You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Zmartwychwstanie Paskie 2016


Drodzy Parafianie i Przyjaciele!
Z okazji wit Zmartwychwstania Paskiego, w imieniu Ksiy i Sistr
Misjonarek pragn Wam zoy moc najserdeczniejszych ycze wraz
z zapewnieniem modlitewnej pamici.
W Roku Boego Miosierdzia modlimy si w Waszej intencji, aby Boy pokj,
ktry przynosi zmartwychwstay Pan wypeni Wasze serca, bycie poczuli
ciepo Jego przebaczajcej mioci.
Zmartwychwstay Pan yje, to On wyzwala nas z wizw grzechu
i obdarza wolnoci. To dziki Jego zwycistwu moemy rozezna gdzie jest
dobro, a gdzie jest zo.
Dzikuj Wam za Wasz postaw wiary, za odrzucanie za i trosk
o Parafi. Niech moc zmartwychwstaego Pana bdzie zawsze widoczna
w Waszym codziennym yciu.
Dear Parishioners and Friends of Our Lady of Czestochowa Parish!
On behalf of the Priests and Missionary Sisters I would like to extend my
most sincere Easter greetings.
It is the Risen Christ that teaches us the importance of sacrificial love in
our lives. He tells us that our love must be a heroic one, and full of mercy,
a love that calls each of us to carry our cross.
The Risen Christ is the way and truth in our lives. He calls us to follow him
while at work, through prayer, while at rest and through unconditional
service to others.
Dear Parishioners and Friends, may the Risen Christ bless you during this
Easter season.
Father Andrzej Malejak, SChr - Pastor
DUSZPASTERSTWO PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak proboszcz
ks. Micha Skiba wikariusz
ks. Robert Wojsaw wikariusz
ks. Stanisaw Drza rezydent
SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA
KRLA DLA POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun- przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00 (z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WIELKA SOBOTA - 26 MARCA 2016

8:00 - LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY


8:00 + Stanisaw Ledziski
8:00 + Julian Wojnar
8:00 + Maria Szynakiewicz
ZMARTWYCHWSTANIE PASKIE - 27 MARCA 2016

7:00 REZUREKCJA - Za Parafian


7:00 + Jerzy liwecki w rocz. mierci
7:00 + Wanda, Stanisaw Musiaowski
10:00 + Anna Sokoowska - rodzina
12:00 + Janina Rumin w 5 rocz. mierci
2:00 + Zbigniew Frcz
2:00 + Edward Rdzianiak - ona z dziemi
2:00 + Kazimiera Kuszkowska
PONIEDZIAEK - 28 MARCA 2016

9:00 + Jzefa Matalerz w 20 rocz. mierci


9:00 - O szczliw operacj dla Danuty
7:00 + Elizabeth Herman, Andrzej Samul - rodzice
WTOREK - 29 MARCA 2016

9:00 + Regina Krzykowski


7:00 + Za dusze w czycu cierpice
RODA - 30 MARCA 2016

9:00 - Za Parafian
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
CZWARTEK - 31 MARCA 2016

9:00 + Emil Szetela


7:00 - O Boe b. dla Lorensa i Zbigniewa
7:00 + Adam, Stanisawa Orkwiszewski - Julia Papuga
PITEK - 1 KWIETNIA 2016

9:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski


- Edward Szymaski
7:00 - O Boa opiek i potrzebne aski dla rodziny
Somiskich
7:00 - O Boe b. i potrzene aski dla czonkw Grupy
modlitewnej
7:00 - O Boe b. i potrzene aski dla Magdaleny, Pawa i
Adriana
7:00 + Zofia, Tomasz Opyt i zmarli z rodziny
7:00 + Irena Osiecki
SOBOTA - 2 KWIETNIA 2016

9:00 + Karolina, Wojciech Syjud


4:00 + Janina ojko - Stella, Ryszard Steplowski
5:30 + Andrzej, Irena
NIEDZIELA MIOSIERDZIA BOEGO - 3 KWIETNIA

8:00 + Wacawa Gabriel


9:30 + Aleksandra, Marian, Jzef Wyszyscy
11:15 + Ewa, Jzef Furlepa - wnuczka, prawnuczka
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla Jakuba i Patryka - rodzice

1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla rodzin: Gosw,


Zawadzkich, Rutkowskich
1:00 - O Boe b. dla Piotra Szymczakowskiego z okazji
18 urodzin
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
1:00 + Ryszard Basior
1:00 + Agnieszka, Jakub Hoowiski
1:00 + Monika, Tomasz Pelak
1:00 + Helena, Jzef Tylecki
1:00 + Jan Dbrowski w 2 rocz. mierci
1:00 + Renata Hamalin w 8 rocznic mierci
1:00 + Czesawa, Ryszard Pracuch
1:00 + Helena Salbut
7:00 + Jerzy liwecki, Franciszek, Jan, Jzef Sieczka i
zmarli z rodziny Sieczkw

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 04-03-2016
4:00 - Barbara Tyra
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Anna Szklarska
9:30 - Agnieszka Bryczkowska, Anna Marchel,
Barbara Kawaek
11:15 - Harcerze
1:00 - Maria Grot, Olga Oko, Mariola Vanderest
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 04-03-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - E.Filip, G. Mikoajczyk
9:30 - A. Bieciuk, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia,
J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
27 MARCA 2016
PONIEDZIAEK - Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4
J 20,1-9
WTOREK - Dz 2,14.22b-32 Ps 16 Mt 28,8-15
RODA - Dz 3,1-10 Ps 105 k 24,13-35
CZWARTEK - Dz 3,11-26 Ps 8 k 24,35-48
PITEK - Dz 4,1-12 Ps 118 J 21,1-14
SOBOTA - Dz 4,13-21 Ps 118 Mk 16,9-15
NIEDZIELA - Dz 5,12-16 Ps 118 Ap 1,9-11a.12-13.17-19
J 20,19-31
SKADKA CSA NA DZIE 20 MARCA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$56,092.00

$7,614.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi niedziela wielkanocna Zmartwychwstania


Paskiego, najwiksza uroczysto w roku kocielnym,
rozpoczynajca okres wielkanocny w liturgii. Pidziesit
dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesania
Ducha witego obchodzi si z wielk radoci jako jeden
dzie witeczny. Gwnie w te dni piewa si Alleluja,
co oznacza Chwalmy Pana. Osiem pierwszych dni
okresu wielkanocnego stanowi oktaw Wielkanocy
i obchodzi si je jako uroczystoci Paskie. Z tego
powodu w pitek w oktawie Wielkanocy nie obowizuje
wstrzemiliwo od spoywania misa.

Trzy kobiety stojce przy pustym grobie z olejkami


wonnymi w zacinitych doniach spoglday po sobie ze
zdziwieniem i bezradnoci. Nie znalazy ciaa Jezusa.
Zapewne zarwno dla tych kobiet, jak i apostow
stojcych przy grobie, brak ciaa Jezusa musia by
faktem wstrzsajcym. W pierwszych chwilach tego
odkrycia dramatem nie bya ju mier Jezusa, ale to,
e On zupenie znikn, jakby Go nigdy nie byo!
Nieobecno Boga jest przeraajcym dowiadczeniem.
Kady z nas byby bezradny, gdyby pewnego dnia okazao
si, e Bg nie umar, tylko Go naprawd nigdy nie byo.
Kto wtedy wytumaczyby nam sens naszych
bezsensownych nocy? Kto wynagrodziby cierpienie
zadane
rk
niesprawiedliw
i
nieukaran?
Kto wynagrodziby szczliwsz nagrod ni szczcie?
Kto wydobyby na jaw wszelkie ukryte zbrodnie i da
nadziej na przyszo sigajc poza mier? Jaki cel
i znaczenie miaoby wtedy w ogle ycie? Wydaje si,
e owa niepokojca bezradno moga by wielk prb,
kuszeniem odbywajcym si bez kusiciela. Bo obecno
diaba, tak czy owak, jest jakim dowodem obecnoci
Boga, ale gdy kuszeniem staje si pustka, pozbawiona
nawet demonicznego szeptu, wszystko, co dotychczas
miao miejsce, wydaje si iluzj. Niepewno kobiet przy
pustym grobie podobna jest do sytuacji, gdy kto
zatrzymuje si na skraju przepaci i spogldajc w jej
gbi, na prno szuka dna; albo gdy kto patrzy w lustro
i nie widzi odbicia swej twarzy; albo te budzi si w nocy
i w ogle nie czuje ciaa. Podejrzewam, e potniejszym
ciosem ni mier kogo, kto nadawa nam sens ycia, jest
zupene zniknicie tej osoby. Niewiasty byy przeraone
nie umarym Jezusem, tylko brakiem jego ciaa.
W pierwszej chwili zmartwychwstanie mogo by
postrzegane jako co gorszego ni mier. Zdarzaj si
takie chwile, w ktrych wszystko traci znaczenie.
Przetrwajmy zwtpienie i bezradno, oburzenie i strach.
Nawet nie wiemy, jak takie chwile s nam potrzebne do
uzupenienia ksztatw naszej wiary.

OGLNA: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali


naleyte wynagrodzenie za swoj cenn prac.
MISYJNA: Aby chrzecijanie w Afryce dawali
wiadectwo mioci i wiary w Jezusa Chrystusa
pord konfliktw polityczno-religijnych..

NIEDZIELA MIOSIERDZIA
Najblisza niedziela to zgodnie z wol Pana Jezusa
objawion witej siostrze Faustynie Niedziela
Miosierdzia Boego. Niech bdzie to dla nas wszystkich
szczeglny dzie aski Boej, ktra ma si sta ucieczk i
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczeglnie dla
biednych grzesznikw. Kto w dniu tym przystpi do
rda ycia obieca Pan Jezus siostrze Faustynie ten
dostpi zupenego odpuszczenia win i kar.
Odmawiaj nieustannie t koronk, ktrej ci nauczyem.
Ktokolwiek bdzie j odmawia, dostpi wielkiego
miosierdzia w godzin mierci. Kapani bd podawa
grzesznikom jako ostatni desk ratunku; chociaby by
grzesznik najzatwardzialszy, jeeli raz tylko odmwi t
koronk, dostpi aski z nieskoczonego miosierdzia
mojego. Pragn, aby pozna wiat cay miosierdzie
moje; niepojtych ask pragn udziela duszom, ktre
ufaj mojemu miosierdziu.
/Sowa Jezusa do s. Faustyny/

GODZINY PRACY BIURA PARAFIALNEGO


W CZASIE WIT WIELKANOCNYCH
Biuro parafialne bdzie nieczynne w poniedziaek
(28 marca).
KATECHEZA
Ze wzgldu na Wielki Tydzie oraz zbliajce si wita
Wielkanocne, katecheza dla dzieci i modziey rozpocznie
si po przerwie, od 2 kwietnia 2016 roku.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PODZIKOWANIA ZA
AKCJE WIELKOPOSTNE
Drodzy parfianie bardzo
dzikujemy
za
udzia
w
naszych
akcjach
wielkopostnych. Dzikujemy,
e
przyjlicie
Siostry
Nowicjuszki,
Postulantki
i Klerykw by otoczy ich swoj modlitw.
Dzikujemy za pikny odzew i zbirk nieodzownych
rzeczy na schroniska dla bedomnych: McRest-Roseville,
Turning Point - Mt. Clemens, Vet Returning Home - Mt.
Clemens, Amelia Angels - Sterling Hts, Salvation Army Warren. Jest to wyraz naszej troski o ubogich. Oni s
bardzo wdziczni za okazan im pomoc. Niech Bg Wam
wynagrodzi.
Jeli kto chciaby indywidualnie pomc tym
schroniskom, prosz zadzwoni do biura o informacje.
SIOSTRY MISJONARKI
DZIKUJ
Siostry Misjonarki skadaj
serdeczne podzikowanie za
pomoc w przygotowaniu
kawiarenki, za donacje oraz
za
okazan
yczliwo
i otwarte serca parafian.
Dzikujemy za wiele godzin
pracy czy to w kuchni, czy przy pieczeniu ciasta, a take
dzikujemy serdecznie seniorom za przygotowanie
i rozprowadzanie palm. Cakowity dochd zostanie
przekazany na ksztacenie modych Sistr i utrzymanie
domu formacyjnego w Poznaniu. Bg zapa i Szcz
Boe.
PIERWSZY PITEK MIESICA
1 kwietnia przypada pierwszy pitek miesica.
Caodobowa Adoracja Najwitszego Sakramentu
Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Spowied - od godz. 8:30am i od godz. 6:00pm
Odwiedziny chorych z posug sakramentaln.

PIERWSZA SOBOTA MIESICA


W sobot 2 kwietnia z okazji Pierwszej
Soboty miesica zapraszamy na piewanie
godzinek o godz. 8:30am, na Msz w.
wynagradzajc i na raniec.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk, Morgan
Czerwiski, Jan, Maria Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

03.27 - 04.03
rodzina
Bieciuk

04.03 - 04.10
rodzina
Baka

KALENDARIUM PARAFII

3 kwietnia - Niedziela Miosierdzia Boego - Arturo Mari


10 kwietnia - wiconka Parafialna i przedstawienie
teatralne pt: w. s. Faustyna i miosierdzie Boe
16 kwietnia - Nauka przed Chrztem w. dla rodzicw i
chrzestnych
16 kwietnia - Lectio Divina
24 kwietnia - Koncert Dunajca
28 kwietnia - Prba dla dzieci przed I Komuni w.
ARTURO MARI,
OSOBISTY
FOTOGRAF
W. JANA
PAWA II W
NASZEJ
PARAFII
Uroczysta Msza w.
z udziaem dostojnego gocia z Watykanu odbdzie si
w naszym kociele w Niedziel Boego Miosierdzia
3 kwietnia o godzinie 1:00 p.m., na ktr zaprasza
Fundacja Przyjaci Jana Pawa II, oddzia w Michigan.
Po Mszy w. bankiet w sali parafialnej. Bilety - $50.00
od osoby. Mona je zamawia pod telefonem
586-575-9279 lub przez internet : jp2mi.org
Drugie spotkanie z Arturo Mari w sobot 2 kwietnia
o 6:00 p.m. w Our Lady of Good Counsel Parish,
47650 N Territorial Rd. Plymouth, MI 48710. Dochd
z bankietu zostanie przeznaczony na budow
Sanktuarium Jana Pawa II w Krakowie.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM


DROG LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na kolejne spotkanie
w nurcie LECTIO DIVINA pt: Zaparcie Piotra
w sobot 16 kwietnia 2016 w Sali Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz. 5:30pm. Jeli czujesz w swoim
sercu to wezwanie to przyjd i nie zapomnij przynie
ze sob: pragnienia spotkania si z Bogiem ywym w
Sowie, Pisma w.

SYNOD 2016
ARCHIDIECEZJI DETROIT
W listopadzie tego roku odbdzie
si Synod Archidiecezji w Detroit.
Arcybiskup Allen Vigneron, zaznaczy,
e
Synod
bdzie
wydarzeniem
i procesem, a jego gwnym celem
bdzie
zwrcenie
uwagi
na
ewangelizacj, ktra powinna si sta
pierwsz i najwaniejsz misj
apostolsk w naszych rodowiskach.
Zanim rozpocznie si Synod,
Archidiecezja
zaprasza
wszystkie
parafie i wiernych do podzielenia si
swoj
wiar
i
wiadectwem
na
specjalnie
przygotowanych
spotkaniach parafialnych. Materia
zebrany na tych spotkaniach, bdzie
materiaem dla Archidiecezji do
rozwaania o wierze na Synod 2016.
W naszej parafii takie spotkanie
odbdzie si w sobot 7 maja 2016
roku
w
godzinach
od
5:00
do 8:00p.m.
Aby uczestniczy w tym spotkaniu
konieczny jest wczeniejszy zapis,
ktrego mona dokona w biurze
parafialnym,
w
zakrystii
lub
bezporednio u pani Marioli.
Prosimy
o
zgaszanie
si
przedstawicieli grup dziaajcych
w naszej parafii, jak rwnie wiernych
nie zrzeszonych w adnej grupie,
ktrzy chcieliby si podzieli swoj
wiar i usysze wiadectwa innych,
jak spotkali Jezusa w swoim yciu.
Zapisy i wiecej informacji: Mariola
Vanderest, tel. (248) 879 5898
lub
w
biurze
parafialnym
(586) 977-7267

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS