomt. Het folliculair carcinoom is ook een kanker van de follikels van de schildklier maar is agressiever dan het papillair carcinoom. Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van deze behandelingsmethode kanker zou kunn en veroorzaken. Het gevaar is dat de werking te veel afremt wordt waardoor hypothyreoïdie ontstaat.

Hieruit kan men ook andere aandoeningen van de schildklier uitsluiten of aantonen. De radioactieve jodium zal de hyperactieve (kankercellen) vernietigen. CT scan. Dit weefsel wordt dan microscopisch beoordeeld om eventuele kankers te ontdekken en het type ervan te bepalen.Chemotherapie is medicatie die erop gericht is om snel delende cellen (zoals kankercellen) te vernietigen. omdat die niet reageren op andere behandelingsvormen. Hypothyreoidie patienten hebben daarentegen een vergrote tong. 12 . Vraag ook altijd of er hartklachten zijn bij de patient. Daarnaast zou de tandarts vooral op subtiele lichamelijke kenmerken kijken en naar het gedrag van de patient in verband met koude intolerantie of benauwdheid. De schildklier is het enige orgaan in het lichaam dat jodium opneemt.Indien men een schildklierkanker vermoed zal men een biopt nemen. zoals radiografie. Lokale effecten in de tandheelkunde Tandartsen zullen alert moeten zijn indien de lamina dura ontbreekt en al er sprake is van lichte s parodontitis.Diagnose De diagnose kan vermoed worden aan de hand van de symptomen en de zwelling van de schilklier. Deze behandeling wordt voornamelijk gebruikt bij medullaire en anaplistische carcinomen. Behandeling Meestal zal geprobeerd worden om de tumor operatief te verwijderen. Bij hyperthyreoidie is adrenaline gecontraindiceerd. smaakverlies en trage wondgenezing zodat je bij parodontale therapie zo veel mogelijk atraumatisch moet werken. TSH en calcitonine. Tandartsen moeten alert zijn op verhoogde caries en parodontitis risico in verband met droge mond bij hyperthyreoidie. Vraag bij deze patienten altijd naar de oorzaak en historie van de afwijking.Men kan beslissen om na de chirurgie een behandeling met radioactief jodium in te stellen. Dit zouden de tekenen kunnen zijn van hyperthyreodie. omdat C -cellen geen jodium opnemen. echografie en Magnetische Resonantie uitvoeren om kanker te diagnosticeren. Vaak zal de volledige schildklier verwijderd worden en krijgt de patiënt dus hypothyroïdie.Bij verdenking van kanker aan de schildklier zal men een bloedonderzoek doen voor het bepalen van de gehaltes aan schildklierhormoon. Daarnaast is er een snelle eruptie van de tanden te waarnemen. Deze behandeling heeft geen enkel effect op medullaire carcinomen.Ook kan men beeldvormende technieken.

13 .