You are on page 1of 10

Pitanja iz prve pomoi

1. skupina
a) kako osigurati mjesto prometne nezgode ?
-osiguravamo pomou znakova upozorenja. zaustavimo promet u blizini mjesta nesree. Postavimo
sigurnosni trokut ne na manjoj udaljenosti od 100 m po mogunosti u oba smjera.
Pokuamo sprijeiti poar na nain da iskljuimo iz rada motore svih vozila, da ne dozvolimo da netko
pui i da prekrijemo proliveni benzin pijeskom ili zemljom. Kad god je mogue stabiliziramo vozila
aktiviranjem rune konice, ubacivanjem u brzinu i stavljanjem podmetaa pod kotae. Ako je vozilo
na boku pokuamo sprijeiti daljnje prevrtanje.
b) pokaite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje !
- na licu i glavi,u pazuhu kod krvarenja nadlaktice,pritisak na nadlakticu zbog krvarenja lakta
podlaktice i ake,zaustavljanje na prstima tako da prekriimo prste obadvoje ruke i zaustavljanje
krvarenja na preponi zbog krvarenja na nozi.
c) pokaite pravilan poloaj za osobu koja krvavi iz nosa !
-osoba je u sjedeem poloaju s glavom oslonjenom na ruke kojima se osoba oslanja na svoje noge
(poza mislioca ). Vano je da gornji dio tijela i glavu ozljeene osobe nagnuti prema naprijed.
2. skupina
a) znaenje i pravila pruanja prave pomoi !
-znaenje prve pomoi je da pomognemo i zbrinemo ozljeene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuje se
s ciljem spaavanja ivota, spreavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraivanaj trajanja
lijeenja i oporavka. Pravila kod pruanja prve pomoi su: uvijek voditi brigu o svojoj sigurnosti i
sigurnosti osoba ozljeenih i koja su se sluajno nale na mjestu nesree, ne stvarati paniku i postupati
brzo, postupcima koje primjenjujete ne smijemo tetiti ozljeenoj osobi i ne inimo vie nego to je
potrebno.
b) zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju !
- zaustavljamo krvarenje tako da prstima pritisnemo glavnu ilu (vratnu arteriju ) koja dovodi krv do
glave, nakon toga stavlja se kompresivni zavoj.
imamo tri tipina mjesta, i to:
a) na rubu donje vilice, tri centimetra od kuta vilice za linu arteriju; pritisak prstom kasnije mogu
zamijeniti jastui ili povezi
b) kod krvarenja u sljepoonom predjelu treba pritisnuti sljepoonu arteriju jedan prst ispred uha;
pritisak prsta kasnije moe zamijeniti jastui kao i u prvom sluaju
d) kod krvarenja iz zatiljka mora se pritisnuti zatiljna arterija dva prsta iza uha, daljnji je pritisak isti
kao i kod naprijed navedenih sluajeva.
c) imobilizirajte natkoljenicu
-uzmemo dvije due letvice duu stavimo sa vanjske strane od stopala do pazuha drugu manju od
stopala do prepone te ih poveemo maramama oko noge i oko tijela.
3. skupina
a) gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesreenog ?
-prvi orijentacijski pregled obavlja se na mjestu nesree kada zateknemo unesreenoga, pregled
obavljamo bez suvinog pomicanja. Najprije provjeravamo stanje svijesti unesreene osobe, zatim
provjerimo je li dini put unesreene osobe otvoren i prohodan. Nakon toga provjerimo die li
unesreena osoba i na kraju provjeravamo postoje li rane koje jako krvave ili znakovi unutarnjeg
krvarenja
b) zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju !
- zaustavljamo krvarenje tako da prstima pritisnemo glavnu ilu (arteriju ) koja dovodi krv do
nadlaktice , nakon toga stavlja se kompresivni zavoj.
c) pokaite odgovarajui transportni poloaj kod iskrvarenja !
- autotransfuzijski poloaj, to je leei poloaj s podignutim nogama za otprilike 20 do 30 cm, a po
potrebi i podignutim rukama.
4. skupina
a) nabrojite sadraj kutije prve pomoi !
-prvi zavoj, kaliko zavoj, aluplast za opekline, flaster, samoljepljiva vrpca, trokutasta marama, igle
sugurnosnice, sterilna kompresa, kare sa zaobljenim vrhom, rukavice za jednokratnu upotrebu ,

povinilski rukavac, poliesterska folija metalna, zatitna folija za davanje umjetnog disanja, podsjetnik
o pruanju prve pomoi.
b) zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju !
- zaustavljamo krvarenje tako da prstima pritisnemo glavnu ilu (arteriju ) na nadlaktici koja dovodi
krv do podlaktice, nakon toga stavlja se kompresivni zavoj.
c) pokaite pravilan transportni poloaj kod povrede kraljenice !
- leei poloaj na leima na ravnoj podlozi uz odravanje glave u neutralnom poloaju.
5. skupina
a) koja su standardna sredstva za pruanje prve pomoi ?
- sredstva iz kutije prve pomoi.
b) zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju !
- zaustavljamo krvarenje tako da prstima pritisnemo glavnu ilu (arteriju ) koja dovodi krv do
natkoljenice , nakon toga stavlja se kompresivni zavoj.
c) pokaite pravilan transportni poloaj kod ozljede prsnog koa !
- polusjedei poloaj, tijelo nagnuto prema strani ozljede
6. skupina
a) nabrojite priruna sredstva za pruanje prve pomoi !
- to je svaka stvar koja nam moe pomoi kod pruanja prve pomoi ozljeenim. npr boca s vodom,
novine,
deke ili odjevni predmeti, plastine vreice, led, krvata, kiobran, rubac, daska, remen
b) zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju !
- zaustavljamo krvarenje tako da prstima pritisnemo glavnu ilu (arteriju ) na natkoljenici koja dovodi
krv do podkoljenice, nakon toga stavlja se kompresivni zavoj.
c) pokaite pravila transportni poloaj kod ozljede trbuha !
-leei poloaj s nogama savinutima u kukovima i koljenima
7. skupina
a) kako postupiti s ozlijeenim osobama u vozilu ?
-ako se gui omoguiti prohodnost dinih puteva , ako jako krvari, zaustaviti krvarenje ,ako ne die
zapoeti s umjetnim disanjem
b) zaustaviti krvarenje na potkoljenici kompresivnim zavojem !
- zaustavljamo tako da kompresivni zavoj stavljamo na ranu i privrujemo ga.
c) pokaite pravilan transportni poloaj kod besvjesnog stanja !
-boni poloaj
8. skupina
a) navedite redosljed pruanja prve pomoi kod unesreenog u prometnoj nezgodi !
-neodgodiva pomo
-izvlaenje iz vozila
-detaljan pregled i potrebna pomo, pripreme za transport
b) zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem !
- zaustavljamo tako da kompresivni zavoj stavljamo na ranu i privrujemo ga
c) imobilizirajte aku !
-imobiliziramo tako da pod podlakticu i aku stavimo neku tvrdu podluku i tada ju zamotamo zajedno
sa akom da se ne moe micati ili ruku stavimo na maramu vrh marame presavinemo prema ruci i
prekriimo vrhove marame i iza ruke sveemo.
9. skupina
a) nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti !
-sigurni su: maje oko, mrtvake pjege, mlohavost, ukoenost zglobova, a nesigurni su : prestanak
disanja i rada srca
b) pokaite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu !
- trebamo izbjegavati dodir sa krvlju unesreene osobe, ako nemamo rukavice zamolimo unesreenu
osobu da sama pritisne na ranu. Ranu prekrijemo sterilnim matrijalom ili istom tkaninom,izvriti
pritisak prstima akom ili dlanom ovisno o rani i krvarenju.ako nema ozljede kostiju a rana se nalazi

na eksremitetima odreeni ekstremitet podinemo i podupiremo ga iznad razine srca da bi smanjili


gubitak krvi,ako krvarenje ne prestaje pojaati pritisak na ranu izravan pritisak na ranu vrimo do
dolaska hitne medicinske slube.
c) imobilizirajte potkoljenicu
-stavimo dvije daice u duini od stopala do prepona te ih privrstimo maramama.
10. skupina
a) kako ukloniti odjeu s ozlijeenog dijela tijela ?
-odjea se skida samo u sluajevima kada je to prijeko potrebno
-odjea se ne smije nepotrebno otetiti,
-nepromiljen postupak za vrijeme skidanja odjee moe pogorati postojee ozljede
-kaput se skida sa zdrave pa s ozljeene ruke
-odjea se para po avovima
-nagorena odjea se obrezuje oko opekline
b) pokaite kako ustanoviti da li ozljeena osoba die ?
- ako die vidi se podizanje i sputanje prsnog koa te iz nosa i otvorenih usta izlazi zrak .Odravajui
dini put otvorenim postavimo svoj obraz i uho iznad usta i nosa unesreene osobe a pogled
usmjerimo prema njezinim prsima.
c) imobilizirajte vratnu kraljenicu !
-ako imamo sa sobom stavimo ovratnik ako ne napravimo smotuljak od kartona ili novina tako da
izmjerimo visinu vrata rukom i smotak obavijemo sa trokutastom maramom te ga stavim oprezno na
vrat i zavretke marame zaveemo na prednjoj strani
11. skupina
a) kako postupiti s ozlijeenim osobama u naseljenom, a kako izvan naseljenog mjesta ?
- pruiti neodgodivu pomo i pozvati hitnu pomo i policiju u naselju sve ostalo prepustiti strunom
osoblju hitne pomoi
-izvan, ako hitna pomo ne moe stii ili ju ne moemo pozvati ozljeene moramo pripremiti za
transport i transportirati u bolnicu
b) pokaite umjetno disanje usta na usta
-kleknuti pored unesreenog, zabaciti mu glavu i osloboditi dine puteve, jednom rukom potiskujete
mu elo prema dolje i ujedno mu prstima zatvorite nos, drugu ruku stavite pod vrat unesreenog i
podizanjem vrata pomognite zabacivanju glave, udahnite zrak iz okoline, svoja usta prislonite na usne
unesreenog i upuite zrak u njega i pri tome promatrajte da li se die prsni ko unesreenog, dignite
glavu i udahnite svjei zrak iz okoline, a za to vrijeme pustite da unesreenom upuhnuti zrak slobodno
moe izai, ponavljajte postupak u ritmu normalnog disanja.
Umjetno disanje obino poinjemo s nekoliko brzih upuhivanja zraka i nastavljamo u ritmu normalnog
disanja (oko 12 do 16 puta u minuti).
c) imobilizirajte podlakticu !
- -stavimo trokutastu maramu ispod ruke i preko suprotnog ramena te rubove ramena zaveemo a vrh
marame kod lakta privrstimo.
12. skupina
a) kako prepoznati da je unesreeni bez svijesti ?
-ako ne reagira na zbivanja u okolini i ne odgovara na pitanja, ali die i srce mu radi
-miii tijela omlohave, ostaju bez tonusa-napetosti
-nestaju zatitni refleksi kaljanja i gutanja
c) postavite sterilni materijal na ozljedu glave i uvrstite zavojem ili trokutnom maramom !
-stavimo na ranu sterilni materijal i imobiliziramo glavu.
13. skupina
a) koji su najei uzroci gubitka svijesti ?
- ozljeda glave, otrovanje ispunim plinovima, toplinski udar, udar elektrine energije, groma, utapanje
b) zaustavite krvarenje na nadlaktici pomou kompresivnog zavoja !

- na ranu stavimo sterilnu gazu ili jastui prvog zavoja na postavljenu gazu se stavlja smotuljak
tkanine i tada se povojem vrsto premota.
14. skupina
a) koji su najei uzroci smrti kod onesvijetenih osoba ?
- guenje
b) imobilizirajte nadlakticu
- imobiliziramo tako da ozljeenu ruku stavimo na prsni ko i tada omotamo sa trokutastom
maramom oko cijelog tijela zajedno sa rukom
c) pokaite kako pruiti prvu pomo kod duboke prodorne rane prsnog koa !
- osobu postavljamo u polusjedei poloaj , nagnut prema strani ozlijede. Zatim ranu prekrijemo
sterilnim materijalom a preko njega stavimo najlon ili neki drugi za zrak nepropusni materijal. Potom
ljepljivom vrpcom zaljepimo strane i vrhove najlona za kou, osim donjeg vanjskog vrha
15. skupina
a) kako prepoznati da se onesvjetena osoba gui ?
-ne die i koa dobiva plaviastu boju
b) zbog ega se najee gui ozlijeeni koji je bez svijesti ?
- mlohavi jezik pada u drijelo a korijen jezika zatvara dunik
16. skupina
a) nabrojite mogue uzroke guenja ozlijeenih osoba!
-guenje vlastitim jezikom ili dunik zatvoren krvlju, slinom, hranom, povraenim sadrajem.
b) kako pruiti prvu pomo osobi bez svijesti?
- postaviti je u stabilan boni poloaj
c) imobilizirajte kljunu kost!
-uzmemo trokutastu maramu presavijemo ju na tri dijela te ju rebacimo preko vrata pa ispod pazuha i
na leima sveemo uzmemo drugu maramu i sa njom popreko poveemo dijelove prve marame na
leima.
17. skupina
a) pokaite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje!
-na licu i glavi,u pazuhu kod krvarenja nadlaktice,pritisak na nadlakticu zbog krvarenja lakta
podlaktice i ake,zaustavljanje na prstima tako da prekriimo prste obadvoje ruke i zaustavljanje
krvarenja na preponi zbog krvarenja na nozi.
b) kada onesvijetenog moramo postaviti u poloaj na trbuh?
-kod ozljede kraljenice
c) zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice!
-uzmemo maramu stavimo ju ispod ruke podveemo ju u predjelu vrata te sa drugom maramom
poveemo popreko ruku i drugi dio tjela u visini poprsja.
18. skupina
a) neodgodiva prva pomo!
-ako se gui omoguiti prohodnost dinih puteva
-ako jako krvari zaustaviti krvarenje
-ako ne die poeti s umjetnim disanjem
-ako ne radi srce-poeti s postupkom oivljavanja
b) pokaite kako ustanoviti da unesreeni die!
-odravajui dini put otvorenim postavimo svoj obraz i uho iznad usta i nosa unesreene osobe a
pogled usmjerimo prema njezinim prsima.
c) imobilizirajte vratnu kraljenicu!
-ako imamo sa sobom stavimo ovratnik ako ne napravimo smotuljak od kartona ili novina tako da
izmjerimo visinu vrata rukom i smotak obavijemo sa trokutastom maramom te ga stavim oprezno na
vrat i zavretke marame zaveemo na prednjoj strani

19. skupina
a) koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete?
-pritiskom prsta (prstiju) na ilu kucavicu
-izravan pritisak na ranu
-postavljanje kompresnog zavoja na ranu
-podvezivanjem uda
b) imobilizirajte kraljenicu!
-osobu stavimo na tvrdu podlogu i privrstimo ju sa maramama tako da se nemoe dodatno ozljediti.
c) prva pomo kod vanjskih krvarenja!
-pritiskom prsta na arteriju privremeno ili izravnim pritiskom na ranu se zaustavlja krvarenje a onda se
na ranu postavi kompresivni zavoj
-potraiti znakove iskrvarenja
20. skupina
a) pokaite kako kontrolirati uspjenost izvoenja umjetnog disanja!
-uspjenost umjetnog disanja procjenjuje se, upravo, opservacijom podizanja prsnog koa prilikom
svakog pojedinanog upuhivanja zraka, kao i promatranjem i oslukivanjem izdisaja, tj. strujanja i
isputanja zraka iz dinih puteva i usta u okolinu.
b) pokaite kako izvlaiti unesreenog iz vozila kod sumnje na ozljedu kraljenice!
-tako da joj podupiremo osiguramo i podupiremo glavu i vrat.
c) na kojim dijelovima tijela ne moe se kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti krvarenje?
-na vratu, na debelom mesu, preponama
-na otrgnutim odnosno smrskanom dijelu ruke ili noge

21. skupina
a) pokaite umjetno disanje usta na nos!
-osoba koja prua pomo klekne kraj unesreenoga, koji lei na leima. Nastoji mu se osloboditi dine
puteve. Glava unesreene osobe zabaci se prema dolje. Prstima jedne ruke podigne sebrada i lagano se
gura prema naprijed tako, da se nesreeneome zatvore usta. Druga ruka je na elu unesreenoga, da
mu se lagano zabaci glava. Osoba koja prua pomo udahne zrak i svojim usnama
obuhvati nos unesreenoga te upue zrak u njegov nos. Udahne se zrak i postpak se ponavlja oko 1215 puta u minuti u ritmu normalnoga disanja.
b) prepoznavanje i prva pomo kod
unutranjeg krvarenja!
-prepoznavanje
je vrlo teko, iskaljavanje krvi, povraanje krvi ili krv u stolici, odnosno znakovi iskrvarenja
-pravilan nain transporta
c) koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomoi?
-puls ubrzan i slab - jedva pipljiv
-disanje ubrzano i povrno
-koa blijeda, hladna, oroena hladnim ljepljivim znojem
-mogu gubitak svijesti
Nakon zaustavljanja svih krvarenja ozljeenog treba postaviti u autotransfuzijski poloaj, prekriti i
hitno transportirati u bolnicu
- ako nema povrdu trbuha moe mu se dati da pije vodu, aj, dehidracijsku otopinu.
22. skupina
a) pokaite kako pregledati unesreenog u prometnoj nezgodi!
-napravimo primarni pregled radimo ga tako da je osoba u poloaju u kojem smo je zatekli,kad
jenuno pomaknemo ili uklonimo odjeu, te provjerimo stanje svijesti,te dali je dini put unesreene
osobe otvoren i prohodan provjerimo dali die te pogledamo dali ima kakve ozljede rane dali krvari ili
znakove unutarnjeg krvarenja....tada napravimo sekundarni pregled nakon to smo
primjenilineodgodive postupke prve pomoi ili zbrinuli ozljede pregledamo osobu od glave do pete i
prikupimo ro vie informacija o njoj dok ne doe hitna pomo .
b) kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova?

-nekoliko centimetara iznad rane zavee se trokutni rubac, kravata ili al dovoljno labavo da omogui
zatezanje pomou komadia drveta. Nakon dovoljno uvrtanja komadi drveta se fiksira da ne dozvoli
odvrtanje. Potrebno je zapisati tono vrijeme postavljanja poveza, premotati, imobilizirati
transportirati u odgovarajuem poloaju u bolnicu.
c) utvrdite da li srce radi!
-prstima dotaknemo vratnu ilu kucavicu ili na ruci provjerimo ako srce ne radi odmah zapoeti
umjetnim disanjem i masaom srca.
23. skupina
a) kako postupiti s amputiranim udovima?
-zamotati u vie slojeva sterilne gaze, omotati zavojem, staviti u plastinu vreicu koju treba dobro
zatvoriti da ne proputa zrak. Tako zapakovano pokuati smjestiti u uvijete temperature oko 4 c.
Stupnja tj. staviti u drugu vreicu u kojoj ima leda koji se topi, a nakon toga sve umotati u runik ili
neku drugu tkaninu. Zapisati tono vrijeme i okolnosti.
b) pokaite kako ozlijeenog izvui iz vozila!
-ako je osoba kod svjesti neka se nasloni na nas mi je pridravamo,ako je pri svjesti a ima veu ozljedu
savjetujemo da prieka hitnu pomo u vozilu.ako je pri svjesti a sumnjamo na ozljedu kraljenice treba
jojpodupirati glavu i vrat i drati do dolaska hitne i provjeravamo stanje svijesti i bodri mo ju.ako je
bez svijesti ugroene su joj ivotne funkcije pa ju je potrebno izvui iz vozila zatraimo pomo
prisutnih podupiramo i osiguravamo glavu i vratnu kraljenicu ako smo sami koristimo Rautekov hvat.
24. skupina
a) to je ok i kako ga prepoznati?
-ok je za ivot opasano stanje poremeene cirkulacije krvi, opi poremeaj organizma, est pratilac
teih povreda
-najee pri svijesti ali potpuno nezainteresiran za sebe i okolinu
-gleda odsutno: koa blijeda, hladna, oroena ljepljivim znojem
-usne modriaste, disanje brzo i povrno, puls slab i ubrzan
b) pokaite kako utvrditi smrt ozlijeenog!
Mrtvake pjege izostanak rada srca i disanja
Teina ozljeda-nespojivih sa ivotom
Ukoenost zglobova
c) postupak s ozlijeenom osobom u oku!
-zaustaviti krvarenja, imobilizirati prijelome i iaenja
-postaviti u vodoravan poloaj
-pokrivanjem zatititi od danjeg gubitka topline
-ako nisu ozljeeni trbuni organi, dati mu aja ili vode
-transportirati u bolnicu
25. skupina
a) pokaite postavljanje u boni poloaj!
-stavimo mu desnu ruku pod glavu lijevu zabacio iza njega te gornju nogu malo pogibimo prema
tijelu.
b) pokaite kako pregledati unesreenog u prometnoj nezgodi!
-napravimo primarni pregled radimo ga tako da je osoba u poloaju u kojem smo je zatekli,kad je
nuno pomaknemo ili uklonimo odjeu, te provjerimo stanje svijesti,te dali je dini put unesreene
osobe otvoren i prohodan provjerimo dali die te pogledamo dali ima kakve ozljede rane dali krvari ili
znakove unutarnjeg krvarenja....tada napravimo sekundarni pregled nakon to smo
primjenilineodgodive postupke prve pomoi ili zbrinuli ozljede pregledamo osobu od glave do pete i
prikupimo ro vie informacija o njoj dok ne doe hitna pomo .
c) to moe prouzroiti prestanak disanja?
-ozljeda glave koja je izazvala i nesvjesno stanje
-zaepljeni dini putevi, guenje stranim tijelom, otrovanja, razne bolesti plua, krvarenje u mozak
26. skupina
a) koje metode umjetnog disanja poznajete?

-usta na usta
-Usta na nos
b) kada primijeniti metodu umjetnog disanja usta na usta?
-uvijek kad unesreeni ne die, osim ako postoje zapreke kao: davatelj ne moe obuhvatiti usta
unesreenog itd. tada dati usta na nos
c) to su rane i kako mogu nastati?
-rane su oteenja koe uz vrlo esta oteenja i dijelova ispod koe
-najee nastaju djelovanjem izvana mehaniki, toplinski ili kemijski na povrinu koe
- ubodne, ugrizne, razderotine, posjekotine, ogrebotine, strijelne rane
27. skupina
a) koje su mogue opasnosti u svezi s ranom?
-rane su otvorene ozlijede
-krvarenje, infekcija, ok
b) pokaite kako osloboditi dine puteve onesvijetene osobe!
-stavimo ruku na elo unesreene osobe i paljivo joj zabacimo glavu unatrag.stavimo vrhove prstiju
druge ruke na vrh brade nesije se pritiskati mekano podruje ispod brade jer bi se otealo disanje.pa
podignemo bradu da otvorimo dini put unesreene osobe. A ako postoji sumnja na ozljedu glave ili
vratne kraljenice onda moramo biti oprezni i ne zabacujmo glavu ve dini put otvorite samo
podizanjem donje eljusti uz otvaranje usta unesreene osobe.
c) kako postupati s ranom?
-ranu treba pokriti sterilnom gazom (ili jastuiem prvog zavoja) i previti povojem, a na manje rane
moe se staviti hansaplast ili flaster
28. skupina
a) to se ne smije uiniti s ranom?
-dirati prstima, istiti
-ispirati tekuinama
-premazivati niti zapraivati, sprejati
-iz nje vaditi predmete koji su uli duboko
b) kako postupiti s opeklinom neposredno nakon djelovanja topline?
-oteeno mjesto deset minuta hladiti mlazom vode, nakon toga moe oblozima. Poslije hlaenja staviti
sterilnu gazu zavoj za opekline aluplast (ili nita).Ozljeenom davati aj ili vode (ukoliko smije piti)
c) pokaite imobilizaciju zdjelinih kosti!
-ozljeenog stavljamo na dasku ljestve ili nosila moe mu se napraviti nadglavje noge mu u kukovima
i koljenima treba saviti prema tijelu a koljena blago rastaviti,u tom poloaju noge uvrstimo
podmetanjem odjee deka ili drugog matrijala.zdjelicu i noge veemo za predmet na kojem ozljeeni
lei.
29. skupina
a) to je cilj prve pomoi kod opeklina?
-sprijeiti prodiranje topline dublje u tkivo, hlaenjem opeenog dijela tkiva
-sprijeiti infekciju
-sprijeiti ok
b)kako postupiti s ozljedom uzrokovanom djelovanjem sumporne kiseline?
-to hitnije isprati mlazom vode do 10 minuta i odstraniti odjeu natopljenu kiselinom, sterilno
premotati ozljedu koe
c) kada se i zato izvodi imobilizacija?
-kod prijeloma i isaenja te kod svih teih ozljeda da se sprijei poveanje ozljeda za vrijeme
transporta
30. skupina
a) koji su sigurni a koj inesigurni znakovi prijeloma
sigurni -ispad funkcije (ne moe se sluiti
prelomljenim dijelom tijela) -bol, modrica,
nesigurni -deformacija - oteklina
b) kako prepoznati iaenje zgloba?

-isaenje je povreda kada zglobna glavica iskoi iz zglobne aice


-po izboenju i pokretljivosti zgloba
-bol i deormacija najee se dogaa u ramenom zglobu i zglobu palca
c) koja su pravila pruanja prve pomoi kod prijeloma?
-paljivo postupati da se ne izazovu jo vea oteenja
-kod premjetanja hvatati za dva susjedna zgloba i umjereno istezati u suprotnim smjerovima
pridravati rukom ispod mjesta prijeloma
-prijelom treba imobilizirati
31. skupina
a) koji je postupak pruanja prve pomoi kod otvorenog prijeloma?
-na ranu se stavlja sterilna gaza po potrebi zaustavlja krvarenje
-ostalo kao kod obinog prijeloma
b) koja sredstva za imobilizaciju poznajete
-trokutasta marama, zavoji i ziherica iz kutije prve pomoi
-daske, letve, metalne ipke, udlage, kartoni, dijelovi odjee itd.
c) kako izvriti pregled unesreenog sa sumnjom na ozljedu kraljenice?
-pitanjem ima li bolove u vratu i leima, osjea li dodir na rukama, nogama
-ima li neosjetljivost, mrtvilo na nekom dijelu tijela
-da li moe podii ruke, noge
32. skupina
a) kada posumnjati na ozljedu zdjelice?
-javlja jaku bol u kukovima, preponama i leima
-oteklina, krvni podljevi, asimetrija lijeve i desne strane
-ne moe podignuti noge ni stati na njih iako miii reagiraju
-ne moe stajati, hodati
b) pokaite kako pruiti prvu pomo kod duboke prodorne rane prsnog koa!
1.smirivati i bodriti osobu.
2.ozljeenu osobu staviti u polusjedei poloaj nagnut prema strani ozljede.
3.sprijeiti ulazak zraka u ranu tako da ranu prekrijemo sterilnim matrijalom preko sterilnog matrijala
staviti najlon ili neki drugi za zrak nepropusan matrijal on mora biti za jedan prst vei od sterilnog
matrijala tako da doe na koi ljepljivom vrpcom zalijepimo strane i vrhove najlona za kou osim
donjeg vanjskog vrha.
4.pozovimo hitnu pomo.
5.zatitimo osobu od hladnoe ili topline.
6.pratimo i biljeimo ivotne funkcije dok ekamo hitnu u sluaju pogoranja primjeniti prvu pomo
u sluaju postavljanja ozljeene osobe na bok treba ju staviti na s stranu ozljede,ako prestzane disati
primjeniti oivljavanje.
c) koje vrste vozila su najprikladnije za transport unesreenih osoba?
- najprikladniji je kombi (dostavna ), zbog toga to se ozljeeni moe prevoziti u leeem poloaju
33. skupina
a) koja vozila nisu prikladna za transport ozlijeenih osoba i zato?
zaprena vozila, traktori, kamioni , motocikli zbog toga to se ne mogu prevesti u leeem poloaju
b) kada koristiti osobno vozilo za transport unesreenih osoba?
-kada povreda zahtjeva sjedei transportni poloaj, i mala djeca
-povreda glave (pri svijesti), povreda prsnog koa i vrata
c) na koji nain se prevoze i kakav mora biti postupak s unesreenim osobama u toku transporta?
-postepena ubrzavanja i usporavanja , polako preko neravnina
-ako je potrebno odabrati i dui put s boljom cestom
-radije odabrati udaljenije mjesto koje ima bolnicu
-stalno promatrati unesreenog i pruati dodatnu pomo kada treba
-sasluati primjedbe i albe unesreenog
34. skupina
a) u koji poloaj se postavlja ozlijeeni kod unutarnjeg krvarenja?

-krvarenje u prsnom kou i trbuhu unesreenog polei ravno i tako transportirati


-u autotransfuzijski poloaj ako ima znakove iskrvarenja, a da se ne radi o krvarenju u trbunu upljinu
i prsni ko
b) to je autotransfuzijski poloaj?
-noge podignute za 20 30 cm, glava sputena na podlogu, podignute ruke
c) kada se ozlijeena osoba postavlja u autotransfuzijski poloaj?
-leeem na leima (horizontalno) postaviti predmet ispod podkoljenice
-ili predmet postaviti pod dasku na kojoj lei (ispod stopala)
-ruke pridravati u zraku
c) kada se ozlijeena osoba ne smije postaviti u autotransfuzijski poloaj?
-kod unutarnjih krvarenja
-ako nisu zaustavljena sva vanjska krvarenja
-ako je bez svijesti
35. skupina
a) to je prividna smrt i oivljavanje?
-onesvijetena osoba ne die niti joj radi srce
-2 upuhivanja zraka u plua pa 15 pritisaka na prsnu kost
-nakon svaka 4 ciklusa provjera disanja i rada srca
b) kad se prestaje s oivljavanjem?
-kod pojave spontanog disanja i rada srca
-dolaskom lijenika
-kad je spasilac fiziki iscrpljen i ne moe nastaviti
-nakon 1/2 sata (ili 30 minuta) ako nije bilo mogue uspostaviti ni disanje ni rad srca
c)otrovanje alkoholom?
-3-5 promila alkohola u krvi (iznad 5 nastupa smrt)
-povraanjem izazvati izbacivanje alkohola iz eludca da ne dospije u krv
-otrovanog u besvijesnom stanju staviti u boni poloaj
-ako ne die postupak umjetnog disanja
-ako srce ne radi postupak oivljavanja
36. skupina
a) otrovanje ispunim plinovima?
-ugljini monoksid plin bez boje, okusa i mirisa (kada sagorijeva organska materija (nafta, ugljen,
olin , drvo) uz premalo kisika)-zagrijavanje automobila u garai, dugotrajna vonja u koloni
-jaka glavobolja, napetost miia, umor, potpuna nepokretnost
-iznijeti na svjei zrak, onesvijeteni u boni poloaj, prividna smrt-oivljavanje, to hitnije u bolnicu
radi primjene kisika

b) otrovanje antifrizom?
-antifriz je uljasta tekuina, kemijski spada u skupinu alkohola (etilenglikol)
-najee djeca zbog nepravilnog skladitenja i privlane boje, dcl izaziva smrt
-znakovi pijanstva koje brzo prelazi u prividnu smrt
-popiti 2-3dcl vode te povraati, ako se moe izazvati povraanje
-protuotrov-etilni alkohol-(estoka pia 1dl i zatim dcl svaki sat)hitan prijevoz u bolnicu
-bez svijesti ne davati piti i ne izazivati povraanje, postaviti u boni poloaj
-ako ne die i srce ne radi postupak oivljavanja
c) pokaite kako se vri oivljavanje!
-2 upuhivanja zraka u plua pa 30 pritisaka na prsnu kost
-nakon svaka 4 ciklusa provjera disanja i rada srca

37. skupina
a) pokaite kako se skida zatitna kaciga!
Zatitna kaciga se skida s glave samo: - ako je ozlijeeni bez svijesti, a s kacigom na glavi ne mogu
mu se osloboditi dini putovi
- ako je ozlijeeni bez svijesti i povraa ako ozlijeeni ne die pa treba zapoeti umjetno disanje
-u svim teim sluajevima ozljede glave, osobito kad se pojavi krvarenje
-Jedan spasilac (br. 1) klei iza glave i s obje ruke obuhvaa kacigu postrance u razini donje eljusti,
odravajui glavu ozlijeenog u neutralnom poloaju.
-Drugi spasilac (br. 2) za to vrijeme klei postrance od glave i otvara zatitno staklo (vizir).
-Spasilac broj 2 otvara ili ree remeni kacige ispod brade, a prvi spasilac i dalje odrava glavu u
neutralnom poloaju.
Spasilac broj 2 osigurava neutralan poloaj glave, podravajui jednom rukom vrat s donje strane,
istodobno uvlaei prste ispod ruba kacige, a drugom rukom dri donju eljust.
Kad su glava i vrat tako osigurani, spasilac broj 1 iri kacigu koliko god je to mogue, die je preko
brade i nosa pa, polako povlaei prema sebi, kacigu skida s glave i odlae postrance.
Kad je kaciga skinuta, spasilac broj 1 ponovno prihvaa glavu i odrava je u neutralnom poloaju, tako
da polae ruke preko uiju ozlijeenog, a kaiprstima i palcima dri donju eljust tako dugo dok se ne
postavi ovratnik.
Drugi spasilac izrauje ovratnik (ili uzima gotovi ovratnik) i
postavlja ga oko vrata. Pod glavu se postavlja podloak (sloj debljine zida kacige), koji e odrati
glavu u razini tijela.
-Tek tad se primjenjuju ostali postupci prve pomoi ovisno o stanju ozlijeenog
b)to je to automobilska bolest?
-bolest vonje kratkotrajni poremeaj zdravlja tijekom vonje
-nadraaj organa za ravnoteu u unutarnjem uhu
-prije puta pojesti malen obrok lakoprobavljive hrane
-pola sata prije puta tablete, po preporuci lijenika
-voziti se na mjestu suvozaa s pogledom dalje unaprijed
-zavojima i prijevojima voziti polako, imati vreicu
-tijekom vonje tijelo i glava trebaju biti vrsto prislonjeni na naslon kako bi se izbjegli neeljeni
pokreti
-pogled treba usmjeriti (fiksirati) na odreeni predmet u daljini.
c) izvedite vanjsku masau srca!
Masau srca izvodimo tako da meki dio (korjen) dlana jedne ruke smjetamo na sredinu donje
polovine prsne kosti te postavljamo drugi dlan ruke na nadlanicu prve ruke tako da prste prekriimo
to nam omoguuje da se ne naslanjamo na rebra na suprotnoj strani prsnoga koa, te prsnu kost
nastojimo utisnuti za 4-5 cm u dubinu. Frekvencija kojom moramo izvoditi masau srca je 100/min.
Zbog estetskih i higijenskih razloga, pa i straha od prijenosa bolesti, mnogi izbjegavaju umjetno
disanje metodama direktnog kontakta to vrijedi za laike ali ne i za zdravstvene djelatnike koji su
obavezni davati umjetno disanje. Naime, u prvih 5. minuta samo masae srca bez umjetnog disanja
djelomino dolazi do izmjene plinova. Izvoenje samo masae srca je bolje nego nepoduzimanje
reanimacijskog postupka uope.
b) imobilizirajte gleanj !