You are on page 1of 2

Latihan 1 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan

maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. (i) saksi (ii) disaksikan (iii) kesaksian (iv) musnah (v) dimusnahkan (vi) kemusnahan

Latihan 1 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. (i) saksi (ii) disaksikan (iii) kesaksian (iv) musnah (v) dimusnahkan (vi) kemusnahan

Latihan 1 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. (i) saksi (ii) disaksikan (iii) kesaksian (iv) musnah (v) dimusnahkan (vi) kemusnahan

Latihan 1 (i) saksi Ahmad merupakan saksi pihak pendakwa dalam perbicaraan tersebut. (ii) disaksikan Peristiwa yang bersejarah itu disaksikan oleh rakyat menerusi televisyen. (iii) kesaksian Kesaksian orang yang melihat kejadian itu amat penting untuk membantu pihak polis. (iv) musnah Harapannya untuk meneruskan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia telah musnah kerana pencapaiannya yang tidak memuaskan dalam peperiksaan. (v) dimusnahkan Rumah penduduk Palestin di Tebing Barat telah dimusnahkan oleh tentera Israel. (vi) kemusnahan Kemusnahan hutan yang semakin serius perlu ditangani segera oleh Jabatan Alam Sekitar.