Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta Za Voditelja Bro

Skripta Za Voditelja Bro

Ratings: (0)|Views: 829|Likes:
Published by tom_xox

More info:

Published by: tom_xox on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2012

pdf

text

original

 
PRIRUČNIK ZA VODITELJA BRODICE I MORNARA MOTORISTE
PODSJETNIK U PLOVIDBI
IOSNOVE PLOVIDBE
1.Poznavanje pomorskih karata i njihovo čitanje2.Određivanje kursa plovidbe na pomorskoj karti3.Mjerenje udaljenosti i vađenje koordinata4.Kompas i njegova upotreba5.Vjetrovi na Jadranu i njihova svojstva6.Morske struje i njihov utjecaj na plovidbu7.Svjetla na brodu – brodici8.Dnevni znakovi9.Zvni signali za manevar10.Izbjegavanje sudara11.Signali opasnosti12.Otežana plovidba u lukama13.Priručnici za plovidbu
14.
Svjetla i oznake na plovnom putu15.Izvješća o vremenu16.Plovidba u magli, nevremenu i drugim otežanim uvjetima
IIMOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE
1.Osnovna podjela motora prema vrsti goriva i broju taktova2.Princip rada četverotaktnog benzinskog motora
3.
Princip rada dvotaktnog benzinskog motora4.Princip rada četverotaktnog diesel motora5.Princip rada dvotaktnog diesel motora6.Priprema motora za pogon7.Upućivanje i zaustavljanje motora8.Podmazivanje motora – vrste, načini, izvedbe9.Hlađenje motora – vrste, načini, izvedbe10.Kontorla rada motora u vožnji / instrumenti /11.Otklanjanje kvarova na motoru12.Goriva za motore, krcanje goriva13.Akumulatori i njihovo održavanje14.Sredstva za gašenje požara15.Zaštita mora od onečišćenja
IIIPOMORSTVO I PRUŽANJE PRVE POMOĆI
1.
Vrsta brodica po tipu, materijalu i namjeni2.Dimenzije brodice – gaz i nadvođe3.Odavanje i oprema brodice4.Konopi i mornarski uzlovi5.Stabilnost broda – razmještaj tereta6.Postupak u slučaju sudara, nasukanja i nezgode7.Postupak u slučaju prodora mora u brodicu, pojave požara, pada osobe u more8.Praktično upravljanje brodicom, sidrenje, vez9.Pružanje prve pomoći ozlijeđenima, bolesnima10.Vrste i izvori povreda11.Umjetno disanje unesrećenima12.Sredstva i lijekovi za pružanje prve pomoći
IVPOMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA
1.
Isprave brodske pomorske radiotelefonske postaje2.Opći postupak za uspostavljanje veze3.Smještaj radijske postaje na broduz – brodici
1
 
4.Rad u luci, nadzor i inspekcija5.Dijelovi radijske postaje6.Identifikacija i pozivni znakovi7.Signali, pozivi i poruke u pogibelji
8.
Signali, pozivi i poruke hitnosti9.Signali i poruke sigurnosti10.Red prvenstva u radio prometu11.Radio telegram12.Uporaba međunarodne tablice sricanja slova i brojeva13.Praktično rukovanje postajom i provjera iste prije puštanja u radN a p o m e n a: Za rad na karti, predavanje iz navigacije, polaznici tečaja moraju donijeti dva trokuta, šestar, mekuolovku i gumicu za brisanje.
OSNOVE BRODOGRADNJE
Prva plovila koja je čovjek sebi napravio bile su splavi od svežnjeva trstike ili je jednostavno zajašio mješinu napuhanuzrakom. Kasnije je gradio splavi povezujući trupce drva kožnim remenjem ili biljnim vlaknima, da bi onda počeo dupstikrupnija debla, kako bi dobio deplasmansko korito. Gradnja je dalje tehnički i konstrukcijski napredovala izradom rebaraza oblik kostura. Kostur se onda oblagao kožom ili korom drveta, da bo najzad taj kostur oblačio drvenim dužicama kaošto se to i danas radi u gradnji drvenih brodica. Tehnički i tehnološki napredak čovječanstva omogućuje danas gradnjuplovila iz različitih materijala. čelika, aluminija, gume, sintetičke gume, sintetičke smole armirane staklenim vlaknima iliarmiranim betonom. To su danas već opće poznati materijali plovećih brodova i brodica. Osnova brodogradnje je ipak nabazi drvene brodogradnje, pa ćemo i mi poći od te osnove.Brodograditelj najprije od pripremljenog drva postavlja KOBILICU na koju će postaviti naprijed PRAMČANU a na drugomkraju KRMENU STATVU. Na tu osnovu stavit će REBRA. To će biti OKOSNICA brodice, a za nju se u nas rabi najčešćedobra tvrda hrastovina ili česmina. Taj če kostur zatim brodograditelj obući DUŽICAMA i tako dobiti korito koje ima dno,bokove, pramac i krmu. Za dužice na podvodnom se dijelu rabi po mogućnosti također tvrđe i izdržljivije drvo, a pobokovima iznad vodene linije borovina, smrekovina, pa i jelovina. Za dijelove koji su izloženi sunčevim zrakama i zrakunajbolje je egzotično drvo tikovina, koje ima u sebi masnoću / tikovo ulje / što najbolje dodolijeva utjecajima sunca izraka, pa se ono postavlja na palube, klupice, podnice i slično. Prije nego ćemo upoznati na koje sve načine majstoribrodograditelji postavljaju dužice na okosnicu, pogledat ćemo crteže osnovnih oblika korita prema kojima onda dijelimobrodice po tipu. Mogli bismo reći da je TRUPAC ili LADVA osnovni tip. Ima ravno dno, ravne bokove ili u obliku gore neštoraširenog slova «U» - sva je nekako koskasta. Na našem Jadranu poljodjelci – ribari u selima kraj mora sami ih izrađuju ukućnoj radinosti i nazivaju ih BATANA. Na rijekamanešto slično je ČIKLJA, TRUP ili ČUN.U tip GUC svrstat ćemo brodicu koja ima šiljatukrmu gotovo kao i pramac, pa čak i kada su krmeviše ili manje zaobljene kao što su GAJETA, LEUTAili BRACERA. Kada je krma ravna, završava saokomitom ili zakošenom ravnom plohom zvanomzrcalo, onda je to tip PASARA. Sve su toDEPLASMANSKE brodice, što znači da su uronjene umore u plovidbi, za razliku od GLISERA koji imajuširoko ravno dno, pa ih otporu brzoj vožnji podiže na površinu i tada kažemo da glisiraju.Sve što je ispod vodene crte / vodene linije /, je GAZ. Iznad vodene crte, pa sve do ruba palube ili razme je NADVOĐE iliBOK. Iznad razme je NADGRAĐE. To je ograda, zatim kabina, jarbol i ostalo. Dimenzije brodice mjere se i izražavajuovako: dužina preko svega, a zahvaća samo korito bez dodatnih kopalja, špiruna ili nekakvih ukrasnih dodataka kao što jenaprimjer zvir – sisata sirena ili nešto slično. širina semjeri na naširem dijelu – najširem rebru. Oblik rebra datće nam izgled poprečnog presjeka korita brodice. Imamotri osnovna oblika: KOLJENASTO REBRO ili ŠARPI, zatimVIŠESTRUKI ŠARPI ili što je danas najčešće OBLI presjekili obla poluokrugla rebra. Na rebra se polažu DUŽICE. UDalmaciji ih nazivaju još madirima. To su daske kojima seoblaže kostru brodice. Tri su osnovna načina polaganjadužica. Najjednostavniji je takozvani DODIRNI način ili DODIRNA GRAĐA. Daske se najprije griju kako bi postale podatnosavitljive i zatim polažu na rebra jedna do druge i pričvršćuju pocinčanim čavlima. Takav trup lako postave vodopropustanna mjestima iznad vodene crte gdje će sunce rasušiti daske, a i u podvodnom dijelu ako dodiri nisu besprijekornozabrtvljeni kučinom ili kako se po domaći kaže zakalafatani. Na tako građenom koritu relativno je lako zamijeniti oštećenudužicu. Za nepropusnost bolji je način PREKLOPNA ili KLINKER gradnja. Dužice se polažu preklopno kao crijepovi nakrovu kuće. Da bi nepropusnost bila jošsigurnija, na preklopu između dužica se stavljaplatno natopljeno uljanom bojom i onda moreneće tek tako lagano ulaziti u korito. To je pakzato nešto kompliciranije za popravak, kadatreba mijenjati koju dužicu. Treći način jeDIJAGONALNA građa. Dužice su nešto tanje
2
 
daske, jer će biti položene na rebra u tri sloja. Prvi sloj obično se polaže koso od pramca i kobilice prema krmi, pa ondadrugi sloj koso od
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dubo Marinović liked this
ArminMaglić liked this
hadrijan liked this
kupusina liked this
mingo622 liked this
Mario Maric liked this
Robert Mladenić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->