You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

06-21-2015
06-28-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Bg nie obiecuje nam ycia bez burz, ale obiecuje


nam, e w naszych burzach zawsze bdzie
z nami. Burza, ktra zdarzya si uczniom na
jeziorze, pozwolia im jeszcze gbiej odkry
tajemnic Jezusa. Kim waciwie On jest? Nic tak
nie pomaga nam odkry obecnoci i mocy Jezusa,
jak sytuacje krytyczne. Z jednej strony
przeywamy wtedy wielk trwog, z drugiej nigdy
nie czujemy si tak blisko Boga. Nasze modlitwy
w czasie spokoju przypominaj odkurzanie starych
mebli pirkow miotek. Ale gdy na horyzoncie
pojawi si czarna chmura niebezpieczestwa,
modlitwa zamienia si w wywaanie drzwi do
nieba. Jeli wic zdarzaj ci si burze yciowe,
to by moe dlatego, e zaniedbae to, co istotne:
modlitw! Moe staa si ona tak usypiajca,
e nawet samego Jezusa zepchna w kt,
w wezgowie odzi. Bg zasypia, kiedy nasze
modlitwy usypiaj. Jezus by u wezgowia tzw
w miejscu sternika czyli w miejscu, w ktrym
steruje si wszystkim. Pomyl o swoich burzach
yciowych. Co powiedziay ci o miejscu, ktre
wyznaczye w dce swojego ycia Jezusowi?
Gdzie jest Bg w twoim planie dnia, skoro yjesz
w lku i raz po raz zdarzaj ci si niszczce
wszystko burze? Jeli chcesz, eby wszystko si
uspokoio na zewntrz i wewntrz ciebie,
to przebud swoje sumienie i zawoaj do Jezusa!

Zanim Jezus dotar do domu przeoonego


synagogi, jego szat dotkna kobieta, ktra od
dwunastu lat cierpiaa na krwotok. Krwawica
kobieta uchwycia si szat Jezusa od tyu, jakby
nie chciaa by dostrzeona, albo jakby odmawiaa
sobie prawa do tego, by na ni patrze.
Autoagresywne kobiety nie mog patrze na
siebie, bo s przekonane, e s brzydkie lub
odraajce. Nikt nie odnis si z naleytym
szacunkiem do ich ciaa, byo ono biczowane
sowami albo fizycznie, gwacone albo
wymiewane. Wcale nie musi kto by bity w domu
przez rodzicw, wystarczy, e spotyka si
z nieustannym krzykiem lub niechci, wyzwiskami
i niezadowoleniem ojca lub matki i taki stosunek
moe sta si odniesieniem do siebie samego.
W tej krwawicej kobiecie, o ktrej pisze
ewangelista, tysice kobiet mogoby dostrzec
swoj histori streszczon do jej pragnienia,
dcego do uzdrawiajcego dotknicia szat
Jezusa. ebym si cho dotkna! Zapewne
uchwycenie si Boga, ktry sta si czowiekiem,
moe uleczy od skutkw biczowania ciaa, jakiego
doznao si od ludzi.
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


PONIEDZIAEK - 29 CZERWCA

9:00 + Jzef Parciak w 36 rocz. mierci - syn


WTOREK - 30 CZERWCA

SOBOTA - 20 CZERWCA

9:00 + Jolanta leboda


4:00 + Czesaw Dziura w 13 rocz. mierci i zmarych z rodziny - crka
5:30 - O Boe b. dla Marty i Tomasza Mikoajczak z okazji 5 rocz.
lubu

9:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Magorzaty i Zbigniewa

XII NIEDZIELA ZWYKA - 21 CZERWCA

CZWARTEK - 2 LIPCA

8:00 + Za zmarych z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jzef Parciak
11:15 + Elbieta Groszek, Jan, Janina Powiera
1:00 - O Boe b. dla naszych ojcw a dla zmarych o ycie wieczne
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 + Elbieta Trela, Stanisaw, Stanisawa Buczaowscy
1:00 + Stefania ya
1:00 + Wacaw Dzioba
1:00 + Ryszard, Julian, Maria Pindera
1:00 + Jan, Stefan, Rozalia Macoch
1:00 + Jan Badowski w 12 rocz. mierci - ona z rodzin
1:00 + Edward Rdziniak - ona z dziemi
1:00 + Margaret Tocco
7:00 + Anna, Antoni Kania
PONIEDZIAEK - 22 CZERWCA

9:00 + Jolanta lebioda

9:00 - Za ojcw

WTOREK - 23 CZERWCA

9:00 + Genowefa, Stanisaw, Ryszard Babel

9:00 - Za ojcw

RODA - 24 CZERWCA

9:00 + Jan, Kazimierz Uanowicz

9:00 - Za ojcw

CZWARTEK - 25 CZERWCA

9:00 - Za parafian

9:00 - Za ojcw
PITEK - 26 CZERWCA

7:00 - Za ojcw
7:00 - O Boe b. dla Anny z okazji imienin
7:00 + Helena Blarowski, Tomasz, Kunegunda - Marek
7:00 + Jan Latek i zmarli z rodzin: Latkw i Basiorw
7:00 + Bronisawa Ruta w 21 rocz. mierci
SOBOTA - 27 CZERWCA

9:00 + Jolanta lebioda


4:00 + Chester, John Ulman
5:30 + Jzef odej

9:00 - Za ojcw

XIII NIEDZIELA ZWYKA - 28 CZERWCA

8:00 + Maria, Seweryn Radliscy i zmarli z rodziny - syn


9:30 + Micha, Ludwika, Antoni, Anna, Henryka, Urszula - m, ojciec
11:15 + Barbara ukasiewicz w 1 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. dla naszych ojcw a dla zmarych o ycie wieczne
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla rodziny
1:00 + Janusz Koziatek w 8 rocz. mierci - ona z dziemi
1:00 + Urszula. Aleksander ojewski - crka
1:00 + Wacaw Dzioba - P. Pasikowska
7:00 + Maria Szynakiewicz w 2 rocz. mierci

RODA - 1 LIPCA

9:00 - O Boe b. dla Elizabeth Petri z okazji urodzin

9:00 - Za parafian
PITEK - 3 LIPCA

9:00 + Za zmarych z rodzin: Gosw, Zawadzkich,


Rutkowskich i dusze w czycu cierpice
7:00 + John Bell
SOBOTA - 4 LIPCA

9:00 + Jolanta leboda


4:00 + Mirosawa Liss - synowie z rodzinami
5:30 + Leokadia, Dymitr Harko
XIV NIEDZIELA ZWYKA - 5 LIPCA

8:00 - Msza w. dzikczynna w 10 rocz. lubu Magorzaty i Marcina


9:30 + Tomasz, Bronisawa ak - dzieci
11:15 - O Boe b. dla ks. Roberta z okazji imienin
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla dla Tamiki i Tomasza z okazji 1 rocz. lubu
1:00 + Edward Kwaniewski
1:00 + Eugenia Chrabolowski rodzina
1:00 + Halina Mlcka
1:00 + Jadwiga, Stanisaw Garczyscy
1:00 + Wacaw Dzioba
7:00 + Anna, Antoni Kania
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 21 CZERWCA 2015
PONIEDZIAEK - 2 Krl 17,5-8.13-15a.18 Ps 60 Mt 7,1-5
WTOREK - Rdz 13,2.5-18 Ps 15 Mt 7,6.12-14
RODA - Iz 49. 1-6; dz 13, 22-26; k 1, 57-66, 80
CZWARTEK-Rdz16,1-12.15-16 Rdz 6b-12.15-16 Ps 106 Mt 7,21-29
PITEK - Rdz 17,1.9-10.15-22 Ps 128 Mt 8,1-4
SOBOTA - Rdz 18,1-15 k 1 Mt 8,5-17
NIEDZIELA - Mdr 1,13-15;2,23-24 Ps 30 2 Kor 8,7.9.13-15
Mk 5,21-24.35b-43
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 28 CZERWCA 2015
PONIEDZIAEK - Dz1-11; 2Tm 4, 6-8; Mt 16, 13-19
WTOREK - Rdz 19,15-29 Ps 26 Mt 8,23-27
RODA - Rdz 21,5.8-20 Ps 34 Mt 8,28-34
CZWARTEK - Rdz 22,1-19 Ps 116A Mt 9,1-8
PITEK - Ef 2, 19-22; J 20, 24-29
SOBOTA - Rdz 27,1-5.15-29 Ps 135 Mt 9,14-17
NIEDZIELA - Ez 2,2-5 Ps 123 2 Kor 12,7-10 Mk 6,1-6

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 27/28 czerwca
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Anna Szklarska, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - Eugenia Czaja, Anna Martusiewicz, Teresa
liwicka
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
1:00 - Jzefa Hoowiska, Mariola Vanderest, Krzysztof
Grzesiak
7:00 - Maria Mikho
Sobota/Niedziela 4/5 lipca
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Agnieszka Bryczkowski, Elbieta Wolski
9:30 - Alicja Karlic, Barbara Kawaek, Zbigniew
Purzycki
11:15 - Alina Koodziej, Jolanta Gmurowska
1:00 - Monika, Jzef Majcher, Stanisw Bis
7:00 - Nastassja Mirowski, Mikolaj Pal

Oglna: Aby migranci i uchodcy spotykali si z dobrym


przyjciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do
ktrych przybywaj.
Misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzao w
wielu modych ludziach pragnienie ofiarowania Mu
wasnej egzystencji w kapastwie lub w yciu
konsekrowanym.

WAKACYJNE ZMIANY
Od 17 maja do 21 wrzenia
MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00
w poudnie.

KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 27/28 czerwca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Do wsplnoty Kocioa przez ask
Sakramentu Chrztu witego zostanie
wczona Gabriela Prusinowska. Nowo
ochrzczonej, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy
i
yczymy
Boego
bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.

Sobota/Niedziela 4/5 lipca


4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, Z. Ziarnowski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - A. Ciesielski, S. Krlczyk, A. Ciesielski,
J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

DZIE OJCA
Dzi obchodzimy Dzie Ojca.
W naszych modlitwach
pamitamy o naszych ojcach
zarwno yjcych wypraszajc
im zdrj ask, ale take za
zmarych, proszc o ycie
wieczne.

ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016


W biurze parafialnym jest moliwo zapisu
dzieci na lekcje religii na nastpny rok.
Przypominamy rodzicom, e kadego roku na
nowo naley wypeni kwestionariusz.
OFIARY Z NIEDZIELI TRJCY W.
7 CZERWCA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,401.00
Ofiary bez kopert - $ 1,407.00
CSA - $1,346.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

II TACA
W dniu 28 czerwca bdzie druga taca diecezjalna na
Peters Pence. 5 lipca bdziemy goci w parafii ksidza
z Congregation of the Blessed Sacrament. Bdzie to Apel
Misyjny i zbirka pienidzy na misje.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

I PITEK
ORAZ I SOBOTA MIESICA
3 lipca bdziemy obchodzi I pitek
miesica.
Wystawienie
Najwitszego Sakramentu podczas wakacji w pierwszy
pitek miesica od godz. 5:00 pm- 7:00 pm
Litania do Najw. Serca Pana Jezusa 6:40pm
Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm
W sobot 4 lipca zapraszamy na godzinki o godz. 8:30am,
a po Mszy witej na modlitw racow.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Janina
Lojko, Krystyna i ukasz Siedlaczek
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

06.21 06.28
rodzina
Kumierz
VII PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA
Rozpoczynamy zapisy na VII Polonijn Pielgrzymk
Maryjn pod hasem BOGOSAWIENI CZYSTEGO
SERCA w dniach 31 LIPCA-2 SIERPNIA 2015. Zapisu
mona dokona w zakrystii lub w biurze parafialnym.
Koszt dla osoby dorosej $30.00, a dla dziecka $20.00.
Konieczny jest wczeniejszy zapis, poniewa bd
zakupione koszulki i musimy zna rozmiary.
ZAPRASZAMY
PROBA O POMOC PODCZAS PIELGRZYMKI
Potrzebujemy ochotnikw, ktrzy w czasie pielgrzymki
bd mogli pomaga pielgrzymom. Potrzebujemy rwnie
chtnych, ktrzy zechcieliby przygotowa kawiarenk na
dzie wejcia pielgrzymki w dniu 2 sierpnia. Prosimy
o zgoszenia do sistr.
DUCHOWA PIELGRZYMKA
Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osb
starszych, chorych i tych, ktre z rnych wzgldw nie
mog uczestniczy w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona
jest take dla osb, ktre w sposb duchowy chc czy
si z pielgrzymami na trasie.
W Duchowej Pielgrzymce moe uczestniczy kady, kto
w dniach pielgrzymki:
1. Bdzie w miar moliwoci codziennie uczestniczy
we Mszy w. i przystpi do Komunii w.
2. Codziennie odmwi cz Raca witego, modlitw
poudniow Anio Paski i Apel Jasnogrski.
3. Kady dzie przeyje z konkretn intencj
wynagradzajc, pokutn lub bagaln.
4. Przekae swoj intencj wkadajc do skrzynki w holu
Kocioa

06.28 - 5 lipca
rodzina
Bis

Skadka na apel CSA 2015 zostaa rozpoczta z dniem


1 maja 2015. Nasz cel wynosi $63,706.00. W dniu
dzisiejszym nasz wkad wynosi $ $27,585.00. W cigu
ostatnich miesicy wiele rodzin odpowiedziao na apel
2014 i dziki ich poparciu moglimy odnie sukces
w przeprowadzeniu tej zbirki. Obecnie trwa zbirka na
rok 2015. Bdziemy kontynuowa j przez cay rok, a do
kwietnia 2016. Mamy nadziej, e jeszcze wicej rodzin
ni poprzednio odpowie na apel.
Przypominamy, e darowizny w wysokoci $120.00
na rodzin umoliwi zebranie caej sumy. Jeeli nie jest
moliwe, aby wpaci ca sum, mona rozoy wpaty
na kilka miesicy. Poprzez rok, to tylko
$10.00 miesicznie.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
24 czerwca - uroczysto Narodzenia witego Jana Chrzciciela,
ktry przygotowa drog Panu Jezusowi.
29 czerwca - uroczysto wietych apostow Piotra i Pawa
3 lipca - wito witego Tomasza Apostoa, ktry pokona niemoc
wasnej wiary

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Jarosaw Rumin
Mariusz Szrek
Agnieszka Wrbel
Nina Orlik
Urszula Czachor

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Nastassja Mirowska

GRUPY NIE PARAFIALNE

Marcin Zajc

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Pawe Rakowiecki

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like