You are on page 1of 3

Bolesti maline

Crvenilo korijena maline Phytophthora fragariae var. rubi
Na malini je zabilježeno nekoliko vrsta Phytophthora fragariae. Najdestruktivnija je vrsta Phytophthora fragariae var. rubi. To je najopasniji parazit maline koji može izazvati ozbiljne štete ako je nasad podignut na osjetljivim sortama i na slabo dreniranim tlima. U mnogim zemljama privuklo je pažnju istraživača zbog ogromnih šteta koje je izazvala.

Kestenjasta pjegavost izdanka maline Didymella applanata
Gljiva parazitira na Rubus vrstama. Kod nas najveće štete nastaju na malini i kupini. Znatnije štete primijećene su kod nas nakon podizanja većih nasada.

Antraknoza maline Elsinoë veneta
Bolest u suhom podneblju obično ne izaziva veće štete, ali u humidnim područjima na osjetljivim sortama gospodarski je važna bolest. Bolest je poznata u Hrvatskoj, a veće zaraze zapažene su nakon podizanja plantažnih nasada u Međimurju i Gorskom kotaru.

Siva plijesan maline Botrytis cinerea
U kišnim godinama siva plijesan može izazvati velike gubitke u urodu jer se bolest javlja tik pred berbu kada je već kasno za bilo kakvu zaštitu.

Sušenje mladica maline Leptosphaeria coniothyrium

Talstar. Kod nas je prisutna u svakom nasadu. Ultracid. Fenarat. Učestala je bolest u starim nasadima. cvetojed i koje se obavlja pred cvetanje (dok lisne vaši) su cvetovi zatvoreni) F . Basudin. Nakon uvođenja mehaničke berbe u mnogim zemljama zabilježene su povećane zaraze. ZAŠTITA MALINE OD BOLESTI I ŠTETOČINA Osnovni principi u zaštiti biljaka od bolesti. Zimotox. Blauvit pegavost lišća) Izvodi se pri temperaturi o iznad 7 C Okupati izdanke  Ištetočine (malinina I . uvenuće F . Gljiva se smatra parazitom ozljeda. Demitan Prvo prskanje kojje buba. Mankogal. Blauvit.štetočine I . Oleo ultracid. Kupragrin.Nurell D. štetočine (malinina Drugo prskanje Akotion. uvenuće F . štitili sebe. Cipkord. Oleo suprathion. Slopar oil. pupoljaka. smeĎa Bakarni kreč.Ditan. ali najveće štete nastaju na malini.Bakarni oksihlorid. Omite. pupoljaka.Parazitira na Rubus vrstama. smeĎa Bakarni kreč. Bolesti i štetočine koje se suzbijaju I .protiv prezimljujućih formi insekata Vreme tretiranja Preparat Napomena  Zimsko prskanje koje se obavlja pred kretanje vegetacije I . Diazinon.Tiocid. Pre nego se pristupi primeni pesticida (hemijskih sredstava za zaštitu bilj aka) treba se podsetiti na osnovne principe kojih se treba pridržavati. U tom delu ćete naći dosta toga što Vam je potrebno kako bi uspešno i racionalno koristili sredstva za zaštitu bilja.Galpar. Fenitrotion. druge i ostali koristan živi svet. Kupragrin. Venturin F-bolesti Treće prskanje u vreme otvaranja I . Kupragrin. Blauvit pegavost lišća) II .Bakarni oksihlorid. Bakrocid. Ovde dajemo orjentacioni program zaštite maline od bolesti i štetočina. cvetojed i se obavlja u vreme lisne vaši) pojave prvih listova F-bolesti (sušenje izdanaka.Basudin. Bakrocid. Diazinon   . štetočina i korova su dati na posebnoj stranici ove prezentacije. Oleo methion F-bolesti (sušenje izdanaka. Cipermetrin buba.

bolesti posle berbe polovinom oktobra izdanaka I . Curzate. Kupragrin I . Bakarni oksihlorid.Ditan. Teldor večernjim lista i stabla časovima. a pri tome obavestiti pčelare F .grinje  Drugo prskanje F . Blauvit. F .Ortus.bolesti  Prvo prskanje posle berbe (posle uklanjanja starih izdanaka) I . Ortus. Cipkord.Ronilan.suzbijanje insekata F . Sistemin.Bordovska čorba.Quadris. Bakrocid. Benomil. Ditan. Tionex. Mythos.Tiocid.grinje G . Mankogal. Nurell D G .suzbijanje bolesti G . Quadris. Demitan  Četvrto prskanje 15 dana od pojave prvih cvetova.Demitan. Benomil. F .prvih cvetova F-bolesti F . Venturin G. Switch.suzbijanje grinja Početak stranice . Blauvit. Tiocid.insekti G.Trulež cvetova i Obavezno prskanje obaviti u plodova i bolesti F . Šampion F .