Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 12 September 2013

De Krant Van Gouda, 12 September 2013

Ratings:
(0)
|Views: 437|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 12 September 2013
De Krant Van Gouda, 12 September 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Sep 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2015

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 38, 12 september 2013
09 11 21
Start nieuw seizoen Sportfondsen ZuidplasOpen MonumentendagFeest opening nieuwe Tiendewegbrug
Gouda Culinair weg uitde binnenstad?
Afgelopen weekend werd drie dagen langGouda Culinair gehouden in het Houtmans-plantsoen. Vele honderden bezoekers kwameneen of meerdere keren het evenement be-zoeken om te genieten van de culinaire hapjesen drankjes.
De restaurants Buiten eten + drinken, Belvedere,Jean Marie, Bij Ons, De Zalm, L’Etoile, ’t Vaan-tje en Kichi zorgden voor de hapjes. PrimeraGildenburgh zorgde voor een lekker rokertje voor de liefhebbers, chocoladeatelier PUUR verrastede bezoeker met eigen creaties van chocolade ende Oestercompagnie leverde verse oesters. Ook de Groene Hart Cooperatie en partycentrumVan den Berg behoorden tot de deelnemers.Voor kinderen was er een speciaal terras. GoudaCulinair telde ook nog ruim tien sponsoren.Organisatieburo Grand Canyon maakte na af-loop bekend dat 2013 wel eens het laatste jaar zou zijn dat Gouda Culinair in het Houtmans- plantsoen is gehouden. Er zijn een paar buurtbe-woners die – net als bij de Houtmansplantsoen-concerten – herhaaldelijk klachten hebben over het gebruik van het plantsoen. Maar ook looptde organisatie aan tegen logistieke problemen,nu er steeds meer deelnemers zijn en het parkje beperkt is in de ruimtelijke mogelijkheden. Alsuitwijkmogelijkheid wordt de Goudse Houtgenoemd en daarmee dreigt Gouda Culinair alsenig culinair evenement in Nederland buiten de binnenstad te worden gehouden.Het liep storm afgelopen weekend in veel boekhandels, waar mensen massaal hunDroomboek-exemplaar kwamen afhalen. Veelwinkels waren snel door hun voorraad heen.‘De vraag is groter dan verwacht’, erkentde CPNB. Ook in Gouda vonden de gratis boeken gretig aftrek. Bij Boekhandel Verkaaik werden in alleen het weekend al ruim dui-zend exemplaren afgehaald op vertoon vanhun bon. Het boek is ook te downloaden viawww.mijndroomvooronsland.nl. De afhaal- periode loopt tot 1 oktober. De dag erna startde Kinderboekenweek.
L
a
T
,
G
O
U
,
-
a
@u
s
c
t
-
u
s
c
t
s
a
.
 
Droomboeken vliegen de deur uit
Gouda Culinair werd afgelopen weekend gehouden in het Houtmansplantsoen.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Gewoon Gouds
 Zie pagina 6
De gemeente Gouda wil jonge inwoners diezich inzetten voor anderen of voor de stad inhet zonnetje zetten. Daarom zijn de jeugd-lintjes, Goudse Sterren genaamd, in hetleven geroepen. Aanmelden kan tot 1 oktober2013.
“Deze jongeren zijn een inspirerend voor- beeld en mogen best eens in de schijnwerpersstaan”, laat de gemeente weten. Sinds 2009reikt de burgemeester jaarlijks maximaal tienGoudse Sterren uit. Dit gebeurt rondom dedag van de Rechten van het Kind. De uitrei-king van het Goudse jeugdlintje 2013 is op22 november. Tot 1 oktober kunnen Goudse jongeren bij de burgemeester voorgedragenworden voor dit jeugdlintje. Het jeugdlintje,ook wel Goudse Ster genoemd, is voor jonge-ren tot 23 jaar die zich inzetten voor anderenof voor de stad. Gebruik voor het aanmeldenhet officiële voorstelformulier jeugdlintje.Deze is te vinden op de website www.gouda.nl/jeugdlintje. Een deskundige jury beoor-deelt de aanvragen.
.
vos
k
k
.
|
A
Gouda - Kleiweg 89 
Jeugdlintje
Vorige week besloten B&W al dat de zoge-noemde gemeentepagina’s die wekelijks in deGoudse Post worden gepubliceerd met ingangvan 1 januari 2014 zullen worden geschrapt.
Een woordvoerder van de gemeente meldt datde Wet Elektronische Bekendmaking de redenis om te stoppen met de Goudse Post. ‘Vanaf 1 januari zullen de bekendmakingen van degemeente Gouda daarom op www.overheid.nlgepubliceerd worden in plaats van in de Goud-se Post. De gemeente sluit hiervoor aan bij hetlandelijke systeem dat hiervoor ontwikkeld is, dekosten ad 16.000 euro die hiermee gemoeid zijnworden gecompenseerd door het stopzetten vande publicatie in de krant’, zo luidt de verklaring.Ook komt er geen gemeentelijke Nieuwjaars- borrel in 2014. Het traditionele handenschuddenmet burgemeester en wethouders gaat voor heteerst niet door. Ook deze beslissing is genomenvanwege de bezuinigingen die de gemeentemoet doorvoeren. Alle niet noodzakelijke uitga-ven worden geschrapt en daar hoort dus ook de Nieuwjaarsborrel bij. De gemeente bespaart metdeze beslissing zo’n 5000 euro.
De politie heeft dinsdagmiddag 10 septemberdrie mannen van 18, 22 en 24 jaar en een vrouwvan 18 jaar, allen uit Roemenië, aangehoudenop verdenking van winkeldiefstal. Een bevei-ligingsmedewerker volgde de personen na dewinkeldiefstal en alarmeerde Stadstoezicht.Hierdoor kon via de camera’s de personen inde gaten houden worden, terwijl de politie terplaatse ging.
Er werd gezien dat de personen met twee grotetassen liepen op de Lem Dulstraat richting deHoutmansgracht. Twee mannen bleven daar opeen bankje zitten met de twee tassen. De vrouwen de andere man liepen door om even later terugte lopen. Agenten konden hen bij de ingang vande parkeergarage aanhouden. De twee anderemannen renden weg richting de Kijkshop, maar werden al snel ingehaald en eveneens aangehou-den. De tassen die bij het bankje waren achter-gebleven bleken geprepareerd te zijn. Kleding enschoenen waren afkomstig uit twee winkels.
Gemeentenieuwslandelijke websiteWinkeldiefstal
Trouwpagina
 Zie pagina 27 
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 37, 12 september 2013Oplage: 69.000 exemplaren
2
2
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
De stelling van vorige week luidde:
Originele producten uit een land van herkomst moeten alle-maal een keurmerk krijgen zodat neppers zichtbaar worden.
Stelling van de Week 
Nummer 38, 12 september 2013Oplage: 69.000 exemplaren
89,5 % Eens10,5 % Oneens
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Alle overheden in ons land zouden de Nieuwjaarsreceptiesmoeten schrappen.
Toelichting
Door de noodzakelijke bezuinigingen schrapt de gemeenteGouda de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie voor de inwoners.De besparing is 5.000 euro.
Breng uw stem uit op dekrantvangouda.nlen discussieer mee via facebook.com/dekrantvangouda
 
Stadsgedicht
Stadsdichteres Klara Smeets plaatst dit jaar maandelijks een gedicht in De Krant vanGouda. Zie ook: www.dekrantvangouda.nl.
terwijl de eerste wagensalweer herfst opzuigenglijdt de zon fluweelzachtmet haar stralen langs de bomen pakt de ochtend inverrast met een restje zomer 
Klara Smeets@KlaraSmeetsElke maand komt er een iemand uit Gouda aan het woord over zijn of haar passie als vrijwilliger.Deze keer is dat Corrie de Bruin van de Houtmansplantsoenconcerten.
‘Gastvrouw aan de zomerse poortvan Gouda’
Corrie de Bruin werkt sinds een tijdje nietmeer op de mode-afdeling bij V&D. Maar alsze er is, pakt ze rustig nog even de stofzuiger uit de kast … Dat typeert haar helemaal. Al jaren werkt zij, samen met haar man Peter alsvrijwilligster bij de Houtmansplantsoencon-certen. “Ik vind het gewoon leuk om iets voor Gouda te doen. Zondag ’s ochtends beginnenwe meteen met koffie zetten en hapjes klaar-maken. Cervelaatworstjes, olijven, kaas. Mét prikkertjes, want het moet er wel goed uit-zien.” Dan fietsen Corrie en Peter een rondjelangs Délifrance en Punselie voor gesponsor-de broodjes en koekjes. “Met zo’n zes vrijwil-ligers maken we vervolgens het park schoon,vegen het podium, hangen roodwitte lintenom het gebied af te bakenen. Soms heeft Ri-nus – je weet wel, die met de drie hondjes, diehier vaker afval verzamelt - al opgeruimd enhangt er een zak met vuil aan een van de bank- jes!’ glundert Corrie. “En dan kunnen we metz’n allen genieten van het concert. Als het ja-ren zestig muziek is, vinden wij het helemááltop. The Crazy Rollators bijvoorbeeld. Peter en ik maken geregeld een dansje, ook wel eens bewust om de spits af te bijten hoor. Aan heteind van de middag volgt altijd een evaluatieén het spannende tellen van de opbrengst vanhet kistje.’” En wie ruimt er op? “Wij, met z’nallen. Tot en met de peuken op de grond, wantwe willen het keurig achterlaten.” Wát eengastvrouw aan de zomerse poort van Gouda!
Vrijwilligers InformatiePunt Gemeente GoudaCaroline Wammesvip@gouda.nl Ook zin in vrijwilligerswerk?Kijk op de vacaturebank: www.gouda.nl/vip


KANAAL63
In het jubileumjaar lijkt de Goudse Singel-loop populairder dan ooit. Alle tickets zijnuitverkocht en een record aantal lopers, van2800, verschijnt vrijdag 13 september aan destart. De loop veranderde de laatste 25 jaarvan wegwedstrijd in een recreantenloop.Voorzitter van het eerste uur, Theo Meijerink,vertelt over de ontwikkelingen van de laat-ste jaren. ‘De Singelloop van nu kent alleenwinnaars’.
De Goudse Singelloop begon 25 jaar geledenals evenement van de politie. “Als politie or-ganiseerden we een aantal keer per jaar een publiek evenement. Aangezien de Kaaslooptoen moest stoppen, besloten wij de Singel-loop te organiseren. Aan de eerste editie lie- pen 336 lopers mee”, blikt Meijerink terug.Toen liep de route nog langs de Gouwe, maar dit bleek problemen bij de middenstand te ge-ven. Na het derde jaar wijzigde het parcours inde route die nog steeds wordt gebruikt. Vanaf het begin was het een wedstrijdloop. Het par-coursrecord van de Goudse Nationale Singel-loop 28,02 is nog steeds zes seconden sneller dan het Nederland record. “Sinds vier jaar ishet geen wedstrijdloop meer. Hierdoor konde limiet van het aantal recreatielopers wor-den verhoogd. Het eerste jaar na de afschaf-fing van de wedstrijd loop waren er ruim 1800lopers en ieder jaar liep dit aantal op. Dit jaar zitten we op 2800.”
Winnaar
“We kennen niet één grote winnaar, we heb- ben wel duizenden persoonlijke winnaars.Mensen met MS, mensen met overgewicht,of ex-kankerpatiënten; iedereen heeft zijn ei-gen verhaal en iedereen is een winnaar.” Het25-jarig jubileum viert de organisatie met ex-tra acties voor de lopers. Zo is dit jaar het T-shirt vervangen voor een echt hardloopshirt.Het startnummer heeft de voornaam van deloper. Fotobedrijf Aktiefoto, maakt foto’s dieiedere deelnemer gratis kan downloaden. Totslot heeft ook iedere loper de mogelijkheid omeen kristallen kubus met daarin het logo, de jubileumtekst, en zijn of haar eigen naam enstartnummer voor een zeer laag bedrag te be-stellen. “De organisatie ligt in handen van eenvast team van wie er drie vanaf het eerste uur  bij zijn. Dit zegt alles over ons hechte team.Daarnaast helpen maar liefst tachtig vrijwilli-gers. We hebben er weer zin in.” Zie voor meer informatie www.singelloop.nl. In de loopvan volgende week is er een korte impressiefilm te zien op GoudaTV, kanaal 63 en opwww.dekrantvangouda.nl
Door Bonnie van Doorn
Jubileum Singelloop
Theo Meijerink is vrijdag 6 september benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. DezeKoninklijke onderscheiding kreeg hij voor zijn bijzondere langdurige inzet voor sportactiviteitenin Gouda. Hij kreeg zijn versierselen uitgereikt door burgemeester Schoenmaker.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->