You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

09-27-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Jak dosta si do nieba? Jezus w dzisiejszej Ewangelii podaje nam bardzo proste
zasady: nie zazdro i nie daj zgorszenia swoim yciem. Kto by sta si powodem
grzechu dla jednego z tych maych, ktrzy wierz, temu byoby lepiej uwiza kamie
myski u szyi i wrzuci go w morze. (Mk 9,42)
Musimy jednak pamita, e w yciu jest take nastpujca zasada: Najgorszy
to taki, co si ze wszystkiego gorszy. Co wic masz czyni, aby dosta si do nieba
nie dawaj zgorszenia oraz nie gorsz si z byle czego.
Jakie jeszcze s warunki, aby dosta si do nieba Jezus w dzisiejszej Ewangelii
dalej uczy: popro, aby kto w imi Jezusa pomodli si nad tob, by wyszo z Ciebie
zo; nastpny warunek - podaj drugiemu kubek wody, czyli bd usuny i okazuj
mio; dalej jeli twoja rka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j, to samo
uczy ze swoj nog, aby nie szed tam gdzie jest grzech i zo. A co masz zrobi ze
swoimi oczami: nie patrz na to co wzbudza twoj podliwo. Dlatego gorco si
pomdl by w imi Jezusa zosta uwolniony od ogldania pornografii. Czy nie
syszysz jak wspaniale Jezus nam tumaczy, e osignicie wiecznego szczcia
i dostanie si do nieba jest najwaniejsze w yciu?
Od kilku dni na naszej amerykaskiej ziemi przebywa papie Franciszek.
W imieniu Jezusa Chrystusa przypomina nam o zasadach naszej chrzecijaskiej
wiary. Czy czowiek Zachodu chce y wedug zasad wiary? Dlaczego mamy tak wielki
problem z emigrantami z Bliskiego Wschodu? Dlaczego masowo uciekaj? Dlaczego
tyle ndzy na wiecie. Dlaczego krwawe konflikty i religijne przeladowania.
Dlaczego rodzina jest przeladowana.
Pomylmy, ile potrzeba nam modlitwy, ofiary i odwanego opowiedzenia si za
wiar i Chrystusem. Przeladowani chrzecijanie Bliskiego Wschodu s na pewno dla
nas wyzwaniem. Papie Franciszek przyby do Philadelphii na wiatowe Spotkanie
Rodzin. Wiara i mylenie o yciu i jego zasadach s ksztatowane w rodzinie.
Nieustannie promy Chrystusa, by nasze rodziny byy silne Bogiem. Niech
Pielgrzymka Papiea Franciszka obudzi w nas nowego ducha penego mioci
i odwagi w wyznawaniu naszej wiary w yciu codziennym.

Ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


XXVII NIEDZIELA ZWYKA - 4 PADZIERNIKA

SOBOTA - 26 WRZENIA

9:00 + Krystyna Kwiatosz w 1 rocz. mierci - siostra


4:00 + George Szymaski
5:30 - O Boe b. dla Alexa w 1 rocz. urodzin
XXVI NIEDZIELA ZWYKA - 27 WRZENIA

8:00 + Za zmarych z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jan, Rozalia Chrobak
11:15 + Eugeniusz, Franciszka Furlepa - crka, wnuki
1:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do
Kocioa dla Alexandra i Sawomira Hajtko
1:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Jolanty i
Romualda Gmurowskichz okazji 45 rocz. lubu
1:00 - Msza w. dzikczynna za pomylnie zdane
egzaminy
1:00 - O Boe b. dla Barbary
1:00 + Antoni Polmerski, Janina, Mieczysaw Skrzypek
1:00 + Ilona, Czesaw Rakowiecki
1:00 + Mirosaw Wilk - Czesawa Biek, Danuta Boek
1:00 + Marianna Sznitka - J. Zalewski, M. Czartoryska
1:00 + Wadysaw Baran
1:00 + Zofia Kozon
7:00 - O Boe b. dla Ryszarda i jego rodziny
PONIEDZIAEK - 28 WRZENIA

9:00 + Wacaw Oksztol


9:00- O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do
Kocioa dla Alexandra i Sawomira Hajtko
7:00 + Sophie Chrobak - Z. M. Porcek
WTOREK - 29 WRZENIA

9:00 + Teresa Ulbrik


7:00 - O Boe b. dla ks. Michaa Skiba w dniu imienin
RODA - 30 WRZENIA

9:00 - Za parafian
7:00 + Stanisaw, Wanda Musiaowska
CZWARTEK - 1 PADZIERNIKA

9:00 + Zofia Chrobak - Czesawa Aleksandrowicz


7:00 - O Boe b. i zdrowie dla Teresy Niemyjskiej - mama
PITEK - 2 PADZIERNIKA

9:00 + Ryszard Topr - rodzice


7:00 - Za kapanw i Siostry pracujce w naszej parafii
7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Celiny Cnota
7:00 - O Boe b. i ask zdrowia dla Stelii Lenart -rodzina
7:00 - O Boe b. dla Hanny w dniu urodzin
7:00 + Emilia, Bronisaw Choma

8:00 + Wacaw Dzioba


9:30 + Stanisaw Rumin w 1 rocz. mierci
11:15 + Marianna, Antoni Mieczkowski - rodzina
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego
Raca
1:00 - Msza w. za Ojczyzn
1:00 - O opiek Bo dla ukasza z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Marzanny i Ryszarda z okazji
4 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. dla Marka w dniu urodzin
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Moniki i Tomasza
1:00 + Zofia Hyjek
1:00 + Anna Flak
1:00 + Wadysaw Goa w 30 rocz. mierci
1:00 + Marianna Sznitka - rodz. Rogowskich
1:00 + Czesaw Popielarczyk, Jan Wrona, Henryk
Sakowski
1:00 + Franciszka, Wiktor, Wadysaw Martko - syn
7:00 + Bronisaw Kulpa

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 3/4 padziernika
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Elbieta Wolski
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata & Zbigniew Purzyccy
11:15 - Dzieci
1:00 - Olga Oko, Jolanta Gmurowska, Krzysztof
Grzesiak
7:00 - Nastassja Mirowski, Mikoaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 3/4 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Dudka, S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KAWIARENKA
Dzikujemy Kolektorom za zorganizowanie kawiarenki
20 wrzenia ($607.00) Bg zapa za wszelk pomoc.
Chtnych do zorganizowania niedzielnych obiadw
prosimy o zgoszenie si do Sistr.
NOWY GRAFIK LEKTORW I KOLEKTORW
Prosimy o odbir w zakrystii.

SOBOTA - 3 PADZIERNIKA

OFIARY Z NIEDZIELI - 20 WRZENIA 2015


9:00 + John Warzywoda - Nina Stephenson
4:00 + Helena, Joseph Michalak
5:30 + Dziermaj Solo w 1 rocz. mierci - ona, dzieci

Ofiary - $ 7,401.00 CSA - $340.00


II taca - Komisja Chrzecijaskiej Pomocy$1,166.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Aby wzrastay moliwoci ksztacenia si


i pracy dla wszystkich ludzi modych.
Misyjna: Aby katecheci byli w swoim yciu
konsekwentnymi wiadkami wiary, ktr gosz.
WIATOWE SPOTKANIE RODZIN W FILADELFII
Z PAPIEEM FRANCISZKIEM

KS. IRENEUSZ UKANOWSKI I KS. UKASZ


GRZYSKI W NASZEJ PARAFII
Serdecznie witamy ksiy Pallotynw: ks. Ireneusza
ukanowskiego i ks. ukasza Grzyskiego. Ksiom
serdecznie dzikujemy za posug w naszej parafii.
Naszym dostojnym Gociom yczymy Boego
bogosawiestwa w pracy Ewangelizacyjnej.
YCZENIA URODZINOWE
We wtorek 29 wrzenia swoje imieniny
obchodzi bdzie ks. Micha Skiba. yczymy
Ksidzu Solenizantowi bogosawiestwa
Boego oraz opieki Matki Boej. Msza w.
w intencji solenizanta odbdzie we wtorek o godz. 9:00
rano.

WIZYTACJA KS. GENERAA KSIY


CHRYSTUSOWCW
W dniach 6-7 padziernika odbdzie si wizytacja ks.
Ryszarda Gowackiego Generaa Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii. W rod 7 padziernika
zapraszamy w sposb szczeglny wszystkich parafian na
Msz w. o godz. 7:00pm., ktr bdzie sprawowa
ks. Genera. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie dla
czonkw Rady Duszpasterskiej i Finansowej oraz dla
przewodniczcych grup parafialnych.

DZIKCZYNNA PIELGRZYMKA
ROWEROWA
Zapraszamy: 10 padziernika na
VII Pielgrzymk Rowerow
jako dar wdzicznoci za
kanonizacj Jana Pawa II.
Wyruszymy o godz. 10:00 rano
z 24 Mile/Dequindre Rd. przy
Onyx. Na zakoczenie pielgrzymki
zostanie odprawiona Msza w. o godz. 3:00 pm przy
grocie w Orchard Lake.
Z okazji rocznicy wyboru Papiea Jana
Pawa II na Stolic Apostolsk
w dniach 10/11 padziernika
zapraszamy po kadej Mszy w. do Sali
Jana Pawa na pyszne
KREMWKI PAPIESKIE
ZAPRASZAMY NA KONCERT
PIOTRA RUBIKA WIARA,
NADZIEJA, MIO
9 padziernika w naszym kociele
o godz. 8:00pm. Bilety w cenie
$70.00 ($60.00-powyej 62 roku
ycia, $35.00 dla dzieci od 8-12 lat,
poniej za darmo) s dostpne
w biurze parafialnym a take
w nastpn niedziel w kociele.
WYMIANA TAJEMNIC
RACOWYCH
w niedziel 4 padziernika po Mszy w. o godz. 1:00pm.

KONKURS DLA DZIECI


Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane prace
prosimy przypina na tablicy w holu Kocioa.

PIERWSZY CZWARTEK MIESICA


w czwartek 1 padziernika ks. Micha serdecznie
zaprasza wszystkich ministrantw na wieczorn
Msz w. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie dla
rodzicw ministrantw. Chopcw chtnych do
suenia w czasie Mszy w. prosimy o zgaszanie si do
ks. Michaa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

I PITEK ORAZ I SOBOTA


w tym tygodniu 2 padziernika przypada
pierwszy pitek miesica.
Caodobowa Adoracja Najw. Sakramentu
Okazja
do
spowiedzi
witej
pierwszopitkowej rano od godz. 8:30 i wieczorem od
godz. 6:00.
W pierwsz sobot miesica 3 padziernika zapraszamy
na piewanie godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy witej
na modlitw racow.
REKOLEKCJE ZE SOWEM
BOYM
Zapraszamy w dniach 16-18 padziernika
na rekolekcje
pt. ONA ZAWSZE
MWIA BOGU TAK prowadzone
przez
ks. Joachima Stencel SDS
Salwatorianina z Centrum Formacji
Duchowej w Krakowie. Cae spotkanie
bdzie przeywane w klimacie pustyni,
milczenia z moliwoci spotkania
z kierownikiem duchowym. S to
rekolekcje zamknite trwajce od pitku wieczorem
(6:00pm) do poudnia w niedzieli. Kady, kto pragnie
w nich uczestniczy musi si zapisa u Sistr w biurze
parafialnym lub w zakrystii. Bdzie to jednoczenie
pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie ze Sowem
Boym z cyklu Lectio Divina. W czasie rekolekcji
zapewnione s posiki. Koszt rekolekcji $50.00. Kady
uczestnik powinien mie ze sob Pismo w i notatnik.
MSZA W. ZA OJCZYZN
Zapraszamy 4 padziernika o godz. 1:00pm na Msz w.
w intencji Ojczyzny. Promy rwnie Krlow Polski,
Przenajwitsz Pann Maryj o wstawiennictwo, aby
w wyniku nadchodzcych wyborw w parlamencie
polskim znaleli si mdrzy i uczciwi posowie tacy,
ktrych w. Jan Pawe II nazwa ludmi sumienia.
NOWY GRAFIK LEKTORW I KOLEKTORW
Prosimy o odbir w zakrystii.
BOGOSAWIESTWO ZWIERZT
Z okazji wita w. Franciszka z Asyu,
zapraszamy w sobot 3 padziernika o godz.
12:00 w poudnie przy bacwce, ze swoimi
czworononymi
przyjacimi
do
bogosawiestwa.
PROBA O POMOC DLA DOMINIKA
3-letni Dominik Barna z Przemyla przylecia
wraz z babci do Detroit, aby w szpitalu Beaumont odby
operacj oka. Nasza Wsplnota zostaa poproszona
o pomoc i opiek nad nimi! Dominik urodzi si jako 5-cio
miesiczne dziecko. Chopiec cudem przetrwa pord,
urodzony z wieloma wadami. Dzi 3-letni Dominik nadal
niedosyszy i lekko widzi na jedno oko; czeka go jeszcze
wiele zabiegw i terapii. W nastpn niedziel po kadej
Mszy zbiera bdziemy donacje do puszek na Dominika.
Bg zapa za kad przekazana na ten cel donacj!!!
Blisze informacje o Dominiku na stronie internetowej:
Siepomaga.pl - Dominik Barna (Nie straci z oczu barw)

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

09.27-10.04
rodzina
Benett

10.04 - 10.11
rodzina
Somiskich

KALENDARIUM PARAFII

6/7 padziernika - Wizytacja Ks.Generaa Chrystusowcw


9 padziernika - Koncert Rubika
10 padziernika - Pielgrzymka Rowerowa
11 padziernika - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii
13 padziernika - Zota Ra
13 padziernika - Naboestwo Fatimskie
16-18 padziernika - Rekolekcje o. Joachima Stencel
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostan wczeni Adam, Robert Mucha i Henry
Orowski. Nowo ochrzczonym, rodzicom i rodzicom
chrzestnym gratulujemy i yczymy Boego bogosawiestwa
oraz opieki Jasnogrskiej Pani.
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty odeszli do
wiecznoci: p. Roman Bauer i Zenona Rzasa. Polemy ich
miosierdziu Boemu: Wieczny odpoczynek racz im da Panie.
PROBA O DONACJE NA KWIATY
Zapraszamy wszystkich, ktrym pikno naszej wiatyni ley na sercu
o donacje na kwiaty. Zwracamy si w szczeglny sposb do osb
przeywajcych swoje wita lub jubileusze a take specjalne intencje.
Niech to bdzie dar naszych serc.
CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI 27 WRZENIA 2015
PONIEDZIAEK - Za 8,1-8 Ps 102 k 9,46-50
WTOREK - Dn 7,9-10.13-14 Ps 138 J 1,47-51
RODA -Ne 2,1-8 Ps 137 k 9,57-62
CZWARTEK - Ne 8, l-4a. 5-6. 7b-12 Ps 19 k 10,1-12
PITEK - Ba 1,15-22 Ps 79 k 10,13-16
SOBOTA - Ba 4, 5-12. 27-29 Ps 69 k 10,17-24
NIEDZIELA - Rdz 2,18-24 Ps 128 Hbr 2,9-11 Mk 10,2-16

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Sr. Beata Kotun - (248) 979-6002
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE

RADA FINANSOWA:

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Przewodniczca: Alicja Karlic


(313) 365 - 1990

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII

Zastpca: Tadeusz Rusin


(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa modzieowa Dunajec (14-17 lat)
Poniedziaek - 6:00-8:00pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat)
Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
W niedziel o godz. 12:30-1:00pm
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel o godz. 12:50pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
I pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Michaa Skib SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like