You are on page 1of 24

Boże

dla obietnice dzieci twoich

Boże dla obietnice dzieci twoich

Książkę tę dedykuję:

Niech odwieczny Bóg czuwa nad wypełnieniem swoich obietnic w twoim życiu!

Mike i Elizabeth Shreve

Mike i Elizabeth Shreve

 

 

 

Cud dla waszej rodziny

 

 

 

 

 

 

 

Obietnice

 

 

 

Boże obietnice dla twoich dzieci

Wstęp

 

 

 

 

 

Myśli końcowe

 

 

Boże obietnice dla twoich dzieci

 

 

Dziennik i wzrostu dziękczynienia

 

Mike Shreve

Boże obietnice dla twoich dzieci

 

 

Wstęp

Elizabeth Shreve

Boże obietnice dla twoich dzieci

Wstęp

 

 

waszej Cud rodziny dla

Tam gdzie jest wiele miłości, tam zawsze są też cuda
Tam gdzie jest wiele miłości,
tam zawsze są też cuda
CUD: Nadprzyrodzone zdarzenie będące skutkiem Bożej interwencji w ludzkie sprawy.
CUD:
Nadprzyrodzone zdarzenie będące skutkiem
Bożej interwencji w ludzkie sprawy.

Boże spojrzenie na rodzicielstwo

Żadna inna praca nie może się równać z odpowiedzialnością za kształtowanie

Boże spojrzenie na rodzicielstwo Żadna inna praca nie może się równać z odpowiedzialnością za kształtowanie i
Boże spojrzenie na rodzicielstwo Żadna inna praca nie może się równać z odpowiedzialnością za kształtowanie i

i formowanie nowego człowieka

Błogosławił im, mówiąc: rozradzajcie się i roz-

mnażajcie się.

I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyń- cie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi

Boże spojrzenie na rodzicielstwo Żadna inna praca nie może się równać z odpowiedzialnością za kształtowanie i
Boże spojrzenie na rodzicielstwo Żadna inna praca nie może się równać z odpowiedzialnością za kształtowanie i

i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi.

Boże obietnice dla twoich dzieci

Czy Bóg nie stworzył cię po to, abyś był w jed- ności ze swoją żoną? A dlaczego to zrobił? Zrobił

Boże obietnice dla twoich dzieci Czy Bóg nie stworzył cię po to, abyś był w jed-
Boże obietnice dla twoich dzieci Czy Bóg nie stworzył cię po to, abyś był w jed-

tak po to, abyście mieli dzieci i byście uczynili z nich Bożych ludzi. Nigdy więc nie bądź niewier-

Boże obietnice dla twoich dzieci Czy Bóg nie stworzył cię po to, abyś był w jed-

ny swojej żonie.