Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Met-315 Ekstraktif Metalurji 2009

Met-315 Ekstraktif Metalurji 2009

Ratings: (0)|Views: 2,187 |Likes:
Published by tkgk51541705891
Ekstraktif Metalurji ders notları
Ekstraktif Metalurji ders notları

More info:

Published by: tkgk51541705891 on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
0 
Doç.Dr. Halil ARIK 
Kas
ı
m-2009
 
1
Extraction of Metals – Metallurgy
The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. Thevarious processes involved in the extraction of metals from their ores and their subsequent refining are known asmetallurgy. An overview of various processes involved during metallurgy is given below.
 
2 
BÖLÜM 1METALURJ
İ
 
Metalurji
:
 
Metal ve ala
ş
ı
mlar 
ı
n, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullan
ı
msürecine uygun kalitede üretilmesini, safla
ş
t
ı
ı
lmas
ı
n
ı
, ala
ş
ı
mland
ı
ı
lmas
ı
n
ı
,
ş
ekillendirilmesini, korunmas
ı
n
ı
, ve "üretim - kullan
ı
m" ömrü içindeki çevresel kayg
ı
vesorumluluklar 
ı
da dikkate alarak insanlar 
ı
n ihtiyaçlar 
ı
na cevap verecek özellikte ve biçimdehaz
ı
rlanmas
ı
n
ı
hedef alan bir bilim ve teknoloji dal
ı
d
ı
r. Metalurji, kapsam
ı
itibar 
ı
yla,
üretimmetalurjisi
(ekstraktif metalurji) ve
fiziksel metalurji
(malzeme) olmak üzere iki ana k 
ı
smaayr 
ı
lmaktad
ı
r.
Üretim Metalurjisi
:
Gerek do
ğ
ada mevcut cevherlerden, gerekse metal içerenhammaddelerden veya ikincil kaynaklardan (hurda, art
ı
klar, baca tozlar 
ı
, vs.) fiziksel vekimyasal yöntemlerle saf metallerin veya ala
ş
ı
mlar 
ı
n üretimi konular 
ı
n
ı
kapsar. Üretimmetalurjisi, cevher haz
ı
rlama a
ş
amas
ı
ndan ba
ş
layarak, pirometalurjik, hidrometalurjik veelektrometalurjik yöntemler uygulamak suretiyle metalin cins ve özelli
ğ
ine uygun i
ş
lemler seçmekte ve di
ğ
er endüstrilerde kullan
ı
lmaya elveri
ş
li saf metaller veya ala
ş
ı
mlar üretmektedir.Türkiye'de birincil kaynaklardan üretimi yap
ı
lan ba
ş
l
ı
ca metal ve ala
ş
ı
mlar;
demir-çelik,alüminyum, bak 
ı
r, çinko, kur
ş
un, civa, kadmiyum, ferrokrom, antimon ve gümü
ş
'tür.
Metalurji ve malzeme bilimi, metallerle birlikte seramikleri (porselen, fayans, tu
ğ
la, kiremit,cam, ate
ş
tu
ğ
las
ı
, refrakter malzemeler, özel sermetler, vb. malzemeleri), organik yap
ı
 malzemelerini (bilhassa plastikleri, kauçuk maddesini), çimento, ah
ş
ap, fiber ve kompozitmalzemeleri, elektrik-elektronik ve manyetik malzemelerini, di
ş
çilik ve t
ı
 pta kullan
ı
lan

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
slymndmrl liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Volkan Toptaş liked this
Yalnız Gezer liked this
Yalnız Gezer liked this
Hüseyin Oflaz liked this
Bilgehan Balım liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->