AA AGRO SDN BHD

T.03-U.03-2, Tingkat 3, Jalan P9E/1, Presint 9, 62500 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Emel: aaagrosb@yahoo.com.my Tel: +6017-2388381 Fax : 03-88894054

BORANG PERMOHONAN PROGRAM LADANG KONTRAK

Jenis Tanaman:

Sayuran Buah-buahan

A.

MAKLUMAT PEMOHON

PEMOHONAN INDIVIDU NAMA PEMOHON (HURUF BESAR) NO KAD PENGENALAN:

ALAMAT SURAT MENYURAT

NO TELEFON JANTINA KETURUNAN WARGANEGARA PEKERJAAN SEMASA

PEMOHONAN SYARIKAT/ PERTUBUHAN NAMA SYARIKAT/PERTUBUHAN NOMBOR DAFTAR SYARIKAT/PERTUBUHAN

ALAMAT SURAT MENYURAT

NO TELEFON INDIVIDU UNTUK DIHUBUNGI

FAKS JAWATAN

1

B. MAKLUMAT PROJEK
ALAMAT / LOKASI PROJEK

JENIS TANAMAN 1. 2. 3. 4. 5.

VARIETI (KOD) 1. 2. 3. 4. 5.

KELUASAN (EKAR) 1. 2. 3. 4. 5.

KAPASITI PENGELUARAN/BULAN (KG) 1. 2. 3. 4. 5.

STATUS TANAH GERAN TOL Sila sertakan salinan bukti PAJAK/SEWA TANAH ADAT

C. PENGALAMAN
NAMA KURSUS TARIKH/TEMPOH ANJURAN

PENGALAMAN DI DALAM BIDANG YANG DIUSAHAKAN ADA. TEMPOH PENGALAMAN___________TAHUN TIADA

D. KONSEP KONTRAK PEMASARAN
PEMBELIAN 100% PEMBELIAN MENGIKUT PERATUS. NYATAKAN _________ %

2

E. PENGAKUAN
Saya/ Kami mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak AA Agro Sdn Bhd berhak mengambil sebarang tindakan terhadap saya/ kami sekiranya didapati maklumat yang diberi adalah tidak benar. Saya/ Kami bersetuju mematuhi semua syarat penyertaan Program Ladang Kontrak yang dikenakan dari semasa ke semasa. Saya/ Kami bersetuju bahawa kos perjanjian dan berkaitan dengan Program Ladang Kontrak adalah dibiayai oleh saya/ kami. Bersama ini saya/ kami sertakan dokumen berikut manayang berkaitan untuk semakan tuan. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Salinan Kad Pengenalan Individu Salinan Borang D dan Pendaftaran Perniagaan Salinan Memorandum Syarikat dan Fasal Persatuan bagi Syarikat/Pertubuhan Salinan Sah Resolusi Lembaga Pengarah/ Pertubuhan Salinan Perakuan Perbadanan Syarikat /Pertubuhan Salinan Borang 24 Salinan Borang 49 Salinan Bukti Pengunaan Tanah

___________________ Tandatangan Pemohon Tarikh:

Cop Syarikat / Pertubuhan

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima Tarikh Kelulusan No Daftar Perjanjian Tarikh Perjanjian : : : :

**sila kembalikan borang permohonan di email azrin@aaagro.com atau fax di no 0388894054

3

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful