You are on page 1of 179

INTEGRALI 26

BESeDA

BES eDA

E L E K T R O N S K A

K N J I G A

Sreko Kosovel

Integrali 26

INTEGRALI 26 BESeDA

BES eDA

Sreko Kosovel INTEGRALI 26 To izdajo pripravil Franko Luin


franko@omnibus.se

ISBN 91-7301-009-X
beseda@omnibus.se www.omnibus.se/beseda
2

INTEGRALI 26

BES eDA

Rime

Rime so izgubile svojo vrednost. Rime ne prepriujejo. Ali si ul trenje koles? Pesem bodi trenje bolesti. Kam bi s frazami, dragi govomik! Spravite fraze v muzeje. Vae besede morajo imeti trenje, da zagrabijo srca loveka. Vse je izgubilo svojo vrednost. Belo morje pomladne noi se razliva po poljih, vrtovih. Slutnja bodonosti gre mimo nas.

INTEGRALI 26

BES eDA

Jesensko tiho

Jesensko tiho je v meni in zunaj. Lepo, kamor pomislim. Ogromno delo me aka. Ni to veselo? Ne borim se za astno obanstvo v loveki drubi, marve zanj v svetu lepega in pravinega. Kaj je veselje? ivljenja eljnost. Veselje do ivljenja. Kaj nam priznanje! Za korak sem blie ivljenju, v katerega moram vtisniti svoje znamenje.

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: maka

Maka je skoila skozi okno. Skoila je na klavir. Zaigrala je in se zaudila: Kadar skaem, poje klavir. Jaz sem bil v sosednji sobi in sem mislil, da duh igra. Ali e enkrat je udarilo in maka je skoila skozi okno. Koder hodi novi pesnik, povsod se odziva klavir. Ali nikdo ga ne moti kakor make. Ves svet je zavzet: Ta lovek je norec ali je pesnik. IN VSI POSLUAJ0 NJEGOVE KORAKE, ki pojo kot na klavirju.

INTEGRALI 26

BES eDA

Evakuacija duha

Duh v prostoru. Polar neviht razarja temo. Duh gori v prostoru. Magino lu razseva. Zelena okna razsvetljenega brzovlaka na viaduktu. Sam gorim in sebi svetim; slepi utijo samo elektriko moje lui, ne vidijo svita. A vsi trepeejo kakor jaz, kakor v smrtnem opoju. In ne ved, da je to trepet kril, ki se hoejo razprostreti, izareti kot zlati ogenj v no. In preklinjajo policaje sonca, ki spijo ponoi kakor malomeani. In vsi ljudje spijo ponoi in ne utijo maginih razodetij, ki sijejo v meni iz mene. Ljudje so evakuacija duha. Anomalija psihologije.

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: ABC

Ostani mrzlo, srce! Cinik. Transformator. Orient ekspres v Pariz na viaduktu. Okovi na rokah. Avtomobili teejo. Jaz ne morem. Moja misel-elektrika je v Parizu. Vonj medicin s klinik.

INTEGRALI 26

BES eDA

Prostituirana kultura

Blazirani starci, ki so se prodajali, ki so bili, kar niso hoteli biti. Trikrat na dan obupujem in kolnem sam sebe in vesoljstvo. Napoleon gre v Rusijo. Glej, kako ugaajo te rdee jesenske roe. Ali si norec ali kaj, da joka z listjem v vetru? To je tvoj pravi obraz, ist kot sonce jesensko, ki odseva v solznih oeh. (Solze so kakor zlate!) On, rni ah, hoe imeti dvojni obraz. Jutri: odhod v Pariz.

INTEGRALI 26

BES eDA

Pred kapitulacijami

Poslednje obhajilo. Imaginarno loveansko drutvo narodov drutvo razlinih ednosti v enevi. Sterilni parlamentarizem. Tajna diplomacija. Amerika. Zlati dolarji. Duh je hitreji od orient-ekspresa. Neron v rdeem krvnikem plau. lovek prosi: Naj bom lovekl

INTEGRALI 26

BES eDA

Mistina lu teorije

Mistina lu teorije. ivim v bedi. Pojem sonne energije. Vol se gleda v vodo, a ne razume svoje slike. ASOCIACIJA? Politika umira. alujoi ostali. ivo apno.

10

INTEGRALI 26

BES eDA

Admiral

Admiral. Charleston! etrtek. Tema se svetlika. Ljudje niso lahko samo opice, marve lahko tudi osli. Ravnokar ga vidim. Jaz ga celo sliim. Predavanje. Kuhinja zveer. Zatije. Temza se svetlika. Lonec medu. Konec. Pika.

11

INTEGRALI 26

BES eDA

Odprite muzeje

Odprite muzeje! Odprite muzeje! Po Evropi e straijo mrlii ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje. Odprite grobnice! R. I. P. !

12

INTEGRALI 26

BES eDA

Sonce se smeje

Sonce se smeje mrliem: vi s pekoimi lici in s srci pekoimi, z ustnicami vroimi, prepevajoimi sveti Pravici. Trdi asketi v jopiih modrih, z mislijo, trdno v bodonost uprto, in z resignacijo v rnih oeh. Jaz sem razkoje.

13

INTEGRALI 26

BES eDA

Na piramidi

Kakor mrli v marmornem grobu. V srcu ljudi so zlati dolarji. Oi nas peko od pepela. Elektromotor brni, brni, brni po mojih zobeh. Ogenj pod skalo gori, gori, gori. Socializacija zlate produkcije. Konec razvoja. Konec, o lovek! O lovek! lovek z zlatim srcem stoji na beli piramidi.

14

INTEGRALI 26

BES eDA

Kakor krt gre rni vlak pod goro. Za sivim oknom siv obraz. ez okno se sklanja dama z glac rokavicami. Statika alosti: melanholija. Deela. Svetovni dogodki in REVOLUCIJE KRALJI UMETNIKI Tu pa te slamnate strehe. Po cesti viga nekdo alostni mar. Mar, lovek, iz deele krivice! Debelo sonce se izprehaja kakor debela mesarica po vasi. To sonce je alostno.

15

INTEGRALI 26

BES eDA

Ranocelnikom

Ob veerni uri nas poboa mrak. (Napolnjeni ribji mehurji.) lovek, hoe v zrak? V prsih uti peroti pa bi se razpel. (Kulturni Hotentoti!) Kdo ti bo verjel? Ti si vdan konjunkturi. (Ta petrolej smrdri.) Daj vina stari kulturi, da izbljuje svoje smeti!

16

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons. 5

Gnoj je zlato in zlato je gnoj oboje = 0 0= =0 AB< 1, 2, 3. Kdor nima due, ne potrebuje zlata, kdor ima duo ne potrebuje gnoja. JA.

17

INTEGRALI 26

BES eDA

Moj rni tintnik

Moj rni tintnik se sprehaja v fraku. Kakor megla. Vsa delela zastrta, gluha. Na senu lei melanholini maek. Cvili s svojo zlato vijolino! Da, da, da. AAA AAA

18

INTEGRALI 26

BES eDA

Integrali

Rotacijskl veer. Drevje ob zeleni vodi. Rotacija duha. Moj duh je rde. Ljubim svojo bolest. Delam iz bolesti. e ve, e ve: iz dna zavesti. Iz dna zavesti, da je vse zaman. Veriniki pleejo kankan.

19

INTEGRALI 26

BES eDA

Nad norinico

Nad norinico se izprehaja meseni mesec. Po belem vrtu stopa Senca lovek, zamigljen v svojo otono brado. Kakor v kalejdoskopu pleejo pred njim valute, menice, v mavrinem ognju izgorevajoe. Prej bankir, jetnik papirjev, se zdaj izprehaja z mesenim mesecem za belim zidom norinice. To je svoboda, tista strana svoboda, ko stopi za nevidne zidove poveane loveke zavesti, ki se razmika v grozno ogromnost.

20

INTEGRALI 26

BES eDA

Predmeti brez due

Omara z rdeimi ipami. Dolgas spi v kotu. Avtomobil je senzacija. Kozmini dih: potres. Na razarjeni zarji rdei ATOM Nenapisana moja beseda odsev odsev. ATOM Smeh kralja DADE na lesenem konjiku. Hi, hi. Pum.

21

INTEGRALI 26

BES eDA

Smeh kralja DADE

Ukaz tevilka 35: Nenadoma se je izkazalo, da je rdea veerna zarja dravi nevarna. Zato se zapre veerna zarja vsakokrat, ko se bo prikazala, v rno morje. Na zlat mozaik grobia sije bleee rdea zarja. Samoten konj se sprehaja po polju. Magija zarje! Konj je melanholien.

22

INTEGRALI 26

BES eDA

Srce v alkoholu

Dvignite melanholini pajolan! V smehu je tvoja bodonost. Sonce sije izza rnega stekla. Poljana je zlata od sonca. V tvojih zlatih oeh je alost. Ne glej se v zrcalo! Smeh, smeh, smeh. Sneni oblaki. V pomladni modrini.

SRCE V ALKOHOLU

RIT
SMRT PLAVANJE V ETRU

Prostor etroplan. Vlak je poasen kakor rni pol. Misel je kakor blisk. Pod sivo Triglavsko steno poivamo. Nae misli: onstran.

23

INTEGRALI 26

BES eDA

Kabinetni ljudje

Sonce na travi, kako je zeleno! Kako je dober lovek v naravi! Mehak je kot veter, ki v vejah trepee in ki pajolane tiine razgrinja povsod, vsepovsod. Njegova stopinja se v vetru izgublja povsod, vsepovsod. Kako je preprost lovek v naravi, kot ptica, ki plava pretiho nad nami. Ste videli ptico, ki je izletela iz kletke, poglejte, kako opoteka se, kadar v prostosti se znajde. Zatorej: v prostost, kabinetni ljudje, da se zaveste svetlih vetrov, gibanja lahnega gozdnih vrhov, dobre sonne svetlobe, svetlobe nad nami. iveti, iveti je smisel loveka.

24

INTEGRALI 26

BES eDA

Sferino zrcalo

ZA KA J

SI IZ PU ST IL

Z LA T

I O

LN

Ali je krivo zrcalo, e ima kljukast nos. Slava Heineju! Poglej se v sferino zrcalo, da se spozna! Nacionalizem je la. Kostanji za vodo umijo, k starinarjem je prila jesen. Njih trgovine so polne starin. Cin, cin. Obesi se na klin. Rdea krizantema. Jesenski grob beli grob. Ivan Cankar.

V MOVIRJE
25

INTEGRALI 26

BES eDA

Pesem t. X

Strup za podgane. Pif! Pif, Pif, Pif,Kh. KH. KH. KH. Podgana umira na podstreju. Strihnin. O moji mladi dnevi, kakor tiho sonce na podstreju. Raz streho utim dehtenje lip. Crk, crk, crk, crk crkni lovek lovek lovek. Ob 8. uri je predavanje o loveanskih idealih. Listi prinaajo slike bolgarskih obeencev. Ljudje ? itajo in se boje Boga, Bog pa je na razpoIoenju.

26

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons

Tiger je skoil na krotilca in ga raztrgal. Zveri se ne da dresirati. Za prirodo ni dresure. Ljudi se ne da mehanizirati. V mehaniki ni kulture. Uite se od tega zgleda: Karel apek eR U eR. Iz Homunkulusov izbruhne lovek. Tisokrat straneji. Harmonija je dobrota. Stopi z odra dompter. lovek: to je nova beseda. Uniite taylorjanske TVORNICE! UNIITE! HIA IZ OPEKE.

lovek ni avtomat.

27

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: XY

Skozi moje srce stopa veliki slon. Cirkus Kludsky, vstopnina 5 din. Ne obesi bolesti na veliki zvon! Ona se smehlja: cin cin cin. Srca ljudi so majhna in jee velike, rad bi el skozi srca ljudi. Si prista te ali one klike? Tiso dinarjev ali zaprt 7 dni. Roe v mojem srcu ne joejo nikdar. Kdo bi bil mlad, pa vendar potrt. Kaj e prihaja skozi vrata andar. Vojaki proces, vi boste v jei zaprt. Roe, ostanite same te teke dni. Tvoje oi, andar, so kot bajonet, neumne in zlobne. (Roe, zaprite oi!) Gandhi je bil zaprt celih est let.

28

INTEGRALI 26

BES eDA

Cirkus Kludsky Prostor t. 461

Cirkus. Galerija. Prostor t. Kolombina se slai, se slai. Vsi gledajo. Nihe ne vidi, da se dri na zobeh. Dviga se. e pod otorom. Drzne opazke. Sramoten smeh. Zdaj spusti zadnjo tanico. Oni jo gledajo, grizejo z omi v njeno mehko telo. Ploskajo. Lepa bedra ima. Valovite prsi. Ploskajo in zasmehujejo njeno trpljenje in sramotijo. Vidite: ival ploska loveku.
29

INTEGRALI 26

BES eDA

lovek je ival. ival je lovek. Ventil poi. Levi besnijo.

30

INTEGRALI 26

BES eDA

Pesem t. 1

Sonce sije. Zbudil sem se. Mislim e na cirkus in na Kolombino. Sonce po cesti, z menoj gre sonce. V trafiki kupim tiri Zeta. O, kako majhna je trafika v primeri s soncem. lovek je kakor martinek, ki ima rad sonce. In vendar. Sonce gre za menoj.

31

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: Z

Melanholina harmonika. Kopalna sezija. Modri bliski. evlji t. 40. lstra umira. Morje. Evropa umira. port, gospodarstvo, politika. Japonska proti Rusiji. NOVA KULTURA. Nova kultura: loveanstvo. Nova politika: loveanstvo. Nova umetnost: za loveka. Evropi prihaja ura smrti. Mazilite jo s H2S04. Ura alosti. Zagrinjalo je odstrlo nov svet.

32

INTEGRALI 26

BES eDA

Pogovor v somraku

Naa okna so zamreena. Bele barikade. Indijanci ne vedo ni o gravitaciji. A dinamit eksplodira tudi v Novaji Zemlji. Gospod z astrahanko! Ni aritmetine sredine med starim in novim svetom. lovek je lahko star ali mlad. Zlati oln na obzorju. Prirodni zakoni etika??? Vesoljstvo razume tudi brez fizike. Obeenci nihajo ob brzojavnih drogovih. Vstopnina: en dinar. De pada. lovek se pogovarja z vesoljstvom. Skedenj pred oknom.

33

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: 4

Boston obsoja Einsteina. Einstein je prepovedan. Relativiteta nevarna? V Berlinu zapirajo kitajske tudente. Kitajski tudentje nevarni? SHS menja vlado. Dosti vlad je e menjala. Francija. panija. Maroko. Frajtar terorizira. andar terorizira. Veliki ljudje ivijo po svoje due zakonih. Majhni po paragrafih. X: 14 dni v zapor. Y: Na vislice. Z: V pregnanstvo. 21 let sem bil zaprt 10 na vislicah. Pregnan sem za vedno. Hej, ljubica, ti bi jokala? A jaz ne morem jokati. Trd sem kot jeklo, ki mora srce prebosti.
34

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: X

Kratkovidni gospod cenzor jaha na nekem tiskovnem zakonu. Jesen: na okna trka de. V denem plau prihaja; v poltonu. Absolutizem prihaja. Zaman priakujemo jasnih dni. Kdo bi zidal? Kopljite temelje! Razviharite se na vse strani! Stoletje se stiska, zaprt do vratu na deju stojim, ko da nisem jaz. Ob oknu strmim: diluvij. Deevje. V ipi zrcali se siv obraz.

35

INTEGRALI 26

BES eDA

Tujina in mi

FRANCIJA NEMIJA ITALIJA MODA Ali verujemo vsak v neblazirano resnico, ki jo ivimo? Kaj moda, kaj je evropejstvo in loveanstvo. BITI. Resnica je pri nas, in ako ji pomagamo do vstajenja, je s tem e reen problem vljenja. ivimo resnino ivljenje. Igrati se preprianje.

36

INTEGRALI 26

BES eDA

Jubilej

Slavnostni lanki. Fotografije. Prazniki. DELAVNIK: v sivini razmer, v topei se megli melanholije, z otonim pogledom v megleno sedanjost, v megleno bodonost: BREZCILJNI SLOVENEC. So nae celice zdrave? Ko da leijo v pepelu. Pridi, mraz! Jasni obraz, zasij med nas! Kot zimsko srebro, glej, tee as: Nai napori v rtvi in delu.

37

INTEGRALI 26

BES eDA

Sivo

Sivo od ulic, sivo od kamna je moje srce. MRTVI KORAKI JETNIKOV BIJEJO VANJ. ELI BITI SREEN? NE ELI SI SREE. DlNAMlZEM AKTIVNOST BALKAN

B
A B
ekspresionizem ivljenja brezzrani prostor, depresija gospodarstva, politike itd. Temelji bodonosti

A B


AA depresija BB akcija realno delo

Fernando, strah Asturije

38

INTEGRALI 26

BES eDA

Krvavei vrelec

Velik pustni korzo v orientalski noi. Mikroorganizmi. Fabrobikoborska afera. ar mnogoenstva. Zopet nov plesni rekord? Kdo gre v Canosso? Radi? Pai? Koroec? Krvavei vrelec blesti kakor rdei obelisk iz rubina. Sivo nebo mojega srca. Tiina. Tiina. O mrtva je moja sestra, mrtva, mrtva. O moja balkanska sestra, mrtva, mrtva.

39

INTEGRALI 26

BES eDA

Sivi aeroplani spuajo vence! Mrtva. Mrtva.

40

INTEGRALI 26

BES eDA

Lord RADI

Radi prodaja klobuke. Bolje prodajati klobuke, kakor loveka. rni konji na belem snegu beijo, beijo, beijo: kam? Hotel bi biti sam. V polje zbeati in sredi snega v beli tiini srca zaspati, zaspati. Umreti. Rdei dimnik poje. Tu, tu, tu. Lu, lu, lu. Ni miru.

41

INTEGRALI 26

BES eDA

Kaj se vznemirjate

Kaj se vznemirjate? Ker se je pokvarila ura? Sonce zahaja. Duh zbira vtise. Iem premikajoih se slik. Fakti preganjajo umetnost. Fantje, fantje, le korajo! Kar potrebujete, dobite v trpljenju. Z majo godbo preganjamo nacionalizem. V vodi se ie oko. Tam umiri se moj duh. Tiho blagodejna zelena je tvoja ljubav kot odsev vod. H P. V zlatem olnu se vozim mimo sennih dreves. Sem kot elektrina iskra, ki skae. Laissez faire.
42

INTEGRALI 26

BES eDA

Kaj se vznemirjate, ker zahaja sonce? Ves svet naj gre k vragu! Nacionalizem je la. Drutvo narodov la. Vasih, ko sem obupan do smrti, pomislim nate, bela deklica. Vsi vtisi so zeleni. Tako blagodejno zelena in dobra je tvoja ljubav kot zeleni odsevi vode. Duh zbira vtise. Mrtvo opazovanje je letargija Aktivni duh zbira slike. Poglej nazaj, naprej! Fakti preganjajo umetnost. Fantje, fantje, le korajo. Jaz sem pogumen za tri. V zlatem olnu se vozim. Iz trpljenja zajemam vse, kar potrebujem.

43

INTEGRALI 26

BES eDA

EJ, HEJ

Ej, hej. Balkanska federacija. Grka je bela. Rusija rdea. No, naprej! Stolp osvobojenja. Ti. Ti. Ti. Tvoje okno za zelenjem spi. V njem blesti mesec in udena krajina. Zeleni abji kralj jaha na kostanju. Smrt prihaja. Excelsior! Trrrrr in. Si tam? Sam. Svet opajam z zlatimi slutnjami, srca budim, due budim.

44

INTEGRALI 26

BES eDA

Sladko grozdje je bolje od sanj. Orangutan, dober dan.

45

INTEGRALI 26

BES eDA

alitev bele postelje kralja HIPONEANDRA HOPU

l Hej, skrunilci sonca, na beli most! Dvignite prapore, da vzplapolajo do Bakrokocev. On, Bakrokoec, aka nas, aka v beli rjuhi pri beli Salandri on, Bakrokoec. II Bakrokoec, predpotomec krapinskega loveka, praloveka-troglodita. [ M N 14, Abt 3/II Ex // e ] On, Bakrokoec, dvonoec. Mrtev, Mrtev, Mrtev.
46

INTEGRALI 26

BES eDA

Ali jaz samo zaveso zvezdno zaaram in vsi se potopimo v ase pretajne belih blazin, puhastih nedrij, sladostrastnih objemov. On alitev, On alitev, kdo ga ali? Jaz ga ubijem. Jaz ga oivim. aliti: Iz dinastije Orangutana, tiho muciko, muciko mehkodlako iz tretjega rodu belih Faraonov. On, hej, on. alitve!

47

INTEGRALI 26

BES eDA

Jaz protestiram

Vi vsi, sedei po gledaliih, barih in kavarnah in drugih zabaviih: Jaz protestiram! Sredi bolein, neizprosnih borb te preklinjam jaz, propalega naroda propali sin. Jaz, bedni lovek, bedni, izgubljeni ki iem ljubezni odreilne pri eni. Jaz, poln bolein, propalega naroda propali sin.

48

INTEGRALI 26

BES eDA

EJ, HEJ

Ej, hej: deuje na sive ljubljanske hie, da se zagrinjajo v sivo zaveso pred soncem. V Trstu nam poigajo Edinost. Krist je priel v Drutvo narodov. Ne, to ni tisti dobri, tisti lepi, z glorijo ljubezni obarjeni. Psevdokrist je v enevi. Kako, ali tudi v enevi deuje? Krist je priel med rjave puntarje, tam na sivi ulici stoji in izganja pismarje in farizeje. Strelja in ubija. Strelja in ubija. O, ti ovji, ti beli narod! Ali spozna zdaj, kaj si?

49

INTEGRALI 26

BES eDA

Blizu polnoi

Blizu polnoi. Muhe v ai umirajo. Ogenj je ugasnil. Lepa Vida, bridkost je v tvojem spominu. Stravinski v avtomobilu. Buanje morja. O biti 5 minut sam. Srce Trstje bolno. Zato je Trst lep. Boleina cvete v lepoti.

50

INTEGRALI 26

BES eDA

KONS. KONS. KONS.

Meseina je mrzla kakor sladoled. Prazna kakor trubadurske pesmi. Lepo je sedeti v senci noi. Latrine, Pissoir. Tukaj. Mo za vrati, kaj hoe on? Kakor senca stoji za prosojnimi vrati meseine. Meseina nad polji je kakor okamenela bolest Tvoje telo blesti v meseini.

51

INTEGRALI 26

BES eDA

Delirij

Martirij misli. Sinje morje. Siva jea. Vojak nabada misli obupne na svoj bajonet pred oknom. Pardon. O, ni. Sigaretta. Eine Edison. ujem sinje morje, ki bije enakomerno ob mojo lobanjo.

52

INTEGRALI 26

BES eDA

Potuhnjeni tipi

Potuhnjeni tipi v zlatih kouhih. Gospodje, dober dan. O, dober dan, sivi stolpovi, bedni, premraeni pes: dober dan. Jaz prihajam vsak dan, vsak dan v rdei prapor ovit. Gospodje v zlatih kouhih, vsak moli kot pribit. Moje dekle je e mlado. Pa res ima to navado. Vse tone v sivini. Gospodje, dober dan.

53

INTEGRALI 26

BES eDA

Detektiv t. 16

Dober dan. Pravkar sem se prebudil iz sanj. Zimsko jutro se blei. Sonce srebrno. Jaz sem detektiv. (Gospod, sem kriv jaz?) Vi ste nevarni zelo in brez slube sedaj, seveda poet. Ni lasu vam ne bom skrivil. (O, vstani, Veliki kolektiv!) Preiskava. Zaplenjeno. Zunaj sije svetlo sonce. Detektiv ne razume moje pesmi, ki hiti za njim na srebrnih perutih zimskega sonnega VETRA.
54

INTEGRALI 26

BES eDA

Henrika! Policaj. Kaj? Zmaj. Sonce srebrno, admiral. Skoi kralj s prestola in bodi kot jaz, bodi vesel, poj z menoj v ta srebrni sonni zimski as. TI NISI KRALJ.

55

INTEGRALI 26

BES eDA

Gospod

Gospod me zasleduje z drobnimi, hudobnimi omi. Kaj me zasledujete, gospod, bi radi hrabrostno svetinjo, ker ste me ujeli Nevarnega? lovek je vedno jezen, e ima tako malenkostne skrbi, in e je plaan, se vsega boji in mu je vse nevarno. Kaj bi imeli vi, e bi ne imeli oroja? Plaljivci nosijo oroje. Mi pa imamo dravljanstvo v sonnem kraljestvu smrti. Odlikovali vas bomo s svetinjo malenkostne jezice in podlega sovratva, o gospod, o gospod oronik.

56

INTEGRALI 26

BES eDA

andarji

andarji so ljudje najnije kvalitete. Hlapci gospodarjevih povelj. Tuj sem zelenemu polju. Zvit kakor kaa, preprost kot golob. iveti. Vsi preganjani hoejo iveti. iveti loveka dostojno. Sonce visi v stolpu. ZELENI PARLAMENT

AB
ivim v deeli evropskih divjih mak. Simetrija je lepa. POLITINI ZLOINCI SO SVOBODNI!

57

INTEGRALI 26

BES eDA

V alostni krmi

Popoldne, ob pivu, ob dimu. On spi. On. Mi. Postarani. Mladi. Ubiti. Razoarani. Nae solze se v dimu duijo. V grenkem obupu kolnejo due. Misli so teke kakor ogenj, ki ne more goreti, kakor pesem v srcu razbitem, ki ne more zveneti. Tam zunaj topoli in sonce in lipe bleijo, umijo.

58

INTEGRALI 26

BES eDA

Na postaji

Vagon. Odprta vrata. In ograja. Na peronu se lovek izprehaja. Rdea kapa. Rdea zastava ustavlja vlak.

V KVADRATU VRAT LOVEK

Ograja. Zelena ravnina. Nekdo odhaja. Joj lovek s srcem, bolje da nisi! e enkrat se ozrem. V dalji srebrni dom.
59

INTEGRALI 26

BES eDA

Razoaranja

l Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Preklinja vas! Za malo sonca bi iveli. Za malo vetra, ki v dolino veje, za malo sonca, ki srce ogreje. Pa ste prodali nas za zlat denar in ste steptali nas; pa kaj vam mar za nas, ki v dnu temnic umiramo, za nas, ki brez pravic se upiramo. Vi poiljate ovaduhe nad nas.

60

INTEGRALI 26

BES eDA

Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Preklinja vas. II Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Krut je ta glas. Ne smem ljubiti ene, e nosim smrt s seboj, in vendar posveene vse misli so s teboj, ljubezen iste ene je kot jesenski sonni soj; poljane zapuene, nad njimi tih pokoj. Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Krut je ta glas.

61

INTEGRALI 26

BES eDA

III Jaz nisem z vami, sam s seboj hoem biti. Jaz ne joem s solzami. Sam moram vse dopolniti. Jaz nisem od vas. Jaz vedno odhajam, kot mi je ukaz! Jaz pojem in lajam. Njena senca pada name, tiha senca nje oi. Naj e njo mi Svet vzame, vse se dopolni. V rnih, golih vejah sije tiho, ko da umira kdo. Sonce Nihilomelanholije. Vse se dopolnilo bo. IV Kakor mora biti. Nepremagljivi se v meni bori. Srce ne kolni! Dua ne, kolni! Mi vsi smo bolni. Moramo umreti, moramo umreti, ni nam trpeti. Ni nam iveti.
62

INTEGRALI 26

BES eDA

Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Kakor topla poslednja molitev je njegov glas.

63

INTEGRALI 26

BES eDA

Dolgolasi romantik

Ob alostnem oknu. Vsako slovo je le enkrat. ujem modrega konja. Prihaja s teboj, dolgolasi romantik? Topoli ob jesenskih cestah. Kje so poetje, da ne vidijo teh topolov? Beli pokopalini zid. Romantika. Ob alostnem oknu. Nad nageljni sloni. Sonce blei v njene solzne rne oi.

64

INTEGRALI 26

BES eDA

Napis nad mestom

Avtomobili 4 km, misli 1 km, stremljenje 100 m. Pokrajina budalosti: tepec buli, osel kraljuje, poet pa javka po meseini. Joj, imate klistir? Halo! Fizika! To ni Balkan. Befel za ajfo. Sonce v kostanjih. Jaz se smejem rnooki deklici, ki me ima rada. Vila se je poroila. Tja pojdem, bedni poet. Po jezeru rnem z vesli klap klap klap klap moj olniek v trap, kjer ona sedi pred gradom in mene aka. Psa na vrvico, sicer kazen.

65

INTEGRALI 26

BES eDA

Depresija

Kriza vrhu kriz. Kristusa biajo ob sivem kamnu. Nekdo proglaa ivo obliko. iva oblika: trpea oblika. Preklinjam Evropo in Drutvo narodov, bleee sulice in vojno s plini. Kristus, prihaja v zlatem oblaku? Kristus, pridi med nas teptane, ki Tebe teptamo, ker jih ubijamo, nae lastne krvnike. Ali povej nam, kako, kako naj te pijavke pobijemo? Veliko je zlato odpuanje. Muno strane so moje sanje. Kristus, odpusti strahoto dejanj. Nekdo proglaa ivo obliko. iva oblika, trpea oblika. Evropski lovek. Lajajte srca. Lajajte!

66

INTEGRALI 26

BES eDA

KONS

Truden evropskl lovek strmi alostno v zlati veer, kl je e alostneji od due njegove. Kras. Civilizacija je brez srca, srce je brez civilizacije. Izmuena borba. Evakuacija du Veer pee kot ogenj. Smrt Evrope! Usmiljenje! Usmiljenjel Gospod profesor, razumete ivljenje?

67

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: NOVI DOBI

Nova doba prihaja v kolektivnem imetju, nova doba prihaja i delavcu i poetu. Smrt tehnino mehaninim problemom! Vsi problemi so problemi loveka. Proti Taylorjevemu sistemu! Humanisti z vijoliasto brado. Nova doba prihaja, KO BO VSAK DELAVEC LOVEK, KO BO VSAK LOVEK DELAVEC. Nova doba prihaja z uporom sunjev.

68

INTEGRALI 26

BES eDA

Z delom gradimo

Z delom gradimo svojo bodonost. Skale valimo za stavbo njeno, belobleeo, zlatoognjeno. In molimo. Od upov zlatih bleijo stolpovi. Ob njenih vratih velike Sanje kakor ognjenega morja bleanje v plamenih zlatih. In nae delo je trd granit in nae sanje so suho zlato, in nae sanje niso privid. Bodonost je tistega, ki VERUJE v njo.

69

INTEGRALI 26

BES eDA

Razoaranje

Nad speim otrokom uje Bog. Nad nami uje pest bajonet. In nai obrazi so mrtvi od sanj. On je pokopan. rne postave gredo mimo vsak dan. STRELJAJTE! STRELJAJTE! STRELJAJTE! Nai obrazi so mrtvi od sanj. Njegov obraz krvavi. Z ironijo nad snegom zvezde bleijo.

70

INTEGRALI 26

BES eDA

Kliem vas

Kliem vas, uporniki zemlje in ognja, bratje nevihte in bratje viharja, bratje potopov in zlomljenih ladij, bratje vseh strtih evropskih src, kliem vas, bratje te zemlje teptane, glejte: tam travica zazelenela, zazelenela je in zaivela, bratje vseh strtih evropskih src! O, da ljubezen bi se prebudila, kakor ta travica, v srcih steptanih, od srda zastrupljenih in od sovratva, da bi ta pesem visoko zapela travici drobni, ki je zaivela. Kliem vas, bratje vesoljne ljubezni!

71

INTEGRALI 26

BES eDA

Ljubljana spi

V rdeem kaosu prihaja novo loveanstvo! Ljubljana spi. Evropa umira v rdei lui. Vse telefonske zveze pretrgane. O, saj je brezini! Slepi konj. [Tvoje oi ko da so iz italijanskih slik.] Iz rjavih zidov vstajajo beli stolpovi. Potop. Evropa stopa v grob. Prihajamo z orkanom. S strupenimi plini. [Tvoji ustni sta kot jagodi.] Ljubljana spi. Konduktr na tramvaju spi. V kavarni Evropi itajo Slovenski narod. Trkanje biljardnih krogel.

72

INTEGRALI 26

BES eDA

Slaniki

V Ljubljano je priel sod s slaniki. Vpraali so jih po politinem preprianju. Povedali so, da so z Islandije. Moderni pesnik opozarja na propad. Slaniki so bili zaprti ves teden v sodu in se usmradili.

73

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons IKARUS

Brezciljni Slovenec. Slovenec: tri dinarje. Slovenec. Slovenec. Ta okrvavljeni lovek je umrl. Slovenec rno obrobljeni.

74

INTEGRALI 26

BES eDA

Rodovnik

Suenj. Suenj Hlapec. Suenj Hlapevi Hlapec. Suenj Sunjevi Hlapevi Ponini. Suenj II. Suenj Poninjevi III. Hlapevi IV. Janez Ponini, Strahopetni, Velepotezni.

75

INTEGRALI 26

BES eDA

Prestreljeno srce

Prestreljeno srce. Kri. lovek v svitu lui. Kavarna. Reci neoskrunjeno besedo! Povsod vidim jesen in bedo. Na ipe bije svineni de.

76

INTEGRALI 26

BES eDA

rni zidovi

rni zidovi se lomijo nad mojo duo. Ljudje so kot padajoe, ugagajoe svetilke. Enooka riba plava v temi, rnooka. lovek prihaja iz srca teme.

77

INTEGRALI 26

BES eDA

Nae oi

Nae oi je zalila lava gorea. In sivi prah cementnih stolpov spekel nas v ustnice. Kot drevje goree smo se nagnili v novi dan.

78

INTEGRALI 26

BES eDA

molacrz derp kevol lovek pred zrcalom

kevol iviS Sivi lovek olacrz v imrts strmi v zrcalo .adelg es ni in se gleda. ,olacrz oviS Sivo zrcalo, ,kevol ivis sivi lovek, .esv ej ovis sivo je vse. .zaJ .iT .iT ,zaJ .zaj-iaL .in ecinser A
Ti. Jaz. Jaz, Ti. Lai-jaz. A resnice ni.

79

INTEGRALI 26

BES eDA

Zaznamovanci

Hodijo s smrtjo v srcu. Smrt bdi v njihovih oeh. Avtomobil kropi blato. Brez energije klonejo glave. Droben de zla pada v oi. Lava trudnosti. Delirium tremens. Lakota. Glad, glad. O tvoje bele roke! Kot sanja umea gre mimo!

80

INTEGRALI 26

BES eDA

Opuene

Opuene bodo stare ceste in svet bo hodil po novih. Nenapisana beseda vstane, da se uresnii. Nenapisana, nemiljena, nikoli slutena Beseda. Dale od bleee lui, kajti lu je smrt. Iz teme prekletstva vstane odreena, poveliana, v temi rojena. In kar je starega, bo umrlo.

81

INTEGRALI 26

BES eDA

Mrtve oi

Septembrski hlad. Jutro. Malo nebo. Mrtve oi. Starci. Slepci. Sivo jezero onemoglosti. Mrtvi srd. V oktavah se vzpenjam nad lastno bolest, zmagoslavno pojo: LOVEK, NA POMO!

82

INTEGRALI 26

BES eDA

Ko da ljudje

Ko da ljudje imajo po belih elih vse polno ran, da jim lije kri ez belino teles v ozkih trakovih v trnovih vencih, nevidnih, hodijo, ljubijo vse ljudi in jih ne sodijo in ne ivijo, dokler no pride kralj v rdeem krlatu. Kakor da bi blagor sejali trpei ljudje z omi svojimi med ljudmi, ljubijo te: predno so te spoznali. Oni utijo, kaj je bitja svetost, in utijo, kaj je greha razbeljena, ost in ljubijo Krista,
83

INTEGRALI 26

BES eDA

ker vedo: Edino, On je pravien. Ljudje se imamo lahko radi, a ne smemo soditi. On je med nami, ko bi se radi ljubili, a se ne moremo ljubiti. Kako dobri so pozdravi ljudi, ki so v trpljenju greili, kot da so si umili v dlaneh Kristusa oi. Rekli so ji preestnica, pa je bila dobra, o dobra bolj od vseh, o, kaj vse ivi poleg zlobe, tesnobe zagrobne v ljudeh! In sem jo poljubil na oi.

84

INTEGRALI 26

BES eDA

Gloria in excelsis

O, pozdravljen, reitelj Evrope, dolgo priakovani! V gloriji loveanstva prihaja, emu ti krvava perjanica? Preko mostu sporazuma jaha na Matjaev grad. Mi, ki lani volkovi strmimo, ogenj v oeh, due v sivini, mi s srci izjokanimi, mi, ki le matere nas e poznajo, nae dobre matere. Mi brez poguma, mi brez krvi, mi brez oi. In nad nami Ti, kolesje motorja se lomi. TI!

85

INTEGRALI 26

BES eDA

Evropa umira

Evropa umira. Drutvo narodov in apoteka, oboje je la. Operacije. Revolucije! Na sivi cesti stojim. Rjavo listje pada z vej in jaz se samo enega bojim. Kadar to drevje bo golo, rno stalo in siva polja in majhne hiice in bom krial, pa bo vse, vse naokoli molalo.

86

INTEGRALI 26

BES eDA

Ljudje brez src

Obrazi ljudi v brezdanji praznini. V srcih ni oltarja loveku. Puntaj se, puntaj se! Evropa norinica. Evropa blaznica. Nad belim zidom sije sonce, v senci drevja poje zlat ptiek: lovek, lovek, lovek, slaji je ival. Pomisli: to slavkovo meso. Evropa blaznica.

blaznica.
Evropa.

87

INTEGRALI 26

BES eDA

Destrukcije

O la, la, evropska la! Samo destrukcija lahko te ubije! Samo destrukcija. In katedrale in parlamenti: la, la, evropska la. In Drutvo narodov la, la, evropska la. Ruiti, ruiti! Vse te muzeje faraonov, vse te prestole umetnosti. La, la, la. O Sofija, o katedrala. O mrtveci, ki boste reili Evropo. O mrtveci beli, ki straite Evropo. O la, la, la. Ruiti, ruiti, ruiti! Milijoni umirajo, a Evropa lae. Ruiti. Ruiti. Ruiti!

88

INTEGRALI 26

BES eDA

Na ulici

Opotekajo se, oi smeri ne najdejo, hie vstajajo, kot da velika so platna kvadratna, platna trikotna, kot da so tipke na udnem klavirju in da se majejo in da vstajajo. Ljudje se stiskajo, da ne podere se stavba na nje. Tiho sklonjen vase jim kaem pot na polje da iz vrtenja, iz krogov sproste se.

89

INTEGRALI 26

BES eDA

Majhen pla

Jaz bi rad hodil v majhnem plau besed. Ali pod tem naj se skriva topel, svetl svet. Kaj je bogastvo? Kaj je razkoje? Zame je eno: majhen pla imam In ta pla ni nobenemu podoben.

90

INTEGRALI 26

BES eDA

Moja okna to rna

Moja okna so rna, brez lui. Moja soba samotna, brez prijatelja. Moj kruh grenak, z olem napojen. Ubit sem. Ne vem: od gladu, od samote? Zeleni okvir lui pada iz celice na steno.

91

INTEGRALI 26

BES eDA

Melanholija loveka, ki aka

Kdo naj stopi na cesto, ki z listjem posuta se vije med nami? Nad nami sije izjokano sonce. Sami. Sami. Blatne so njive, polja samotna, tiha zapuenost kraja sije v obraze: melanholija. Kdo naj prihaja?

92

INTEGRALI 26

BES eDA

Cvetje na oknu

Sonce na oknu. Stene pobeljene, bele, bele. Okna odprta, veter diha od polj, Na oknu je glogova vejica. Kakor da nanjo neno zapal je sneg. Sonce na oknu, okno je belo. Popki na glogu kot sneg. Za oknom sinje nebo.

93

INTEGRALI 26

BES eDA

Refleksi s podstreja

V poltemi sameva zarnelo stopnie. Vrata. Vrata. Vrata. Skozi odprto podstreje prihaja srebrni nevihtni svit. Na zidu mistino svetli refleks. Leim na stopnicah in moja senca se rie v srebrni refleks kakor v SREBRNO zrcalo.

94

INTEGRALI 26

BES eDA

Impresija

Burja je odprla okno. Tople zvezde padajo na polja. Pomlad. Pomlad. Bel obraz je zasijal v sinjini, svila zaumela po dolini. Stekleno nebo se je razbilo, nad nami mehki, temni oblaki. Svila.

95

INTEGRALI 26

BES eDA

V vetru se ziblje

V vetru se ziblje moje ivljenje kakor na latnikih listje, v svetlem viharnem jesenskem vetru. In kakor val na obreje se uje v viharju klavir. Temni oblaki v vetru hitijo. V mojem srcu je rno zrcalo. Kadar pogledam se vanj, moj obraz zatemni, peko, razboljen, kakor ga samo jaz v samotnih urah poznam. V vetru se ziblje moje ivljenje, v jesenskem viharnem vetru, ki gre preko polj.

96

INTEGRALI 26

BES eDA

Steklenica v kotu

Hio zidajo. Steklenica v kotu pove ve kakor zbirka praznih rim. Stereotipni naturalizem. Realizem dii po ometu. Na verandi gledam na zelena polja. Oblaki nad polji so sivi kakor novembrsko pokopalie.

97

INTEGRALI 26

BES eDA

Pesem

Sedim in piem. Pred mojim, oknom zlato sadje. Vse je pesem. Na mojem oknu ni belih zastorov. Tudi to rdee listje na latnikih: pesem. Tigrasta maka me gleda. Njeno oko: camera obscura. Zelena tajnost. Nate mislim, ki si odla kot bel labod preko rdeih voda.

98

INTEGRALI 26

BES eDA

Zanikovalci

rn denik. Zlato, sladko je jesensko sadje. Borza. Kurir. Veerno sonce je kakor z zlatom stkan mrliki pajolan. O, ti nisi labod na rdeem morju, ena si; kje si, da se naslonim v tvoje naroje in da utonem. emu prihajajo zvezde? Hej, zvezdar!

99

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons

Jezna jesen prihaja. Zvezde so cinine. Ena, dva, tri, tiri, pet, vsak preklet, mi vsi, eden, dva, tri. Bela ograja, senna vila. Rosen zastor si odgrnila. Moja misel blesti bolj od zvezde. Grem brez cilja in tvoj pes name zalaja.

100

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: MAS

Sredi polnoi je roa umrla. Roa umrla. Name naslonila glavo je ljubica. Sredi polnoi, sredi polnoi. Roa dehti, dehti. A tebe ni.

101

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: MAS

Naa maka ima zelene oi kot malahita, svetle oi kot zimsko veerno nebo isto. Heja. Heja! Moja ljubica ima zelen pas kakor kuarica in zlate lase in zelene oi in vitek stas. Ha, in njo nosim v naroju jaz.

102

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons: N

Bela golobica preletela sinje morje jutra. Kdor zmaguje, ta propada. Na aree srce padajo sinji kristali rose. Hej, kdo pozibava ladjo, da vztrepetava olto jadro? Si vstopila Ti s svojo drobno noico? Veselje je nae. Zaumelo je morje, ko si ti stopila z obali na belo jadrnico. Skozi Gibraltar v Ameriko. Dvigni sidro!

103

INTEGRALI 26

BES eDA

Tvoj glas je mil

Tvoj glas je mil. Lepa si kakor smehljajoa se Madona pod zelenimi kostanji. Zakaj sije sonce v tvoj obraz, da ga vidim? Ne smel bi ga videti, slutiti bi ga moral jaz. Pod zelenimi kostanji sije sonce. Listje pada v moji dui, listje lepih sanj. Povej, zakaj si odstrla pred menoj svoj lepi pajolan?

104

INTEGRALI 26

BES eDA

Svetli akordi klavirja

Svetli akordi klavirja. Meseina na tihem jezeru ob zeleni polnoi. Tiho je vse. I ti. Sva kakor obraza, ki se gledata iz daljave. Skozi zeleno pokrajino due. Ali se ljubiva? Ali sva samo zvezdi, ki gresta ez iste pokrajine?

105

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons

Ti mirno spi. Tvoje belo elo je kot meseina. Ugnan sem. od ljudi, od hi, edina druica moja: bolest. A grem za lujo nevidnih zvezd. Ti mirno spi. Jaz sem grenak, grenak, teak. A vendar poljubljam svoj kri.

106

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons 3

Kadar jesenski veter umi (kolikokrat je srce zaihtelo) alost prihaja, tiha in dobra. Vida, zasenene so ti oi. Mrzel je veter, odpri srce, da se razjoka. Senca oblakov skriva bolest. Dobro je zdaj pekoi rani. (Ali e cveto tulipani?) Ah, na grobovih krizanteme. In klavir je ves v alno odet. Vrt je teman. Le tvoj obraz je lilijsko bel, Mirijam. Lilijsko bel iz mladenikih sanj. Na vse se spua vse odpuajoi jesenski pajolan.

107

INTEGRALI 26

BES eDA

Sreal sem jo

Sreal sem jo pod jesenskimi zvezdami. Listje je padalo, veter je strnil svoj mrzli pajolan nad parkom. Samo njen pla sem videl. V sanjah pa videl sem njen obraz. Sijal je srebrno in belo in rne oi so bile priprte Sreal sem jo pod pomladnimi zvezdami. Cvetje je padalo in vodomet je umel In veter je zgrnil na naju svoj pajolan. Ko sem se prebudil, sem se zaudil, da je ni ve. Tiho prila je z zvezdami, z njimi odla v svetli dan.

108

INTEGRALI 26

BES eDA

Kons

Premalo gibanja je v meni in preve samote. S pogledi sva si povedala vse, kar je dua hotela. O njene lepe oi! Ves ar enske je v njeni nedostopnosti, ki jo odeva kakor skrivnostni pajolan. Ko vzkipi alkohol v moji glavi in se odpre srce ko zvonast cvet, zazibljem narahlo pajolan pred svojimi sanjami. Raun brez krmarja. Anomalija volje.

109

INTEGRALI 26

BES eDA

enja umi

Nad belo roko umijo svileni rokavi. enja umi. arei vlak. Nad srebrnim mesecem rn oblak. O, to so njene svetle oi, ki na temna polja strmijo. enja in ona. No je asimetrija. Draga, adijo!

110

INTEGRALI 26

BES eDA

Moja velika Nada

Mesec nad mestom odhaja. Sam sem na beli obali. V svitu srebrnem se zibljejo jambori, Jutri, ez teden, ez leto mogoe odplavam. Tiina. Moje sanje se zibljejo kakor pijane od meseine. Nada, moja velika Nada! Polno je kakor morje tiine.

111

INTEGRALI 26

BES eDA

Ves svet ja kakor

Die graue Welt ist blau und grn. Ves svet je kakor v modrino potopljen, ves svet je moder in zelen. Jaz sem smehljajoa se lu novemu ivljenju. Jaz ne poznam starih in mladih, vse je v meni. Stari in mladi, vsi so v meni z enim obrazom. (V sinjem lesketu od tihe pomladi.) iveti, iveti!

112

INTEGRALI 26

BES eDA

Grenko resnina in brez tolabe

Grenko resnina in brez tolabe je misel na ivljenje. e je kremen trd, klei vanj z zobmi. To je volja do ivljenja. e si bolan, sovrai in mauj. e se boji sovranikov, odpri oi! P. S. Ti, ki ta pota gre, pravi ti boja dobrota, ne sme.

Haha.

113

INTEGRALI 26

BES eDA

Hudi, bi rekel

Hudi, bi rekel lovek in naroil e etrt vina. Ali ni umrlo ob 4 popoldne umetniko srce? Votlo zvonijo zvonovi, to so prazne pesmi, ki jih poznam. Edino ena mi je draga, Rekviem, ki ga e ni nihe nael. e nekaj asa je, ko ivim od strupa in sovratva, prezira in smeha, in bol edina moja je uteha. Ah, vendar tem norcem se posmejim. Vi z okroglimi obrazi, vendar: ivim.

114

INTEGRALI 26

BES eDA

Praznik

Na nebu visijo raztrgane cunje pomladi, nad njimi je svila umea. Vsa srca trpea! O srea, o srea! Nad blatnim dvoriem veter hladan je razprostrl svojo mehko dlan. In sonca sijaj. Pomladni dan, ni ga nazaj. Nad polji rdeimi vihra v svilnatem vetru zastor neba, v mrzli celici temno oko gleda v to lepo nebo. Joj njega ne bo.

115

INTEGRALI 26

BES eDA

Mrtvi lovek

On, med zvezdmi, med pajevino srebrno pripet, nihajo kakor v vetru skozi mrakove, on, ki ga zvezde v elo pek, zvezde, zvezde, aree v srce, on, ob belem drevesu spoet, odhaja. e malo sonca, e malo vetra, e malo ljubkega, toplega smeha, e eno dobro, prijazno besedo, predno odide od nas. Krvav je njegov obraz. On odhaja. Kakor med zvezde in drevje. V elo ga zvezde pek. On odhaja v deelo zvezd in drevja, viharjev srca.

116

INTEGRALI 26

BES eDA

Skrivnostni teaji

O, vedel sem, da molk moje due se prebudi z lujo noi. O bedni molk! Teaji bleste se iz goste sinjine, iz globoke daljine v srce razraste se srebrna lu. O lu nad menoj! Vedel sem, da se razivi s hrepenenjem vetra da zaihti in zapoje moja bolest od blestenja nevidnih teajev. O, vedel sem. Ker samo to mi je dano, da se nad strehami trudnega dneva
117

INTEGRALI 26

BES eDA

dua spusti v svobodno, od vetrov splaeno, nebo. Torpedovka jadrna kot krogla, pognana v no, bei moja dua. In na nji mornar, odet v bel pla, in na nji mornar, izstreljen v venost.

118

INTEGRALI 26

BES eDA

Rdea raketa

Jaz sem rdea raketa, vigam se in gorim in ugaam. Joj, jaz v rdei obleki! Joj, jaz s srcem rdeim! Joj, jaz z rdeo krvjo! Neutruden beim, kakor da sam moram v izpolnjenje. In im bolj beim, tem bolj gorim. In im bolj gorim, tem bolj trpim, in im bolj trpim, hitreje ugaam. O jaz, ki bi ivel rad veno. In grem, lovek rde, ez polje zeleno, nad mano po sinjem jezeru tiine elezni oblaki, o, jaz pa grem, grem, lovek rdei. Povsod je tiina: na polju, na nebu, v oblakih, le jaz beim, gorim s svojim ognjem pekoim in ne morem tiine dosei.

119

INTEGRALI 26

BES eDA

Velika je pot

Velika je pot med tem, kar Sem in kar sem, kar Je in kar je. O, udne so moje poti. Jaz sem legitimacija za trikratno jed na dan; njen prepis je ves pretkan z rdeimi rkami, rtami, ko da so zvezde obgale jo. In je vendar svetal moj Smeh. In je grenak, grenak moj smeh. udna je ta konstelacija.

120

INTEGRALI 26

BES eDA

Pojoa oblonica

No stoji. (Odprto okno.) Mimo oken gre as, v lui gori skrivnostni glas, kakor da ivijo praznote dob. V krogu lui nikdo ve ne hodi. Prazen je trotoar. Hia, samo hia nona moli.

121

INTEGRALI 26

BES eDA

rni prepih

Ni ni venega. Ni. Ni. Sonce je razblealo svoj sijaj, odlo je ez gri. Zvezda je bila. Ni je nazaj. In tvoja hia je odprta v tem. Prav ni ne vidim, po stopniu gredo v temi. Ne joka nekdo?

122

INTEGRALI 26

BES eDA

Troje a

Ljudje ne vedo, emu ivijo, in e vedo, je la utim hladni poljub, pogreznil sem se v dno vod. Zdaj vem, kaj je ostrina-as, kaj so lastne vod. Smoter ima? In ne ve, e ni la.

123

INTEGRALI 26

BES eDA

Kaj bi v mraku!

Kaj bi v mraku, kaj bi v samoti! Kaj bi v trpkih in alostnih mislih. Strme strehe nasproti temnijo, globoko na ulici koraki zvenijo. Kaj bi v mraku, kaj bi v samoti!

124

INTEGRALI 26

BES eDA

Kavarna

Rumena lu lije v sivino mraku. Oko strmi skozi okna prevelika. V rahle pajolane zvit plee v sobi dim. epet iz trudnih usten iz ozadja pri ahu, jaz pa se udim, da e ivim.

125

INTEGRALI 26

BES eDA

Obraz ob oknu

Ljubim te, sivi obraz, v sivem oknu kavarne priakujoi obraz. V dobi zlomljenih osti, ladij, jamborov v srcu op puic v oeh siva brezvolja, ti e ve: Z neba se kot slap lui razlije na nas. Lahko bomo gledali zibanje morij zelenih in videli strane vrtince, mornarje na jamborih brez nervoznosti.

126

INTEGRALI 26

BES eDA

Jetniki

I Tiho se zbudimo v sivo jutro. Visoko nad bregovi hi, globoko v strugi ulic pee kot veplo v sivini. Oi so bile odprte vso no, skozi obupno ograjo zro v lepe sanje. Zdaj gremo tiho z nevidnimi straniki, v oeh nas pee iskanje. II Vso no ves dan zaviti v mraen pajolan, hodimo, hodimo. Med hiami V ivih ranah cestni prah, veplo je na vseh vodah
127

INTEGRALI 26

BES eDA

emu blodimo? V srcih se zbudi. Ali korak ve: za sivino lu gori. III rni topoli ob cestah so kakor vdove, v rno zavite njihove koene roke rumene so kot zapune veje. In koder grem, kakor v vrstah grem, kakor kaznjenci sredi nevidnih stranikov. Mi gremo in umremo, ali moramo iti, ponievani, ubiti, in prav je, da imamo mnogo sovranikov. IV Na pogum je trpeti, preboleti tem, z novo silo iveti, z novo lujo.

128

INTEGRALI 26

BES eDA

Pot. Kdo bi obupoval nad njo. Kdor zna jo presveti z novo lujo. Kot Picassovi obrazi knjiga novih lic, v nas pretajni so ukazi novih resnic.

129

INTEGRALI 26

BES eDA

Ostri ritmi

Jaz sem zlomljen lok nekega kroga. In sem strta figura nekega kipa. In zamolano mnenje nekoga. Jaz sem sila, ki jo je razklala ostrina. Ko da hodim po osteh, vedno huja mi je tvoja mirna bliina.

130

INTEGRALI 26

BES eDA

Ne veter pomladni

Ne veter pomladni, ne rahli kostanji ve ne uspavajo tvoje bolesti. Samo samota. Samo samota. uje metulje? To so metulji z belimi krili, v somraku so posinjela jim krila. Ljubim te, lovek brez cilja!

131

INTEGRALI 26

BES eDA

Zlata okna

l Nad rnimi gozdovi ugaa mrzel dan. Sredi snenega polja stojim V mrzli veerni mrak tonejo samotni gradovi, zlata okna ugaajo drugo za drugim in krvavijo V dalji je tiho, ko da blestijo rane na mojem telesu, rane pekoe. Stojim brez besede. II Brez besede stojim, jaz ranjeni lovek. Zlati plamen ugaa v temo. Strmim v brezdaljo,
132

INTEGRALI 26

BES eDA

vse moje misli ena rana, vse moje ivljenje ena rana, trpim, kako bi el v daljo. Kako? III Prikrit mraz. Po ulici grem, a v dui veselje. O kaj, e ugasnila so zlata okna gradov, o kaj, e se je potopila zarja v rnino gozdov! Ta nemi blesk zlatih oken. (O, kdo jih priiga, utim v sebi.) IV Lahko bi bil v Evropi ali v Avstraliji ali koderkoli. Moja cesta je kakor gore trak med vesoljno tem.

133

INTEGRALI 26

BES eDA

Jaz sem kot oblak, oblak, ki je nosil veerno zlat od tam. Sredi polja isto sam, sredi snenega plja, med rnimi gozdovi utim: vse blesti. Glej, nisem ve sam.

134

INTEGRALI 26

BES eDA

Molitev pred zastrtim templjem

Nekatere due so zastrte kakor maske, o, kako so lepo zakrite! Kadar iem njo, o, kako so lepo zakrite! In oi vendar te poljubijo najlepih obrazov in ti iem zaman sorodne besede. Kaj je alost? Jaz poznam le eno, le eno: Veselje. Pred polnojo zazvoni rdei zvon in jaz umiram. Vse veselje umira. Pokora, pokora, pokora. Predpustni veer.
135

INTEGRALI 26

BES eDA

Zvon pokore

Lije se v de in bije v srca, ki so kot modro elezo v plavih, lije, bije v srca zaprta. Maske poj, skrile so grozo orgij vase in se razbegnile v modrem blisku pred grozo polnono. Kajti opolnoi prilo je razodetje, da so le maske, maske, maske.

136

INTEGRALI 26

BES eDA

Solze mask

Govorimo zaviti, skriti. Trpei. Vijejo se besede kakor kae lai, padajo v brezupne noi. Noi. Noi. Maske. Trpee maske. Nikoli nismo odkriti.

137

INTEGRALI 26

BES eDA

Sodobna mrtvila

Klavrno, klavrno, klavrno. Politika ubija, resnica ubija, misel ubija, religija ubija, vse ubija, ubija loveka. Le borba da silo, le borba, borba za novo religijo. Za novo religijo sonca, ki sije v srca ljudi, da so dobre njih oi, da so veseli njih koraki. Nae sanje so beli oblaki na morju azura. Edino, kar je e lepega na svetu, je sonce. Edino, kar je e velikega: Sonce lovek.

138

INTEGRALI 26

BES eDA

Svetilka ob cesti

Kaj bi bil lovek, e ti je teko biti lovek? Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sij na loveka. Naj bo, kakor je, ker, kakor je, vedno je on s lovekim obrazom. Bodi mu dober, temu loveku, in nepristranski kakor svetilka, ki tiho obseva pijanev obraz in vagabundov in tudentov na cesti samotni. Bodi svetilka, e ni ti mogoe biti lovek; ker teko je biti lovek. lovek ima samo dve roki, pomagati pa bi moral tisoerim. Bodi zato obcestna svetilka, ki sveti tiso veselim v obraz, ki sveti samotnemu, blodeemu. Bodi svetilka z eno lujo, lovek v maginem kvadratu, z zeleno roko znamenja dajo. Bodi svetilka, svetilka, svetilka.
139

INTEGRALI 26

BES eDA

Klic

Zakaj umira na belem stopniu? lovek klei ob rnem stebru. To je poniani brat. Na stolpu je rdea zastava kot plamen. Svetilnik daje mornarjem znamenje. In ti umira umira na belem stopniu? Kristus je umrl, moj brat; nikdo, te ne ljubi ve, nikdo ne aluje, ker si ponian. Zakaj umira na belem stopniu? To belo stopnie je okrvavljeno, brat o, ne stopi nanj. Kdor gre z nami, brat, mora brez iluzij in brez sanj.

140

INTEGRALI 26

BES eDA

li so in so umirali pred stavbo belo sveta, pred svetlim templjem umirali grenkega srca. Mi gremo in gremo skozi bolest. Adijo, draga, tvoj svetli smehljaj, mi gremo v deelo krvavih zvezd. Malo mesto. Somrak. Tramway.

141

INTEGRALI 26

BES eDA

Izmueni

Izmueni padamo v trudno no, ugaamo; v naih ilah ni ve krvi, ko da je srce prazno, tiho strmijo kalne oi. Spimo kot bolni, z belo obvezo na elu. Z razpela nas gleda On. Molimo: Oe na posveeno. Trudni padamo v zlate prepade noi, da obmolknejo due, od sijaja prevzete, ko da smo umril.

142

INTEGRALI 26

BES eDA

Glas iz je

Glej, iz je sij ognji sanj, z zvezdami govorijo. (V sanjah se stresa mali uvar.) Kaj ti je, mali uvar? Bele korenine naih sanj se pletejo v vekove, iz njih srka sokove venost. Srebrno zartane elipse dre do pomladia. Postoj, brat! Ne bi ti dal za novo stavbo telesa svojega, za novo cerkev ivljenja svojega, svojih rok in srca za oltarje bodonosti, zagrnjene od vinjvo sijoih sonc?

143

INTEGRALI 26

BES eDA

Kakor kristal bi bil rad, da se bo svetila katedrala, kakor metulj bi bil rad, da bi molitev trepetala v vesoljstvu takrat.

144

INTEGRALI 26

BES eDA

Naa srca so trudna ivljenja

Naa srca so trudna ivljenja, kakor mrlii smo, ki ne morejo mirno leati. Kakor sence brez teles v senci rnih obokov. Zakaj to tiho krvavenje, to poasno ugaanje? Ni velikega ni za nami, kar bi nam razsvetlilo pot. Zakaj to ivljenje brez volje, omahovanje, omagovanje pred cilji, ki se ne moremo jim pribliati? S smrtjo v dui hodimo, pa ne moremo umreti.

145

INTEGRALI 26

BES eDA

Starci

Starci, nam pravite, starci, bolestni in temnogledi, starci v koraku, v smehljanju, v besedi Kdo pa je bil, ki nam dal je prezgodaj spoznati? Glej, kako alostno gleda ta konj! Mati, mati, o mati! alostne slike so le mimo nas vsak dan, vsak dan so vojaki umirali, konji umirali; jokali smo; zaman. Zdaj so te oi brez solza, besede kot mrtvi slapovi naa mladost zavoena, nai spomini grobovi.

146

INTEGRALI 26

BES eDA

Slovo od sobe

Ti, lovek z grenkim srcem, odhaja sedaj. Sanje na njene zlate lase e plavajo v lui veerni Nas zapua sedaj? Ah, to je bilo nekdaj. Ves intimni epet zaupnih skrivnosti. Ugasnil sem lu. Zaprl sem vrata. Odel sem v tihem polmraku in vrata so zaplakala.

147

INTEGRALI 26

BES eDA

Ponosni mladi lovek poje v no

Nerazodete sanje, ljubim vas, v moji tihi davnosti blestee. Ljubim vas, skrivnosti teh noi, leeih nad Evropo mrtvotiho. Ah, ne pojem ve lepote tihe, ki uspava, moja pesem drami mrtve, drami spee. Nerazodete sanje, razodele ste se. Ko postavljam spomenike vam, jih postavljam ljudem, kajti area znamenja so pot za menoj. Z njimi ne smem.

148

INTEGRALI 26

BES eDA

Pogovor s Trubarjem

Tvoje srce je belo od davnine, je kot kos kamna. Belo je, belo od meseine. Ogenj ti plapola iz oi v tihi veer in, glej, mi smo pogorie, davno pokopalie, v nas se blesti samo kaos.

149

INTEGRALI 26

BES eDA

Pesem iz kaosa

Ker ivimo v kaosu, si elimo samote. Demonstracije na ulicah so kakor divje besede gluhonemcev. Sami ne ujemo svoje besede in to je na obup. On pa vidi nao praznoto in nas bo reil. Ker ivimo v kaosu, si elimo samote.

150

INTEGRALI 26

BES eDA

Jesen

Zeleni venec zmrzuje na grobu prijatelja. Vlom opolnoi. Delavnica svetie. Kdaj gre brzovlak v Ljubljano? Srebrni dim se vije med modrimi gorami. Umetnost je progresiven, kulturen faktor! Mraz prihaja v moje srce. Aeroplani irijo obzorje, dvigajo kozmino zavest. Ljubezen vzbuja duh. Psihologija zavesti. Duh, dua, razum. Moderna lirika propada. 2000 metrov v zraku perspektive ni ve. Jesenski vihar na morju, skozi niie v rdei kaos. Kozmino doivetje: e gre po srebrni jesenski cesti,
151

INTEGRALI 26

BES eDA

lahko doivlja kozminost. rni gozdovi. Stoletje se mehanizira. Nebo ni mistika, ampak je PROSTOR. V podstrenici mi druguje glad, grenki kruh ivljenja. Kliem z belega balkona: genij duh + razum. Temna, mrzla no jesenska. Veter jesenske omamnosti. Zrak je hladan od deja. Lepota novembrske meseine na Krasu, skrivnostne.

152

INTEGRALI 26

BES eDA

Po srebrni meseini

Po srebrni meseini plava temni oln, iz zelenega pristana je olnar odplul, iz zelenega kristala tihega srca. Iz srca polnoi. Listje ni zganilo se, kakor da e sanja, samotno ob bregovih se zeleno sklanja. Vse noi presanja na srebrnem oceanu mlad olnar, a v pristan ga ne bo nikdar, nikdar.

153

INTEGRALI 26

BES eDA

V zeleni Indiji

V zeleni Indiji sredi tihih in nad vodami modrimi sklonjenih dreves domuje Tagore. as je tam kakor v sinji krog uklet, ura ne kae ne mesecev ne let, tiho razplavlja se kakor od nevidnih sredi ez drevesa in gore, ez slemena sveti. Tam nikdo ne umira in se ne poslavlja, ivljenje je kakor venost, ujeta v drevo

154

INTEGRALI 26

BES eDA

Otoje

Zlato sadje dii. Slamnati krovi kot zgrbljeni starci. A samotni so v polju sivi zidovi, a e samotneji rni gozdovi. Tam za vrtovi sonce zahaja. alosten pes zalaja, e pride tujec. In gre zopet spat. Veer je kot zlata krsta. Leimo vanj.

155

INTEGRALI 26

BES eDA

Polton v molu

V sencih bije, bije. Senc. Mrzla cev pitole. 10 ton. V mojem srcu polton v molu. V moje pekoe mogane rosi jesenski de. Sivo nebo joe. 10 ton alosti. Vse je zastonj.

156

INTEGRALI 26

BES eDA

Kalejdoskop

Kalejdoskop makrokozmosa je mikrokozmos. Svetlikanje rose. Dehtenje oi. Ali je trava zelena? lovek je bel. Gibanje. Muzika. rke rast v prostor. Glasovi so kakor stavbe. Prepih vetrov. Kozmos. Kozmos. Kozmos. Magija prostora. Svetlikanje prostora. Skozi pesem sije lu due, svetloba besede, ki je kot mavrino steklo. Ne oivljajte mrtveca! prirodopis = duhovna veda, geografija = veda o loveku, politika = veda o razumu.

157

INTEGRALI 26

BES eDA

Srce, srce, srce. Konstruktivnost opaa kozmos v predmetu. lovek je predmet z duo in telesom. Ali se vozite slabo v III. razredu? V kupeju so mlade dame. Mi se vozimo v kozmos. Skozi rke stopam za zlati zastor. Skozi zlate rke. Revolucija angelov. Hej. Hej. Hej?

158

INTEGRALI 26

BES eDA

Smrtni opoj

Tiho je, mrtvo je, sivo. Ljudje frfotajo kakor netopirji od kamna do kamna. Trudni od frfotanja. Trudni, ubiti. Njihova srca so kamen, ne morejo pojiti svojih vej, ne morejo dojeti upa. Njihova srca so suha. Ljudje prodajajo pohitvo, zastavijo srce, zastavijo razum in se obesijo ob oknu. Samomorilci, obeenci, nihajo ob oknih ivljenja.

159

INTEGRALI 26

BES eDA

Veseli, dinamini, relativni

Vsako bitje se rodi v trpljenju. To nam je skupno. To ni obupno. Bojujemo se v stremljenju. Veseli, dinamini, relativni gledamo ivljenje iz daljav Smrti. Vsak dan jadramo v veliki Prostor na belih olnih Sanj. Poljub ene je kakor morje, njena jadra so temno svilnate pomladne noi, nje zvezdnato elo zlato blesti. Nerazodeta tajna pisava onstranosti mladim mrliem.

160

INTEGRALI 26

BES eDA

Samomorilec pred zrcalom

Samomorilec pred zrcalom. Splaena dua. V rnih gozdovih jei veter. Noni vihar mi trga srce iz prsi. Letei Holandec si ti, moj duh, veno povraajo se v pratem, opajajo se, kadar vihar vri! Na ulici vri svojo slubo policaj. Strano je, kdor je viharju brat! Strano, kdor je soncu srebrnemu. Ostani, moj duh, razbit in ubit, ne ii reitve od rnih bregov. Grem skozi gozd. rna so debla. Dva gresta sklonjena drug k drugemu. Nad menoj rno brezno vesoljstva. Jaz se sklanjam vanj in posluam.

Skica
161

INTEGRALI 26

BES eDA

Ob moji postelji je puka. Ko sem bolan in planem iz sanj ponoi okno odprem in streljam v no (sproeni val tihe sinjine nosi ez gore rahlo zvezde) ker mi je tesn: okoli mene se lesketajo mrlii, vsi moji bratje, moji mladi bratje brez oi! In streljam na pomo, ker se mi vedno zdi, da gori vse okoli mene, okoli njih, ki jih ljubim. Brat mi prinese prozorne vod o, e jasneje jih vidim sedaj. In potem spet no in teki znoj.

162

INTEGRALI 26

BES eDA

Sveti mir

Eno oko sije med nas, eno oko. Sivi dim polega nad strehami. Nam je tesn. Ko da smo mrtvi od dima, oi nas peko. Smrt na obrazu, v dui smrt, kaj nam zato! Kaj nam zato, de nam skrunijo sveti oltar, ni e na as, dokler med nas se ne vsuje poar. In se med due kot dinamit tajno razari polar, eksplozije, mrlii in naa kri

163

INTEGRALI 26

BES eDA

Mone, opojne

Mone, opojne kave, natakar, polne grenkobe, polne opoja, alostna dua je moja, natakar, rada pokoja bi, rada pokoja. Kaj mi prinaa kavo, natakar, strupa prinesi, ne bodi zauden, preibka je dua, da se ubije, jaz bi bil rad brezvoljen in truden. Kaj mi prinaa strupa, natakar, rad potopljenja bi v veno temino. Zasvetile so se mu bele oi, vstal sem in vrgel mu napitnino.

164

INTEGRALI 26

BES eDA

Skozi bela vrata

Skozi bela vrata stopim. Skozi bela vrata. Tiho. Moje srce je pripravljeno. Tu sem, sodi me, sodi! Ah, je moan teran, a lovek bolan, ibak, hoe k dejanju dejanj, pa mu trepee korak. Skozi bela vrata stopim. Metulji so sklopili krila. Velika je bolest, o Gospod. Z bolestjo zloin gre na pot. Moja dua ne bo prosila. Skozi bela vrata stopim. V mojem srcu tiina. Celzij 0 Ravnodunost s smrtjo. Zeleni slap ivljenja. Vsako ivljenje se kona s smrtjo. Kri na grobu. Tudi e ni kria. Tudi e nikdo ne moli na mojem grobu.
165

INTEGRALI 26

BES eDA

Tudi e me vsak preklinja. Mrzla cev. Ravnoduna tiina. Ne boj se jee. e hoe biti sreen, ne ii sree.

166

INTEGRALI 26

BES eDA

Od starosti

Od starosti jim izpadajo brade. (Ali so sploh imeli kdaj brade?) Lasje postajajo vijoliasti od spokornosti. Progres. kapulirji. Zares. Zares. Tiho spravljeni umirajo. Mi odhajamo skozi bela vrata v ivljenjski raj. Na ustnih smehljaj.

167

INTEGRALI 26

BES eDA

Modri konji

Modri konji gredo ez polja. V plae meseine so odeti. Ti? Ti tukaj? Pokopalie sanj. Tam lei upepeljeno velemesto. area zarja sije nanj. Lepo je leati mrtev. HP 75.

168

INTEGRALI 26

BES eDA

Nihilomelanholija

Modri konji mrlikega sna stopajo skozi megl. V topli, bolni lui sve sije odprto mrtvo oko. Skozi nevzdramni pajolan silnih plasti ubitih viharjev sije neizgorljivi ogenj v molk se pogrezajoih oltarjev. Nihilomelanholija odeva v neaktivnost rno strmenje. V grobni globini spi mlad mrli in se potaplja v vsepozabljenje.

169

INTEGRALI 26

BES eDA

Mrtvi lovek

Padi! Padi! Padi, mrtvi lovek! Ali rasto bele vrtnice ti iz srca, ali jih barva s svojo sladko rdeo krvjo? Padi, padi, padi! Ti si brez vrtnic. Suenj mehanike. Transmisije. Revolucionarni ideali ugaajo. Padi, padi, padi! Sivo kamenje. Skrij se, meseina! Mrtva pokrajina.

170

INTEGRALI 26

BES eDA

Jesenska pokrajina

Sonce je jesensko pokojno, tko, kakor, bi alovalo; za vitkimi cipresami za belim zidom pokopalia. Trava je v soncu vsa rdea. Ima dogmatine cokle? Bicikel samuje na jesenski cesti. Vozi se skozi umirajoo krajino. Trezen lovek stopa po polju, kakor jesen je mrzel, kakor jesen je alosten. Vera v loveanstvo. Zame je to sveta misel. Molea tiina je kakor alost. Nisem ve alosten, ker ne mislim nase.

171

INTEGRALI 26

BES eDA

O dogmatiki

O dogmatiki, o doktrinarji, o udni, preudni kritiki, o vi bledi otroci razuma! A jaz krvavim sredi srca in vem, kaj se pravi iveti sredi sivih cest, v praznem srcu bolest, in predno izree svojo besedo, umreti.

172

INTEGRALI 26

BES eDA

Odprto

V venost je moje srce odprto: iz Kaosa v Kozmos. Za temnim mestom se plamen svetlika, mnoica v tiho temo se premika. V tiho temo. O zdaj grem! O zdaj grem iz borbe v Smrt, iz borbe v Smrt, da se razrase tihi srd in da ugasnemo. Jaz, ti in vsi.

173

INTEGRALI 26

BES eDA

O grenka trudnost

O grenka trudnost, siva, grenka trudnost! Nad mano tisoi, milijoni kakor sivi pla megle. O rna zvezda nad bleeim nebom! Nad okni rnimi in nad kletmi, nad jeami. O siva, grenka trudnost! Pa pride as, ko sonce bo sijalo in v zlatem siju vse bo trepetalo, pa pride as VSTAJENJA, a ne za nas

174

INTEGRALI 26

BES eDA

Smrt

I Mi gremo proti Kozmosu. Povsod je Kozmos: v vsaki dui, v vsakem srcu. Ko odpoljubi Smrt nam vso bolest in v srcu se ustavi as, se umaknemo v veliki Prostor. Svetal postane na obraz. II Kot mrzla, sinja svila je zaumela jesen. Zlat v sinjini je isto, kot v solzah oprano. Vse zakopano je nekje v globini srca.
175

INTEGRALI 26

BES eDA

Ko da razkriva alni pajolan, zaveje veter ez polje. Rahlo pada mrzli dan.

176

INTEGRALI 26

BES eDA

Ura alosti

Stari svet umira v meni. Ura alosti prihaja. V zlatem sijaju prihaja nova mistika. Mistika loveka. Magini ogenj mu sije iz srca. Njegove oi svetijo kakor radij v no. Smrt je umikanje ivljenju. Smrt je veselje.

177

INTEGRALI 26

BES eDA

Padati!

Tisokrat oskrunjeno, tisokrat oskrunjeno moje loveko dostojanstvo. In zatajeno poslanstvo loveka. Hlapevski kleeplazci. Ni uil veliko sonca in veselja. Na njegovo mlado elo je trpljenje udarilo bridek peat. elel si je smrti, tolanice bolnikov. Na strano bolniko posteljo prikovani mladeni. Muenik svojega krutega trpljenja, ozdravi! Veni mir tvoji dui!

178

INTEGRALI 26

BES eDA

www.omnibus.se/beseda

ISBN 91-7301-009-X
179