Zaman Sebelum Kemerdekaan Menghuraikan campur tangan British di Tanah Melayu

Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu Dan Kesan-kesan terhadap ekonomi, politik dan sosial serta hubungkait dengan hala tuju dan wawasan negara.

• NNMTB sebenarnya bukanlah satu entiti politik seperti NNS dan NNMB. • Kelima-lima negeri kekal sebagai kerajaan Melayu yang merdeka dan berdaulat. • Kumpulan ini tidak menggambarkan negeri-negeri tersebut sebagai satu entiti tetapi hanyalah terma untuk menerangkan tentang negerinegeri Melayu berkenaan. .

 • Keinginan tersebut didorong oleh beberapa perkembangan yang berlaku di rantau Asia Tenggara terutamanya persaingan daripada kuasa-kuasa Barat dan bekalan .Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) • Campur tangan British di Tanah Melayu diperluaskan lagi ke negerinegeri melayu utara yang berada di bawah kekuasaan Siam.

• JERMAN – Berminat untuk membina pangkalan .Minat kuasa-kuasa Barat di Asia Tenggara antara tahun 1850 hingga 1890-an • PERANCIS – Bercadang membina sebuah terusan di Segenting Kra di selatan Siam dan menguasai Menam Chao Phraya. • RUSIA – Bercadang membina pangkalan batu arang di Teluk Siam dan Ujong Salang. • AMERIKA SYARIKAT – Ingin meluaskan pengaruh di Terengganu dan pulaupulau sekitarnya.

Perjanjian tersebut ialah: • .• British telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Siam bagi menghalang perluasan pengaruh Siam dan kuasa-kuasa Barat yang lain ke negeri-negeri Melayu di utara.

 .Pemindahan Negeri-Negeri Melayu di Utara Kepada British • Kerajaan Siam memutuskan untuk menyerahkan negeri-negeri Melayu di utara yang dianggapnya tidak menguntungkan kepada British manakala sebagai balasan Kerajaan Britain memansuhkan ‘hak wilayah asing’ di Siam.

Perjanjian Bangkok. Kelantan dan Terengganu kepada British. 1. . Kedah. 9 Julai 1909 • Siam bersetuju menyerahkan negeri Perlis.  • Siam memansuhkan hak-hak keistimewaan wilayah British dan Britain terpaksa melepaskan hak bagi mengadili rakyat British di Siam.

• Siam bersetuju tidak akan menyewakan mana-mana wilayahnya kepada kuasa-kuasa lain.  . • • Kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu bersetuju untuk menanggung segala hutang keempatempat buah negeri yang diperolehnya dan meminjamkan wang sebanyak 4 juta pound kepada Siam untuk membina jalan kereta api dari sempadan Tanah Melayu ke Bangkok. tanpa mendapat kebenaran dari British.

• Selepas Perjanjian Bangkok. secara beransur-ansur negeri-negeri Melayu di utara menerima penasihat British melalui beberapa perjanjian rasmi yang ditandatangani secara berasingan. • .

S Mason dilantik oleh kerajaan British menerusi perjanjian antara British dengan Sultan Kelantan.KELANTAN • Penasihat Britisih. • Sebuah Majlis Negeri ditubuhkan dengan dipengerusikan oleh Sultan . J. • Ditugaskan untuk memberi nasihat dalam pentadbiran negeri kecuali berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan.

Sultan Zainal Abidin III menandatangani perjanjian dengan kerajaan British dan bersetuju menerima W.L Conlay untuk mengawal hubungan luar Terengganu. • Selepas kemangkatan baginda.L Humphrey dilantik menjadi Penasihat British pertama di . kerajaan British menandatangi satu lagi perjanjian dengan pengganti baginda. • Penasihat British J. Sultan Muhammad Shah II pada 1919.TERENGGANU • Pada 1910.

• Perjanjian dibuat dan W. Peel diterima sebagai Penasihat British .KEDAH • British melantik William George Maxwel sebagai Penasihat British di Kedah tetapi kehadirannya tidak disenangi oleh kerabat diraja dan pegawai kerajaan sehingga menimbulkan perbalahan antara mereka yang berlarutan sehingga 1923.

PERLIS • British melantik Kapten Meadows Frost sebagai Penasihat British di Perlis. • Pada tahun 1930 sau perjanjian ditandatangani bagi menentukan bidang kuasa penasihat British. L.A Allen diterima menjadi Penasihat British di Perlis. . • Melalui perjanjian itu.

rancangan tersebut dapat dihalang .JOHOR • Sejak tahun 1880-an. British bercita-cita untuk meluaskan pengaruh dan menguasai negeri Johor.  • British mengatur beberapa langkah untuk menguasai Johor antaranya bercadang membina jalan kereta api merentasi negeri Johor ke Singapura dan menyekat usaha kerajaan Johor mendapatkan khidmat nasihat daripada Lembaga Penasihat di London.  • Namun.

. • Namun.• Selepas kemangkatan Sultan Abu Bakar pada 1895. 22 tahun. Sultan Ibrahim menaiki takhta pada usia yang muda. Dengan itu British beranggapan usaha untuk menguasai Johor menjadi mudah. Dato’ Abdul Rahman memainkan peranan pentingnya menasihatiSultan Ibrahim dalam pentadbiran hingga menyukarkan usaha British itu.

Anderson mendesak Sultan Ibrahim menghantar Dato’ Abdul Rahman ke London. Pada 1909 beliau .• Pada Januari 1907. Abdul Rahman dengan menempatkan seorang wakil British di Johor. seorang peguam. John Anderson berusaha menyingkirkan Dato. • Menerusi bantuan Charles Burton Buckley.

Campell dilantik sebagai Penasihat Pertama di . Melalui perjanjian itu. Douglas G. • Susulan perjanjian. • Pada 1914 Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan kerajaan British. Pada Januari 1910. Douglas G. Campbell berkhidmat sebagai Penasihat Am. kerajaan Johor dikehendaki meminta dan mematuhi nasihat Penasihat Am British.• Sultan Ibrahim didesak menerima penasihat British.

• . politik dan sosial serta hubungkait dengan hala tuju dan wawasan negara. Kesan-kesan terhadap ekonomi.

Kesan Politik • Penubuhan NNMB mewujudkan keseragaman dan kecekapan pentadbiran di seluruh persekutuan. • Pengenalan kepada sistem residen dan penasihat British. • Penubuhan persekutuan menyebabkan Sultan. . • Penubuhan NNMB menyebabkan Residen Jeneral muncul sebagai orang paling berkuasa dalam pentadbiran. Residen dan Majlis Mesyuarat Negeri kehilangan kuasa.

• Penubuhan NNMB memajukan perusahaan bijih timah dan getah.Kesan Ekonomi • British menggunakan sepenuhnya kekayaan yang ada di NNMB daripada ekonomi sara diri kepada perdagangan dan eksport. Perlis dapat menyelesaikan hutangnya dengan . • Pembinaan sistem jalan raya dan jalan kereta api memajukan kegiatan ekonomi NNMB. • Perkembangan ekonomi yang pesat dan kestabilan politik membawa kepada kestabilan ekonomi. • Di bawah perlindungan British.

• Jaminan keselamatan dan persamaan hak di sisi undang-undang menggalakkan kedatangan imigran Cina dan India.Kesan Sosial • Penubuhan NNMB berjaya mewujudkan keamanan dan peraturan. • Terdapat kemudahan sosial seperti perhubungan. • Penubuhan persekutuan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan bandar seperti Taiping dan Kuala Lumpur. kesihatan. pelajaran .

Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan bagi membentuk halatuju pembangunan ekonomi negara yang mengambil kira agihan .Hubungkait dengan Hala Tuju dan Wawasan Negara • Penubuhan persekutuan tersebut merupakan titik tolak bermulanya kepada pentadbiran yang seragam di seluruh negeri seterusnya berlanjutan kepada sistem pemerintahan • Kedatangan imigran mewujudkan masyarakat majmuk.

• Wujud sekolah mengikut kaum iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. . • • Peristiwa 13 Mei 1969 mejadi asas kepada perlunya sistem pendidikan yang berusaha memupuk perpaduan kaum.

Tamat Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful