You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

01-04-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Uroczysto Objawienia Paskiego, zwana jest rwnie witem Trzech Krli lub
Epifani. W tym dniu jest powicenie, kadzida i kredy. Kred oznaczamy drzwi
naszych mieszka czy domw. Piszemy litery K + M + B (wedug tradycji imiona
trzech krlw Kacpra, Melchiora i Baltazara) oraz cyframi aktualny rok. Ta tradycja
jest jakim odlegym echem tego, co czynili Izraelici, gdy wychodzili z Egiptu krwi
baranka odznaczali drzwi swoich domw. Gdy anio mierci przechodzi omija
oznaczone domy. Dzisiaj tradycja ta ma inne znaczenie. Jest to znak, e w tym domu
mieszkaj wyznawcy Chrystusa. Nie chodzi o to, aby si wyrnia wrd innych
mieszkacw, lecz eby da znak: tu mieszkaj wierzcy w Chrystusa. Czsto
zatrzymujemy si na zewntrznych znakach naszej wiary. One s potrzebne, ale nie s
najwaniejsze. Wielowiekowa tradycja sprawia, e uroczysto Objawienia Paskiego
bardziej jest znana jako wito Trzech Krli. S tacy, ktrzy uwaaj e nie mona
mwi o krlach, ale o mdrcach oraz e nie znamy ich dokadnej liczby.
Ewangelia mwi, e przybyli ze Wschodu, kierujc si wiatem gwiazdy, spotkali si
z Herodem, a nastpnie udali si do Betlejem, gdzie spotkali Nowonarodzonego.
Oddali mu pokon, zoyli dary oraz kierujc si wskazaniami Boga danymi podczas
snu inn droga wrcili do ojczyzny. To jest zewntrzna strona tego biblijnego
opowiadania o Mdrcach ze Wschodu. Natomiast nie moe nam uj najwaniejsze
zagadnienie tej uroczystoci fakt, e Jezus zosta objawiony caemu wiatu nie
tylko wschodniemu. Dla Kocioa Wschodniego uroczysto Objawienia Paskiego
Epifania jest jednym z waniejszych wit caego roku. I to jest wewntrzna strona
duchowy wymiar tej uroczystoci. W tym dniu Koci rozwaa tajemnic
objawienia caemu wiatu Jezusa Chrystusa, Boga-Czowieka. Istotny sens wita
Trzech Krli zawiera si w prawdzie, e oto Bg przyszed do czowieka w swoim Synu
Jezusie Chrystusie. Sowo stao si Ciaem i zamieszkao midzy nami. Chrystus jest
zarazem Bogiem i Czowiekiem. To jedna z podstawowych prawd naszej wiary.
Stanowi ona przedmiot ewangelizacji narodw. Poszukujemy nowych metod
a ewangelizacji, aby prawdy wiary dotary tak do uczu, jak i do rozumu. Czy dzisiaj,
w
dobie
szybkiego
postpu,
Internetu,
mona ukaza Mdrcw
na
wielbdach
zdajcych do Betlejem?
Czy zoto, kadzido i mirra
maj jak warto? A czy
mona zamieni zoto na
euro; kadzido na wywiad
w TV a mirr na
skuteczne lekarstwo?

K + M + B 2015

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA 3 STYCZNIA

9:00 + Janusz, Marianna Klak - Siostry Misjonarki


4:00 + Halina Mlcka
5:30 - O Boe b. dla Genowefy Ruciskiej z okazji
imienin + Stanisaw Bo

11:15 - O Boe b. dla Sabiny i Wojciecha Koodziej w 10


rocz. lubu
1:00 - O Boe b. dla s. Marii Czarnej Madonny w dniu
urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna w 30 rocz. lubu Marii i
Zbigniewa z prob o dalsze b.
1:00 + Andrzej Somiski
1:00 + Zygmunt Mdrek - rodzina
7:00 + Jan Przyby - dzieci

TRZECH KRLI NIEDZIELA 4 STYCZNIA

8:00 - O zdrowie i Boe b. dla Haliny Bazarewskiej


9:30 - O Boe b. i potrzebne aski dla Danuty i Antoniego
Popawskich w 35 rocz. lubu
11:15 + Leokadia-Jadwiga Czarnowska - siostra z rodzin
1:00 - O Boe b. w Nowym Roku dla Zosi, Karoliny,
Filipa i ich rodzicw
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Ireny
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Koa ywego Raca
1:00 - Msza w. dzikczynna w 25 rocz. lubu Grayny i
Daniela i z prob o dalsze b.
1:00 + Jzefa Zubek
1:00 + Wadysaw, Jzefa Chrobak
1:00 + Jzef Grys
1:00 + Aneta Kryzanowska, Krystyna Markowska
7:00 + Zofia Pienkos - crka Agnieszka
PONIEDZIAEK - 5 STYCZNIA

9:00 - Za parafian
7:00 + Katarzyna Chryczyk w rocz mierci - dzieci
WTOREK - 6 STYCZNIA

9:00 + Edward Rdziniak - Danuta Hajduk


7:00 + Edward Rdziniak - crka Irena z rodzin
RODA - 7 STYCZNIA

9:00 + Edward Rdziniak - Gienia


7:00 + Marian Nita w 35 rocz. mierci - rodzina
CZWARTEK - 8 STYCZNIA

9:00 + Stanisaw Chwatko


7:00 - O zdanie kocowego egzaminu dla Violet
PITEK - 9 STYCZNIA

9:00 - O ask wiernoci i wzrostu w asce powoania dla


kleryka Karola Skrzypkowskiego
7:00 - O opiek Niepokalanej Dziewicy dla Matki z
dwojgiem dorastajcych dzieci
7:00 + Marian Wywrocki
SOBOTA - 10 STYCZNIA

9:00 + Edward Rdziniak - Maria Sznitka


1:30 - LUB Renata Str & Rudolf Patkolo
4:00 - O Boe b. dla Marii Segieda
5:30 + Marian Nita z okazji 100 urodz. - rodzina

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 10/11 stycznia
4:00 - Olga Oko
5:30 - Monika Szmyt, Jola Lewczuk
8:00 - Celina Basta, Iwona Jdrzejczak
9:30 - Jolanta Gmurowska, Stanisaw Dobrzyski,
Teresa liwicka
11:15 - Dzieci
1:00 - Jzefa Hoowiska, Jzio Chmielarski,
Alina Zielonka
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 10/11 stycznia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan,
K. Zadrozny
1:00 - S. Krlczyk, T. Byra, J. Wolkowicz, J. Put
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 4 STYCZNIA 2015
PONIEDZIAEK - 1 J 3,11-21 Ps 100 J 1,43-51
WTOREK - 1 J 4, 7-10 Ps 96 Mk 6.34-44
RODA - 1 J 3,22-4,6 Ps 2 Mt 4,12-17.23-25
CZWARTEK - 1 J 4,7-10 Ps 72 Mk 6,34-44
PITEK - 1 J 4,11-18 Ps 72 Mk 6,45-52
SOBOTA - 1 J 4,19-5,4 Ps 72 k 4,14-22a
NIEDZIELA - Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Mk 1,6b-11
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:

Renata Str & Rudolf Patkolo

Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach


w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

NIEDZIELA CHRZTU PASKIEGO - 11 STYCZNIA

8:00 + Krystyna Kwiatosz - W. Dublinski


9:30 + Genowefa Tyrcha - crka z rodzin

OFIARY Z BOEGO NARODZENIA


I Z NIEDZIELI W. RODZINY
W NASTPNYM BIULETYNIE

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy
dzi
uroczysto
O b j a w i e n i a
Paskiego. Jest ona
j e d n y m
z najstarszych wit
obchodzonych
w
Kociele.
Chrystus, Zbawiciel narodzony w Betlejem, objawia si ju
nie tylko czonkom narodu wybranego, ale caemu wiatu
pogaskiemu, ktry jest reprezentowany przez trzech
mdrcw.
wito trzech Krli zamyka cay okres boonarodzeniowy.
Jest to najstarsze wito chrzecijaskie. Epifania inaczej
oznacza objawienie Zbawiciela. Uwaa si, e Jezus
narodzi si dla wszystkich ludzi. Nie tylko tych, ktrzy
yli w czasach, kiedy Jezus chodzi i naucza. Prorocy
przepowiadali, e kiedy przyjdzie Zbawiciel. wiadcz
o tym sowa proroka Izajasza: Do ciebie napyn
bogactwa zamorskie, zasoby narodw przyjd ku tobie.
Zaleje ci mnogo wielbdw, dromadery z Madianu
i z Efy. Wszyscy oni przybd z Saby, zaofiaruj zoto
i kadzido, nucc radonie hymny na cze Jahwe. (Iz 60,
5-6) Pierwszymi osobami, ktre wybray si, aby powita
Jezusa, byli Trzej Mdrcy. Tak naprawd, nikt nie wie ilu
byo mdrcw. Na stronach nowego testamentu nie
zostao to odnotowane. Przypuszcza si, e byo ich trzech,
bo nieli w darze trzy prezenty. W czasach redniowiecza
wito Trzech Krli obchodzono w szczeglny sposb.
Sporo uwagi powicano na dary zoone przez trzech
Krli. Na pamitk tego zdarzenia w kocioach wicono
srebrne i zote piercionki. Symbolizoway one zoto.
Z kolei ywica symbolizowaa kadzido i mirr. Mirra,
ktr podarowali Jezusowi Mdrcy bya sporzdzona
z czerwonych jagd, ktre pochodziy z Arabii. Mirr
uywano w celu namaszczenia ciaa zmarych, bd te
dodawano j do wina, aby wzmocnia jego waciwoci.
Tradycja nakazuje, aby w w uroczysto Trzech Krli
chrzecijanie znaczyli swoje drzwi pocztkowymi literami
trzech mdrcw. Jaki sens posiada ta tradycja? Wedug
starej polskiej tradycji wierni po powrocie z kocioa palili
kadzido (aromatyczne zioa), a gospodarz przy udziale
caej rodziny kreli na drzwiach wejciowych inicjay
trzech mdrcw: K+M+B (Kasper, Melchior, Baltazar).
Ten zwyczaj zachowa si do dzi.
STATYSTYKA PARAFII
do informacji parafian podajemy dane
statystyczne parafii za rok 2014
(oraz dla porwnania dane z 2013 ):
Sakrament chrztu witego przyjo 25 dzieci (39)
Do Pierwszej Komunii w. przystpio 36 dzieci (37)
Do Sakramentu bierzmowania przystpio 46
kandydatw (54)
Sakramentu maestwa udzielono 4 parom (12)
Zmaro 31 parafian (29)
Obecnie do parafii naley 1660 rodzin

Aby ludzie nalecy do rnych tradycji religijnych


i wszyscy ludzie dobrej woli wsppracowali
w promowaniu pokoju.

KONCERT KOLD
Serdecznie zapraszamy wszystkich od najmodszych do
najstarszych do wzicia udziau w KONCERCIE KOLD
w naszym Kociele w dniu 11 stycznia 2015 po Mszy w.
o godz. 11:15am w sali Jana Pawa II. Chtnych prosimy
o pobranie zgoszenia, wypenienie go i dostarczenie do
biura lub zakrystii do dnia 5 stycznia 2015.
OPATEK RODZINY RADIA MARYJA
Zapraszamy czonkw
Rodziny Radia Maryja
w dniu 18 stycznia.
o godz. 1:00pm na Msz
w. z udziaem ksiy
goci z Chicago i o godz.
2:30pm na opatek.
Bilety w cenie $20.00
mona zakupi po
kade j
Mszy
w.
Informacje - Elbieta Bieciuk tel: 586-219-3256
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Trwa
peregrynacja
obrazu Matki Boej do
rodzin naszej parafii.
Zapraszamy do zapisu
w biurze parafialnym
lub
w zakrystii.
Kada rodzina moe
goci przez tydzie
Matk Bo swoim
domu.
Maryja czeka na wasze zaproszenie.
II TACA
W nastpn niedziel /bdzie II taca na ogrzewanie
kocioa i bundynkw parafialnych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KOPERTY PARAFIALNE
W holu kocioa s wyoone pakiety kopert na roczne
skadki. Prosimy o ich odbir.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLDA
nazywane popularnie kold rozpoczniemy po nowym
roku. Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt
duszpastersk proszone s o wypenienie formularza,
ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do
biura.
REKOLEKCJE WYJAZDOWE W NURCIE
LECTIO DIVINA PT: PIOTR I JUDASZ - DWIE
HISTORIE I BOE MIOSIERDZIE.
Jeli czujesz, e Bg Ci zaprasza, aby u pocztku
Wielkiego Postu razem z Piotrem i Judaszem dowiadczy
Boego miosierdzia i czujesz w swym sercu wielkie
pragnienie Boga to nie wahaj
si,
ale
we
udzia
w Rekolekcjach, ktre odbd
si w dniach 27 luty - 1 marzec
2015 w domu Rekolekcyjnym
Sistr Felicjanek w Holy MI.
Rekolekcje bd odbywa si
w klimacie pustyni, czasu
milczenia, osobistej modlitwy
i adoracji. Konieczna jest
rezerwacja miejsca i wpata
$120.00 za noclegi i posiki.
Zapisu mona dokona
w biurze parafialnym lub
w
zakrystii.
Dojazd
indywidualnie.
PIELGRZYMKA
Zapraszamy na pielgrzymk dzikczynn z okazji
10 rocznicy mierci w. Jana Pawa II do Sanktuarium
papiea w Waszyngtonie oraz do Amerykaskiej
Czstochowy w dniach 16-19 kwietnia 2015. W programie
rwnie zwiedzanie Filadelfii oraz Waszyngtonu ze
zwiedzaniem Biaego Domu wewntrz, std konieczno
wczeniejszych zgosze. Informacje 248 707 0577
ZAWIADCZENIA PODATKOWE
Parafianie, ktrzy uywaj kopertki i potrzebuj
zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone
w ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni
s o wypenienie poniszego formularza i zwrcenie do
biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd
do odebrania w zakrystii.
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2014
Imi i nazwisko____________________________
Adres________________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
11 stycznia 2015 - Koncert Kold
13 stycznia 2015 - Zota Ra
17 stycznia - Nauka przed Chrzetem w.
19 stycznia - Opatek radia Maryja
24 stycznia - Lectio Divina
MSZA POGRZEBOWA
W minionym czasie do Pana odeszli do Pana
.p. Krystyna Markowski, Juliusz
Przesmycki, Zygmunt Rodak. Promy
o rado wieczn dla zmarych: Wieczny odpoczynek racz
im da Panie.
KOLDOWANIE
Z GOLEC ORKIESTRA
Zapraszamy na koldowanie
z Golec Orkiestra w niedziel
1 lutego 2015 o godz. 7:00
wieczorem w Sweetest Heart
of Mary Church
4440 Russell St.
Detroit, MI 48207.
Cena biletu dla dorosych
$48.00 dla dzieci $38.00.
Bilety mona zakupi w biurze
parafialnym.

PODZIKOWANIA
Dzikujemy panu Zygmuntowi Sepko,
oraz caej ekipie: Staszkowi Mastela,
Danielow i
Mezia ,
S awomirowi
Kowaczek, Tomaszowi Matyszewskiemu,
Mariuszowi Szklarskiemu, Krzysztofowi
Brakonieckiemu, Konradowi, Emilowi Filip i jego wnukom
za przygotowanie witecznej dekoracji kocioa, a take
tym wszystkim, ktrzy zoyli ofiary na dekoracje i kwiaty.
Wszystkim za wszystko Bg zapa.
MSZA W.
O UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W pitek 9 stycznia
o godz. 7:00pm.
Zapraszamy.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.