You are on page 1of 2

Zvýšení sebevědomí v 5-ti krocích

(podle Napoleona Hilla)


Jak je na tom Vaše sebevědomí?

Víte, že pokud budete tvrdě pracovat, dosáhnete cokoliv chcete?

Napoleon Hill v knize myšlením k bohatství uvádí recept na sebevědomí:

Tento recept se skládá z 5 kroků:

1) Vím, že je v mé moci dosáhnout mého životního cíle, a proto požaduji sám na sobě, abych vytrvale
a neochvějně směřoval k jeho dosažení. Zde tímto slibuji, že učiním vše k jeho naplnění.

2) Uvědomuji si, že myšlenky, převládající v mé mysli, se nakonec zhmotní v čin a postupně se


přemění v reálnou věc. Proto budu denně půl hodiny myslet na to, jakým člověkem se chci stát, abych
si ve své mysli vytvořil jasnou představu.

3) Vím, že díky autosugesci se každá touha, kterou neustále zaměstnávám svoji mysl, nakonec najde
nějaký praktický prostředek ke svému naplnění. Proto zasvětím deset minut denně rozvíjení potřebné
sebedůvěry.

4) Písemně jsem jasně formuloval svůj hlavní životní cíl, o který nikdy nepřestanu usilovat, dokud
nezískám dostatečnou sebedůvěru v jeho dosažení.

5) Jsem si plně vědom, že žádný majetek ani postavení nemohou mít dlouhého trvání, jestliže nejsou
získány na základě pravdy a spravedlnosti. Nebudu se proto podílet na žádných transakcích, které
by mohly poškodit zúčastněné strany.

Dosáhnu úspěchu tím, že k sobě budu přitahovat potřebné síly a využívat spolupráce s ostatními.
Přesvědčím je, aby mi sloužili a to tím, že budu ochoten sloužit jim.

Zbavím se nenávisti, závisti, žárlivosti, sobectví a cynismu tím, že v sobě budu pěstovat lásku k celému
světu, protože vím, že negativní postoj k druhým mě nemůže nikdy přivést k úspěchu.Získám si důvěru
lidí svou vírou v ně i v sebe.Pod toto prohlášení se podepíšu, naučím se mu nazpaměť a budu je jednou
denně hlasitě přeříkávat prodchnut vírou, že postupně ovlivní mé myšlenky a jednání tak, že se stanu
soběstačným a úspěšným člověkem.

K vytvoření sebevědomí Vám pomůže i pravidelné poslouchání MP3 audia Přitahování dokonalého
sebevědomí.
SPECIÁLNÍ AKCE
Protože je dneska velmi speciální datum 1.11.2010, rozhodla jsem se, že dám speciální dárek všem
lidem, co mají rádi moje audia. ( Již je vás přes 1000 :o )

Pokud se Vám ještě nepodařilo najít 3 lidi, kteří by potvrdili zájem o toto audio, můžete si jej zakoupit
za cenu 499 Kč a dostanete ode mě libovolné další audio podle svého výběru zdarma.

Pro objednání relaxačního audia Přitahování dokonalého sebevědomí (MP3) si otevřete


stránku Relaxační hudba. Do položky Poznámka napište název vybraného jiného audia a
klikněte Přidat do košíku.

Otevře se nová stránka, kde si můžete vybrat Způsob platby platební kartou, nebo si v roletce
přepněte na Převodový příkaz / složenka a klikněte na tlačítko pod roletkou.

Potom buď vyplňte údaje o kartě na zabezpečené platební bráně PayPal, která je asi nerozšířenější na
světě. Nebo při platbě bankovním příkazem, nebo složenkou vyplňte formulář s emailem a
telefonem. Po odeslání formuláře se Vám zobrazí potvrzení a informace o bankovním účtu.

Potvrzení objednávky Vám zašleme i emailem a taky s informací, jak zaplatit.

Objednané audia dostanete emailem po přijetí platby na náš účet.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz ohledne použití webu, budu průběžně na online chatu. Chat si
můžete otevřít tlačítkem dolů vlevo na mých stránkách www.pasivnipenize.cz

Sebevědomý listopad Vám přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje
www.pasivnipenize.cz