You are on page 1of 31

\

A képen:
Üvegszerű folyosó a Marson

vv
'S

\

v\\

sA

k

\

V

\

(
\

M

Conscious Life Expo
Előadás a titkos űrprogram bennfenteseitől származó információk alapján
a Föld és a Naprendszer történetéről, az illuminátusok földönkívüli eredetéről

David UUilcock

_

r- «

1?

l
Secret Space Program - Titkos Űrprogram
2015.02.07.

BEVEZETÉS
- az univerzum telis-tele van intelligens élettel
- NASA szerint a Tejút galaxis minden csillagára egy-egy újabb galaxis jut (számszerűleg 400
billió galaxis létezhet)
- a Földön található minden homokszemre 10 000 csillag jut
- ha az univerzum csillagainak 5%-a hasonlít a Naphoz, akkor 500 billió billió napszerű
csillag létezik

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SIENCES nevű
tudományos szervezet szerint:
- a napszerű bolygóknak 22%-a rendelkezik a Földhöz hasonló bolygóval, amin folyékony víz
található
- legalább 1 %-a az univerzum csillagainak rendelkezik lehetséges Földszerű bolygóval – 100
billió billió bolygó lehet a miénkhez hasonló életfeltételekkel
- minden homokszemre 100 földszerű lakható bolygó jut – rajtuk potenciálisan több
milliárd ember élhet
- ha ezeknek csak 1%-án van élet, akkor minden homokszemre jut 1 lakható bolygó, amin
intelligens élet található
- ha ezen 1%-ba tartozó bolygókon élő civilizációk eljutottak a Föld jelenlegi civilizációs
szintjére (ami nem túl magas szintet jelent), akkor 10 kvaddrillió (10 millió billió) hozzánk
hasonló intelligens civilizáció található az univerzumban
- ezen arányok alapján 100 000 intelligens civilizáció élhet csak a mi közvetlen
környékünkön
2

- valószínűleg megtaláltak már minket, és mindenhol megtalálhatók intelligens civilizációk
az univerzumban – az Egység törvénye c. könyvben 100 millió civilizációról van szó, tehát az
arány jóval nagyobb, mint 1%

%

i
t

*
\

:

\

•r

*

5/

r

f
\

tv

0

4

A

%

. V
'

V

4

*q

.4#

*

All the stars you see
at night are just part
of this yellow circle.
Minden csillag, amit az égbolton láthatunk, ebben a sárga körben helyezkedik el

A Föld 4.5 milliárd éves – ha egy 8 milliárd éves bolygó, a földi emberiség fejlődési
ütemét alapul véve, kb olyan fejlettségi szinten állhatott a Föld születésekor, mint a mi
jelenlegi civilizációnk...
…. akkor azóta ők 3,5 milliárd évvel járhatnak előttünk (technológiai és spirituális
értelemben)
- elképzelni sem tudjuk az ilyen civilizációk fejlettségi szintjét

Az előadás a fő témája:

5 millió évvel ezelőtt a Földre érkezett egy idegen civilizáció
3

A titkos űrprogramban résztvevők körében elfogadott az a tény, hogy a naprendszerünkbe
sok-sok civilizáció érkezett korábban – mindannyian követték az ún. „elsődleges direktívát”
(nembeavatkozási direktíva)
- nem fedhetik fel magukat, mert azzal a szabad akaratunkat befolyásolnák
- izoláltnak kell éreznünk magunkat és azt kell hinnünk, hogy egyedül vagyunk
- több földönkívüli csoport alkotta meg az emberiség számára ezt a félrevezető hitrendszert
és illúziót – érdekükben is áll ezt fenntartani

AZ ELKÜLÖNÜLTSÉG ÉRZÉSÉT KELTI BENNÜNK
- fájdalmat és elkülönültséget kell megtapasztalnunk a Földön – ez elvileg JÓ DOLOG, mert
így egy mesterséges tudatlanságban tartva minket tanulni tudunk
A sötétségben élve kell rájönnünk az élet értékére, így kell elérnünk és választanunk a
szeretet útját
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Az előadáson elhangzó információk David Wilcock és Richard C. Hoagland
eredeti informátorától származnak*
- a kormány felhatalmazása alapján neki nyilvánosságra kellett hoznia a következő
információkat néhány kutató számára (köztük van DW is)
- nemrég 2 másik újabb informátor lépett elő – beszámolóik több mint 100 ponton
egyeznek egymással
BIZONYOS HATALMAK SZERINT ELJÖTT AZ IDEJE ANNAK, HOGY AZ EMBERISÉG
MEGTUDJA EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Richard C. Hoagland az 1980-as évek óta áll kapcsolatba ezzel az informátorral, az ő információi és
közreműködése alapján került nyilvánosság elé a híres „Mars arc” és a marsi piramisok létezése, amiket
Hoagland számos előadásában részletesen bemutatott

4

az informátorok által elmondottak alapján

Naprendszerünk története a következő:
Különleges tápláló, nevelő energetikája miatt (nurturing energies)

Naprendszerünk egyfajta rehabilitációs kolóniaként működik negatív szándékú
csoportok számára
- Naprendszerünk egy „börtönkolónia”
- erőszakos, negatív irányultságuk miatt más rendszerekből száműzött földönkívüliek
érkeztek ide
- elég sok ellenségük volt mindenfelé – és ezért iszonyú hosszú időn keresztül arra
kényszerültek, hogy az űrben kóboroljanak

A legtöbb földönkívüli faj testfelépítése humanoid jellegű – (kéz, láb, stb)
- bár nagyon különböző változatok léteznek
- a Földön élő állatok majdnem mindegyikének van egy humanoid megfelelője (legalábbis
azokból fejlődhettek ki)
- léteznek pl majomfejű, madárfejű, hüllőfejű humanoid fajok
- az a bizonyos naprendszerünkbe érkező faj mikroelektromos jelek változtatásával
kommunikált (egy izzó, ragyogó fény volt a fejük körül – telepatikusan kommunikáltak, ami
sokkal gyorsabb a beszédnél)
- a jelenleg élő emberek nem tudnának velük kommunikálni – számukra túl lassú lenne az
átlagos emberi beszéd-kommunikáció

11 méter magas (36 láb) csontvázakat találtak a Földön

- 3 különböző helyről 3 különböző fajú „óriás” csoport érkezett a Földünkre (az egyik
informátornak lehetősége volt beszélni is egy ilyen óriással)
- 2,13- 2,75 m (7-9 láb) magasak
- 3,70 – 4 m (12- 13 láb) közöttiek,
- és léteznek a 11 m magasak (a gyermekkorukban kisebb méretűek)

AZ ILLUMINÁTUS CSALÁDOK TAGJAI ÉS AZ ŰRPROGRAM BENFENTESEI

„PROGENITOR-OKNAK”, VAGYIS ŐSÖKNEK HÍVJÁK ŐKET

MAGASSÁGUK EREDETILEG 20-30

MÉTER (70-100 LÁB) VOLT!!!

A titkos űrprogram és a visszafejtett földönkívüli technológiák lehetővé tették,
hogy a földi titkos kormányzat emberei szétnézzenek odakint az űrben
5

- mindenféle építményeket találtak különböző holdakon és aszteroidákon
- az építményekben található szobák az óriások méreteihez lettek kialakítva (ott sétálva az
embernek olyan érzése van, mint Gullivernek az óriások földjén)
- ezek a szobák már „ki lettek takarítva” - az eredeti gépek, berendezések eltűntek
- hatalmas méretű üres szobákat találtak 30 méter magas masszív ajtókkal
- csupán néhány működőképes gép maradt hátra

Az ŐSÖK a Naprendszerünk külső részéből, az Oort felhő területéről érkeztek
- Neptunusz, Plútó holdjain és az óriás gázbolygókon telepedtek le
- a Naprendszerünkben található holdak döntő többségén találhatók ősi bázisok - sokszor a
holdak belsejében
- sok bázist később újra elfoglaltak és beindítottak – ugyanis sokszor megtámadták és
elűzték őket és kénytelenek voltak más lakóhelyet keresni
- sokszor csak millió évek múlva tértek vissza – beköltöztek a régi bázisaikra
- a titkos űrprogram emberei is elkezdtek kutakodni ezeken az üresen maradt helyeken – az
ott megtalált technológiákat tanulmányozták

NAPRENDSZERÜNKBEN HATALMAS HOLDAK TALÁLHATÓK
- a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz holdjai
- Uránusznak hatalmas holdrendszere van

Miranda - Uránusz holdja
– az ott található romok még a Földről is láthatóak
- nagyon bizarr, bumeráng alakú struktúra – geometriai alakzatok
- lehet, hogy az aszteroidák becsapódása miatt is egyre jobban kilátszódnak, láthatóvá
válnak a Miranda holdján lévő szuperstruktúrák

—t.

v

.

o

•'

N

<

'

v/'
t

;

i

'˙/-.V

m* -

->Á
w

i

PVP9|

T

\f;ii'-&i&A
: .-.

I
1

L

w

5

n

i.

L*.

JBV.

M

fc*
i

f •• \

A

kw
wE

t í

vm

-

r?

B«bí«

A

r

..
7

295

.

[ffei
ff/
/

w

.

ára

/,

'

i

\

V <#˙L*S

'W

-

*

-

i!

/

w

.

.

V ' V˙P

s
s

JSk,

>r A

iSS

*

M1 \

»

f

r’h'

r*

A*

r

**

/

éf
J

.4-

v

*
t

3

.t- •

>-

'* y,>:
Br
/

W.

KUS
*'

,

•mm

n

6

%
ft

MI

k\
*
1]

:

1

*ÿ

Sf

Í.

L1

I

A !

!
%

•*

.

%

Ml

C

ft

!l

ZJ

ift

vl

»

n

aw

ft*.

HB
. !C9S
r-

/

r

p;

«

/<

if/''

-

i

r.1!

«

A Miranda felszíne különbözik az összes naprendszerünkben található hold felszínétől, ugyanis több
különböző, egymástól eltérő tulajdonságú részre tört össze. A különleges felszíni képződmények talán a
Miranda belsejében zajló folyamatok következtében végbemenő emelkedés, süllyedés hatására jöhettek
létre.

A bennfentesek szerint néhány holdnak az egész belső része rendelkezik egyfajta
atmoszférával, légkörrel
– főként a holdak belsejében vannak ezek a régi bázisok
- növények, fák, tavak találhatók, és repülni is lehet a holdak belsejében – egy egész világot
felépíthetsz a belsejében és mozgatni tudod az egész építményt – hihetetlen fejlett
technológia

7

A SZATURNUSZ HOLDJAI

1
L

Legalább 60 holdja van a Szaturnusznak

Mimas
alakja, mint a halálcsillag a Csillagok
Háborújában
Nagy valószínűséggel mesterséges (vagy
legalábbis a belseje az)
- a felszínén IS a halálcsillaghoz hasonló
struktúrák fedezhetők fel
- „Pacman” alakja van – lehetséges, hogy a
belső napja melegítette és ezért lett ilyen alakja
és ezért melegebb az egyik fele
Lehetséges, hogy a belső nap miatt melegebb
felében bujkáltak az ŐSÖK az üldözőik elől
- a Mimas-nak a Szaturnsz felé néző oldala a
hidegebb (a fizika törvényei alapján általában
ennek fordítva kellene lennie)

s

.1
i

Ji

,

if,

Bl
íli

t

*

»

\S

r

.V
w

-Vjf
I

* ’
r-jrj
' y rf,

íAVíM

'j

"A

;'
0

«S
« *•

w

V

•*

8

- Daily Mail-ben jelent meg róla cikk, ami már részét képezheti egy nyilvánosságra hozatali
programnak

Tethys

.

hasonló hőmérsékleti anomáliával rendelkezik,
mint a Mimas

f

y

W
.

- elképzelhető, hogy a Tethys-en még mindig élnek
i.

t

.

t

!

ív

Enceladus
négyzet alakú forma található rajta
- hosszú folyosó, előcsarnok, amin talán
valamiféle „ablakok” találhatók
– mindenképpen épített alakzatnak tűnik...
...és nem csak egy szoba, hanem egy hatalmas
egész építmény
- egyenes vonalak, 90 fokos szögek (normál
esetben nem fordulnak elő a természetben)
- a hold sarkvidéki részén található az építmény
– szintén a legmelegebb része lehet a holdnak

f

ír*

ۤ

s

v
»

-

te

4

_

á

_

S

l

Az informátor szerint a képe pontosan olyan, mint amikor termoképeket készítenek
földalatti bázisok felderítéséhez

Iapetus
>

a
V-

•‘"sáfli

gerinc az „egyenlítőjén” (közepén)
- általában nem szokott ilyen képződmény
holdakon előfordulni
- mintha ketté lenne felezve a hold
- a nap fénye furcsa geometriai alakzatokat
rajzol ki a felszínén
- elképzelhető, hogy a holdon eredetileg
lévő por „lekopott” vagy eltűnt és ezért
rajzolódnak ki ilyen élesen ezek az amúgy
földalatti formák
9

- hatalmas kiterjedésű földalatti bázist rejthet
- az eredeti csoportjuk több 100 milliárd fős népességet jelenthetett a civilizációjuk csúcsán
- valószínűleg az ellenségeik térhettek vissza és kiűzték őket onnan

,,-i
J

l-i\b

.
*v
L1

>'˙

-

1

L

V

-. JzA
-

-

*

:

=: ’

a

1

.

j |J

mm

1

S-

wV'p˙iifc™

BH˙ggg5r

T

_

-

'

:-s.\

Wí .

f XI

V,r.

*'˙$&-.AdjghiJ3é˙SÍ5˙
&

-

fSÍSg.

~

-m*

mse

M3

ÉS

v

’***˙

V3

íL.

X

»

rCSStílfe

:
a

«

S:

s

m
s
2

433 EROS ASZTEROIDA
krumplialakja van
- négyzet alakú kráter található rajta
- legalább 4 db ilyen kráter egymás mellett egy sorban – majdnem fél mérföld
hosszúságúak – hatalmas termek lehetnek
- valószínűleg a termek teteje az idők során beomlott – ebből adódhat a természetellenes
négyzet alakú forma
P

í

»

1'; +

*

t

i

i-

p

Mi

_•

:

Uh v
':. *•

«

.

.

1
1

*
JJ5

.

.J,

M

!"'

r '

i

k

V

*l
i

fi
i

•I*
1

K

'

m

*
10

0

*.˙ :

Mr

iH

J >'

<

*

4

-

I

i* .» 0

r«Kf
rjfTO

M
»
4

-

.

if


V

M

jjjftá J

*

y

f
I

<

F
|C

*
•/
i

..

JL: .

*1

TKM

I

. ’vV.
\.vi

.•

»

>

ivA

500 metres
V

k.-*:..! •.

.-.
w
..
<

4
|

I

i

*

*

rrr

MARS HOLDJAI – Phobosz és Deimosz
- valószínűleg mindkettő teljesen üreges belülről – ezért olyan fodros, hullámos a felszínük
- beomlottak – nem bírják a kívülről érkező nyomást
- hatalmas hangárok lehettek hatalmas méretű űrhajók számára

__

*s I

í

J

*

J

J

»

.-T>

%

.•

-

f

*

#

'

i\

•j

V

*

Phobosz

'

Geometria formák láthatóak, egyenes,
vízszintes vonalak, 90 fokos szögek – ez maradt
az eredeti szuperstruktúrából
11

Az informátor szerint már az ŐSÖK előtt is felfedezhette valaki a Phoboszt, és már akkor
tudtak róla, hogy belül üreges – beépítették
- erről az üreges szerkezetről az európai űrügynökség is beszámolt Hoagland-nek – később
ezt az információt elnyomták, újra elhallgatták
Buzz Aldrin űrhajós– megemlítette, hogy volt egy monolit a Phobosz-on
https://www.youtube.com/watch?v=oaiSfn8jlxY

mr

w

-M

j
•gM

r˙"1_

i

c>>

——
,

'˙˙4*-

r

MJi

i
ll.HU

v

f

5T

'MBr

k;Cifc.

'"'WÍ

*

;

m MV

:•í

in<

m
m ;|»t

Ifi

'

yyi

1

v

'

i

*$˙•mm
-

*

Ily
TSí

-

r. .

ii

t.

,JÍ*

-v

Vv

Ns

r/Mí

;‘J

>1

I®mlW/ia,
w/,
/

1

J

_
..
%M'/J
I?/
'

a~-˙ V:" VT" g

r
'

«„

&

»

*

/

•'

.

r

r

’t r#’

v : -

%

*‘ • f

KM&k4

A

;rf
-V

%

%

2
>

[Mi

5

4

r

F,-<

íi *

f#

V
LX

s r+

1


J

M

*
12

Az informátor szerint ezt egy újabb csoport építette, akik 210 cm-nél kisebbek voltak, és
„ajtónak” használták, hogy bejussanak az üreges belső részbe – ott landoltak és ott vitték
be a felszereléseiket
- ez gyakorlatilag egy felhőkarcoló szerű építmény – szobák, stb vannak benne

MŰEMLÉKEK A MARSON („Monuments on Mars”)
az aszteroida öv túlélői építették őket
- az informátorok egybehangzóan állítják, hogy az aszteroida öv valaha egy bolygó volt
- méghozzá egy „Szuperföld” - Elektra vagy Tiamat néven is emlegették
- felrobbanása után a túlélők a Marson telepedtek le
- a Mars valaha ennek a szuperföldnek a holdja volt - a Föld bolygóhoz hasonlított
- elég légköre és óceánjai voltak ahhoz, hogy élni lehessen rajta – főleg földalatti bázisokon
- így ott felépítettek egy civilizációt
- később a Mars is nagyrészt elpusztult

a „Mars arc” és a piramisok
- Arc – bal oldalon fej, jobb oldalon egy város, piramisokkal (öt oldalú piramis alul)

i

'J

1

*
*

- a piramis másfél mérföld széles lehetett
- 1 milliárd embert képes befogadni
- valaha csodálatos üvegszerű struktúra lehetett

A TITKOS ŰRPROGRAM EMBEREI JÁRTAK A MARS ARCNÁL ÉS A PIRAMISNÁL!
13

- kb 200 000 évvel ezelőtt bekövetkező katasztrófa miatt ezek nagyon lepusztult állapotban
vannak
- a szuperföld felrobbanása 800 000 évvel ezelőtt következett be
- a piramist olyanok építették, akik ugyanúgy néznek ki, mint mi

P

!
#

*
%

$

T

*%

'

#

I*

m

*

#

%

•Jv 5
'N.

*

-

i

*

1-

y

1

a
*

*

.*.

*

*

íj

-

.

jiá

*'

1


/

.w» --V

m

**

m
bw*í
..

*

m

ilfl®

*

m

<4

.

fc;* 5

:

1

<;˙ :vVyj
’.1

fc

V-4í

í.
NUw5˙

c

u

m,:

Etl

5*p$Sl&
áEsöC-*

*

m 4

•.

•1

PC

*

Ki

Lvv.'k

-,3

TK

*

*

..

*
*

a

•*S

4

>>Vx

rr-

i-

*í V

'
WEÍiVy˙

-

s: *

*

*

i
\

*

#

#

*

fc

•• *
#

m

'V

Különös geometriai formák...

FV

...üvegszerű dómok, kupolák a Marson

A TITKOS ŰRPROGRAMNAK BÁZISAI VANNAK A MARSON A NÁCIK ÓTA

- 1930-as évek végén, 1940-es évek elején épültek
- nácik is jártak a Marson – elektromos vihar kiütötte az összes berendezésüket
- bázisuk az északi sark körül helyezkedik el – 200 000 fős személyzet dolgozik ott
- közülük csak 10 000 született a Földön
- az informátorok szerint elég gyorsan nő a bázis népessége

14

Üveg folyosók

mm'
**
Afi

íS

W

9

,

~Jfr .

P

A

ív

FV

V

\

.«t

SMgr
* ’Vií

'

éL:

f~C -v-

*

' 4*

*:˙ í:

*Éd 4

-

a;

'v

>

*

y.

>

Ö*,

'

;.

*

p*>. ' -i

>;
"

,

mS

I

/1

pW Mi

Wt

X

>>

Ti
Vr
)'&**'

*

í

<

?í€

4

-íi
kI*'

i

*

4
\

ati

MfSai
5$EMt
.

»-

í

mm
y

4

- elképzelhető, hogy lávafolyások, de valószínűbb, hogy földalatti szállítóeszköz (pl vasútak)
számára épített konstrukció – a földalatti bázisok mellett a felszínt is próbálták
újrakolonizálni a Mars katasztrófa után az eredeti szuperföld túlélői
- hatalmas földalatti fúrógépeik, berendezéseik lehettek
15

A RENEGÁT „ŐSÖK”
SZÁMŰZVE !!!

A

MI

NAPRENDSZERÜNKBE

LETTEK

- menekültek a túlélés reményében
- kolonizálták a szuperföldet (Elektra v Tiamat) – ott legalább 100 milliárdos népességük lett
- 20-30 méter magasságúak voltak (nagyobb méretű bolygón lehetőség van nagyobb
méretű test kifejlődésére)
- a Mars csak egy picike holdja volt ennek a szuperföldnek (ami hatalmas méretű lehetett)

A SZATURNUSZ GYŰRŰI
- eredetileg nem voltak gyűrűi – hanem úgy nézett ki, mint az Uránusz és a Neptunusz

I

\
\

k\
\

\

\
\

\
s

/
/

Ezek a 30 méter magas emberek egy hatalmas méretű gyűrűt építettek a
Szaturnusz köré egy üvegszerű anyag felhasználásával!
- valójában nem üveg, hanem valamilyen nagyon fejlett ötvözet lehetett
- robotokkal építették - a egyfajta átlátszó alumínium lett a végeredmény
- üvegnek néz ki, de átjut rajta a fény, igaz, nem minden szögből – olyan hatalmasra
építették, hogy lakni lehetett rajta
- egy kolóniát létesítettek a gyűrűn
- bűnözök voltak és nagyon dühösek, mert nagy veszteségeket szenvedtek a háborúkban –
nem bocsátottak meg az ellenfeleiknek
16

egy fegyvered
- ha gyűrűt építesz egy gázbolygó köré → akkor lesz
nlóan működik – a bolygó pulzálását
- a Tesla földrengéskeltő berendezéshez haso
ák sugározni bárhová a galaxisba
felhasználva a rengéseket felerősítették és ki tudt
- ezzel egész bolygókat lehetett felrobbantani
kicsit sem tetszett nekik ez az egész
- az ellenségeik sem voltak éppen jó fiúk – egy
szervezkedés
ó szemetet is tartalmaznak – székek,
- a gyűrűk mindenféle robbanásokból származ
dent ebből az üvegszerű ötvözetből
kontrollpanelek, alkatrészek keringenek – min
készítettek

v

%

*

asrra

\

%

vizsgálták a gyűrűn található tárgyakat,
- a titkos űrprogram emberei részletesen meg
szerintük iszonyú fejlett technológiával
objektumokat (néhányuk még működőképes) –
készültek
denfelé ki tudták sugározni a pulzálást a
- a gyűrűk fegyverként való alkalmazásával min
állítani, ezért
galaxis bármely pontja ellenében – ezt meg kellett

SZ CIVILIZÁCIÓJÁT
AZ ELLENSÉGEIK ELPUSZTÍTOTTÁK AZ „ŐSÖK” EGÉ
torok szerint a bolygót és a gyűrűket
- a gyűrűt lelőtték és elpusztították – az informá
egyszerre támadták meg és robbantották fel
- néhány holdat is felrobbantottak
17

- a felrobbantott törmelékekből lett a második „B” gyűrű – ezért van a két gyűrű sáv között
egy vékony sötét sáv
- hamuból és nagyon finom összezúzott üvegből lett a második gyűrű (ez nagyon vékony
gyűrű) - TEHÁT NEM JÉGBŐL VAN
Ezek a dolgok mind nyilvánosságra lesznek hozva, de jelenleg az informátoroknak
szükségük van olyan emberekre, mint Wilcock, akik először lépnek a nyilvánosság elé és
„felkészítik” a lakosságot - ezáltal tesztelik az emberek reakcióit is

A HOLD
a mi Földünk holdja volt az „ŐSŐK” „koronaékszere” - gyűjteményük legszebb darabja
- egy ősi építmény volt
- minden informátor szerint a belseje 20-50 mérföld mélyen teljesen üreges – ott
helyezkednek el az ŐSÖK termei, szobái
- amikor látták, hogy bolygójuk el fog pusztulni egy baseball méretű nanotechnológiával
készült berendezést visszateleportáltak az időben – ez építette ki a Hold egész belső terét a
bázisnak
- a bolygó felrobbanásából származó rengeteg törmelék megsértette a Holdat is – így ez a
bázis is megsérült
- így a túlélők „kivezették” a holdat az aszteroida-övből – azonban a nap gravitációja miatt
nem vihették akárhová – vagy belezuhan a napba, vagy hozzá kell kötni valamihez
- ekkor a Földet még mocsarak borították – nem a mai állapotában volt (akkor még életre
alkalmatlan volt)
- így Föld körüli pályára állították a holdat – az pedig a tömegvonzás miatt elkezdte
mozgatni a vizeinket – hullámokat keltett - ez pedig jobban beindította az életet
- az ŐSÖK elkezdték a terraformálást
A HOLD „ELVONTATÁSA” UTÁN AZ ŐSÖK A MARSON TELEPEDTEK MEG – TESTMÉRETÜK
CSÖKKENNI KEZDETT!
- a Hold erősen sérült volt belül – halottak és összetört berendezések voltak a belsejében
- elkezdték tehát a Hold felszínén építeni a bázisokat – üvegdómokat a Szaturnusz gyűrűinél
használatos anyagból
- újraépítették a civilizációjukat a Hold felszínén
- az üvegdómokban növények, állatok is voltak – kellemes élőhellyé vált
- elkezdtek a Földre látogatni, mint óriások (az őslakos földiekhez képest óriás emberek
voltak) – hatalmas városok építésébe kezdtek
- az életfeltételek egyre jobbá váltak – felépítettek egy hatalmas civilizációt É-Afrika
területén
- ez egészen a Szahara, Szaúd Arábia, Perzsa-öböl és fenn a Kárpátokig bezárólag terült el
- AZONBAN – még mindig nem hagytak fel a háborúskodással – ezért az ellenségeik ÚJBÓL
KIŰZTÉK ŐKET!
18

- a Szahara alatt máig megtalálhatók lennének a technológiai eszközeik
- kifüstölték tehát az ŐSÖKET – de még mindig maradtak túlélők

TITOKBAN TARTOTTÁK LÉTEZÉSÜKET ÉS MA IS ÉLNEK
- azért nem ismerjük a Holdat és a rajta lévő építményeket, mert félnek, hogy újra kiűzik
őket
- félnek, hogy bűnözőként bánnánk velük és megölnénk őket
NASA IGYEKSZIK ELPUSZTÍTANI A BIZONYÍTÉKOKAT
- félnek, hogy az emberiség nem tudná kezelni az igazságot
- a Brookings Institute jelentése szerint az emberiséget romba döntené a tudat, ha
tudomást szerezne az uralkodó óriások és az ŐSÖK létezéséről

Üvegdómok és tornyok a Holdon
t_y

Cr-

i

r
-

.
*

i

Sv

4

La˙l
bJ
V

.

l

,

W

%.

.
-,/''

v

:

.

"í'í

.

V?

1

.;
U|é

*:

as

fltai

;

*

,

ÍÍO
.

í.

R:>

V-'V'
•:,
r

•<; ••

<•

t#

if.,

-r:

-mindenféle üvegépületek és romok vannak a Holdon
- emlékeztetőül arra a rengeteg háborúra, amit vívtak – énem akarnak többé újra háborúzni
- a NASA fél közzétenni ezeket az információkat – fenyegetést lát bennük

19

„4822-es” kép – egy dóm látható rajta
- szinte érintetlen állapotban van

..

0-

&
Sí v>

pg/»

&Ié

.

T˙˙~
ÍÍ:K

$

-

m

5,

;vJ-

'•

-•?*&

~,

-

P7vS»»l
SiSSií
.

*-

A

SE5M

JP
GSrti

.

Mi m

-

>

m

/'Pgji:rá

Apollo 12 küldetés 807071-es kép
- az űrhajós sisakján tükröződik valami - titokzatos fények világítanak a kamera hátterében
í
/
!˙»

*
_. F

4i

r/j

i

jt

i

4

/

1

f

20

Az informátorok szerint, ha elrepülsz a Hold felett rengeteg törött, romba döntött tornyot
látsz – mint egy múzeum vagy emlékeztető gyanánt hagyhatták úgy a romokat

...

.

x

%

*

v

f

-

'

l:

i

•.

m

..

0

*

.

%

*

I

_
30hT

Négyzetalakú struktúra a holdon - hasonló az Eros-on lévőhöz

i-

wr

ír

fi

/

•>

/

'

B

jéfHF*

r

#'>

r

.

:\

C

L*i
A_

*
ile

p

«*

ISaMM
/V

D

r

->1

j§˙Í

r

iM

4

SOI

.

rj

'

'

jz˙Ét

- elképzelhető, hogy a Hold sötét foltjai („mare” vagyis „tengerek”) nem mások, mint a
becsapódó és tovagördülő aszteroidák által lehordott porréteg alól kilátszó mesterséges
bázis falai, kirajzolódó formái
A HOLDRÓL ÉRKEZŐ EMBEREK A FÖLDRE ÉRKEZVE NEM BÁNTAK JÓL AZ EMBERISÉGGEL
- rabszolgáikká tették a földi emberiséget
- kannibálok voltak – megették a földi embereket
- ezért aztán kegyetlenül megbüntették őket

AZ ŐSÖK ELLENSÉGEI VISSZAJÖTTEK...

...megtámadták a Holdat és ekkor űzték ki őket a Szahara sivatag területéről is
- a Holdon lévő és a földi szaharai bázisaikat elpusztították, lerombolták – összezúztak
minden üveget
- a Szahara sivatag részben e támadás eredményeképpen jött létre - ez az egyetlen pontja a
21

földnek, ami ilyen siváran néz ki
- a támadás kb 15 000 évvel ezelőtt történt
- az Egység Törvénye és az Edgar Cayce szövegek is utalnak arra, hogy hatalmas háborúk
voltak egykor a területen
- Egyiptom területe ennek a birodalomnak a felföldi része volt
- a már meglévő építményekre építettek rá - a szfinx-et pl egy már létező szobor
átalakításával faragták ki
- a nagy piramist pedig egy hegygerincre építették fel

ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ELPUSZTÍTÁSA
- az egyiptomi főpapok megtalálták az ŐSÖK civilizációjának régi könyveit
- az alexandriai könyvtárban tárolták ezeknek az archeológiai kutatásoknak a feljegyzéseit sok ezek közül egyfajta kevlár szerű anyagból készült, erre íródott
- a római megszállás során elpusztították a könyvtárat – ez egy hamis zászlós művelet volt,
csupa értéktelen iratot égettek el, az értékes tudást tartalmazó könyveket titokban
megtartották
- ezek a vatikáni könyvtárba lettek elszállítva

AZ INFORMÁTOR SZERINT, AKI BELENÉZHETETT EZEKBE A DOKUMENTUMOKBA:

- néhány könyvben vonalkód szerű jelzések találhatók (minden oldalon), kidolgozott rajzok
szerepelnek bennük űrhajókról és űrállomásokról, a Hold belsejében lévő bázisokról
- az egyiptomi papoknak sikerült néhányat lefordítaniuk ezek közül – így létezik ebből
egyiptomi, görög nyelvű változat is
- piros, kék színű bőr borítója van ezeknek a könyveknek – csatt van rajtuk, azzal vannak
összefogva
- törtfehér lapok, valamilyen ismeretlen anyagból készültek
- vannak továbbá kemény fémlemezek, amiken vésett feliratok szerepelnek

AZ ŐSÖK NÉPÉNEK TÖRTÉNETE VAN EZEKBEN LEÍRVA
AZ ILLUMINÁTUSOK ÉS A SZATURNUSZ KULTUSZ (SZATURNÁLIA ÜNNEPEK) KÖVETŐI AZ
EGYKOR A SZATURNUSZON ÉLŐKTŐL SZÁRMAZTATJÁK MAGUKAT!
- pl a Tágra Zárt Szemek c. filmben a maszkos alakok körtánca a Szaturnusz gyűrűinek
mozgását imitálja
- azt gondolják, hogy különböznek mindenki mástól – hiszik, hogy földönkívüli DNS-ük van,
ami istenné teszi őket

AMIKOR A HOLDAT TÁMADÁS ÉRTE, CSAK NAGYON KEVESEN ÉS KIS SZÁMÚ
ŰRHAJÓVAL TUDTAK ELMENEKÜLNI
- a Földön maradottakat pedig szinte teljesen kiűzték
- kényszerleszállást hajtottak végre és később kereszteződtek a földi emberekkel (AMIRŐL
22

ELŐRE MEG LETT MONDVA NEKIK, HOGY NEM TEHETIK MEG(!)
- az Énok könyvében „bukott angyalokként” írják le őket
- az ő leszármazottaik lettek a 3,7-11 m magas – vörös hajú, fehér bőrű emberek (a fehér
bőr nem volt őshonos a földön)

ÉNOK KÖNYVE
- öregebb a Genezis-nél és Jézus is idéz belőle
- legfontosabb fejezete: The Book of the Watchers („Az Őrzők könyve”)
- „Énok” jelentése = Nagyapa - 365 évet élt (földönkívüli lehetett)
ÉNOK POZITÍV SZÁNDÉKÚ FÖLDÖNKÍVÜLI CSOPORTOK HÍRNÖKE, KAPCSOLATTARTÓJA VOLT
- akik fenyegették az ŐSÖK (a könyvben Watchers=ŐRZŐK) földi civilizációját...
… hogy özönvízzel pusztítják el őket (12 000 évvel ezelőtt)
- Énokon keresztül valamiféle megállapodást akartak elérni az Őrzők a pozitív
földönkívüliekkel (addigra mindössze 200-an maradtak, Lucifer volt a vezetőjük!)
- az informátorok szerint többen sokkal többen voltak 200-nál, kereszteződtek a földiekkel,
és újra hatalmas populációvá váltak
- az özönvíz teljesen kiirtotta őket
- 3,7-11 m magasságúak voltak, kannibálok – az özönvíz arra szolgált, hogy megtisztítsa
tőlük a Földet

AZ ILLUMINÁTUSOK MÉG MINDIG HARAGSZANAK EZÉRT ÉS BOSSZÚBÓL BÁNNAK
ILYEN ROSSZUL AZ EMBERISÉGGEL
- úgy tartják, hogy mi lettünk a kiválasztott faj a pozitív földönkívüliek által, ők pedig a
bukott angyalok és számkivetettek
- ezért bosszút állnak rajtunk és rossznak állítanak be minket – ezért veszik el a pénzünket,
hogy bosszúból igazságot szolgáltassanak a maguk számára (lásd FED, BIS, IMF, Világbank)
NÉHÁNYUK AZONBAN ÉLETBEN MARADT!
- pl Húsvét szigeteken holland kutatók találkoztak 3,7 m magas fehér bőrű, vörös hajú
emberekkel, a szobrokon láthatóhoz hasonló fülcimpájuk volt – ők békésen
együttműködtek a helyiekkel
- a helyiek alacsonyabbak voltak, átlagos földi emberi magasságúak

ALVÓ LÉNYEK („STASIS BEINGS”)
- a legöregebb emberek, akik a Földre jöttek (nem tudjuk biztosan, hogy ők az ŐSÖK voltake) – nagyon fejlett kristálytechnológiával rendelkeztek
- itt hagytak néhányat ezek közül a kristálytechnológiák közül – a föld belsejében, nagy
mélységben lévő bázisokon
- kék színű fényt bocsátanak ki ezek a kristályok – egy időbuborékot hoznak létre maguk
körül (amiben megáll az idő)
- aktiválod a kristályt és belépsz a buborékba – létezik egy időzítő, amit beállítasz, és ebben
23

tartózkodva az időt másként éled meg (néhány hét elmúlását érzed, de lehet, hogy közben
több ezer földi év telt el)

„ILLUMINÁTUS DISNEYLAND”
- legalább egy tucat olyan hely van a Földön, ahol őrzik ezeket az alvó lényeket – az egyik
ilyen kamra Ohio-ban található
- egy folyóból nyíló nagy barlangban található, 18- 30 m magas dóm, fekete falakkal
- 3 szarkofág – „Y” alakban helyezkednek el, felettük 4 oszlopon egy kristály található –
pulzál és egyfajta gravitációs mezőt hoz létre
- a terem úgy van kialakítva, hogy fentről bele lehet nézni a szarkofágokba – tökéletes
állapotban lévő alvó óriás emberek fekszenek benne (férfiak, 3,7 m magasak)
- fehér bőr, vörös haj, hosszú szakáll

AZ ILLUMINÁTUSOK TAGJAI EL SZOKTAK LÁTOGATNI EBBE A TEREMBE
- felírják a neveiket a falra (grafitiszerűen)
- Abraham Lincoln neve szerepel a falon
- a Föld több helyén találhatók ilyen kamrák, termek – más-más helyeken más-más fajtájú
földönkívüliek fekszenek a szarkofágokban (!)
- úgy néz ki, hogy több csoport is használta ezt a kristálytechnológiát és úgy tűnik, hogy az
alvó állapot időtartamának végét beprogramozták egy bizonyos időpontra – a
Naprendszerünkben zajló energetikai változások végére!
AZ ILLUMINÁTUSOK HISZIK, HOGY A CIKLUS VÉGÉN EZEK A LÉNYEK FELÉBREDNEK ÉS EZZEL
VISSZATÉRNEK AZ ISTENEIK
- létezik egy orosz videó egy ilyen lényről – az alak szeme letakarva érmével, mellkasán egy
hal, rajta sumér írás (SUMÉR KAPCSOLAT!!!) – szárnyas sas a mellényén
- a szarkofág belsejében arany található
- szakállas alak, koronával – nyilvánvalóan mumifikált, de nagyon jó állapotban lévő test
- a legtöbb ilyen alvó lény nagyon jó állapotban van

Inanna summér istennő (Asztar vagy Astarta)
lábainál oroszlánok fekszenek
- 9 láb magas a képen
- oroszlán-lába van
más
hasonló
ábrázolások
is
vannak
földönkívüliekről az ókori rajzokon, szobrokon
- pl humanoidok madárfejjel (ők az aviánok)

7

yr.i
*

'

;;

-

-gm

II*!í:HCA

>
i

r7//Áí

R
*• i

,

»

1

M
r

<

,

>x

í

JÉ#1

.

a&a

;

v

\X

,˙-ra
y?

&P3
iu??'

:

24

Ozirisz egyiptomi isten
- eredetileg nagyon magas volt, zöld színű bőre és hosszított koponyája volt

I III III III III III III III III III III III III III IIIIliim III IIIIII
III III III

50

m

'jSj

- iiiiü˙rr'
M

\

'•

7

SEP

.

-„.rr.-i

i

-Jr

::j

y
r
-•fiö
V

i*

I'M

J
'

:

7

'x\

*.

\

;"(N

m

"*ÿ

£!

a

m
i-

i

*•»

\

PkÉB˙r
ferffi

.

1

151

M3

-

Iái
r:
:•

\

i
::

V-

::

H

M

nurn im

I;
m

<111111111 in in ill III III III III III III in ill III III III III ill ill in in ill in r

Ozírisz, egy helybéli egyiptomi nő és egy avián

Ozirisz szobor a Szfinx mellett

Amikor az ÖRZŐK a Földre jöttek, a Föld energiamezeje miatt csökkenni kezdett a
testmagasságuk

HOSSZÍTOTT KOPONYÁJUK AZONBAN MEGMARADT

A HOSSZÍTOTT KOPONYA AZ ILLUMINÁTUSOK NAGY TITKA
ISTENI SZÁRMAZÁSUKAT BIZONYÍTJA !!!

Kükládok - görög szigeteki szobrokon
hosszított koponyás alakok

i.

Nil
i
i

25

Ehnaton és Nefertiti egyiptomi uralkodók
- bőrük már nem zöld színű, testméretük is csökkent, de a hosszított koponya megmaradt
- hosszabb gerinc és testalkat– más fiziológia jellemzőkkel bírtak

\

y

%

:

mi

4

l
v

,
(

mm

„itt

'*tii
Sfc

f

> /}J

I

r*˙d

N>

'II
!

IV

v˙r'˙:«, -˙?.

Mmí:

..

PPM

v
):.’
i' *
/
i

K-

-˙s

•?

i

.+.
r

y.,Avwvn i‘\'\
e

;J

//>

á

T,

i

rj.

r »

«c

V

fe
nmm
g\i%
a"

1..-

jrJl

“j

1

“T

1

*i

tr

É

5*

3K
J

*

msg&m I,

Ilii
t

fz

?;

&
m Y˙Vr'v
) k>

.. *<

'//˙

7/2

-•j

«&•

SSBRS

.

«

w*

&fl

ás

M

F!

Ei?

r

1

\

\

I

%

i

.«˙
?'í

B4|
ll

M,

•;

H

üD

-

. «

- a gyerekeiknek is hosszított koponyája volt

26

Baal

í

v

Római mitológiában a háború istene

r,
iMhv

- óriás volt hosszított koponyával
ti
- gyűrű a könyöke körül – az egy technológiai i } k.uw eszköz volt, amivel telekinézist végzett,
mozgatott dolgokat, telepatikusan
kommunikált és hatalmat gyakorolt mások
*5
/*»»
felett

*

ft

SS

:

i

Hl

1

s

/4

fi

vv -./,
-)

1

í>~

\
t

MIS
b:

9

i

*4

sg

=á.

Moloch

\:˙ML

a bagolyfejű isten

r

*
:mm

mSi

»> .

3

- bikafejű is, mert sokszor maszkot viseltek a
földönkívüliek, amikor a Földre jöttek
- ők voltak az óriások, akik emberáldozatot
követeltek

<

\

\

w'
Annunaki istenek
- az ŐSÖK háborújának tehát vége lett, mégsem ért véget soha a háborúskodás
- most már nem nyerhetik meg a csatát
- ha egyszer a naprendszer energiája átvált, akkor nekik és uralmuknak végük

További istenségek:

- Indiai mitológia pozitív istenei – néhányuk bőre kék színű volt
- maják – Quelcotzal – vörös haj, fehér bőr
- japánok – dogu – nagyon különbözőnek néznek ki tőlünk + űrruháik vannak
- dogonok
27

HOSSZÍTOTT KOPONYÁK, ÓRIÁS CSONTVÁZAK
Boskop koponyák

/

%

M,

JT"*

i

V

-

/

-

*
1
1

j

.->7

Aj

Legalább 300-as IQ-val rendelkeznek az ilyen koponyájú emberek

Mongóliában is találhatók hosszított koponyájú leszármazottak
/

A

1

\
\

'

J )

r

\

i

x
J: "ívT,
#

€*

V.

ik

*r˙7l5pj(

KSw
\V'

IJ”

fc

T
/

/

/

:>

I

1

-jt.

A*
28

Afrikában jelenleg is élnek olyan törzsek, akiknek hosszított koponyájuk van
y

A

rCT

5?

SjfeVí

i

v

K

*˙> t
*˙:

«w

í

*.

r

Vd

»i

AZ EURÓPAI ILLUMINÁTUS CSALÁDOKAT IS ILYEN VÉRVONAL KÖTI ÖSSZE
- a vatikáni jezsuiták között sokaknak van hosszított koponyája
- a hosszú sapka és kalapviselet sokszor arra szolgált, hogy ezt eltakarja
- ezek az emberek soha nem vállalnak közszereplést vagy látható pozíciókat – mindig rejtve,
titokban tevékenykednek a színfalak mögött
- az informátorok közül többen is találkoztak magas rangú illuminátus vezetőkkel, akiknek
hosszított koponyájuk van

'"' IS"
//

W'

r
IíéT
few

VI

k H

is

..

u

Hu

IV l

J

ü:

fff\

:

.

•y.

A
i

I

V

kV-”

v/m*

kV

, íj

w

r

j

Vi

1

iíjNJ

§

U

.íW

*.

29

OMSZKI KOPONYA

*

*
I

Í

*

L

1\

f

9M
#

r*
*

ük

f

Tj

f

prawpiy**

+

#3

4|

fi

r

I

t"u5

HOVÁ LESZNEK AZ ÓRIÁSOK CSONTVÁZAI?
- a SMITHSONIAN INTÉZETHEZ kerülnek ezek a csontvázak
- magánszemélyeknek tilos ilyet birtokolni – az indián sírokra vonatkozó jogok megsértésére
hivatkoznak
- sok tömegsírt is találtak 10-20 ill. 200 db hosszított koponyával (pl Amerikában ill.
Mexikóban)
- David Wilcock otthona közeli szigeten több, mint 3000 db óriás csontvázat találtak
- egy térképen bemutatják, hogy milyen sok helyen találtak óriás csontvázakat Amerikában
- mindebből az derül ki, hogy milyen nagy mértékben kolonizálták az É-Amerika kontinenst
- a 17. században még járkáltak ilyen óriások Amerikában
Az informátorok szerint az illuminátusok és szabadkőművesek egyszerűen bedobták az
óceánba ezeket a csontvázakat
- az összeesküvés, illuminátusok igyekeznek eltüntetni az óriás csontvázak nyomait
- nagy bajba kerül az, aki talál ilyen csontvázat – nem akarják, hogy ez nyilvánosságra
kerüljön
- vannak az átlag emberi koponyáknál 6-szor nagyobb koponyák – dupla fogsor található
rajtuk (lásd kannibálok voltak egykoron! - később valószínűleg le kellett szokniuk erről, mert
különben megölték volna őket érte)
30

SZABADKŐMŰVESEK KÜLÖN TERMEKET RENDEZTEK BE ILYEN CSONTVÁZAKBÓL
- II. Erzsébet is meglátogatta a csontvázakat
- néhány fotó nyilvánosság elé került (kiszivárogtatták)

<*

A

£
.c,

i

*

*

f
I

-

*
r

J

>

%

1

>

UP

*
;

I

ll

?*<

m

-

tÿJi.ikJ i

»
#

i

31