Pengenalan Cakera Keras

Untuk membolehkan komputer berfungsi, pelbagai perisian dan aturcara diperlukan untuk membekalkan fungsi bagi keperluan tertentu. Semua aturcara dan perisian yang diperlukan disimpan dalam cakera keras. Oleh itu, cakera keras amat penting bagi komputer. Sejajar dengan perkembangan teknologi, kapasiti cakera keras telah semakin bertambah bagi menampung keperluan perisian berlainan. Tanpa kapsiti yang mencukupi, perisian yang diperlukan mungkin akan gagal dipasang. Berbanding dengan perkembangan CPU, memori, kad paparan dan komponen komputer yang lain. Bagaimanapun, pengilang-pengilang cakera keras telah berusaha untuk mempertingkatkan kapasiti cakera keras, dari 10 M sehingga mencapai 100 G, malah kelajuannya juga bertukar dari mod P101 ke ATA 133. Perkembagan teknologi yang pesat juga telah membawa satu trend baru dalam cakera keras. Kini, kebanyakan cakera keras telah mengaplikasikan antara muka USB, di mana cakera keras IDE telah semakin tidak mendapat sambutan di pasaran. Ini adalah kerana cakera keras USB lebih berkualiti dari pelbagai aspek penggunaan.

Mengira kapasiti cakera keras

Kapasiti merupakan salah satu aset cakera keras. Pada zaman awal, kapasiti cakera keras adalah amat sedikit, hanya beberapa M atau beberapa puluh M. Kapasiti maksima hanya mencapai ratusan M sahaja. Bagaimanapun, kini kapasiti cakera keras yang boleh didapti dalam pasaran adalah di antara 20 G hingga 180 G. Unit storan cakera keras yang paling minimum merupakan B (bait, byte). Jadual pengelasan unit storan cakera keras adalah seperti berikut: 1 G = 1024 MB 1 M = 1024 KB 1 K = 1024 B Bagi memudahkan pengelasan, biasanya kita akan menganggap 1024 sebagai 1000, iaitu 1 G = 1000 M.

Antara muka penghantaran cakera keras
Walaupun kapasiti merupakan aspek penting bagi sesebuah cakera keras, tetapi jika kelajuannya perlahan, maka kecekapan komputer juga gagal dioptimumkan. Antara muka penghantaran merupakan factor penting bagi menentukan kelajuan pengendalian maklumat oleh cakera keras. Terdapat tiga jenis antara muka penghantaran yang umum, iaitu IDE, SCSI dan USB.

Antara muka penghantaran IDE IDE merupakan singkatan bagi Integrated Drive Electronics. Biasanya, terdapat dua

antara muka IDE pada papan induk. Kelengkapan yang bersambung ke antara muka IDE

digelar sebagai kelengkapa IDE. Cakera keras dan CD-ROM merupakan dua kelengkapan yang bersambung ke papan induk menerusi antara muka IDE, oleh itu kedua-dua kelengkapan itu juga digelar sebagai kelengkapan IDE. Mod IDE telah berkembang dari PIO (Programmed I/O), DMA (Direct Memory Access) hingga ke mod UDMA (Ultra Direct Memory Access) yang terkini.

Antara muka penghantaran SCSI SCSI merupakan singkatan bagi (Small Computer System Interface). SCSI telah

berkembang dari SCSI-1, SCSI-2 sehingga ke SCSI-3. Ia amat baik dari segi kelajuan dan kestabilan. Bagaimanapun, ia jarang digunakan oleh pengguna umum memandangkan pemasangannya lebih rumit berbanding cakera keras IDE ( pemasangan cakera keras SCSI memerlukan satu kad SCSI tambahan), malah harganya turut lebih mahal. Kebanyakan pengguna cenderung menggunakan cakera keras IDE, di mana cakera keras SCSI biasanya digunakan pada pelayan, ayau komputer yang perlu mengendalikan maklumat yang berkualiti besar.

Antara muka penghantaran USB Antara muka penghantaran USB merupakan trend baru dalam bidang komputer. Ia

hanya menggunakan empat wayar untuk proses penghantaran (dua wayar untuk menerima/menghantar maklumat, manakala dua lagi digunakan untuk membekalkan kuasa), dan menggunakan mod penghantaran baris gilir titik ke titik. Oleh itu, ia lebih cekap berbanding dua jenis cakera keras yang lain dan cara pemasangannya lebih mudah.

Tatasusun pengiraan cakera keras

Biasanya, sebuah papan induk boleh di bersambung ke empat cakera keras secara maksimum. Jika sebuah komputer itu telah dipasang dengan empat cakera keras, bagaimana pula mekanismenya? Bagaimanakah komputer dapat mengecamnya?. Di bawah adalah tatasusun empat cakera keras.

Jika diperhatikan permukaan depan atau belakang cakera kerasa, terdapat satu simbol yang berlabel Jumper dan antara muka penetapan Jumper yang berkenaan. Ia digunakan oleh komputer untuk mengecam cekera keras berbilang yang wujud dalam satu komputer. Konsepnya adalah berasaskan di mana cakera keras yang dilabel [Master] merupakan caker keras utama komputer, manakal [Slave] pula merupakan cakera keras sekunder. Kuasa penggunaan cakera keras utama adalah lebih tinggi daripada cakera keras sekunder. Jika cakera keras utama telah dipasang system operasi Windows XP, manakala cakera keras sekunder pula telah dipasang system operasi Windows 2000, maka ketika computer but, ia hanya akan memulakan Windows XP, tetapi tidak Windows 2000.

Bagaimanapun, penetapan pada cakera keras adalah tidak cukup. Wayar yang bersambung dari papan induk ke papan induk juga merupakan satu aspek yang penting. Kabel IDE juga telah dilabel dengan [Master] dan [Slave]. Kegunaannya adalah untuk membekalkan satu pengenalpastian dan sambungan bagi cakera keras. Semua sambungan pada cakera keras harus betul dan tepat., iaitu jika Jumper ditetapkan sebagai cakera keras utama, ia perlu disambung ke kabel yang dilabel [Master]. Jika tidak, komputer akan gagal dihidupkan.

IDE kabel Selain itu, kedudukan IDE papan induk juga merupakan salah satu aspek penting. Kuasa atau hak IDE1 adalah lebih tinggi daripada IDE2. Ketika kabel bersambung ke IDE2, komputer masih akan mengesan IDE1 terlebih dahulu. Apabila gagal mengesan fail permulaan yang diperlukan, barulah ia akan mengesan kelengkapan yang bersambung ke IDE2. Jika kedua-dua IDE turut disambung dengan kabel, malah mempunyai empat cakera keras yang masing-masing dipasang dengan sistem operasi, maka cakera keras yang akan diaktifkan terlebih dahulu merupakan cakera keras utama yang terdapat pada IDE1.

Slot IDE kabel

Proses pemasangan cakera keras
Penetapan yang berkaitan dengan cakera keras harus dilakukan sebelum pemasangan dilakukan, ini penting bagi memastikan cakera keras dapat berfungsi dengan normal selepas dipasang. Berikut merupakan proses pemasangan cakera keras:

Sedikan peralatan pemasangan dan Komponen yang berkaitan.

Singkirkan penetapan Jumper cakera Keras yang lama

Tetapkan Jumper cakera keras yang baru

Pasangkan cakera keras yang baru

Pasangkan cakera keras kedua (iaitu cakera keras lama)

Pemasangan selesai dilakukan Proses pemasangan cakera keras

Menyediakan peralatan pemasangan
Berikut merupakan beberapa peralatan penting yang diperlukan dalam penaikan taraf:

IDE kabel IDE kabel merupakan peralatan penting untuk menyambungkan cakera keras dengan

papan induk. Terdapat dua jenis kabel, iaitu kabel 40 garisan dan kabel 80 garisan. IDE kabel 40 garisan sesuai dengan CD-ROM yang perlahan dan perkakasan IDE lama. Jika hendak mencapai kelajuan penghantaran yang lebih cepat, misalnya ATA66, maka kabel 80 garisan diperlukan.

IDE Kabel • Jumper Kebanyakan kelengkapan yang terdapat pada papan induk perlu dilakukan penetapan Jumper yang berkaitan sebelum ia dapat berfungsi dengan normal. Terdapat dua antara muka IDE pada papan induk, di mana sebanyak empat kelengkapan IDE boleh bersambung dengannya. Untuk memasang beberapa kelengkapan pada antara muka yang sama, penetapan Jumper diperlukan supaya komputer dapat mengecam kelengkapan yang dipasang itu. Selain itu, penetapan Jumper pada papan induk juga digunakan untuk mengubah frekuensi CPU (external clock) bagi mencapai tujuan overclock.

Pemutar skru

Pemutar skru merupakan peralatan asas bagi bagi pemasangan, penyelenggaraan dan penaikan taraf computer. Biasanya, pemutar skru bermagnet yang berhujung leper dan berhujung T diperlukan. Ini dapat mengelakkan risiko tangan terluka apabila skru terjatuh ke dalam casing. Pemutar skru bermagnet boleh digunakan untuk melekat dan mengeluarkan skru tersebut.

Skru Skru biasanya disertakan dengan pembelian casing dan digunakan untuk

mengetatkan cekera keras pada casing. Ia juga boleh didapati di kedai aksesoris perkakasan, tetapi saiznya sama dengan saiz pada cakera keras.

Pemasangan Cakera Keras
Sebelum memasang cakera keras yang kedua ke papan induk, perlu melakukan penetapan Jumper yang berkaitan dengan cakera keras terlebih dahulu. Pastikan cakera keras yang manakah merupakn [Master] dan [Slave], kemudian lakukan penetapan berdasarkan label Jumper yang terdapat pada permukaan cakera keras dan sambungkannya ke kedudukan kabel yang tepat. Biasanya, cakera keras yang dinaik taraf akan mempunyai kelajuan pengendalian yang lebih cepat berbanding dengan cakera keras yang sedia ada. Jika kedu-dua cakera keras bersambung ke kabel yang sama, sudah tentu keefisienan cakera keras akan terjejas. Dalam keadaan ini, hanya kapasiti cakera keras telah dipertingkatkan, di mana kelajuan pengendalian masih berada dalam keadan yang asal, atau berkemungkinan lebih teruk daripada yang sebelumnya. Jika cakera keras dan CD-ROM bersambung ke kabel yang sama, memandangkan permintaan CD-ROM kelajuan pengendalian tidak tinggi, maka cakera keras yang baru akan dapat menikmati saut kabel tanpa berkongsi dengan kelengkapan yang lain, memastikan kelajuan pengendaliannya turut tamat dioptimumkan. Lihat proses pamasangan Cakera keras yang sebenarnya.

Langkah 1 Tanggalkan casing, kemudian tanggalkan cakera keras lama dan CD-ROM.

Langkah 2 Tetapkan Jumper cakera keras lama sebagai [Master], manakal CD-ROM pula sebagai [Slave].

Langkah 3 Pasangkan cakera keras lama dan CD-ROM ke kedudukan yang asal, kemudian sambungkan ke kedudukan yang tepat. Pastikan kabel telah disambung ke kedudukan yang betul, iaitu kabel yang berlabel [Master] harus bersambung ke kelengkapan yang ditetapkan sebagai [Master]. Begitu juga dengan kabel yang dilabel dengan [Slave].

Langkah 4 Pasangakan kabel mengikut arah yang tepat, sambungkan ke IDE2 yang terdapat pada papan induk dan pasangkan talian bekalan kuasa yang tepat.

Langkah 5 Selaraskan kedudukan cakera keras lama dan CD-ROM, dan tetapkan kedudukan menggunakan skru dan pemutar skru.

Langkah 6 Tetapkan cakera keras yang baru sebagai [Master] dan pasangkannya ke kedudukan casing yang tepat.

Langkah 7 Pasangkan kabel yang satu lagi ke kedudukan IDE1 yang terdapat pada papan induk.

Langkah 8 Pasangkan talian bekalan kuasa 4 pin ke antara muka bekalan kuasa pada cakera keras.

Langkah 9 Selaraskan kedudukan cakera keras yang baru dan ketatkan kedudukannya menggunakan skru dan pemutar skru.

Langkah 10 Pasangkan semula casing dan ketatkan menggunakan skru. Cakera keras yang baru telah pun selesai dipasang.

Operasi penaikan taraf dari segi perkakasan telah pun selesai. Ketika proses pemasangan sedang berlangsung, terdapat beberapa perkara yang harus diberi perhatian: 1. Ketika penyambungan kabel ke cakera keras, kenal pasti bilangan pin pada kabel. Terdapat satu barisan kabel yang berwarna merah, ia merupakan pin pertama, sambungkannya ke antara muka IDE pada cakera keras yang bertanda [1]. 2. Ketika penyambungan talian bekalan kuasa, pastikan kutub yang betul telah dipasang ke kedudukan yang relative. 3. Ketika kabel atau talian bekalan kuasa tidak dapat dipasang dengan lancer, jangan lakukannya secara paksaan . Selaraskan arahnya dan pasangkannya semula.

Memformat cakera keras

Untuk menggunakan cakera keras, selain daripada melakukan pembahagian ruang, perlu memformat cakera keras sebelum ia dapat berfungsi. Berikut memperkenalkan cara memformat sector C:, D:, dan E:, menerusi perintah Format. Sebelum cakera keras diformat, komputer perlu dihidupkan semula (restat) untuk mengaktifkan partisi cakera keras. Setelah komputer dihidupkan semula, akan mendapati kod aturcara telah berubah dari [D:] (telah dikonfigurasi sebagai partisi logic) kepada [F:], berikut lihat langkah-langkah menformat:

Langkah 1 Masukkan [F:] di belakang [A:\>],

kemudian takan kekunci [Enter]. Kursor akan bertukar ke direktori [F:].

Langkah 2

Masukkan perintah [for C:/S] dan tekan kekunci [Enter] untuk memformat partisi [C:].

Langkah 3 Sistem akan memberi amaran bahawa operasi memformat akan menjadikan semua maklumat yang terdapat pada cakera keras hilang, dan seterusnya terpapar arahan adakah hendak memformat sektor [C:] atau tidak. Masukkan [Y] dan tekan kekunci [Enter] untuk memformat sektor [C:].

Langkah 4 Sistem sedang memformat partisi [C:]. Perkembangan operasi memformat akan dipaparkan dalam nilai peratus.

Langkah 5 Ketika perkembagan oprasi memformat mencapai 100%, system akan menanya adakah hendak menamakan sector [C:] dengan gelaran yang lain, tekan kekunci [Enter].

Cara memformat bagi sector [D:] dan [E:] adakah lebih kurang sama dengan sector [C:], hanya ketika perintah format dilaksanakan, parameter [/s] tidak perlu dimasukkan, hanya perlu memasukkan perintah [Format D:] dam [Format E:] sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful