Meminjam ratusan perkataan daripada bahasa-bahasa lain. Misalnya, bahasa Sanskrit, arab, dan eropah.

Bahasa Sanskrit , begiti terserap hingga menjadi kosa kata dalam bahasa melayu.

✔ Bagi istilah-istilah khusus agama islam, perkataan ini boleh ditulis dengan menggunakan kaedah transliterasi huruf arab kepada huruf rumi.

Kata-kata umum terserap dalam b.m dan dieja dalam system ejaan rumi. Contohnya, dapat dilihat dari buku pedoman ejaan dan sebutan bahasa melayu. Perkataan ini telah dimelayukan, oleh itu dieja dalam ejaan bahasa melayu atau ejaan rumi. Ejaan jawi Ejaan rumi zat darurat izin

Dibawa masuk kedalam bahasa melayu melalui huruf roman. Berlaku beberapa penyelasaian sesuatu perkataan yang diterima masuk dlm bm. sebutan perkataan yang dipinjam mengikut system bunyi bm: BI CARBON CENT BM KARBON SEN PENYESUAIAN C-K C-S

Ejaan dan bunyi yang sama: BI AUTOMAT IC UNIT BM AUTOMATIK UNIT EJAAN YG TDK UBAH AU U

Ejaan jawi

Ejaan rumi hadith riya

System ejaan rumi baru ini mempunyai gugusan konsonan yang masuk melalui bahasa inggeris:

GUGUS KONSONA N BL-BL CL-KL

BI

BM

BLOCK CLINIC

BLOK KLINIK

Gugusan konsonan pada akhir kata/akhir suku kata dikekalkan: BI LF-GOLF NCE-SCIENCE kata: BI CT-FACT SM-PLASM BM KTA-FAKTA SMA-PLASMA BM LF-GOLF N-SAINS

Mempunyai huruf gugus konsonan pada akhir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful