You are on page 1of 15

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

Word 2007 PL.


wiczenia praktyczne
Autor: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 83-246-0932-6
Format: A5, stron: 160

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Nadal piszesz dokumenty rcznie lub na maszynie? Nie mcz si! Korzystanie
z komputerowych edytorw tekstu, takich jak Word 2007, jest o wiele atwiejsze.
Dziki nim moesz szybko wprowadzi zmiany w kadym miejscu tekstu, wydrukowa
dokument tyle razy, ile zechcesz, bezpiecznie przechowywa pliki na komputerze
czy byskawicznie przesa je poczt elektroniczn. Najnowsza wersja programu
Word udostpnia cakowicie przebudowany interfejs, umoliwia atwiejsze formatowanie
tekstu i zawiera rozbudowany system tworzenia wykresw, dziki czemu bdziesz
mg szybciej tworzy efektowne dokumenty.
Word 2007 PL. wiczenia praktyczne to przystpny samouczek, dziki ktremu
szybko nauczysz si korzysta z najpopularniejszego edytora tekstu na wiecie.
Poznasz gwne elementy interfejsu programu Word 2007 oraz nauczysz si tworzy
i edytowa dokumenty tekstowe. Dowiesz si, jak otwiera i zapisywa pliki, a take
jak wydrukowa napisany tekst. Opanujesz techniki formatowania tekstu, takie jak
wybr czcionki, zmiana jej koloru czy manipulowanie marginesami. Przeczytasz take
o tworzeniu list oraz tabel.
Nowy interfejs programu Word
Tworzenie i edycja dokumentw
Zarzdzanie plikami tekstowymi
Drukowanie dokumentw
Formatowanie tekstu
Tworzenie tabel i list
Twrz, zmieniaj i drukuj dokumenty za pomoc programu Word 2007

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Tytuem wstpu
Rozdzia 1. Nowy interfejs uytkownika edytora Word 2007
Uruchamianie edytora Word 2007
Co nowego w interfejsie uytkownika?

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw


Wpisywanie tekstu
Zaznaczanie tekstu
Wstawianie symboli i znakw specjalnych
Wycofywanie i powtarzanie ostatnich polece
Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementw
Wyszukiwanie i zamiana tekstu
Tworzenie dokumentw opartych na istniejcych
szablonach

Rozdzia 3. Zarzdzanie plikami


Nowy format plikw Microsoft Office 2007
Otwieranie dokumentw
Zapisywanie dokumentw

Rozdzia 4. Drukowanie dokumentw


Ustawienia strony
Drukowanie podgld wydruku
Drukowanie dokumentw

5
9
10
11

23
23
28
32
34
37
42
48

53
53
54
61

67
68
71
73

Word 2007 PL wiczenia praktyczne

Rozdzia 5. Formatowanie dokumentw


Zmiana atrybutw tekstu
Zabawy z kolorami
Zmiana kroju czcionek
Zmiana rozmiaru czcionek
Motywy
Formatowanie akapitw
Formatowanie z wykorzystaniem stylw

Rozdzia 6. Tworzenie tabel


Rysowanie tabel, czyli przyjemne z poytecznym

Rozdzia 7. Tworzenie i edycja list


Listy wypunktowane
Listy numerowane
Listy wielopoziomowe (hierarchiczne)

79
80
85
89
91
93
94
109

113
132

145
145
148
151

W jaki sposb najlepiej rozpocz prac z nowym programem? C, na to pytanie nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Niektrym odpowiada bardzo szczegowe studiowanie dokumentacji programu i sprawdzanie kolejno jego funkcji. Inni
wol samodzielnie rozgryza problemy i do dokumentacji sigaj dopiero wtedy, gdy program zapdzi ich w kozi rg. Wybr metody naley
oczywicie do Ciebie i mam nadziej, e niniejsza ksieczka bdzie
Ci bardzo pomocna przy wyborze sposobu postpowania. Nie powiniene si jednak przejmowa nie taki diabe straszny, jak go maluj i z pewnoci po zakoczeniu lektury niniejszej ksieczki nie
bdziesz mia adnych problemw z tworzeniem nawet bardzo zaawansowanych dokumentw.
Microsoft Word 2007 pozwala na szybkie tworzenie rnego rodzaju
dokumentw, od bardzo prostych do bardzo rozbudowanych, a jego
najwiksz zalet jest to, e na kadym etapie tworzenia dokumentu
zapewnia uytkownikowi maksymalne wsparcie i oferuje wiele uatwie, dziki czemu zamiast na docelowym wygldzie dokumentu

24

Word 2007 PL wiczenia praktyczne

moesz skoncentrowa si na jego treci nadanie dzieu profesjonalnego wygldu bdzie zazwyczaj wymagao tylko kilku dodatkowych
nacini klawiszy oraz wykonania kilku prostych polece. Reszt
zajmie si Word
W I C Z E N I E

2.1

Tworzenie nowego, pustego dokumentu

Jak mog utworzy nowy, czysty dokument i kiedy mog rozpocz


wpisywanie tekstu?
Nowy dokument zosta automatycznie utworzony w momencie uruchamiania Worda. Praktycznie rzecz biorc, wpisywanie treci nowego
dokumentu moesz rozpocz od momentu, w ktrym na ekranie
edytora pojawi si biaa pusta strona z migajcym kursorem w pierwszym wierszu. Jeeli chcesz utworzy kolejny pusty dokument, to
moesz tego dokona w nastpujcy sposb:
1. Nacinij przycisk Microsoft Office

znajdujcy si w lewej,
grnej czci gwnego okna programu.
2. Z menu wybierz polecenie Nowy. Na ekranie pojawi si okno
dialogowe Nowy dokument (rysunek 2.1).

Rysunek 2.1. Tworzenie nowego, pustego dokumentu przy uyciu okna


dialogowego Nowy dokument
3. Zwr uwag, e domylnie zaznaczona jest kategoria Puste

i niedawno uywane i szablon Pusty dokument.

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw

25

4. Nacinij przycisk Utwrz. Gotowe! Na ekranie pojawi si nowy,

pusty dokument i moesz rozpocz wpisywanie tekstu.


Aby szybko stworzy nowy, pusty dokument oparty na domylnym
szablonie, nacinij po prostu kombinacj klawiszy Ctrl+N. Pamitaj,
e utworzenie nowego, pustego dokumentu nie ma adnego wpywu
na otwarte wczeniej dokumenty (a w szczeglnoci nie powoduje ich
automatycznego zamknicia).
W I C Z E N I E

2.2

Wpisywanie tekstu

Utwrz nowy, pusty dokument, a nastpnie wpisz poniszy fragment


tekstu, zachowujc jego ukad.
Owczarek niemiecki
Kraj pochodzenia: Niemcy
Data publikacji wzorca oryginalnego: 30.08.1991
Klasyfikacja FCI. Grupa 1 (Owczarki z wyjtkiem szwajcarskich psw
pasterskich). Sekcja 1 (Owczarki). Rasa, w ktrej obowizuj prby pracy.
Zachowanie i charakter. W swym zachowaniu i charakterze owczarek
niemiecki powinien by zrwnowaony, pewny siebie, absolutnie naturalny
i nieagresywny (poza sytuacj, gdy zosta pobudzony), czujny i posuszny.
Powinien cechowa si odwag, silnym charakterem i popdem walki. Pe
cechy czyni ze dobrego psa towarzyszcego, strujcego, obronnego,
subowego i pasterskiego.

Podczas wpisywania tekstu nie naciskaj klawisza Enter na kocu kadej


linii tekstu (tzw. bd maszynistki). Piszc w taki sposb, otrzymaby
tekst, w ktrym kada linia byaby osobnym akapitem, co pniej,
w trakcie formatowania dokumentu, sprawioby Ci wiele kopotu.
Pamitaj taki sposb wpisywania tekstu jest powanym bdem.
Przeniesienie niemieszczcych si wyrazw do nastpnej linii jest zadaniem
edytora tekstu. Klawisza Enter uywaj tylko wtedy, gdy chcesz wiadomie
rozpocz nowy akapit.

26

Word 2007 PL wiczenia praktyczne


Jeeli podczas wprowadzania tekstu pomylisz si, moesz skorygowa
tekst, korzystajc z opisanych poniej klawiszy lub ich kombinacji:
q Backspace usuwa jeden znak na lewo od kursora.
q Ctrl+Backspace usuwa jeden wyraz na lewo od kursora.
q Delete usuwa jeden znak na prawo od kursora.
q Ctrl+Delete usuwa jedno sowo na prawo od kursora.
Jeeli chcesz usun wikszy fragment tekstu, to powiniene najpierw
go zaznaczy, a nastpnie nacisn klawisz Delete. Jeeli chcesz zastpi
dany fragment tekstu innym, wpisywanym z klawiatury, powiniene
zaznaczy fragment tekstu, ktry chcesz usun, i po prostu rozpocz
wpisywanie nowego tekstu.

W I C Z E N I E

2.3

Wstawianie i zastpowanie tekstu

Word standardowo oferuje dwa tryby wpisywania tekstu: wstawianie


i zastpowanie. Domylnie wczony jest tryb wstawiania, w ktrym
wyrazy wpisywane z klawiatury rozsuwaj istniejcy tekst. W drugim, znacznie rzadziej uywanym trybie pracy edytora wyrazy wpisywane z klawiatury zastpuj istniejcy tekst std nazwa tryb
zastpowania. Jeeli korzystae z poprzednich wersji edytora Word
i z jakiego powodu chcesz przeczy Word 2007 do pracy w trybie
zastpowania, to moe Ci spotka maa niespodzianka. Zazwyczaj
takiej operacji mona byo dokona, naciskajc klawisz Insert, ktry
dziaa na zasadzie prostego przecznika zmieniajcego tryb wpisywania tekstu niestety domylnie metoda ta nie dziaa w Wordzie 2007. Jak zatem mona dokona tej wydawaoby si skdind
prostej operacji? Wystarczy skorzysta z opisanej poniej metody postpowania.
1. Nacinij przycisk Microsoft Office

znajdujcy si w lewej,
grnej czci gwnego okna programu i z menu wybierz
polecenie Opcje programu Word. Na ekranie pojawi si okno
dialogowe opcji Worda.
2. W lewym panelu odszukaj i kliknij lewym przyciskiem myszy
kategori Zaawansowane.

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw

27

3. W prawym panelu odszukaj sekcj Opcje edycji i zaznacz opcj

Uyj klawisza Insert do sterowania trybem zastpowania (patrz


rysunek 2.2).

Rysunek 2.2. Klawisz Insert pozwala na sterowanie trybem zastpowania


4. Nacinij przycisk OK. Gotowe! Od tego momentu wszystko jest

po staremu i za pomoc klawisza Insert moesz zmienia tryb


wpisywania tekstu.
W I C Z E N I E

2.4

Wczanie znacznika trybu wstawiania tekstu

Jak szybko zorientowa si, w jakim trybie wstawiania tekstu pracuje


w tej chwili Word?
Najlepszym sposobem na rozwizanie tego problemu bdzie umieszczenie znacznika trybu wstawiania tekstu na pasku stanu edytora. Aby
tego dokona, wykonaj ponisze polecenia.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym, pustym
miejscu paska stanu.
2. Z menu podrcznego Dostosuj pasek stanu, ktre pojawi si
na ekranie, wybierz opcj Zastpowanie. Po wykonaniu tej
operacji znacznik trybu wstawiania tekstu pojawi si na pasku
statusu (patrz rysunek 2.3).

28

Word 2007 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 2.3. Umieszczanie znacznika trybu wstawiania tekstu


na pasku stanu
3. Teraz, aby zmieni tryb wpisywania tekstu, wystarczy po prostu

klikn na tym znaczniku lewym przyciskiem myszy. Nacinicie


klawisza Insert (po jego uprzedniej aktywacji) rwnie bdzie
zmieniao stan tego znacznika.

Jedn z najczciej wykonywanych podczas pracy z edytorem tekstu


operacji jest zaznaczanie wybranych fragmentw tekstu, co niejako
stanowi wstpny etap do wykonywania caego szeregu czsto bardzo
zrnicowanych operacji edycji bd formatowania dokumentu.
W I C Z E N I E

2.5

Zaznaczanie fragmentw tekstu przy uyciu myszy

W jaki sposb mog przy uyciu myszy zaznacza rne fragmenty


tekstu (np. wyraz, wiersz, kilka kolejnych wierszy itp.)?
Zaznaczanie przy uyciu myszy jest bardzo prost operacj. Aby si
o tym przekona, otwrz dowolny dokument, a nastpnie zaznacz
opisane poniej fragmenty tekstu wedug podanych instrukcji.

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw

29

q Dowolny fragment tekstu ustaw wskanik myszy w danym

miejscu dokumentu, nacinij lewy przycisk myszy i przecignij


wskanik myszy nad tekstem, ktry chcesz zaznaczy.
q Wyraz ustaw wskanik myszy nad wybranym wyrazem

i dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy.


q Wiersz tekstu przesu wskanik myszy na lewo od wiersza

(ksztat wskanika zmieni si na strzak pochylon w prawo),


a nastpnie kliknij lewym przyciskiem myszy.
q Wicej ni jeden wiersz tekstu przesu wskanik na lewo

od pierwszego wiersza, ktry chcesz zaznaczy (ksztat


wskanika zmieni si na strzak pochylon w prawo),
a nastpnie nacinij lewy przycisk myszy i przecignij mysz
w gr lub w d.
q Zdanie wcinij klawisz Ctrl i kliknij wybrane zdanie lewym

przyciskiem myszy.
q Akapit przesu wskanik myszy na lewo od akapitu (ksztat

wskanika zmieni si na strzak pochylon w prawo), a nastpnie


kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Alternatywnym
sposobem jest ustawienie wskanika myszy w dowolnym
miejscu akapitu i trzykrotne kliknicie jej lewym przyciskiem.
q Kilka akapitw przesu wskanik na lewo od wybranych

akapitw (ksztat wskanika zmieni si na strzak pochylon


w prawo), a nastpnie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem
myszy (po drugim klikniciu przytrzymaj przycisk) i przecignij
wskanik w gr lub w d.
q Duy fragment tekstu ustaw kursor na pocztku wybranego

fragmentu tekstu, przewi dokument do danego miejsca,


a nastpnie wcinij klawisz Shift i kliknij lewym
przyciskiem myszy.
Aby zlikwidowa zaznaczenie, nacinij dowolny klawisz strzaek kursora
lub kliknij lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu.

30

Word 2007 PL wiczenia praktyczne

W I C Z E N I E

2.6

Zaznaczanie fragmentw tekstu przy uyciu klawiatury

Czy do zaznaczania tekstu zamiast myszy mog uy rwnie klawiatury?


Oczywicie! Jeeli znasz kombinacj klawiszy, za pomoc ktrej mona przesuwa punkt wstawiania (kursor), to moesz zaznaczy tekst,
uywajc tej samej kombinacji klawiszy i dodatkowo przytrzymujc
klawisz Shift. Aby zlikwidowa zaznaczenie, wystarczy nacisn ktry z klawiszy kursora lub po prostu klikn mysz w dowolnym
miejscu dokumentu.
Do zaznaczania tekstu moesz rwnie wykorzysta klawisz funkcyjny F8. Kolejne nacinicia tego klawisza pozwalaj kolejno na zaznaczenie biecego sowa, zdania, akapitu itd. Przykadowo, aby zaznaczy biece sowo, dwukrotnie nacinij klawisz F8. Aby zaznaczy
biece zdanie, trzykrotnie nacinij klawisz F8 itd.
W I C Z E N I E

2.7

Zaznaczanie caego dokumentu

W jaki sposb mog zaznaczy cay dokument?


Zaznaczenie caego dokumentu wbrew pozorom jest bardzo przydatn
i stosunkowo czsto wykonywan operacj. Aby tego dokona, moesz
skorzysta z jednej z opisanych poniej metod.
q Przejd na kart Narzdzia gwne, nastpnie w grupie Edytowanie
odszukaj i nacinij przycisk Zaznacz i z listy, ktra si pojawi
na ekranie, wybierz polecenie Zaznacz wszystko (patrz
rysunek 2.4).

Rysunek 2.4. Zaznaczanie caego dokumentu przy uyciu Wstki

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw

31

q Nacinij sekwencj klawiszy lewy Alt, G, S, N, Z.


q Przesu wskanik myszy na lewy margines dokumentu,

a nastpnie kliknij trzykrotnie lewym przyciskiem myszy.


q Nacinij kombinacj klawiszy Ctrl+A.

Ze zrozumiaych przyczyn ta ostatnia metoda jest chyba najbardziej


popularna.
W I C Z E N I E

2.8

Szybkie tworzenie strony tytuowej

W jaki sposb mog utworzy stron tytuow mojego dokumentu?


Word 2007 daje Ci do dyspozycji ca galeri gotowych do uycia stron
tytuowych, ktre oczywicie moesz dopasowa do wasnych potrzeb.
Aby uy wybranej strony, wykonaj ponisze polecenia:
1. Przejd na kart Wstawianie, klikajc na niej lewym przyciskiem

myszy.
2. W grupie polece Strony odszukaj i rozwi galeri Strona

tytuowa (patrz rysunek 2.5).

Rysunek 2.5. Galeria wbudowanych stron tytuowych

32

Word 2007 PL wiczenia praktyczne

3. Wybierz dan stron tytuow i kliknij j lewym przyciskiem

myszy. Word wstawi do dokumentu szablon wybranej strony


tytuowej, a Tobie pozostanie ju tylko uzupenienie szczegw
(tytu, nazwisko autora itp.).
Aby szybko przywoa na ekran galeri stron tytuowych, nacinij
sekwencj klawiszy lewy Alt, V, A.

W I C Z E N I E

2.9

Wstawianie symboli

Pisz wanie tekst techniczny i jestem zmuszony uywa rnych


nietypowych symboli, np. , , , , itp. Niestety, nie s one bezporednio dostpne z klawiatury. Jak mog uzyska takie symbole
w moim dokumencie?
Bardzo czsto w rnych tekstach, a zwaszcza w tekstach technicznych, mona spotka rnego rodzaju symbole i znaki specjalne, ktre
nie wystpuj na standardowych klawiaturach. Microsoft Word 2007
pozwala na wstawianie rnego rodzaju dodatkowych symboli i znakw specjalnych do edytowanego dokumentu, przykadowo mona
wstawia takie symbole, jak znak zastrzeenia praw autorskich ,
symbol zastrzeonego znaku towarowego , symbol znaku towarowego , symbole uamkw , , , symbole niektrych walut, jak np.
jena japoskiego , funta angielskiego czy te euro , a take wiele
innych symboli obejmujcych zarwno symbole matematyczne i graficzne, jak i charakterystyczne znaki diakrytyczne dla rnych jzykw, np. , , , itp.
Jeeli chcesz wstawi niestandardowy symbol do edytowanego dokumentu, to powiniene wykona ponisze polecenia.

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw

33

1. Ustaw kursor w miejscu, w ktrym chcesz wstawi dany symbol,

a nastpnie przejd na kart Wstawianie. Aby tego dokona,


moesz klikn t kart lewym przyciskiem myszy bd nacisn
kolejno klawisze lewy Alt i V.
2. W grupie polece Symbole odszukaj i kliknij lewym przyciskiem
myszy polecenie Symbol.
3. Na ekranie pojawi si lista najczciej uywanych symboli
(patrz rysunek 2.6). Jeeli poszukiwany symbol znajduje si
na niej, po prostu kliknij go lewym przyciskiem myszy,
a Word wstawi go do edytowanego dokumentu.

Rysunek 2.6. Lista najczciej uywanych symboli jest dostpna


bezporednio na Wstce
4. Jeeli nie znajdziesz poszukiwanego elementu na licie najczciej

uywanych symboli, wybierz polecenie Wicej symboli.


5. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Symbol (patrz rysunek 2.7).
Rysunek 2.7.
Okno dialogowe
Symbol

34

Word 2007 PL wiczenia praktyczne

6. Odszukaj dany symbol i zaznacz go, klikajc lewym

przyciskiem myszy.
7. W razie potrzeby rozwi list Czcionka i wybierz inny zestaw
znakw. Po odnalezieniu danego symbolu zaznacz go,
klikajc lewym przyciskiem myszy.
8. Nacinij przycisk Wstaw zaznaczony symbol zostanie
wstawiony do tekstu w miejscu pooenia kursora. Aby powrci
do edytowanego dokumentu, nacinij przycisk Zamknij
(po wstawieniu pierwszego symbolu przycisk Anuluj zamienia
si na Zamknij).
Aby szybko przywoa na ekran okno symboli, nacinij sekwencj
klawiszy lewy Alt, V, M, M.

Wyobra sobie, e masz duy dokument i chcesz, aby cay tekst by


pochylony. Z poprzednich wicze wiesz, e naley w tym celu zaznaczy cay tekst. Zaznaczasz go wic, a nastpnie niby przypadkiem
naciskasz dowolny klawisz
Co si stao? Znikn cay zaznaczony tekst dokumentu i w jego miejsce pojawia si jedna jedyna, wcinita przez Ciebie przypadkiem
literka.
Dlaczego tak si stao i co wtedy naley zrobi? Ot Word domylnie przyjmuje, e na zaznaczonym tekcie bdziesz wykonywa jakie
operacje (w zaoeniu chciae przecie zmieni czcionk na pochy). Poniewa po zaznaczeniu nacisne jaki klawisz, to edytor przyj, e chcesz zastpi zaznaczony fragment wanie wpisywanym
tekstem.