Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gegevens Exporteren Uit TOPdesk (deel2)

Gegevens Exporteren Uit TOPdesk (deel2)

Ratings: (0)|Views: 639|Likes:
Published by TOPdesk
In het vorige TOPdesk Magazine heb ik laten zien hoe u interessante gegevens uit TOPdesk eenvoudig kunt exporteren naar Excel om te
verwerken in een ander systeem. In dit artikel vertel ik over de addon CSV Export Wizard.
In het vorige TOPdesk Magazine heb ik laten zien hoe u interessante gegevens uit TOPdesk eenvoudig kunt exporteren naar Excel om te
verwerken in een ander systeem. In dit artikel vertel ik over de addon CSV Export Wizard.

More info:

Published by: TOPdesk on Sep 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
28
slimmer werken
Fotograe:
Robn Kus
Interessante gegevens in TOPdesk als de apparatuur die u beheert inConguratiebeheer, de klantgegevens in Ondersteunende bestandenen gegevens over de afhandeling in proceskaarten wilt u kunnenanalyseren. Binnen TOPdesk analyseert u deze gegevens metRapporten vanaf de Dashboardpagina’s.Als u liever werkt met Excel of een rapportagetool, dan kunt u metTOPdesk eenvoudig gegevens exporteren naar het bestandsformaatvan Microsoft Excel. Geëxporteerde gegevens kunt u ofineraadplegen, of eventueel als bron gebruiken en vervolgensimporteren in een ander informatiesysteem. De mogelijkhedenhiervan heb ik in het vorige
TOPdesk Magazine
beschreven.In dit artikel vertel ik over de add-on CSV Export Wizard. Dezeadd-on is handig als u op regelmatige basis dezelfde exportuitvoert, gegevens van gekoppelde kaarten wilt exporteren of gegevens wilt gebruiken uit tabellen waar geen kaart van is.Een concreet voorbeeld is een lijst met alle behandelaars enhun behandelaarsgroepen. Of een lijst met alle open meldingengesorteerd op vestiging van de behandelaar.
Add-on CSV Export Wizard
Via de standaard-interface van TOPdesk exporteert u eenvoudiggegevens die op de kaarten zelf te vinden zijn. Als u regelmatigexporteert of méér gegevens wilt exporteren, dan is de gratis add-onCSV Export Wizard interessant.CSV Export Wizard genereert in tegenstelling tot TOPdesk geenExcel-bestanden maar CSV-tekstbestanden. CSV staat voorComma Separated Values (kommagescheiden bestand). In eenCSV-tekstbestand is het einde van een kolom zichtbaar door eenafgesproken teken, bijvoorbeeld een komma of puntkomma. Nieuwerijen beginnen op een nieuwe regel. Veel programma’s, waaronderMicrosoft Excel, kunnen goed met dit bestandsformaat overweg.CSV Export Wizard kan dezelfde gegevens exporteren als TOPdesk.Daarnaast exporteert u naar wens:1. Gegevens van gekoppelde kaarten, bijvoorbeeld extra gegevens vaneen object, aanmelder, behandelaar of leverancier bij een melding.2. Gegevens waar geen kaarten van zijn, zoals opzoeklijsten encategorisatie.3. Verwijzigingen naar dezelfde tabel, zoals categorisatie of subvestigingen.
GeGevens exporterenuit topdesk
(deel 2)
… is coördinator informatievoorziening. Hij is gespecialiseerd intechnische vraagstukken en het optimaliseren van processen.
patRicK macKaaij
In het vorige
TOPdesk Magazine
heb ik laten zien hoe u interessantegegevens uit TOPdesk eenvoudig kunt exporteren naar Excel om teverwerken in een ander systeem. In dit artikel vertel ik over de add-on CSV Export Wizard.
 
Na installatie kan iedere behandelaar de CSV Export Wizard starten via
http://[hostnaam TOPdesk-server]/tas/secure/csv/
.CSV Export Wizard begint met het kiezen van een bron: een selectiedie u eerder bewaarde in TOPdesk of een tabel uit de database(Afbeelding 1).Als u het bestand wilt openen in Microsoft Excel dan is hethandig om als ‘Column delimiter’ te kiezen voor het teken dat isingesteld als lijstscheidingsteken (List Separator) van MicrosoftWindows (
Cofiguratiecherm > Lad e taal
of 
Cotrol Pael >Regioal settig
). In een Europese installatie van Windows is hetlijstscheidingsteken standaard puntkomma, in Amerikaanse eenkomma. Excel deelt de gegevens dan direct in kolommen in.Kies de ‘Row delimiter’ die past bij het besturingssysteem waarinu het exportbestand opent. Met de optie ‘Include column names’exporteert TOPdesk als eerste rij de betrokken databaseveldnamen alskopje boven de kolommen. Sommige programma’s vereisen dubbeleaanhalingstekens om de inhoud van een veld, vink hiervoor ‘Usequotes’ aan.Via ‘Open le at execution’ geeft u aan of u het bestand direct wiltopenen om verder te bewerken of op een vaste locatie wilt opslaan.In het tweede geval geeft u aan wat er met een eventueel bestaandbestand moet gebeuren: overschrijven of uitbreiden.De bestandsnaam zelf bepaalt u met ‘Save result as’. Om datum en tijdmee te nemen in de bestandsnaam vinkt u ‘Use a timestamp in thelename’ aan.In het volgende scherm (Afbeelding 2) vinkt u de databasevelden aandie u wilt exporteren. CSV Export Wizard laat de veldnaam uit de kaartin TOPdesk zien, plus de veldnaam in de database. Als het veld eenrelatie heeft met een andere kaart, dan ziet u in de kolom ‘Linked table’de naam van de betrokken tabel. Met het plusje opent u de veldkiezer
slimmer werken
29
Tekst:
Patric Macaaij
 Afb. 1 - Stap 1 in de CSV Export WizardAfb. 2 - Stap 2 in de CSV Export Wizar
TIP:
 
U kunt een standaardlocatie voordrukken in de CSVExport Wizard. Pas hiervoor in het bestand
 
bespoke-work-resources\csvexport.properties
deparameter
location.save
 
aan. Let op de dubbeleslashes en start TOPdesk opnieuw op om de wijziging doorte voeren.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->