OPTIČKE KOMPONENTE

Veoma bitnu komponentu u fiber optičkoj tehnici predstavljaju pasivne komponente: konektori, adapteri, pig-tail kablovi i patch-cord kablovi, optički patch-paneli, optičke distributivne kutije i kutije za spoljašnju instalaciju.

OPTIČKI KONEKTORI

Optički konektori su pasivne komponente fiber optičkih prenosnih sistema. Služe za fizičko priključenje optičkih vlakana na aktivne komponente fiber optičkih prenosnih sistema ili da se preko njih izvrše prespajanja vlakana mehaničkim, lako razdvojivim putem.

Najvažniji deo konektora je ferula kroz koju je probušen kanal dimenzije spoljnog prečnika omotača (125 mikrona) uvećan za par mikrona. Ovim se obezbeñuje direktan izlazak optičkog vlakna iz kabla. Preciznost izrade otvora optičkog konektora uslovljava aksijalno poravnanje sučeljenih optičkih vlakana u adapteru, odn. optičkog vlakna i aktivnog dela elektronike. Kućište konektora je element po kome se optički konektori najviše razlikuju. Uloga kućišta je da obezbedi čvrstu vezu konektora sa odgovarajućim adapterom ili kućištem aktivne komponente. Postoji više tipova konektora, zavisno od standarda, proizvoñača, tipa vlakna ili kućišta emisione i prijemne elektronike. Takoñe postoji i više materijala za izradu ferule optičkog konektora: čelik, cirkonijum ili kompozitne plastične mase. Optički konektori se ne dele prema nameni već prema tipu kućišta u koje se priključuju. Različiti tipovi opreme obično koriste "standardizovan" tip optičkog konektora. Tako je "standardizovan" tip konektora ST tip za računarske mreže brzine 10 Mb/s, SC tip za računarske mreže brzine 100 Mb/s, FDDI tip za računarske mreže brzine 100 Mb/s, FC/PC za telekomunikacione mreže različitih brzina, kao i BICONIC tip koji je uglavnom prisutan na američkom tržištu.

OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA

Pojedine tipove optičkih konektora priozvode različiti svetski proizvoñači, dok neki od njih proizvode gotovo sve tipove optičkih konektora koji su prisutni na svetskom tržištu. Fiber optička tehnologija prenosa podataka ima nekoliko tipova konektora: SMA, ST, SC, FDDI, ESCON itd. Prema opšte prihvaćenim normama za Eternet mrežu, se koriste ST i SC konektori. Optički konektor se postavlja na pojedinačno optičko vlakno (FDDI i ESCON konektor se postavlja istovremeno na par vlakana). Optički konektor je namenjen za postavljanje na kabel gde je vlakno sa “prijanjajućom” sekundarnom zaštitom, ali se može postaviti i na kabel sa “slobodnom cevastom” sekundarnom zaštitom. U drugom slučaju je neophodno “golo” vlakno (samo sa primarnom zaštitom) zaštititi posebnim tehnikama.

Deutsch 1000

AMP optimate

SMA
Visoka ICT

BICONIC 1
Beograd

LX-5 i MV konektori koriste manje 1. 25 milimetarske čaure i minijaturno telo koje im dozvoljava da u odnosu na prethodne starije simpleksne konektore ostvare duplo veću gustinu postavljanja na panelu. ST SC FDDI Visoka ICT ESCON 2 Beograd .OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA D4 FC Osim SFF konektora u dupleks varijanti mogu se naći i nekoliko drugih formi simpleks SFF konektora koji su po formi slični SC konektorima LC.

kuglasti završetak) da bi se ostvario bolji kontakt. Ovaj konektor je načinjen po ugledu na BNC konektor koaksijalnih kablova. ST konektor Visoka ICT 3 Beograd .OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Na krajevima konektori mogu biti ravno polirani (polished flat) ili sa fizičkim kontaktom “physical contact” završeni ”PC finished” (blago zakrivljeni. Sl.7 Prikazuje različite stilove konektora Optički konektor tipa ST U najvećem broju slučajeva se ST konektori koriste u mrežama gde su brzine prenosa 10 Mb/s.

Karakteristka ovog optičkog konektora je njegov konveksan izgled vrha konektora kako bi se obezbedio fizički kontakt (Physical Conntact) vlakana.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Optički konektor tipa SC SC konektori se koriste u mrežama gde su brzine prenosa podataka 100 Mb/s. sc Optički konektor tipa FC/PC Optički konektori tipa FC/PC najčešće koriste u telekomunikacionim mrežama. Optički FC/PC konektor Visoka ICT 4 Beograd . Ovaj konektor je načinjen po ugledu na RJ konektor paričnih kablova. i montiraju se na monomodno optičko vlakno.

Za priključenje optičkih kablova koji su već terminirani. Visoka ICT 5 Beograd .ravan fizički kontakt.8 prikazuje moguće fizičke kontakte(vazdušni procep. Ovakva kombinacija vlakna i jednog konektora se naziva pig-tail.fizički kontakt pod uglom) OPTIČKI KONEKTORSKI DODACI U dodatke koji se koriste uz optičke konektore se mogu ubrojati optički kablovi sa montiranim konektorima i konektorski adapteri. a kabel se sastoji od optičkog vlakna sa prijanjajućom strukturom. kevlarom i PVC plaštom.ravan fizički kontakt.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA sl. na linijsku opremu se koriste kablovi koji imaju sa obe strane konektor. Kombinacija optičkih kablova i konektora Optički konektori se montiraju na optičko vlakno sa prijanjajućom zaštitom i koriste se za završavanje optičkih vlakana iz kablova za spoljašnju instalaciju.

ženski" adapteri. dok hibridni adapteri povezuju dva konektora različitih tipova. Adapteri se najčešće postavljaju na optičke distributivne kutije i optičke panele. Istovrsni adapteri služe za povezivanje dva konektora istog tipa. Postoje "muški".OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Sl. a kako bi se obezbedilo priključenje optičkih kablova na aktivne komponente. zavisno od tipa priključenja koje se izvodi.ST adapter "ženski" FC/PC . ST .9 Kombinacija optički konektor i optički kabal Adapteri za optičke konektore Adapteri se koriste za povezivanje dva optička konektora "čelo-u-čelo".FC/PC adapter "ženski" Visoka ICT 6 Beograd . "ženski" i "muško . Adapteri mogu biti istovrsni ili hibridni.

Na prednjoj strani optičkog patch-panela su montirani optički adapteri za spajanje optičkih konektora. a sa prednje strane konektor patch-cord-a.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA SC .SC adapter "ženski" FC/PC . ali je to najčešće: 8.ST adapter "muški" FC/PC "muški" . Optički patch-panel predstavlja distributivni centar za prespajanje kablova izmeñu sebe ili njihovo spajanje sa komunikacionom opremom.ST "ženski" adapter OPTIČKE DISTRIBUTIVNE KUTIJE I PATCH-PANELI Optičke distributivne kutije i optički patch-paneli se koriste za terminiranje dovodnih optičkih kablova za spoljaljašnju instalaciju konektorima i njihovo pripremanje za priključenje na aktivnu opemu ili prespajanje na druge optičke linije. Optički patch-panel Optički patch-panel je pasivna komponenta fiber optičkog sistema gde se završavaju optički kablovi (spoljašnji ili unutrašnji) optičkim konektorima. Sa prednje strane optičkog patchVisoka ICT 7 Beograd . a namenjen je postavljanju u rack orman. U adapter se sa zadnje strane postavlja konektor dovodnog optičkog kabla.Optički patch-paneli čija je upotreba projektovana sadrži različit broj optičkih portova. 16 i 24 optička porta. Ovakve veze se obezbeñuju preko pach-cord-ova koji na svojim krajevima imaju konektore. Konstrukcija optičkog patch-panela Optički patch panel je izrañen od čelika i potpuno je zatvorene konstrukcije dela za smeštanje optičkih vlakana dolaznih kablova i unutrašnjih konektora.ST adapter "ženski" FC/PC .

OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA panela se nalaze oznake portova. i namenjena je za završavanje optičkih kablova. Poklopac optičkog patch-panela obezbeñuje kompletnu zaštitu optičkih vlakana unutar panela. Ovim je fiber optički deo pasivnog dela mreže totalno odvojen od ostalih pasivnih komponenata i time zaštićen od potencijalnog oštećenja. a sa prednje strane konektor patch-cord-a. Distributivna kutija se pričvršćuje na zid ili se postavlja u unutrašnjost rack ormana. Način postavljanja optičkog path-panela Optički patch-panel se postavlja u rack-orman upotrebom čeličnih nosača koji se pričvršćuju na šine nosača u ormanu.10 2. Sl. Optička distributivna kutija Distributivna optička kutija je veoma slična po nameni i konstrukciji optičkom patch-panelu. U adapter se sa zadnje strane postavlja konektor dovodnog optičkog kabla. Optički konektori se priključuju sa unutrašnje strane optičkih adaptera montiranih na prednju ploču optičkog patch-panela. Optička distributivna kutija predstavlja distributivni centar za spajanje dovodnog optičkog kabla sa komunikacionom opremom ili dalje Visoka ICT 8 Beograd . Na bočnoj strani optičke distributivne kutije su montirani optički adapteri za spajanje optičkih konektora. U optički patch-panel se uvode optički kablovi i vrši se terminiranje dovodnog optičkog kabla optičkim konektorima.3. Unutar panela se nalaze voñice za postavljanje optičkog vlakna kako bi se obezbedilo savijanje optičkog vlakna na dozvoljeni radijus. čime je olakšano kasnije održavanje optičkog dela mreže. Optički portovi na patch-panelu mogu biti različiti zavisno od tipa optičkog konektora koji treba da se priključi.2.

Sa bočne strane optičke distributivne kutije se nalaze optički portovi. Konstrukcija optičke distributivne kutije Optička distributivna kutija može biti izrañena od čelika ili plastike i potpuno je zatvorene konstrukcije dela za smeštanje optičkih vlakana dolaznih kablova i unutrašnjih konektora. Optička distributivna kutija može da ima više optičkih portova. Način postavljanja optičke distributivne kutije Optička distributivna kutija se postavlja na zid. Unutar optičke distributivne kutije se nalaze voñice za postavljanje optičkog vlakna kako bi se obezbedilo Sl.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA razvoñenje optičke instalacije. 6. Ovakve veze se obezbeñuju preko pach-cord-ova koji na svojim krajevima imaju konektore. Optički konektori se priključuju sa unutrašnje optičke adaptere montiranih na stranicu optičke distributivne kutije. i 12 portova. Poklopac optičke distributivne kutije obezbeñuje kompletnu zaštitu optičkih vlakana unutar kutije. savijanje optičkog vlakna na dozvoljeni radijus. zavisno od tipa optičkog konektora koji treba da se priključi. U optičku distributivnu kutiju se uvode optički kablovi i vrši se terminiranje dovodnog optičkog kabla optičkim konektorima. Optički portovi mogu biti različiti.11 Visoka ICT 9 Beograd . 8. ali je to najčešće: 4.

Namenjena je upotrebi u spoljašnjoj sredini. optički moduli koji služe za skladištenje spojeva optičkih vlakana i smeštanje viška dužine vlakana i delovi koji obezbeñuju hermetičnost zaptivanja celokupne spojnice. uklanjaju se zaštitni slojevi da bi se došlo do golog vlakna. Potom se ogoljena optička vlakna uvode u optički modul. Optički moduli obezbeñuju bezbedan prečnik savijanja optičkog vlakna. Optička spojnica se mora postaviti. Zadatak ove spojnice je da obezbedi hermetičku i mehanički stabilnu sredinu za ogoljena optička vlakna i njihove spojeve. tako da ne izaziva savijanje optičkih kablova na nedozvoljeni prečnik savijanja. voda. postavlja se ljuštura i zatvara spojnica. umereno agresivne hemikalije i slično. Konstrukcija optičke spojnice za spoljašnju instalaciju Optička spojnica se sastoji iz više elemenata. Ljušture koja obezbeñuje zatvaranje i mehaničku stabilnost. Način postavljanja optičke spojnice za spoljašnju instalaciju Optička spojnica za spoljašnju instalaciju se postavlja u šahtovima ili u prostorijama gde se montiraju završne spojnice kablova na ulazima u zgrade. Sl.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Optička spojnica za spoljašnju instalaciju Optička spojnica je namenjena za spajanje deonica optičkih kablova i za račvanje optičkih kablova. Optički kablovi se po uvoñenju u spojnicu “blankiraju” odn. Ovakva spojnica je otporna na uticaje spoljašnje sredine: UV zraci.12 Visoka ICT 10 Beograd . Po izvršenom spajanju se spoj i višak dužine optičkog vlakna smeštaju u modul.

da bi se ono užljebilo i centriralo. te se time smanjuje rasipanje svetlosti na spoju. ali je bitno brzo izvršiti spajanje.3 dB za monomodna optička vlakna. što je jednako gubitku od 0. mogu se koristiti različiti materijali koji imaju indeks prelamanja sličan kao omotač optičkog vlakna. prijanjajuće strukture se može postaviti u dodatni mehanički deo koji pruža mehaničku stabilnost spojki. imaju V-urez koji obezbeñuje centriranost optičkih vlakana koja se sučeljavaju.35 dB za "spoj". Mehanički spojevi koji ne koriste cevčice ispunjene gelom. i metoda zatapanja u električnom luku MEHANIČKO SPAJANJE OPTIČKIH VLAKANA sl. Predpostavljajući perfektno sučeljavanje. zajedno sa delom primarne zaštite. Na optičko vlakno u tako obrazovanoj šupljini deluje mali pritisak. i 0. posebno na nepristupačnim lokacijama. Slabljenje koje se unosi mehaničkim spojevima. iznosi: 0. prema podacima proizvoñača.13 Kod mehaničkog spajanja. na svakom kraju dolazi do Fresnel-ove refleksije (4%). Ovakav način spajanja optičkih vlakana je veoma koristan na relacijama gde nije kritično slabljenje. Da bi se smanjili gubici na spoju. dva ogoljena optička vlakna. Visoka ICT 11 Beograd .2 dB za multimodna. Spoj optičkih vlakana. odn.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA SPOJEVI VLAKNA Za spajanje optičkih vlakana meñusobno postoje dve metode: • • mehaničko spajanje optičkih vlakana. sa ravno odsečenim krajevima se sučeljavaju u cevčicama mehaničkih spojeva.

SPAJANJE VLAKANA METODOM ZATAPANJA U ELEKTRIČNOM LUKU Kod spajanja zatapanjem u električnom luku. gde se stapaju i obrazuju Visoka ICT 12 Beograd . čisti se sa alkoholom. Kompletan splajs.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Sl.14 Sl. dva ogoljena optička vlakna.15 Tipični mehanički splajsovi I fuzioni splajs u krajnjem levom uglu Da bi bili spremni za mehaničko splajsovanje. bio on fuzioni ili mehanički se zatim smešta u splajsing opremu. vlaknima se prvo skida sav primarni zaštitni materijal. koja je namenjena da štiti odrñeni tip splajsa. sa ravno odsečenim krajevima se sučeljavaju u ureñaju za spajanje. i onda se seče kako je već prethodno opisano.

Smanjeno slabljenje predstavlja najveću prednost nad mehaničkim spojevima. dok se multimodna optička vlakna podešavaju prema spoljnim ivicama. Spajanje se izvodi tako što električni luk otopi staklo na krajevima optičkih vlakana koja se približe i dodirnu. Monomodna optička vlakna se podešavaju prema jezgrima. pa i slabljenje od 0.35 dB. Po završetku spajanja optičkih vlakana metodom zatapanja u električnom luku.03 dB. Ovo se postiže kontrolisanim procesom grejanja vrhova dva optička vlakna koja su prethodno bila precizno sučeljena. mehaničkim bužirom itd. Po prestanku delovanja električnog luka staklo na spoju očvrsne i zadržava osobine optičkog vlakna. • • uniformnosti materijala Si u okolini spoja. Slabljenje na spoju dva monomodna optička vlakna koje može da se postigne je ispod 0. Zaostalo slabljenje spoja uglavnom zavisi od: • stepena očuvanosti početnog preciznog sučeljavanja vlakana. tokom procesa zatapanja u električnom luku. Time se kompletno eliminiše Fresnel-ova refleksija. Veoma bitan deo spajanja optičkih vlakana predstavlja proces podešavanja osa optičkih vlakana u naspraman položaj. podešavanje se vrši tako da se površine preseka dovode u koncentričan položaj. Visoka ICT 13 Beograd . U slučaju da se razlikuju spoljne dimenzije optičkih vlakana. termoskupljajućim bužirom . i odsustva deformiteta kao što su: vazdušni balon ili prljavština u oblasti zatapanja. neophodno je zaštititi gola optička vlakna i mesto spoja. To se može vršiti koristeći nekoliko metoda i po dva parametra.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA homogeno mesto spoja dva vlakna. prema rezultatima merenja OTDR-om. To se izvodi na nekoliko načina: smeštanjem u zaštitnu pločicu. Vlakna se mogu podešavati dok se podese njihova jezgra ili spoljašnje ivice.

Mehanički splajsovi su jeftinij i koriste se za niskobuñzetne optičke mreže. Multimodna vlakna. Fizička izdržljivost: Što se tiče fizičke izdržljivosti tu su fuzioni splajsevi u neuporedivoj prednosti u odnosu na mehaničke splajsove. 2. 4. Ručni alati: -Fluid za čišćenje i krpice bez vlakna -Sečice za buffer omotač Visoka ICT 14 Beograd . Potrebna oprema Ni jedan posao ne može se obaviti bez propisanog pribora ili alatki. Glavna razlika izmeñu dve pomenute grupe splajsovanja je u povratnoj refleksiji koja je kod mehaničkih splajsova uzrokovana prirodom mehaničkog splajsovanja.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Sl. sa svojom komplikovanom strukturom jezgra nije uvek jednostavno fuziono splajsovati tako da mehnički splajsovi daju bolje karkteristike sa nižom cenom amortizacije. Oprema koja se koristi kod optičkih mreža je sledeća: 1.16 Položaj optičkih vlakana i način podešavanja osa prilikom spajanja metodom zatapanja u električnom luku Izbor tipa splajsa Pri izboru tipa splajsa trebali bi da se vodimo sledećim kriterijumima: 1. 5. Jednostavnost instalacije: Potpuno automatizovani fuzioni splajseri su veoma skupi ali ubrzavaju process samog splajsovanja. 15 dB). Cena po splajsu: u slučaju fuzionih splajsera. Takoñe i propisno instalirani mehanički splajsovi imaju gubitke priblizno jednake nuli. koji su najčešći u upotrebi bar što se tiče monomodnih splajseva. Slabljenje:današnji automatski fuzioni splajseri mogu stvoriti spojeve sa veoma malim gubiccima (od 0. 3. Mehanički splajsevi s druge strane ne zahtevaju kontrolisanu okolinu. 0 dB do 0. takoñe moraju da rade u kontrolisanoj okolini. početna ulaganja su veća u odnosu na mehaničke splajsove. Tip vlakna: Većina monomodnih vlakana se fuziono splajsuje zato što ovo rezultuje manjim gubicima i manjim povratnim gubicima. Fuzioni splajseri su velika investicija.

sve dok vlakno ima čvrst bafer ili omotač kao zaštitu. Pre instalacije konektora na “lose tube” ili “ribbon fiber” optički kabl “breakout kit” zaštitna oprema mora biti instalirana. Ova procedura ne mora biti neophodna na kablovima sa 3 milimetarskom zaštitom vlakna. dodatna oprema koja je potrebna u zavisnosti od metode splajsovanja (fuziona ili mehanička) -Neki od konektora zahtevaju dodatan alat za instalaciju 2. Zaštitna oprema sadrži plastčnu cev u koju se unosi vlakno prilikom instaliranja da bi se ostvarila zaštita i mehanička Visoka ICT 15 Beograd . Važna oprema: -Fuzioni splajser -OTDR -Kola ili prikolice u kojima se splajsuje (opciono) -Merač snage -LED ili laserski izvori svetlosti -Vidljivi izvori svetlosti (opciono) -Fiber optički telefon za komunikaciju putem vlakna MEHANIČKO SPAJANJE VLAKANA (KABLOVA) Završeci kablova i instalacija konektora Fiber optički konektori mogu biti direktno instalirani na većinu optičkih kablova. 500 i nekim 900 mikronski bafer.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA -Izotropni alkohol (99%) -Komprimovan vazduh -Maska i naočare -Nož za skidanje omotača -Nož za zasecanje -Ako je reč o splajsovanju. ali se zahteva na kablovima koji sadrže 250.

ono se navlači na kabl. Spremno i očišćeno vlakno se postavlja u konektor. „Epoxy polish“ metod je najstariji od svih metoda i u upotrebi je i danas u svim ručnim ugradnjama.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA izdržljivost kada se montira na konektor. jer je brzina montiranja smanjena i do deset puta u odnosu na klasične konektore sa poliranjem. Ovaj proces se ostvaruje punjenjem konektora sa izmešanom dvoslojnom smolom. Ovakvi tipovi konektora fabrički su ispolirani sa ugrañenim vlaknom i danas se upotrebljavaju najviše. Visoka ICT 16 Beograd . Instaliranje vlakna na konektor je proces koji se može izvršiti na više načina. kraj vlakna je ispoliran. Nakon vezivanja smole “curing the epoxy” u pećnici za vreme od ( 5 do 40 minuta) ili za duže vreme ako se radi na sobnoj temperaturi. Najčešća metoda za montiranje vlakna je: • Upotreba adhezivnih sredstava koja lepe i učvršćuju vlakno unutar konektora i pri vrhu ferule • • • Upotreba lepkova na bazi ”Epoxy” materijala oko jezgra Brzo vezivanje adhezivnih sredstava Lako topljivi adhezivi Krimpovanje vlakna mehaničkim putem sa ili bez zahteva za naknadno poliranje ferule.

Krajnje poliranje brusnim papirom kreñe se sa 3-mikronskom i završava se sa 0.3mikronskom brusnim papirom. Veliki broj završetaka optičkih vlakana se obično stavlja na mašine za poliranje koje mogu da poliraju od jednog do desetine vlakana paralelno.17 Proces ručnog poliranja Vlakno mora biti urezano(zasečeno) i rascepljeno blizu izvora (Flush) sa kraja konektora i uglančano sa dve ili tri fino uglančana šmirlg papira. Visoka ICT 17 Beograd .OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA sl. Rascepljeno vlakno se uklanja u 12-mikronskom završnom procesu koji se naziva Vazdušno poliranje.

Ustvari cela rastopljiva metal ”Vgrove” obloga je zatvorena oko vlakna da bi ga držala fiksiranog unutar čaure. Ova vrsta konektora ne zahteva poliranje tako da se oni brzo montiraju ali zato tipično imaju veće gubitke od poliranih konektora.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Sl. Zatim se opiljci odvajaju i kraj vlakna se polira na staklenoj podlozi da bi se izveo ravan završetak. Ovi konektori koriste specijalne metalne čaure radije od keramičkih. cepanja i poliranja su isti kao što je već prethodno opisano. Druga vrsta konektora navlači vlakno do odreñene tačke a zatim koristi specijalnu alatku koja izravnava kraj vlakna sa krajem čaure. Konektor se smešta u pećnicu da bi omekšao lepak i omogućio umetanje unapred spremljenog vlakna. Posle hlañenja prosesi zasecanja. Ova vrsta Visoka ICT 18 Beograd . Konektor zahteva specijalno zasecanje i specijalno poliranje. I nakokon što je vlakno ogoljeno (očišćeno) ono je umetnuto u konektor i šuplja alatka ''hollow tool'' sabija (steže) završetak čaure oko vlakna. Vlakno se zatim pričvrsti na nosač konektora navlačenjem. Drugi završni metod koji ne zahteva lepak je montiranje sabijanjem koji se koristi u (Valdor) konektoru. Neki konektori ne koriste lepak da bi se spojili sa vlaknom.18 Automatskoko poliranje veće količine vlakana Za vruć rastop koristi se lepilo smešteno unutar konektora.

Oni takoñe mogu biti kodovani nekom bojom da bi omogućili željenu smesu i neki menjaju boju prilkom procesa očvršćavanja. Takoñe. Da bi smo osigurali dobru i snažnu vezu. Jedini zahtev kod ove vrste konektora je da se vlakno koje se ubacuje (montira) pravilno zaseče. Dodatna prednost ovakvih sistema je što oni obično imaju najduži vek trajanja. Svaki od metoda montiranja konektora ima svoje prednosti i mane. Izbor tehnike ubacivanja lepila zavisi od tipa konektora i od proizvodnih zahteva. Epoksi metoda deluje dobro na obe vrste (plastična i staklena) vlakna. lepila moraju dovoljno navlažiti i površinu vlakna i površinu čaure ili ferule konektora.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA konketora ima već ispoliran kraj čaure i unutar čaure vlakno koje je takoñe ispolirano. Heat-curing . Epoksije sa očvršćavanjem na sobnoj temperaturi ”Room temperature-curnig” su obično u upotrebi kada je upitanju plastično vlakno. lepila mogu da podrže mehaničku izdržljivost vlakna na završetku ka konektoru. Heat-curing epoxsije imaju najveću temparaturnu izdržljivost od svih epoksionih sistema. room temparature-curing i fast-geling epoxsije mogu biti u upotrebi za većinu konektora sa svim tipovima optičkih vlakana. Veoma je teško ostvariti maksimalne fizičko-mehaničke zahteve korišćenjem poslednje metode. Visoka ICT 19 Beograd . Ovi sistemi se primarno upotrebljavaju u konektorima gde je poželjno brzo očvršćavanje epoxsije. ioako i se i heat curing i fast-geling epoxies upotrebljavaju veoma uspešno. Tehnike fiksiranja vlakna u konektoru Od samog početka upotrebe optičkih sistema korišćena su lepila za pričvršćivanje većine konektora. Lepila se takoñe koriste i kao pojačanje omotača vlakna. Najčešći načini ubrizgavanja lepila unutar konektora je ubrizgavanje špricom ili automatsko ubrizgavanje. Mazanje lepka dirktno na površinu vlakna je takoñe aktuelno. Tri osnovna tipa epoxsija su trenutno dostupna za fiber-optičke konektore. Obično se preporučuje da ovakvi sistemi dostignu temperaturu izmeñu 90 i 100 stepeni celzijusa. a za razliku od ostale opereme postoje velike varijacije u odnosu cena/kvalitet. Njihova primarna uloga u optičkim sistemima je da fiksiraju vlakno u konektoru i spreče bilo kakvo pomeranje.

tako i za multimodne konektore. kugličasti fizički kontakt ili ugaoni fizički kontakt. Epoksija očvršćava na sobnoj temperaturi. Test oprema koja ima fiber-bulkhead izlaze i test kablove treba da se čisti s vremena na vreme. ali konekcije se teško izvode i ne mogu da se mešaju sa bilo kojim od druga dva navedena tipa. Ipak postoji mogućnost ubrzavanja procesa n.r sa povećanjem temperature na 90 stepeni umesto za jedan sat.p. U većini slučajeva kod postavljnja optičkih kablova. 2. Proces očvršćavanja se završava za 12 do 18 sati. Ovaj tip se uptrebljava najčešće u slučajevima kada prethodna dva nije moguće upotrebiti. U omom slučaju polirnje se obavlja na gumenoj površini. 3. Čestice koje se nalaze u vazduhu i okolini ponekad mogu biti reda veličine jezgra monomodnog vlakna tako da mogu da ugroze fizički kontakt konektora ako nisu uklonjene. Ravni završetak vlakna se dobija poliranjem kraja čaure sa staklenom (ili teškom plastičnom) površinom. Vlakno unutar čaure može biti spojeno na jedan od tri načina: Ravno. Ovim sistemom lepilo se stvrdne za jedan sat na sobnoj temperaturi. Ovo dozvoljava da kraj vlakna postane blago zaobljen dozoljavajći da konktakt jezgra sa jezgrom samo kada se jezgra podudaraju. Ova metoda ima najnižu povratnu refleksiju i najniže gubitke. svaku konekciju bi trebalo detaljno pripremiti prilikom instalacije i skidati je osim kada je potrebno testiranje. Ugaoni FK monomodni konektori su relativno novi na tržištu. 1. Najčešći od svih je kuglasti FK tip. „Fast-geling“ epoxsije tradicionalno imaju ’’ radno vreme’’ od 5 min. Tehnike poliranja kraja vlakna i ferule konektora (Fiber end-face polis technigues) Tehnike poliranja koje se koriste na fiber-optičkim konektorima zavise isključivo od tipa čaure odnosno ferule konektora. Ovaj metod uzrokuje povratnu refleksiju koja je veća nego kod drugih metoda ali je veoma pogodan za multimodne sisteme. proces će biti gotov za 10 min. Tehnike čišćenja optičkih konektora Tolerancija na nečistoće praktično ne postoji kod optičkih vlakana. Ovi sistemi su najpopularniji i mogu se upotrebljavati kako za monomodne. bez potrebe ubacivanja u rernu.OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Drugi tip epoxsije koji se koristi u fiber optičkim konektorima su „room temperature-curing“ (RT) sistemi. Visoka ICT 20 Beograd .

OPTIČKE KOMPONENTE I IZVODJENJE SPOJEVA NA OPTIČKIM VLAKNIMA Skraćenice UV.ultraviolet IC – infracrveno OTDR – optical time domain reflectometer PC – physical contact SFF – smal form factor FDDI – fiber distributed data interface ESCON – enterprise system connection RT – room temperture APC – angled physical contact FK – fizički kontakt CEV – controled environment vault Visoka ICT 21 Beograd .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful