Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Implikasi pembandaran terhadap tahap sosioekonomi penduduk di kawasan bandar : KAJIAN KES DI KUALA TERENGGANU

Implikasi pembandaran terhadap tahap sosioekonomi penduduk di kawasan bandar : KAJIAN KES DI KUALA TERENGGANU

Ratings:
(0)
|Views: 4,992|Likes:
Published by dhea ct
Proses pembandaran dan pembangunan yang semakin pesat berlaku di negeri pantai timur ini bukan sahaja memberikan impak kepada ekonomi malah ianya juga memberikan impak terhadap sosial penduduk di kawasan tersebut. Proses rebakan bandar yang berlaku di sekitar pusat bandar telah memberikan kesan terhadap gejala sosial penduduk di pusat bandar. Kemajuan dan pembandaran negeri Terengganu memberikan gambaran bahawa terdapat perubahan yang berlaku dalam sosial penduduk. Tahap keselamatan penduduk semakin terancam dengan gejala sosial seperti rompakan, ragut, kecurian dan jenayah yang lain. Kesan-kesan ini timbul sedikit sebanyak berpunca daripada proses pembandaran yang berlaku tanpa mengira sempadan. Kemajuan yang dicapai telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan, bagi pihak pelabur atau firma yang menawarkan peluang pekerjaan mempunyai pilihan yang lebih tinggi seterusnya mempengaruhi pengambilan tenaga buruh. Firma akan cuba untuk merendahkan kos pengeluaran dan mendapatkan tenaga buruh asing kerana golongan buruh asing ini tidak memilih pekerjaan walaupun kerja itu membebankan dan pulangan pendapatan yang tidak memuaskan. Kemasukan tenaga buruh asing ini akan memberikan impak yang negatif kepada kesejahteraan sosial penduduk di sekitar kawasan pusat bandar.
Pembandaran yang pesat ini juga akan menyumbang kepada kesesakan penduduk, persaingan guna tanah yang menyebabkan harga tanah melambung tinggi dalam pasaran tempatan, keadaan ini akan dikaji dengan teliti yang akan mengukur tahap sosial penduduk di sekitar kawasan bandar. Akibat daripada taraf pendidikan yang semakin tinggi ekoran daripada proses pembandaran yang menyumbang kepada pembinaan dan pembukaan lebih banyak institusi pendidikan di Terengganu telah menyumbang kepada peningkatan golongan profesional. Keadaan ini secara realistiknya akan menyumbang kepada penurunan kadar kelahiran. Taraf pendidikan yang tinggi dimiliki oleh majoriti penduduk di kawasan pusat bandar menyebabkan golongan ini lebih mementingkan kerjaya masing-masing seterusnya berkahwin pada usia yang lewat. Usia perkahwinan yang lewat akan menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan dan secara relatifnya, kadar kelahiran akan menurun. Pemilihan pekerjaan yang lebih tinggi juga akan meningkatkan kadar migrasi ke luar negeri mahupun ke luar negara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih profesional dan ianya bersesuaian dan layak dengan taraf pendidikan tinggi yang dimiliki oleh mereka.

Skop kajian.
Kertas cadangan ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pembandaran terhadap tahap sosioekonomi penduduk di kawasan bandar raya Kuala Terengganu atau dikenali sebagai Bandar Warisan Pesisir Air. Skop bagi kajian ini lebih kepada implikasi terhadap taraf hidup penduduk ekoran daripada proses pembandaran yang berlaku di negeri ini. Proses pembandaran yang pesar berlaku tanpa mengira sempadan dan jarak ini mempunyai kepelbagaian implikasi terhadap beberapa aspek yang penting. Taraf hidup penduduk merupakan salah satu daripada aspek tersebut, antara elemen yang terkandung dalam aspek ini termasuklah pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesihatan, ketersampaian juga merupakan elemen-elemen yang perlu dikupas dan dijadikan isu kajian untuk pembandaran.
Sebagai bukti, ekoran proses pembandaran di Terengganu juga telah meningkatkan taraf pendidikan dalam kalangan penduduk di kawasan pusat bandar dan luar bandar. Banyak institusi pendidikan ditubuhkan untuk menjadikan penduduk Terengganu celik huruf dan berpendidikan tinggi. Universiti Darul Iman, Universiti Malaysia Terengganu, UiTm, Taman Ilmu di Besut, dan Insitusi kemahiran merupakan institusi pendidikan yang menjadi pusat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan baik dari segi kemahiran dan akademik yang bermutu tinggi. Dengan adanya, pendidikan yang tinggi penduduk akan mampu untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang sesuai dan menjamin masa depan mereka baik dari sektor swasta mahupun sektor awam. Pekerjaan yang mampu mengubah masa depan mereka ini
Proses pembandaran dan pembangunan yang semakin pesat berlaku di negeri pantai timur ini bukan sahaja memberikan impak kepada ekonomi malah ianya juga memberikan impak terhadap sosial penduduk di kawasan tersebut. Proses rebakan bandar yang berlaku di sekitar pusat bandar telah memberikan kesan terhadap gejala sosial penduduk di pusat bandar. Kemajuan dan pembandaran negeri Terengganu memberikan gambaran bahawa terdapat perubahan yang berlaku dalam sosial penduduk. Tahap keselamatan penduduk semakin terancam dengan gejala sosial seperti rompakan, ragut, kecurian dan jenayah yang lain. Kesan-kesan ini timbul sedikit sebanyak berpunca daripada proses pembandaran yang berlaku tanpa mengira sempadan. Kemajuan yang dicapai telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan, bagi pihak pelabur atau firma yang menawarkan peluang pekerjaan mempunyai pilihan yang lebih tinggi seterusnya mempengaruhi pengambilan tenaga buruh. Firma akan cuba untuk merendahkan kos pengeluaran dan mendapatkan tenaga buruh asing kerana golongan buruh asing ini tidak memilih pekerjaan walaupun kerja itu membebankan dan pulangan pendapatan yang tidak memuaskan. Kemasukan tenaga buruh asing ini akan memberikan impak yang negatif kepada kesejahteraan sosial penduduk di sekitar kawasan pusat bandar.
Pembandaran yang pesat ini juga akan menyumbang kepada kesesakan penduduk, persaingan guna tanah yang menyebabkan harga tanah melambung tinggi dalam pasaran tempatan, keadaan ini akan dikaji dengan teliti yang akan mengukur tahap sosial penduduk di sekitar kawasan bandar. Akibat daripada taraf pendidikan yang semakin tinggi ekoran daripada proses pembandaran yang menyumbang kepada pembinaan dan pembukaan lebih banyak institusi pendidikan di Terengganu telah menyumbang kepada peningkatan golongan profesional. Keadaan ini secara realistiknya akan menyumbang kepada penurunan kadar kelahiran. Taraf pendidikan yang tinggi dimiliki oleh majoriti penduduk di kawasan pusat bandar menyebabkan golongan ini lebih mementingkan kerjaya masing-masing seterusnya berkahwin pada usia yang lewat. Usia perkahwinan yang lewat akan menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan dan secara relatifnya, kadar kelahiran akan menurun. Pemilihan pekerjaan yang lebih tinggi juga akan meningkatkan kadar migrasi ke luar negeri mahupun ke luar negara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih profesional dan ianya bersesuaian dan layak dengan taraf pendidikan tinggi yang dimiliki oleh mereka.

Skop kajian.
Kertas cadangan ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pembandaran terhadap tahap sosioekonomi penduduk di kawasan bandar raya Kuala Terengganu atau dikenali sebagai Bandar Warisan Pesisir Air. Skop bagi kajian ini lebih kepada implikasi terhadap taraf hidup penduduk ekoran daripada proses pembandaran yang berlaku di negeri ini. Proses pembandaran yang pesar berlaku tanpa mengira sempadan dan jarak ini mempunyai kepelbagaian implikasi terhadap beberapa aspek yang penting. Taraf hidup penduduk merupakan salah satu daripada aspek tersebut, antara elemen yang terkandung dalam aspek ini termasuklah pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesihatan, ketersampaian juga merupakan elemen-elemen yang perlu dikupas dan dijadikan isu kajian untuk pembandaran.
Sebagai bukti, ekoran proses pembandaran di Terengganu juga telah meningkatkan taraf pendidikan dalam kalangan penduduk di kawasan pusat bandar dan luar bandar. Banyak institusi pendidikan ditubuhkan untuk menjadikan penduduk Terengganu celik huruf dan berpendidikan tinggi. Universiti Darul Iman, Universiti Malaysia Terengganu, UiTm, Taman Ilmu di Besut, dan Insitusi kemahiran merupakan institusi pendidikan yang menjadi pusat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan baik dari segi kemahiran dan akademik yang bermutu tinggi. Dengan adanya, pendidikan yang tinggi penduduk akan mampu untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang sesuai dan menjamin masa depan mereka baik dari sektor swasta mahupun sektor awam. Pekerjaan yang mampu mengubah masa depan mereka ini

More info:

Published by: dhea ct on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2015

pdf

text

original

 
PengenalanBandaraya Kuala Terengganu merupakan salah sebuah negeri yang terletak di bahagianpantai timur semenanjung Malaysia. Kedudukan Terengganu yang strategik dan terletak 500kilometer di timur lautbandarraya Kuala Lumpur dan mengadap Laut China Selatan. Sebuahnegeri yang mempunyai kekayaan yang tersendiri dan keunikan yang agung. Penduduk danekonomi yang dimiliki oleh negeri Bandaraya Warisan Pesisir Air ini berada dalam pola yangsemakin menaik ekoran daripada pembangunan yang semakin giat berlaku. Pengukuran yangdibuat untuk sesebuah negeri yang bertaraf bandaraya ialah bilangan penduduk yang menjadiukuran yang penting. Peningkatan penduduk bandar raya Terengganu berlaku dari semasa kesemasa. Sekaligus menjadikan Terengganu sebuah negeri yang bertaraf bandar raya padatahun2008.Struktur ekonomi juga mengalami perubahan yang ketara dari semasa ke semasa.Sebelum Terengganu menemui telaga pertoleum majoriti penduduk di negeri ini menjalankanaktiviti dalam sektor primer termasuklah sebagai nelayan ekoran petempatan yangberhampiran dengan kawasan laut, menjual di pasar secara kecil-kecilan, menjayakan IndustriKecil Sederhana (IKS) yang melibatkan ramai penduduk Melayu tidak ketinggalan jugabertani mengusahakan kebun dan tanah sawah secara persendirian.Namun, struktur ekonomi bagi negeri pantai timur ini mengalami perubahan setelahpenemuan petroleum tiga dekad yang lalu yang menjadikan negeri Terengganu merupakansalah sebuah negeri yang menyumbang kepada pendapatan negara (KDNK). Penemuanpetroleum di luar pantai Terengganu telah memberi peluang untuk struktur ekonomi diTerengganu diubah semula.( Katiman Rostam, 2005). Perubahan ekonomi yang berlaku dinegeri ini telah memberikan pelbagai impak terhadap sosioekonomi penduduk yangmenyumbang kepada proses pembangunan yang giat sehinggakan mewujudkan sebuah negeriyang maju ianya juga bagi mencapai wawasan 2020 untuk menjadikan Terengganu sebagaisebuah negeri yang maju dan bertaraf dunia.
 
Latar Belakang Kajian.Proses pembandaran yang giat berlaku di bandaraya Terengganu telah memberikan impak terhadap sosioekonomi penduduknya. Ekoran daripada penemuan telaga minyak, gas asli dansebagai hab utama petrokimia sudah cukup untuk menjadikannya salah satu satu elemenuntuk meneruskan proses pembangunan di negeri ini. Tahap sosioekonomi yang dipengaruhioleh proses pembandaran termasuklah, tahap pendidikan penduduk, taraf kesihatan, pusatperkhidmatan sosial, peluang pekerjaan, pendapatan bulanan penduduk, darjah ketersampaiandan juga jaringan pengangkutan dan perkidmatan. Kesemua elemen ini menjadi isi kandungandalam konsep sosioekonomi penduduk Bandaraya Terengganu. Peralihan struktur ekonomipada tiga dekad yang lalu telah banyak memberikan kesan kepada negeri ini baik dari segiekonomi mahupun politik dan sosial. Peluang pekerjaan yang semakin banyak ditawarkankepada penduduk bukan sahaja dalam sektor primer tetapi dalam sektor perkhidmatan danperindustrian, pembukaan lebih banyak kilang untuk menguruskan sumber bahan mentah dinegeri ini telah memberikan impak positif kepada penduduknya. Jika dibandingkan sebelumpenemuan petroleum dan gas asli, kebanyakan penduduk terlibat dengan aktiviti pertanian,penternakan, perikanan dan Industri Kecil Sederhana (IKS) dan majoriti belia dan generasimuda berhijrah ke negeri-negeri lain yang menawarkan peluang pekerjaan yang lebih modendan berpendapatan yang lebih tinggi keadaan ini mengalakkan kadar migrasi ke luar.Namun setelah berlaku peralihan struktur ekonomi, bilangan penduduk di negeri semakinmeningkat dari semasa ke semasa. Peningkatan penduduk dapat dibuktikan melalui data yangdiambil oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri Terengganu. Bilangan penduduk diambil daridua tahun yang berbeza, perbezaan ini menggambarkan peningkatan bilangan penduduk daritahun 2000. Kadar pertumbuhan penduduk bagi tahun 2006 menunjukkan angka yang tinggiiaitu 20.23%, iaitu berlaku pertambahan penduduk dari tahun 2000 iaitu seramai 898 825orang dan angka ini mengalami peningkatan kepada 1,081,286 orang pada tahun 2006.Bilangan penduduk menggambarkan sama ada sesebuah negeri itu layak untuk diiktiraf sebagai bandar raya ataupun tidak.
PENDUDUK
 
 
MENGIKUT KUMPULAN UMUR
.KUMPULANUMUR2000
 
2006
 
 
Lelaki Perempuan Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah
0-4 58,072 54,293 112,365 70,073 65,100 135,1735-9 64,558 61,488 126,046 77,900 73,733 151,63310-14 63,086 60,659 123,745 76,124 72,741 148,86515-19 51,126 50,253 101,379 61,693 60,267 121,96020-24 33,830 29,994 63,824 40,821 35,958 76,77925-29 29,506 28,326 57,832 35,604 33,970 69,57430-34 29,097 28,947 58,044 35,111 34,716 69,82735-39 29,298 28,401 57,699 35,353 34,056 69,40940-44 25,870 24,847 50,717 31,217 29,796 61,01345-49 20,276 18,795 39,071 24,467 22,536 47,00350-54 16,100 14,218 30,318 19,427 17,046 36,47355-59 11,849 11,080 22,929 14,298 13,284 27,58260-64 9,933 10,737 20,670 11,985 12,881 24,86665-69 5,206 5,795 11,001 6,281 6,953 13,23470-74 4,413 5,274 9,687 5,326 6,327 11,65375+ 6,129 7,369 13,498 7,398 8,844 16,242
 
JUMLAH
 
458,349
 
440,476
 
898,825
 
553,078
 
528,208
 
1,081,286
 
Sumber:Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu Jabatan Perangkaan Malaysia.
BILANGAN
PENDUDUK MENGIKUT KUMPULAN UMUR 2006
 
DAERAH
 
0-14
 
15-64
 
65 ke atas
 
BESUT 58,835 82,049 4,440DUNGUN 63,969 88,828 7,199HULUTERENGGANU30,159 42,369 2,384KEMAMAN 68,652 97,808 8,416KUALATERENGGANU147,972 203,010 10,819MARANG 40,958 57,493 4,019SETIU 25,126 32,929 3,852
 
JUMLAH
 
435,671
 
604,486
 
41,129
 
Sumber:Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu Jabatan Perangkaan Malaysia.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
tengku nor hasyimah liked this
nur.amalina.diyana liked this
YunniEy YUu liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Siti Habsah Ahmad liked this
Adhwa Adhna liked this
Chin Chuen liked this
Ila Varasi liked this
Safena Azera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->