You are on page 1of 45

Adobe Photoshop

CS4/CS4 PL.
Oficjalny podrcznik
Autor: Adobe Creative Team
Tumaczenie: Zbigniew Wako
ISBN: 978-83-246-2275-7
Tytu oryginau: Adobe Photoshop CS4
Classroom in a Book
Zawiera CD-ROM

Eksperymentuj i odkrywaj moliwoci aplikacji Adobe Photoshop CS4!


Jak przystosowa przestrze robocz do wasnych potrzeb?
Jak zwikszy gbi ostroci przez czenie obrazw?
Jak przeksztaca paskie obrazy w obiekty trjwymiarowe?

Najnowsza wersja Adobe Photoshop CS4 znowu przesuwa granice moliwoci edycji
cyfrowych obrazw, sprawiajc, e efekty kocowe s jeszcze bardziej spektakularne!
Nowe i ulepszone narzdzia pozwalaj na szybkie i atwe tworzenie kompozycji
oraz sprawne budowanie warstw korygujcych, a take zapewniaj lepsz kontrol
nad maskami i kanaami. Dziki temu programowi moesz z atwoci tworzy kady
rodzaj grafiki, w tym take obrazy o charakterze naukowym lub w formacie 3D.
Ksika Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik, napisana przez
autoryzowanych trenerw firmy Adobe, wprowadzi Ci w podstawy Photoshopa,
stopniowo przechodzc do technik coraz bardziej zaawansowanych. Dziki temu
podrcznikowi nauczysz si korygowa i retuszowa fotografie, pracowa z warstwami
i maskami oraz tworzy profesjonalne projekty i przygotowywa je do druku. Ponadto
poznasz metody tworzenia i obrbki obrazw o charakterze naukowym, a take grafiki
trjwymiarowej. Dziki tej bogato ilustrowanej, napisanej przejrzystym jzykiem ksice
szybko nauczysz si optymalnie wykorzystywa moliwoci niezwykej aplikacji, jak
jest Photoshop CS4!
Narzdzia Photoshopa
Korekta fotografii
Zaznaczenia i narzdzia do ich tworzenia
Stosowanie stylw warstw
Maski i kanay
Formatowanie i znieksztacanie tekstu
Techniki rysunku wektorowego
Przygotowanie plikw na potrzeby Internetu
Grafika trjwymiarowa
Praca z obrazami o charakterze naukowym
Uzyskiwanie zgodnoci kolorw na ekranie i wydruku

Skorzystaj z wiedzy dowiadczonych instruktorw firmy Adobe!

SpiS TreCi

WprOWadzenie
Oksice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Conowego wtym wydaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Photoshop Extended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Wymagania wstpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Instalacja programu Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Uruchamianie programu Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kopiowanie plikw dowicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Przywracanie ustawie domylnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Dodatkowe rda informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Certyfikaty firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

zapOznanie Si zOBSzareM rOBOCzYM


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Rozpoczynanie pracy wprogramieAdobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Korzystanie znarzdzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Korzystanie zpaska opcji ipaneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Cofanie wykonanych operacji wPhotoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Dostosowanie przestrzeni roboczej dowasnych potrzeb iupodoba . . . . . . .44
Korzystanie zpomocy Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Sprawdzanie aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

sPis treci

pOdSTaWOWa KOreKTaFOTOGraFii
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Strategia retuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Rozdzielczo iwymiary obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Prostowanie ikadrowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Korzystanie zfunkcji automatycznego dopasowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Usuwanie przebarwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Rczne dopasowanie zakresu tonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Zastpowanie kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Dopasowanie jasnoci zapomoc narzdzia Dodge (Rozjanianie) . . . . . . . . . . 71
Dopasowanie nasycenia zapomoc narzdzia Sponge (Gbka) . . . . . . . . . . . . .72
Porwnanie efektw korekty rcznej iautomatycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Retuszowanie zapomoc narzdzia Clone Stamp (Stempel) . . . . . . . . . . . . . . . .74
Korzystanie znarzdzia Spot Healing Brush (Punktowy pdzel korygujcy) . .76
Korzystanie znarzdzi Healing Brush (Pdzel korygujcy) iPatch (atka) . . . .77
Stosowanie filtru Unsharp Mask (Maska wyostrzajca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zapisywanie obrazu napotrzeby druku czterokolorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

zaznaCzenia
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Zaznaczenia inarzdzia doich tworzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Stosowanie narzdzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie). . . . . . . . . . . . . . . .89
Przesuwanie zaznaczonego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Manipulowanie zaznaczeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zaznaczanie zapomoc narzdzia Magic Wand (Rdka). . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Zaznaczanie zapomoc narzdzi typu Lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Obracanie zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Zaznaczanie zapomoc narzdzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) . . 102
Kadrowanie obrazu iusuwanie zaznaczonego fragmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Poprawianie krawdzi zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podrcznik

pOdSTaWOWe inFOrMaCJeOWarSTWaCH
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Owarstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Panel Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Zmiana kolejnoci warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nakadanie gradientu nawarstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Stosowanie stylw warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Spaszczanie izapisywanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

MaSKi iKanaY
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Praca zmaskami ikanaami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tworzenie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Edycja maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Przegld kanaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Modyfikowanie pojedynczych kanaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Wczytanie maski jako zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Filtrowanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Stosowanie efektw przyuyciumaski gradientowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Zmiana rozmiarw ptna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Usuwanie ta obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Przenoszenie warstw midzy dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Kolorowanie zapomoc warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Grupowanie iprzycinanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Odwracanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Zastosowanie tekstu wroli maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

pOpraWianie idOSKOnaLenie FOTOGraFii CYFrOWYCH


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Wewntrzny format aparatu (RAW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Przetwarzanie plikw wCamera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Poprawianie fotografii cyfrowych wPhotoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

sPis treci

Edycja obrazu zuyciem filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . . . . . . . . . . . 206


Korygowanie znieksztace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Powikszanie gbi ostroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Tworzenie prezentacji PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

prOJeKT TYpOGraFiCznY
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Tekst wiadomoci wstpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Tworzenie maski przycinajcej ztekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Wykorzystanie tekstu dotworzenia innych elementw graficznych . . . . . . . 230
Interaktywne formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Znieksztacanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Projektowanie tekstu akapitowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Znieksztacanie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

8 TeCHniKi rYSUnKU WeKTOrOWeGO


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Oobrazach bitmapowych igrafice wektorowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Ociekach inarzdziu Pen (Piro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Stosowanie cieek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Tworzenie obiektw wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Rysowanie dowolnych ksztatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Importowanie obiektw inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

zaaWanSOWane TeCHniKi praCY z WarSTWaMi


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Przycinanie warstwy ksztatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Przygotowanie siatki perspektywy filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . 283
Definiowanie wasnych skrtw klawiszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Umieszczanie zaimportowanej grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Dodawanie grafiki zzastosowaniemperspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Dodawanie stylu warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Umieszczanie grafiki naciance bocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podrcznik

Dopasowanie kolejnej grafiki doperspektywy obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291


Dodanie warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Kompozycje warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Zarzdzanie warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Spaszczanie wielowarstwowego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Scalanie warstw iich grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Stemplowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

10

KOMpOnOWanie zaaWanSOWane
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Komponowanie pocztwki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Stosowanie filtrw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Rczne kolorowanie zaznaczonychobszarw warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Stosowanie filtrw inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Dodawanie cieni iobwdki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Ujednolicenie schematu kolorw wkilku obrazach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Automatyzacja zada wieloetapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Tworzenie panoramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

11

przYGOTOWYWanie pLiKW dLa pOTrzeB inTerneTOWYCH


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Przystosowanie przestrzeni roboczej dozada internetowych . . . . . . . . . . . . 344
Tworzenie plasterkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Dodawanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Animacja stylu warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Eksportowanie kodu HTML iobrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Stosowanie funkcji Zoomify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Tworzenie galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

sPis treci

12

GraFiKa TrJWYMiarOWa
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Tworzenie trjwymiarowego ksztatu zwarstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Manipulowanie obiektami trjwymiarowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Dostosowywanie tekstury iowietlenia zapomoc panelu 3D . . . . . . . . . . . . 379
Scalanie warstw dwuwymiarowych ztrjwymiarowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Importowanie plikw 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Scalanie warstw 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Dodawanie wiata punktowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Malowanie obiektw 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Dodawanie trjwymiarowego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Tworzenie pocztwki 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

13

praCa z OBrazaMi OCHaraKTerze naUKOWYM


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Przegldanie iedytowanie plikw wprogramie Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . 404
Rozjanianie iwzmacnianie kolorw obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Wytyczanie granic obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
Tworzenie linii granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Pomiary iobrbka danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Eksportowanie wynikw pomiarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Tworzenie przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427
Pomiary wtrzech wymiarach przy uyciu filtra
Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Tworzenie legendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
Tworzenie pokazu slajdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podrcznik

14

JaK UzYSKa zGOdnOKOLOrW naeKranie i na WYdrUKU


Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Reprodukcja kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Definiowanie ustawie zarzdzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Testowanie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Identyfikacja kolorw spoza danej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441
Korekta obrazu iwydruk prbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Zapisywanie obrazu wpliku CMYK EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

10

sPis treci

Maski ikanay
Tematyka lekcji
Wtej lekcji omwiono, jak:

udoskonali zaznaczenie zapomoc szybkiej maski,


zapisa zaznaczenie jako mask kanau,
obejrze mask wpanelu Channels (Kanay),
wczyta zapisan mask,
edytowa mask przy uyciu panelu Masks (Maski),
modyfikowa maski zapomoc filtrw, efektw itrybw mieszania,
przesuwa obraz wobrbie maski,
utworzy mask warstwy,
podmalowa mask wcelu modyfikacji zaznaczenia,
zapomoc narzdzia Quick Mask (Szybkie zaznaczanie) utworzy
skomplikowane zaznaczenie,

utworzy iwykorzysta mask gradientow,


wykona okrelon korekt obrazu zapomoc wydzielonego kanau,
utworzy obraz wskali szaroci napotrzeby maskowania przez
odpowiedni obrbk wybranego kanau.

Naprzyswojenie materiau tej lekcji naley przeznaczy okoo 90 minut.


Wrazie potrzeby mona usun zdysku pliki poprzednich wicze iskopiowa wich miejsce folder Lesson05. Podczas pracy pliki startowe bd raczej
zachowywane bez zmian. Wrazie potrzeby mona jeprzywrci, kopiujc
jeponownie zpyty CD, ktra stanowi zacznik doksiki.

144

Maski swykorzystywane wPhotoshopie


dowyizolowywania okrelonych fragmentw obrazu
imanipulowania nimi. Maska dziaa jak szablon.
Obszar wycity mask moe by zmieniany, areszta
jest chroniona przed modyfikacjami. Mona tworzy
tymczasowe maski dojednokrotnego uycia, atake
zapisa mask dowielokrotnego wykorzystania.

145

Praca zmaskami ikanaami


Maski Photoshopa izoluj ichroni fragmenty obrazu, podobnie jak tamy maskujce zabezpieczaj szyb okienn przed zabrudzeniem farb podczas malowania
domu. Kiedy tworzymy mask napodstawie zaznaczenia, obszar niezaznaczony jest
maskowany, czyli chroniony przed edycj. Dziki maskom uytkownik moe tworzy
izapisywa pracochonne zaznaczenia dowielokrotnego wykorzystania. Moemy
ponadto wykorzysta maski dobardziej zoonych zada edycyjnych, naprzykad
wcelu wymiany jednego koloru nainny lub zastosowania filtrw naograniczonym
obszarzeobrazu.
WPhotoshopie moemy tworzy maski tymczasowe, tak zwane szybkie maski, lub
maski trwae zapisywane jako specjalne kanay wskali szaroci, zwane kanaami
alfa. Kanay stake uywane dozapisywania informacji okolorach obrazu. Kanay
wprzeciwiestwie dowarstw nie sdrukowane. Dopracy zkanaami alfa wykorzystujemy panel Channels (Kanay).
Idea maskowania sprowadza si dotego, eczarne ukrywa, abiae odkrywa. Jednak
tak jak wyciu rzadko co jest idealnie czarne lub idealnie biae. Rozmaite odcienie szaroci maskuj czciowo wzalenoci odpoziomu tej szaroci. Szaro napoziomie 255 (czer) zakrywa cakowicie, anapoziomie 0 (biel) ukrywa.

Rozpoczynamy prac
wiczenie rozpoczniemy odobejrzenia ostatecznej wersji pliku utworzonego zuyciem
masek ikanaw.
1 Uruchom program inatychmiast przytrzymaj wcinite klawisze Ctrl+Alt+Shift
(Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS) wcelu przywrcenia
domylnych ustawie programu (zobacz punkt Przywracanie ustawie
domylnych nastronie 5).
2 Woknie komunikatu, ktre pojawi si naekranie, zatwierd przyciskiem Yes (Tak)
przywrcenie domylnych ustawie.
3 Napasku aplikacji kliknij przycisk Launch Bridge (Uruchom program Bridge) (
aby otworzy przegldark.

),

4 Kliknij zakadk Folders (Foldery) wlewej czci okna programu Bridge. Odszukaj
iotwrz skopiowany wczeniej nadysk twardy folder Lessons, anastpnie kliknij
dwukrotnie folder Lesson05.
5 Obejrzyj dokadnie zawarto pliku 05End.psd. Aby zwikszy rozmiary miniatur,
przesu wprawo suwak, ktry znajduje si wdolnej czci okna przegldarki.

146

LeKCJA 5 Maski i kanay

Podczas tej lekcji utworzymy okadk doksiki zatytuowanej Zen Garden


(OgrdZen). Wykorzystamy dotego celu kilka fotografii posgu Buddy, wityni japoskiej, bambusowego potu iwypuky tekst. Dopoczenia zdj wjeden
obraz uyjemy odpowiednio przygotowane maski. Utworzymy take skomplikowane
zaznaczenie oderwanego kawaka papieru, ktry posuy nam zato caej kompozycji.
Nakoniec dodamy tekst, ktry odsoni tekstur tego papieru.
6 Dwukrotnie kliknij miniatur pliku
05Start.psd, aby otworzy go wPhotoshopie.

Tworzenie szybkiej maski


wiczenie rozpoczniemy oduycia trybu Quick Mask (Szybka maska) doprzeksztacenia ramki zaznaczenia wmask tymczasow. Pniej zamienimy tmask zpowrotem
wzaznaczenie. Jeeli szybka maska nie zostanie zapisana jako trwaa maska kanau alfa,
zchwil przeksztacenia jej wzaznaczenie zostanie utracona.
1 Wybierz polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako), zmie nazw pliku
na05Working.psd (roboczy) ikliknij przycisk Save (Zapisz). Jeli pojawi si okno
dialogowe zopcj maksymalnej zgodnoci, kliknij przycisk OK.
Zapisanie kopii pliku startowego pozwoli powrci doniego wrazie potrzeby.
Teraz zamaskujemy posg Buddy, aby mc oddzieli go oddotychczasowego ta iumieci nainnym.
2 Wpanelu Layers (Warstwy) kliknij
warstw Buddha, aby juaktywni.
3 Wprzyborniku kliknij przycisk Edit
in Quick Mask Mode (Edytuj wtrybie
szybkiej maski) ( ). (Domylnie
wczany jest tryb standardowy).

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

147

Wtrybie szybkiej maski obszary pozostajce poza zaznaczeniem, czyli chronione przed
zmianami, spokrywane czerwon nakadk, ktra przypomina rubinow foli, jakiej
uywao si wtradycyjnych drukarniach domaskowania obrazw. Modyfikowane mog
by tylko te obszary, ktre nie sprzykryte nakadk. Zwr uwag, epowczeniu
trybu szybkiej maski warstwa aktywna zmienia swj kolor wpanelu Layers (Warstwy)
zniebieskiego naszary.
4 Wprzyborniku wybierz narzdzie Brush
(Pdzel) ( ).
5 Napasku opcji ustaw tryb Normal (Zwyky),
anastpnie kliknij strzak rozwijajc panel
zustawieniami pdzla iwybierz duy, twardy
pdzel orednicy 65 pikseli. Zamknij panel,
klikajc gdziekolwiek poza nim.
Tym duym pdzlem namaluj zgrubsza mask dokadnym jej wykoczeniem zajmiemy si wnastpnym wiczeniu.
6 Przecignij pdzel wzdu aureoli Buddy. rednica pdzla powinna by dopasowana
doszerokoci aureoli, aby zamalowane zostay rwnie jej krawdzie. Kady obszar
zamalowany zostanie pokryty czerwon nakadk wten sposb powstanie maska.
Wtrybie szybkiej maski Photoshop automatycznie przechodzi doskali szaroci, zmieniajc kolor narzdzia naczarny, akolor ta nabiay. Podczas pracy wtrybie szybkiej
maski warto pamita onastpujcych reguach:

Malowanie kolorem czarnym oznacza poszerzanie maski (czerwonej nakadki),


atym samym zmniejszanie obszaru zaznaczonego.

Malowanie kolorem biaym oznacza wymazywanie maski (czerwonej nakadki),


atym samym poszerzanie obszaru zaznaczonego.

Malowanie kolorem szarym tworzy czciow mask.


7 Zamaskuj wten sposb cay posg Buddy. Staraj si nie wcza domaski adnych
elementw ta.

148

LeKCJA 5 Maski i kanay

Natym etapie nie przejmuj si, jeli wyjdziesz poza kontur posgu. Takimi szczegami
zajmiemy si wnastpnym wiczeniu.
8 Wgrupie panelu Layers (Warstwy) kliknij
zakadk Channels (Kanay), aby otworzy panel
zkanaami.
Wpanelu Channels (Kanay) domylnie wywietlane
skanay poszczeglnych kolorw. Wtrybie CMYK
widoczny jest podgld penokolorowego obrazu oraz
kanaw: cyjanu, magenty, tego iczarnego.
Zauwa, eutworzona wanie szybka maska pojawia
si wpanelu Channels (Kanay) jako dodatkowy kana
onazwie Quick Mask (Szybka maska). Pamitaj, ten
kana jest tymczasowy jeli nie zostanie zapisany
jako zaznaczenie lub zastosowany jako maska, zniknie
wchwili usunicia zaznaczenia.

Uwaga: Doukry-

wania iwywietlania
poszczeglnych
kanaw su ikony
oka, widoczne
wpanelu Channels
(Kanay). Gdy
wywietlany jest
kana zespolony
(CMYK), taikona jest
widoczna przy kadym zpozostaych
czterech kanaw.

Uwaga: Jeli plik

Edycja maski
Utworzona wpoprzednim wiczeniu maska posgu nie jest zbyt precyzyjna, boobejmuje rwnie fragmenty ta. Teraz przeksztacimy jwmask warstwy iprzystpimy
dopoprawiania krawdzi. Zalet edycji zaznaczenia jako maski jest to, emona uy
niemal kadego narzdzia lub filtru dojej modyfikacji (mona uy nawet narzdzi
zaznaczania).

zostanie zapisany
izamknity przy
aktywnym trybie
szybkiej maski,
kana szybkiej maski
bdzie dostpny
poponownym
otwarciu pliku. Jeeli
zapisanie izamknicie pliku nastpi przy
aktywnym trybie
zaznaczania standardowego, kana szybkiej maski zniknie
bezpowrotnie.

Przeksztacanie szybkiej maski wmask warstwy


Szybkie maski nie strwae. Znikaj natychmiast pousuniciu zaznaczenia.
Zaznaczenie mona jednak zapisa jako mask kanau alfa, dziki czemu nie tylko nie
zostanie utracone, ale bdzie mona wykorzysta jeponownie podczas dalszej pracy.
Tak zapisany kana alfa moe by rwnie uyty winnych plikach Photoshopa.
Aby unikn mylenia poj kana iwarstwa, warto zapamita, ekana zawiera
informacje okolorach izaznaczeniach wobrazie, warstwa natomiast namalowany
obrazek iefekty.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

149

1 Kliknij przycisk Edit in Standard Mode (Edytuj wtrybie standardowym), znajdujcy


si nasamym dole przybornika. Szybka maska stanie si aktywnym zaznaczeniem.
Wykorzystamy ten fakt dopoprawienia maski.

2 Otwrz panel Layers (Warstwy) isprawd, czy warstwa Buddha jest nadal aktywna.
3 Otwrz panel Masks (Maski) znajdziesz go wjednej grupie zpanelem
Adjustments (Dopasowania). Zawiera on opcje inarzdzia suce dornorakiego
modyfikowania masek.
4 Wpanelu Masks (Maski) kliknij przycisk Add apixel mask (Dodaj mask
pikseli) ( ). Photoshop przeksztaci aktywne zaznaczenie wmask warstwy
(mask pikselow). Wtym przypadku bdzie tomaska warstwy Buddha.

150

LeKCJA 5 Maski i kanay

5 Otwrz panel Channels (Kanay). Zauwa,


ekana Quick Mask (Szybka maska) znikn,
awjego miejsce pojawi si kana alfa onazwie
Buddha Mask (Buddha Maska).

Korzystanie zkanaw alfa


Przy duszej pracy zPhotoshopem uywanie kanaw alfa staje si konieczne.
Oto kilka przydatnych informacji naich temat:

Kady obraz moe zawiera cznie do56 kanaw kolorw ialfa.

Dla kadego zkanaw mona okreli nazw, kolor, opcje maski istopie krycia
(krycie mawpyw nawidok kanau podczas wywietlania go woknie, anie
nasam obraz).

Wszystkie nowe kanay maj takie same jak orygina wymiary itak sam
liczbpikseli.

Mask zapisan jako kana alfa mona edytowa zapomoc narzdzi


domalowania iedycji lub filtrw.

Kanay alfa mona przeksztaca wkanay koloru dodatkowego.

Wszystkie kanay s8-bitowymi obrazami wskali szaroci, zmoliwoci


wywietlania 256 odcieni tego koloru.

Poprawianie maski
Posg Buddy zosta zamaskowany, ale poprawy wymagaj krawdzie maski.
Odwrcimy jteraz, aby lepiej widzie sam posg, botouatwi nam prac znarzdziem
Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) oraz innymi opcjami zpanelu Masks (Maski).
Rozpoczniemy jednak odukrycia warstw lecych niej, dziki czemu posg bdzie
lepiej widoczny.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

151

1 Ponownie otwrz panel Layers (Warstwy) ikliknij ikony oka ( ) przy warstwach
Writing (Pismo), Garden (Ogrd) iBackground (To), aby jeukry. Wszystko,
oprcz zieleni otaczajcej posg, zostanie wypenione wzorkiem szachownicy,
cobdzie oznaczao przezroczysto tych obszarw.

2 Sprawd, czy wpanelu Layers (Warstwy) zaznaczona jest warstwa zBudd. Jeli tak,
przejd dopanelu Masks (Maski) ikliknij przycisk Invert (Odwr). Teraz otoczenie
posgu bdzie przezroczyste, aon sam stanie si widoczny. Dziki temu bdzie
atwiej doprecyzowa krawdzie maski.

Teraz moesz przystpi dokorygowania maski przez dodawanie iodejmowanie


odniej pikseli. Pamitaj, epiksele zamalowane kolorem biaym sdodawane domaski,
apomalowanie kolorem czarnym odejmowane.
3 Powiksz widok obszaru, nad ktrym pracujesz. Wmiar postpu prac przesuwaj
widok winne rejony obrazu.

152

LeKCJA 5 Maski i kanay

Julieanne Kost jest wfirmie Adobe oficjaln ewangelistk Photoshopa.

Porady ewangelistki Photoshopa


skrty klawiszowe narzdzia Zoom (Lupka)
Wtrakcie edycji obrazu wielokrotnie musimy powiksza widok szczegw,
anastpnie zpowrotem pomniejsza, aby zobaczy zmiany wkontekcie caoci.
Uatwieniem skombinacje klawiszy, pozwalajce naszybkie przeczanie si
pomidzy narzdziami edycji inarzdziem powikszenia.

Przytrzymaj wcinite klawisze Ctrl+klawisz spacji (Windows)


lubCommand+klawisz spacji (Mac OS), aby tymczasowo wybra narzdzie
Zoom In (Powiksz). Popowikszeniu widoku zwolnij klawisze ipowr wten
sposb dopoprzednio uywanego narzdzia.

Przytrzymaj wcinite klawisze Alt+klawisz spacji (Windows) lub Option+klawisz


spacji (Mac OS), aby tymczasowo wybra narzdzie Zoom Out (Pomniejsz).
Pozmniejszeniu widoku zwolnij klawisze ipowr wten sposb dopoprzednio
uywanego narzdzia.

Aby powrci dowidoku 100%, wprzyborniku dwukrotnie kliknij narzdzie


Zoom (lupka).

Przytrzymaj wcinity klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby zmieni
narzdzie Zoom In (Powiksz) naZoom Out (Pomniejsz), ikliknij wobszarze,
ktrego widok chcesz pomniejszy. Kade kolejne kliknicie zklawiszem Alt
(Option) zmniejsza widok dokolejnego domylnego poziomu.

Aby wdowolnej chwili powikszy widok, nacinij Ctrl+plus (Windows)


lubCommand+plus (Mac OS). Aby go zmniejszy, nacinij odpowiednio
Ctrl+minus lub Command+minus.

4 Zprzybornika wybierz narzdzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) (


inapasku opcji ustaw mikki pdzel orednicy 8 pikseli.

Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodrCzniK

153

5 Uformuj zaznaczenie, aby pokrywao si zkrawdziami posgu.

Jeli dodae dozaznaczenia obszar spoza posgu (przezroczysty), wcinij


klawisze Alt+Delete (Windows) lub Option+Delete (Mac OS).

Aby usun zmaski zaznaczony obszar (czyli uczyni go widocznym), wcinij

klawisz Delete. Pamitaj, byprzed wykonaniem kolejnego zaznaczenia klikn


przycisk New selection (Nowe zaznaczenie) napasku opcji domylnie
wczony jest przycisk Add toselection (Dodaj dozaznaczenia).

Moesz uywa rwnie innych narzdzi dozaznaczania, naprzykad Magnetic Lasso


(Lasso magnetyczne), anawet zwykego pdzla domalowania. Wprzypadku stosowania
narzdzia Brush (Pdzel) wciskaj klawisz X, aby przecza kolor narzdzia nakolor ta
inaodwrt. Wrazie potrzeby zmieniaj take rednic pdzla.
Jeli potrzebujesz wicej informacji onarzdziach dozaznaczania, zajrzyj dolekcji 3.,
Zaznaczenia.

154

LeKCJA 5 Maski i kanay

6 Gdy ju wszystkie fragmenty zielonego ta zostan usunite icay posg bdzie


widoczny, wybierz polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usu zaznaczenie). Nastpnie
wpanelu Masks (Maski) kliknij przycisk Mask Edge (Krawd maski), aby otworzy
okno dialogowe Refine Mask (Popraw mask), gdzie moesz zmikczy lub
wyostrzy krawdzie maski, atake dokona innych modyfikacji.

7 Woknie Refine Mask (Popraw krawd) dobierz takie wartoci parametrw, przy
ktrych uzyskasz optymalne dopasowanie krawdzi maski dokrawdzi posgu.
Myustawilimy Radius (Promie) na0, Contrast (Kontrast) na33, Smooth (Gadki)
na92, Feather (Wtapianie) na0 iContract/Expand (Zawanie/rozszerzanie) na57.
Aby lepiej oceni jako maski, wcz przycisk On Black (Naczarnym) iobejrzyj
jnaczarnym tle.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

155

8 Wpanelu Layers (Warstwy) wcz widoczno wszystkich warstw isprawd,


jakmaska wyglda naich tle.

9 Powiksz widok izapomoc maego mikkiego pdzla popraw ewentualne


niedoskonaoci maski.
Zamaskowane zostao zielone to, ale naszym celem byo zamaskowanie posgu.
Musimy wic odwrci mask.
10 Wpanelu Masks (Maski) kliknij przycisk Invert (Odwr).

Jeli chcesz zobaczy sam mask, otwrz panel Channels (Kanay) iwycz wszystkie
kanay oprcz Buddha Mask (Buddha Maska).
11 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisa aktualny stan obrazu.

156

LeKCJA 5 Maski i kanay

Skrty iwskazwki
dotyczce maskowania
Opanowanie sztuki maskowania znacznie zwiksza efektywno pracy
wPhotoshopie. Oto kilka uytecznych informacji naten temat.

Maski nie modyfikuj pikseli obrazu. Zmiana maski nie wywouje adnych zmian
wsamym obrazie.

Podczas edycji maski naley zwraca uwag nakolory narzdzia ita wybrane
wprzyborniku. Czarny zakrywa, biay odkrywa, aszary zakrywa czciowo
imciemniejszy, tym bardziej zakrywa.

Aby odkry ca zawarto warstwy, naley wyczy mask. Mona tozrobi,


klikajc jej miniatur przy wcinitym klawiszu Shift lub wybierajc polecenie
Layer/Layer Mask/Disable (warstwa/maska warstwy/wycz). Naminiaturze maski
pojawi si wtedy czerwony znak X.

Aby ponownie wczy mask warstwy, naley klikn jej miniatur, wciskajc
jednoczenie klawisz Shift, lub wybra polecenie Layer/Layer Mask/Enable
(Warstwa/Maska warstwy/Wcz). Aby utworzy pust mask, ktra wogle nie
zakrywa warstwy, naley wybra polecenie Layer/Layer Mask/Reveal All
(Warstwa/Maska warstwy/Poka wszystko).

Mask mona odczy odwarstwy iwtedy mona przesuwa jeniezalenie.


Abytego dokona, wystarczy klikn ikon acucha widoczn midzy
miniaturami wpanelu Layers (Warstwy). Kliknicie wpustym miejscu potej
ikonie spowoduje ponowne poczenie maski zwarstw.

Aby przeksztaci mask wektorow wmask warstwy, naley zaznaczy


warstw zmask wektorow iwybra polecenie Layer/Rasterize/Vector Mask
(Warstwa/Rasteryzuj/Maska wektorowa). Trzeba jednak pamita, eproces
rasteryzacji jest nieodwracalny, toznaczy, emaski zrasteryzowanej nie da si
zamieni wwektorow.

Maski mona modyfikowa take zapomoc suwakw wpanelu Masks (Maski).


Suwak Density (Gsto) okrela krycie maski przy wartoci 100% maskowanie
jest pene, przy wartociach mniejszych sabsze, aprzy 0% maska przestaje
dziaa. Suwak Feather (Wtapianie) suy dozmikczania krawdzi maski.

Przegld kanaw
Jestemy przygotowani dozestawienia ta dla naszej okadki zbdne elementy ukryjemy zapomoc maski. Rozpoczniemy odprzejrzenia poszczeglnych kanaw obrazu
wcelu okrelenia, ktry znich makontrast odpowiedni doutworzenia maski
1 Przecignij zakadk panelu Layers (Warstwy), aby znalaz si wobszarze roboczym,
iustaw go obok panelu Channels (Kanay), aby oba byy widoczne. Jeli zawarto
ktrego zpaneli nie jest widoczna wcaoci, przecignij jego naronik wd.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

157

2 Wcinij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) iwpanelu Layers (Warstwy)
kliknij ikon oka ( ) obok warstwy Background (To), aby ukry wszystkie
pozostae warstwy. Nastpnie zaznacz warstw Background.

3 Wpanelu Channels (Kanay) zaznacz kana CMYK. Tospowoduje wczenie


wszystkich kanaw koloru. Nastpnie ukryj kana Cyan (Niebieskozielony). Ikona
oka kanau zespolonego (CMYK) rwnie zniknie. Widoczne pozostan kanay
Magenta (Karmazynowy), Yellow (ty) iBlack (Czarny).

Uwaga: Kanay

mog by wywietlane wkolorach,


ktre reprezentuj
(czerwonym, zielonym iniebieskim lub
niebieskozielonym,
karmazynowym,
tym iczarnym).
Aby wczy taki tryb
wywietlania, naley
wsekcji Interface
(Interfejs) preferencji
Photoshopa zaznaczy opcj Show
Channels in Color
(Poka kanay wkolorze). Tym razem
jednak pozostaw
topcj wyczon.

158

Jeli wczonych jest wicej ni jeden kana, sone wywietlane wkolorach, niezalenie
odtego, jaki tryb wywietlania kanaw zosta wybrany.
4 Wycz kanay Magenta (Karmazynowy) iYellow (ty). Pozostaw widoczny tylko
kana Black (Czarny). (Wszystkich kanaw nie da si wyczy; przynajmniej jeden
musi by widoczny).

LeKCJA 5 Maski i kanay

Pojedyncze kanay wywietlane swskali szaroci. Wtym trybie moemy oceni


wartoci tonalne kolorw skadowych iwybra kana, wktrym te wartoci najbardziej
odpowiadaj naszym celom.
5 Wpanelu Channels (Kanay) kliknij nazw kanau Yellow (ty), aby wyczy
kana koloru czarnego iwczy kana koloru tego. Sprawd kontrast obrazu
wtym kanale. Powtrz tosamo zkanaami Magenta (Karmazynowy) iCyan
(Niebieskozielony). Wybierz kana, wktrym zaznaczenie niebieskiego ta bdzie
najatwiejsze.
Zauwa, ewewszystkich kanaach zwyjtkiem niebieskozielonego napanelach
widoczna jest pionowa ciemna smuga. Wkanale niebieskozielonym panele scakowicie czarne iznakomicie kontrastuj zpozostaymi elementami obrazu. Azatem powinnimy wybra wanie ten kana.

Aby jeszcze bardziej uatwi sobie tworzenie zaznaczenia, zmodyfikujemy odpowiednio


poziomy tonalne tego kanau.

Modyfikowanie pojedynczych kanaw


Teraz, gdy ju mamy wybrany kana Cyan (Niebieskozielony), jako najbardziej odpowiedni donaszych celw, utworzymy jego kopi iodpowiednio jzmodyfikujemy.
1 Pozostaw wczony tylko kana Cyan (Niebieskozielony) iprzecignij go
naprzycisk Create new channel (Utwrz nowy kana) , widoczny wdolnej czci
panelu Channels (Kanay). Wpanelu pojawi si nowy kana onazwie Cyan Copy
(Niebieskozielony kopia).

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

159

2 Kliknij dwukrotnie nazw nowego kanau izmie jnaPanel Mask (maska paneli).

Przez dopasowanie poziomw wyizolujemy czarne panele.


3 Wybierz polecenie Image/Adjustments/Levels (Obraz/Dopasowania/Poziomy),
abyotworzy okno dialogowe Levels (Poziomy). Zwr uwag naprawie paski
fragment wykresu wanie te wartoci wyizolujemy.
4 Przecignij czarny suwak (cienie) domiejsca, gdzie rozpoczyna si paski fragment
wykresu, asuwak biay (wiata) przecignij domiejsca, wktrym ten fragment si
koczy. (Myzastosowalimy poziomy wejciowe owartociach 23, 1,00 i45). Obraz
powinien skada si zelementw wycznie czarnych ibiaych. Kliknij przycisk OK.

5 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisa dotychczasowy stan pracy.

160

LeKCJA 5 Maski i kanay

Wczytanie maski jako zaznaczenia


Utworzon mask wczytamy jako zaznaczenie, ktre zkolei zmienimy
wmaskwarstwy.
1 Wpanelu Layers (Warstwy) wcz widoczno warstwy Garden, anastpnie
zaznaczj.
2 Kliknij dwukrotnie narzdzie Hand (Rczka), aby powikszy widok do100%.
3 Wybierz polecenie Select/Load Selection (Zaznacz/Wczytaj zaznaczenie). Zlisty
rozwijanej Channel (Kana) wybierz Panel Mask. Zaznacz opcj Inverse (Odwr),
aby zaznaczone zostay panele, anie to. Kliknij przycisk OK.

Naobrazie pojawi si ramka zaznaczenia.


4 Przy aktywnym zaznaczeniu kliknij przycisk Add layer mask (Utwrz mask
warstwy) ( ), aby zamaskowa obszary zaznaczone.

Zauwa, ewpanelu Channels (Kanay) pojawi si nowy kana onazwie Garden Mask
(Garden Maska). Bdzie on wywietlany, gdy tylko warstwa Garden bdzie zaznaczona.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

161

5 Wpanelu Layers (Warstwy) kliknij ikon poczenia maski zwarstw ( ),


abyprzerwa topoczenie.

6 Kliknij miniatur warstwy Garden, aby juaktywni.


Teraz przesuniemy wityni wzgldem maski.
7 Zprzybornika wybierz narzdzie Move (Przesunicie) (
abyszczyt wityni by widoczny wgrnym panelu.

) iprzecignij obraz,

8 Gdy uznasz, epooenie obrazu wzgldem maski jest ju prawidowe, kliknij


puste miejsce midzy miniaturami warstwy ijej maski wpanelu Layers (Warstwy),
abyponownie jepoczy.
9 Zapisz dotychczasowy stan pracy.

162

LeKCJA 5 Maski i kanay

Szybkie wczytywanie zaznaczenia


Zapisane zaznaczenie mona ponownie wykorzysta, wczytujc jedoobrazu.
Aby zrobi toszybko, wykonaj wpanelu Channels (Kanay) jedn znastpujcych
czynnoci:

Zaznacz odpowiedni kana alfa, kliknij znajdujcy si udou palety przycisk


Load channel as selection (Zaznaczenie zkanau), anastpnie kliknij kana
zespolony.

Przecignij naprzycisk Load channel as selection (Zaznaczenie zkanau) kana


zawierajcy zaznaczenie, ktre chcesz wczyta.

Kliknij, przytrzymujc wcinity klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS),
kana zawierajcy zaznaczenie dowczytania.

Moesz te wybra sposb, wjaki maska poczy si zistniejcym zaznaczeniem:

Aby doda mask doistniejcego zaznaczenia, wcinij kombinacj klawiszy


Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) ikliknij kana.

Aby odj mask odistniejcego zaznaczenia, wcinij klawisze Ctrl+Alt


(Windows) lub Command+Option (Mac OS) ikliknij kana.

Aby uzyska zaznaczenie bdc czci wspln wczytywanej maski


iistniejcego zaznaczenia, wcinij klawisze Crtl+Alt+Shift (Windows)
lubCommand+Option+Shift (Mac OS) ikliknij kana.

Filtrowanie maski
Dotej pory pracowalimy zobrazem wtrybie CMYK, jako epotrzebny nam by kana
Cyan (Niebieskozielony). Obecnie przejdziemy dotrybu RGB, aby mc zastosowa filtry
dziaajce wanie wtym trybie. Tylko niewielka liczba filtrw dziaa wtrybie CMYK,
afiltry dostpne wgalerii dziaaj tylko wtrybie RGB. Zaznaczone panele zmodyfikujemy tak, aby wyglday jak szklane.
1 Wpanelu Channels (Kanay) wcz widoczno kanau zespolonego CMYK.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

163

2 Zmenu gwnego wybierz polecenie Image/Mode/RGB Color (Obraz/Tryb/RGB).


Woknie zpytaniem ospaszczenie obrazu kliknij przycisk Dont Flatten
(Niespaszczaj). Obraz zostanie przekonwertowany dotrybu RGB. Jeli pojawi si
okno zkomunikatem ozgodnoci, kliknij przycisk OK.

3 Zapomoc polecenia Filter/Filter Gallery (Filtr/Galeria filtrw) otwrz okno


dialogowe Filter Gallery (Galeria filtrw).
4 Woknie galerii rozwi kategori Distort (Znieksztacanie). Zaznacz filtr Glass
(Szko). Parametr Distortion (Znieksztacenie) ustaw na2, aSmoothness (Gadko)
na4, aby uzyska efekt szyby mokrej oddeszczu. Nakoniec kliknij przycisk OK.

Stosowanie efektw
przyuyciumaski gradientowej
Jak pamitamy, malowanie maski kolorem czarnym powoduje ukrywanie zawartoci
warstwy (wtych miejscach warstwa staje si przezroczysta), amalowanie kolorem
biaym, przeciwnie odkrywanie (warstwa staje si nieprzezroczysta). Aby uzyska
czciow przezroczysto, naley malowa farb oodpowiednim stopniu szaroci.
Naprzykad jeli utworzymy mask wkolorze lecym dokadnie porodku midzy
biel aczerni, zwizana zni warstwa bdzie widoczna w50 procentach.
Teraz utworzymy mask gradientow, aby uzyska efekt stopniowego zanikania skutkw dziaania filtra.
164

LeKCJA 5 Maski i kanay

1 Wpanelu Layers (Warstwy) przywr ikon oka obok warstwy Writing, ktra
przedstawia japoski tekst wyrzebiony wbrzie. Zaznacz twarstw.

2 Udou panelu Layers (Warstwy) kliknij przycisk Add layer mask (Utwrz mask
warstwy) ( ). Wten sposb warstwie Writting zostanie przypisana maska.
3 Kliknij miniatur maski warstwy Writting, aby jzaznaczy. Miniatura zostanie
otoczona czarn ramk, oznaczajc, eaktywna jest maska, anie warstwa.
Iotochodzi, bozamierzamy zastosowa filtr wanie domaski, anie warstwy.

4 Zprzybornika wybierz narzdzie Gradient ( ) iupewnij si, czy napasku opcji


wczony jest przycisk Linear Gradient (Gradient liniowy).

Gradient powinien zmienia si odbieli doczerni, azatem kolorem narzdzia powinna


by biel, ata czer.
5 Jeli kolorem narzdzia jest czer, ato maprzypisany kolor biay, kliknij
dwustronn strzak wprzyborniku, aby zamieni te kolory miejscami.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

165

6 Wcinij klawisz Shift iwoknie obrazu przecignij gradient poziomo odrodka


lewej czci obrazu (tej znapisami) domiejsca, gdzie zaczyna si okno. Utworzony
gradient powinien by widoczny naminiaturze maski.

Maska gradientowa bdzie stopniowo odsania (tam, gdzie jest biaa) zawarto warstwy Writting, azasania tam, gdzie jest czarna. Wartoci gradientu zmieniajce si
od255 (czer) do0 (biel) stopniowo odsaniaj to, coznajduje si pod mask.
7 Upewnij si, czy miniatura maski nadal otoczona jest czarn ramk oznaczajc
aktywno maski, anie warstwy.
8 Wybierz polecenie Filter/Texture/Mosaic Tiles (Filtr/Tekstura/Pytki mozaiki).
Photoshop otworzy okno galerii filtrw.
9 Ustaw parametry filtra. Tlie Size (Rozmiar pytki) ustaw na18, Grout Width
(Grubo fugi) na4 iLighten Grout (Jasno fugi) na1. Nakoniec kliknij
przyciskOK.

10 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisa aktualny stan kompozycji.

166

LeKCJA 5 Maski i kanay

Zmiana rozmiarw ptna


Aby naokadce umieci tytu ksiki inazwisko jej autora, musimy powikszy ptno
(obszar roboczy) obrazu.
1 Wprzyborniku ustaw biay kolor ta. (Aby zrobi toszybko, kliknij najpierw
przycisk Default Foreground and Background Colors Domylne kolory pierwszego
planu ita, anastpnie kliknij ikon wksztacie dwustronnej strzaki).
2 Zmenu gwnego wybierz polecenie Image/Canvas Size (Obraz/Rozmiar obszaru
roboczego). Aby powikszy istniejcy obszar roboczy ozadan warto, zaznacz
opcj Relative (Wzgldnie), anastpnie parametr Height (Wysoko) ustaw
na2in (2cale). Nadiagramie Anchor (Kotwica) zaznacz rodkowy kwadrat
wdolnym rzdzie. Kliknij przycisk OK. Dodatkowy obszar ptna zostanie dodany
nadobrazem.

Uwaga:

Domylnym ustawieniem jest czarny


kolor pierwszego
planu ibiay ta,
ale gdy aktywna
jest maska, kolory
te zamieniaj si
miejscami.

Wanalogiczny sposb poszerzymy ptno obrazu wd.


3 Wybierz polecenie Image/Canvas Size
(Obraz/Rozmiar obszaru roboczego). Upewnij si,
czy zaznaczona jest opcja Relative (Wzgldnie),
anastpnie ustaw parametr Height (Wysoko)
na1in (1 cal). Nadiagramie Anchor (Kotwica)
zaznacz rodkowy kwadrat wgrnym rzdzie.
Kliknij przycisk OK.
4 Kliknij dwukrotnie narzdzie Hand (Rczka), aby
zobaczy obraz wcaoci, anastpnie zapisz go.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

167

Usuwanie ta obrazu

E Wskazwka:

Aby unikn
nieoczekiwanych
efektw podczas
czenia elementw
pochodzcych zrnych plikw, naley
zadba oto, byich
rozdzielczoci byy
jednakowe. Wicej
informacji natemat
rozdzielczoci mona
znale wpomocy
Photoshopa pod
hasem Pixel
dimensions and
image resolution (Informacje
owymiarach wpikselach irozdziel
czoci).

Dodatkowe obszary ptna pokryjemy papierem. Skrawek papieru zosta zeskanowany nabiaym, jednolitym tle. Aby oddzieli go odta, zaznaczymy go iskopiujemy
nanow warstw. Jednym zesposobw zaznaczenia obiektw oskomplikowanych
krawdziach jest czne wykorzystanie polecenia Color Range (Zakres koloru), narzdzia
Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) ifunkcji Refine Edge (Popraw krawd). Metoda
tapozwala szybko iskutecznie zaznacza nawet najbardziej misterne krawdzie.
1 Kliknij przycisk Launch Bridge (Uruchom program Bridge) ( ) napasku opcji.
Woknie programu Bridge odszukaj folder Lessons/Lesson05 ikliknij dwukrotnie
miniatur pliku 05Paper.psd, aby otworzy go wPhotoshopie.
2 Wybierz polecenie Zaznacz/Color Range (Zaznacz/Zakres koloru). Woknie
dialogowym tego polecenia ustaw parametr Fuzziness (Tolerancja) na200.
Wskanikiem przypominajcym kroplomierz kliknij papier. Wokienku podgldu
zobaczysz obraz zaznaczenia. Kliknij OK.

Wikszo papieru zostaa zaznaczona, ale niektre, ciemniejsze obszary znalazy si poza zaznaczeniem. Aby jedoczy, uyjemy narzdzia Quick Selection
(Szybkiezaznaczanie).
3 Zprzybornika wybierz narzdzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) (
Przecigaj nim popapierze, a znajdzie izaznaczy wszystkie krawdzie.

168

LeKCJA 5 Maski i kanay

).

4 Napasku opcji kliknij przycisk Refine Edge (Popraw krawd). Radius (Promie)
ustaw na5,0, Contrast (Kontrast) na50%, Smooth (Gadki) na3, Feather
(Wtapianie) na0 iContract/Expand (Zawanie/rozszerzanie) na55.
Nakonieckliknij OK.

5 Wybierz polecenie Layer/New/Layer via Copy (Warstwa/Nowa/Warstwa przez


kopiowanie). Wpanelu Layers (Warstwy) pojawi si nowa warstwa onazwie Layer1
(Warstwa 1). Aby si jej dokadnie przyjrze, ukryj warstw Background. Jak wida,
natej warstwie nie maju biaego ta, pozosta tylko papier.

Przenoszenie warstw midzy dokumentami


Przenoszenie warstw zjednego dokumentu Photoshopa doinnego jest czsto stosowane. Sama czynno jest bardzo prosta. Wramach naszego projektu przeniesiemy
wydzielony kawaek papieru dopliku zkompozycj okadki. Wykorzystamy go tam
doutworzenia tekstury ta.
1 Kliknij przycisk Arrange Documents (U dokumenty) ( ) napasku aplikacji
iwybierz ukad 2 Up (2 nagrze). Sprawd, czy wpanelu Layers (Warstwy)
dokumentu 05Working.psd zaznaczona jest warstwa Writing, anastpnie uaktywnij
dokument 05Paper.psd.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

169

2 Przecignij warstw Layer 1 (Warstwa 1) zpanelu Layers (Warstwy) dokumentu


05Paper.psd narodek obrazu 05Working.psd. Nastosie warstw tego obrazu,
podwarstw Buddha, pojawi si nowa warstwa Layer 1 (Warstwa 1).

3 Kliknij dwukrotnie nazw tej warstwy izmie jnaPaper (papier).

4 Zamknij plik 05Paper.psd bez zapisywania zmian.


5 Wybierz polecenie View/Rulers (Widok/Miarki), anastpnie wycignij lini
pomocnicz zgrnej miarki iumie jnawysokoci 2 cala.

170

LeKCJA 5 Maski i kanay

6 Zprzybornika wybierz narzdzie Move


(Przesunicie) ( ) iprzesu papier, aby jego
dolna krawd pokrya si zlini pomocnicz.

Kolorowanie zapomoc warstwy korekcyjnej


Dopokolorowania papieru wykorzystamy warstw korekcyjn.
1 Upewnij si, czy warstwa Paper jest zaznaczona.
2 Otwrz panel Adjustments (Dopasowania) ikliknij wnim przycisk Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie).

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

171

3 Aby uzyska fioletowy kolor papieru, ustaw Hue (Barwa) na125, Saturation
(Nasycenie) na56, Lightness (Jasno) na18.

Cay obraz uzyska fioletowe zabarwienie, bowarstwa korekcyjna dziaa nawszystkie


warstwy lece pod ni. Aby ograniczy ten efekt dosamego papieru, utworzymy mask
przycinajc.
4 Trzymajc wcinity klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), ustaw wskanik
midzy warstw korekcyjn awarstw Peper. Gdy wskanik przyjmie posta dwch
okrgw ( ), kliknij, aby utworzy mask przycinajc.

Wpanelu Layers (Warstwy) przy warstwie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)


pojawio si wcicie zestrzak wskazujc nawarstw lec poniej, czyli nawarstw
Paper. Nazwa tej ostatniej jest teraz podkrelona. Wszystko tooznacza, ewarstwa
korekcyjna jest teraz przycita przez warstw Paper, czyli ezmiana koloru dotyczy
wycznie papieru.
5 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisa aktualny stan pracy.

172

LeKCJA 5 Maski i kanay

Grupowanie iprzycinanie warstw


Aby ukoczy kompozycj, poprzestawiamy niektre warstwy idodamy tekst.
1 Wpanelu Layers (Warstwy) wcz iuaktywnij warstw Buddha. Upewnij si,
czyznajduje si ona naszczycie stosu wszystkich warstw.
2 Zaznacz warstwy Paper iHue/Saturation (Barwa/Nasycenie). (Wcinij klawisz Shift,
aby zaznaczy obie warstwy). Zmenu panelu Layers (Warstwy) wybierz polecenie
New Group from Layers (Nowa grupa zwarstw). Nazwij tgrup Top Paper (grny
papier) ikliknij przycisk OK.

Teraz skopiujemy tgrup, aby utworzy doln cz okadki.


3 Zmenu panelu Layers (Warstwy) wybierz polecenie Duplicate Group (Powiel grup).
4 Woknie dialogowym Duplicate Group (Powiel grup) wpisz nazw nowej grupy
Bottom Paper (dolny papier) ikliknij przycisk OK.
5 Wpanelu Layers (Warstwy) kliknij trjkty widoczne obok grup Bottom Paper
iTop Paper, aby rozwin te grupy. Jak wida, zawarto grupy Bottom Paper
jest dokadnie taka jak zawarto grupy Top Paper cznie zpooeniem
poszczeglnych warstw woknie obrazu. Kliknij ponownie trjkty,
aby zwin grupy.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

173

6 Kliknij ikon oka grupy Top Paper, aby jukry.


7 Zaznacz grup Bottom Paper, anastpnie wybierz polecenie Edit/Transform/
Rotate 180 (Edycja/Przekszta/Obr 180).
8 Zapomoc narzdzia Move (Przesunicie)
( ) przesu odwrcony papier wd,
aby jego grna krawd znalaza si
nawysokoci okoo 6 cala. Jeli uznasz
zakonieczne, moesz wycign zgrnej
miarki kolejn lini pomocnicz iustawi
jnaodpowiedniej wysokoci.

9 Wpanelu Layers (Warstwy) kliknij puste miejsce poikonie oka obok grupy
TopPaper, aby przywrci widoczno jej warstw.
10 Wybierz polecenie View/Rulers (Widok/Miarki), anastpnie View/Clear Guides
(Widok/Usu linie pomocnicze), aby ukry miarki ilinie pomocnicze.

Odwracanie maski
Pamitasz mask utworzon napocztku lekcji? Nadszed czas, aby jwykorzysta.
1 Wpanelu Layers (Warstwy) wcz widoczno warstwy Buddha.
2 Zaznacz miniatur maski warstwy Buddha.
3 Otwrz panel Masks (Maski) ikliknij wnim przycisk Invert (Odwr). Posg stanie
si widoczny, ajego to zniknie.

Zauwa, ewpanelu Channels (Kanay) zaznaczony zosta kana Buddha Mask.

174

LeKCJA 5 Maski i kanay

Teraz moesz si przekona, jak pomocna jest moliwo korzystania zzapisanych


kanaw alfa narnych etapach pracy?
Pamitasz zapewne, emona zmienia pooenie
obrazu wzgldem maski. Jednak tym razem przesuniemy obraz razem zmask.
4 Zapomoc narzdzia Move (Przesunicie)
ustaw posg, aby aureola ipodstawa zachodziy
napapier naodlego okoo p cala.

Teraz zmienimy wzajemne pooenie warstw posgu ipapieru.


5 Wpanelu Layers (Warstwy) przecignij grup Bottom Paper wgr, aby znalaza si
nad warstw Buddha. Chodzi oto, aby papier zakry podstaw posgu.

6 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisa aktualny stan pracy.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

175

Zastosowanie tekstu wroli maski


Podobnie jak zaznaczeniem, mona maskowa rwnie tekstem. Wykorzystamy ten
fakt, aby napisom umieszczonym naokadce nada tekstur pokolorowanego papieru.
1 Zprzybornika wybierz narzdzie Horizontal Type (Tekst) ( ). Napasku opcji
wybierz czcionk Minion Pro Regular, wcz wyrodkowanie tekstu iustaw rozmiar
czcionki na75 punktw. Jako kolor tekstu wybierz czarny.
2 Kliknij narodku grnego kawaka papieru iwpisz Zen Garden (ogrd zen).

Aby naoy natekst tekstur papieru, najpierw trzeba jskopiowa.


3 Wpanelu Layers (Warstwy) rozwi grup Top Paper.
4 Trzymajc wcinity klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przecignij
warstw Paper nad warstw tekstow Zen Garden. Wten sposb utworzysz kopi
warstwy Paper iodrazu umiecisz jwewaciwym miejscu nastosie warstw.
Aby wnastpnym etapie mc utworzy mask przycinajc, musisz skopiowa warstw, anie ca grup. Wskad maski przycinania mog wchodzi warstwy, ale nie
grupywarstw.

176

LeKCJA 5 Maski i kanay

5 Aby kopi warstwy papieru przyci warstw tekstow Zen Garden, ustaw wskanik
nalinii oddzielajcej te warstwy, wcinij klawisz Alt (Windows) lub Option
(MacOS); gdy wskanik przyjmie posta dwch okrgw ( ), kliknij.

Oryginalna zotawa tekstura papieru pokrywa teraz litery tekstu. Aby uzyska efekt
wypukoci liter, dodamy donich cie.
6 Aby utworzy cie, zaznacz warstw tekstow Zen Garden, kliknij przycisk
Add alayer style (Dodaj styl warstwy) ( ) udou panelu Layers (Warstwy) iwybierz
opcj Drop Shadow (Cie). Woknie dialogowym Layer Style (Styl warstwy) wybierz
tryb mieszania Multiply (Pomn). Distance (Odlego) ustaw na12, Spread
(Rozpito) na5, aSize (Rozmiar) na29. Nakoniec kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeli

przez nieuwag
dodasz cie dokopii
papieru (Paper
Copy2) zamiast
dotekstu, poprostu
przecignij ten efekt
nawarstw Zen
Garden.

Nakoniec nadolnym kawaku papieru umiecisz swoje nazwisko jako autora ksiki.
7 Wpanelu Layers (Warstwy) zaznacz warstw lec najwyej, aby nowa warstwa
tekstowa nie bya przesaniana przez inne warstwy.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

177

8 Aby pokolorowa tekst, wybierz zprzybornika narzdzie Eyedropper (Kroplomierz)


( ) ipobierz prbk jasnozielonego koloru zzaroli widocznych wobszarze paneli.

9 Zprzybornika wybierz narzdzie Horizontal Type (Tekst) ( ). Napasku opcji


wybierz czcionk Minion Pro Regular iustaw jej rozmiar na15 punktw.
10 Kliknij narodku dolnego kawaka papieru iwpisz nazwisko autora ksiki
(wtym przypadku wpisz swoje imi inazwisko).

11 Wcinij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby uaktywni narzdzie
Move (Przesunicie), iustaw tekst dokadnie narodku papieru.
Okadka zostaa ukoczona.
12 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz).
Lekcja rwnie dobiega koca. Swobodne posugiwanie si kanaami, warstwami imaskami wymaga
pewnej praktyki, ale zpewnoci dysponujesz ju
podstawow wiedz iumiejtnociami, aby rozpocz
samodzielne prby wtym zakresie.

178

LeKCJA 5 Maski i kanay

Omaskach imaskowaniu
Kanay alfa, maski zkanaw, maski przycinajce, maski warstw, maski wektorowe
czym si rni? Wniektrych przypadkach obiekty te szamienne: mask alfa
mona przeksztaci wmask warstwy, amask warstwy wmask wektorow
inaodwrt.
Oto krtkie objanienia tych poj. Ich wspln cech jest to, eumoliwiaj przechowywanie zaznacze ipozwalaj nanieniszczce modyfikowanie obrazu wkadej
chwili moemy powrci dowersji oryginalnej.

Kana alfa zwany rwnie mask lub zaznaczeniem jest tododatkowy


kana, wktrym zaznaczenie przechowywane jest wpostaci obrazu zapisanego
wskali szaroci. Kanay alfa wykorzystuje si dotworzenia iprzechowywania
masek.

Maska warstwy jest jak kana alfa przypisany dokonkretnej warstwy. Umoliwia
sterowanie widocznoci poszczeglnych obszarw warstwy. Miniatura takiej
maski jest wywietlana wpanelu Layers (Warstwy) obok miniatury warstwy. Czarna
ramka wok niej oznacza, emaska jest aktywna ipodlega edycji.

Maska wektorowa jest wzasadzie mask warstwy, ztym ejej zawarto stanowi
obiekty wektorowe, anie bitmapowe. Niezalenie odrozdzielczoci maj one ostre
krawdzie, adoich tworzenia uywamy pira inarzdzi sucych dorysowania
ksztatw geometrycznych. Maski wektorowe nie obsuguj przezroczystoci,
azatem ich krawdzie nie mog by wtapiane. Ich miniatury swywietlane tak jak
miniatury masek warstw.

Maska przycinajca mazastosowanie wodniesieniu dowarstw. Pozwala


ograniczy efekt dowybranych warstw. Warstwy wchodzce wskad takiej maski
sprzycinane odpowiednio dozawartoci warstwy bazowej. Przed miniaturami
warstw przycinanych wystpuje wcicie zwidoczn wnim strzak zakrzywion
wd. Warstwa bazowa jest wyrniona przez podkrelenie nazwy.

Maska zkanau tomaska zbudowana napodstawie zawartoci jednego


zkanaw obrazu (naprzykad kanau Cyan (Niebieskozielony) wprzypadku obrazu
zapisanego wtrybie CMYK). Tego typu maski sprzydatne podczas zaznaczania
obiektw obardzo rozbudowanych lub rozmytych krawdziach. Mona jetworzy
napodstawie dominujcego wobrazie koloru lub wykorzystujc wystpujcy
wjednym zkanaw silny kontrast, naprzykad midzy obiektem ajego tem.

Adobe Photoshop cs4/CS4 PL. Oficjalny podrcznik

179

Pytania napodsumowanie
1 Jakie szalety uywania szybkich masek?
2 Codzieje si zszybk mask pousuniciu zaznaczenia?
3 Gdzie zapisywana jest maska, ktra zostaa utworzona zzaznaczenia?
4 Jak mona edytowa mask pozapisaniu jej wkanale?
5 Czym kanay rni si odwarstw?

Odpowiedzi
1 Szybkie maski spomocne przy tworzeniu szybkich, jednorazowych zaznacze.
Uycieszybkiej maski jest ponadto atw iwygodn metod edycji zaznaczenia
zapomoc narzdzi malarskich.
2 Pousuniciu zaznaczenia szybka maska znika.
3 Maski szapisywane wkanaach, ktre mona traktowa jak obszary
doprzechowywania informacji okolorach izaznaczeniach wobrazie.
4 Mask wkanale mona bezporednio edytowa, malujc jkolorem czarnym,
biaym lub odcieniami szaroci.
5 Kanay suywane jako obszary przechowujce zapisane zaznaczenia.
Dopki wyranie nie zlecimy wywietlenia kanau, nie jest on widoczny wobrazie
ani nawydruku. Warstwy suywane doizolowania rnych czci obrazu, bymogy
by one edytowane jako odrbne obiekty zapomoc rnych dostpnych narzdzi
ifiltrw.

180

LeKCJA 5 Maski i kanay