Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Gouda, 7 november 2013

De Krant van Gouda, 7 november 2013

Ratings: (0)|Views: 226 |Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Gouda, 7 november 2013
De Krant van Gouda, 7 november 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
67.000
 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 45 - 7 november 2013
03 05 27
Gouda bedankt haar vrijwilligersKunstmaatjesprojectOrthopedie GHZ biedt sportbehandelingen
Warm Welkom aan alle Gouwenaars
De Bibliotheek Gouda heet zaterdag middag 9 november alle Gouwenaars, en haar biblio-theekleden in het bijzonder, een Warm Welkom.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte uit-genodigd om een kijkje te komen nemen op de bouwplaats van wat binnenkort de nieuwe Stadsbibliotheek gaat zijn. Tijdens het Warm Welkom kan iedereen kennismaken met de in-stellingen die straks gehuisvest zullen zijn in de Chocoladefabriek. Naast rondleidingen van de architect kunnen bezoekers genieten van verhalen, muziek, eten en drinken. Bezoekers krijgen alles te horen over de mogelijkheden van de nieuwe Stadsbiblio-theek. Voor iedereen staat die dag bij aankomst warme choco lademelk klaar. Nieuwsgierig? www.chocoladefabriekgouda.wordpress.com
Gouwenaar hoort eis zeven jaar cel Dat Ene Woord
De officier van justitie in Den Haag heeft vrijdag 1 november zeven jaar gevangenis-straf geëist tegen een 27-jarige inwoner van Gouda.
De 27-jarige man wordt verdacht van het bezit van verboden vuurwapens en munitie en ook de handel daarin. Hij was zeer actief, zoals in de rechtszaal ook te zien was op camerabeel-den. Deze beelden zijn verzameld en (deels) uit gezonden in het kader van het tv-program-ma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’. Volgens de officier van justitie is het door de journalisten aangeleverde bewijs bruik- baar in de rechtszaal. De Gouwenaar wordt niet uitgelokt of onder druk gezet om wapens te leveren. Daarbij is ook van belang dat van tevoren al duidelijk was dat de verdachte zich met wapenhandel bezighield. Peter R. de Vries  beschikt namelijk over een e-mail waarin staat dat de verdachte naast antieke wapens ook andere wapens kan regelen. De uitspraak is op 28 novem  ber 2013.
‘Mensen maken de stad’. Dat was het thema van het debat op 31 oktober, georganiseerd door Dat Ene Woord in Arti Legi. Na een succesvol programma in september, zat de zaal deze tweede keer opnieuw vol.
 Na een column van Vincent Bijlo, werd de zaal opgewarmd met een debat tussen Young debaters van het Coornhert gymnasium en het Driestar college. Rondom de stelling ‘burgers moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de zorg van hun directe familie en vrien-den’ werden argumenten rondom moraal en efficiëntie opgeworpen. Bestuurskundige Mark van Twist zette de toon door uit te leggen wat ‘mensen maken de stad’ nu eigenlijk inhoudt. “Het debat rondom de participatiemaatschap- pij wordt te veel beheerst door grote woorden, terwijl de kleine daadwerkelijke praktijken de kern zijn. Het zou de overheid sieren om zich meer bescheiden op te stellen tegenover maat-schappelijke initiatieven.” Het paneldebat met wethouder Suijker, Evert Hasselaar (Gouda Bruist!) en Will Goudriaan (Humanitas, Senio-ren Platform Gouda) zorgde voor een enthou-siast mee discussiërende zaal en interessante interrupties. Het volgende programma vindt  plaats op 12 december en heeft als thema Gouda Wereldstad. Kijk voor meer informatie op www.datenewoord.nl.
Leerlingen van groep vijf van basisschool de Triangel schoven woensdag 6 november aan bij burgemeester Schoenmaker voor het Nationaal Schoolontbijt.
In het bedrijfsrestaurant van Het Huis van de Stad genoten ze met elkaar van het ontbijt. Burgemeester Schoenmaker overhandigde ook een donatie voor War Child; dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Tijdens de week van Het Nationaal School-ontbijt ontbeten ruim 400.000 kinderen op zo’n 2.000 basisscholen.
 
Ontbijten met de burgemeester
Iedereen is van harte uitgenodigd om 9 november een kijkje te komen nemen op de bouwplaats.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
De Bibliotheek Gouda
 Zie pagina 16 en 17  Jari Boekhorst, een van de young debaters van het Coornhert Gymnasium, tijdens het debat Dat Ene Woord (foto Lennard de Heer).
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013Oplage: 67.000 exemplaren
J
o
u
w
r
s
e
w
o
g
o
o
e
e
e
o
e
e
o
e
e
e
e
,
d
a
o
o
d
e
e
e
e
a
c
e
e
o
d
e
e
e
e
e
d
e
o
d
e
a
d
e
o
e
e
o
o
a
e
e
e
o
e
d
e
e
e
o
a
e
e
e
e
c
d
e
d
o
e
o
e
 
e
o
d
e
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Omdat de gemeente Gouda dit waardeert, heeft zij ook dit jaar haar vrij-willigers tijdens een feestelijke bijeenkomst bedankt voor hun inzet. Het thema van dit  jaar was ‘De kers op de taart’. In de Sint-Jans-kerk stond vrijdag 1 november een toetjesbuf-fet voor de vrijwilligers klaar.
“We hebben heel veel vrijwilligers in Gouda, waar wij trots op zijn. Gouda zou Gouda niet zijn zonder zoveel vrijwilligers”, aldus wet-houder Marion Suijker. Sinds 2005 bedankt de gemeente Gouda haar vrijwilligers jaarlijks met een feestelijke bijeenkomst in de Sint-Jans-kerk. Het is inmiddels een traditie, tijdens deze feestavond draaien de rollen een keertje om; de  burgemeester, wethouders en raads leden van de gemeente Gouda en directeuren van diverse Goudse organisaties gaan vrijwillig aan de slag om de Goudse vrijwilligers deze avond op hun wenken te bedienen.
Vrijwilligers Informatie Punt
Het vrijwilligersfeest is een initiatief van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van de gemeente Gouda. Het VIP ondersteunt en stimu leert vrijwilligerswerk. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen bij het VIP terecht voor meer informatie, advies en vacatures. Het VIP is bereikbaar via de website www.gouda.nl/vip of telefo-nisch via (0182) 140 182.Bekijk ook het filmpje van het vrijwilligersfeest:
Tijdens de bijeenkomst kregen alle vrijwilligers een boekje overhandigd waarin de columns over vrijwilligers, die de afgelopen tijd in deze krant hebben gestaan, zijn gebundeld.
Gouda bedankt haar  vrijwilligers
Beroving van telefoonTheo Krins lijsttrekker ChristenUnie
In de trein van Gouda naar Alphen aan den Rijn is op maandagavond 4 november om-streeks 21.15 uur, ter hoogte van station Bos-koop, een meisje van haar mobiele telefoon beroofd.
In de treincoupé zaten meerdere mensen die mogelijk wat gezien hebben. Signalement van de dader luidt: getinte man tussen de twintig en dertig jaar, zwart krullend haar, bruine ogen, opvallend scherpe hoekige neus en een dun  baardje. Wie informatie heeft over deze zaak, kan bellen met de politie via het telefoonnum-mer 0900-8844.
De leden van de ChristenUnie in Gouda heb-ben Theo Krins (48) verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezin-gen. Onder het motto ‘Samen sterk’ wordt de campagne gevoerd.
“De ChristenUnie zet bewust in op verjonging om zo, naar de toekomst toe, te bouwen aan continuïteit en jonge mensen een kans te geven zich in de politiek te ontplooien”, aldus de  partij. Lijsttrekker Theo Krins is sinds 2007 raadslid in Gouda en heeft zich de afgelopen  jaren bezig gehouden met financiën, stads-marketing en veiligheid. Hij verwierf plaatse-lijke bekendheid door actief te bloggen en zijn ‘kleurboeken’. Zo maakte hij onder andere een Groenboek om de kwaliteit van het groen-onderhoud aan de kaak te stellen en een Witboek toen de gladheidsbestrijding tekort schoot. “De slogan Samen Sterk geeft aan dat we Gouda samen vormgeven. Samen wil zeggen: jong en oud en zowel bewoners, bedrijven, organisaties als politiek”, aldus Krins.
De stelling van vorige week luidde:
Ik koop het liefst gewoon in een echte winkel.
Stelling van de Week
Nummer 45, 7 november 2013Oplage: 67.000 exemplaren
 
74,4 % Eens25,6 % Oneens
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
 Gouda Media Groep B.V. Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda T (0182) 322 456 F (0182) 322 466 E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V. T (0182) 322 456 E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
 redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
 De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x), Bodegraven (1x) en Gouda (5x). www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456 (werk dagen).
Volg ons via:
Het is verstandiger op huwelijkse voorwaar-den te trouwen, waarbij een ieder zijn of haar eigen schulden en bezittingen behoudt.
Toelichting
Wie in Nederland trouwt, doet dat auto-matisch in gemeenschap van goederen, tenzij het bruidspaar uitdrukkelijk aangeeft dat het op huwelijkse voorwaarden wil. De Tweede Kamer wil dat omdraaien.
Breng uw stem uit op dekrantvangouda.nl en discussieer mee via: facebook.com/dekrantvangouda
Stadsgedicht
Stadsdichteres Klara Smeets plaatst maandelijks een gedicht in De Krant van Gouda. Bovendien draagt zij gedichten voor op GoudaTV, kanaal 63.  Zie ook: www.dekrantvangouda.nl.
erfgoed
de ochtend kent een vast momentwaarop het gedraaf van de dagnog niet alles met haar ritme overstemten het zachte zingen van winkelpandenin slapende straten klinktkale ruimten zijn dan vol van zichzelf van verlaten ambachten en avonturenmet brouwers, kooplui, rijke burenen alleen nog de gevels getuigenvan beweging die aan water ontsprong;aan water die bedrijvigheid brachtomdat zij verbond met de verterondom de omhelzing van twee rivierenontstond rijkdom die straten sierdewaar handel de pakhuizen vuldenu vult leegte dezelfde gebouwenmaar wie goed luistert naar de gatenin stegen en wegen vol geraasgeeft herinnering een stem enschenkt de stad een mooier later 
In opdracht van Ineke Verkaaik voor het Histo-risch Platform, Gouda 2013Klara Smeets@KlaraSmeets
De zonnewijzer is herplaatst
De zonnewijzer die jarenlang op de (inmiddels verdwenen) rotonde van het Albert Plesmanplein stond, heeft dinsdag een nieuwe plek gekregen. Volledig gerestaureerd staat de zonnewijzer nu bij de entree van het Van Bergen IJzendoornpark, aan de kant van de Nieuwe Gouwe Oostzijde.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->