You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 3-12-2023

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www. facebook.com/parisholc

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


CZEGO PRAGNIESZ ?
DUSZPASTERSTWO
Nietrudno odnaleźć motyw przewodni
Prowadzą:
dzisiejszej liturgii słowa. Jest nim WODA i
nierozerwalnie związane z nią PRAGNIENIE. KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Jan Michalski
Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i we
proboszcz
fragmencie Ewangelii te dwa słowa pojawiają się
najczęściej. Ks. Adam Słomiński
wikariusz
Na drodze Izraelitów do Ziemi Obiecanej naturalne
pragnienie, pragnienie wody stało się początkiem
SIOSTRY MISJONARKI
odkrycia obecności Pana rzeczywiście obecnego i
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
działającego pośród ludu wybranego. Podobnie w
POLONII ZAGRANICZNEJ
historii życia anonimowej kobiety z Samarii
s. Anna Błauciak
pragnienie, które przywiodło ją do studni stało się
przełożona
drogą do odkrycia Bożej obecności. Pozwoliło spotkać
s. Jadwiga Kokolus
i rozpoznać Emmanuela, Boga prawdziwie obecnego
pośrodku swojego ludu. Ludu, który nie ogranicza się
NIEDZIELNE MSZE ŚW.
już wyłącznie do jednego narodu, jak to miało miejsce
Sobota - 4:00pm
w Księdze Wyjścia. Wiara Samarytan jest czytelnym znakiem pokazującym uniwersalizm Chrystusowej
Saturday - 5:30pm
Ewangelii: zbawienie, które „bierze początek od Żydów”, nie zamyka się w ramach jednego narodu.
Monday- 7:00 pm
Po spotkaniu z Samarytanką Jezus jeszcze raz będzie nauczał o wodzie żywej podczas żydowskiego
in English
Święta Namiotów: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Tym Niedziela - 9:00,
razem Ewangelista wyjaśnia, że słowa Mistrza odnoszą się do „Ducha, którego mieli otrzymać wierzący 11:00 z udziałem dzieci,
w Niego” (J 7,29), a więc członkowie nowego ludu wybranego. W wymiarze materialnym ta „woda 1:00, 7:00
żywa” wypłynęła z „duchowej skały”, którą jest Chrystus, już nie pod uderzeniem laski Mojżesza, ale (z udziałem młodzieży)
pod ciosem włóczni przebijającej bok Zbawiciela. To właśnie wtedy, na Golgocie, „Bóg okazał nam
swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami”.
Codzienne Msze Św.
od poniedziałku do
soboty o godz. 9:00am;
Dlatego dzisiaj Chrystus przez swoje słowo pyta także ciebie: Czego pragniesz? Czy tak
od poniedziałku do
jak Izraelici pragniesz wody na pustyni, a więc pragniesz po prostu przeżyć kolejny etap piątku godz.7:00pm
wędrówki, kolejny dzień życia? A może patrzysz nieco dalej i pragniesz Ziemi Obiecanej,
do której oni dążyli: miejsca bezpiecznego, gdzie nie będzie trzeba martwić się o jedzenie i Biuro Parafialne czynne:
picie? A może jak Samarytanka znużona codziennym chodzeniem po wodę pragniesz od poniedziałku do
uwolnienia od codziennych męczących obowiązków? piątku
10:00am - 12:00pm
Czego pragniesz? Co sprawia, że każdego dnia podejmujesz trud wędrówki? Czy to
1:00pm – 5:00pm
pragnienie prowadzi cię do spotkania ze Zbawicielem świata? Czy prowadzi cię do źródła w soboty
wody życia? 10:00am - 12:00pm

KS. MATEUSZ TARGOŃSKI


2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

INTENCJE MSZALNE 7:00+ Józef i Józefa Popławski


III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 MARCA 7:00+ Helena i Stanisław Czaczkowscy int. od syna
9:00+ Józef i Stanisława Byra int. od syna z rodziną z rodziną
11:00+ Helena Pupiec int. od wnuczka z rodziną 7:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
1:00- O światło Ducha sw. dla Ks. Rekolekcjonisty oraz 7:00+ Joseph Burkacki w 8 rocznicę śmierci
o duchowe owoce rekolekcji swietych dla wszystkich 7:00+ Amelia i Stanisław Gromko
Parafian SOBOTA 18 MARCA
1:00- O Boże błogosławieństwo z prośba o dar zdrowie dla 9:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla
Stanisława Bis Klaudii
1:00- W intencji Bogu wiadomej 4:00+ Ilona Krzyżowska
1:00- O Boże błogosławieństwo dla Maxa Pisarskiego w dniu 5:30+ Andrzej Samul , Elizabeth Herman
chrztu św. oraz dla jego rodziców i najbliższych IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 MARCA
1:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marka 9:00- O Boże błogosławieństwo dla członków
Fronczka z okazji urodzin
Arcybractwa
1:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, powrót
11:00– O dary Ducha św. dla członków Kręgu Biblijnego
do zdrowia dla Davida
1:00- O Boże błogosławieństwo dla Józefa Wasilewskiego
1:00- O Boże błogosławieństwo z prośbą o dar zdrowie dla
w dniu imienin
Barbary
1:00– O Boże błogosławieństwo z prośbą o dar zdrowia
1:00+ Za zmarłych z rodzin Parafian
dla Stanisława Bis
1:00+ Emilia Węgrzyn
1:00– O Boże błogosławieństwo z prośbą o dar zdrowia
1:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
1:00+ Paulina Wilżak i Józef Jędraszek
dla Barbary
1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich 1:00– O Boże błogosławieństwo dla Józefa Ledzińskiego
1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski w dniu imienin
1:00+ Józefa i Bronisław i za zmarłych z rodziny 1:00– O potrzebne łaski dla Stanisława z okazji urodzin
1:00+ Marek Pasterniak w 10 rocznicę śmierci int.od kolegi 1:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bozej dla Miji
1:00+ Janina Weidner w 2 rocznicę smierci int. od rodziny z okazji urodzin
1:00+ Eugeniusz Kusek 1:00+ Zofia i Julian Surniak, Stnisława i Kazimierz
1:00+ Mark i Robert Sawicki, Zofia, Tadeusz Sawicki Dyrcz
1:00+ Janina Wróbel w 30 dni po śmierci 1:00+ Kasia Mrukowicz o łaskę nieba int. od rodziców
1:00+ Marek Robenek 1:00+ Paulina Wilżak i Józef Jędraszek
1:00+ Barbara Olszewska 1:00+ Maria Sroka int. od rodziny
1:00+ Janina Kałucki 1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich
1:00+ Marek Kałucki 1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski
7:00+ Stanisława Dyrcz w 33 rocznicę śmierci 1:00+ Józefa i Bronisław i za zmarłych z rodziny
PONIEDZIAŁEK 13 MARCA 1:00+ Anna Zysek, Józef Szymkiewicz int. od córki
9:00– W intencji Bogu wiadomej z rodziną
6:00– Za parafian 1:00+ Józef Cepiński
7:00– W intencji Trójcy Świętej przez Niepokalaną 1:00+ Jadwiga Borowska w 18 rocznicę śmierci int. od córek
WTOREK 14 MARCA 1:00+ Emilia Węgrzyn
9:00- O Boże błogosławieństwo , dar zdrowia dla członków 1:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
Grupy Złotej Róży a dla zmarłych o łaskę życia 1:00+ Eugeniusz Kusek
wiecznego 1:00+ Władysława Doskocz w 3 rocznicę śmierci int. od
7:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Grażyny rodziny Bochenek
i Adama Cibonowskich
1:00+ Czesława Biłek
ŚRODA 15 MARCA 1:00+ Irena i Bilesław Bogusz
9:00+ Edward Pienkowski 1:00+ Józefa i Józef, oraz Tadeusz int. od synowej i żony
7:00+ Henryk Madziała
1:00+ Stanisław Górniak int. córki z rodziną
CZWARTEK 16 MARCA 1:00+ Mark i Robert Sawicki, Zofia, Tadeusz Sawicki, Jadwiga
9:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Kośnik, Mieczysław Czerwonka
Kubik 1:00+ Józef Pałucki
7:00+ Marian Pociecha
1:00+ Andrzej Borowski w 15 rocznicę śmierci , Marta Bajner
PIĄTEK 17 MARCA
w 6 rocznicę śmierci
9:00+ Krzysztof Ciastoń
1:00+ Stanisława Bis
7:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
7:00– O łaskę powrotu do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla
i łaski Ducha św. dla Adama
Józefa z okazji imienin
7:00- O Boże błog. z prośbą o dar zdrowia dla Stanisława Bis
7:00- O Boże błog. z prośbą o dar zdrowia dla Barbary
3 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE WITAMY SERDECZNIE REKOLEKCJONISTĘ

Ks. Krzysztofa Obiedzińskiego, TCHR


Jakie jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii
który w tym roku poprowadzi rekolekcje święte w naszej
dla nas? Parafii. Życzymy ks.Rekolekcjoniście światła Ducha Śweętego i
opieki Matki Bożej Patronki naszej Parafii.
Stać się chrześcijaninem oznacza narodzić się na

nowo. Nowe narodziny to świadoma, osobista REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


decyzja. Samochód nie pojedzie sam, nawet jeżeli
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od
ma napełniony bak. Budzik obudzi cię rano, lecz piątku 10 MARCA do poniedziałku 13 MARCA

nie sprawi, że wstaniesz. Tak samo wiara sama z PLAN REKOLEKCJI


siebie nie obudzi się w naszym sercu. Dokonuje
Piątek: 10 marca
się to poprzez podjęcie wolnej i świadomej 9:00 pm - Msza św. z nauką rekolekcyjną
7:00 pm Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolekcyjną
decyzji, aby przyjąć Boże prawo jako moje i

odrzucić styl życia związany z grzechem. To Sobota: 11 marca


9:00 am - Msza św. z nauką rekolekcyjną
właśnie dokonało się w życiu Samarytanki. 10:00 i 11:00 am - nauka dla dzieci od klas IV do VIII
4:00 pm - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą

modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział Niedziela: 12 marca
Nauka rekolekcyjna na wszystkich Mszach św.,
w nabożeństwach wielkopostnych. Do licznego udziału w Gorzkie Żale o 6:00 pm.

nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i Poniedziałek: 13 marca


dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o Dzień chorych z przyjęciem Sakramentu Namaszczenia
Chorych
specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 9:00 am - Msza z nauką rekolekcyjną
6:00 pm - Msza z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji
DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH 7:00 pm. Msza św. w języku angielskim
W PIĄTKI— GODZ. 3: 00 pm 7: 00 pm

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI


WE WTORKI— GODZ. 6 : 30 pm Z żałobnej karty
W ostatnim czasie odeszła do wieczności:
NABOŻEŃSTWO GORZKIE ŻALE
NIEDZIELA - GODZ. 6: 00 pm ŚP. JANINA KAŁUCKI

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...”


KORONA CIERNIOWA—DOBRE UCZYNKI
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, w holu POSŁUGA LEKTORÓW
kościoła ustawiona jest „Korona Cierniowa” z
zadaniami. Każdy może wziąć tyle żądanń ile Sobota/ Niedziela 18 / 19 marca 2023
uważa za słuszne. Prośba skierowana jest do
wszystkich parafian, niezależnie od wieku 4:00 Z. Duniec-Dmuchowski
(młodsze dzieci mogą potrzebować pomocy 5:30 R. Ryczak
rodzica). Każdej niedzieli zadania będą 9:00 A. Jachulski, S. Dobrzyński, D. Mandziuk
uzupełniane nowymi. Można również wypełnić 11:00 Katecheza
tylko jedno zadanie przez cały Okres Postu. 1:00 S. Bis, T. Śliwicka– Płachyńska
Życzymy głębokiego przeżycia Wielkiego Postu ufając, że 7:00 A. Karlic
ćwiczenia ascetyczne post, modlitwa i jałmużna pomogą nam być
bliżej Boga.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPISY NA REKOLEKCJE WYJAZDOWE SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


17-19 Marca, 2023 Do wspólnoty Kościoła przez łaskę Sakramentu Chrztu
Zapraszamy chętnych Parafian na rekolekcje wyjazdowe Świętego zostały włączone :
w dniach 17-19 marca 2023. MAX JOHN PISARSKI
Temat rekolekcji: „ Modlitwa w Pismie Św. DAMIAN ALAN DISHOW
Rekolekcje prowadzi Ks. Bernard Witek z Orchard Lake Nowo ochrzczonym dzieciom, rodzicom i rodzicom
Adres Domu Rekolekcyjnego Sióstr Felicjanek chrzestnym gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz
Zapisy w zakrystii lub w biurze parafialnym opieki Jasnogórskiej Pani.

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE AKCJE WIELKIEGO POSTU


Komisja Chrześcijańskiej Pomocy zachęca wszystkich parafian do
Mamy w Parafii dwie prężnie działające grupy młodzieżowe.
wzięcia udziału w projekcie wielkopostnym - zbiórki artykułów
Uczymy się tam kochać Boga i poznajemy innych ludzi. higienicznych: papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne, zostaną przekazany do shelters, dla potrzeb osób
Grupa dla młodzieży po bierzmowaniu, spotyka się w każdy po-
bezdomnych.
niedziałek o 19.00. Grupa dla młodzieży dorosłej (18+), gromadzi Tylko te właśnie produkty prosimy przynosić i składać w szatni,
która znajduje się obok zakrystii.
się w niedziele o 20.00. Spotkania odbywają się w salce pod

plebanią. Ks. Adam zaprasza kolejne osoby. POMOC DZIECIOM


KPCH organizuje pomoc dzieciom ze szpitala dziecięcego Detroit–
SPOTKANIE „ ZŁOTEJ RÓŻY” Children Hospital in Michigan. Szpital potrzebuje jedynie nastepujace
produkty: kredki (12-34 szt.) nie crayons, coloring books ( small)
Zapaszamy wszystkich Seniorów naszej Parafii na pierwsze puzzies ( 24-100 wesołe, wiosenne tematy). Prosimy składać do
wiosenne spotkanie dnia 14 marca o godz. 9:00 am. Msza św. pudełek w holu kościoła. Bóg zapłać.
i spotkanie w Sali Jana Pawła II. Prosimy solenizantów
MODLITWOM POLECAMY
miesiaca o przyniesienie ciasta.
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Dorota, Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
KAWIARENKA SIÓSTR Anna Celińska, Maria Rożek, Krystyna, Magdalena
Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Sied-
MISJONAREK CHRYSTUSA KRÓLA
laczek, Anna Rusinowski, Ryszard Nytko, Teresa,
Szymański, Morgan Czerwiński, Dorota Kuniec, Iza-
PROŚBA O GAŁĄZKI BAZI bella, Maria, Elżbieta, Sławomir Jakub M, Helena Redziniak, Peter B,
Zwracamy się z prośbą do Parafian Stanisław Radzik, Siery, Marianna Binkowski, Sohayla Babbie, Mari-
posiadających gałązki bazi o przyniesienie ich do Kościoła do an, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Marian i Maria Skalski, Fran Gun,
poniedziałku 27 marca. We wtorek 28 marca „Złota Róża” Izydor Szklarski, Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Da-
będzie przygotowywać palmy. Bóg zapłać za wszelką pomoc ! nuta, Kasia Bajwolska, Michalina Śliwinski, Tadeusz, Barbara
Schmyd, Halina Olszewska, Zofia, Jessica Lycata, Jomary Lamala,
Elżbieta Urbańska, Jandy Carlos Villarreal, Jandy, Javier Garcia,
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Sabinka Gutowski, Lucy, Wanda Fleszar– Zych, Stanisław Bis,
Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI Halina Jagłowska, Iwona, Barbara, Danuta Aulich
16 marca na godz. 6:00 p.m. zapraszamy na spotkanie osoby INTENCJE PAPIESKIE NA MARZEC 2023
zmagające się z chorobami nowotworowymi i tych, którzy w Za ofiary nadużyć
rodzinach opiekują się i pomagaja chorym w codziennym Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez
funkcjonowaniu. Osobą koordynującą jest pani Iwona Wszędybył. członków wspólnoty kościelnej, w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź
Tel. kontaktowy 586-722-3302 na swój ból i swoje cierpienia.

POTRZEBUJEMY NOWYCH LEKTORÓW DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA


Drodzy Parafianie, potrzebujemy lektorów na każdej Mszy św.
Chętnych do czytania prosimy o zgłaszanie się do zakrystii albo do CSA $49,921.00. $ 26,953.00 $ 22,968.00
Zofii Duniec-Dmuchowskiej tef. 248-952-1825 NIEDZIELNE OFIARY
Serdecznie dziękujemy Parafianom za przesłane donacje na wsparcie naszej
CSA - SKADKA NA CATHOLIC SERVICE APPEAL parafii przez pocztę oraz ofiary złożone w czasie Mszy św. w niedzielę i
W tym roku do końca mamy zebrać $49,921.00. Pozostało nam w tygodniu.
jeszcze do zebrania $ 22,968.00. Bardzo prosimy o donacje na ten cel.
Sugerowana donacja na cały rok wynosi $120.00 Kto jeszcze nie
Serdeczne Bóg zapłać za troskę o kościół.
złożył donacji na CSA proszę to uczynić w najbliższym czasie.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
5 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przynależność do
parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św. wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas
i talent zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia, aby być
chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do
biura parafialnego.

SAKRAMENTY
NABOŻEŃSTWA
CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz.
4:00pm lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENU Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych -
każda
W czwartki po Mszy św. wieczornej do godz. 11:00 pm.
trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
W Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 3:00pm do Mszy w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
św. wieczornej. Po Mszy św. całodobowa adoracja do
 formularz wypełniony w biurze parafialnym
soboty 9:00am
 kopia aktu urodzenia dziecka
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
W środę po Mszy św. o 7:00pm przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
W środę po Mszy św o 9:00am I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez
MODLITWA O POWOŁANIA przygotowujących dzieci w klasach II i III
I ZA POWOŁANYCH
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO św.
W pierwszy piątek miesiaca o godz. 3:00pm W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
W każdy pierwszy piątek miesiąca
I SOBOTA MIESIĄCA MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół i
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do przygotować potrzebne dokumenty.
godz. 11:00am.
RÓŻANIEC MĘŹCZYZN
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
W I niedziele po Mszy św. o godz. 9:30 a. m w Kaplicy Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie
św. Maksymiliana od Mszy św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św.
RÓŻANIEC wieczornej o godz. 7:00pm. Można się spotkać z
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą Jezusem, poświęcając swój czas na adorację
Najświętszego Sakramentu.
św. poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:30pm
DROGA KRZYŻOWA
SKLEPIK PARAFIALNY
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm. Zapraszamy do sklepiku parafialnego. Mamy
Dla dzieci we wtorki o godz. 6:30pm najnowsze polskie książki, Biblie, modlitewniki,
polskie czasopisma, tanie kartki na każdą okazję,
znicze, świece, różańce i inne dewocjonalia.
Kupując u nas wspieracie naszą parafię.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 6

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka -
Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska(248) 952-1825
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
Koordynator do spraw Katechezy
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam

Organistka Grupa Modlitewna - Lider - Halina Kocz


Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka Róże Różańcowe- Lider O. Osko (586) 275 - 5792
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Rodziny Nazaretańskie- Małgorzata Purzycka (248)224-1245

Koło Seniorów „Złota Róża” -Krystyna Palmeri (586) 588 - 1932


RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: Jola Lewczuk Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej
Bolesnej - Elżbieta Zyliński tel 586-781-2861
Zastępca: Jerzy Ryzner
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
SKLEPIK PARAFIALNY Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 709 - 2975
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. Harcerstwo - Tomasz Cybart (586) 260-8406
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Posiadamy dużo najnowszych pozycji Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
książkowych, karty telefoniczne, tanie kartki stanu Michigan.
okolicznościowe. Zapraszamy.
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Istnieje również możliwość zakupów przez
kontakt bezpośredni
z Elżbietą Zielińską . tel 586-781-2861
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
W PARAFII
KOMISJA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
POMOCY
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
naszej Parafii . Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Kontakt: koordynator Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Barbara Słomińska (248) 467-6778.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
PRZEDSZKOLE PARAFIALNE Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
JUSTYNA PAL - (586) 258-9586
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469

You might also like