You are on page 1of 140

Western Cape Primary Science Programme (PSP)

INSTRUMENTE

vir die beplanning van jou

Natuurwetenskappe-kurrikulum

et ens W k a s p t t oe - nsk e t p
et
ens
W
k
a
s
p
t
t oe
-
nsk
e t
p
a
e
a
k
r
kb
p-
s
e
o
n
k
W
e
w
te
e
k
We
j
o
r
p

Ons verwelkom die wye gebruik van hierdie materiaal. Gee asseblief erkenning aan Western Cape PSP © (2008)

Western Cape Primary Science Programme (PSP)

INSTRUMENTE

vir die beplanning van jou

Natuurwetenskappe-kurrikulum

vir die beplanning van jou Natuurwetenskappe-kurrikulum Ons verwelkom die wye gebruik van hierdie materiaal. Gee
vir die beplanning van jou Natuurwetenskappe-kurrikulum Ons verwelkom die wye gebruik van hierdie materiaal. Gee

Ons verwelkom die wye gebruik van hierdie materiaal. Gee asseblief erkenning aan Western Cape PSP © (2008)

Instrumente vir die beplanning van jou Natuurwetenskappe-kurrikulum

Rasionaal

Hierdie materiaal is geskryf om onderwysers met die beplanning en assessering van die Natuurwetenskappe-kurrikulum te ondersteun. Die boekie bied voorbeelde van raamwerke, instrumente en formate om die beplannings- en assesseringsproses te bevorder. Dit kan vir ander leerareas en verskillende skoolkontekste aangepas word. Hierdie beplannings- en assesseringsproses werk binne die vereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV).

Hierdie boekie verskaf inligting vir die Intermediêre Fase. Die inligting kan egter ook vir gebruik in die Grondslagfase en die Senior Fase aangepas word.

In hierdie boekie verskaf ons voorbeelde van leerprogramme (faseplanne), werkskedules (graadplanne), lesplanne en assessering oor die Natuurwetenskappe-inhoudsveld Die Aarde en daar buite. Dit verskyn in Afdeling 7.

Hierdie boekie, saam met ’n DVD “Hoe om jou Natuurwetenskappe-kurrikulum te beplan” is as ’n gesamentlike projek tussen die Western Cape Primary Science Programme (PSP), die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) en Chevron ontwikkel.

Kontakbesonderhede

Western Cape Primary Science Programme

Edith Stephens Wetland Park

Lansdowneweg, Philippi, 7785

Posbus 24158, Lansdowne, 7779, Suid-Afrika

Tel: 021 691 9039 Faks: 021 691 6350

E-pos: info@psp.org.za Webtuiste: www.psp.org.za

24158, Lansdowne, 7779, Suid-Afrika Tel: 021 691 9039 Faks: 021 691 6350 E-pos: info@psp.org.za Webtuiste: www.psp.org.za
24158, Lansdowne, 7779, Suid-Afrika Tel: 021 691 9039 Faks: 021 691 6350 E-pos: info@psp.org.za Webtuiste: www.psp.org.za
24158, Lansdowne, 7779, Suid-Afrika Tel: 021 691 9039 Faks: 021 691 6350 E-pos: info@psp.org.za Webtuiste: www.psp.org.za

Inhoud

AFDELING 1: Leeruitkomste en assesseringstandaarde vir Natuurwetenskappe 2

Beplanning – die groot prentjie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Bekendstelling van die leeruitkomste en assesseringstandaarde in die NKV

.

Inligting oor ondersoeke

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.4

12

. Inligting oor die prosesvaardighede

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

AFDELING 2: Kernkennis en -begrippe in Natuurwetenskappe

 

16

Die vier inhoudsvelde

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

Lewe en Lewenswyse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Energie en Verandering

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

Die Aarde en daar buite

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

Materie

en

Materiale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

AFDELING 3: Ontwikkeling van leerprogramme en werkskedules (fase- en

 

graadplanne)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

 

.

 

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

Inligting oor die leerprogram (faseplan)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

Voorbeeldformaat vir ’n leerprogram vir een kwartaal

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

. Voorbeeldformaat vir ’n werkskedule vir een kwartaal

Inligting oor die werkskedule

.

(graadplan)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

51

AFDELING 4: Ontwikkeling van lesplanne, assesseringstake en kriteria

 

52

Voorbeeldformate

Lesplan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

54

Assesseringstaak

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

57

Assesseringsinstrument

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

AFDELING 5: Hulpmiddels vir die ontwikkeling van lesse,

 

assesseringstake en kriteria

Leerervaringe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.60

.

61

’n Ontwikkelingsassesseringsproses

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

Veelvoudige vorms van intelligensie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

Die Groot Agt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

65

. Ontwikkeling van kriteria vir assesseringstake

Assesseringstake

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

68

. ’n Taalryke klaskamer en strategieë vir die ontwikkeling van taal in die wetenskapklaskamer

Vorms van assessering

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

77

78

AFDELING 6: Verslaghouding en rapportering

.

 

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.83

Voorbeeldformate

Klasrekordblad

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

Rapport

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

AFDELING 7: Voorbeeldleerprogram (graad 4–7) vir een kwartaal

 

vir die fokusinhoudsvelde

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.90

. Energie en Verandering

Die Aarde en daar buite

. Voorbeeldwerkskedule vir graad 5 oor die fokusinhoudsveld Die

Materie en Materiale

Lewe en Lewenswyse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . Aarde en die Ruimte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.91

.94

.

.100

.104

.97

Voorbeeldlesplanne, assesseringstake en kriteria vir die fokusinhoudsveld Die Aarde en die Ruimte

Graad 4: Les- en steunmateriaal oor “Sterpatrone en kulturele tradisies”

106

Graad 5: Les- en steunmateriaal oor “Hoe gaan die weer in die volgende week wees?”

.116

Graad 6: Les- en steunmateriaal oor “Stollings-, afsettings- en metamorfe gesteentes”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.126

AFDELING 1

AFDELING 1 Leeruitkomste en assesseringstandaarde vir Natuurwetenskappe Beplanning – die groot prentjie   . .

Leeruitkomste en assesseringstandaarde vir Natuurwetenskappe

Beplanning – die groot prentjie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.3

Die leeruitkomste en assesseringstandaarde

Inligting oor ondersoeke

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.